Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладівСторінка12/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.49 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


VI. Система навчаючих завдань:

А. Тести
Завдання 1 (1 рівень складності)

1. Вегетативне розмноження – це розмноження:

А. Спорами

В. Поділом клітин: мітозом

С. Незаплідненими яйцеклітинами

D. Частинами тіла батьківського організму

Е. Поділом клітини амітозом

Еталон відповіді: 1-D.
Завдання 2 (2 рівень складності)

2. Вкажіть, фазу гаметогенезу, яка відсутня в овогенезі

А. Розмноження

В. Росту


С. Формування

D. Дозрівання

Е. Дроблення

Еталон відповіді: 2-С.

Завдання 3 (3 рівень складності)

3. Яке поєднання плоїдності і концетрації ДНК характерне для анафази ІІ мейозу?

А. nc


В. 2n2c

С. 2n4c


D. 2nc

Е. n2c


Еталон відповіді: 3-В.

Б. Задачі

Задача 1.

На препараті подано зріз сім”яного канальця, на якому видно сперматозоони і сперматиди. Який етап сперматогенезу видно на зрізі?

Еталон відповіді: період формування.

Задача 2.

На електронній мікрофотографії подано поперечний зріз сперматозоона. Видно осьові нитки, оточені мітохондріями. Через які частини сперматозоона пройшов зріз?

Еталон відповіді: шийку.
Задача 3.

В ооциті ІІ порядку в одній із хроматид під дією радіації виник мутантний ген. Вкажіть у відсотках максимальну імовірність переходу цього гена в зиготу.Еталон відповіді: в інтеркінезі хромосоми не подвоюються, тому мутантний ген може попасти тільки в одну із дочірніх клітин – в яйцеклітину або в полярне тільце. Отже, імовірність утворення зиготи з цим геном при умові, що відбудеться запліднення – 50%.

VІІ. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті

а) Методика проведення заняття

1. Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання з даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі студенти під керівництвом викладача, після чого необхідно виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.

2. Після проведення практичної навчально-дослідницької роботи потрібно оформити протокол.

3. В кінці заняття проводиться контроль кінцевого рівня знань студентів, аналіз результатів роботи з виставленням відповідної оцінки і балів.


б) Організаційна структура заняття (технологічна карта)
Основні етапи заняття

Час в хвилинах

Матеріали методичного забезпечення

І


Підготовчий етап

1.

Організаційна частина. Перевірка вихідного рівня знань

5

Тести і завдання вихідного рівня знань

2.

Обговорення теоретичних питань

20

Перелік питань, таблиці

ІІ

Основний етап

3.

Виконання самостійної навчально-дослідницької роботи. Оформлення протоколу

Контроль виконання завдань самостійної роботи50

Світлові мікроскопи, необхідне обладнання та об’єкти для виготовлення тимчасових мікропреператів, постійні препарати. Методичні матеріали, таблиці, посібники

ІІІ

Заключний етап

4.

Перевірка кінцевого рівня знань

10

Тести, задачі кінцевого рівня знань

5.

Аналіз, підведення підсумків заняття. Домашнє завдання

5

в) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань
1. При мейозі хромосоми батьківського і материнського походження утворюють у гаметах велику кількість нових поєднань. Скільки таких поєднань виявиться в організмі, що має три пари хромосом?

А. 6


В. 8

С. 9


D. 12

Е. 18
2. Статеві клітини мають гаплоїдний набір однохроматидних хромосом (n) і вміст ДНК в них дорівнює С. Вкажіть співвідношення хромосом, хроматид і ДНК в метафазі ІІ мейозу.

А. 2n,2n,2C

В. n,n,C


С. n,2n,2C

D. 2n,2n,4C

Е. Відсутня вірна відповідь
3. В якій фазі мейозу в клітинах людини міститься 23 біваленти і вони розташовані в площині екватора:

А. Профазі І

В. Метафазі І

С. Анафазі І

D. Профазі ІІ

Е. Метафазі ІІ


4. Мейоз має подібність з мітозом, яка проявляється в тому, що:

А. В результаті утворюється дві клітини з гаплоїдним набором хромосом

В. Основу їх складає процес самоподвоєння ДНК

С. В результаті утворюється 4 клітини з гаплоїдним набором хромосом

D. Гомологічні хромосоми обмінюються алельними генами

Е. Вірно А + С


5. Статеві клітини мають гаплоїдний набір однохроматидних хромосом(n) і вміст ДНК в них дорівнює С. Вкажіть співвідношення кількості хромосом, хроматид і ДНК в профазі І мейозу:

А. 2n, 4n, 4c

В. 4n, 4n, 4c

С. 2n, 2n, 2c

D. 4n, 2n, 4c

Е. n, 2n, 2c


6. Статеві клітини мають гаплоїдний набір однохроматидних хромосом (n) і вміст ДНК в них дорівнює С. Вкажіть співвідношення кількості хромосом, хроматид та вмісту ДНК в первинних овоцитах:

А. n, 2n, 2c

В. 2n, 2n, 2c

С. 4n, 4n, 4c

D. 2n, 4n, 4c

Е. 4n, 2n, 2c


7. Статеві клітини мають гаплоїдний набір однохроматидних хромосом (n) і вміст ДНК в них дорівнює С. Вкажіть співвідношення кількості хромосом, хроматид та вмісту ДНК у вторинних полоцитах:

А. n, n, c

В. 2n, 2n, 2c

С. n, 2n, 2c

D. 2n, 4n, 4c

Е. 4n, 4n, 4c

8. Особливу форму статевого розмноження являє собою партеногенез – розвиток організму із незаплідненої яйцеклітини. Особини, що утворюються при цьму, можуть бути:


 1. Тільки чоловічими

 2. Тільки жіночими

 3. Чоловічими і жіночими

 4. А + В

 5. А + В + С

9. Існує декілька типів нерегулярного статевого розмноження: партеногенез, гіногенез, андрогенез. Яке із названих нижче визначень відповідає гіногенезу? 1. Розвиток зародка із незаплідненої яйцеклітини

 2. Різновидність партеногенезу, коли стимулятором розвитку служить сперматозоїд (спермій), але запліднення не відбувається (псевдогамія)

 3. Зародок розвивається на основі ядра сперматозоїда, а яйцеклітина гине ще до запліднення

 4. Ембріон ділиться на декілька частин, кожна з яких розвивається в самостійний організм

 5. Новий організм утворюється з групи клітин, яка відділяється від материнського організму

10. У деяких видів тварин (напр. їздців), рослин (кукурудза, види тютюну) можливий розвиток зародка на основі ядра сперматозоїда, а ядро яйцеклітини гине. Така форма нерегулярного статевого розмноження називається: 1. Гіногенез

 2. Партеногенез

 3. Поліембріонія

 4. Андрогенез

 5. Ендогонія

11. Багаторазовий поділ ядра материнської клітини без цитокінезу з наступним розділенням цитоплазми на частини, які зосереджуються навколо ядер називається: 1. Впорядкований поділ

 2. Невпорядкований поділ

 3. Шизогонія

 4. Фрагментація

 5. Ендогонія

12. Встановіть послідовність процесів, що відбуваються при заплідненні яйцеклітини людини: 1. Рух сперматозоїда до яйцеклітини

 2. Осіменіння

 3. Акросомна реакція

 4. Кортикальна реакція

 5. Проникнення сперматозоїда в яйцеклітину

 6. Дозрівання пронуклеусів

 7. Злиття пронуклеусів і утворення зиготи.


Заняття №20.

Тема: Особливості пренатального періоду розвитку людини. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини
І. Актуальність теми: Пізнання сучасних досягнень у вивченні пренатального періоду онтогенезу на молекулярному і клітинному рівнях дає можливість зрозуміти механізми диференціювання, міжклітинних взаємодій, генетичного контролю ранніх стадій розвитку людини.

Вивчення закономірностей і механізмів ембріогенезу, особливо критичних періодів, має не тільки теоретичне значення для розуміння нормального розвитку, але і створює підгрунтя для проведення профілактичних заходів з метою попередження вродженої паталогії.

Матеріал заняття тісно пов’язаний з питаннями, які вивчаються на кафедрі паталогічної анатомії, нормальної і паталогічної фізіології. Знання отримані на даному занятті необхідні лікарям усіх спеціальностей, особливо педіатрам, акушерам і гінекологам.

II. Цілі навчання

Загальна ціль:

Уміти:


- пояснювати та інтерпретувати закономірності диференціювання в ембріональному розвитку на молекулярно-генетичному, клітинному та тканинному рівнях.

- класифікувати фактори ризику порушення пренатального розвитку людини для розуміння профілактичних заходів вродженої патології.


Конкретні цілі:

Уміти:


- інтерпретувати особливості ембріонального розвитку людини;

- пояснювати основні принципи і механізми генетичного контролю ембріонального розвитку у людини;

-пояснювати значення ембріональної індукції як механізму диференціювання тканин;

-аналізувати молекулярно-генетичні механізми диференціювання тканин;

-співвідносити критичні періоди ембріогенезу людини з природженими вадами розвитку тератогенного походження;

- застосовувати біогенетичний закон для пояснення онтофілогенетично зумовлених природжених вад розвитку;

- обґрунтовувати роль здорового способу життя і заходів щодо охорони природи в попередженні природжених вад розвитку людини.

III. Забезпечення вихідного рівня знань - умінь:

А. Література

Основна:

1. Медична біологія \ За ред. проф. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник/ Видання 2-ге, перероблене і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С.

2. Медична біологія:\ За ред. проф. В.П. Пішака та проф. Ю.І. Бажори.- Вінниця: Нова книга, 2004.- С. 239-258.

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища школа, 1992. - С. 139-154.

4. Биология. В 2-х кн.: Учебник для мед.вузов/. Ярыгин В.Н., Васильєва В.И. и др./под редакцией В.Н. Ярыгина/--М: Высшая школа, 2004. Кн. І. - С.276 -278, 306 – 317, 328 – 364, 409 – 418.

5. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з медичної біології, генетики і паразитології\ Під заг. ред. проф. Р.П. Піскун. – Вінниця, 1995. с. 51-53.

6. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо наукових дисциплін “Крок-1. Загальна лікарська підготовка” \Кол. авт.\За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є. Булах, проф. О.П. Яворовського, проф. О.В. Романенка, доц. Л.І. Остапюк. – К.: Медицина, 2004. – 368 с. – С. 9-41.
Додаткова:

1. Конспекти лекцій

2. Стовбурові клітини/В.М. Запорожан, Ю.І. Бажора. – Одеса: Одес. держ. ун-т, 2004. – 228 с. – Рос. мова

3. Данилов Р.К., Боровая Т.Г. Общая и медицинская эмбриология. – СПб.: Спец. лит., 2003. – 231с.

4. В.П. Пішак, О.І. Захарчук Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. – Чернівці: Медакадемія, 2004 - 579с.

5. Жегунов Г.Ф. Законы биологии. Природа жизни: Учебное пособие. – Харьков: Консум, 2006. 304 с.

6. Грин Н., Саут У., Тейлор Д. Биология в 3-х томах. Т.3./ Под ред. Р. Сопера – М.: Мир, 1990. – 376с.

7. Медична біологія. Посібник з практичних занять/ За ред. О.В. Романенко. - Київ: Здоров’я, 2005. – 372с.

8. Балахонов А.В. Ошибки развития. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. «ЭЛБИ-СПб». 2001 – 288 с.
Б. Зразки тестів для перевірки вихідного рівня знань:

1. У людини перший етап гаструляції ембріонального розвитку здійснюється переважно за типом:

А. Інвагінації

В. Імміграції

С. Епіболії

D. Деламінації

Е. Проліферації

2. Дробіння зиготи людини:

А. Повне

В. Нерівномірне

С. Асинхронне

D. А + В


Е. А + В + С
3. На якому етапі ембріонального розвитку при мітотичному поділі клітин пресинтетичний період G1 відсутній повністю, а синтетичний S – період дуже короткий і починається ще в телофазі?

А. Дробіння

В. Гістогенезу

С. Органогенезу

D. Гаструли

Е. Нейрули


4. Явище, коли відокремлені бластомери можуть розвиватися в повноцінні організми, отримало назву:

А. Ембріональної індукції

В. Тотіпотентності

С. Епіболії

D. Партеногенезу

Е. Гістогенезу


5. Зародкові клітини втрачають тотіпотентність після утворення:

А. Зиготи

В. Бластули

С. Гаструли

D. Нейрули

Е. Осьових органів


6. Явище взаємного впливу одних частин зародка, що розвивається, на інші отримало назву:

А. Тотіпотентності

В. Сегрегації

С. Лабільного диференціювання

D. Ембріональної індукції

Е. Ембріональної активації


7. Процес гаструляції у людини після запліднення починається:

А. Через 2 доби

В. Через 3-4 доби

С. Через 7 діб

D. Через 15 діб

Е. Через 30 діб


8. Пренатальний розвиток у людини триває:

А. Біля 10 тижнів

В. Біля 20 тижнів

С. Біля 30 тижнів

D. Біля 40 тижнів

Е. Біля 50 тижнів


9. Процес дробіння зиготи у людини після запліднення закінчується:

А. Через 1 доби

В. Через 3-4 доби

С. Через 1 тиждень

D. Через 2 тижні

Е. Через 1 місяць


10. Дроблення зиготи у людини закінчується утворенням:

А. Морули

В. Бластули

С. Гаструли

D. Нейрули

Е. Ембріобласта


11. Гаструляція – це:

А. Утворення первинної порожнини

В. Завершення дробіння

С. Утворення одношарового або двошарового зародка

D. Утворення двошарового або тришарового зародка

Е. Утворення нейрулиIV. Зміст начання


№ пп

Інформаційні блоки

Головні елементи блоків

1.

Онтогенез

1)Визначення; 2) періоди; 3)типи

2.

Етапи ембріонального розвитку

1)запліднення; 2)зигота; 3)дроблення; 4)гаструляція; 5)гісто- та органогенез

3.

Диференціювання, рівні

1)молекулярно-генетичний; 2)клітинний; 3)тканинний

4.

Експериментальне вивчення ембріонального розвитку

1)тотіпотентність; 2)ембріональна індукція; 3)диференціювання; 4)експериментальні мутації; 5)пуфи хромосом; 6)клонування; 7)генна інженерія

5.

Критичні періоди

1)прогенез (стадія мейозу); 2) запліднення; 3)імплантація; 4) закладка осьових органів; 5)плацентація; 6)органогенез; 7)пологи

6.

Тератогенні фактори середовища

1)фізичні; 2)хімічні; 3)біологічні

7.

Природжені вади розвитку, класифікація

1) спадкові, 2)екзогенні; 3)мультифакторіальні; 4)гаметопатії; 5)ембріопатії; 6)фетопатії; 6)первинні; 7)вторинні; 8)філогенетично зумовлені; 9)нефілогенетичніГраф логічної структури змістуV. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичний матеріал з даної теми і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.а) Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення та обговорення на занятті:

1. Онтогенез: типи, періоди, етапи.

2. Ембріональний період розвитку, його етапи (запліднення, зигота, дроблення, гаструляція, гісто- та органогенез).

3. Регуляція функцій генів в онтогенезі. Диференціювання на молекулярно-генетичному, клітинному та тканинному рівнях.

4. Експериментальне вивчення ембріонального розвитку. Проблема детермінації та взаємодії бластомерів. Ембріональна індукція.

5. Критичні періоди розвитку. Тератогенез. Тератогенні фактори середовища.

6. Природжені вади розвитку. Класифікація: спадкові, екзогенні, мультифакторіальні, гаметопатії, фетопатії, філогенетично зумовлені.

7. Роль здорового способу життя і заходів щодо охорони природи в попередженні природжених вад розвитку.б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Використовуючи набір муляжів і мікропрепаратів проаналізувати слідуючі стадії ембріонального розвитку:

а) дробіння, виділивши кінцеву стадію бластули;

б) гаструляцію, виділивши морфологічні елементи гаструли;

в) нейрулу, відмітивши взаємне розташування ембріональних структур.

2. Заповнити таблицю за поданим зразком.

3. Оформити протокол заняття.
в) Інструкції до самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Розглянути при малому збільшенні мікроскопа мікропрепарати початкових стадій дробіння яйцеклітини аскариди і жаби:

а) на мікропрепараті поперечного зрізу матки аскариди знайти стадії дробіння, в якій є по два і більше бластомерів з добре вираженими хромосомами. Замалювати, позначити бластомери і визначити тип дробіння.

б) вивчити дробіння яйцеклітини жаби. Відмітити напрямок перших борозенок дробіння, величину бластомерів, характер пігментації вегетативного і анімального полюсів. Замалювати дробіння жаби і позначити: бластомери, вегетативний та анімальний полюси, борозенки ділення.

2. При допомозі лупи або використовуючи мале збільшення мікроскопа, розглянути мікропрепарат бластули жаби. Звернути увагу на розміри бластомерів на вегетативному і анімальному полюсах, положення порожнини бластули. Замалювати препарат і позначити клітини бластодерми і бластоцель.

3. Розглянути мікропрепарат гаструли жаби. При її утворенні має місце явище епіболії, яке доповнюється процесами іммігріції та деламінації. Звернути увагу на характер локалізації клітин, що формують зародкові листки: ектодерму і ентодерму. Вияснити, чи ідентична порожнина гаструли – гастроцель порожнині бластули. Замалювати і позначити структурні елементи гаструли: ектодерму, порожнину гастроцеля, первинний рот (бластопор).

4. Використовуючи набір муляжів і мікропрепарати проаналізувати диференціювання клітин зародка на стадії нейрули. Замалювати і позначити ектодерму, закладку хорди, нервову пластинку, мезодермальні кишені, кишечну ентодерму.

5. Заповнити таблицю: „Утворення тканин та органів із зародкових листків у людини”.


Таблиця 1

Утворення тканин та органів із зародкових листків

у людини.


Назва органів та тканин

З ектодерми

З мезодерми

З ентодерми

1. Епітелій стравоходу


2. Печінка


3. Слинні залози


4. Кістки та хрящ


5. М’язи скелетні


6. Головний та спинний мозок


7. М’язи кишечника


8. Епітелій кишечника


9. Кровоносні судини


10. Сітківка ока


11. Легені


12. Серце


13. Епітелій шкіри


14. Кров, лімфа

Примітка: Позначення зробіть знаком „+”.VI. Система навчаючих завдань

А. Тести

Завдання 1 (1 рівень складності)

1. Назвіть стадію ембріогенезу, якою завершується процес дробіння


 1. Зигота

 2. Нейрула

 3. Бластула

 4. Гаструла

 5. Морула

Еталон відповіді: 1 - C
Завдання 2 ( II рівень складності)

2. Природжені вади розвитку, що за своїм виглядом нагадують певні органи тварин з підтипу хребетних називають: 1. Рудименти

 2. Фіногенетично зумовлені

 3. Мультифакторіальні

 4. Фетопатії

 5. Не спадкові

Еталон відповіді: 2 - В
Завдання 3

3. Порушення, що відбуваються в пренатальний період розвитку і, як правило, приводять до загибелі зародка, це: 1. Бластопатії

 2. Фетопатії

 3. Гаметопатії

 4. Вірно А + В

 5. Вірно А + С

Еталон відповіді: 3 – Е

Б. Задачі

Задача 1.

З двох зародків одного виду тварин один знаходиться на стадії двох бластомерів, а другий на стадії морули. Який зародок більший за масою?

Еталон відповіді: маса обох зародків однакова.
Задача 2.

В експерименті на стадії бластули введено речовину, що блокує переміщення клітин. Розвиток якої стадії ембріогенезу порушено?Еталон відповіді: не відбудеться стадія гаструляції.
Задача 3.

В експерименті в одного зародка тритона на стадії ранньої гаструли вирізали ділянку дорсальної губи бластопора і пересадили під ектодерму другого зародка тієї ж стадії на вентральний бік. Які зміни в розвитку другого тритона відбудуться внаслідок експерименту?Еталон відповіді: на вентральному боці другого зародка утвориться нервова трубка, хорда, соміти.
VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

а) Методика проведення заняття

1. Перевірка вихідного рівня знань за допомогою тестового контролю.

2. При обговоренні питань теми наголос робиться на складних для засвоєння та проблемних питаннях.

3. Виконання студентами самостійної навчально-дослідницької роботи під контролем і з залученням при необхідності консультацій викладача.

4. Оформлення протоколу студентами

5. Контроль набутих студентами при виконанні самостійної навчально-дослідницької роботи, завдань знань-умінь за допомогою тестового контролю.

6. Аналіз виконання студентами всіх форм роботи (теоретичної підготовки до занятття, участі в обговоренні теоретичних питань, самостійної науково-дослідницької роботи, кінцевого рівня умінь), підведення підсумків і виставлення оцінок.

б) Організаційна структура заняття (технологічна карта)


п\п


Основні етапи заняття

Час в хвилинах

Матеріали методичного забезпечення

I

Підготовчий етап1.

2.
3.Організаційна частина

Перевірка вихідного рівня знань

Обговорення теоретичних питань


1

5
20


Тести для перевірки вихідного рівня знань

Таблиці, теоретичні питання


II

Основний етап4.

5.


Виконання самостійної навчально- дослідницької роботи та оформлення протоколу

Контроль виконання завдань самостійної роботи50

Набір мікропрепаратів, мікроскопи, лупи, підручники, посібники, методичні рекомендації


III

Заключний етап6.
7.Перевірка кінцевого рівня знань-умінь

Виставлення оцінок і балів. Домашнє завдання10
4

Тести для перевірки кінцевого рівня знань


в) Зразки тестів для перевірки кінцевого рівня знань

1. В основі тотіпотентності лежить: 1. Накопичення клітиною достатньої для розвитку цілого організму кількості поживних речовин і енергії

 2. Ампфлікація генів

 3. Здатність до клітинної індукції

 4. Збереження клітиною повноцінної генетичної інформації

 5. Висока специфічність клітини

2. У патології людини значна роль належить, так званим фенокопіям, що нагадують за своїм проявом генетично зумовлені зміни і викликані несприятливим впливом будь яких факторів. На якому етапі виникають фенокопії? 1. Під час сперматогенезу у батька

 2. Під час овогенезу у матері

 3. Під час запліднення

 4. Під час пологів

 5. На етапі реалізації генетичної інформації

3. У дитини відсутні потові залози (ангідрія). Ця вада – наслідок порушення закладки в ембріогенезі: 1. Ектодерми

 2. Ентодерми

 3. Склеротому

 4. Дерматому

 5. Спланхнотому

4. Визначте фазу в онтогенезі людини, коли утворюється хорда: 1. Гаструляція

 2. Гістогенез

 3. Нейруляція

 4. Диференціація

 5. Органогенез

5. В онтогенезі людини в результаті дроблення утворюється три різні за величиною бластомери. Визначте тип дроблення зиготи: 1. Повне, рівномірне, асихронне

 2. Повне, рівномірне, синхронне

 3. Неповне, асинхронне

 4. Повне, нерівномірне, асинхронне

 5. Вірно А + В

6. Наприкінці 4-го місяця ембріонального розвитку відбувається закладка важливих частин зубів – емалі і дентину. З яких зародкових листків вони утворюються? 1. З ектодерми

 2. Емаль з ектодерми, дентин з мезодерми

 3. З мезодерми

 4. Емаль з мезодерми, дентин з ектодерми

 5. З ектодерми

7. В залежності від причини всі вроджені вади розвитку поділяють на: 1. Ендогенні, екзогенні, гомогенні, гаметопатії

 2. Спадкові, екзогенні, мультифакторіальні

 3. Філогенетично зумовлені, нефілогенетичні, екзогені

 4. Спадкові, середовищні

 5. Бластопатії, ембріопатії, фенопатії

8. Основним періодом ембріогенезу, на протязі якого відбувається поява зародкових листків, являється: 1. Запліднення

 2. Дроблення

 3. Гаструляція

 4. Гісто- і органогенез

 5. Утворення провізорних органів

9. При обстеженні дитини тижневого віку встановлено дефект міжшлуночкової перетинки серця. Така ознака онтофілогенетично обумовлена і зустрічається у хребетних тварин: 1. Ссавців

 2. Птахів

 3. Плазунів

 4. Земноводних

 5. Риб

10. На ранніх стадіях пренатального розвитку дія токсичних речовин є найбільш небезпечною, тому що: 1. В цей період відбувається закладка основних тканин і органів зародка

 2. Активно здійснюються процеси поділу і диференціювання клітин

 3. Висока проникливість плазматичних мембран для токсичних речовин

 4. Вірно А + В

 5. Вірно А + В + С

11. У новонародженого мікроцефалія. Лікар рахує, що це пов’язано з використанням жінкою в період вагітності актоміцину Д. На які зародкові листки подіяв тератоген? 1. Ектодерму

 2. Ентодерму

 3. Мезодерму

 4. Дерматом

 5. А + В

12. Вкажіть вірну відповідь. Провізорний орган, який відсутній у „чистому” виді у ссавців: 1. Жовтковий мішок

 2. Амніон

 3. Алантоїз

 4. Хоріон

 5. Плацента

13. Вкажіть найбільш вірну відповідь. Суть вчення про критичні періоди розвитку найбільш повно відображена у визначенні: 1. Існують періоди найменшої резестентності зародків до певних факторів зовнішнього середовища

 2. Існують критичні періоди, в які зародки найбільш чутливі до всіх пошкроджуючих факторів

 3. В періоди інплантації, плацентації і пологів ембріон найбільш чутливий до дії зовнішніх факторів

 4. В ембріональному онтогенезі існують періоди, коли відбуваються різні зміни умов існування і перебудова усіх систем органів, в які зародок найбільш чутливий до тих чи інших зовнішніх факторів

 5. У процесі розвитку в організму бувають періоди, коли на реалізацію генетичної інформації значно впливають зовнішні умови – це періоди підвищеної чутливості до дії несприятливих факторів середовища.


Заняття № 21.

Тема: Постнатальний період онтогенезу. Біологічні механізми підтримання гомеостазу людини
І. Актуальність теми: Тема заняття включає питання, що відображають важливі аспекти у вивченні індивідуального життєвого циклу людини з урахуванням її біосоціальної природи і вводить в коло медико-біологічних проблем валеології, геронтології і геріатрії.

Значна увага на даному занятті приділяється питанню біологічних ритмів людини, проблемі регенерації, сучасним досягненням і перспективам трансплантації. Все це має важливе значення для розуміння основних регуляторних гомеостатичних механізмів, які функціонують на рівні тканин, органів і цілісного організму, а також закладає біологічну основу того фундамента, на основі якого розбудовуються загальні засади і принципи відновної терапії та хірургії.II. Цілі навчання

Загальна ціль:

- аналізувати основні закономірності постнатального періоду онтогенезу людини та біологічні механізми підтримання гомеостазу, які функціонують на рівні клітин, тканин, органів, цілісного організму.

- інтерпретувати сучасні теорії старіння для розуміння факторів ризику передчасного старіння та способів нормалізації функцій організму в похилому і старечому віці, виділивши серед них роль здорового способу життя, економічних та соціальних факторів.

Конкретні цілі:

- інтерпретувати періодизацію постембріонального періоду онтогенезу людини.

- пояснювати співвідношення процесу росту та диференціювання в постнатальному періоді індивідуального розвитку людини.

- інтерпретувати сучасні теорії старіння для розуміння ролі соціальних факторів та профілактичної медицини для продовження життя людини.

- аналізувати медико-біологічні аспекти у вивченні біологічних ритмів і полів людини.

- трактувати особливості регенеративних процесів у людини та їх значення для забезпечення цілісності організму, його гомеостазу.

- інтерпретувати проблему трансплантації органів і тканин у людини в світлі сучасних досягнень і перспектив в трансплантології.


III. Забезпечення вихідного рівня знань - умінь:

А. Література

Основна:

1. Медична біологія \ За ред. проф. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник/ Видання 2-ге, перероблене і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С.

2. Медична біологія:\ За ред. проф. В.П. Пішака та проф. Ю.І. Бажори.- Вінниця: Нова книга, 2004.– С. 258-275

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища школа, 1992. - С. 154-183.

4. Биология. В 2-х кн.: Учебник для мед.вузов/. Ярыгин В.Н., Васильєва В.И.и др./ под редакцией В.Н.Ярыгина/--М: Высшая школа, 2004. Кн. І - С . 276 – 280, 368-409

5. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з медичної біології, генетики і паразитології \Під заг. ред. проф. Р.П. Піскун. – Вінниця, 1995, - С. 53-54.

6. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є. Булах, проф. О.П. Яворовського, проф. О.В. Романенка, доц. Л.І. Остапюк.-К.: Медицина, 2004.-368 С.19-30.
Додаткова:

1. Конспекти лекцій

2. В.П. Пішак, О.І. Захарчук Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. - Чернівці. Медакадемія, 2004, - 579с.

3. Стовбурові клітини/ В.М. Запорожан, Ю.І. Бажора. – Одеса: Одес. держ. ун-т, 2004. – 228 с. – Рос. мова

4. Жегунов Г.Ф. Законы биологии. Природа жизни: Учебное пособие. – Харьков: Консум, 2006. 304 с.

5. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3-ох томах. ТЗ.: Пер.с англ./ Под ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 1990 – 376с.

6. Балахонов А.В. Ошибки развития. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. «ЭЛБИ-СПб». 2001 – 288 с.

7. Медична біологія. Посібник з практичних занять /За ред. О. В. Романенко. – Київ: Здоров’я, 2005 – 372 с.: іл.


Б. Зразки тестів для перевірки вихідного рівня знань:

1. В онтогенезі людини постембріональним (постнатальним) періодом називається: 1. Весь період розвитку організму

 2. Період від моменту народження до природної смерті

 3. Період формування фенотипу

 4. Період росту, диференціювання

 5. Період ембріонізації, росту, статевої зрілості

2. Вкажіть, коли закінчується постембріональний розвиток тварин: 1. Після втрати репродуктивної функції

 2. Після формування фенотипу

 3. З настанням повної статевої зрілості

 4. З початком старіння організму

 5. Із завершенням життя

3. Визначте тип постембріонального розвитку, при якому народжена тварина зразу подібна на дорослу особину: 1. Прискорений розвиток

 2. Прямий розвиток

 3. Непрямий розвиток

 4. Прогресивний розвиток

 5. Визначений розвиток

4. Визначте ріст організмів, які при досягненні статевої зрілості призупиняють ріст: 1. Невизначений

 2. Визначений

 3. Періодичний

 4. Необмежений

 5. Екваційний

5. Основний гормон, що регулює процеси росту і розвитку організму людини: 1. Соматостанін

 2. Соматотропін

 3. Соматоліберин

 4. Серотонін

 5. Тестостерон

6. Гормон росту синтезується в: 1. Щитовидній залозі

 2. Гіпоталамусі

 3. Передній долі гіпофіза

 4. Середній долі гіпофіза

 5. Задній долі гіпофіза

7. Розвиток, при якому особина проходить стадію личинки: 1. Непрямий

 2. Прямий

 3. З метаморфозом

 4. Визначений

 5. Постнатальний

8. Зазначте, які процеси припиняються при клінічній смерті: 1. Серцебиття

 2. Дихання

 3. Самооновлення клітин

 4. А + В

 5. А + В + С

9. Для процесу старіння характерні зміни у функціонуванні важливих систем організму, зокрема пригнічення процесів гаметогенезу. Менопауза у сучасних жінок настає у віці: 1. 30-35 років

 2. 35-40 років

 3. 40-45 років

 4. 45-50 років

 5. 50-55 років

10. Регенерація – це: 1. Відновлення втрачених або пошкоджених органів

 2. Відновлення цілого організму з його частин

 3. Збільшення розмірів і маси тіла

 4. А + В

 5. А + В + С

11. Сумарне біологічне поле людини – це: 1. Сукупність біострумів, що циркулюють в центральній нервовій системі

 2. Сумарне магнітне поле, що генерується рухом електричних зарядів

 3. Сукупність всіх електромагнітних коливань, що відбуваються в різних органах і системах, які синхронізовані в своїй активності

 4. А + В

 5. А + В + С

12. Циклічні коливання інтенсивності і характеру біологічних процесів і явищ - це: 1. Добові ритми

 2. Сезонні ритми

 3. Річні ритми

 4. А + В + С

 5. В + С

13. Як називається пересаджування органів і тканин від однієї особини іншій, яка належить до того ж виду: 1. Аутотрансплантація

 2. Алотрансплантація

 3. Ксенотрансплантаця

 4. Пластична операція

 5. Косметична операція

14. Відновлення втрачених частин органів у людини здійснюється шляхом: 1. Епіморфозу

 2. Морфалаксису

 3. Ендоморфозу

 4. А + В

 5. А + В + С

15. Стрибкоподібний ріст у хлопчиків спостерігається у віці: 1. 7-8 років

 2. 8-10 років

 3. 10-12 років

 4. 13-16 років

 5. 15-16 років

16. Стрибкоподібний ріст у дівчаток спостерігається у віці: 1. 6-7 років

 2. 7-9 років

 3. 9-10 років

 4. 11-13 років

 5. 12-15 роківIV. Зміст навчання

№ пп

Інформаційні блоки

Головні елементи блоків

1.

Постнатальний онтогенез, його періодизація

1)визначення; 2)вікові періоди життя; 3) хронологічний вік;

4) біологічний вік2.

Розвиток

1) прямий; 2) непрямий

3.

Ріст

1)визначений; 2) невизначений; 3) гормональна регуляція

4.

Особливості розвитку людини в зв’язку з її біосоціальною суттю

1)генетичний контроль;

2) гормональна регуляція;

3) вплив соціальних факторів;

4) вплив факторів середовища;

5) критичні періоди; 6)біополе;

7)біоритми; 8)фенотиповий поліморфізм5.

Період старості як етап онтогенезу

1)процеси старіння; 2)теорії старіння; 3) тривалість життя;

4) клінічна смерть;

5) біологічна смерть;

6) геронтологія; 7) геріатрія6.

Регенерація

1)фізіологічна; 2)репаративна;

3)патологічна; 4)типова; 5)атипова;

6)епіморфоз; 7)морфалаксис;

8)ендоморфоз (регенераційна гіпертрофія); 9) значення7.

Трансплантація

1) аутотрансплантація;

2) алотрансплантація;

3) ксенотрансплантація;

4) значення

Граф логічної структури змісту 1

Критичні періоди постнатального періоду:

1) новонародженості – перші дні після народження, коли відбувається перебудова всіх процесів життєдіяльності (живлення, дихання, виділення, кровообігу і ін.);

2) статевого дозрівання – від 12 до 16 років, коли відбувається гормональна перебудова;

3) статевого пригнічення – біля 50-ти років, коли відбувається згасання функцій статевих і інших ендокринних залоз.

Причини критичних періодів постнатального онтогенезу принципово ті ж, що і пренатального: зміни гормонального фону, поява нових і зникнення старих індукторів, включення і виключення різних блоків генів.

Граф логічної структури змісту 2


V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичний матеріал з даної теми і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.а) Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення та обговорення на занятті:

1. Періоди постнатального розвитку людини. Поняття про біологічний та хронологічний вік людини.

2. Нейрогуморальна регуляція процесів росту і розвитку.

3. Процеси росту та диференціювання в постнатальному періоді індивідуального розвитку людини. Поняття про фенотиповий поліморфізм і конституцію людей.

4. Особливості постнатального періоду онтогенезу людини в зв’язку з її біосоціальною суттю.

5. Старість як завершальний етап онтогенезу людини. Сучасні теорії старіння. Клінічна та біологічна смерть.

6. Регенерація та її види. Фізіологічна і репаративна регенерація. Особливості регенераційних процесів у людини.

7. Трансплантація органів і тканин, види трансплантацій. Досягнення трансплантології.

8. Біологічні ритми та їх медичне значення.
б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. За представленим зразком і даними скласти таблицю: „Ріст і розвиток дитини”.

2. Визначити і описати морфоконституціональні типи студентів за класифікацією М.В. Чорноруцького.

в) Інструкції до самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Скласти таблицю 1 „Ріст і розвиток дитини” за поданим зразком.

Таблиця

Ріст і розвиток дитини


Період постнатального розвитку

Особливості будови і життєдіяльності

При складанні таблиці необхідно співставити наведені нижче морфофункціональні особливості (а,б,в,г,д,е,ж,з,к,л,м,н,о,п,р) з періодами онтогенезу (1,2,3,4,5,6,7), а також використати мал. 1,3 і структурно-логічну схему 1.


Періоди онтогенезу Морфофункціональні особливості

1. Новонародженості а) ріст збільшується в середньому на 23-25 см,

(перші 10 днів) а маса тіла майже подвоюється

2. Грудний вік б) маса тіла 3200-3600г, довжина тіла 50-51см

(до 1 року) в) масо-ростовий індекс (г/см) дорівнює 60-70

3. Ясельний г) коло голови у співвідношенні з колом

(1-3 роки) грудей більше на 1-2 см

4. Дошкільний д) формування шийного і поперекового

(3-7 років) лордозу і грудного кіфозу

5. Друге дитинство е) маса тіла 9,5-10,5 кг, довжина тіла 73-77см

(8-12 років) ж) кістки черепа і тазові кістки не зрослі

6. Підлітковий з) з’являються 20 молочних зубів

(12-16 років) к) появляються медіальні і бокові різці (причому

7. Юнацький період перші медіальні появляються на нижній щелепі)

(17-21 рік) л) продовжується заміна молочних зубів на

постійні, ріст 5-7 см на рік

м) розвиток опорно-мязової системи, зростаються

кістки таза, відбувається секреція статевих

гормонів


н) бурхливий розвиток всіх систем, інтенсивне

статеве дозрівання, формуються вторинні статеві

ознаки

о) прорізаються перші постійні зубип) завершується заміна молочних зубів на

постійні (окрім 3-х корінних зубів мудрості)

р) наступають перші полюції і менструації

с) завершення росту, формування організму,

статева зрілість набуває завершеної форми
2. Визначити свій морфоконституціональний тип по величині Пін’є. Індекс вираховується по формулі: L – (P+T), де L – довжина тіла, Р- маса тіла, Т – обсяг грудей. У гіперстеніків цей індекс менше 10, у нормостеніків – від 10 до 30, у астеніків - більше 30.

З’ясувати взаємозв’язок морфофункціональних типів людини із схильністю до певних захворювань, загальною реактивністю організму.Мал. 2 Типи будови тіла за класифікацією В. Чорноруцького

1- астенічний, 2 –нормостенічний, 3 – гіперстенічний
1 – лімфоїдний тип (тимус, лімфоїдні вузли, лімфоїдна тканина кишечника, селезінка, миндалини)

2 – мозговий і головний тип (головний і спинний мозок, очі,розміри голови

3 - загальний тип (в цілому тіло, м’язи, скелет, органи дихання, печінка)

4 – репродуктивний тип (яєчки, передміхурова залоза, сім’яні пухирці, яєчники, фалопієві труби)

Мал.3 Криві росту різних тканин організмів тіла людини.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка