Навчальний рікСторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.84 Mb.
#20560
  1   2   3


2015- 2016

навчальний рік

Арнаутова

Оксана В’ячеславівна

учитель фізики спеціалізованої школи

I-III ступенів №2

м. Тростянця

01.09.2014


Тематично-календарне планування: фізика та астрономія

« Погоджено »

Завуч школи

В. М. Вадюнка

01.09.2015р.

7 А,Б клас (Тем 4 ; Л. р. оцінити 6) всього 35 год. ,1год на тиждень , 3 год. – резерв (за старою програмою)

1.


2.

3.


4.

5.
6.

7.

1.


2.

3.


4.

5.
6.

7.


1.Починаємо вивчати фізику (8год.)

Фізика як природнича наука. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні а оптичні явища.


Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці . Лабораторна робота №1. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті. Інструктаж з БЖД.
Вимірювання та вимірювальні прилади. Лабораторна робота №2. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу. Інструктаж БЖД.
Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.
Навколишній світ, в якому ми живимо. Мікро -, макро –, мегасвіт. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Лабораторна робота №3. Вимірювання часу (метроном, секундомір, годинник) Інструктаж з БЖД.
Вимірювання простору. Довжина та одиниці довжини. Об’єм та одиниці об’єму . Лабораторна робота№4. Вимірювання лінійних розмірів та площі поверхні. Інструктаж з БЖД.
Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія магнітів. Сила - міра взаємодії. Енергія. Лабораторна робота №5 Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів.
Починаємо вивчати фізику.9.


10.

11.
12.


13.

14.


15.
16.

1.


2.

3.
4.


5.

6.

7.


8.

2.Будова речовини (7годтн)+1год.

Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл . Лабораторна робота№6 Вимірювання маси тіл. Інструктаж з БЖД.


Будова речовини. Атом та молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.
Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у

різних агрегатних станах. Кристалічні та , аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.

Густина речовини.
Лабораторна робота№7 . Визначення густини твердих тіл і рідин. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота №8. Дослідження явища дифузії в рідинах і газах. Інструктаж з БЖД.
Розв’язування задач.
Контрольна робота№1 Будова речовини.17.

18.

19.
20.21.

22.

23.
24.

1.


2.

3.
4.

5.

6.


7.
8.

II Семестр

3.1 Світлові явища (8год.)

Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне й місячне затемнення.
Відбивання світла . Закони відбивання. Плоске дзеркало. Лабораторна робота№9. Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала. Інструктаж з БЖД.
Розв’язування задач.
Поширення світла в різних оптичних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ.
Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.
Лабораторна робота №10. Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору. Інструктаж з БЖД.
Розв’язування задач.
Світлові явища.25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.


1.


2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.3.2 Світлові явища (7 год.+3год.)

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.

Розв’язання задач.
Лабораторна робота №11. Визначення фокусної відстані тонкої лінзи. Інструктаж з БЖД.

Фотометрія. Сила світла й освітленість.

Розв’язування задач.
Око. Вади зору. Окуляри.
Оптичні прилади.
Лабораторна робота№12. Сила найпростішого оптичного приладу. Інструктаж з БЖД.
Розв’язування задач.
Контрольна робота№2. Світлові явища.35.


36.

1.

2.


3.
4.

5.

6.7.

8.

9.


10.

11.
12.


13.

1.

2.1.

2.
3.


4.

5.

6.7.

8.

9.


10.

11.
12.


13.

Екскурсія. Спостереження фізичних явищ довкілля. Фізичні характеристики природного середовища.


Екскурсія. Фізика і техніка ВАТ АТП 15946.

8 клас (70годин 2год. на тиждень, 4год.-резерв)

Iсеместр


 1. Механічні явища

  1. Механічний рух (13годин)

Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Переміщення. Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла. Інструктаж з БЖД.


Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху.
Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота№1. Вимірювання швидкості тіла.
Обертальний рух тіла. Період та частота обертання. Місяць – природний супутник землі.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота№2 Вимірювання частоти обертання тіла.
Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятник. Математичний маятник.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №3 Дослідження коливань математичного маятника.
Звук. Джерела й приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультра звук. Вплив звуків на живі організми.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота№4. Вивчення характеристик звуку.
Розв’язування задач.
Розв’язування задач.
Механічний рух.


14.


15.

16.


17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.25.
26.

1.

2.3.

4.
5.


6.

7.
8.

9.

10.
11.12.
13.

  1. Взаємодія тіл (20+1год.)

Взаємодія тіл. Результат взаємодії – деформація і зміна швидкості. Інерція. Маса як міра інертності тіла.

Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Рівновага сил.


Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота№5 Конструювання динамометра.
Земне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота№6 Вимірювання сил за допомогою динамометра. Вимірювання ваги тіла.
Тертя. Сила тертя . Коефіцієнт тертя ковзання.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота. №8 Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання.
Рівновага сил. Момент сили. Умова рівноваги важеля.
Блок. Прості механізми.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №9 З’ясування умов рівноваги важеля.
Розв’язування задач.
Механічні явища. Взаємодія сил.


27.
28.

29.

30.


31.

32.
33.


34.

35.
36.


37.

38.
39.

40.

41.
42.


14.
15.

16.

17.


18.

19.
20.


21.

1.
2.


3.

4.
5.

6.

7.
8.


Тиск і сила тиску. Одиниці тиску.


Тиск рідин і газів. Манометри. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Насоси.
Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти.
Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування.
Умови плавання тіла.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №7 Зважування тіла гідростатичним методом.
Розв’язування задач.
Контрольна робота №1. Механічні явища.

Взаємодія тіл.


II Семестр

  1. Робота і енергія (8год., за планом 10год.)

Механічна робота. Одиниці роботи.
Потужність та одиниці її вимірювання.
Машини і механізми. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. «Золоте правило» механіки.
Кінетична і потенціальна енергія.
Перетворення одного виду, механічної енергії в іншій. Закон збереження механічної енергії.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №10. Визначення ККД похилої площини.
Розв’язування задач.
Робота і енергія.


43.
44.


45.

46.


47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.

54.


1.
2.


3.

4.

5.


6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.


Теплові явища.

  1. Кількість теплоти. Теплові машини (За планом 20год., 26, 6год резерв)

Внутрішня енергія способи її зміни.
Теплообмін. Види теплопередачі.
Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температури.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота№11 Вимірювання температури за допомогою різних термометрів.
Кількість теплоти. Питома теплоємність.
Тепловий баланс.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 12 Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури.
Розв’язування задач.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №14 Визначення питомої теплоємкості речовини.
Теплота згоряння палива. ККД нагрівника.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота№13 Визначення ККД нагрівника.
Розв’язання задач. Теплові явища.
55.

56.


57.
58.

59.


60.
61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.


13.

14.


15.
16.

17.


18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26


Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення.
Рівняння теплового балансу при плавленні й кристалізації.
Графіки плавлення й тверднення кристалічних тіл.
Випаровування і конденсація рідин . Вода в різних агрегатних станах.
Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.
Графіки випаровування, кипіння і конденсації.
Пояснення зміни агрегатних станів речовини на підставі атомно – молекулярного вчення.
Розв’язання задач.
Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Принцип дії теплових машин.
Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння.
ККД теплового двигуна.
Екологічні проблеми використання теплових машин.
Розв’язання задач.
Контрольна робота №2. Теплові явища.


69.


70.

71.


72.

1.

2.1.

2.


Узагальнюючі заняття (2год.)

Енергія в житті людини. Використання енергії людиною та охорона природи.


Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.

Енергозберігаючі технології.

Екскурсії

Спостереження механічного руху і взаємодії в природі та на виробництві.


Теплоенергетичні установки та енергогенеруючі станції.1.


2.
3.
4.

5.

6.


7.

8.

9.10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.


19.
20.

1.


2.
1.
2.

3.

4.


5.

6.

7.8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.


17.
18.

10 клас


універсальний профіль, академічний рівень

Оцінити 6 Л. р., тем. 8 (3год. на тиждень, 105 годин)
 1. Механіка

Вступ (2год.)


Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. (Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки вимірювання. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць (СІ)*. Утворення кратних і частинних одиниць.
Математика - це мова фізики. Скалярні та векторні величини. ( Дії з векторами) Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови.
Розділ1. Кінематика (18год)
Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи ї розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. (Способи вимірювання довжини і часу). Відносність механічного руху. Траєкторія руху.
Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. (Рівняння рівномірного прямолінійного руху). Закон додавання швидкостей.
( Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.)
( Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість.)
Рівноприскорений рух. Прискорення. (Рівняння рівноприскореного руху.)
Швидкість і пройдений шлях під час рівноприскореного руху.
(Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху)
Лабораторна робота №1 Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху . Інструктаж з БЖ

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.


( Рівняння руху під час вільного падіння тіл)
Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і обертова чистота. Кутова швидкість.
Зв’язок лінійних і кутових величин , що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення.
Розв’язання задач.
Лабораторна робота№2 Дослідження руху тіла по колу. Інструктаж з БЖД.
Розв’язування задач.
Розв’язування задач.
Розв’язування задач.
Контрольна робота№1 Кінематика.


21.
22.


23.

24.
25.


26.

27.
28.


29.

30.
31.


32.
33.

34.
35.


1.
2.


3.

4.
5.


6.

7.
8.


9.

10.
11.


12.
13.

14.
15. 1. Динаміка (24год.)+2

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці.
Вимірювання сил. Додавання сил.
Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інтернаціональні системи відліку.
Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла.
Другий закон Ньютона.
Лабораторна робота №3. Вимірювання сил. Інструктаж з БЖД.
Розв’язання задач.
Третій закон Ньютона.
Межі застосування законів Ньютона.
Гравітаційна взаємодія. Закони всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала.
Сила тяжіння. Вага й невагомість.
Рух тіла, кинутого вертикально вгору.
Рух тіла , кинутого горизонтально.
Рух тіла , кинутого під кутом .

Динаміка (частина І )
36.
37.


38.


39.

40.
41.

42.
43.

44.
45.

46.

16.
17.


18.


19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.

Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість.


Розвиток космонавтики . Внесок українських учених у розвиток космонавтики. (Ю. Кондратюк, С. Корольов та інші.)
Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга.
Лабораторна робота №4. Вимірювання жорсткості пружного тіла. Інструктаж з БЖД.
Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.
Лабораторна робота № 5 Вимірювання коефіцієнта тертя. Інструктаж з БЖД.
Рух тіла під дією кількох сил.
Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння.
Розв’язання задач.
Лабораторна робота №6 Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил. . Інструктаж з БЖД.
Динаміка (частина ІІ)47.
48.


49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.


57.
58.1.
2.


3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.


11.
12.Тема 5 Розділ 3.

Закони збереження в механіці. (10год.)+2

Імпульс тіла.
Розв’язування задач.
Закон збереження імпульсу.
Реактивний рух.
Механічна робота та потужність.
Механічна енергія. Кінетична енергія.
Розв’язування задач.
Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах. Повна механічна енергія.
Закон збереження енергії.
Абсолютно пружний удар двох тіл. Лабораторна робота №7 Дослідження пружного удару двох тіл. Інструктаж з БЖД.
Розв’язування задач.
Закони збереження в механіці.59.


60.

61.

62.

63.64.

65.

66.

1.

2.3.

4.

5.


6.

7.


8.


Тема 6 Розділ 4 .

Механічні коливання й хвилі. (8год.)

Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання.
Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.
Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Пружинний маятник та період його коливань.
Перетворення енергії під час коливань математичного й пружинного маятників.
Лабораторна робота №8. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань. Інструктаж з БЖД.
Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. Автоколивання.
Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвилі.
Механічні коливання й хвилі.
67.

68.


69.
70.

71.


72.

1.

2.

3.


4

1.

2..Розділ 5 Релятивістська механіка. (4год.)

Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ).

Швидкість світла у вакуумі. Одночасності подій. Відносність довжини й часу.

Релятивістський закон додавання швидкостей.

Взаємодія маси та енергії.

Узагальнюючі заняття (2год.)

Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.

Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями , науками, технікою. Роль механіки в соціально – економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки.
73

74.75.

76.

77.

78.


79.
80.
81.

82.
83.

84.

85.


86.

87.


88.

89.
90.1.

2.3

4.


5.

6.

7.


8.
9.

10.
11.

12.

13.


14.

15.


16.

17.
18.
Тема 7 Молекулярна фізика і термодинаміка.

Розділ 1 Властивості газів, рідин, твердих тіл. (18год.)

Основні положення молекулярно-кінематичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул.

Кількість речовини. Молекулярна маса. Стала Авогадро.

Вимірювання швидкості руху молекул. (Дослід О. Штерна)

Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини.

Модель ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінематичної теорії ідеального газу.

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

Ізопроцеси. Газові закони.

Розв’язання задач.

Лабораторна робота №9. Дослідження одного з ізопроцесів. Інструктаж з БЖД.

Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара Кипіння.

Зрідження газів , їх отримання і використання.

Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря. Лабораторна робота №10. Вимірювання відносної вологості повітря. Інструктаж з БЖД.

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідин. Змочування. Капілярні явища.

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.

Анізотропія кристалів. Утворення кристалів у природі.

Рідні кристали та їхні властивості. Застосування рідних кристалів у техніці. Полімери і їх властивості й застосування. ( Наномаеріали)

Розв’язування задач.

Контрольна робота №2. Властивості газів, рідин, твердих тіл.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал