Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напрямуСторінка7/10
Дата конвертації31.03.2016
Розмір1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Характеристика елементів конфлікту.


 • Знаходження рішень шляхом посередництва.

 • Вимоги до особистості посередників.

 • Типи “важких” людей.

 • Чи можна жити без стресів?

  Теми рефератів

  1. Методика аналізу соціальних конфліктів.

  2. Переговори – метод подолання й вирішення соціальних конфліктів.

  3. Особливості спілкування з “важкими” людьми.

  4. Посередництво – метод подолання й вирішення соціальних конфліктів.

  5. Стрес – шляхи попередження в трудовому колективі.


  ТЕМА 4. Законодавча база України щодо вирішення колективних та індивідуальних трудових спорів (конфліктів).

  Питання для самостійної роботи

  1. Вивчити зміст Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

  2. Вивчити зміст Закону України “Про внесення змін і доповнень, що стосуються розгляду індивідуальних трудових спорів, до кодексу законів про працю...”.

  Теми рефератів

  1. Страйк як особлива форма соціального конфлікту.

  2. Конфлікти в системі споживчої кооперації України.

  3. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), передбачений законодавством України.

  4. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів, передбаче­ний законодавством України.

  Модуль 2 “Управління конфліктами”.
  ТЕМА 5. Управління конфліктною ситуацією

  Питання для самостійної роботи

  1. Дух команди. Сутність та поняття.

  2. Типи первинних трудових колективів за ступенями згуртованості.

  3. Роль керівника в управлінні соціально-психологічним кліматом колективу.

  Теми рефератів

  1. Методи управління конфліктною ситуацією.

  2. Управління соціально-психологічним кліматом колективу.

  3. Дослідження згуртованості трудового колективу.

  ТЕМА 6. Проведення організаційних змін

  Питання для самостійної роботи

  1. Сутність та поняття організаційних змін.

  2. Типологія персоналу щодо проведення організаційних змін на підприємстві.

  3. Сутність та поняття організаційного розвитку підприємства.

  Теми рефератів

  1. Організаційний розвиток підприємства та його значення для успішного проведення організаційних змін.

  2. Дослідження внутрішніх змін на підприємстві як реакції на зміни зовнішнього середовища.

  3. Участь персоналу в організаційних змінах.

  ТЕМА 7. Профілактика міжособових конфліктів

  на основі інтертипних відносин соціоніки

  Питання для самостійної роботи

  1. Характеристика соціотипів.

  2. Інтертипні відносини соціотипів та їх характеристика.

  3. Квадри та їх характеристика.

  4. Поняття соціону.

  Теми рефератів

  1. Використання досягнень соціоніки як науки для подолання й попередження соціальних конфліктів.

  2. Використання досягнень соціоніки для подолання й поперед­ження конфліктів у родинно-шлюбних відносинах.

  3.Професійна функціональна орієнтація на основі соціотипів.

  4.Профілактика конфліктів на основі розстановки кадрів за найменш конфліктними парами.  Завдання для рішення

  1. Визначите свій соціотип за тестами № 1 – 4.

  2. Визначите дуальні і конфліктні відносини свого соціотипа з представниками інших соціотипів. (Див. Табл.1). Інтертипні відносини соціотипів (за Аушрою Аугустинавічуте).

  МЕТОДИКА ТЕСТУВАННЯ

  І ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІОТИПІВ

  Визначення соціотипів рекомендується здійснювати кількома під­ходами одночасно стосовно одного й того ж соціотипу, це допоможе уникнути помилок і, відповідно, неправильних соціальних рекоменда­цій. Рекомендовані підходи наведені нижче:

  1. Аутотестування на основі існуючих методик визначення свого соціотипу. Такий підхід характеризується суб'єктивізмом і потребує додаткової перевірки іншими методами визначення соціотипів.

  2. Експертна оцінка – найкращий підхід, оскільки демонструє оцінку випробування найчастіше доповнюється комп’ютеризованим тестуван­ням на основі опитування.

  3. Метод підбору соціотипу, який випробовується за основними його вимірюваними параметрам, порівняння отриманих результатів із стандартизованими описами соціотипів.

  Самостійно визначити соціотип можна за допомогою таких тестів.  ТЕСТ – 1 (за В. Мегідь і А. Овчаровим)

  З кожної пари наведених особливостей характеру 1 – 2, 3 – 4, 5 – 6, 7 – 8 виберіть ту, що найбільше Вам підходить, і запишіть для себе номери обраних варіантів характеристик. Поруч з отриманим чотири­цифровим числом прочитайте псевдонім Вашого типу і познайомтеся з його характеристикою.

  1. Ваша працездатність, як правило, завжди однакова, оскільки Ви дисципліновані, умієте працювати за планом і не змінюєте своїх рішень.

  2. Настрій і працездатність чергуються у Вас із спадами і підйо­мами без конкретних на те причин. Вам важко підкоритися чіткому графіку роботи, тому що Ви не завжди плануєте свої справи своєчасно.

  3. Інтереси справи Ви ставите вище інтересів особистості. Не обра­жаєтеся безпричинно, не любите з’ясовувати причини сварок, неохоче говорите про особисте, у розмові віддаєте перевагу суспільним або виробничим темам.

  4. Ви – людина емоційна, тому Вам важко ховати образу і біль. Це може відбиватися на Ваших справах – особистих і виробничих. Ви не заспокоїтесь, поки не з’ясуєте відносини до кінця. Цікавитесь особис­тим життям навколишніх, любите робити компліменти і покращувати іншим настрій.


  5. Ви намагаєтеся самі вирішувати щоденні практичні завдання, не спираючись на інших. Намагаєтеся виконувати усе старанно і послі­довно, перевіряєте результати зробленого Вами й іншими, з обережністю беретеся за нову, невідому справу. Упевнені, Ваш смак – найкращий.

  6. Буває, Ви сумніваєтеся у своїх ділових якостях, смаку, часто радитеся з іншими, передбачаєте розвиток подій у майбутньому. Вас постійно тягне до нового, можете узятися за діло, що не обіцяє швид­кого рішення/результату. Не любите перевіряти ще раз свою роботу, часто неуважні й у зв’язку з цим, припускаєтеся помилок.

  7. Ви добре тримаєте себе в руках, умієте вичікувати, обережні і не говорите зайвого. Намагаєтеся не виділятися, не прагнете лідерства, не виставляєте свої заслуги напоказ. Малокомунікабельні, Ви неохоче розширюєте коло своїх знайомих, а у великій компанії почуваєте себе скуто і дискомфортно.

  8. Ви імпульсивні й відверті у відношеннях, що іноді призводить до непорозумінь і прикростей. Ви досить вільно почуваєте себе з мало­знайомими людьми, постійно розширюєте коло друзів і знайомих, легко пориваєте з тими, хто Вас не влаштовує, маєте організаторські задатки, охоче говорите про свої і чужі заслуги.  код відповіді – соціотип

  код відповіді – соціотип

  2368---------Дон Кіхот

  1368---------Джек Лондон

  2457---------Дюма

  1457--------Драйзер

  1458--------Гюго

  2458--------Цезар (Наполеон)

  1367--------Робесп’єр

  2367--------Бальзак  1468---------Гамлет

  2468---------Гекслі

  1357---------Горький

  2357---------Габен

  2358---------Жуков

  1358---------Штірліц

  2467----------Єсенін

  1467---------Достоєвський  ТЕСТ – 2

  З яким із нижче наведених тверджень ви згодні? Відзначте їх номери в себе на листку. Відповіді на ліву і праву частини питання повинні бути різними. Відповідати потрібно на всі пункти. Подальші інструкції містяться в тексті.  ЧАСТИНА-1

  1. Ви – людина гнучка, легко маневруєте у важливих справах. Ви легко відмовляєтеся від вис­ловленої думки або оцінки, якщо бачите, що вони недоречні.

  2. У значних справах Ви працюєте непослідовно. Вам важко відмовитися від своєї думки або оцінки, яку уже ко­лись висловили або відстоювали.

  3. Життєво важливі питання Ви краще вирішуєте експромтом. Для Вас важливий настрій, а не підготовка.

  4. Вам легше діяти, продумав­ши важливі питання заздалегідь. Ви прагнете поменше імпровізу­вати.

  5. Ви легко переключаєтеся з одного важливого заняття на інше. Займатися довго однією і тією ж справою Вам нудно.


  6. Вас дратує необхідність постійних переключень з однієї важливої справи на іншу. Ви з неохотою відкладаєте незакінче­ну роботу на потім.

  Примітка: У значні справи і життєво важливі питання не входять повсякденні побутові турботи.

  Інструкція: Якщо у Вас більше відповідей “ТАК” із непарними номерами /1, 3, 5/, то напишіть собі “А” і переходьте до частини 2. Якщо у Вас більше відповідей “ТАК” із парни­ми номерами /2 , 4 , 6/, то напишіть собі “В” і переходьте до частини 2.

  ЧАСТИНА-2

  7. Ви – людина відкрита, здатна часом поділитися особис­тим із стороннім, про що потім шкодуєте.

  8. Ви – людина обачна, ніколи не проговоритеся про свої важливі проблеми без крайньої потреби.

  9. Вам буває важко зрозуміти, який Ви є насправді. Ви краще оцінюєте інших, ніж себе самого.

  10. Ви легко управляєте своїми бажаннями і вчинками. Дати оцін­ку власних якостей Вам простіше, ніж оцінити інших людей.

  11. Займаючись значною спра­вою, Ви розширюєте поле своєї діяльності, легко залучаючи в неї нові засоби і нових людей.

  12. Займаючись значною спра­вою, Ви поглиблюєте й удоскона­люєте її, побоюючись неконт­рольованого її розростання.

  Інструкція: Якщо у Вас більше відповідей із парними номерами /7, 9, 11/, то напишіть собі “С”, якщо більше відповідей із парними номерами /8, 10, 12/, то напишіть собі “Д”. Далі дивіться ту частину, що відповідає сполученню букв, що утворилися у Вас, /АС, АД, ВС і ВД/.

  ЧАСТИНА АС

  13. Ви, скоріше, – людина дії, ніж міркування, хоча і любите підкреслити розумову сторону своїх дій.

  14. Ви, скоріше, людина – мірку­вання, а не активної дії, хоча і любите проявляти часом актив­ність.

  15. Ви набагато краще оці­нюєте конкретну обстановку і не будуєте нереальних планів.


  16. Ви краще почуваєте перс­пективи, ніж конкретну ситуацію і любите будувати плани на майбут­нє з найважливіших питань.

  17. Вас вважають людиною практичною, що береться тільки за реальні справи.

  18. Вас часто вважають мрій­ником або навіть фантазером, якого дуже приваблює усе цікаве і незвичне.

  Інструкція: Якщо у Вас більше відповідей “ТАК” із непарними номерами /13, 15, 17/, то див. п. 19. Якщо більше парних відповідей “ТАК” /14, 16, 18/, то див. п. 23.

  19. У найважливіших ситуа­ціях Ви настроєні на швидку реакцію. Якщо з’являється занадто багато перешкод, Ви маневруєте, уникаючи прямої конфронтації.

  20. У найважливіших ситуаціях Ви – неквапливі. Чим більше з’являється перешкод, тим актив­ніше Ви дієте, не боючись нажи­ти собі ворогів.

  ТАК – див. п. 21

  НІ – див. п. 20  ТАК – див. п. 22

  НІ – див. п. 21  21. Вам подобається, коли на Вас звертають увагу. Люди, що демонстративно ігнорують Вас, дуже дратують.

  22. Ви більше любите знахо­дитися в тіні, контролюючи, чи усе йде, як Вам потрібно.


  ТАК – Ваш соціотип СЕЕ

  НІ – Ваш соціотип СЛЕ  ТАК – Ваш соціотип СЛЕ

  НІ – Ваш соціотип СЕЕ  23. Вас цікавить особистість людини, що займається чимось цікавими або незвичним більше, ніж його заняття.

  24. Вас цікавить нова або відкрита теорія більше, ніж люди­на, що її створила.


  ТАК – див. п. 25

  НІ – див. п. 24  ТАК – див. п. 26

  НІ – див. п. 25  25. Вас цінують скоріше за такт і уміння знайти підхід до людей, ніж за аналітичність розу­му.

  26. Вас скоріше цінують за незвичні ідеї й оригінальність думки, ніж за такт і товариськість.

  ТАК – Ваш соціотип ІЕЕ

  НІ – Ваш соціотип ІЛЕ  ТАК – Ваш соціотип ІЛЕ

  НІ – Ваш соціотип ІЕЕ  ЧАСТИНА АД

  27. У значних справах Ви більше дієте, ніж міркуєте, хоча і любите підкреслити свою розваж­ливість.

  28. У важливих справах Ви, – скоріше, – людина міркування, а не постійної дії, хоча і можете часом проявити рішучість у кри­тичній ситуації.

  29. Ви добре відчуваєте навко­лишній світ: – його звуки, барви, запахи і настроєні на зручності і комфорт.

  30. Ви добре відчуваєте час, Вам удається передчувати або передбачати важливі події в майбутньому.

  31. Ви – людина активна на своїй території, повсякденним життєвим інтересам приділяєте першочергову увагу.


  32. Ви – людина з розви­неною уявою, якій приділяєте більшу увагу, ніж тимчасовим повсякденним інтересам і турбо­там.

  Інструкція: Якщо у Вас більше відповідей “ТАК” із непарними номе­рами /27, 29, 31/, то див. п. 37, якщо ж більше відповідей “ТАК” із парними номерами /28, 30, 32/, то див. п. 33.

  33. Ви схильні до оптимісти­ного сприйняття світу, любите помріяти про гарне завершення справи в майбутньому.

  34. Ви схильні до сприйняття протиріч у навколишньому світі, добре бачите неточності і прора­хунки у важливих справах.

  ТАК- див. п. 35

  НІ – див. п. 34  ТАК – див. п. 36

  НІ – див. п. 35  35. Ви звертаєте увагу на емо­ційний стан партнера, прагнете підняти настрій близьким.

  36. Ви – противник бурхли­вих емоцій, більше усього цінуєте спокій і щиросердечну рівновагу.

  ТАК – Ваш соціотип ІЕІ

  НІ – Ваш соціотип ІЛІ  ТАК – Ваш соціотип ІЛІ

  НІ – Ваш соціотип ІЕІ  37. Ви гостро, фізично сприй­маєте дискомфорт у навко­лишньому світі, прагнете уник­нути неприємного, незважаючи ні на що.

  38. Ви настроєні на приємне в житті, тонко сприймаєте красу навколишнього світу. Про не­приємне намагаєтеся поменше думати.

  ТАК – див. п. 39

  НІ – див. п. 38  ТАК – див. п. 40

  НІ – див. п. 39  39. Ви – людина вперта і безкомпромісна, Вас практично неможливо змусити робити те, що Вам невигідно.

  40. Ви – людина емоційна і товариська, віддаєте перевагу тільки цікавим справам, не любите силь-но напружуватися.

  ТАК – Ваш соціотип СЛІ

  НІ – Ваш соціотип СЕІ  ТАК – Ваш соціотип СЕІ

  НІ – Ваш соціотип СЛІ  ЧАСТИНА ВС

  41. Якщо мова йде про щось важливе, Ви – людина підвищеної емоційності, хоча і прагнете під­порядкувати емоції розуму.


  42. Якщо мова йде про важливі питання, Ви – людина розуму і розрахунку, хоча і прагнете до розвитку своїх емоцій і почуттів.

  43. Ви без слів розумієте справ­жній настрій та емоційний стан людей, що Вас оточують.


  44. Часом Вам бракує спів­чуття й етичності у важливих учинках, тому що Ви багато сил віддаєте справі.

  45. У принципових питаннях Ви людина уразлива, хоч і не хочете це показувати.

  46. Ви – неуразливі в прин­ципових питаннях, якщо мова йде про користь значної справи.

  Інструкція: Якщо у Вас більше позитивних відповідей із непарними номерами /41, 43, 45/, то див. п. 47, якщо ж більше позитивних відповідей із парними номерами / 42, 44, 46/, то див. п. 51.

  47. Ваші емоції – веселі і яскраві. Ви – товариська і гостин­на людина.

  48. Ваші емоції – драматичні і підняті, вони тримають Вас у внутрішній напрузі.

  ТАК – див. п.49

  НІ – див. п. 48  ТАК – див. п.50

  НІ – див. п.49  49. Ви погано почуваєте небез­пеку, яка Вам загрожує, тому буваєте необережні і довірливі.

  50. Ви добре почуваєте не­безпеку, яка Вам загрожує, тому завжди прагнете надійно застрахуватися від прикростей.

  ТАК – Ваш соціотип ЕСЕ

  НІ – Ваш соціотип ЕІЕ  ТАК – Ваш соціотип ЕІЕ

  НІ – Ваш соціотип ЕСЕ  51. Ви – людина розважлива і ощадлива, несхильна йти на невип­равданий ризик у значних справах.


  52. Ви – людина швидкої думки, здатні піти на великий ризик, довго не міркуючи, щоб не прогаяти час.

  ТАК – див. п. 53

  НІ – див. п. 52  ТАК – див. п. 54

  НІ – див. п. 53  53. Ви любите стежити за своїм зовнішнім виглядом і по­рядком у квартирі, за чистотою взуття.

  54. Ви не дуже стежите за своїм зовнішнім виглядом і порядком у квартирі, вважаєте, що є справи більш важливі.

  ТАК – Ваш соціотип ЛСЕ

  НІ – Ваш соціотип ЛІЕ  ТАК – Ваш соціотип ЛІЕ

  НІ – Ваш соціотип ЛСЕ  ЧАСТИНА ВД

  55. У контактах із людьми Ви прагнете сховати свої внутрішні переживання, симпатії й антипа­тії. Вам хочеться виглядати без­пристрасним.

  56. У контактах із людьми Ви прагнете показати своє доб­ре відношення до них, хоча в дійсності Ви – безпристрасні.

  57. Для ефективної роботи Вам, насамперед, необхідна власна те­риторія.

  58. Для ефективної роботи Вам потрібна, насамперед, вільність контактувати з людь­ми, що влаштовують Вас.

  59. Ви завжди помічаєте по­гані вчинки людей і переживаєте навіть, якщо вони Вас особисто і не стосуються

  60. Ви мало звертаєте увагу на погані вчинки людей, якщо вони Вас особисто не стосуються.


  Інстукція: Якщо у Вас більше позитивних відповідей із непарними номерами /55, 57, 59/, то див. п. 61. Якщо ж більше позитивних відповідей із парними номерами /56, 58, 60/, то див. п. 65.

  61. Ви дуже критично відно­ситеся до поганих вчинків людей. Вони Вам надовго запам’ятовуються, Ви внутрішньо засуджуєте їх.

  62. Ви схильні до спрощення негативних вчинків людей. Вами багато в чому рухає співчуття.


  ТАК – див. п. 63

  НІ – див. п. 62  ТАК – див. п. 64

  НІ – див. п. 63  63. Ви не лишаєте без відпо­віді явні нападки на Вас. Ви завжди спроможні різко відпові­сти на натиск і насильство.

  64.Вам важко сперечатися і відстоювати себе. Максимум, що ви зробите, – скажете прав­ду в очі і підете.

  ТАК – Ваш соціотип ЕСІ

  НІ – Ваш соціотип ЕІІ  ТАК – Ваш соціотип ЕІІ

  НІ – Ваш соціотип ЕСІ  65. Вас набагато більше цікав­лять загальні закономірності важ­ливої справи. Деталям Ви надаєте мало значення або відкладаєте на потім.

  66. Ви глибоко аналізуєте сферу, що Вас цікавить, не упускаєте деталей і подробиць.


  ТАК – див. п. 67.

  НІ – див. п. 66  ТАК – див. п. 68

  НІ – див. п. 67  67. Ви швидко стомлюєтеся, коли потрібно концентрувати увагу на точній послідовності багатьох операцій. Ви починаєте збиватись та забувати, що за чим.

  68. Вас дратує, коли сторон­ні беруть не спитавши Ваші речі і особливо, коли кладуть їх не на своє місце.


  ТАК – Ваш соціотип ЛІІ

  НІ – Ваш соціотип ЛСІ  ТАК – Ваш соціотип ЛСІ

  НІ – Ваш соціотип ЛІІ  ТЕСТ – 3.

  Ознайомтесь із текстом, викладеним у лівій крайній колонці таблиці. Виберіть ту його половину /верх або низ/, що найбільшою мірою відповідає Вашому духовному складу. Навпроти обраної частини читайте текст у колонці, що примикає справа, де також варто вибрати підхожу Вам половину, звузивши тим самим коло пошуку. Так, рухаючись по колонках зліва праворуч, Ви вийдете на шуканий результат – конкретний тип особистості.  Ви віддаєте перевагу кро­піткій роботі, яка потребує посидючості, старанності. Не любите відкладати недороблену

  роботу на ін­ший час. Час­ті перерви в роботі нега­тивно вплива­ють на якість її виконання  У цілому Ви вважаєте себе спокій­ною й урівно­важеною лю­диною. Ваш настрій мало змінюється з часом. Вас важко вивес­ти із себе.

  Ви – активна і діяльна людина, любите роботу з високою осо­бистою відпо­відальністю або можливістю проявити себе.

  Вам властива деяка авнтюристичність. Вас можна назвати роман­тиком і оптимістом

  ЛІЕ

  Ви – людина практики, спираєтеся у своїх суд­женнях тільки на факти, дуже любите порядок і якість

  ЛСЕ


  Ваша поведін­ка завжди про­думана і раціо­нальна. Ви праг­нете до ста­більності і ста­лості в житті, любите порядок, систематичність, пунктуальність.

  Ви прагнете до істини і справедливості, люби­те міркувати на відвер­ті теми, висувати нові ідеї.

  ЛІІ

  Ви – тверезий реаліст, вольова, наполеглива людина, добре працює­те руками, посидючі.

  ЛСІ

  У Вас часто буває дещо подавлений або, навпаки, збуджений настрій. Якщо Ви погаряч­кували, то внутрішньо довго відхо­дите від збуд­ження

  Ви – практич­на і ділова лю­дина, не боїтесь фізичних на­вантажень, точ­ні в роботі, любите красу і зручність, сте­жите за відно­синами людей.

  Ви – привітна людина, Вам притаманні емо­ційність, товариськість і гостинність.

  ЕСЕ

  Ви багато тримаєте в собі, критичні в оцінці людей, не прощаєте зрад, любите чистоту.

  ЕСІ

  Ви – артистич­на, витончена натура, із бага­тим світом внут­рішніх пережи­вань. У Вас не­має потреби в активній фізич­ній діяльності.

  Ви – мрійливі і повні драматичних пережи­вань. Емоції, що нако­пичились, у Вас вихо­дять через край.

  ЕІЕ

  Ви – людина зі схованим світом почуттів, голов­не в житті для Вас – лю­дяність і співчуття.

  ЕІІ
  Ви віддаєте перевагу ви­конувати ро­боту експ­ромтом, без особливої підготовки, знаходячи в процесі її ви­конання нові рішення. Не любите ста­ранно пере­віряти зроб­лене. Ви без зусиль можете відкласти недороблену роботу на ін­ший час.

  У цілому Ви –людина урів­новажена. Ваш настрій різко, без видимих причин не змі­нюється. Ви не любите прояв­ляти емоції на людях.

  Ви – активна, діяльна, рух­лива людина, любите орга­нізовувати лю­дей на різно­манітні заходи.

  Ви – прихильник абстрактних теорій, азартний ентузіаст, що захоплюється но­вими, перспективними ідеями.

  ІЛЕ

  Ви – цілеспрямова­ний практик, що пе­реборює труднощі і прагне до перемоги за будь-яку ціну.

  СЛЕ

  До людей Ви ставитеся з дея­кою недовірою або обережніс­тю. Ви буваєте скептично або песимістично настроєні.

  Ви схильні до само­пізнання і передба­чення майбутнього, не виносите скандалів і сварок.

  ІЛІ

  Ви – стійкий реаліст, що домагається своєї цілі з холодною зав­зятістю.

  СЛІ

  У Вас часто змінюється наст­рій від – стану безмежної ра­дості до від­рази до життя. Іноді може ви­никати відчут­тя щастя і ве­селощів, які буквально Вас пронизують.

  Ви – людина практична і ді­лова. Ви – то­вариські і Емо­ційні, але уни­каєте негатив­них емоцій.

  Ви – людина вибу-хова і активна, люби­те звертати на свої вчинки увагу людей.

  СЕЕ

  Ви – доброзичливі і прості в спілкуванні, любите затишок і красу.

  СЕІ

  Ви артисти­на і витончена на­тура. Ви люби­те мріяти і фан­тазувати, вели­ку увагу при­діляєте красі зовнінього виг­ляду.

  Ви – відкрита, това­риська людина, актор у житті, ентузіаст і вигадник.

  ІЕЕ

  Ви – людина емоцій­ного передчуття, лі­рик і мрійник.

  ІЕІ


  ТЕСТ – 4

  Таким же шляхом, як і в тесті 3, визначите свій соціотип.

  Імпульсивність невимушеність, пристосування до світу, що змі­нюється, удача, допитливість, гнучкість, мін­ливість суд­жень, підйоми і спади настрою.

  Перспективні можливості, уява, фанта­зія, нові зада­чі, абстракція, допитливість,

  вивчення но­вого, пізнання суті, теорія.  Ентузіазм, захо­пленість новими починаннями, здібності

  Надихаючі ідеї, перспективи

  ІЛЕ

  Талановиті люди, захоплення

  ІЕЕ

  М’якість, уява, тонкощі і глиби­на аналізу, рух часу

  Скептичне пе­редбачення, світ простий

  ІЛІ

  Емоційне перед­чуття, світ надз­вичайний

  ІЕІ

  Тут і зараз, конкретність, реалізм, все бачу, чую, від­чуваю, гото­вий реагувати, практика.

  Воля і цілеспря­мованість, подо­лання трудно­щів, настрій на перемогу

  Стратегія пере­моги, кінцевий результат

  СЛЕ

  Захоплення вла­дою, зухвалість вчинків

  СЕЕ

  Увага, тонке есте­тичне розуміння природи, мистецтва

  Холодна завзя­тість, правота

  СЛІ

  Тепла добро зич­ливість, світ

  СЕІ

  Планомірний рух, завчасна під­готовка, систе­матична робота, довести почате до кінця, зро­бити і потім полюбуватися результатом, послідовність учинків, сталість думок, актуаль­ність

  Розум, холод­ний аналіз, мислю – зна­чить існую, об’єктивний світ і його за­кони, наука, техніка, вироб­ництво.

  Дії, уміння роби­ти вчинки, пла­нувати і будува­ти.

  Романтика подо­лання, ескеримент

  ЛІЕ

  Боротьба з хао­сом, порядок

  ЛСЕ

  Аналіз, ясне ми-слення, пізнання, роздуми, думки, закономірності

  Справедливість, винахідливість

  ЛІІ

  Тверезий реалізм, упровадження

  ЛСІ

  Почуття, ро­зуміння лю­дей, їхніх пот­реб, відноси­ни любові і ненависті, доб­ра і зла, роз­кіш людського спілкування, емоції, серце.

  Буря пристрас-тей, не прихову­вати своїх почут­тів, нести емоції людям

  Романтична тра­гедія долі світу

  ЕІЕ

  Полум’яний і при­вітний, близький

  ЕСЕ

  Мовчазне пере­живання, глибоке розуміння духов­ного світу людини

  Співчуття, весь людський біль

  ЕІІ

  Неприяйняття зла, чистота

  ЕСІ

  Таблиця 1. Інтертипні відносині соціотипів

  (за Аушрою Аугустинавічуте)  Тип

  Тип

  Дон Кіхот

  Дюма

  Гюго

  Робесп’єр

  Гамлет

  Максим Горький

  Маршал Жуков

  Тутанхамон

  (Єсенін)

  Джек Лондон

  Драйзер

  Наполеон (Цезар)

  Бальзак

  Штірліц

  Достоєвський

  Гекслі

  Габен

  Квадра

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  В

  ІЛЕ

  Дон Кіхот

  Т

  Д

  А

  З

  п

  р

  д

  м

  квт

  К

  се

  пп

  П

  Р

  ро

  пд

  альфа

  СЕІ

  Дюма

  Д

  Т

  З

  А

  р

  п

  м

  д

  К

  квт

  пп

  се

  Р

  П

  пД

  ро

  ЕСЕ

  Гюго

  А

  З

  Т

  Д

  ро

  пД

  П

  Р

  се

  пп

  квт

  К

  д

  м

  п

  р

  ЛІЕ

  Робесп’єр

  З

  А

  Д

  Т

  пД

  ро

  Р

  П

  пп

  се

  К

  квт

  м

  д

  р

  п

  ЕІЕ

  Гамлет

  П

  Р

  ро

  пД

  Т

  Д

  А

  З

  д

  м

  п

  р

  се

  пп

  квт

  К

  бета

  ЛСІ

  Горький

  Р

  П

  пД

  ро

  Д

  Т

  З

  А

  м

  д

  р

  п

  пп

  се

  К

  квт

  СЛЕ

  Жуков

  д

  м

  п

  р

  А

  З

  Т

  Д

  П

  Р

  ро

  пД

  квт

  К

  се

  пп

  ИЕІ

  Тутанхамон

  м

  д

  р

  п

  З

  А

  Д

  Т

  Р

  П

  пД

  ро

  К

  квт

  пп

  се

  ЛІЕ

  Лондон

  квт

  К

  се

  пп

  д

  м

  п

  р

  Т

  Д

  А

  З

  ро

  пД

  П

  Р

  гама

  ЕСІ

  Драйзер

  К

  квт

  пп

  се

  м

  д

  р

  п

  Д

  Т

  З

  А

  пД

  ро

  Р

  П

  СЕЕ

  Наполеон

  се

  пп

  квт

  К

  П

  Р

  ро

  пД

  А

  З

  Т

  Д

  п

  р

  д

  м

  ІЛІ

  Бальзак

  пп

  се

  К

  квт

  Р

  П

  пД

  ро

  З

  А

  Д

  Т

  р

  п

  м

  д

  ЛСЕ

  Штірліц

  п

  р

  д

  м

  се

  пп

  квт

  К

  ро

  пД

  П

  Р

  Т

  Д

  А

  З

  дзета

  ЕІІ

  Достоєвський

  р

  п

  м

  д

  пп

  се

  К

  квт

  пД

  ро

  Р

  П

  Д

  Т

  З

  А

  ІЕЕ

  Гекслі

  ро

  пД

  П

  Р

  квт

  К

  се

  пп

  п

  р

  д

  м

  А

  З

  Т

  Д

  СЛІ

  Габен

  пД

  ро

  Р

  П

  К

  квт

  пп

  се

  р

  п

  м

  д

  З

  А

  Д

  Т

  Умовні позначки соціотипів і типів відносин:

  Т – тотожні

  пД – напівдуальні

  м – міражні

  П – передавач, соціальний замовник

  Д – дуальні

  ро – відносини родичів

  д – ділові

  п – приймач, соціальний виконавець

  А – відносини активації

  квт – квазитотожні

  пп – повна протилежність

  Р – ревізор, соціальний контролер

  З – дзеркальні

  К – конфліктні

  се – суперего

  р – соціотип, що ревізується, під контролем

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка