Навчально-методичний комплексСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4
Тема 1. Психологічна характеристика масової активності громадян.

Семінарське заняття – 2 год.

1. Історія становлення проблеми масової активності в зарубіжній та вітчизняній науці.

2. Методи дослідження масової активності.

3. Основні різновиди масової стихійної поведінки.

4. Чинники, що детермінують виникнення масової стихійної поведінки.
Література: [1, 5-8, 11-13, 18, 23-24]
Тема 2. Психологія натовпу

Семінарське заняття – 2 год.

1. Типологія натовпу та особливості окремих його різновидів.

2. Понятійно-категорійна сутність агресивного натовпу та закономірності його функціонування.

3. Склад агресивного натовпу та основні етапи його розвитку.

4. Психологічне забезпечення діяльності працівників ОВС при охороні громадського порядку.
Література: [1, 3, 6-10, 11-15, 19-24]
Тема 3. Психологія маніпуляцій масовою свідомістю

Семінарське заняття – 2 год.

1. Поняття «маніпуляція»» та історія виникнення доктрини маніпуляцій масовою свідомістю.

2. Механізми маніпулювання масовою свідомістю.

3. Основні складові маніпуляції масовою свідомістю.

4. Психологічні засади протидії маніпуляції масовою свідомістю.
Література: [2, 4-6, 15-17, 20-22]
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНО

ПІДГОТОВКИ

Вимоги до організації самостійної роботи слухачів та структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.Основними завданнями самостійної роботи слухачів є підготовка і виконання поточних навчальних завдань, а також самостійне вивчення окремих питань дисципліни. Самостійна робота передбачає підготовку навчально-наукової доповіді (обсягом 5-7 сторінок друкованого тексту) за однією з запропонованих нижче тем.

 1. Поняття «соціально-масові явища», «масова свідомість», «масова культура», «маса», «масова активність», «масова поведінка» та їх співвідношення.

 2. Методи дослідження масової активності.

 3. Історія становлення проблеми масової поведінки в зарубіжній та вітчизняній науці (теорії Г. Лебона, Г. Тарда, З. Фрейда, X. Ортега-і-Гассета, Е. Канетті, С. Московічі та ін.)

 4. Основні різновиди масової стихійної поведінки.

 5. Надати приклади масовидної поведінки тварин та масової поведінки людей.

 6. Психологічна характеристика різновидів натовпу (кожен різновид – окрема доповідь).

 7. Відображення поведінки агресивного натовпу в КК України.

 8. Агресивний натовп та закономірності його функціонування: склад, основні етапи розвитку.

 9. Закономірності виникнення та особливості динаміки панічного натовпу.

 10. Психологічні особливості поведінки індивіда в натовпі.

 11. Протиборство між молодіжними угрупуваннями та його соціально-психологічні наслідки.

 12. Футбольні фанати та рух скінхедів як соціально-психологічний феномен.

 13. Найбільш доцільні дії працівників ОВС при виникненні різних видів масових скупчень громадян.

 14. Типові помилки працівників ОВС при охороні громадського порядку в ситуації натовпу.

 15. Мета та завдання професійно-психологічної підготовки працівників ОВС до охорони громадського порядку.

 16. Психологічна характеристика інструментальних психологічних якостей, необхідних для здійснення регулюючого впливу на поведінку натовпу.

 17. Програма соціально-психологічного тренінгу з підготовки до дій в умовах натовпу.

 18. Поняття «маніпуляція» та історія виникнення доктрини маніпуляцій масовою свідомістю.

 19. Механізми маніпулювання масовою свідомістю.

 20. Основні складові маніпуляції масовою свідомістю.

 21. Страх тероризму як результат маніпулятивного впливу.

 22. Правила протидії маніпуляції масовою свідомістю.

 23. Умови протидії маніпуляції масовою свідомістю.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ


 1. Історія розвитку та сучасні напрями психології масової поведінки.

 2. Основні етапи розвитку уявлень про предмет психології масової поведінки.

 3. Причини дискредитації вітчизняної психології масової поведінки в 30-40х роках ХХ століття.

 4. Об’єкт, предмет та методи психології масової поведінки.

 5. Основні функції та завдання психології масової поведінки в сучасному суспільстві.

 6. Сфери використання та компетенції психології масової поведінки.

 7. Основні категорії психології масової поведінки.

 8. Співвідношення психології масової поведінки та інших галузей знань.

 9. Масовидна поведінка тварин та масова поведінка людини.

 10. Поняття та основні різновиди масових форм акивності.

 11. Суб’єкти основних різновидів масових форм акивності.

 12. Поняття соціальнгої норми та соціальних девіацій.

 13. Формула Г. Джекобса та поняття турбулентності натовпу.

 14. Поняття масової поведінки в теоріях Г.Лебона, Г. Тарда, С. Сігеле, З. Фрейда, Е. Фромма, В. Райха, В. Франкла, С. Московічі.

 15. Традиційні помилки теорій масової поведінки початку ХХ ст.

 16. Основні різновиди масових скупчень громадян.

 17. Основні групи чинників, що детермінують виникнення натовпу.

 18. Соціальні чинники виникнення натовпу.

 19. Соціально-психологічні чинники виникнення натовпу.

 20. Індивідуально-психологічні чинники виникнення натовпу.

 21. Особливості трансформації психіки людини в натовпі.

 22. Типологія натовпу (Г. Лебон).

 23. Психологічна характеристика експресивного натовпу.

 24. Психологічна характеристика екстатичного натовпу.

 25. Психологічна характеристика панічного натовпу.

 26. Психологічна характеристика грабіжницького натовпу.

 27. Психологічна характеристика агресивного натовпу.

 28. Групові порушення громадського порядку як прояв масової поведінки.

 29. Психологічна характеристика хуліганства.

 30. Врахування психологічних чинників при взаємодії з різними видами масових скупчень громадян.

 31. Футбольні фанати як суб’єкти масової поведінки.

 32. Психологічна характеристика скінхед-руху та деблойдинку.

 33. Роль засобів масової інформації в розповсюдженні маргінальних молодіжних субкультур.

 34. Психологічні механізми впливу на людину в натовпі.

 35. Психологічні особливості поведінки індивіда в натовпі.

 36. Склад агресивного натовпу.

 37. Основні етапи розвитку агресивного натовпу.

 38. Чинники, що зумовлюють переростання масового скупчення в агресивний натовп.

 39. Поняття про циркулярну реакцію в натовпі.

 40. Поняття та основні ознаки чуток.

 41. Форма, структура і межі натовпу.

 42. Типові помилки правоохоронців при охороні громадського порядку в умовах натовпу.

 43. Переговорна діяльність як засіб впливу на натовп.

 44. Завдання та основні напрямки психологічної підготовки працівників правоохоронних органів для дій в умовах натовпу.

 45. Комплекс інструментальних психологічних якостей для здійснення регулюючого впливу на поведінку натовпу.

 46. Формування психологічної готовності працівників правоохоронних органів до дій в умовах прояву натовпу.

 47. Маніпуляція: пряме та переносне значення.

 48. Основні ознаки маніпуляції.

 49. Поняття герменевтики.

 50. Феномен «економії мислення» та його значення для маніпулювання.

 51. Демократія та деспотизм: порівняльний аналіз в контексті маніпуляцій масовою свідомістю.

 52. Механізми маніпулювання масовою свідомістю.

 53. Реклама як засіб маніпулювання масовою свідомістю.

 54. Комікси як засіб маніпулювання масовою свідомістю.

 55. Поняття про сублімінальний вплив на підсвідомість.

 56. Мозаїчна свідомість як підгрунтя маніпулювання масовою свідомістю.

 57. Основні складові маніпуляції масовою свідомістю

 58. Раціональний, ірраціональний та екзистенційний страх у доктрині маніпуляцій масовою свідомістю.

 59. Страх тероризму як результат маніпулятивного впливу.

 60. Психологічні засади протидії маніпуляції масовою свідомістю.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка