Навчально-методичний посібник для студентів, викладачів та фахівців вищих навчальних закладів інтегрованого типу


Працюючи в інтегрованій групі, де є студенти з вадами слуху, зважайте на те, що вони часто зчитують інформацію з губ, а томуСторінка6/7
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.08 Mb.
#491
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7

Працюючи в інтегрованій групі, де є студенти з вадами слуху, зважайте на те, що вони часто зчитують інформацію з губ, а тому:


 • переконайтеся, що Ваше обличчя достатньо освітлене і на нього не падає тінь;

 • говоріть чітко, не дуже швидко та зберігайте ритм і хід думок;

 • намагайтеся висловлюватися короткими, змістовними фразами;

 • підкріплюйте сказане відповідним виразом обличчя;

 • коли можливо, показуйте на пальцях числівники;

 • пам’ятайте, що окремі комбінації звуків людині з вадами слуху важко розпізнати, оскільки артикуляція деяких слів може бути однаковою;

 • пояснюючи матеріал, не ходіть по аудиторії, а стійте обличчям до студентів - вони повинні добре Вас бачити. 1. Для кращого засвоєння навчального матеріалу використовуйте широкий спектр дидактичного та технічного забезпечення:


  • перед початком лекційних занять роздайте студентам з вадами слуху роздрукований конспект лекції, щоб студент міг осмислити зміст матеріалу заздалегідь;

  • використовуйте роздатковий матеріал;

  • під час проведення занять застосовуйте наочний матеріал: таблиці, схеми, графіки;

  • застосовуйте альтернативні навчальні матеріали: відеофільми з субтитрами, мультимедійні засоби, електронні конспекти лекцій тощо);

  • заохочуйте (підтримуйте) студентів з вадами слуху до використання диктофонів та застосування аудиторних засобів підсилення звуку під час лекцій;

  • призначте тьютора з числа студентів групи для конспектування лекцій, семінарських чи практичних занять. 1. Контролюйте процес сприйняття навчального матеріалу, а саме:


 • перевіряйте, чи правильно Вас зрозуміли, перш ніж продовжувати говорити далі;

 • якщо людина, яка має вади слуху, попросила Вас повторити сказане, перефразуйте та спростіть речення, але при цьому намагайтеся зберегти зміст.

 • по можливості уникайте розмовних виразів та речень, що можуть викликати непорозуміння, оскільки глухі люди сприймають інформацію майже буквально;

 • перед початком заняття напишіть на дошці план роботи, а під час лекцій записуйте на ній важливу інформацію (вказівки);

 • повідомляйте студентам про зміну розділу, теми чи завдання;

 • пропонуйте студентам з вадами слуху вести в зошиті словник термінів та дозволяйте користуватись ним підчас складання заліків та іспитів;

 • намагайтеся слідкувати, щоб в аудиторії, де проходить заняття, не було стороннього шуму;

 • враховуйте, що глухим студентам може знадобитися більше часу для виконання завдання;

 • регулярно перевіряйте успішність студентів з вадами слуху, особливо в теоретичних аспектах курсу, надавайте їм додаткові консультації;

 • при необхідності замініть усні форми контролю знань письмовими, особливо в разі відсутності сурдоперекладача;

 • якщо серед ваших студентів є нечуючі особи зі збереженим мовленням або слабочуючі, надавайте їм можливість демонструвати усно свої знання і володіння матеріалом;

 • слідкуйте, щоб при обговореннях висловлювалися всі студенти, аби група вислухала думку кожного та засвоїла почуту інформацію.

 • всіляко сприяйте розвиткові комунікативних здібностей слабочуючого, залучайте його до групової роботи шляхом застосування інтерактивних методів навчання;

 • пам'ятайте, що зайва поблажливість у вимогах до студента з вадами слуху може принизити його гідність.
 1. Для створення в групі атмосфери толерантності і доброзичливості допоможіть студентам зрозуміти потреби людини з вадами слуху, які виникають в процесі навчання чи спілкування.

 2. При виникненні труднощів чи непорозумінь в процесі роботи зі студентами з вадами слуху зверніться за консультацією до фахівців управління адаптації та реабілітації, Центру самостійної роботи студентів з особливими потребами чи до колег, що мають досвід роботи з такими студентами;


Особливості роботи викладачів та співробітників з сурдоперекладачами


 • заздалегідь готуйте словник іншомовних слів та спеціальних термінів (глосарій) до кожного заняття, аби сурдоперекладач не витрачав час на їх пояснення;

 • перед початком заняття забезпечуйте сурдоперекладача конспектом лекцій для попереднього ознайомлення з темою, що буде розглядатися;

 • розташовуйте студентів з вадами слуху в аудиторії таким чином, щоб максимально полегшити їх спілкування з сурдоперекладачем;

 • зверніть увагу на те, щоб сурдоперекладач стояв навпроти студентів біля дошки поруч з Вами;

 • завчасно ставте до відома сурдоперекладача про зміни розкладу занять;

 • направляйте Ваше мовлення і погляд на глуху людину, а не на сурдоперекладача;

 • намагайтеся говорити від першої особи ("Я", "Ти" тощо);

 • переклад слів на дактильно-жестову мову і навпаки займає невелику кількість часу, тому не робіть велику перерву між висловлюваннями, але слідкуйте, щоб сурдоперекладач встигав перекладати Вашу думку;

 • не переривайте, коли говорять інші: сурдоперекладач може сконцентруватися і перекладати лише в одному напрямку;

 • зважайте на те, що сурдоперекладач повинен перекладати коментарі, зроблені в обох напрямках (як до нечуючої людини, так і навпаки), щоб студенти не залишалися поза розмовної ситуації;

 • запрошуючи сурдоперекладача на збори, офіційні зустрічі, наукові заходи тощо завчасно інформуйте його про їх тематику аби він мав час підготуватися.


Особливості спілкування зі студентами з вадами слуху

в інтегрованому колективі
Дотримуючись наступних порад, Ви продемонструєте свою обізнаність щодо специфіки спілкування людей з вадами слуху, що допоможе суттєво зменшити комунікаційні бар’єри:

 • враховуйте, що глухі люди більш чутливі до дотиків і змахів рукою, ніж інші, тому аби привернути увагу нечуючої особи, доторкніться до неї, махніть рукою або постукайте по столу (щоб створити вібрацію);

 • зачекайте, поки вона подивиться на Вас, а потім починайте говорити;

 • звертайтеся до самої нечуючої людини, а не до її помічника-перекладача;

 • розмовляючи з нечуючою людиною, стійте до неї лицем, щоб вона могла бачити Вашу артикуляцію та вираз обличчя;

 • слідкуйте, щоб за Вашою спиною не було джерела світла, яке призводить до появи на ньому тіні, що заважатиме співрозмовнику читати з губ;

 • не відвертайтеся від людини, з якою ведете бесіду;

 • не прикривайте рукою обличчя або рот;

 • на знак згоди, краще кивайте головою, ніж щось казати;

 • використовуйте жести та мову тіла, коли це доречно;

 • говоріть чітко та трішечки повільніше, ніж звичайно;

 • не кричіть та не вимовляйте слова занадто старанно – це деформує рух губ і заважає зчитуванню інформації;

 • якщо Ви бачите, що людина, яка має вади слуху, Вас не зрозуміла, не змінюйте гучність Вашого голосу. Крик іноді ще більше засмучує людину, і вона не може зрозуміти, про що ви говорите;

 • не зупиняйте за руку глухого, коли він спілкується дактильно-жестовою мовою – це дуже неввічливо і вважається агресивною дією;

 • щоб привернути увагу глухих людей на зустрічі або на іншому публічному заході, можна, наприклад, двічі ввімкнути та вимкнути світло (ліхтарик/ лампочку);

 • якщо Вам потрібно відволіктись під час спілкування з людиною з вадою слуху (телефонний дзвінок чи терміновий виклик), доторкніться до руки співрозмовника та знаками попросіть зачекати. Якщо Ви без пояснень відвертаєтесь від співрозмовника на чийсь голос, це може бути сприйнято нечуючою людиною як образа;

 • будьте терплячі, не прискорюйте події, дайте співрозмовнику час, щоб обдумати інформацію;

 • не повторюйте одне і те ж декілька разів, змінюйте формулювання, щоб дати співрозмовнику якомога більше можливостей зрозуміти почуте;

 • якщо під час спілкування Ви зайшли у глухий кут, напишіть те, що Ви хотіли сказати; тримайте поруч блокнот для нотаток;

 • попросіть людину, що має вади слуху, повторити Вашу інформацію, щоб упевнитися, що вона все зрозуміла;

 • показуючи нечуючій людині шлях, вказуйте напрями руху жестами або проведіть його, попросивши співрозмовника слідувати за Вами;

 • тримайте поруч блокнот, щоб записати необхідну інформацію, імена, адреси тощо;

 • краще показати фотокартки тих людей, з якими треба зустрітися, ніж описувати їх зовнішність;

 • документи та інші текстові матеріали для людей з вадами слуху мають бути написані звичайною (простою) мовою;Каталог: upload -> Navchalno motodichna robota -> Navchalno motodichna materiali
Navchalno motodichna materiali -> Відкритий міжнародний університет розвитку людини “україна”
Navchalno motodichna materiali -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Navchalno motodichna materiali -> Завданнями курсу визначено
Navchalno motodichna materiali -> Навчальна програма
Navchalno motodichna materiali -> В. Т. Основи теорії кваліметрії: Навчальний посібник
Navchalno motodichna materiali -> Програма курсу " Основи соціальних знань "
Navchalno motodichna materiali -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Navchalno motodichna materiali -> Курсова робота з предмету: „Редагування газетно-журнальних вид
Navchalno motodichna materiali -> Типова навчальна програма нормативної дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка