Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у дніпропетровській області збірник статей птнз дніпропетровської областіСторінка1/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.68 Mb.
#8020
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Головне управління освіти і науки


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Збірник статей ПТНЗ

Дніпропетровської області

до семінару «Професійна освіта в умовах інформаційного суспільства»
(В рамках діяльності Тринадцятої міжнародної

виставки навчальних закладів

«Сучасна освіта в Україні - 2010»)

24 – 26 лютого 2010 р.

м. Дніпропетровськ

УДК 371.1(4)

ББК 74.56(4)

У матеріалах семінару «Професійна освіта в умовах інформаційного суспільства» викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах переходу суспільства до постіндустріальної стадії цивілізованого розвитку. Обґрунтовано пропозиції щодо оновлення змісту професійної освіти, інноваційні методики, форми та засоби навчання.

Для науковців, керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.


Рекомендовано до друку методичною радою навчально-методичного

центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області

(Протокол № 2 від 29.01.2010 р.)

Редакційна колегія: Демура А.Л. – заступник начальника Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник управління науки, вищої та професійно-технічної освіти

Василиненко В.М. – директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області

Макаров В.А. – директор Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій

Подчезерцева Л.І. – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області

Юденкова О.П. – заступник директора з навчально-методичної роботи Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій

Козловський Г.Ф. – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області
За загальною редакцією В.М. Василиненка

Професійна освіта в умовах інформаційного суспільства: збірник статей науково-практичного семінару (24-26 лютого 2010 р.) / За заг. ред.. В.М. Василиненка. – Дніпропетровськ: Друкарня ДЦ ПТО ПІТ, 2010. – с.

© Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, 2010МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Головне управління освіти і науки


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


ПРОГРАМА

Всеукраїнського науково-практичного семінару

(в рамках діяльності Тринадцятої міжнародної виставки

навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010»)

Тема: «Професійна освіта в умовах інформаційного суспільства»
Дата проведення: 25 лютого 2010 р.

ПОРЯДОК РОБОТИ:


900 – 1000реєстрація учасників семінару (сектор – Профтехосвіта Дніпропетровщини);

1000 – 1100презентація досвіду діяльності кращих ПТНЗ Дніпропетровського регіону

1100 – 1300виступи учасників семінару (дискусійний зал)

1300 – 1330обідня перерва

1330 – 1600наукова дискусія з ПТНЗ різних регіонів України

1600 – 1630підбиття підсумків роботи семінару


Регламент виступів учасників семінару:

презентаціядо 10 хв.

інформаціядо 7 хв.

повідомленнядо 5 хв.

участь у дискусіїдо 7 хв.

Робоча мова семінару: українська

Науковий комітет
Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту професійно-технічної освіти АПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент АПН України;
Волкова Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО» Інституту професійно-технічної освіти АПН України;
Нестерова Любов Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії методик професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти АПН України;
Савченко Ірина Миколаївна – аспірант Інституту професійно-технічної освіти АПН України, науковий співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО» Інституту професійно-технічної освіти АПН України
Організаційний комітет
Демура Антон Львович – заступник начальника Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник управління науки, вищої та професійно-технічної освіти;
Демчик Олександр Ігорович – заступник начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник відділу;
Василиненко Віктор Михайлович – директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області;
Макаров Володимир Адольфович – директор Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій;
Юденкова Олена Петрівна – заступник директора з навчально-методичної роботи Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій;
Козловський Геннадій Федорович – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області;
Подчезерцева Людмила Іванівна – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області

Відкриття семінару, привітання учасників
Демура Антон Львович – заступник начальника Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник управління науки, вищої та професійно-технічної освіти;
Демчик Олександр Ігорович – заступник начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник відділу;
Василиненко Віктор Михайлович – директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області

Тематичні напрями семінару:


 1. Проблеми та перспективи розвитку професійної освіти в умовах інформаційного суспільства.

 2. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес.

 3. Інтерактивні педагогічні технології професійної підготовки кваліфікованих робітників.

 4. Інноваційні моделі управління професійно-технічним навчальним закладом.

 5. Професійна культура випускника ПТНЗ в умовах євроінтеграції.


ЗМІСТ
Василиненко Віктор

Запровадження управлінської діяльності на основі моніторингу

запорука осучаснення професійно-технічної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Макаров Володимир

Особливості підготовки кваліфікованих робітників поліграфічного

профілю в умовах інформаційного суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Кривозуб Віктор

Професійна мобільність – запорука успішності робітника

в інформаційному суспільстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Юденкова Олена

Впровадження ступеневої професійної освіти поліграфічного профілю

як вимога сьогодення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Войтович Інна

Інноваційні технології професійного навчання ресторанного

та екологічного напрямків як складова інформаційного простору . . . . . . . 24
Логвиненко Віктор

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу . . . . . . . . . . . . . 27


Шепотько Олександр

Використання інноваційних технологій навчання –

запорука підготовки висококваліфікованих робітників . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Шевцов Іван

Система впровадження інформаційних технологій в освітній процес

у Софіївському професійному ліцеї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Вайло Олена

Використання Інтернет-ресурсів у навчанні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46


Стесенко Олена

Система впровадження інформаційних технологій

у навчально-виробничий процес ДЦПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Торговицька Ельвіра

Розвиток ДЦППРК в умовах інформаційного суспільства . . . . . . . . . . . . . . 59


Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Василиненко ВікторЗАПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ МОНІТОРИНГУ ЗАПОРУКА ОСУЧАСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Осучаснення професійно-технічної освіти – головний пріоритет сьогодення.

Процес осучаснення, його ефективність і тривалість залежить від вдалообраних шляхів, визначених конкретними рішеннями. Правильність рішення залежить від якості аргументації, дій.

На нашу думку, найбільш правильним є рішення на підставі аналізу (моніторингу). Осучаснити ПТО має на увазі:


 • наблизити функції ПТНЗ до ринку праці регіону;

 • поєднати процес навчання з сучасними виробничими технологіями;

 • забезпечити процес відповідними педкадрами залучити якомога більше виконавців процесу;

 • чітко, конкретно визначити етапи та шляхи діяльності.

Саме таку підготовчу роботу забезпечує інформаційно-аналітичний центр, створений на базі НМЦ ПТО у Дніпропетровської області в рамках міжнародних проектів.

Моніторинг є системною роботою цього центру. Параметри, суб’єкти моніторингу (аналіз) постійно змінюються. На сьогодні це є: • ринок праці;

 • учасники навчально-виховного процесу;

 • користувачі педпослуг ПТО;

 • результати діяльності ПТНЗ;

 • соціальні партнери, тощо.

Вибір за часом, ситуацією суб’єкта дослідження є найважливішим аспектом цієї роботи:

Головними „реперними” відрахунками необхідних досліджень є: • формування державного замовлення на поточний рік;

 • початок фінансового року;

 • початок навчального року;

 • період працевлаштування випускників

Що пропонує інформаційно-аналітичний центр НМЦ ПТО у Дніпропетровській області для процесу формування державного замовлення:

 • моніторинг ринку праці області, міст, районів, галузей;

 • опитування таких респондентів, як випускник, роботодавець.

Розробці кошторисних призначень на фінансовий рік сприяють:

 • аналіз вартості учнів (слухачів);

 • моніторинг доходів ПТНЗ від надання педпослуг;

 • аналіз участі соціальних партнерів (регіональної влади) у забезпеченні нормального функціонування закладів.

Ефективності планування на новий навчальний рік допомагають:

 • моніторинг показників навчально-виховного процесу;

 • аналіз працевлаштування, закріплення випускників.

Спроможності реалізації пріоритетів у новому навчальному році сприяють:

 • аналіз новоприйнятого контингенту учнів;

 • аналіз працевлаштування, кадрового забезпечення;

 • моніторинг позаурочної, гурткової роботи.

Це далеко не повний перелік аналітичних досліджень, які проводяться в області систематично.

Щоквартальне видання збірника моніторингових досліджень, зіставлення показників України та області, розміщення їх на електронних носіях є хорошим помічником для управлінців, керівників навчальних закладів.Узагальнюючи системні дослідження, можна зробити висновки:

 • професійно-технічна освіта неспроможна бути мобільною і оперативною у задоволенні потреб ринку праці;

 • є великі труднощі в досягненні випускниками ПТНЗ необхідного професійного рівня відповідно до вимог роботодавців;

 • необхідні серйозні корективи у забезпеченні професійного зростання педагогів, підвищення їх кваліфікації і в цілому в кадровому забезпеченні;

 • необхідність пошуку більш широкого кола суб’єктів навчання.

Безумовно, осучаснення професійно-технічної освіти, її змісту буде здійснюватися більш успішно і ефективно там, де рішення будуть прийматися на підставі глибокого аналізу, досліджень результатів роботи.
Макаров Володимир

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Розвиток професійно-технічної освіти в Україні визначався і буде визначатися вимогами економіки, а особливо, виробничого сектора з його техніко-технологічним та кадровим потенціалом.

Сучасна система професійно-технічної освіти повною мірою не відповідає принципово новим вимогам високотехнологічного виробництва до підготовки кваліфікованих робітників. У таких умовах особливого значення набуває проблема кадрового забезпечення видавничо-поліграфічної галузі.

З огляду на перехід суспільства до інформаційної стадії цивілізованого розвитку все більшого значення в житті людини набуває одержання нової інформації. Важливу роль в організації інформаційної діяльності особи і суспільства відіграє видавничо-поліграфічна галузь. Вона за своєю суттю спрямована на формування свідомості людини та інформаційного суспільства і тісно пов’язана з культурно-освітніми умовами.

Перехід до ринкових відносин принципово змінив структуру видавничо-поліграфічного комплексу. Сьогодні більшу частину галузі складають малі та середні підприємства недержавної форми власності, які ставлять свої чіткі вимоги до рівня підготовки кваліфікованих робітників.

У Дніпропетровському центрі професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій (ДЦ ПТО ПІТ) вже два роки поспіль діє наукова лабораторія «Розвитку, менеджменту та моніторингу освітніх послуг». Головною метою її діяльності є спостереження за всіма тенденціями регіонального ринку праці, змінами в техніці та технологіях виробництва, тобто проведення мінімаркетингових досліджень, а також розроблення заходів щодо апробації інновацій та швидкого їх впровадження в навчальний процес. Працівниками лабораторії були проведені дослідження кількості підприємств за регіональним розміщенням. Отримані дані дали нам можливість стверджувати, що Дніпропетровський регіон є одним із лідерів за кількістю видавничих та поліграфічних осередків (див. табл.). Починаючи з 2009 року, в зв’язку з економічною кризою досліджувати зміни кількості підприємств за регіонами практично неможливо, тому що офіційних даних про стан галузі не існує. В обласній державній службі зайнятості статистичні дані про скорочення підприємств та штатних працівників відсутні.
Таблиця1. Кількість поліграфічних підприємств за регіонами країни


Область

(регіон)Видавничі підприємства

Поліграфічні підприємства

усі

основні

малі

усі

основні

малі

2007

2008

+/-

2007

2008

+/-

2007

2008

+/-

2007

2008

+/-

2007

2008

+/-

2007

2008

+/-

Дніпропетровська

83

100

17

7

8

1

76

92

16

158

163

5

14

16

2

144

147

3

Донецька

120

145

25

11

12

1

109

133

24

169

154

-15

18

14

-4

1451

140

-9

Київська

71

80

9

9

5

-4

62

75

13

82

82

0

8

8

0

74

74

0

Львівська

183

176

-7

8

9

1

175

167

-8

191

205

14

22

23

1

169

182

13

Харківська

164

174

10

16

17

1

148

157

9

259

253

-6

30

27

-3

229

226

-3

Отже, протягом досліджуваного періоду до 2009 року для поліграфічної діяльності було характерно збільшення кількості підприємницьких структур, обсягів реалізації продукції. Це було властиве і для трудових ресурсів – ключового фактору у виробничому процесі та визначального в конкурентоспроможності підприємства. Саме на підставі такого науково обґрунтованого підходу до формування державного замовлення в ДЦ ПТО ПІТ здійснюється підготовка кваліфікованих робітників поліграфічного профілю.

Рівень працевлаштування випускників ДЦ ПТО ПІТ та їх закріплення на першому робочому місці відслідковується протягом двох років після закінчення навчального закладу іншим інноваційним структурним підрозділом – лабораторією інформаційно-комунікаційних технологій та ступеневої освіти. Працівниками лабораторії створені електронні бази даних випускників центру (електронні пошти), завдяки яким простежується міграція випускників навчального закладу в інші галузі та система підвищення фахової освіти.

Поряд з цим, перед лабораторіями ІКТ та ступеневої освіти, діагностики навчальних досягнень учнів; лабораторією розвитку, менеджменту та моніторингу освітніх послуг; лабораторією курсового та дипломного проектування; лабораторією телекомунікаційних послуг стоять педагогічні завдання:1. Розвиток особистості учня, тобто підготовка його до самостійної продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства, що охоплює:

 • Розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення шляхом інтеграції викладання усіх предметів з використанням ПК (4 учні на 1 ПК у ДЦ ПТО ПІТ дозволяє вирішити таке педагогічне завдання);

 • Розвиток творчого мислення за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності (запроваджено поточне та залишкове оцінювання шляхом комп’ютерного тестування, 100% з усіх предметів);

 • Розвиток комунікативних властивостей на снові виконання спільних проектів (100% педагогічних працівників навчального закладу перепідготовлені за Міжнародною програмою «Intel® Навчання для майбутнього» і частково взяли участь у програмі «Партнерство в навчанні»);

 • Формування вміння приймати оптимальні рішення в складних виробничих ситуаціях (в ході комп’ютерних ділових ігор та роботи з програмами тренажерами – в ДЦ ПТО ПІТ розроблені інтегровані комплекси «спецтехнологія + виробниче навчання» з усіх професій);

 • Розвиток навичок дослідницько-пошукової діяльності (реалізовується при роботі з моделюючими програмами для фахівців із додрукарських процесів);

 • Формування інформаційної культури, уміння обробляти інформацію (при використанні текстових, графічних і табличних редакторів, локальних та мережевих баз даних – з усіх спеціальностей).

2. Реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства:

 • Підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій (запровадження в ДЦ ПТО ПІТ ступеневої освіти «оператор комп’ютерного набору; оператор комп’ютерної верстки» + «комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»);

 • Підготовка учнів засобами інноваційних педагогічних та інформаційних технологій до самостійної пізнавальної діяльності.

3. Інтенсифікація усіх рівнів навчально-виховного процесу:

 • Підвищення ефективності та якості навчання за рахунок використання інформаційних технологій;

 • Виявлення та використання стимулів активізації пізнавальної діяльності (участь учнів у діяльності асоціації ПТНЗ поліграфічного профілю; участь у випуску електронних газет; активна участь у діяльності євроклубу «Європейський вектор», обмін делегаціями учнів з різних регіонів);

 • Поглиблення міжпредметних зв’язків внаслідок використання сучасних засобів обробки інформації при вирішенні завдань з усіх навчальних предметів (використання внутрішнього віртуального інформаційного центру);

Педагогічні працівники Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій в умовах інформаційного суспільства особливу увагу при підготовці конкурентноспроможного фахівця приділяєть удосконаленню таких технологій: технологія підвищення ефективності та якості процесу навчання завдяки додатковим можливостям пізнання навколишньої дійсності та самопізнання, розвитку особистості учня; технологія управління навчально-виховним процесом, навчальним закладом в цілому, системою партнерських взаємовідносин; технологія керованого моніторингу (контроль, корекція результатів навчальної діяльності, комп’ютерне педагогічне тестування та психодіагностика); комунікаційна технологія, що дозволяє розповсюджувати науково-методичний досвід; технологія організації інтелектуального відпочинку, розвивальних навчальних ігор тощо.

Отже, інтенсивний розвиток поліграфічного виробництва, зумовлений інтеграційними процесами, і зростання ролі особистісного фактору професій, вимагає в умовах інформаційної економіки значних змін у змісті професійної діяльності фахівців поліграфічного профілю. З метою вдосконалення змісту професійної підготовки і формування його як цілісної системи доцільно здійснювати інтенсивне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.


Каталог: media -> files
files -> Основні напрями діяльності психологічної служби області у 2013-2014 н р. Л. Підлипна, директор оцппср відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 08. 07. 13р. №1/9-479 «Про діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному
files -> Орієнтовні теми докурсових завдань для учителів хімії
files -> Методичні рекомендації до написання та оцінювання курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
files -> Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
files -> Пояснювальна записка Необхідність запровадження курсу «Етикет та етика»
files -> Програма курсу для учнів 11 класів загальноосвітніх та профільних навчальних закладів
files -> Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
files -> Формування громадянської компетентності старшокласників засобами різних предметів
files -> Оксана риндич, методист лабораторії національного виховання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка