Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладівСторінка5/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
§ 1. Документи щодо особового складу

(особові офіційні)
1. АВТОБІОГРАФІЯ

Це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.

Реквізити:


 1. Назва виду документа.

 2. Текст, в якому зазначається:
 • прізвище, ім'я, по батькові;

 • дата народження;

 • місце народження;

 • відомості про освіту (повне найменування всіх навча­льних закладів, у яких довелося навчатися);

 • відомості про трудову діяльність (коротко, у хроно­логічній послідовності назви місць роботи й посад);

 • короткі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоло­вік, дружина, діти).
 1. Дата написання.

 2. Підпис.

Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу.

Зразок:
Автобіографія

Я, Прокопенко Марина Олександрівна, народилася 29 квіт­ня 1978 року в м. Києві в родині військовослужбовця.

У 1985 році пішла до першого класу загальноосвітньої школи № 2 м. Термез (Узбекистан).

У зв'язку зі вступом батька до військової академії переїхала разом з родиною до Москви, де з 1986 по 1989 рік навчалася в сзш № 204.

З 1989 по 1995 рік навчалася в сзш № 50 м. Києва. 1995 року вступила до Українського державного педа­гогічного університету імені М.П. Драгоманова на музично-педагогічний факультет денної форми навчання, де навчаюсь і зараз.

Склад сім’ї.

Батько — Прокопенко Олександр Васильович, 1954 року народження, військовослужбовець; працює в Міністерстві оборони України.

Мати — Прокопенко (Мітіна) Наталія Вікторівна, 1958 ро­ку народження, викладач музики в дитячій музичній школі №9 и. Києва.

Сестра — Прокопенко Катерина Олександрівна, 1987 ро­ку народження, учениця 2-го класу сзш № 50 м. Києва.


17 листопада 1995 року Підпис

2. РЕЗЮМЕ

Це документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу. Реквізити: 1. Назва виду документа.

 2. Текст, що містить таку інформацію:
 • домашня адреса, телефон (факс);

 • прізвище, ім'я, по батькові;

 • мета, з якою написано документ;

— особисті дані (дата народження; сімейний стан; націо­нальність (якщо потрібно));

 • відомості tipo освіту (повне найменування всіх навчаль­них закладів, у яких довелося вчитися; ступінь володіння іноземними мовами (при потребі);

 • відомості про професійний досвід (яку посаду обіймає зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи);

 • відомості про публікації (якщо потрібно);

 • інша інформація на вимогу роботодавця.

 1. Дата (при потребі).

 2. Підпис (при потребі).

Резюме повинно бути детальним, точним, але лаконічним. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу. Як правило, цей документ надсилається до установи, яка оголосила вакансії. Після ознайомлення дирекції із докумен­том претенденти запрошуються на співбесіду. Якщо особа відповідає вимогам установи, то їй пропонують заповнити резюме у вигляді анкети безпосередньо на місці.

Зразки:
Резюме

Проспект Ватутіна, 26, кв. 154, тел. 510-00-00

м. Київ-183,

02183

Наталія Марченко

Мета: Заміщення вакантної посади літературного редактора з умовою професійного вдосконалення і росту.

Особисті дані: Українка; 1970 року народження; одружена; маю сина семи років.

Освіта: 1987—1992 рр.— Філологічний факультет НПУ імені М. П. Драгоманова;

1992—1995 рр. — Аспірантура при Інституті української мови НАН України, кандидатська дисер­тація на тему: "Засоби стандартизації мови ділових паперів". Маю науковий ступінь кандидата філологічних наук.Досвід: 1995—1999 р. — Газета "Освіта" (м. Київ), літера­турний редактор.

Резюме

Запропонована посада в програмі:

1.

Прізвище
2.

Ім'я
3

Рік народження
4

Національність
5

Сімейний стан
6.

Освіта

Навчальний заклад


Період навчання: з

по

Диплом(и) або сту­пінь
7.

Володіння мовамиЧитанняРозмовнаПисьмова
8.

Посада, яку обіймаєте
9.

Стаж роботи
10.

Основні кваліфікації
11.

Спеціальний досвід роботи в країнах Центральної і Східної Європи

Країна

Період

12.

Професійний досвідПеріод

Місце розташу­вання

Назва установи

Посада

Опис роботи13.

Інше:

Публікації


Лекції

3. ЗАЯВА

Це документ, який містить прохання особи (особиста за­ява) або установи (службова заява) щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів.

Реквізити:


 1. Адресат (назва установи або посада та ініціали керів­ника, на ім'я яких подається заява).

 2. Адресант (назва установи або посада, ініціали (іноді адреса і паспортні дані) особи, яка звертається із заявою).

 1. Назва виду документа.

 2. Текст.

5. Підстава (додаток): перелік документів, доданих до
заяви на підтвердження її правомірності.

 1. Дата.

 2. Підпис.

Заява пишеться власноручно в одному примірнику. Різновидами заяви є заява-зобов'язання (прохання про на­дання позики), заява про відкриття рахунка, про притягнен­ня до відповідальності тощо.

Зразки:

Ректорові Національного педагогічного

університету імені М.П.Драгоманова

академіку АПН проф. Шкілю М.І.

Котловської Ірини Михайлівни

Заява

Прошу допустити мене до складання вступних іспитів на українське відділення філологічного факультету.

У 1995 році закінчила 11 класів зош №25 м. Києва.


 1. Атестат про загальну освіту.

 2. Автобіографія.

 3. Медична довідка.

 4. Довідка з місця роботи.

 5. Довідка з місця проживання.

 6. Дві фотокартки.

10 липня 1996 р. Підпис

Директорові зош № 24 м. Києва

Іванову В.П.

Вчителя математики

Ткача Андрія СавичаЗаява

Прошу надати мені відпустку на три дні без збереження заробітної плати у зв'язку з сімейними обставинами.

29 лютого 1996 р. Підпис
Генеральному директорові

закритого акціонерного

товариства "Деревобуд"

Кравчуку B.C.

Гаврильченка

Дмитра Олександровича,

який мешкає за адресою:

вул. Кибальчича, 76,

кв. 50, 02183, м. Київ-183,

тел. 512-39-35Заява

Прошу зарахувати мене на посаду інженера деревооб­робного цеху.

Додаток: 1. Копія диплома про вищу освіту в 1 прим.

2. Трудова книжка.

3. Особовий листок з обліку кадрів в 1 прим.
15.08.96 Підпис

Директорові

школи-гімназії № 136 м.Києва

Данилець O.K.

Островської Надії Петрівни

Заява

Прощу звільнити мене з посади вчителя біології за влас­ним бажанням у зв'язку з переходом на іншу роботу.

17.02.97 Підпис
Ректорові

Українського державного

університету харчових технологій

Мельничуку С.П.

асистента кафедри економіки

Марчишина Василя ЯковичаЗаява

Прошу перевести мене з посади асистента на посаду старшого викладача кафедри економіки. На посаді асистента працюю з 1992 року. За час роботи на цій посаді виступав на звітно-наукових конференціях 1993, 1995—1997 pp., склав кандидатський мінімум з економіки та іноземної мови, підготував (у співавторстві) посібник "Економіка: етапи роз­витку".

23.03.97 Підпис
Директорові

педагогічного коледжу №3

м. Києва Бабариній М.П.

викладача дошкільної психології

Запухляк Наталії Костянтинівни,

яка мешкає за адресою: вул. Оленівська, 12/3, кв. 15,

м. Київ-80,04080

Заява

Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв'язку із травмою ноги, яку я дістала в автомобільній катастрофі.

13.01.97 Підпис
4. ПРОПОЗИЦІЯ

Це документ, в якому особа (установа) висловлює свої думки щодо методів поліпшення діяльності державних орга­нів, громадських організацій, установ.

Реквізити:


 1. Назва міністерства, якому підпорядковується установа.

 2. Повна назва організації — автора документа.

 3. Адресат.

 4. Адресант.

 5. Назва виду документа.

 6. Дата.

 7. Місце написання.

 8. Заголовок.

 1. Текст.

 2. Посада.

 3. Підпис.

Зразок:


Міністерство хімічної Начальникові промислового

промисловості України об'єднання "Азот"

Виробниче об'єднання "Азот" Коваленку О.Б.

Яворівське спеціалізоване пл. Толстого, 3,

будівельне управління м. Київ-8, 03008

гірничо-капітальних робітПропозиція

25.04.96

м. Яворів

про підготовку дитячого оздоровчого табору "Славутич" до прийому дітей

Для завершення підготовки табору "Славутич" до при­йому дітей вважаю за потрібне:


 1. Направити до табору бригаду у складі трьох робіт­ників: будівельника, сантехніка, електрика.

 2. Звернутися до педагогічного університету із проханням надати допомогу в укомплектуванні штату вожатих.

Заступник начальника (підпис) Б.А. Іваненко
5. СКАРГА

Це документ, в якому особа (установа) вказує на порушен­ня її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропо­нує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення.

Реквізити:


 1. Адресат (назва установи або посадової особи, яка має повноваження щодо розгляду даної скарги).

 2. Адресант (прізвище, ім'я, по батькові, посада, при потре­бі домашня адреса і паспортні дані особи, яка подає скаргу).

 3. Назва виду документа.

 4. Текст.

 5. Дата.

 6. Підпис.

 7. Засвідчення підпису (якщо треба).


Зразок:

Голові Євпаторійської

міської Ради народних

депутатів Соколову І.П.

Носко Галини Василівни,

що мешкає за адресою:

вул. Легке, 9, кв. 3

м. Євпаторія

00000
Скарга

Упродовж опалювального сезону 1995 року в моїй квартирі не працювали прилади опалювання. Температура повітря в кімнатах знижувалася до +8 — +10 "С. Я неодноразово зверта­лась до ЖЕКу-3 (начальник Сидорчук B.C.) з проханням відремон­тувати чи замінити частину труб, але, крім обіцянок, нічого не зроблено. Настає новий опалювальний сезон, і знову в квартирі холодно. Прошу Вас вжити заходів щодо ремонту системи опа­лення, а також притягнути до суворої відповідальності винних у байдужому ставленні до мешканців будинку № 9 по вул. Лепсе.

10.10.96 Г.В. Носко
6. ХАРАКТЕРИСТИКА

Це документ, у якому в офіційній формі висловлено гро­мадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої ус­танови для подання до цієї установи.

Реквізити:


 1. Назва виду документа.

 2. Заголовок (прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видасться характеристика; рік або повна дата народження; посада; якщо треба — місце проживання).

 3. Текст, який містить такі відомості:

 • трудова діяльність працівника (з якого часу в цій ус­танові, на якій посаді);

 • ставлення до службових обов'язків та трудової дис­ципліни (вказуються найбільш значущі досягнення, заохо­чення та покарання);

 • моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу);

 • висновки;

 • призначення характеристики (при потребі).

 1. Дата складання.

 2. Підпис керівника установи (при потребі — інших відповідальних осіб).

 3. Печатка.

Характеристика оформляється на стандартному аркуші паперу у двох примірниках: перший видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.
Зразки:

Характеристика

студентки педагогічного факультету Макаренко Валентини Іванівни 1977 року народження

Макаренко В.І. навчається на II курсі педагогічного факуль­тету Національного педагогічного університету імені М.П. Дра­гоманова. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За час навчання у вищому закладі освіти Макаренко. В.І. зарекомендувала себе як хороший організатор під час підготовки посвяти у студенти першо­курсників. З першого курсу працює над науковою темою, з якою виступала на звітно-науковій конференції студентів.

Макаренко В.І. виконує громадські доручення, є старос­тою 23-ї групи. Вимоглива до себе, має повагу серед то­варишів і викладачів факультету.


Характеристику видано для ...

Декан педагогічного факультету Підпис С.А.Синько01.07.02

Печатка


Характеристика

Король Антоніни Олексіївни, 1975 року народження, українка, освіта вища.

випускниці філологічного факультету Національного універ­ситету імені Т.Шевченка (спеціальність: українська мова та література, денна форма навчання)

Король А.О. є випускницею філологічного факультету Національного університету імені Т.Шевченка. Під час на­вчання виявила себе сумлінною студенткою, постійно підви­щувала свій професійний рівень. Король А.О. неодноразово брала участь у наукових студентських конференціях. Висту­пала із змістовними доповідями із проблемних питань роз­витку української літератури ("Любов і всепрощення як основа світобачення Тараса Шевченка", "97" Миколи Куліша. Погляд з позицій сьогодення"). Випускниця також взяла участь у міжвузівській студентській науково-теоре­тичній конференції "Український народ — великий держа­вотворець" (до 80-річчя української державності), на якій виступила з темою: "Трагічність світовідчуття Миколи Куліша на фоні "оптимістичності" епохи" (Національний технічний університет України "КПІ", 13 травня 1997 року).

Король А.О. з першого курсу працювала над темою дипломної роботи: "Синтез традицій і новаторства у драма­тургії Миколи Куліша. Питання поетики (на матеріалі п'єс "97", "Народний Малахій" "Мина Мазайло", "Патетична со­ната")". Дипломна робота свідчить, що випускниця прекрас­но орієнтується у досліджуваному матеріалі, вільно володіє теоретичними основами, вдумливо поєднує теорію з прак­тичним аналізом як художніх текстів, так і літературознав­чого матеріалу з обраної теми.

Слід відзначити, що Король А.О. має друковані статті у журналах "Відродження" та "Дивослово".

Випускниця вимоглива до себе, користується повагою серед товаришів та викладачів факультету.
Декан філологічного факультету М.К. Наєнко
7. Трудова книжка

Це основний документ, що фіксує трудову діяльність робітників, службовців. Трудова книжка служить для вста­новлення загального, безперервного і спеціального трудово­го стажу. Точність її заповнення має велике значення. До трудової книжки працівника заносяться відомості про його звільнення, переміщення, заохочення.

Зберігається трудова книжка у відділі кадрів підприємства, організації або установи, де працює її власник. Працівник забирає її лише тоді, коли переходить працювати до іншої організації, установи. У разі її втрати дублікат видається за останнім місцем роботи. Згідно із чинним зако­нодавством працівник має право взяти трудову книжку з відділу кадрів на деякий час за заявою.

Зразок заповнення титульного аркуша трудової книжки:

Герб України

Трудова книжка

Серія_________№____________

Прізвище Бібенко

Ім'я Анатолій

По батькові Вікторович

Дата народження 28 квітня 1971 року

Дата заповнення 27 січня 2002 року

Підпис власника книжки

М.П.


_________________________

Підпис особи, відповідальної

за видачу трудової книжки
8. Особовий листок з обліку кадрів

Це обов'язковий документ, що заповнюється громадяни­ном під час чи то зарахування його на посаду, навчання, чи ю для участі в певному конкурсі тощо. Він узагальнює автобіографічні відомості громадянина шляхом фіксації їх у таблицях.

Реквізити:


 1. Назва виду документа.

 2. Прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження.

 3. Фото того, хто заповнює документ.

 4. Відомості про наукові ступені, вчені звання.

 1. Якими мовами володіє.

 1. Трудова діяльність.

 2. Державні нагороди.

 1. Вітчизняні,' зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки. 10. Відомості про родину.

 1. Паспортні дані.

 2. Домашня адреса.

 3. Особистий підпис.

 4. Дата заповнення.


§ 2. Довідково-інформаційні документи

1. АНОТАЦІЯ

Це коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту тощо. У ній наводяться найважливіші питання ро­боти, викладається її зміст і дається оцінка. Анотація допомагає при доборі і вивченні літератури з будь-якого пи­тання, скорочує час на ознайомлення зі змістом самої праці.

Може бути подана двома мовами: мовою тексту та однією з іноземних.

У кінці анотації називаються категорії читачів, для яких рекомендовано анотовану книгу.

Зразки:

Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г.Практичний курс української мови: Навч. посібник. — К. Вища шк., 1993. — 367 с.

Подано теоретичний матеріал з орфоепії і орфографії, морфології, синтаксису і пунктуації української мови Вміщено систему вправ і завдань на закріплення вивченого матеріалу.

Мета посібника — допомогти студентам практично ово лодіти нормами української літературної мови. Для студентів педінститутів.
Дюма А. Графиня де Монсоро: Роман / 3 фр. пер. П.О. Якун.— К.: Дніпро, 1985.—320 с.

Роман "Графиня де Монсоро" — друга книга відомої трилогії А. Дюма про війни гугенотів.

Герой роману граф де Бюссі закохується у молоду кра­суню Діану де Монсоро. На шляху їхнього кохання трап­ляється безліч перешкод. Події роману розгортаються не широкому тлі суспільно-політичного життя Франції.

Для широкого кола читачів.


Шевчук С.В.

Українське ділове мовлення: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1997.—271 с.

Посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки офор­млення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання різних ділових паперів, так і закріплення знань з мови.

Для студентів вищих закладів освіти, а також для учнів ліцеїв, гімназій, вчителів шкіл. Стане у пригоді працівникам організацій і установ.


2. ВІДГУК

Це документ, який містить висновки уповноваженої осо­би (або кількох осіб) чи установи щодо запропонованих на розгляд вистави, фільму, творів мистецтва, рукописних робіт та інше.

Реквізити:


 1. Назва виду документа.

 2. Заголовок.

 3. Текст, який містить:

— вступ;

 • короткий виклад основних положень аналізованої ро­боти,

 • висновок з пропозиціями, оцінкою і критичними за­уваженнями.

 1. Підпис.

 2. Печатка.

 3. Штамп підтвердження підпису.

 4. Дата.

При потребі підпис особи, яка склала відгук, завіряє 10ся секретарем (вченим секретарем) установи за допомогою спеціального штампа.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка