Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2007


Таблиця 8. Структура спеціальних знань і фізичних якостейСторінка2/4
Дата конвертації02.04.2016
Розмір1.02 Mb.
#188
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4

Таблиця 8. Структура спеціальних знань і фізичних якостей

Спеціальні знання

Фізичні якості

Поняття про фізичні якості:

формуються в процесі вивчення

спеціальної літератури і засвоєння спортивної термінології

Уявлення про фізичні якості - це відтворений образ фізичної якості в усьому різноманітті його структурних елементів. До складу уявлень входять: величина і ступінь диференціація окремих

елементів структури, усвідомлення функції організму (частота і глибина дихання і ін.)


Спеціалізоване сприйняття фізичних якостей – складний процес відображення у свідомості спортсмена змісту кожної фізичної якості в цілісності її прояву. Дане відображення формує точні спеціалізовані сприйняття спортсмена, які визначають як «відчуття сили поштовху», «відчуття темпу рухів» і ін.

Цілеспрямоване сприйняття фізичних якостей
Схема 3. Спілкування в спортивній діяльностіСхема 4. Психологічне забезпечення спортивного тренування і змагання

(за В.М. Мельниковим)

1

2


ТренеруСпортсменуКерівникамМасажисту, лікарю, батькам і т.д. - всім, хто спілкується зі спортсменом


До змагань

До занять певним видом спорту


До тренувального процесу

процесіПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До спортивного режиму, до спортивного життя взагалі


3

ТренераПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА

Спортсмена


До тривалого тренувального процесу


Загальна психологічна підготовка до змагань
Спеціальна

психологічна

підготовка до

змаганняКорекція психічних станів на завершальному етапі підготовки до змагань

4

УПРАВЛІННЯ СТАНОМ І ПОВЕДІНКОЮ CПОРТСМЕНА


Перед змаганням


Безпосередньо перед стартом
У перервах між виконанням вправ або під час їх виконання

вправами змагань

або в ході їх виконання


Після змагань

Між


тренувальними заняттями

Перед


тренуванням

При виконанні вправ під час тренування


У визначеному тренувальному періоді

Схема 5. Види підготовки спортсменів у тренувальному процесі

Цикл взаємозалежності компонентів тренувального процесу

Таблиця 9. Особливості психологічної підготовки спортсмена

-Це завжди підготовка до певного виду діяльності (може бути підготовкою до тренувального процесу, але може бути підготовкою до змагань). З цієї причини психологічна підготовка спортсмена і тренера за своїм змістом принципово відрізняються, оскільки мета, зміст, вся специфіка їх діяльності мають істотні відмінності.

- В ході такої підготовки повинні цілеспрямовано формуватися ті властивості і якості психіки спортсмена, які забезпечують високу результативність спортивної діяльності.

- Психологічна підготовка тісно і органічно пов'язана з процесом виховання, навчання і тренування спортсмена і направлена не тільки на формування і розвиток окремих сторін його психіки, але і на вдосконалення значущих для спорту позитивних властивостей особистості.

- Центральною задачею психологічної підготовки є формування і закріплення відповідних відносин, що становлять основу спортивного характеру, які створюються як під впливом зовнішніх дій з боку тренера, оточуючих спортсмена осіб і т.п., так і під впливом внутрішньої самоорганізації, тобто в процесі самовиховання спортсмена .Таблиця 10. Основні напрямки психологічної підготовки спортсменів

• Перший напрям припускає формування функціональної надійності психіки спортсмена, що досягається на основі вдосконалення спеціалізованих форм пізнавальної діяльності. В результаті формуються спеціальні знання, практичні уміння і навички, специфічний руховий досвід.

• Другий напрям пов'язаний з формуванням емоційно-вольової стійкості, психологічної надійності спортсмена. Це передбачає розвиток здатності керувати своєю поведінкою в екстремальних ситуаціях спортивної діяльності, ефективно діяти в змагальній ситуації при протиборстві суперників

• Третій напрям передбачає формування психічної готовності до змагань в умовах міжособистісного і групового суперництва. Тут важлива своєчасна психологічна адаптація до мінливих умов змагання, подолання психологічних бар'єрів суб'єктивного порядку, знання сильних і слабких сторін суперника, його тактики і ін.

• Четвертий напрям психологічної підготовки обумовлений досягнутим на змаганнях результатом і особливостями післязмагальної діяльності. Осібливо це актуально у ситуації, коли спортсмен закінчує спортивну кар'єру, активні заняття спортом і потребує підтримки оптимального рівня психічної працездатності, адаптації до нових умов діяльності.Таблиця 11. Види планування психологічної підготовки

- оперативне

(на гру, турнір, зустріч,

конкретне змагання);


- поетапне

(на місяць, етап або період підготовки, навчально-тренувальний збір і т.п.);
- поточне

(на річний цикл підготовки);
-перспективне (на декілька років, наприклад, на олімпійський цикл підготовки).Табдиця 12. Процес виховання у структурі загальної психологічної підготовки спортсменів


Лекції та бесіди спрямовані на психологічне навчання спортсменів

Їх зміст повинен включати у себе:

 • пояснення оособливостей психічних станів, що характерні для спорту;

 • навчання специфічних прийомів, поведінкових актів;

(основним методом дії на психіку спортсмена є переконання)

Бесіди з іншими людьми у присутності спортсмена

Зміст бесіди косвенно спрямований на спортсмена (основний метод дії – косвенное навіювання)

Гетеротренінг

Сеанс навчання автогенного тренування. У стані розслаблення спортсмен вивчає і повторює спеціально розроблені формули самонавіювання.

Навіюваний відпочинок

Спортсмену навіюється спокій, відпочинок у стані повного розслаблення з відчуттям приємної важкості тіла і тепла у м’язах. У стані напівдрімоти він сприймає словесні формули (метод дії – навіювання)

Навіюваний сон (гіпноз)

Дія на підсвідомість (метод дії – імперативне навіювання).

Автотренінг

Самостійне використання заздалегідь підготовлених або вивчених навіювань у стані повного розслаблення (метод дії – самонавіювання)

Роздуми і розмірковування

Спосіб переходу навіювання у самонавіювання, але тільки методом само переконанняТаблиця 13. Процес самовиховання у структурі загальної психологічної підготовки спортсменів


Контроль і регуляція тонусу мнемічних м’язів

Критерієм оволодіння цього прийому саморегуляції є вміння утримувати своє обличчя у вигляді маски (відсутність м’язевого напруження)

Контроль і регуляція м’язевої системи спортсмена

Тренування і розслаблення м’язів здійснюється за допомогою словесних самонаказів, самонавіювань, які дозволяють сконцентровувати свідомість на певних групах м’язів.

Контроль і регуляцію темпу рухів і мови

Регулювання своїм станом дозволяє позбавитись емоційної напруги, налагодити чіткий ритм своєї діяльності, виключити необхідність підвищеного темпу рухів і мови

Спеціальні дихальні вправи

Спокійне. Рівне і глибоке дихання знижує напругу. Засвоєння та закріплення ритмічного дихання є одним із способів саморегуляції емоційної напруги.

Розрядка

Прийом, що дає вихід емоційній напрузі. Реалізується у специфічній формі розминки (виконання певної вправи у повну силу)


Таблиця 14. Вправи у структурі загальної психологічної підготовки спортсмена

Контрольні заходи

Проводяться у вигляді змагань у визначеному спортивному колективі (внутрішньо групові змагання), для яких характерні наступні елементи психологічної напруги:

 • спортивна конкуренція;

 • бажання кожного спортсмена перемогти;

 • змагальницький дух;

 • бажання показати високі спортивні результати

Товаристські зустрічі

Проводяться у вигляді змагань у визначеній спортивній групі із запрошенням спортсменів з інших спортивних колективів (міжгрупові змагання)

Психофізичні вправи

Виконання визначених тактичних задач при визначеному фізичному навантаженні. Використання цих вправ вимагають:

 • вирішення конкретної тактичної задачі;

 • наявність фізичного навантаження ( у якості перешкоди для вирішення психологічної задачі)

Психотехнічні вправи

Виконання визначених психологічних задач в умовах максимальної точності технічних дій змагального характеру. Здійснення цих вправ вимагають:

 • вирішення складних психологічних задач;

 • використання для вирішення поставлених задач основних технічних змагальних дій

Інтелектуальні задачі

Без фізичних навантажень і технічних дій. Цей прийом вимагає:

 • розробки спеціальних задач, що включають у себе теоретичний опис змагальної ситуації;

 • вирішення їх спортсменом за визначений час;

 • обговорення прийнятого спортсменом рішення

(ефективність, раціональність,оптимальнійсь дій)

Таблиця 15. Орієнтовний план психологічної підготовки спортсменів до змагань (за А. Пуні)

Загальна психологічна підготовка.

Мета:

1) психодіагностика, яка визначає підготовленість спортсменів до участі в змаганнях;2) розвиток прагнення до досягнення найвищих спортивних результатів в умовах змагань;

3) вдосконалення якостей особистості, важливих для спортсмена;

4) формування здатності адаптуватися до умов змагань.


№ п/п

Зміст підготовки

Задачі

Засоби вирішення

Терміни виконання

1

2

3

4

5

1

Загальна діагностика

рівня готовностіДіагностика

1) вольових якостей;

2) стійкості;

3) морально-етичних якостей;

4) здібностей довільно управляти своєю поведінкою в умовах афекту


Комплекс

дослідницьких

заходів

2

Морально-етичне

виховання1) виховання ідейної спрямованості;

2) розвиток здатності довільно

управляти поведінкою в умовах

змагань


1) проведення бесід;

2) моделювання на

тренуваннях умов

змагань

3

Вольова підготовка

Подолання перешкод

у розвитку вольових якостей спортсмена4

Підготовка до

подолання

екстремальних ситуацій під час змагань


Розвиток

1) уміння швидко опановувати собою у екстремальних умовах;

2) здібностей оцінювати

ситуацію і приймати раціональні

рішення


Теоретичне і

практичне

вирішення інтелектуальних задач за методикою

Е.Н.Гогунова
5

Діагностика

інтелектуальних

якостей


Діагностика

1) аналітико-синтетичних якостей;

2) рівня розвитку спостережливості


Тест «Логічність»,

тест Векслера, тест з кільцями Ландольдта


6

Вдосконалення

інтелектуальних

якостей


Вдосконалення

1) аналітико-синтетичних умінь;

2) спостережливості


Аналіз змагальної ситуації, логічне пояснення виконуваних

дій, оцінка і

аналіз фізичних вправ при смостійному виконанні або при виконанні іншими спортсменами


7

Діагностика уміння налаштовуватися для виконання вправ на змаганнях

Діагностика

1)рівня знань і уміння використовувати прийоми контрольно-орієнтовної діяльності;

2) рівня знань і уміння використовувати прийоми ідеомоторної підготовки до виконання вправ;

3) рівня знань і уміння визначати

момент готовності до виконання

вправ;


4) індивідуальних особливостей

тривалості зосередження перед початком виконання вправОпитування на предмет знань про способи самоналаштовування для виконання вправ на змаганнях
8

Вдосконалення

уміння налаштовуватися для виконання вправ на змаганняхВдосконалення

1) прийомів контрольно-

орієнтовної діяльності;

2) прийомів ідеомоторної підготовки до

виконання вправ;

3) уміння визначати момент

готовності до початку дії

Закріплення індивідуальної

тривалості зосередження перед

виконанням вправиВизначення разом зі спортсменом контрольно-

орієнтовних

елементів діяльності, складання

«моделі змагальної вправи»,

практичне використання моделі

9

Діагностика умінь

саморегуляції

несприятливих

внутрішніх станівДіагностика

1) умінь здійснювати самоконтроль

за зовнішніми проявами

емоційної напруженості;

2) умінь проводити саморегуляцію


Оцінка рівня

тривожності за

шкалою Спілберга,

опитувальник «Стресс-

симптом-тест»,

опитувальник НПТ

Т.А.Немчина,

методика


Ю.А.Цагареллі
10

Вдосконалення

прийомів саморегуляції

несприятливих

внутрішніх станівВдосконалення

1) самоконтролю за зовнішніми

проявами емоційної

напруженості;

2) прийомів довільного

розслаблення м'язів, регуляції

дихання, переключення уваги,

думок, словесної саморегуляціїБесіди на тему

«Зовнішні

прояви

емоційноїнапруженості»,

спостереження за

проявами

напруженості у

інших спортсменів,

спецкомплекс

вправ


11

Діагностика умінь

проводити аутогенне

тренування


Діагностика

1) знань про аутогенне тренування;

2) умінь здійснювати аутогенне

тренуванняОпитування про значення аутогенного тренування, про відношення до автогенного тренування, про використання її на практиці
12

Вдосконалення

умінь проводити

аутогенне тренування


1) закріплення знань про аутогенне тренування;

2) вдосконалення прийомів

аутогенного тренування


Комплекс

гетеротренінгу13

Діагностика умінь

організовувати

збереження і

відновлення нервово-

психічної свіжості


Діагностика

1) знань про прийоми збереження і

відновлення нервово-психічної

свіжості;

2) умінь практичного використовування

цих знаньОпитування про сутність, варіативності способів організації збереження і відновлення нервово-психіної свіжості, тестування за методикою Ю.А.Цагареллі


14

Вдосконалення

способів збереження і

відновлення нервово-

психічної свіжостіВдосконалення

1) прийомів словесної самодії;

2) прийомів відволікання і переключення;

3) спеціальних прийомів аутогенного

тренування в поєднанні з фізичними

вправами


Комплекс

спеціальних

вправ, сеанси

спеціального

гетеротренінгу
15

Загальна діагностика

рівня


підготовленості

Діагностика

1) вольових якостей;

2) стійкості до перешкод;

3) морально-етичних якостей;

4) здібності до довільного

управлінню своєю поведінкою в

умовах афекту


Комплекс

дослідницьких

заходів


Каталог: depart -> ExperimentalPsychology -> resource -> file
file -> Теми рефератів для професійно-орієнтованої дисципліни «Вступ до спеціальності»
file -> Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів
file -> О. В. Федик психологічні основи сексуальності: Матеріали для самопідготовки до семінарських занять
file -> Першоджерела до іспиту Равич-Щербо И. В. Исследование природы индивидуальных различий методом близнецов
file -> 2006 Семак О. О. “Основи інженерної психології”
file -> Орієнтовна тематика курсових робіт з диференціальної психології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка