Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8Скачати 60.92 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір60.92 Kb.
#379
ТипНавчальний посібник


Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Навчальний посібник

Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко

ЧНУ

2014


ББК 88.8

УДК 159.922.6(075.8)
Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Рецензенти:

Зварич І. М., доктор філологічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Борисюк А. С., доктор психологічних наук, професор Буковинського державного медичного університету
С30 Педагогічна психологія: навч. посіб. / укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко. – Чернівці, 2014. – ст.

У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано та представлено найновіші відомості з педагогічної психології. Розглянено основні проблеми учбової діяльності учнів, педагогічної діяльності вчителя, сучасні тенденції психології навчання, виховання, психології педагогічного спілкування.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, психологів-науковців, практичних психологів, спеціалістів соціальної роботи, педагогів, викладачів, учителів вихователів, батьків, а також широкого кола читачів, які цікавляться різними питаннями педагогічної психології.

© ЧНУ, 2014

© Н. Г. Матейчук, 2014

© О. П. Степаненко, 2014

ISBN 978-966-8226-51-9

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 4

ТЕМА 1. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА 4

1. Предмет і завдання педагогічної психології 4

2. Структура педагогічної психології 10

3. Міжпредметні зв’язки педагогічної психології

з іншими науками 11

4. Історія становлення педагогічної психології як науки 14ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 17

1. Принципи педагогічної психології 17

2. Методи дослідження педагогічної психології 22
РОЗДІЛ 2 ПСИХОЛОГІЯ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 39

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 39

1. Загальні характеристики учбової діяльності. Співвідношення понять «учбова діяльність», «учіння», «навчання» й «научіння» 39

2. Види научіння, їх розвиток в онтогенезі 47

3. Психологічні чинники успішності научіння 51ТЕМА 2. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧБОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ 54

1. Особливості научіння в період дошкільного дитинства 54

2. Психологічна готовність дитини до навчання в школі 59

3. Молодший школяр як суб’єкт учбової діяльності 64

4. Підліток як суб’єкт учбової діяльності 66

5. Старшокласник як суб’єкт учбової діяльності 68ТЕМА 3. ЗОВНІШНЯ СТРУКТУРА

УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 70

1. Мотивація – перший компонент структури учбової діяльності. Формування учбової мотивації, її види 70

2. Учбова задача в структурі учбової діяльності. Особливості учбових задач. Психологічні вимоги до учбових задач 76

3. Учбові дії як засіб розв’язання учбових задач.

Види учбових дій 80

4. Самоконтроль і самооцінка учня 85

5. Засвоєння – основний продукт учбової діяльності. Психологічні характеристики засвоєння 89
РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ 93

ТЕМА 1. ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ. ІСТОРИЧНІ

МЕТОДИ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 93

1. Зміст і сутність категорії навчання 93

2. Історичні методи організації навчання 97

3. Історичні форми організації навчання 99ТЕМА 2. ОСНОВНІ ТИПИ НАВЧАННЯ

ТА ЇХНІ ПСИХОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ 103

1. Основні типи навчання та їхні психологічні моделі 103

2. Напрями розвитку сучасного навчання 114
РОЗДІЛ 4. ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 133

ТЕМА 1. ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 133

1. Загальне поняття про виховання, його відмінність від навчання 133

2. Основні теорії виховання 138

3. Засоби та методи виховання 142

4. Інститути виховання 150

ТЕМА 2. ВІКОВІ АПЕКТИ ВИХОВАННЯ 158

1. Виховання в дошкільному дитинстві 158

2. Виховання молодшого школяра 164

3. Виховання підлітків і юнаків 170

4. Самовиховання підлітків і юнаків 176
РОЗДІЛ 5. ПСИХОЛОГІЯ ВЧИТЕЛЯ 180

ТЕМА 1. ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 180

1. Загальна характеристика педагогічної діяльності 180

2. Здібності у структурі суб’єкта педагогічної діяльності 183

3. Характеристика основних функцій та педагогічних умінь 187

4. Стилі педагогічної діяльності 192

5. Психологічний аналіз уроку в діяльності вчителя 196ТЕМА 2. ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ 205

1. Спілкування як психологічна категорія 205

2. Стадії педагогічного спілкування 207

3. Стилі педагогічного спілкування 210

4. Бар’єри педагогічної взаємодії 216

5. Педагогічна перцепція 219Список рекомендованої літератури 226

ПЕРЕДМОВА

Сучасний педагог повинен не лише досконало володіти своїм предметом, бути ерудованою, всебічно розвиненою особистістю, а й розуміти внутрішній світ дітей, професійно грамотно вибудовувати з ними гармонійні стосунки. Джерелом знань про особистість учителя й учня, особливості їх відносин є педагогічна психологія, основні засади якої розкрито у пропонованому посібнику.

У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано та представлено найновіші відомості з педагогічної психології.

Навчальний посібник «Педагогічна психологія» укладений відповідно до діючої програми з даної дисципліни. Він містить необхідну інформацію про методологічні та теоретичні основи педагогічної психології, історію її розвитку в Україні та світі, закономірності та динаміку психічного розвитку й формування особистості, психологічні основи учіння та навчання, а також методи педагогічного управління цими процесами. У посібнику висвітлено також психологічні засади новітніх освітніх технологій, підходи до складних педагогічних ситуацій, проблем психології виховання, розкрито психологічні характеристики особистості вчителя, його взаємодії із соціальним оточенням, адаптації до умов професійної діяльності, що актуально на сучасному етапі розвитку освіти України.

Скачати 60.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка