Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладівСторінка1/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.49 Mb.
#9922
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. М. І. ПИРОГОВА

Кафедра медичної біології

Р. П. Піскун, Н.Г. Коломієць, А.А. Ващук


ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

основи генетики людини

(МОДУЛЬ 2)
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів

III – IV рівнів акредитаціїВІННИЦЯ - 2009

Р.П. Піскун, Н.Г. Коломієць, А.А. Ващук

Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини (модуль 2).

Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів III – IV рівнів акредитації. Вінниця, 2009.

Автори:

Р.П. Піскун – доктор біологічних наук, професор, завідуюча кафедрою медичної біології, Н.Г. Коломієць – кандидат біологічних наук, доцент, А.А. Ващук – кандидат біологічних наук, доцент Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова


Рецензенти:

З.Д. Воробець - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького;


Г. Ф. Жегунов - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії Харківської державної зооветеринарної академії
В.Г. Кур’ята – доктор біологічних наук,

професор, завідувач кафедри біології

Вінницького державного педагогічного

університету ім. М.Коцюбинського


Навчально-методичний посібник розроблений згідно з навчальною програмою з медичної біології (Київ, 2005) та методичних вказівок рекомендованих Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України, як методичні рекомендації для викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації для створення методичних вказівок для студентів (Київ-Донецьк, 2005) і відповідає сучасним вимогам до навчальних посібників, що дозволяє стимулювати систематичну самостійну роботу студентів, значно інтенсифікувати навчальний процес та підвищити якість підготовки фахівців шляхом систематичного засвоєння навчального матеріалу до модуля 2 „Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини”. Посібник може бути корисним аспірантам і викладачам медичної біології, так як відповідає методичним основам підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах IV рівня акредитації.

Зміст
Передмова........................................................................................................... 4

Структура залікового кредиту - модулю 2-„ Організмовий рівень

організації життя. Основи генетики людини”................................................ 5

Заняття №10 Тема: Організмовий рівень реалізації генетичної
інформації. Прояви основних закономірностей успадкування на
прикладі менделюючих ознак людини (моно-, ди- та полігібридне
схрещування)................................................................................................... 10

Заняття №11 Тема: Множинний алелізм. Генетика груп крові.

Плейотропія. Взаємодія алельних і неалельних генів.................................. 26Заняття №12 Тема: Зчеплене успадкування. Генетика статі.................... 41

Заняття №13 Тема: Мінливість у людини як властивість життя і

генетичне явище: фенотипна та генотипна мінливість................................. 56Заняття №14 Тема: Основи медичної генетики. Методи вивчення

спадковості людини........................................................................................... 70Заняття №15 Тема: Хромосомні хвороби. Цитогенетичні методи

їх діагностики..................................................................................................... 89Заняття №16 Тема: Молекулярні хвороби. Біохімічний метод

і ДНК-діагностика............................................................................................. 104Заняття №17 Тема: Популяційно-статистичний метод.

Медико-генетичне консультування..................... .......................................... 119Заняття №18 Тема: Практичні навички змістових

модулів 2 і 3 «Закономірності спадковості та мінливості», «Методи

вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби».................................... 136

Заняття №19 Біологічні особливості репродукції людини.

Гаметогенез. Запліднення................................................................................ 141Заняття №20 Особливості пренатального періоду розвитку людини. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини........................... 154

Заняття №21 Постнатальний період онтогенезу. Біологічні

механізми підтримання гомеостазу людини................................................. 166


Заняття №22 Контроль засвоєння змістового модуля 2 „Організмовий

рівень організації життя. Основи генетики людини (модуль 2)”.............. 183
передмова
Навчально-методичний посібник розрахований на самостійну позааудиторну та аудиторну навчально-дослідницьку роботу студентів вищих навчальних медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Актуальність посібника і його переваги полягають у тому, що він складений у відповідності з навчальною програмою з медичної біології (Київ, 2005) та рекомендаціями інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України до розробок методичних вказівок для студентів згідно з принципами Болонського процесу і не має аналогів серед існуючих у даний час навчально-методичних матеріалів з даного предмету.

Даний посібник, який створено до залікового кредиту – модуля ІІ, охоплює два розділи програмного матеріалу з медичної біології – „Основи генетики людини” і „Біологія індивідуального розвитку”. Розділ з генетики включає 9 тем практичних занять, а з онтогенезу – 3 теми. До кожної теми заняття в розгорнутій формі висвітлені актуальність теми і цілі навчання, подається граф логічної структури змісту заняття, тести для перевірки вихідного і кінцевого рівня знань, система навчаючих завдань, орієнтовна основа дій, методика проведення заняття, а також організаційна структура заняття (технологічна карта). В посібнику подано дані про розподіл балів, які виставляються студентам, за вимогами кредитно-модульної системи відповідно до кожної теми.

Посібник містить також контрольні питання, перелік практичних навичок та систему оцінювання до модуля ІІ для перевірки кінцевого рівня знань.

Вказані форма і зміст занять відповідають вимогам Болонської системи організації навчального процесу, згідно якої основне завдання викладача полягає в тому, щоб створити мотивацію та належні умови для самостійної пізнавальної діяльності студентів, а також розробити критерії для повноцінної і об’єктивної оцінки виконання та засвоєння навчально-дослідницької роботи.

Теоретична і практична частина занять тісно пов’язана з якісною підготовкою сучасного лікаря (зокрема сімейного), скерована на придбання студентами необхідної бази новітніх медико-біологічних знань та формування мислення практичного лікаря широкого профілю.

Посібник може бути корисним викладачам, аспірантам та клінічним ординаторам медичних вузів для засвоєння матеріалів з медичної генетики.

Автори


Структура залікового кредиту – модуля 2:
«Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини»


Тема

Лекції

Практич-ні заняття

Самості-й­на робота студента

Індивіду-альна робота
Змістовий модуль 2
“Закономірності спадковості та мінливості”

10. Організмовий рівень реалізації генетич­ної інформації. Прояви основних законо­мірностей успадкування на прикладі менделюючих ознак людини (моно-, ди- та полігібридне схрещування)

1

2

1
11. Взаємодія алельних і неалельних генів. Явище плейотропії. Множинний алелізм. Генетика груп крові

2

2

2
12. Зчеплене успадкування. Генетика статі

1

2

1
13. Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище: фенотипова та генотипо­ва мінливість

2

2

1
Всього за змістовий модуль 2:

6

8

5
Змістовий модуль 3
“Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби”


14. Основи медичної генетики. Методи вивчення спадковості людини

1

2

1,5

Підготовка огляду науко-вої літератури, розв’язу­вання ситуацій­них задач

15. Хромосомні хвороби. Цитогенетичний метод їх діагностики.

1

2

1

16. Молекулярні хвороби. Біохімічний метод і ДНК-діагностика

1

2

1,5

17. Популяційно-статистичний метод. Медико-генетичне консультування

1

2

1

18. Практичні навички змістових модулів 2 і 3 “Закономірності спадковості та мінливості”, “Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби”
2

3

Всього за змістовий модуль 3:

4

10

8
Змістовий модуль 4
“Біологія індивідуального розвитку”


19. Біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. Запліднення.
2

1

Підготовка огляду науко-вої літера-тури

20. Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Особливості пренатального періоду розвитку людини. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини.

2

2

1

21. Постнатальний період онтогенезу.
Біологічні механізми підтримання гомеостазу організму.

2

2

3

22. Контроль засвоєння модуля 2 “Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини”2

3
Всього за змістовий модуль 4:

4

8

8
Разом за модуль 2:

14

26

21


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка