Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалаврСторінка8/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.99 Mb.
#669
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ВАРІАНТ 1
1. Характеристика форми державно-правового режиму.

2. Суб’єкти та об’єкти податкових правовідносин.

3. Підстави і порядок припинення трудового договору.

4. Соціально-економічні гарантії прав і свобод людини і громадянина.

5. Знайдіть помилку: зобов’язання є право відношення, згідно з яким одна сторона (кредитор) повинна надати іншій стороні-боржнику певну послугу або утриматись від неї, а кредитор має право вимагати від боржника виконання цього обов’язку.
ЗАДАЧА
Громадянка Р., знаючи про те, що анакаптіс пірамідальний був занесений до Червоної книги України і є видом, що зникає, вирішила особисто зайнятися розведенням цієї рослини з метою подальшого її продажу і отримання прибутку. Під час реалізації її було попереджено про незаконність операцій із даною рослиною. Р. заперечила, оскільки ця рослина була вирощена особисто нею у домашніх умовах, ніякої шкоди природі вона не завдала.

Визначте, яким нормативним актом регламентуються данні відносини.

Дайте правову оцінку ситуації, що виникла у громадянки Р.
ВАРІАНТ 2
1. Ознаки правової держави і громадянського суспільства.

2. Міжнародні відносини України в галузі охорони навколишнього природного середовища.

3. Контракт як особлива форма трудового договору.

4. Цивільно-правова відповідальність.

5. В Україні медичні, наукові та інші досліди над людьми:

а) можуть проводитися виключно за вільною згодою піддослідного;

б) заборонені;

в) можуть проводитися лише у виключних випадках, якщо це необхідно для забезпечення інтересів всього суспільства.

г) можуть проводитися лише тоді, коли оголошено надзвичайний стан у зв’язку із поширенням інфекційних чи інших хвороб, що становлять потенційну небезпеку для суспільства.
ЗАДАЧА
Громадянин Д., раніше судимий за умисне вбивство, судимість не була погашена або знята, знов вчинив вбивство двох осіб. Його дії були кваліфіковані як вбивство через необережність.

Чи слід кваліфікувати дії Д. як рецидив?


ВАРІАНТ 3
1. Поняття суспільства, його структура та ознаки.

2. Червона книга України.

3. Конституційний лад і його співвідношення із суспільним та державним ладом.

4. Набуття і реалізація права на землю.

5. Назвіть юридичні події:

а) укладення договору;

б) землетрус;

в) рятування особою державного майна;

г) повінь.
ЗАДАЧА
У результаті ДТП громадянина Д. було притягнуто до кримінальної відповідальності за ознаками складу злочину, передбаченогоп.3 ст.276 Кримінального кодексу України. Його дружина Л., проаналізувавши свої сімейні перспективи, в односторонньому порядку вирішила розірвати шлюб. З цією метою вона звернулася з позовом до суду, у чому їй було відмовлено.

Чи були законні підстави для розірвання шлюбу?

На якій підставі в суді було відмовлено у прийнятті позову про розірвання шлюбу? Обґрунтуйте відповідь.
ВАРІАНТ 4
1. Особливості виникнення держави у різних народів світу.

2. Поняття галузі екологічного права.

3. Порядок прийняття на роботу.

4. Цивільна правосуб’єктність.

5. За умов крайньої необхідності шкода заподіюється:

а) злочинцю;

б) джерелу небезпеки;

в) суспільним інтересам;

г) інтересам третіх осіб.
ЗАДАЧА
Громадянин А., не маючи прямого відношення до заводу, в обідню перерву зайшов в один з його цехів і, виготовляючи для себе деталь, зіпсував верстат, завдавши заводу матеріальної шкоди.

Із якої галузі права має бути застосоване законодавство при вирішенні питання про відшкодування заподіяних збитків?


ВАРІАНТ 5
1. Особливості застосування сімейного законодавства до іноземців та осіб без громадянства.

2. Система та джерела адміністративного права.

3. Спадкове право.

4. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

5. За відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, особа:

а) не несе відповідальності;

б) несе адміністративну відповідальність;

в) несе цивільну відповідальність;

г) несе кримінальну відповідальність.
ЗАДАЧА
Аристотель у своїй праці «Політика» писав про те, що держава є вищою формою людського спілкування, яка охоплює собою всі інші форми спілкування, що держава виникає заради потреб життя, з метою досягнення певного блага. При цьому, у процесі свого розвитку держава проходить, на думку філософа, кілька етапів, які ототожнюються з етапами соціального об’єднання та здійснюється людьми у їх природному прагненні до спілкування.

Перший етап - це сім’я, що складається із чоловіка, жінки і дітей. Далі – велика розширена сім’я, яка об’єднує вже декілька поколінь кровних родичів з боковими гілками родинного відмежування. Потім - село або поселення, і в кінці кінців - поліс. Поліс у Аристотеля - це вища форма об’єднання людей, яка охоплює собою всі інші.

Представником якої концепції виникнення держави можна вважати Аристотеля?
ВАРІАНТ 6
1. Поняття та види функцій держави, їх загальна характеристика.

2. Поняття цивільного права України та його система.

3. Екологічна експертиза.

4. Форми народовладдя в Україні.

5. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:

а) якщо один із покупців не прибув своєчасно для участі у конкурсі;

б) якщо жоден з покупців не запропонував ціну, вищу за стартову;

в) якщо власник землі у ході торгів вирішив змінити вартість ділянки, що продається;

г) правильно тільки а) і в).
ЗАДАЧА
Громадянин О., народний депутат Л., юридична особа (командитне товариство «ОРФЕЙ») та релігійна організація вирішили створити банк («ПРОГРЕС-БІЗНЕС») у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Чи буде такий банк зареєстрований НБУ?

Які умови створення банків в Україні?
ВАРІАНТ 7
1. Принципи земельного законодавства.

2. Поняття фінансового права України, його система та джерела.

3. Сторони, строки, зміст трудового договору.

4. Сімейне право як галузь права.

5. Назвіть види цивільно-правових санкцій:

а) конфіскація майна;

б) пеня;

в) штраф;

г) застава майна боржника.
ЗАДАЧА
Неповнолітній С. (16р.) побачив у полі комбайн, що належав КСП «РАНОК».Водій цього комбайна на той час пішов на обід. Неповнолітній витягнув з комбайна кілька деталей на суму 2,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що призвело до розукомплектування комбайна.

Назвіть вид адміністративного правопорушення і яке стягнення може бути накладене на порушника.


ВАРІАНТ 8
1. Поняття та ознаки кримінального покарання.

2. Завдання , зміст і порядок охорони земель.

3. Фінансово-правові норми та відносини.

4. Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність.

5. Народ України здійснює право власності на надра:

а) безпосередньо;

б) через Верховну Раду України, Верховну Раду АРК і місцеві Ради народних депутатів;

в) через місцеві органи самоврядування;

г) через політичні партії, організації, об’єднання тощо.
ЗАДАЧА
В одному з виступів Президента України прозвучала пропозиція стосовно подолання платіжної кризи у сфері матеріального виробництва. Він зазначив, що, попри всі попередження, вказівки, організаційні заходи, керівники центральних органів влади та представники державної влади на місцях не виконують своїх функціональних обов’язків щодо налагодження фінансування підприємств. У зв’язку з цим він пообіцяв виплачувати зарплату керівникам міністерств лише після того, як вони розрахуються зі своїми підлеглими.

Проаналізуйте дану ситуацію і дайте відповідь щодо законності намірів Президента.

Якщо міністри не погодяться із таким нововведенням, то які конституційні права вони будуть захищати в судовому порядку?
ВАРІАНТ 9
1. Основні закономірності виникнення права.

2. Поняття та зміст шлюбу.

3. Класифікація основних прав та свобод людини і громадянина.

4. Склад і цільове призначення земель України.

5. Назвіть ознаки адміністративного правопорушення:

а) протиправність;

б) суспільна небезпечність діяння;

в) адміністративні стягнення;

г) засіб вчинення адміністративного проступку.
ЗАДАЧА
Громадянин С., погрожуючи вбивством, відібрав у громадянина П. гаманець з грішми та кілька виробів із золота. На підтвердження своєї погрози він під час вчинення злочину тримав у руці залізний стрижень.

Кваліфікуйте дії С.

Назвіть об’єкти злочину.
ВАРІАНТ 10
1. Поняття, риси та структура механізму держави.

2. Самоврядування - інститут громадянського суспільства.

3. Правова охорона навколишнього середовища.

4. Поняття особистих немайнових прав.

5. Назвіть підстави виникнення трудових правовідносин:

а) адміністративно-правовий акт;

б) судове рішення;

в) видання наказу про зарахування на роботу;

г) укладення трудового договору.
ЗАДАЧА
Сільська рада села Корчинці вирішила встановити нові податки у межах території, на яку розповсюджуються її повноваження: курортний збір, збір на розвиток виноградарства та збір на розвиток цукрового господарства.

В якій частині рішення сільської ради буде легітимним?

Які податки можуть встановлювати органи місцевого самоврядування?
ВАРІАНТ 11
1. Управління в галузі використання і охорони земель.

2. Загальні засади діяльності та статус державних службовців.

3. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин.

4. Використання природних ресурсів.

5. Під свободою людини щодо прийняття рішень незалежно від держави розуміють:

а) соціальні права і свободи;

б) особисті права і свободи ;

в) економічні права і свободи;

г) культурні права і свободи.
ЗАДАЧА
У ст.27 Конституції Автономної Республіки Крим зазначається, що Верховна Рада АРК більшістю голосів депутатів від їх загального складу приймає Конституцію АРК, зміни та доповнення до неї, які набирають чинності після затвердження їх Верховною Радою України та опублікування.

У окремих представників політичної еліти АРК сформувалася думка, що процедура затвердження Верховною Радою України, згідно з наведеним текстом, стосується лише змін та доповнень Конституції. Про текст самої Конституції у чинному законі нічого подібного не говориться, а значить, слід розуміти так, що Конституція АРК після її прийняття не потребує додаткового затвердження на вищому рівні, тобто парламентом України.

Підготуйте обґрунтовану відповідь щодо тлумачення тексту ст.27 Конституції АРК, використовуючи положення Конституції України.

Який вид тлумачення в даному випадку буде мати місце за своєю юридичною силою та який спосіб тлумачення необхідно використати для підготовки відповіді?


ВАРІАНТ 12
1. Характеристика форми державного територіального устрою.

2. Народний суверенітет і його співвідношення із національним та державним суверенітетом.

3. Правова охорона навколишнього середовища.

4. Поняття, форма та види цивільно-правових договорів.

5. Державний земельний кадастр включає:

а) економічну оцінку земель та грошову оцінку земельних ділянок;

б) державну реєстрацію земельних ділянок;

в) облік кількості і якості земель;

г) правильно все вищезазначене.
ЗАДАЧА
Громадянин С., перебуваючи у нетверезому стані, нецензурною лайкою образив громадянина М. у приміщенні театру, а також пошкодив столик у кафе театру.

Як слід кваліфікувати дії громадянина С.?


ВАРІАНТ 13
1. Держава, співвідношення із суспільством та економікою.

2. Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина.

3. Відповідальність за порушення екологічного законодавства про охорону навколишнього середовища.

4. Об’єкти цивільно-правових відносин.

5. До права власності дитини належить:

а) майно, яке було знайдено дитиною особисто під час прогулянки і на це майно протягом шести місяців не надходило ніяких заяв; речі особистого вжитку;

б) музичний інструмент, куплений батьками за умов, що дитина відвідувала заняття та отримала відповідну освіту;

в) частка майна, отримана дитиною за рахунок спільної праці батьків, речі особистого вжитку;

г) інші речі, що є у повсякденному використанні дитиною, якщо вони були придбані за кошти батьків.
ЗАДАЧА
Працівники міліції затримали неповнолітнього П. (17 р.) за те, що той лаявся нецензурними словами перед входом до кінотеатру, на зауваження громадян та працівників міліції не реагував. Начальник органу внутрішніх справ постановив, що за вчинення дій, які є дрібним хуліганством, піддати П. адміністративному арешту на 10 діб.

Чи допущені начальником органу внутрішніх справ порушення закону?


ВАРІАНТ 14
1. Єдність та відмінність права і моралі.

2. Народ як джерело державної влади.

3. Контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього природного середовища.

4. Зміст цивільних прав.

5. Назвіть підстави матеріальної відповідальності працівників:

а) вина працівника;

б) наявність шкоди;

в) прогул;

г) неналежне виконання своїх службових обов’язків.
ЗАДАЧА
Громадянин Глушко О.М. у 2005 р. придбав земельну ділянку на правах користування, де почав обробляти землю, вирощувати овочі тощо. Після поради з дружиною він вирішив завести власне селянське господарство і з цією метою приватизувати землю, якою користувався.

Якою галуззю законодавства регулюються відносини, пов’язані із питанням приватизації землі?

До якого органу влади мав звернутися Галушко О.М.?

Чи міг він ставити питання про безкоштовну приватизацію землі?ВАРІАНТ 15
1. Основні теорії походження держави.

2. Поняття та зміст шлюбного контракту.

3. Надзвичайні екологічні ситуації.

4. Трудові правовідносини, їх зміст.

5. У чому полягає суспільна небезпечність злочину:

а) у порушенні закону;

б) у заподіянні шкоди суспільним відносинам;

в) у заподіянні шкоди державі;

г) у вчиненні особою протиправного діяння.
ЗАДАЧА
На межі двох земельних ділянок, власниками яких є Микола С. та Андрій К., довгий час росла яблуня, що досягла величезних розмірів. Плодами дерева користувалися мешканці обох земельних ділянок, що цілком задовольняло їхні потреби та ніколи не спричиняло конфліктних ситуацій. Згодом Микола С. вирішив побудувати новий дім, для чого необхідно було позбутися зазначеного дерева. З метою вирішення проблеми він звернувся до сусіда з пропозицією поділити витрати наполовину. Сусід Миколи С. не заперечував проти ліквідації дерева, однак нести витрати відмовився, мотивуючи тим, що він це дерево не садив.

Чи регулюються такі ситуації правом?

Хто в даному випадку має оплатити всі роботи, пов’язані із ліквідацією дерева?
ВАРІАНТ 16
1. Поняття, ознаки та сутність держави.

2. Поняття галузі та інститутів конституційного права.

3. Екологічні обов’язки громадян.

4. Цивільне законодавство України та його джерела.

5. Назвіть види відпусток:

а) творча;

б) соціальна;

в) економічна;

г) додаткова у зв’язку з навчанням.
ЗАДАЧА
Громадянин Л. працює на державному підприємстві і є платником податків: сплачує податок на доходи фізичних осіб. Частину заробітної плати він відкладає на власний депозитний рахунок в державній ощадкасі.

В якому випадку виникли фінансово-правові відносини?

Між якими суб’єктами можуть виникати фінансово-правові відносини?
ВАРІАНТ 17
1. Типи держав.

2. Самоврядування - інститут громадянського суспільства.

3. Правові основи банківської діяльності.

4. Поняття державного управління.

5. Назвіть необхідні умови трудового договору:

а) домовленість про факт прийняття на роботу;

б) випробування під час прийняття на роботу;

в) встановлення трудової функції;

г) розмір оплати праці.
ЗАДАЧА
Громадянин В., який раніше вчинив злочин (крадіжку державного майна), та громадянка В., що мала дитину у віці 7 місяців, займались заготівлею з метою збуту радіоактивно забруднених понад допустимий рівень ковбасних та молочних виробів.

Назвіть обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення.


ВАРІАНТ 18
1. Загальна характеристика елементів механізму держави.

2. Україна - суверенна демократична соціально-правова держава.

3. Суб’єкти цивільно-правових відносин.

4.Охорона праці жінок і неповнолітніх.

5. За трудовим договором працівник зобов’язаний виконувати роботу визначену:

а) внутрішнім трудовим розпорядком;

б) наказом роботодавця;

г) трудовим договором.


ЗАДАЧА
Група неповнолітніх порушників: 16-річний Т., 15-річний І. та 13-річні П. та Л. - завчасно домовившись, викрали в одному з клубів магнітофон. Через кілька днів правопорушники були затримані працівниками міліції.

Згідно з якими статтями Кримінального кодексу України нестимуть відповідальність ці порушники?


ВАРІАНТ 19
1. Суб’єктивне юридичне право та його структура.

2. Історія конституційного розвитку України.

3. Робочий час, його види.

4.Бюджетене право, бюджетні правовідносини та їх суб’єкти.

5. До основних принципів земельного законодавства відносять:

а) забезпечення гарантій прав на землю, неминучість відповідальності за порушення земельного законодавства, плати за землю;

б) бонітування, моніторинг, кадастр;

в) невтручання держави у здійснення громадянами, юридичними особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею, поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва, забезпечення рівності права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави;

г) забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, дотримання правил добросусідства, забезпечення використання земель за цільовим призначенням.
ЗАДАЧА
Громадянин К., довідавшись про зраду своєї дружини, замислив її вбити. Для цього він приготував мисливський ніж, і коли дружина увійшла до квартири, громадянин К., схопивши її і викручуючи руку, почав, витягнувши ножа, погрожувати дружині вбивством. Перелякавшись, вона почала благати його. Отямившись, К. відкинув ніж, але вдарив її рукою у живіт.

Який злочин вчинив К.?


ВАРІАНТ 20
1. Апарат держави, поняття, структура, види органів держави.

2. Поняття гарантій прав і свобод людини і громадянина.

3. Кодекс законів про працю України.

4. Суб’єкти і об’єкти податкових правовідносин.

5. Право на позов виникає з дня:

а) подачі заяви в суд;

б) порушення права;

в) закінчення дії договору.


ЗАДАЧА
Громадянка Ф. влаштувалася на роботу кухаркою до громадської їдальні. Коли термін договору підходив до кінця, Ф. захворіла та два тижні не була на роботі. Через п’ять днів, як вона вийшла на роботу після хвороби, адміністрація видала наказ про звільнення Ф. як таку, що не пройшла випробування. Ф. вважала таку підставу незаконною, бо її термін випробувального терміну завершився.

Чи є законними дії адміністрації?


ВАРІАНТ 21
1. Поняття і види правопорушень.

2. Поняття та засади конституційного ладу України.

3. Елементи, види зобов’язань.

4. Порядок і умови укладення шлюбу.

5. За договором позики гроші передаються позичальникові у:

а) володіння;

б) розпорядження;

в) власність;

г) користування.
ЗАДАЧА
Громадянин М. систематично займався ремонтом демісезонного взуття населення. Але від подання декларації про доходи він ухилявся.

Який вид відповідальності має нести громадянин М.?

Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відповідний законодавчий акт.
ВАРІАНТ 22
1. Поняття, ознаки та функції права.

2. Політичні гарантії прав і свобод людини і громадянина.

3. Представництво.

4. Особисті права та обов’язки подружжя.

5. Ознаками права є:

а) загальність;

б) регулятивність;

в) формальна визначеність;

г) обов’язковість.

ЗАДАЧА
Громадянин Д. умисне заподіяв працівникові рибоохорони при виконанні останнім своїх службових обов’язків тілесні ушкодження, що спричинили масивну втрату крові та ниркову недостатність.

Якого ступеня були заподіяні тілесні ушкодження?

За якою статтею відповідатиме злочинець?
ВАРІАНТ 23
1. Поняття законодавства, його система.

2. Центральні та місцеві органи влади в Україні.

3. Поняття та ознаки юридичної особи.

4. Майнові права та обов’язки подружжя.

5. Контракт є:

а) усним трудовим договором;

б) строковими трудовим договором, що укладається лише у письмовій формі;

в) трудовим договором, що укладається на невизначений строк і у письмовій формі

г) строковим трудовим договором, що укладається переважно у письмовій формі.
ЗАДАЧА
Громадянин В., побачивши на жінці золоту обручку, кулон та серги, почав за нею слідкувати. Він зайшов разом з нею до під’їзду, в якому жила ця жінка, і почав погрожувати їй холодною зброєю, вимагаючи, щоб вона віддала коштовності. Жінка закричала, її крик почув чоловік, який, вибігши у під’їзд з квартири, сильно вдарив нападника. Останній, знепритомнівши, впав, після чого чоловік почав його бити залізним стержнем. В. отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Який злочин вчинив В.?

Чи правильними були дії чоловіка потерпілої?
ВАРІАНТ 24
1. Міжнародні організації та установи з питань захисту прав і свобод людини.

2. Позовна давність.

3. Джерела трудового права.

4. Правові основи системи оподаткування.

5. Органи державної влади за характером є:

а) місцеві, локальні, конструктивні, ефективні;

б) регіональні, міжрайонні, центральні, місцеві, виконавчі;

в) державні, недержавні, громадські, політичні, економічні, законодавчі, судові, одноособові;

г) виборні, призначу вальні, законодавчі, виконавчі, судові, центральні, місцеві.
ЗАДАЧА
До паспортного столу Печерського райуправління внутрішніх справ м. Києва звернулась громадянка України Орлова К. із заявою про зміну громадянства її дітей. У заяві зазначалося, що 18.06.1987 р. Орлова К.І. вступила у шлюб із громадянином Франції Ж. Балю і у шлюбі народила двох дітей - Івана 1992 року народження та Катерину 1999 року народження. Дітям було надано за згодою матері громадянство Франції. У вересні 2006 р. шлюб було розірвано і Орлова К.І. з дітьми повернулась до України. На підставі зазначеного, громадянка Орлова К.І. просить змінити громадянство дітей, надавши їм громадянство України.

Чи має право дитина вибирати своє громадянство?

Дайте обґрунтовану відповідь на заяву громадянки.
ВАРІАНТ 25
1. Поняття та сутність основних свобод людини і громадянина.

2. Суб’єкти права власності.

3. Поняття та порядок припинення шлюбу.

4. Види дисциплінарних стягнень.

5. Юридичними фактами слід вважати:

а) рішення органів влади та місцевого самоврядування, що тягнуть за собою правові наслідки для суб’єктів правовідносин;

б) факти прийняття нових політичних рішень та їх фіксація у статутах та програмах політичних партій, факти правопорушень, інші життєві факти та ситуації, що мають правомірний характер, характеризуються як соціально корисні;

в) факти реального життя, з якими норма права пов’язує зміну, а потім припинення суспільних відносин;

г) конкретні життєві ситуації, з настанням яких норма права пов’язує виникнення, зміну або припинення правових відносин.


Каталог: ld
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Государственный образовательный
ld -> Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Затверджую
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Українська мова, 5-12 кл
ld -> Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
ld -> Лекція психолого-педагогічна корекція
ld -> Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
ld -> Лекція №1 Тема: Курс «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом»
ld -> Вступне слово


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка