Навчально-методичний посібник для студентів, викладачів та фахівців вищих навчальних закладів інтегрованого типуСторінка7/7
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Додаток 10
Всеукраїнська громадська організація студентів-інвалідів “Гаудеамус”Всеукраїнська громадська організація студентів - інвалідів “Гаудеамус” створена на Установчій конференції 30 червня 2003 року та зареєстрована Міністерством юстиції України 16 вересня 2003 року під № 1959. Ідентифікаційний код № 26437102.

ВГО “Гаудеамус” має 20 осередків: Білоцерківський, Броварський, Вінницький, Горлівський, Житомирський, Запорізький, Івано-Франківський, Київський, Кіровський, Мелітопольський, Миколаївський, Новокаховський, Полтавський, Рівненський, Сімферопольський, Сумський, Херсонський, Хмельницький, Хустський, Шполянський.
Загальна кількість членів Організації - 332 особи. З них - 205 осіб з інвалідністю.

Метою діяльності нашої організації є задоволення та захист законних соціальних, культурних, освітніх та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння розвитку інноваційної освітньої діяльності в галузі навчання студентів з інвалідністю.

Організація існує за рахунок благодійних надходжень та добровільних пожертв від органів державної влади, комерційних структур, фондів, приватних осіб; грантів; комерційною діяльністю ми не займаємося.

Основні завдання:

 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціального становища студентів з інвалідністю;

 • сприяння поліпшенню умов навчання, професійної підготовки, освіти, праці та соціальної адаптації та інтеграції інвалідів в оточуюче середовище;

 • вивчення досвіду зарубіжних країн в галузі освіти, культури, соціально-правового захисту та реабілітації інвалідів;

 • сприяння впровадженню новітніх освітніх методів і технологій, впровадженню спеціальних засобів, що полегшують навчання осіб з інвалідністю (включаючи дистанційну освіту, технічну підтримку навчального процесу, педагогічні технології тощо);

 • розробка і сприяння впровадженню проектів, направлених на покращення освітньої політики в Україні, соціальної і професійної реабілітації осіб з особливими потребами;

 • сприяння розвитку творчих здібностей талановитої молоді з числа інвалідів, а також сприяння розвитку освіти, культури та доступу інвалідів усіх нозологій до культурних цінностей та художньої творчості;

 • сприяння у проведенні стажувань та практики студентів з інвалідністю на базі міжнародних і вітчизняних учбових закладів України;

 • сприяння в організації наукових та соціологічних досліджень з питань інвалідності;

 • допомога у працевлаштуванні інвалідів - членів Організації;

 • сприяння створенню для студентів-інвалідів рівних з іншими громадянами, можливостей брати участь у всіх сферах життя.

Пріоритетні напрямки діяльності організації у 2004 році:

 • створення інформаційно-освітнього ВЕБ-сайту для студентів з інвалідністю;

 • створення спільно з Університетом “Україна” Біржі праці для студентів з інвалідністю;

 • підготовка спільно з Університетом “Україна” методичних посібників щодо стандартів поведінки викладачів і персоналу при роботі зі студентами з інвалідністю та рекомендацій для ВНЗ щодо супроводу навчання студентів з інвалідністю .


Керівний орган Організації: Президія у складі 9 чоловік.

Президент – Кольченко Катерина Олегівна.

Виконавчий директор – Комар Геннадій Миколайович

Юридична адреса: Україна, 04071, м. Київ-71, вул. Хорива 1-Г.

Телефони: 380-(44) 416-74-12 + додатковий 145 або 147

Факс: 380-(44) 416-81-56

e-mail: gaudeamus@vmurol.com.ua

6. Перелік посилань

 1. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 48/96, прийнята на сорок восьмій сесії ГА ООН 20 грудня 1993 року.-К.:ВГСПО “НАІ України”, 2003.-40 с.

 2. Єременко І.Г. Основи спеціальної дидактики. – 2-е вид.-К.: Радянська школа.-1986.

 3. Єременко І.Г. Дидактичні основи уроку в допоміжній школі.-К:Радянська школа,1966.-130с.

 4. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології-К.:Вища школа,1994.

 5. Бондар В.І. Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності.-К.:Радянська школа,1988.-128с.

 6. Бондар В.І. Спеціальне навчання дітей з вадами сенсорного та розумового розвитку: стан та перспективи//Інтеграція аномальної дитини в сучасні системи соціальних відносин.-К.,1994.-С.13-18.

 7. Синьова Є.П. Тифлопсихологія.-К.:ВО УФЦ – БФ “Візаві”,2002.-296с.

 8. Хохліна О.П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку. -К.:Пед.думка,2000.-286с.

 9. Фомічова Л.І.Розвиток інтелекту та проектування навчання (чуючі, глухі та слабочуючі дошкільники).-К.:Міжнародна фінансова Агенція,1997.-234с.

 10. Фомічова Л.І. Психологічна служба в спеціальному дитячому садку для дітей з вадами слуху. //Наукові записки: Матеріали звітно-наукової конференції викладачів КДПУ ім. Драгоманова за 1991р.-К.-1992.-С.212-214.

 11. Засенко Н.Ф. Основи сурдопедагогіки: Навчальний посібник для студентів дефектологічних факультетів.-К.:КДПІ ім.Горького,1990.-104с.-Ч.1.

 12. Засенко В.В. Спеціальна освіта в Україні: стан, пошуки, перспективи//Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами:Збірник наукових праць.-К.:Університет “Україна”, 2002.-С.28-31.

 13. Засенко В.В. Проблеми білінгвізму в сурдопедагогічній теорії та практиці. //Дефектологія.-1998.-№4.-С.45-48.

 14. Засенко В.В. Удосконалення навчання осіб з вадами слуху. //Дефектологія.-1999.-№4.-С.19-21.

 15. Засенко В.В. Подготовка глухих учащихся к самостоятельной трудовой деятельности: Пособие для учителей.-К.:Радянська школа,1990.-100с.

 16. Таланчук П.М. Вам розбудовувати незалежну Україну в третьому тисячолітті!-К.: МП ”Леся”,2000.-24с.

 17. Таланчук П.М. Народ наш – український – з доброго кореня!-К.:Університет”Україна”,2001.-24с.

 18. Таланчук П.М. Не втрать свій шанс потрапити в еліту.-К.:Університет”Україна”,2002.-24с.

 19. Таланчук П.М. Шлях до інтеграції.-К.:Університет”Україна”,2002.-20с.

 20. Таланчук П.М., Конопліцька Д.Л. Комплексний підхід до проблем інвалідів: статистика, дійсність, майбутнє//Соціальний захист.-2001.-№11.-С.18-20.

 21. Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими потребами: Збірник наукових праць.-К.:Університет «Україна»,2000.-386с.

 22. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Збірник наукових праць. - К.: Університет «Україна», 2002.-340с.-№2.

 23. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами//Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції. - К.:Університет «Україна»,2003.-352с.

 24. Opening doors: learning support in higher education. Edit.by Sheila Wolfendale and Jenny Corbett.-Cassell,1996.-180p.

 25. Into higher education 2002. The higher education guide for people with disabilities.-SKILL, Great Britain,2002.-134p.

 26. Student advice center: Student support services.-Union,2001.-10p.

 27. Mittler P. Buldinq bridqes between special and mainstream services. An internetional perspective//Тези доповідей ІУ Міжнародної науково-практичної конференції. - К.:Університет «Україна»,2003.-C.13-16.

 28. Lord Major Treloar National Specialist college. –Treloar Trust –2001.-50p.

 29. Joseph R. Boyle, Mary Weishaar. Special Education law with Cases. -Allyn and Bacon, United States of America,2001.-240p.

 30. Mary Conya Weishaar, Phillip Weishaar. Transition for students with disabilities: United States and Ukraine //Тези доповідей ІУ Міжнародної науково-практичної конференції. - К.:Університет «Україна»,2003.- C.121-123.

 31. Sharon Raver Lampman. Early intervention for individuals with special needs: a rationale //Тези доповідей ІУ Міжнародної науково-практичної конференції. - К.:Університет «Україна»,2003.-C.95-97.

 32. Jonathan Pernik. Integrating disabled students into professional environment. Experience with U.S. university student disability centers // Тези доповідей ІУ Міжнародної науково-практичної конференції.-К.:Університет «Україна»,2003.-C.133-135

 33. Computers helping people with special needs//Proceedings of the 7-th International Conference, Karlsruhe, Germany,2000.-788p.

 34. Handbuch fur tutoren.-Universitat Karlsruhe,2001.-50p.

 35. Program for education and rehabilitation of disabled students. -Jelenia Gora, Kolegium Karkonoskie,2001.-280p.

 36. Кольченко К.О. Проблеми навчання студентів з інвалідністю у вищих навчальних закладах // Любомира.-2003.-№1,2.-С.19-23.

 37. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т.-М.,1982-1984.

 38. Морозова В.Г. Пособие для педагогических работников школ слепых и слабовидящих по офтальмологии.-К.:Рад.школа,1987.

 39. Литвак А.Г., Сорокин В.М., Головина Т.П. Практикум по тифлопсихологии.-М.:Просвещение,1989.

 40. Литвак А.Г. Тифлопсихология,-М.,1985.

 41. Фесенко О.Я. Зрячим про незрячих.–Чернігів:УВО УТОС,1999.

 42. Липа В.А. Психологические основы педагогической коррекции.-Славянск,2000.

 43. Земцова М.И. Пути компенсации слепоты.-М.,1956.

 44. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения.-М.,2000.

 45. Синьова Є.П. Психолого-педагогічні особливості навчальної діяльності дітей з глибокими порушеннями зору // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.-К.:НПУ,2002.–Вип.42.

 46. Синьова Є.П. Проблеми соціальної реабілітації інвалідів зору //Соціальна політика і соціальна робота.-1998.-№1.-С.109-115.

 47. Синьова Є.П. Соціально-психологічні проблеми реабілітації осіб з глибокими порушеннями зору // Міжнародний семінар "Інформаційні технології у соціально-трудовій реабілітації інвалідів".-К.,2001.

 48. Синьова Є.П. Діагностика та корекція психічних станів інвалідів по зору в Українському навчально-методичному реабілітаційному центрі //Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ ім.Драгоманова. - К.: НПУ,1998.-С.94-103.-Вип.1.

 49. Синьова Є.П. Психологическое изучение взаимоотношений слепых в произ-водственных и школьных коллективах //Дефектология.-1984.-№1.-С.20-27.

 50. Акимушкин В.М., Моргулис И.С. Трудовая реабилитация инвалидов по зрению.-К.,1983.

 51. Буткина Г.О. Некоторые виды затруднения социально-психологической адаптации взрослых слепых // Дефектология.-1977.-№6.

 52. Максименко А.Ю. Проблеми адаптації незрячої молоді на виробництві // Дефектологія.-1999.-№3.

 53. Максименко А.Ю. До питання про побудову теоретичної моделі інтеграції незрячих в суспільство: дидактичні та соціально-психічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Науково-методичний збірник.-К.,2000.-Вип.1.

 54. Вавіна Л.С., Жук Т.В. Навчання та реабілітація дітей та молоді з порушеннями зору//Дефектологія.-1996.-№2.

 55. Кондратов А.М. Восстановление трудоспособности слепых. - М.,1976.

 56. Мустафаєв Г.Ю.Особливості життєвих планів сліпих старшокласників: Афтореф. канд.дис.-К.,1998.

 57. Бюрклен К.Психология слепых.-М.,1934.

 58. Богданова Т.Г.Сурдопсихология.-М.,2002.

 59. Базов В.З., Паленный В.А. Человек из мира тишины.-М.:НКЦ Академкнига, 2002.

 60. Боскис Р.М. Педагогическая классификация школьников с недостатками слуха //Дефектология.-1972.-№1.-С.10-19.

 61. Боскис Р.М. Проблемы развития и типологии детей с нарушениями слуха//Психология глухих детей/Под ред. И.М.Соловьева и др.-М.: Педагог, 1971.

 62. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Сучасні технічні засоби реабілітації й навчання дітей з вадами слуху та мовлення: Наук.-метод. зб.:/ За ред.Б.С.Мороза, К.В.Луцько.- К.: Видавництво “A&P”,2002.-152с.-Вип.3.

 63. Бармашина Л.М. Формування середовища життєдіяльності для мало- мобільних груп населення. – К.: “Союз-Реклама” СОІУ, 2000.-90с.

 64. Brattgard S.O., Paulsson J., Petersson B. Metod for tredimensionell registrering av rorelsmonster vid fullskale forsook, Buggforskningen: Rapport R9, Stockholm 1981.

 65. Employment strategies to promote equal opportunities for persons with disabilities on the labour market. Council of Europe Publishing,2000.-42p.

 66. Шевцов А.Г. Новітні технології навчання в освіті студентів із фізичними вадами//Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Збірник наукових праць.-К.: Університет «Україна», 2002.-С.195-202.-№2.

 67. Кисляк О.П., Кольченко К.О., Місяк С.А. Організація психологічної підтримки студентів з особливими потребами в умовах ВНЗ //Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей ІУ Міжнародної науково-практичної конференції.- К.:Університет «Україна»,2003.-С.222-223.

 68. Шиян В.М. Технологія соціально-педагогічного супроводу людей з особливими потребами в освітньому середовищі //Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей ІУ Міжнародної науково-практичної конференції.-К.:Університет «Україна»,2003.-С.129-130.

 69. Іванова І.Б. Професійна підготовка студентів з особливими потребами в адаптації//Вісник Університету “Україна”,2001.-№ 1.-С.86-90.

 70. Введення у соціальну роботу:Навчальний посібник/Т.В.Семигіна, І.М.Грига, О.С.Шевчук та ін. - К.: Фенікс,2001.–288с.

 71. Тюптя Л.Т.,Тюптя О.В. Психокорекційні методи роботи з людьми з особливими потребами // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей ІУ Міжнародної науково-практичної конференції.-К.:Університет «Україна»,2003.-С.107-109.

 72. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В.Полтавця.-К.: Видавничий дім “КМ Academia”,2000.

 73. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 р.

 74. Закон України “Про вищу освіту” із змінами, внесеними згідно із Законом № 380-1У(380-15) від 12.2002 р.

 75. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям” від 01.07.2000р.

 76. Постанова Верховної Ради України “Про стан забезпечення в Україні встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів” від 20.02.2003 р. № 560-1У.

 77. Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф. Студентські навчально-науково-виробничі підрозділи: проблеми та перспективи // Вісник Університету “Україна”.-2002.-№2.-С.6-8.

 78. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология.- К.: Здоровье, 1998.-248 с.

 79. Бенедь В.П., Ковальчук Н.М., Завацький В.І. Цілеспямовані дії фізичних вправ на роззумову працездатність людини.-Луцьк: Надстир׳я,1996.-140с.

 80. Григоренко В.Г., Сермеев Б.В. Теория и методика физического воспитания инвалидов.-Одесса, 1991.–235 с.

 81. Адирхаєва Л.В., Адирхаєв С.Г. Педагогічна технологія викладання фізичного виховання студентам з особливими потребами//Зб.наукових праць УІІ Міжнародного конгресу “Современный олимпийский спорт и спорт для всех”.-М.,2003.

 82. Джумаев А.Д. Теоретические основы физической рекреации как составной части физической культуры: Автореф. Дис. канд.пед.наук.- Л., 1991.-24с.

 83. Дубогай О.Д., Завацький В.І., Короп Ю.О. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров׳я до спеціальної медичної групи: Навчальний посібник.-Луцьк: Надстир׳я,1995.-220с.

 84. Хоули Э.Т. Френкс Д.Б. Оздоровительный фитнесс. - К.: Олимпийская литература,2000.-368с.

 85. Батаршев А.В.Тестирование и основной инструментарий практического психолога:Уч.пособие.-2-е изд.-М.:Дело,2001.-240с.

 86. Сергієнко Л.П.Тестування рухових здібностей школярів.-К.:Олімпійська література,2001.-439с.

 87. Актуальні проблеми підготовки фахівців з фізичної реабілітації в ХХІ столітті: Матер.ІІ Між нар.наук.-метод. конфер.-Суми,2003.-80с.

 88. Орешкина О.А. Тьюторинг и записывание лекций как элементы системы поддержки учебного процесса студентов с дефектом слуха в МГТУ им. Н.Э.Баумана//Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Збірник наукових праць.-К.:Університет «Україна»,2002.-С.148-149.-№2.

 89. Леонгард Э.И. Я не хочу молчать! Из опыта работы.-М.:Просвещение, 1990.-112с.

Автори висловлюють подяку за допомогу у підготовці матеріалів

до розділів:


Козліковській Н.Я., Бажан О.В.

Розділ 2

Конопліцькій Д.Л. та Воропаєвій Т.С.

Розділ 4.1

Бажан О.В., Картавцеву С.О. та Медведєвій Н.В.

Розділ 4.2.1

Бажан О.В. та Зірко Т.П.

Розділ 4.2.2

Бажан О.В.

Розділ 4.2.4

Кисляк О.П. та Місяку С.А.

Розділ 4.4

Адирхаєву С.Г., Адирхаєвій Л.В.

Розділ 4.7

Бажан О.В.

Додатки 1-9

Йордан Є.О.

Схеми і малюнки

Автори висловлюють глибоку подяку Генеральному секретарю ВГСПО “Національна асамблея інвалідів України” Журбенко Вікторії Миколаївні за підтримку, терпіння і поради, надані в процесі підготовки цього видання.


Автори щиро вдячні за надану інформацію, добрі поради, плідну співпрацю та дружбу

волонтерам фонду BESO (Велика Британія): професору Пітеру Міттлер (Манчестерський університет), доценту Труді Мак-Гіннесс (Стаффордширський університет), Тоні Уолстенхолму, Джону Грову та екс-директору фонду по Україні Леоніду Гамбургу;

науковцям програми Фулбрайта (США) доцентам Мері Вейшаар (університет Південного Іллінойсу, Едвардзвіль), Шарон Равер-Лампман (Олд-Домініонський університет) та директору програми по Україні Марті Богачевській-Хом‘як;

доктору Йоахиму Клаусу (університет м.Карлсруе, Німеччина);

магістрам Андре й Наталії Сілва (університет м.Манітоба) та Марії Войнаровській (Канада);

академіку Йозефу Войнаровському (Сілезький технологічний університет, м.Глівіце), ректору, професору Томашу Вінницькому та доценту Андрію Мохолі (Карконоський Колегіум, Польша);волонтеру Корпусу Миру Джонатану Перніку (США) та директору по Україні Карлу Беку.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка