Навчально-методичний посібник Жидачів 2013 р. Жидачівський районний методичний кабінет


Розділ ІІІ. Використання ігор у навчальному процесі для розвитку творчих здібностей учнівСторінка2/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.51 Mb.
#10142
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3

Розділ ІІІ. Використання ігор у навчальному процесі для розвитку творчих здібностей учнів.

Багаторічна практика роботи показала , що зросла кількість різноманітних ігрових технологій, які особливо приваблюють дітей 5-6 класів. Не відмовляються від рольових ігор і старшокласники. Вони з цікавістю ставляться до всього нового, незвичайного в учбовому процесі. На уроках трудового навчання організація ігор допомогає моделювати творчий процес, створює сприятливі умови для розвитку творчих здібностей учнів, розвиває інтерес до самостійних досліджень.

Під час гри дитина вчиться аналізувати свої дії, самостійно приймати рішення, займатися творчістю, продумувати свою поведінку, стиль спілкування. Часто гра вимагає колективного виконання завдання, що забезпечує психологічний комфорт її учасникам, прискорює процес творчого пошуку та реалізації ідей. Творча атмосфера є ознакою будь – якої ігри. Навчально – пізнавальна діяльність учнів на уроках з організацією ігор перетворюється на творчу навчальну діяльність.

Часто спостерігаю як діти комбінують, розв’язують, створюють проблемні ситуації, знаходять альтернативні варіанти вирішення тих чи інших завдань, обґрунтовують власну думку.

Основна мета уроку - гри - створити таку ситуацію, щоб учні відчули себе, дослідниками, модельєрами, конструкторами, технологами. Урок – рольова гра подобається старшокласникам тим, що ставить їх в умови, ко -ли потрібно розв’язати виробниче завдання, дає можливість відчути себе дорослими. Його мета – підтримання зацікавленості учнів у навчанні та формування потреби в активній пізнавальній діяльності

У своїй роботі найчастіше використовую такі форми уроків з організацією рольової гри: урок - аукціон, ательє, кафе, дерево знань, різноманітні ігрові ситуації. Ідею гри використовую у процесі вивчення нового матеріалу або в якості його закріплення. Створення ситуації виконую особисто, а розподіл ролей відповідно до схильності, інтересів доручаю самим учням. 14.

Наприклад, «Створи настрій».

Учасники гри, користуючись журналами мод, добирають моделі одягу, які можна виготовити з запропонованих вчителем тканин різної структури і волокнистого складу.

« Склади орнамент».

Учні отримують картки, на яких зображено фрагменти орнаментів. Використовуючи мотиви карток, треба розробити орнамент для вишивки та запропонувати моделі, в яких він використовується як оздоблення. Під час гри учні поділяються на команди. Члени однієї команди розробляють колекцію моделей – аналогів, оздоблених вишивкою, а інша команда коментує їх дії, вносить доповнення або й виправлення.

«Домалюй фасон».

Учням роздають картки з незавершеними моделями одягу. Вони повинні закінчити малюнок. Під час оцінювання робіт враховується творчий підхід у зміст малюнка, оригінальність, фантазія, вміння планувати й приймати рішення.

«Конструктор».

Учні отримують конверт із різними деталями виробу. Треба розробити конструкцію виробу, гармонійно поєднуючи деталі одна з одною. Виріб повинен бути естетичним, зручним, практичним у користуванні,відповідати призначенню.

Гра «Ательє»

Замовники приходять в ательє з конкретним замовленням. Художники – модельєри ознайомлюються з особливостями фігури і змістом замовленням. Відповідно до бажання замовника створюють ескізи, характеризують пропозицію, пропонують модель, конструкційні матеріали

.


15.

Висновки

Мій педагогічний стаж складає 28 років, з них 17 років працюю у Жидачівській гімназії ім. О. Партицького.

Аналіз передового педагогічного досвіду викладання трудового навчання свідчить, що більшість вчителів, які мають великий педагогічний стаж та досвід роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, пропонують та використовують різні методи розвитку творчих здібностей та різні підходи до організації навчальної та трудової діяльності учнів. Уроки трудового навчання мають не тільки закріплювати і покращувати знання та практичні навички учнів, а й виявляти їх творчий потенціал, розвивати творчі здібності і надавати можливості реалізувати їхні творчі індивідуальності, враховуючи національні традиції.

Я вважаю , що школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. На мій погляд, досягнути цього можна, створюючи інтерактивне середовище навчання та виховання, використовуючи різні форми діяльності.

Враховуючи вищевикладене пропоную для розвитку творчих здібностей дітей:

- впроваджувати у навчально - виховний процес інноваційні технології як цілеспрямований системний набір прийомів,засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів;

- проводити практичні заняття, на яких учні виготовляють різні вироби з природних матеріалів;

- застосовувати на заняттях трудового навчання художньо – конструкторські задачі , бо вони розвивають уяву, просторове мислення, образотворчі навички, відчуття гармонії, гарного смаку, які є для загального розвитку творчої особистості;

16.
- практикувати на заняттях трудового навчання колективне обговорення індивідуальних творчих завдань;

- використовувати на уроках трудового навчання технічну документацію.

При виборі форм та методів роботи з учнями на уроці особливу увагу необхідно звертати на застосування засобів,що активізують самого учня: ділові, рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, проблемний виклад матеріалу. Використовуючи різні ігри як засіб розвитку творчої активності учнів, учитель вирішує ряд завдань: знайомить школярів із змістом ряду професій; розкриває специфіку професійної діяльності; формує активну позицію школярів в оволодінні професією.

Отже, проблема розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання є на сучасному етапі актуальною. Я важаю, що основними прийомами на уроках трудового навчання є: створення проблемних ситуацій, використання методу проектів,групові форми роботи, різноманітні самостійні роботи, розв’язування задач,застосування елементів інтерактивного навчання.

Особливу увагу треба звертати на розвиток творчих здібностей учнів, бо через творчість найбільш повно проявляються професійні інтереси і нахили учнів.(Див. Додаток №6). Не всім учням дано рівні здібності , можливості , пам'ять. Це спонукає мене здійснювати диференціацію, розвивати здібності кожного підлітка.

Готуючись до проведення кожного уроку згадую давньогрецький вислів: « Учень – не чаша, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити».
17.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Антонович Є. А. Декоративно – прикладне мистецтво. - Львів: Світ,

1992. -79с.
2. Борецька Є.Б.Легкий жіночий і дитячий одяг: Навч. посіб.-К.:Вища шк.,

1995.-384с.

3. Даниленко Л.І. Теорія і практика інноваційної діяльності в загальній

середній школі//Управління освітою.-2001.-№3.-С.18-24
3. ДенисенкоЛ.І. Азбука домашнього господарювання: Навч. посіб- К.:

А.С.К.,2002.-232с.
4. Дубова Н. Мотивація творчої діяльності вчителів на уроках

обслуговування праці. Педагогічна преса – 2007. – №2. – с. 8 – 10
5. Засоби активної творчої діяльності.// Профтехосвіта.-2011.- №9.-с.81-85.
6. Ермаш Г. Л. Творческая природа искуства. – М.: Искуство, 1997 –

320с

7. Перспективні освітні технології/ За ред..Г.С.Сазоненко.-К.,2000.-560с.
8. Радкевич В.О. Технологія вишивки:Підручник.-К.:Вища шк.,1997.-303с.

9. Ременець В. А Психологія творчості: Навчальний посібник. 2 – е

видання, доп. – К.: Либідь, 2001 – 288с.
10. Сухомлинський В. О. Про виховання (Упорядник С. Соловейчик).

Вид. 2 – е – м.: Політвидав, 1975р – 272с.

18.
Додатки

Додаток №1 Конспекти уроків з трудового навчання ( з досвіду роботи)

УРОК №1 (9кл.)

Тема уроку. Правила знімання та записування мірок

Мета: ознайомити учнів з послідовністю , правилами знімання мірок та їх записом, виховання позитивного відношення до навчання, стійності; підвищити інтерес до предмета, активізувати розумову діяльність учнів, сприяти розвитку особистості учня шляхом використання комп’ютерної техніки, різних джерел інформації; формувати інтелектуальну компетентність учнів; розвивати аналітичне мислення.

Тип уроку: формування знань та вмінь учнів.

Метод викладання уроку: пояснювально-ілюстративний, частково пошуковий (методи проведення розписані по етапах уроку).

МТЗ: комп’ютери, сантиметрові стрічки, таблиці, схеми, тасьма.

Міжпредметні зв’язки:біологія (тема «Будова тіла людини ») , візуальне мистецтво (тема «Співвідношення пропорції»), інформатика ( тема « Сворення таблиць у текстовому редакторі WORD.»)

Особливості методики навчання: на уроці застосовано елементи техноло гії оособистісного спрямування навчального процесу. З цією метою використано методику добору відомостей, які відповідають сферам структури особистості учня: інформаційно-пізнавальній, операційно—результативній, цілевизначальній.

Очікувальні результати.

Після уроку учні знатимуть. Після уроку учні вмітимуть.

1.Правила знімання та записування мірок. 1.Знімати та записувати мірки.

2.Основні типи пропорцій тіла людини. 2.Характеризувати людину з різ- 3.Основні постави фігури людини. ними поставами.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина- 2 хв.

(рапорт чергового; перевірка готовності учнів до уроку.) 19.

II. Повідомлення теми уроку і його мети - 1 хв.

III.Актуалізація опорних знань учнів - 5 хв.

Проблемна ситуація. Сьогодні зросла кількість молодих людей, підлітків, які мають незначні,а інколи досить виразні відхилення у поставі. Серед причин таких відхилень лікарі називають пасивний та неправильний способи життя, нехтування уроками фізичного виховання, ранковою фіззарядкою. Наслідки бувають негативними для здоров'я дитини, все частіше молодь піддається дії сколіозу ,що приводить до змін у різних відділах хребта. А це змушує нас проводити знімання додаткових мірок та проводити додаткові розрахунки при конструюванні та моделюванні одягу.

Методи: фронтальна бесіда

1. Назвіть основні типи пропорцій тіла людини. (Від.доліхоморфний, брахіморфний, мезоморфний)

2. Який хребець найбільше добре прощупується під шкірою?(Від. сьомий)

3. Що називається поставою?(Від. звичне положення тіла людини у просторі)

4. Назвіть основні постави фігури людини.(Від. нормальна,сутула, перегиниста)

5. Охарактеризуйте людину із сутулою поставою.

IV. Формування нових знань і вмінь –15 хв. При вивченні теми вчителеві необхідно нагадати учням, що від точності знімання мірок залежить точність побудови креслення і, як наслідок, точність посадки виробу на фігурі. Коротко ознайомити учнів з правилами знімання і записування мірок , наголошуючи на те, що всі величини записуються у сантиметрах. Методи: наочні -- ілюстрація (на комп’ютері таблиці,

схеми), демонстра- ція (знімання мірок), спостереження( відмінність результатів знімання мірок з різних фігур); словесні - пояснення, елементи бесіди. Звичне положення тіла людини у просторі називається

20.

поставою. Постава є однією з найважливіших характеристик людини, необхідних для конструювання одягу. Показниками постави є положення тулуба, висота плечей, прогин по лінії талії, виступ лопаток, грудей, сідниць, живота. При зніманні мірок слід дотримуватись таких правила:

- у процесі вимірювання сантиметрову стрічку не можна послаблювати або сильно натягувати;

- той, з кого знімають мірки, повинен стояти прямо, без напруження,з опущеними руками;

- під час обмірювання необхідно стояти обличчям до обличчя людини, яку обмірюють;

- лінію талії фіксують тасьмою або резинкою;

- мірки знімають з правого боку;

- спочатку мірки знімають спереду, починаючи з обхватів;

- обмірювання краще виконувати по білизні або легкій одежі.

Правила записування мірок:

  • мірки обхватів, довжин та висот, а також мірку ширини плеча записують у повному розмірі, а мірки пів обхватів, ширин, відстаней між центрами - в половинному розмірі оскільки креслення будують тільки на одну половину виробу;

  • всі величини записують у сантиметрах;

  • розмірні ознаки позначають прописними буквами з підстрочними індексами; прописні букви відповідають видам вимірів: Р—зріст; О-обхват; С- напівобхват ; Д - довжина; В- висота; Ш-- ширина; Ц -відстань між центрами;

  • індекси позначають місця вимірювань: Вг–висота грудей; Дтс --довжина спинки до талії, Шс -- ширина спинки.

Y. Осмислення і закріплення нового матеріалу - 17 хв.

Проходить шляхом практичної роботи (знімання мірок) та

роботи з таблицями і схемами за ком' ютером. Під час практичної

21.

роботи учні працюють парами, результат вимірювання заносять у комп’ютер в табличній формі.

Метод навчання: практичний метод

Послідовність, правила та техніку обмірювання розглянемо за таблицею №1 та схемою №1

Табл №1з/п

Назва

розмірних ознак

Умовне

позначення

Правила та техніка обмірювання

Обмірювання спереду


1

Напівобхват

шиї

Сш

Вимірювальна стрічка має проходити через сьомий шийний хребець, точки основи шиї й з’єднуватись на яремній заглибині.

2

Напівобхват

грудей


Сг

Стрічка проходить горизонтально навколо тулоба, через виступаючі точки грудних залоз і зєднюватись з правого боку грудей.

3

Напівобхват талії


Ст


Вимірюють горизонтально навколо тулоба на рівні лінії талії.

4

Напівобхват стегон


Сс

Стрічка проходить горизонтально через виступаючі точки стегон і зєднюється з правого боку.

5

Ширина грудей перша

ШгІ

Вимірюють горизонтально через виступаючі точки грудних залоз до вертикалей, проведених від передніх кутів підпахових заглибин.

6

Ширина грудей

Шг

Вимірюють горизонтально основою грудних залоз до передніх кутів підпахових заглибин.

7

Центр грудей

Цг

Вимірюють горизонтально між виступаючими точками грудних залоз.

8

Довжина переда до лінії талії

Дтп

Вимірюють , відступивши від основи шиї на 5 см по плечовому схилу, а далі вертикально до горизонтальної тасьми на лінії талії.

9Висота грудей

Вг

Вимірюють , відступивши від основи шиї на 5 см по плечовому схилу, а далі вертикально до найвищих точок грудних залоз.

10

Ширина плечового схилу

Шп

Вимірюють від точки основи шиї по плечовому схилу до крайньої точки плеча.

Обмірювання збоку

11

Довжина рукава

Др

Вимірюють від крайньої точки плеча вздовж руки по зовнішній її стороні до бажаної довжини рукава.


12

Ширина спинки

Шс

Вимірюють горизонтально по лопатках між задніми кутами пахових западин.

13

Довжина спинки до лінії талії

Дтс

Вимірюють від сьомого шийного хребця вертикально до горизонтальної тасьми на лінії талії.

14

Обхват плеча

Оп

Вимірюють горизонтально по плечу на рівні заднього кута підпахової заглибини.

Розташування сантиметрової стрічки в процесі знімання мірок контролюйте згідно схеми Схема №1

c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\img_0002.jpg

Виконання практичної роботи «Робота з таблицями та зображеннями»

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Відкрити файл «мірки» у папці №10

3. Скопіювати таблицю №1 на наступну сторінку. 23.

4. У даній таблиці вставити зняті виміри у стовпці справа.

5. Заповнити стовпець даними свого вимірювання.

6. Відредагувати таблицю.

7. Зберегти зміни у таблиці.

З метою більшої точності обмірювання необхідно орієнтуватися на антропометричні точки

c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\mp navigator ex\2011_03_12\img_0002.jpg

Мал. 4 Антропометричні точки:

1 – точка сьомого шийного хребця; 2-2- точки основи шиї; 3 – яремна виїмка; 4-4- плечові точки; 5-5- точки задніх кутів підпахових заглибин; 6-6- точки передніх кутів підпахових заглибин; 7-7- виступаючі точки лопаток; 8-8- виступаючі точки грудних залоз; 9 – точка середини лінії талії ззаду; 10-10- точки найбільш ввігнутих бічних ділянок на лінії талії; 11- точка середини лінії талії спереду; 12 – виступаюча точка живота; 13-13- точка найбільш виступаючих бічних ділянок на лінії стегон.
YI.Підведення підсумків уроку – 4 хв.

Вчитель проводить підсумок проведеного уроку, рефлексивна діяльність учнів.

1. Що нового ви дізнались сьогодні на уроці?

2. Які навички ви здобули?

24.

3. Чи будуть однаковими розмірні ознаки фігур людей одного росту і розміру, але різних постав?

4. Короткий аналіз виконаної роботи.

5. Мотивація оцінок.

6. Прибирання робочих місць.

YII. Домашнє завдання-1хв. Опрацювати матеріал з підручника §5 «Правила знімання мірок»
УРОК №2 ( 9кл.)

Тема. Вибір конструкційних матеріалів

Мета: вибрати теми творчих проектів; проконтролювати засвоєння учнями знань із теми «Конструкційні матеріали і їх вибір»; сприяти розвитку пізнавальних інтересів учнів, навичок у практичній діяльності; сприяти формуванню культури й естетичних смаків; виховувати вміння швидко орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань,творчий проект.

Форма проведення: бесіда з елементами гри.

Обладнання та матеріали: комп’ютер, екран, зразки тканин, відрізи

тканин, ножиці, сантиметрова стрічка, журнали « BURDA», робочий зошит, креслярські інструменти, зразки ткацьких переплетень.

Хід уроку

1.Організаційний момент.

- Рапорт чергового.

- Перевірка присутності учнів та їх готовності до уроку.

2.Повідомлення теми, мети уроку.

3.Мотивація навчальної діяльності.

Програма трудового навчання передбачає проектно-технологічну діяльність учнів, метою якої є створення ними творчого проекту. Після вивчення інваріантної складової програми передбачено 18 годин на виконання творчого проекту. А це означає, що протягом 9 тижнів або

25.

майже два з половиною місяці ми будемо виконувати творчий проект. Щоб допомогти вам визначитись з темою проекту я ще заздалегідь склала список можливих тем і пропонувала вам обрати одну з них. При цьому, пригадайте, кількість тем проектів була більшою,ніж учнів у групі. Оскільки творчий проект виконується після вивчення інваріантної складової програми, то теми проектів можуть охоплювати всі розділи програми чи всі види діяльності, якими ми займались протягом року. Теми творчих проектів повинні бути практично значимими,тобто проекти, які ви будете виготовляти, повинні мати практичне застосування. А вибір широкий: вироби для дому чи гімназії; подарунок мамі, татові, бабусі, сестричці, друзям; щось для дозвілля. Проекти можуть бути як індивідуальні, так і колективні. Творчий проект групи може мати загальну тему наприклад: «Вишиті вироби в інтер’єрі сучасної квартири». Теми проектів, запропоновані вам мною, чіткі, короткі, зрозумілі. Розробляючи їх, я старалась зважати на ваші інтереси,враховуючи рівень ваших знань, умінь, навичок.

4. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

У 7-му класі ми вже з вами виконували творчі проекти.

Бесіда з використанням мультимедійної презентації, робота в робочих зошитах.

- З яких розділів складається творчий проект? (слайд№3)

- Які дані можна отримати з титульної сторінки?

- Скільки годин відведено на виконання творчого проекту?(слайд№4,

законспектувати).

5. Сприйняття навчального матеріалу.

- Вибір можливої теми творчого проекту, її обґрунтування

(слайд№5,6).

- Оформлення пояснювальної записки творчого проекту (слайд№7,8)

- Пошук аналогів та їх аналіз (слайд № 9,10,11,12,13)

- Вибір конструкційних матеріалів (слайд №14)

6.Узагальнення та систематизація знань учнів. 26.

Щоб заповнити таблицю «Вибір конструкційних матеріалів» потрібні певні знання з теми «Конструкційні матеріали і їх вибір».

Пропонується гра «Аукціон знань»(слайд №15).

-З скількох систем ниток складається тканина?

- Як вони називаються?

- Як в тканині визначити напрям нитки основи? Піткання?

- Як називається скупчення, ущільнення ниток основи по краях

тканини?

- Як визначити лицьову сторону тканини?

- Які тканини називаються гладко фарбованими ?

- Що таке гігроскопічність ?

- Що таке драпірувальність ?

- Що таке рапорт?

- Що служить сировиною для виготовлення вовняних тканин?

Щоб вміти рекламувати свій товар, швидко орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, підтримувати ділову розмову пропонується гра -конкурс «Ситуація» (слайд№19). Для цього на двох столиках учням рекомендуються відрізи тканин різного асортименту, сантиметрова стрічка, ножиці, журнали, різні види оздоблень, фурнітури. Перед початком гри проведення інструктажу щодо дотримання правил безпечної праці.

Каталог: metoduchka
metoduchka -> Навчально-методичний посібник для вчителів історії. Жидачів, 2013. 76 с. Матеріали навчально-методичного посібника складені згідно вимог програми з історії загальноосвітньої школи
metoduchka -> Методичні рекомендації «Правовідносини в трудових колективах»
metoduchka -> "професія юрист"
metoduchka -> Жидачівський районний методичний кабінет Ходорівська зош І-ІІІ ступенів №1
metoduchka -> Порядок відновлення трудової книжки
metoduchka -> «Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів»
metoduchka -> Барське районне управління юстиції вінницької області
metoduchka -> Суб’єкти владних повноважень та їх види
metoduchka -> «Здійснення перевірок з питань систематизації законодавства в територіальних органах міністерств, інших органах центральної виконавчої влади, районній державній адміністрації»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка