Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2007Сторінка3/4
Дата конвертації02.04.2016
Розмір1.02 Mb.
1   2   3   4


Таблиця 16. Спеціальна психологічна підготовка (до конкретного змагання)

Мета: формування стану психічної готовності до змагання.
№ п/п

Зміст підготовки

Задачі

Засоби вирішення

Терміни виконання

1

2

3

4

5

1

Створення впевненості у своїх силах,

активного прагнення

до кінця боротися за

досягнення кращого

результату


1) збір і аналіз інформації про умови змагання і про суперника;

2) уточнення даних про власну

підготовленість, стан і

можливості;

3) визначення і формулювання мети;

4) визначення значущості

змагання


Комплекс

спеціальних

заходів2

Вдосконалення

Здібностей керувати

своїми діями,

відчуттями і думками в

відповідності до вимог змагань


1) програмування вірогідності

діяльності;

2) спеціальна підготовка до зустрічі

з несподіваними перешкодами під час змагань;
Інтелектуальне,

експериментальне

уявлення дій (варіативність)ідеомоторна підготовка, моделювання умов змагань, аутогенне тренування, виконання змагальних вправ.


3

Створення і збереження

оптимального збудження перед змаганнями та під час змагань1) визначення найприйнятніших

способів регулювання

несприятливих внутрішніх

станів, збереження нервово-

психічної свіжості;


Комплекс

спеціальних

відновлюючих

заходів4

Відновлення

психічного стану

після змагань


1) відновлення психічного

стану після одноразової (день

змаганнь) участі у змаганнях;

2) відновлення психічного

стану після змагань


Комплекс

спеціальних

відновлюючих

заходів
Примітка: Приведений орієнтовний план може слугувати лише основою для дій тренера на практиці. Оскільки в різних видах спорту і стосовно кожного спортсмена загальний план психологічної підготовки до змагань вимагає уточнення і конкретизації, важливо, що план спеціальної підготовки слід складати до кожних конкретних змагань зокремо.Схема 6. Схема структури особистості (за Мартенсом)

Соціальне середовище Соціальне середовище


Поведінка,

зумовлена виконуючою роллю

Типові реакції

Психологічне ядро


Схема 7. Аспекти формування особистості спортсмена

Особистість спортсмена
Самосвідомість

Діяльність тренера

Суспільна свідомість
-самопізнання

- самоспостереження

-самоконтроль

- самооцінка

- самовиховання

- естетичні почуття

- моральні почуття


- спілкування

- емоційні реакції

- поведінкові дії

- методика навчання

- засоби навчання

- методика виховання

- способи виховання


-спільна тренувальна діяльність

-змагальна діяльність

-відношення до колективу

- відповідальність

- норми поведінки

- комунікабельність

- взаємодопомога

- оцінка діяльності

-соціальна структура суспільстваТаблиця 17. Зміст показників психологічного контролюКомпоненти


Об'єкти


Мотиваційний


Рефлексійний


Емоційний


Сенсорний

Загальна готовність• Замкнутість-комунікабельність

• Підлеглість –домінантність

• Стриманість-експресивність

• Боязкість — сміливість

• Самооцінка

•Інтелект

• Уява


• Рівень суб'єктивного контролю

• Консерватизм-радикалізм• Стійкість-нестійкість

• Жорсткість –чутливість

• Впевненість

• Розслабленість-напруженість

• Тривожність• Сензитивність

• Моторна організація

• Точність

• Темп роботи

Етапна готовність
• Мотивація досягнення мети

• Вольова активність
• Самоконтроль, саморегуляція

• Впевненість
• Толерантність

• Емоційне виснаження
• Точність при роботі

• Увага


• Темп роботи

• ШвидкістьПоточна готовність
• Структура мотивації (співвідношення мотивації досягнення мети і уникнення невдачі)

• Бажання тренуватися
• Самооцінка активності


• Вегетативна активність


• Динаміка точності

• Динаміка ефективності роботи

• Динаміка темпу роботи

• Динаміка швидкості перенесення інформації
Безпосередня готовність


• Адекватність домагань

• Бажання змагатися

• Самооцінка самопочуття

• Самооцінка активності

• Самооцінка настрою

• Впевненість в своїх силах

• Значущість змагань


• Реактивна тривожність

• Емоційне збудження
• Сенсорна стійкість

• Точність• Увага

• Темп роботи• Швидкість перенесення інформації
Таблиця 18. Поведінкові прояви властивостей темпераменту.


Властивості темпераменту


Сильні сторони


Слабкі сторониТривожність

Ретельність і сумлінність в роботі; висока відповідальність за результати; увага до відпрацювання елементів техніки; добросовісне виконання монотонної роботи.


Схильність перебільшувати складність ситуації; нестійкість до стресів; висока чутливість до невизначених ситуацій, невпевненість в своїх силах


Екстроверсія


Упевненість в собі; товариськість, контактність; висока самооцінка; стійкість до емоційних перевантажень; націленість на досягнення успіху в змаганнях


Недостатній розвиток самоконтролю; незібраність в умовах змагань, пов'язана з переоцінкою своїх можливостей; відсутність інтересу до ретельного відпрацювання елементів техніки


Інтроверсія


Розвинений самоконтроль; емоційна стриманість; схильність до попереднього планування дій; зібраність, "пильність", в умовах змагань


Замкнутість, нетовариськість ; низька самооцінка; спрямованість на уникнення поразки в змаганнях; чутливість до дії стресових чинників


Емоційна збудливість

Ретельність в роботі; виразність рухів; підвищена чутливість аналізаторів


Чутливість до емоційних дій (різким зауваженням, насмішкам); підвищена вразливість; невпевненість в собі; нестійкість до стрес-чинників


Імпульсивність


Швидкість реакцій на зовнішні дії


Схильність до необдуманих вчинків; неадекватна поведінка в напружених умовахТаблиця 19. Залежність ефективності діяльності від типологічних особливостей особистості (за Р.Айзенком (1965) і В.Соповим(1981)


Властивості особистості Змінна

Інтроверсія


Экстраверсія


Нейротизм


1. Швидкість


низька


висока


фальстарт


2. Реакція на навантаження

надактивна


млява


Швидка


3. Сприйняття часу

довге


коротше

час тягнеться дуже довго4. Ригідність сприйняттявисока

низька


Низька


5. Зорове уявлення


живе


слабке


Слабке


6. Співвідношення швидкість/точність


низьке


високе


Низьке


7. Навчання


швидка


повільна


Повільна


8. Забування


повільне


швидке


Швидке


9. Стійкість до монотонії


висока


низька


Низька


10. Перевага навантаження


об'ємна


швидкісна

швидкісна, негранична

Таблиця 20. Категорії мотивації до занять спортом

Категорія 1. Суспільне схвалення:

а) схвалення батьків;

б) схвалення ровесників;

в) схвалення тренераКатегорія 2. Змагання:

а) з часом

б) суперництво з товаришами по команді;

в) суперництво з іншими командамиКатегорія 3. Самовдосконалення:

а) досягнення контролю розуму над тілом;

б)більш виражений контроль рухів тіла;

в) оволодіння новими вміннями та навичкамиКатегорія 4. Спосіб життя:

а) звичка;

б) відсутність чогось кращого;

в) почав займатися з дитинства;

г) почав займатися з ініціативи батьків


Категорія 5. Страх невдачі

а) критичні зауваження з боку оточуючих;

б) самокритика


Категорія 6. Фізична підготовленість та здоровя:

а) почувати себе здоровим;

б) підвищення тонусам язів;

в) підтримка хорошої форми;

г) збільшення сили


Категорія 7. Дружба та особисті асоціації:

а) друзі по команді;

б)спортсмени, що займаються іншими видами спорту;

в) відомі спортсмениКатегорія 8. Успіх та досягнення:

а) участь у відповідальних змаганнях;

б) досягнення на тренуваннях;

в) досягнення особистих цілейКатегорія 9. Відчутна винагорода:

а) спортивна стипендія;

б) поїздка (екскурсія);

в) додаткова увагаКатегорія 10. Визнання:

а) ровесників;

б) суспільства;

в) молоді;

г) старшого покоління;

д) особливих категорійКатегорія 11. Залякування /контроль:

а) тренер, що на вас злиться;

б) тренер, що керує вашими тренуваннями


Категорія 12. Гетеросексуальність:

а) більш привабливий для іншої статі;

б) призначають побачення оскільки ви спортсмен


Категорія 13. Змагальні умови – публіка:

а) виступ перед великою кількістю прихильників;

б) розглядають як фаворита;

в) виступ під овації глядачів та звуки фанфарКатегорія 14. Незалежність – індивідуальність:

а) сам планує розклад тренувань;

б) тренується один;

в) допомагає тренеру скласти програму тренувань;

г) розглядається як особистість


Категорія 15. „Сім’я”:

а) товариші по команді замінюють сім’ю;

б) довіра тренерові та товаришам по команді;

в) встановлення близьких стосунків з тренерами, друзями по команді та суперникамиКатегорія 16. Емоційне полегшення:

а) змагання приносять відчуття спокою;

б) отримання певного розвантаження;

в) відчуття бадьоростіКатегорія 17. Статус:

а) розглядають як важливу персону;

б) повага з боку оточуючих;

в) відчуття особистої значущостіКатегорія 18. Само направленість/ усвідомленість:

а) визначення цілі у житті;

б) досягнення більшої впевненості у собі;

в) краще відношення до себе як до особистості;

г) відчуття своєї особливості


Категорія 19. Розуміння причин:

а) звернення до тренера зо порадою з приводу направленості занять;

б) розуміння причин упорядкування тренувань;Схема 8. Класифікація методів психорегуляції ( за В.М.Мельниковим)Таблиця 21. Відмінні особливості гіпно- та ауто впливу

Досліджувані прикмети


Ауто-стан


Гіпнотичний стан

Залежність від психологаМінімальна при навчанні, в подальшому відсутня


Виражена і постійна


Глибокий міжособистісний контакт з психологом

Не завжди обов'язкова умова


Обов'язкова умова


Контроль стану

Внутрішній, активний


Зовнішній, пасивний


Стан свідомості


Психічна активність


Пасивність


Чинник навіювання


Внутрішній


Зовнішній


Відношення до процедури


Бажання досягти реалізації навіювання


Нерідко внутрішній опір


Увага


Активна тренована концентрація


Пасивная концентрація


Память на події


Повністю збережена


У глибоких стадіях часто амнезія


Мислення


Активне, перетворююче


Пригнічене


Рефлекси


Легке контрольоване гальмування


Неконтрольоване гальмування, в глибоких стадіях — каталепсія


Релаксація


Присутня, активно тренується і посилюється за рахунок навчання, є базисним елементом


Присутня, пасивно підвищується лікарем протягом одного сеансу


Реалізація терапевтичного ефекту


Шляхом придбання навичок саморегуляції мимовільних вегетативних і соматичних функцій


На основі ефектів навіюванняТаблиця 22. Додаткові вправи аутогенного тренування за Шульцем


Мета самонавіювання


Приклади формули


1. Заспокійливі вправи


"Я абсолютно спокійний"


2. Вправи на створення відчуття важкості


"Моя права рука дуже важка"

"Моя ліва рука дуже важка"

"Мої ноги дуже важкі"

"Моє тіло дуже важке"


3. Вправи на створення відчуття тепла


"Моя права рука дуже тепла"

"Моя ліва рука дуже тепла"

"Мої ноги дуже теплі"

"Моє тіло дуже тепле"


4. Вправа для живота


"Сонячне сплетіння випромінює тепло"


5. Вправи для дихання


"Дихання абсолютно спокійне. Дихається легко"


6. Вправа для серця


"Моє серце працює спокійно, ритмічно"Таблиця 23. Заспокійливий варіант музичних творів


Напрям регуляції


Музичний фон


Час


Установка на стан спокою і відпочинку


І.С.Бах. Прелюдія №1


2 хв.


Розслаблення мімічних м'язів


И.С. Бах. Прелюдія №8


4 хв. 30 с


Розслаблення м'язів рук


И.С. Бах. Хор


3 хв. 30 с


Розслаблення м'язів тулуба


Ф. Шопен. Прелюдія №4


2 хв. 5 с


Розслаблення м'язів ніг


Ф. Шопен. Прелюдія №13


4 хв. 35 с


Регуляція ритму дихання


Ф. Шопен. Прелюдія №15


1 хв. 10 с


Регуляція ритму серцевих скорочень


Ф. Шопен. Прелюдія №15


1 хв. 10 с


Вихід із стану розслаблення


Глюк. "Мелодія"


4 хв 5 с


Загальна активність

Ф.Шопен. Прелюдія №17

3хв. 45 с

Загальний час 26 хв.55 с


Таблиця 24. Мобілізуючий варіант музичних творів

Напрям регуляції

Музичний фон

Час

Установка на стан спокою і відпочинку


І.С.Бах. Прелюдія №1


2 хв.


Розслаблення мімічних м'язів


И.С. Бах. Прелюдія №8


4 хв. 30 с


Розслаблення м'язів рук


И.С. Бах. Хор


3 хв. 30 с


Розслаблення м'язів тулуба


Ф. Шопен. Прелюдія №4


2 хв. 5 с


Розслаблення м'язів ніг


Ф. Шопен. Прелюдія №13


4 хв. 35 с


Мобілізація фізичного і психічного тонусу

Глюк „Мелодія”

4 хв. 5 с

Формування стану впевненості

М.Тарівердієв „Миттєвість”

Ж.Бізе, Р.Щедрін тема „Тореадор”1 хв.10 с

1 хв. 45 сЗагальний час 23 хв.40 с


Таблиця 25. Вплив кольору на психоемоційний стан

Колір


Вгорі


Збоку або поверхня


Внизу


Червоний


Збуджує, мобілізує, надає еротогенну дію


Збуджує

Сприймається неприродно, може "обпалювати"


Рожевий


Відчуття легкості, щастя


Відчуття ніжності

Часто асоціюється з нюховими відчуттями


Оранжевий


Сприяє концентрації уваги


Відчуття тепла, сприяє релаксації


Ефект "піднесення" і тепла, іноді сприймається неприродно


Жовтий


Викликає приємні відчуття розрядки, відволікання, сприяє релаксації


Збуджує, може викликати неприємні відчуття


Ефект "піднесення "


Зелений


Сприймається неприродно


Заспокоює


Заспокоює, "охолоджує", може надавати снодійну дію


Голубий


Відчуття легкості, сприяє релаксації


"Охолоджує", викликає відчуження


"Охолоджує" (більш виражений, ніж зелений)


Синій


Викликає тривожність, занепокоєння


Відчуження в групі і у відносинах


Тривога, холод. Відчуття безодні


Коричневий


Відчуття важкості, тиск (для посилення відчуття важкості використовувати не рекомендується)


Пригноблює, підсилює іпохондричну настроєність


Відчуття упевненості, твердостіТаблиця 26. Типи характерів та стилі поведінки в групіТип характеру

Основні характеристики


Типи, яким віддається перевага, відношення інших людей


Особистість, що бере відповідальність на себе


Напористий, настирний, цілеспрямований, енергійний, організований, цікавиться широким колом питань. Тип лідера


Любить цілеспрямованих людей, щоб люди слідували його ідеям, планам і підтримували


Аналітик і дослідник


Холоднокровний і спокійний, діє поодинці, незалежний, допитливий. Тип дослідника


Любить людей, що мають ясні цілі. Любить людей аналітичного складу розуму


Людяний характер


Чутливий, залежний, емоційний, цікавиться деталями, дуже добре знає людей, чуйний до них. Тип дослідника або помічника


Любить людей, що дають детальний опис, любить щирість, чуйність, чутливість


Добросовісний

планувальник

Дуже сприйнятливий, швидко все засвоює, часто критичний, розсудливий, думає, що все знає, часто самовпевнений, справедливий, хороше відчуття передбачення.Тип планувальника і організатора


Любить коли з ним погоджуються і коли сприйнятливі до його ідей Любить організованих, упевнених в собі і в своїх силах людей.
Таблиця 27. Формальні і змістовні сторони стилів керівництва

Формальна сторона


Змістовна сторона


Авторитарний стиль

Ділові, короткі розпорядження

Чітка мова, неприязний тон.

Похвала суб’єктивна.

На емоції не звертається увага. Позиція тренера як лідера поза групоюСправи в команді плануються наперед (у всьому об'ємі) Визначаються лише безпосередні цілі, тривалі — не відомі. Голос керівника — вирішальний


Демократичний стиль

Інструкції у формі пропозицій

Товариський тон

Похвала – з порадами

Розпорядження та заборони з дискусіями

Позиція тренера як лідера – в середині групи


Заходи плануються в команді

За реалізацію плану відповідають всі

Всі плани і пропозиції членів команди обговорюються всіма


Ліберальний стиль

Тон – за до мовленням

Відсутність похвали

Ніякого співробітництва

Позиція тренера як лідера - збоку від групиСправи в команді йдуть самі собою Тренер не дає вказівок

Розділи роботи складаються з окремих інтересів або виходять від нового лідера


Таблиця 28.Особливості та риси керівника, що приводять до успіху

Психологічні

Інтелектуальні

1. Прагнення до лідерства, здібність до керівництва.

2. Сильні вольові якості.

3. Готовність до розумного ризику.

4. Прагнення до успіху, честолюбство.

5. Здібність до домінування в екстремальних ситуаціях.

6. Самодостатність особи.

7.Комбінаторно-прогностичний тип мислення (варіатівність, темп, гнучкість, ініціатива, логічність, прогностичність).

8. Стійкість в стресогенних ситуаціях.

9. Адаптабельність — швидке пристосування до умов, що змінюються.1. Прагнення до постійного самовдосконалення.

2. Схильність до схвалення нових ідей, досягнень, здатність виокремлювати з них ілюзорні.

3. Панорамність мислення (системність, широта, комплексність) і професійна наочність (знання тонкостей і деталей управління спортивною командою).

4. Мистецтво швидко обробляти, ранжирувати інформацію і на цій основі ухвалювати рішення.

5. Здібність до самоаналізу.

6. Уміння приймати, сприймати і використовувати з користю для справи думки, протилежні власним.

7. Психологічна освіта.Особистісні

Соціальні

1 Уміння ефективно використовувати кращі досягнення в спорті.

2. Глибокі знання особливостей функціонування маркетингу в спорті.

3. Схильність і здатність вишукувати резерви людського фактору (і тренерського і спортсменів).

4. Уміння заохочувати оточуючих за відмінну роботу і справедливо критикувати.

5. Мистецтво приймати нестандартні керівні рішення — здатність знаходити проблеми і їх вирішення в таких умовах, коли альтернативні варіанти дій, інформація і цілі нечіткі або сумнівні.

6. Уміння ефективно і раціонально розподіляти завдання і визначати для цього оптимальний час.

7. Діловитість, постійне виявлення ініціативи, заповзятливість.1. Уміння прораховувати близькі і далекі наслідки ухвалюваних рішень.

2. Схильність керуватися принципами соціальної справедливості.

3. Мистецтво передбачати і вирішувати конфлікти, виступати в ролі посередника.

4. Уміння встановлювати і підтримувати відносини з рівними собі людьми.

5. Тактовність і ввічливість, переважання демократичності у відносинах з людьми.

6. Уміння залишатися цілим між "молотом і ковадлом" (тиском зверху і опором знизу).

7. Уміння брати на себе відповідальність.

8.Безоговорне дотримання правил, прийнятих в даному клубі, спортивному суспільстві.9.Уміння заохочувати людей до відвертості в групових дискусіях.

Таблиця 29. Причини неефективного керівництва

1.

Манія величі, ілюзорна віра в свою непогрішність, у те, що ти маєш виняткове право розпоряджатися долями людей.

2.

Надмірна підозрілість, помилкова переконаність у тому, що коли ти не маєш рації, то всі навколо проти тебе.

3.

Амбітність і, як наслідок, погляди звисока, непривабливість у взаємостосунках з оточуючими.

4.

Незнання потреб і інтересів підлеглих тобі тренерів і спортсменів.

5.

Невміння стимулювати за хороші показники і карати за погані

6.

Невміння або небажання бути привітним з членами команди, оточуючими.

7.

Невіра у можливості своїх підлеглих.

8.

Керівництво справами команди здійснюється безпосередньо, замість того, щоб вміло розподіляти їх між підлеглими.

9.

Утримання керівництва в одних руках, замість того, щоб дати підлеглим самим ухвалювати рішення, заборона ініціативи.

10.

Невіра в професіоналізм своїх людей і виконання за всіх відповідальної роботи.

11.

Невміння розробляти стратегію і тактику діяльності, планувати роботу і передбачати наслідки.


Таблиця 30. Рекомендації щодо побудови системи особистісної підготовки спортсмена у процесі тренувальної діяльності.


1. Сформулювати мету у письмовому виді. Це відобразить особистісну відповідальність за ті дії, які можуть приблизити спормтена до мети. А також покаже, що спортсмен добре обдумав весь процес, всі дії, які він буде виконувати. Цілі повинні бути реальні і доступні для спортсмена. Нереальні і недоступні цілі складуть основу для фрустрації і для потенційної поразки. Цілі повинні бути розраховані на індивідуальний часовий відрізок. Деякі можна досягнути за короткий час, а інші вимагатимуть більше часу.

2. Завдання які ставить спортсмен перед собою повинні доповнювати одне одного. Не бажано, якщо досягнення однієї цілі перешкоджає досягненню іншої.

3.Спортсмен повинен поставити перед собою запитання: чи реальні для нього його цілі, чи може він з допомогою тренера керувати процесом досягнення поставленої мети, оцінити свій прогрес відповідно?

4.Цілі повинні бути гнучкими, щоб їх можна було переглянути і змінити. Небажано надто жорсткий термін досягнення цілей. Необхідно допускати можливість корекції на випадок травм, хвороби. Цілі періодично необхідно оцінювати і у випадку потреби переглядати.

5.Цілі необхідно структурувати у часі. Без цільових дат неможливо оцінити прогрес. Короткочасні, проміжні і перспективні цілі допомагають правильно розраховувати час.

6. Необхідно визначити певну послідовність цілей. Неможливо одночасно досягнути всіх. Тому необхідно з допомогою тренера визначити, які з цілей будуть більш важливішими і які будуть потребувати швидкої реалізації.

7. Цілі необхідно формулювати так, щоб можливо було визначити і оцінити не тільки досягнуті результати, а і витрачені для цього зусилля.

8.Цілі повинні бути пов’язані із загальною метою досягнень. Для цього усі цілі структуруються таким чином, щоб вони сприяли підвищенню рівня досягнень даного спортсмена.Таблиця 31. Методи психологічних вимірів у спорті

Методи дослідження психічних процесів

Відчуттів, сприймання, пам’яті, мислення, уваги, уяви

Методи дослідження особливостей особистості

Мотивації, рівня домагань, особистісної тривожності, темпераменту, характеру, здібностей

Методи дослідження психічних станів

Монотонії, ситуативної тривожності,самопочуття, настрою, втоми, переживання, фрустрації, перед змагальних, передстартових, пост змагальних станів

Психофізіологічні методи дослідження функціональних станів

Шкірно-гальванічної реакції, критичної частоти злиття стимулів, електроенцефалографічні, електроміографічні, динамографічні,

фонометричні, спірометричні, електрокардіографічні, терморегуляції.Методи вивчення між особистісних стосунків та групової діяльності

Соціометричні, парного порівняння, ефекту спілкування, стосунків „спортсмен-спортсмен”, „тренер-спортсмен” та „тренер-команда”

Методи оцінки і вимірювання надійності та стійкості змагальної діяльності

Експертна оцінка, самооцінка, рейтинг, зміст психомоторики, оцінка вольових якостей, змін психомоторики, емоційної стійкості
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка