Навчально-методичний посібник Артемівськ 2015 відділ освіти артемівської міської радиСторінка7/7
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.96 Mb.
#40014
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7

Рекомендації


З метою профілактики дезадаптації учнів, прогнозування труднощів у навчанні та шляхів їх вирішення, а також психолого-педагогічного супроводу учнів, які мають ознаки дезадаптації за всіма або більшістю досліджуваних аспектів (“група ризику”):

Адміністрації :

 1. впроваджувати в практику навчально-виховного процесу проведення психолого-педагогічного консиліуму.

Практичним психологам ДНЗ:

 1. здійснювати комплексну діагностику рівня готовності дітей старшої вікової групи до навчання в школі;

 2. проводити заняття з метою розвитку пізнаваль­них здібностей, мовлення, навичок навчання, комунікабельності й соціальної адаптації майбутніх першокласників.

Практичним психологам ЗНЗ:

 1. проводити розвивальні заняття з метою сприяння усвідомлення дитини нової соціальної ролі та підвищення мотивації;

 2. надавати рекомендації батькам щодо оптимальної підтримки дитини в період адаптації;

 3. вивчати та аналізувати дані про рівень готовності дітей до школи;

 4. здійснювати комплексну діагностику рівня адаптації першокласників;

 5. використовуючи психологічні методики, вивчати індивідуальні особливості дітей та визначати причини труднощів в навчанні та вихованні;

 6. проводити корекційно-розвивальні заняття з дітьми “групи ризику”.

Педагогам:

 1. впроваджувати адаптаційний курс “Введення в шкільне життя”.

Практичний психолог _________________________________

Додаток 20б

Аналіз

результатів діагностування учнів 6 класів

за методикою Іванової

у 2014-2015 навчальному році

В вересні 2014 року, відповідно до річного плану роботи практичного психолога, було проведено діагностичне обстеження рівня розвитку пізнавальних процесів учнів 6 класу Артемівської загальноосвітньої школи №455 за методикою Іванової. Охоплено 34 учня, що складає 89% від загальної кількості учнів у 6-ому класі.Мета діагностування: вивчення рівня розвитку пізнавальних процесів. Тест складається з 4 субтестів, за якими визначався рівень процесів мислення, а саме: синтез, аналіз, узагальнення, класифікація.

За результатами психодіагностики було виявлено 5 рівня пізнавальних процесів:

високий – 5 учнів – 12% (прізвища),

вище за середній – 5 учнів - 12%,

середній – 14 учнів - 52%,

нижче за середній – 5 учнів – 12% (прізвища),

низький – 5 учнів – 12% (прізвища).

Загальний відсоток виконання складає 78% - рівень вище за середній, що засвідчує про достатній рівень загального розвитку класу.

Порівняємо відсоток (%) отриманих результатів за два навчальних роки (2013-2014 н.р., 2014-2015 н.р.)

Як видно з наведеної діаграми, спостерігається постійне зниження всі показників. На 3% знизився високий рівень …..

Виходячи з вищевикладеного, слід зауважити, що 1\3 учнів мають недостатній розвиток пізнавальних процесів; 1\2 відповідують віковій нормі, тобто можуть засвоювати матеріал на середньому та достатньому рівнях…

Розглянемо результати за виконаними субтестами:

1. Субтест «Синтез».

Загальний відсоток виконання складає 74%. Нижчі бали за виконання отримали 5 учнів (прізвища), це засвідчує, що в учнів несформовано навичка уявного поєднання окремих частин, боків, аспектів, елементів, ознак і властивостей об’єктів в єдине, якісно нове ціле. Найвищий бал отримало 2 учні (прізвища). На це слід звернути увагу вчителям гуманітарного циклу.

2. Субтест «Аналіз». Аналіз у мисленні є продовженням того аналізу, що відбувається в чуттєвому відображенні об’єктивної дійсності. Це уявне розчленування об’єктів свідомості, виокремлення в них частин, боків, аспектів, елементів, ознак і властивостей. 5 учнів (12%) (прізвища) виконали субтест на високому рівні. 4 учнів (9%) (прізвища) – рівні нижче за середній, тому вчителям-предметникам необхідно на уроках диференціювати завдання для даної категорії дітей щодо відпрацювання навичок аналізу.

3. Субтест «Узагальнення». На низькому рівні проявляється операція узагальнення, тобто несформовано вміння в уявному об’єднувати предмети, явища у групи за істотними ознаками, виокремленими у процесі абстрагування, у 3 учнів (5%) (прізвища). Тому учням даної категорії необхідно на уроках надавати матеріал в систематизованому вигляді, проте поступово навчати їх узагальнювати, складати конспекти.

4. Субтест «Класифікація»……

Висновок:


 1. Домінування недостатнього рівня розвитку практично у всіх розумових операціях дозволяє говорить про те, що вчителя школи не володіють навичками розвитку пізнавальних здібностей учнів, не знають вікових особливостей формування інтелекту.

 2. Відмітити низький рівень вміння учнями узагальнювати, робити умовиводи.

 3. У ході роботи вчителя більшу увагу приділяють автоматизації вмінь прийому знань на практиці, але не працюють при цьому над всебічному розвитку особистості учнів.

Рекомендації:

 1. Використовувати дані психодіагностики при роботі з класами, на педнарадах, методичних об`єднаннях та ПДС з метою здійснення корекції розумового розвитку учнів.

 2. Забезпечити індивідуальний та диференційований підхід до учнів різного рівня розвитку.

 3. Вводити на уроках завдання, спрямовані на розвиток розумових операцій з встановлення логічних зв`язків, аналогій, порівняння, узагальнення, класифікації.

 4. Сприяти поширенню світогляду учнів, знайомити їх з різними сферами знань.

Практичний психолог підпис прізвище


Додаток 21

З


Кількість продіагностованих учнів / на загальну кількість учнів в класі

(відсоток повинен бути

не нижче 75%)
ведена відомість

результатів діагностування учнів 6 класів

за методикою Іванової у 2014-2015 навчальному році
ПРІЗВИЩЕ

субтест

СУМА

РІВЕНЬ

1

2

3

4

1

Іванова

5

4

4

4

17

високий

2

Сидорова

3

2

2

2

9

нижче за середній

3

Петрова

4

4

4

4

16

достатній

4

Васильок

1

2

1

1

5

низький

5

Макогон

3

3

3

2

11

середній

5 уч

85%

ЗАГАЛОМ

16

15

14

13

58

В – 1уч – 20%

ВС- 1 уч – 20%

С – 1 уч – 20%

НС – 1 уч – 20%Н - 1 уч – 20%

ВІДСОТОК

64

60%

56%

52%

58%

СЕРЕДНІЙ

3,2

3

2,8

2,6

12,2
Додаток 22
Структура розвивальних та корекційних занять

Розвивальне заняття

Вступна частина заняття містить привітання, з якого починається кожне заняття. Привітання виконує важливу функцію встановлення (на початкових заняттях) або підтвердження (на наступних заняттях) емоцйіно-позитивного контакту „психолог-дитина”, формування в дитини спрямованості на однолітка та інтересу до нього. Вітання має бути адресоване кожному учаснику заняття без винятку, підкреслюючи тим самим його значимість. Ініціатива привітання на початковому етапі ігрових занять належить психологу. Важливо, щоб крім індивідуально орієнтованих вітань, на заняттях пролунало вітання всій групі, це допоможе об’єднати дітей, сприятимиме формуванню почуття приналежності до групи.

Основна частина займає більшу частину заняття. За своїм змістом є реалізацією багатофункціональних технік, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів, на формування соціальних навичок і на динамічний розвиток групи. Обов’язково спрямувати послідовність вправ з урахуванням чергування діяльностей, зміни психофізичного стану дітей (від рухливого до спокійного, від інтелектуальної гри до релаксаційної техніки; від простого до складного). Як правило, в одному занятті використовується від 2 до 4 ігор (вправ).

Заключна частина заняття – це своєрідне підбиття підсумків, рефлексія заняття у двох аспектах: емоційному та змістовному (для дітей старшої та середньої ланки школи). Для дошкільників це буде виявлення емоційного стану на кінець заняття. Для підбиття підсумків наприкінці проводиться обговорення заняття, обмін враженнями, думками. Завершальним етапом є момент прощання.

Корекційне заняття

Психологічна корекція – це форма психолого-педагогічнох діяльності спрямована на виправлення таких особливостей психічного розвитку, які не відповідають „оптимальній” моделі розвитку, нормі або віковому орієнтиру як ідеальному варіанту розвитку дитини.

Корекційне заняття відрізняється від розвивального за структурою.

При вітанні та прощанні на початку заняття краще з’ясувати емоційний стан кожної дитини.

Основною частиною стане відпрацювання проблемної ситуації. Ця частина – сукупність психотехнічних вправ і прийомів, спрямованих на вирішення завдань псиихокорекційного комплексу.

У заключній частині заняття обов’язково мають бути ігри для зняття емоційного й фізичного напруження. Слід також з’ясувати емоційний стан кожної дитини на кінець заняття.КОНСПЕКТ

Розвивального заняття

з дітьми молодшого віку сумісно з матусями

«ДАВАЙТЕ ПОЗНАЙОМИМОСЬ»

(розроблене практичним психологом ДНЗ №47 Гапонюк О.Є.)Мета: створення атмосфери комфорту, довіри; знайомство учасників (дорослих і дітей), налаштування на спільну діяльність.

Матеріал: повітряна кулька з намальованим обличчям, матеріал для дидактичної гри «Добери кульку» (картки із намальованими ниточками, різнокольорові кружечки); картки із контурним зображенням кульок різного кольору, кольорові олівці; різнокольорові кульки, ниточки.

Хід заняття:

Вправа «Привітання»

Завдання: сприяти знайомству учасників; зняттю емоційної напруги, активізації мовлення дітей.

Матеріал: повітряна кулька із намальованим обличчям.

(Учасники стають в коло. Психолог показує повітряну кульку.)

Психолог. Це Кузя. Він хоче познайомитись з вами. Скажіть Кузі як вас звати. (Привітання починає Кузя: Здрастуй, я – Кузя. Як тебе звати? Діти та дорослі по-черзі називають своє ім’я.)

Вправа «Похвалимо Кузю»

Завдання: Збагачувати словник дітей прикметниками.

Психолог. Кузя полюбляє, коли його хвалять. Похвалимо його, малята? (пропонує зразок: Кузя – веселий, звертається до дитини: «Який Кузя?». Мами у разі потреби допомагають малюкам.)

Діти по черзі разом з мамами добирають слова-ознаки: круглий, жовтий, легкий, великий тощо.Гра «Добери кульки»

Завдання: вчити розрізняти і називати основні кольори, сприяти розвитку дрібної моторики.

Матеріал: картки із намальованими різнокольоровими ниточками (від 3 до 5), кульки таких самих кольорів в індивідуальних тарілочках.

Психолог звертає увагу на те, що у Кузі є ниточка (що це? для чого?). Показує картку, де зображені лише ниточки, а повітряних куль немає. Діти з допомогою дорослих добирають кулі відповідно кольору ниточки, називають кольори.Пальчикова гімнастика «Полюбляють пальці грати» (2-3рази)

Завдання: сприяти покращенню настрою, розвитку дрібної моторики, мовлення.

Психолог (Супроводжує віршовані рядки рухами, заохочує дітей до спільного промовляння і повторення рухів)

Полюбляють пальці грати,

Спритно кулачки стискати:

Ось долоньки, кулачки

Поплескаємо, діточки!Малювання «Друзі для Кузі»

Завдання: заохочувати дітей до співпраці з дорослим; сприяти засвоєнню сенсорних еталонів (колір, форма), розвитку дрібної моторики.

Матеріал: аркуші паперу А-4 із контурним зображенням повітряної кульки, різнокольорові фломастери, олівці.

Психолог. Малята, Кузя сумний, у нього немає друзів. Він один. Скільки кульок? (1). Намалюємо йому друзів? (звертає увагу на аркуші паперу із контурними зображеннями повітряної кульки, пропонує дітям дібрати потрібний олівець. Мами малюють кульку самі або разом рукою дитини, а дитина домальовує ниточку такого ж кольору).

Після виконання завдання психолог запитує про форму, колір, кількість намальованих кульок, просить дітей подарувати їх Кузі, спонукає сказати «На, Кузя», звертає увагу на те, як зрадів Кузя, дякує малятам.Гра «Пузир» (2-3рази)

Завдання: сприяти покращенню настрою, підвищенню життєвого тонусу, рухової активності; заохочувати до спільних ігор.

Психолог показує не надуту кульку, діти порівнюють її та Кузю. • Що необхідно зробити, щоб ця кулька стала такою ж красивою, як Кузя?

Далі пропонує надути кульку. Діти і дорослі беруться за руки, утворюють маленьке коло, промовляють слова, розширюючи коло:

Надувайся пузир, надувайся великий,

Залишайся таким, та не лопайся!

Хлоп! (коло зменшується)


Після гри кожна дитина отримує дарунок-кульку, мама надуває кулю, а дитина вибирає потрібну за кольором ниточку

«Прощання»

Психолог. Ось і скінчилася наша гра. До побачення дорослі та дітвора!

Батьки отримують анкети «Моя дитина, її індивідуальні особливості», які необхідно заповнити до наступної зустрічі та пам’ятки «Адаптація малюка до дитячого садка»Додаток 23

Конспект психологічного тренінгу

«Профілактика емоційного вигорання у педагогів»

______________________Наталя ГЕРАСИМЕНКО, практичний психолог ІІ категорії ДНЗ №40

Мета:

Знайомство з поняттям емоційне вигорання, його характеристики. Визначення відношення до професії. Аналіз виявлення ознак вигорання, визначення джерел у незадовільності професійною діяльністю. Аналіз особистих джерел негативних переживань на роботі, виявлення ресурсів професійної деятельности. Зняття напруги за рахунок виказування накопичених емоцій, отримання психологічної підтримки.Матеріали та обладнання: особистий щоденник педагога, олівці.

Хід тренінгу

 1. Введення в тему тренінгу

Психолог. Останнім часом багато говорять і пишуть про таке явище, як професійне вигорання. У процесі виконання будь-якої роботи людям властиво відчувати фізичні та нервово-психічні навантаження. Їх величина може бути різною в різних видах діяльності. При невеликих навантаженнях, які діють постійно, або значних разових навантаженнях несвідомо включаються природні механізми регуляції, і організм справляється з наслідками цих навантажень сам, без свідомої участі людини. В інших випадках, коли навантаження значні і діють тривалий час, буває важливо свідомо використовувати різні прийоми і способи, що допомагають організму відновитися.

Як встановлено численними дослідженнями вітчизняних і зарубіжних вчених, робота педагогів пов'язана з великими нервово-психічними навантаженнями. Тут маються на увазі не тільки фізіологічні чинники, пов'язані з умовами праці: гіподинамія, підвищене навантаження на зоровий, слуховий та голосової апарати і т.д. мова йде насамперед про психологічних і організаційних труднощах: необхідність бути весь час у формі, відсутність емоційної розрядки, велика кількість контактів протягом робочого дня і т.д.2. Вправа «Наші очікування»

Мета: виявлення очікування учасників тренінгу.

Хід

(Всі учасники отримують особистий щоденник). Учасники знаходять сторінку під номером один. Записують своє ім’я, прізвище та по – батькові. Кожний учасник чогось очікує від нашої зустрічі. Що учасники очікують від тренінгу? Учасники відкривають другу сторінку щоденника та записують свої очікування у лівій колонці. Далі знаходять праву колонку та записують, що вони готові вкласти в тренінг. Після того як всі виконають це завдання кожен учасник зачитає свої очікування від тренінгу.

Висновок: безумовно ваші очікування можуть змінитися на протязі тренінга. Можливо, ви отримаєте те, що не очікували. Багато чього буде залежити від вашої активності. В кінці тренінгу у нас з Вами буде можливість проаналізувати свої очікування.

3. Вправа "Взаємні презентації" 57

Мета: згуртування групи, самопрезентація учасників, отримання учасниками зворотнього зв´язку.

Хід

(Учасники знаходять сторінку під номером три). Учасники пропонується діяти за визначеним алгоритмом. Спочатку роботи кожний учасник самостійно малює образ, відповідає на запитання «Я та моя професія сьогодні», потім малюють образ «Я та моя професія в майбутньому». Після чого учасники обмінюються щоденниками, партнери розповідають про свого сусіда якомога більше та детальніше.

В самопрезентації учасники спираються на такі важливі питання: • Як я бачу професію свого сусіда;

 • Що найцінніше в партнері;

  • Предмет його гордості;

  • Що він вміє робити найкраще всього.

Висновок: таким чином сьогодні ми з вами навчилися взаємодіяти в групі та один з одним, отримали практичний досвід індивідуальної та партнерської самопрезентації.

4. Вправи «Правила співробітництва»

Мета: формування здатності до осмислення проблем колективної життєдіяльності та готовності до набуття досвіду конструктивної міжособистісної взаємодії.

Хід

(Психолог пропонує відкрити четверту сторінку у щоденнику знайти підзаголовок «Правила співробітництва»). Треба написати по три правила з запропонованих напрямків, дотримання яких допоможе успішно справлятися з будь – яким завданням. Після чого кожний учасник називає свої правила, група обговорює, схвалює чи не схвалює дані правила.

Запитання для обговорення:

 • Як ви гадаєте, яких правил нам потрібно дотримуватись, щоб наша зустріч пройшла успішно?

 • Які правила нам буде легко виконувати, а які важко (чому)?

 • Які з цих правил ми можемо узяти за основу зводу законів дошкільного самоврядування?

Висновок: сподіваюся, що придумані правила співробітництва допоможуть плодотворно співпрацювати і наприкінці нашої зустрічі справдяться наші очікування.

5. Вправи «Портрет співробітника»

Мета: визначити пріоритетні якості та здібності, які необхідні для успішного співробітництва у колективі.

Хід

(Учасники відкривають наступну п’яту сторінку). Необхідно подумати та скласти «портрет – розповідь» про особистість, яка здатна успішно співпрацювати з дітьми та батьками, при необхідності розв’язувати конфліктні ситуації. Після чого у творчій формі презентувати свою розповідь.

Запитання для обговорення:

- Як ви гадаєте, що допоможе кожному з нас розвити в собі ті здібності й якості, що ви тільки що визначили у своїй розповіді?Висновок: вправа допомагає у формуванні позитивного мислення педагогів щодо розв’язання проблемних ситуацій, розвиває творчі здібності особистості, педагоги оволодівають успішним співпрацюванням з іншими людьми.

6. Самодіагностика «Ваша працездатність» (за Є.І.Роговим)

Мета: виявлення рівня працездатності педагогів.

Хід

(Психолог пропонує відкрити шосту сторінку щоденника). Учасники знайходять бланки тесту та самостійно відповідають на запитання «позитивно» або «негативно». Після чого знаходять відповідний результат.

Висновок: учасники отримують інтерпретацію результатів особистого діагностування, яка допоможе визначити рівень своєї професійно - продуктивної діяльності.

7. Вправа «Я – вдома, я – на роботі»

Мета: оцінка свого внутрішнього світу у різних позиціях.

Хід

(Учасники відкривають у щоденнику наступну сьому сторінку). Знаходять заголовок «Мої особисті якості». Складають два списка визначень про себе «Я – вдома» та «Я - на роботі». Після чого треба проаналізувати написане за напрямками.

Напрямки:

 • схожі риси;

 • протилежні риси;

 • однакові якості , які проявляються в різних модульностях;

 • відсутність загальних рис;

 • який список було складати легше? Який список об’ємніший;

 • яке ваше відношення к тому, що у характеристиках є відмінності.

Висновок: учасники мають змогу побачити, що людина в різних модульних позиціях життя виконує зовсім протилежні ролі і тому, учасники проводячи аналіз, визначають раціональне розподілення психічної енергії.

8. Вправа «Міні – вистави»

Мета: набуття учасниками навичок групових взаємин, оволодіння способами рольової поведінки.

Хід

(Учасники відкривають сторінку під номером вісім).

Психолог. Практично кожна людина намагається щось змінити в своєму характері. Звісно, що може бути і так, що в собі все подобається. Але іноді, все ж з’являється думка, що у чомусь хочеться стати кращим?

а) Зараз, замислитесь і у щоденнику запишіть ту якість, яку ви бажаєте в собі вдосконалити.

б) Потім напишіть якогось літературного героя, який у повній мірі володіє цією якістю.

в) Останнім запишіть як себе вдосконалити.Психолог. А тепер, уявіть, що кожна команда – це театральна трупа, і вам потрібно розіграти театральну виставу. Ваші ролі – це ті герої, яких ви тільки-що написали. А теми будуть наступні:

«Обдарована дитина», «Звичайний день дошкільному закладі», «Відкриття віку».Запитання для обговорення:

 • Що допомогло вам справитися з цим завданням?

 • Як ви організували в своїх командах процес виконання завдання?

Висновок: практично кожна людина намагається щось змінити в своєму характері. Звісно, що може бути і так, що в собі все подобається. Вправа допомогла нам познайомитися з різними засобами рольової поведінки у несприятливих умовах для особистості, творчо обґрунтували сучасні проблеми дошкільного закладу, але треба й надалі працювати над собою.

9. Рефлексія «Що я отримав…»

Мета: визначення здійснення очікувань учасників.

Хід

(Учасники відкривають останню дев’яту сторінку). Психолог пропонує учасникам продовжити незакінчені речення. Поміркувати над тим, який досвід вони сьогодні отримали, працюючи у групах.

Висновок: ми бачимо, що по – різному здійснювалися сьогодні наші очікування, далі можна побачити над якими питаннями треба ще працювати.

10.Підведення підсумку тренінгу

Мета: знайомство з поняттям емоційне вигорання, його характеристики. Визначення відношення до професії. Аналіз виявлення ознак вигорання, визначення джерел у незадовільності професійною діяльністю. Аналіз особистих джерел негативних переживань на роботі, виявлення ресурсів професійної деятельности. Зняття напруги за рахунок виказування накопичених емоцій, отримання психологічної підтримки

Психолог. Сподіваюсь, що наша зустріч була цікавою для вас, тому що ми з вами говорили про одне з найактуальнішого у нашому житті – про роботу. На згадку про тренінг ведучий читає вірш. Дякую за співпрацю і бажаю вам творчої наснаги.
Каталог: uploads -> editor -> 8772 -> 530585
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
530585 -> Узгоджено: затверджено
530585 -> Узгоджено затверджено
530585 -> Україна артемівська міська рада відділ освіти
530585 -> Стан психологічного супроводження навчально-виховного процесу обдарованих та здібних дітей, учнів допрофільних та профільних класів
530585 -> Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал