Навчально-методичний посібник для студентів 6 курсу медичних університетів Запоріжжя-2017Сторінка2/12
Дата конвертації10.09.2017
Розмір2.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Тема


Кількість годин

1

Курація хворого з ускладненим гипертонічним кризом. Курація хворого з серцевою астмою та набряком легень.

5,5

2

Курація хворого з гострим коронарним синдромом.

5,5

3

Курація хворого з інфарктом міокарда. Курація хворого з кардіогеним шоком.

5,5

4

Курація хворого з тромбоемболією легеневої артерії. Тактика лікування при раптовій серцевій смерті.

5,5

5

Курація хворого з пароксизмальними порушеннями ритму та провідності.

5,5


Конкретні цілі:

Студенти повинні:

 • Визначати рівень обстеження та лікування пацієнтів з невідкладними кардіологічними станами у стаціонарі

 • Застосовувати на практиці алгоритми обстеження та ведення хворих з невідкладними кардіологічними станами у стаціонарі

 • Проводити на практиці диференціальний діагноз основних синдромів, що зустрічаються у клініці невідкладних кардіологічних станів

 • Опанувати методами лікування невідкладних кардіологічних станів, ефективність яких доведена даними доказової медицини

 • Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування хворих у клініці кардіологічних невідкладних станів

Тема 1. Курація хворого з ускладненим гипертонічним кризом. Існуючи стандарти діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. Тактика лікування в залежності від ураження органів-мішеней. Подальше ведення хворих. Курація хворого з серцевою астмою та набряком легень. Існуючи стандарти діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. Тактика лікування в залежності від рівню артеріального тиску. Подальше ведення хворих.

Тема 2. Курація хворого з гострим коронарним синдромом. Існуючи стандарти ургентної діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. Тактика лікування в залежності від підьому сегменту ST. Подальше ведення хворих.

Тема 3. Курація хворого з інфарктом міокарда. Існуючи стандарти ургентної діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. Тактика лікування в залежності від підьому сегменту ST та наявності патологічного зубця Q. Подальше ведення хворих. Курація хворого з кардіогеним шоком. Існуючи стандарти ургентної діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. Тактика лікування в залежності від рівню АТ і стадіі шоку. Подальше ведення хворих.

Тема 4. Курація хворого з тромбоемболією легеневої артерії. Існуючи стандарти ургентної діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. Тактика лікування в залежності від рівня емболізації. Подальше ведення хворих. Тактика лікування при раптовій серцевій смерті. Існуючи стандарти ургентної діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. Техніка реанімаційних заходів. Дефибріляція. Тактика подальшого лікування та ведення хворих.

Тема 5. Курація хворого з пароксизмальними порушеннями ритму та провідності. Існуючи стандарти ургентної діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. Тактика лікування в залежності від вида аритмії або блокади. Електроімпульсна терапія та електростимуляція. Подальше ведення хворих.

Тема 1

Курація хворого з ускладненим гіпертонічним кризом. Курація хворого з серцевою астмою

та набряком легень.

Актуальність. Актуальною проблемою сучасної кардіології є гіпертонічні кризи (ГК). Гіпертонічний криз – різке підвищення АТ (систолічного та діастолічного) вище індивідуальної норми, яке, як правило, супроводжується появою чи посиленням розладів функції органів - мішеней або вегетативної нервової системи.

Гіпертензивні кризи спостерігаються у 20-35% хворих з гіпертонічною хворобою, можуть виникати на всіх стадіях її перебігу, а іноді є її єдиним проявом. У хворих на гіпертонічну хворобу виникненню гіпертонічних кризів сприяють усі ті фактори, які у звичайних умовах викликають підвищення АТ і змінюють реактивність організму; остання пов’язана з типом вищої нервової діяльності, станом пресорно-депресорних і гуморальних механізмів. Патогенез гіпертонічних кризів складний і остаточно не вивчений, механізм їх виникнення у хворих на гіпертонічну хворобу і симптоматичні гіпертензії неоднаковий. У пацієнтів з гіпертонічною хворобою криз виникає найчастіше на фоні тривалого перенапруження центральної нервової системи і гіперфункції деяких систем організму (симпато-адреналової, ренін-ангіотензин-альдостеронової та ін.) з порушенням метаболізму і виснаженням компенсаторних можливостей.

Гіпертонічний криз розглядається як клінічний синдром, який характеризується бурхливим, раптовим загостренням гіпертонічної хвороби або симптоматичної гіпертензії та проявляється різким підвищенням АТ і низкою загальних (збудження вегетативної нервової системи, гормональні і гуморальні порушення) і регіональних симптомів з перевагою мозкових і серцево-судинних розладів. Незважаючи на те що діагностика ГК проводиться легко і цьому питанню присвячена величезна кількість науково­практичних робіт, смертність при розвитку ГК у хворих на гіпертонічну хворобу дуже висока. Відомо, що смертність при ГК в Україні серед усіх країн Європи залишається найбільш високою.

Ціль заняття: навчити студентів сучасній тактиці ведення хворого з ускладненими гіпертонічними кризами, особливо при розвитку гострої лівошлуночкової недостатності (серцевій астмі та набряку легенів), діагностики, диференціальної діагностики та профілактики при ГК, визначати тактику лікування при ускладнених серцевою астмою та набряком легенів гіпертонічних кризів.

Студент повинен знати:


 • Визначення поняття гіпертонічний криз

 • Класифікацію гіпертонічних кризів (неускладнені, ускладнені)

 • Поняття синдрому лівошлуночкової недостатності (серцева астма, набряк легенів)

 • Патогенез лівошлуночкової недостатності при гіпертонічному кризі

 • Тактику ведення (обстеження, лікування) хворих з гіпертонічними кризами в залежності від ускладнень

 • Принципи медикаментозного лікування хворих з гіпертонічним кризом, ускладненим лівошлуночковою недостатністю

 • Первинну та вторинну профілактику при АГ

Студент повинен вміти:

 • Проводити опитування та фізикальне обстеження хворого з ГК

 • Вимірювати та інтерпретувати АТ

 • Виявляти різні варіанти ускладнень при ГК

 • Складати план обстеження хворого з ГК, обґрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних методів обстеження, визначати показання та протипоказання до іх проведення та можливі ускладнення

 • Діагностувати та надавати допомогу при ускладненому гіпертензивному кризі

 • На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципи фахової субординації

Практичні навички

  • Вміти проводити опитування, фізикальне обстеження хворого з гіпертонічним кризом.

  • Вміти аналізувати дані лабораторного обстеження

  • Вміти призначити базисну терапію хворому з ускладненим гіпертонічним кризом

Невідкладні стани

Заняття проходить у вигляді роботи студентів у складі малих бригад у ліжка хворого з ГК.

Під час курації хворих студент користується відповідним Протоколом та заповнює картки пацієнтів (див. додаток 1).

Протокол обстеження, встановлення діагнозу, лікування та профілактики при артеріальній гіпертензії та ускладненому гіпертензивному кризі відповідно до стандартів доказової медицини на підставі рекомендацій Європейського товариства кардіологів/Європейського товариства гіпертензії (ЕТК/ЕТГ, 2013), Української асоціації кардіологів (УАК, 2012) та національних Клінічних протоколів (2013)

Керівництва до дій

Привітання: Привітайтеся та представитеся хворому

Знайомство: Зберіть паспортні дані хворого (ф.і.п., стать, вік, місце проживання, місце роботи та спеціальність)

Скарги хворого на момент обстеження

Визначте та деталізуйте скарги хворого.

При визначенні скарг хворого зверніть увагу на наявність: 1. головного болю,

 2. головокружіння,

 3. шуму в вухах,

 4. задишки,

 5. кашлю

Визначте наявність зв’язку між скаргами та рівнем АТ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка