Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладівСторінка16/22
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.63 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

II. Визначте, який це документ: а) за найменуванням; б) за призначенням; в) за походженням; г) за формою.

Вправа № 159. І. Напишіть лист, в якому ви звертаєтесь до директора школи із проханням прийняти студентів на пе­дагогічну практику.

II. Визначте, який це документ: а) за призначенням;, б) за кількістю адресатів; в) за функціональними ознаками.

Вправа № 160. І. Напишіть лист, в якому ви пояснюєте, чому не виконали замовлення вчасно.

II. Визначте, який це документ: а) за найменуванням; б) за терміном зберігання; в) за призначенням; г) за тех­нікою відтворення.

Вправа № 161. І. Напишіть лист, в якому ви пові­домляєте адресата про свій намір розірвати контракт у зв'язку із заборгованістю, яка все зростає.

II. Визначте, який це документ: а) за найменуванням; б) за місцем виникнення; в) за кількістю адресатів; г) за при­значенням.

Вправа № 162. І. Напишіть лист, в якому ви даєте відповідь на прохання Василя Івановича Шевченка призначити його на посаду економіста планового відділу Ощадного банку м. Києва.

II. Визначте, який це документ: а) за призначенням; б) за гласністю; в) за напрямом; г) за функціональними ознаками.Вправа № 163. І. Напишіть лист, в якому ви просите ви­бачення за те, що не прийшли на ділову зустріч, про яку до­мовлялись не особисто, а через секретаря. Поясніть, що помилка сталася через непорозуміння.

II. Визначте, який це документ: а) за найменуван­ням; б) за напрямом; в) за кількістю адресатів; г) за фор­мою.Вправа № 164. І. Напишіть лист, в якому ви висловлюєте невдоволення дизайном замовлених вами різдвяних подарунків для дітей-сиріт.

II. Визначте, який це документ: а) за найменуван­ням; б) за призначенням; в) за строками виконання; г) за стадіями відтворення.Вправа № 165. І. Напишіть лист, в якому ви запрошуєте адресата взяти участь у науковій конференції.

II. Визначте, який це документ: а) за напрямом; б) за на­йменуванням; в) за кількістю адресатів; г) за формою.Вправа № 166. І. Напишіть лист, в якому оргкомітет од­ного із фестивалів дякує редколегії газети за згоду надати інформаційну підтримку.

II. Визначте, який це документ: а) за найменуванням; б) за стадіями створення; в) за формою; г) за призначенням.Вправа № 167. І. Напишіть лист до організації, в якому ви погоджуєтесь працювати вихователем у таборі відпочинку під час літніх канікул.

II. Визначте, який це документ: а) за призначенням; б) за формою; в) за походженням; г) за кількістю адресатів.Вправа № 168. Складіть службовий лист, використавши в ньому прикметники з н та нн:

А. (Не)скінче..ий, осі..ій, півдс.ий, завтраш..ій, бездо-га..ий, безпідставний, сторо..ій, (не)вимуше..ий.

Б. (Не)оціне..ий, ефективний, розчи..ий, (не)замі..ий, впевнений, твари..ий; штуч..ий.

Вправа № 169. І. Прочитайте текст. Перекладіть українською мовою. Допишіть відсутні відомості.

Теперь о некоторых правилах деловой переписки. Во-первых запомните, что нигде в мире не принято писать длинных деловых писем. Экономьте свое и конечно чужое время, пишите по существу, старайтесь в одном и том же деловом послании по возможности не затрагивать различных аспектов ваших предложений, возражений и соображений. Служебные письма как правило пишутся по установленной форме. Ширина поля с левой стороны листа должна быть ... (для удобства хранения).

Каждая страница, кроме ... , нумеруется .... цифрами без ... . Избегайте переносов слов, исправлений, помарок, не идущих к делу пометок.

Письмо делится на следующие части: ... .

П. Постаете потрібні розділові знаки при вставних ком­понентах. Поясніть.

Вправа № 170. I. Прочитайте текст документа.Акціонерний банк "інко" пропонує: відкриття і ведення рахунків юридичних осіб; розрахунково-касове обслуговування клієнтів на вигідних умовах;

приймання депозитних вкладів від юридичних осіб на різні строки.

II.Визначте, ший це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) проходженням; г) місцем виникнення; г) формою.


 1. Назвіть реквізити цього документа.

 2. Поясніть орфограми у виділених словах.

Вправа № 171. Використовуючи прийменники та пре­фіксальні слова, оформіть документ, у якому йдеться про те, що студенти та викладачі запрошуються на презентацію Національного педагогічного університету імені М.П. Драго-манова, яка відбудеться у Палаці культури "Україна".

Вправа № 172. Продовжіть речення: 1. Оголошення'— це документ, в якому

 2. За змістим оголошення поділяються на ... .

 1. За обсягом тексту оголошення може бути ... .

 2. Оголошення про майбутню подію має такі реквізити:....

5.Реквізити оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання такі: ... .

Вправа № 173. І. Продовжіть речення: 1. Повідомлення — це ... .

 2. Повідомлення підписує ... .

 3. Повідомлення відрізняється від оголошення ... .

 4. У повідомленні повинні бути такі реквізити: ... .

II. Напишіть повідомлення про наукову студентську кон­ференцію з ... , яка відбудеться на базі вашого навчального за­кладу.

Вправа № 174. Відредагуйте текст оголошення. Допишіть відсутні реквізити.

Сьогодні о пів на третю студенти-біологи зустрічаються з вченими-генетиками. Хто бажає послухати, то приходьте до ка­федри біології. Буде цікаво, не пошкодуєте!

Організатори

Вправа № 175. І. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Оголошення

В актовому залі НУ імені Т.Г. Шевченка буде проведено літературний вечір, присвячений творчості В.Симоненка.

II. Визначте, який це документ за: а) походженням; б) місцем виникнення; в) призначенням; г) формою.

III.Визначте реквізити оголошення.

Вправа № 176. І. Прочитайте оголошення. II. Допишіть текст і відсутні реквізити. Ш. Поставте, де потрібно, розділові знаки.

IV. Поясніть усі відомі вам орфограми.

До уваги...

Про всі зміни що відбулися в найменуванні підприємств організацій установ їх відділів і служб про ліквідацію або виїзд організацій, що абонують телефони слід негайно повідомляти абонентні відділи відповідних телефонних вузлів або рекламно-видавничу групу виробничого об'єднання Київелектрозв'язок.

Несвоєчасне повідомлення про зміни утруднює... і погіршує... Перевіряйте правильність номерів телефонів вказаних на службових бланках і штампах. Неправильні номери теле­фонів...

Вправа № 177. Прочитайте тексти оголошень. З'ясуйте та допишіть відсутні відомості.

A.1 грудня 1997 р. в актовому залі центрального корпусу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбудеться літературний вечір.

Б. ЗО—31 жовтня 1997 р. об 11.00 відбудеться науково-практична конференція.

B. В актовому залі відбудеться тематичний вечір " ".

У програмі вечора:


 1. Урочиста частина.

 2. Святковий концерт.

Вправа № 178. І. Утворіть від поданих слів нові слова з префіксами пре-, при-.

II. Складіть із утвореними префіксальними словами словосполучення, які можна використати у тексті оголошення.

Вертати, подібний, власник, бічний, дбати, значення, міський, великий, мітка, мусити, мудрий.

III.Напишіть оголошення, використовуючи утворені словосполучення, про:

а)зустріч з вчителями-новаторами;

б)набір слухачів на Київські державні курси іноземних


мов або на підготовче відділення вузу;

в)лекцію на тему: "Світ сьогодні: перспектива співпраці"


або "Держава і бізнес";

г)відкриття недільної школи для дітей 6—12 років;


ґ) високоякісні переклади з різних мов світу.

Вправа № 179. Запишіть декілька оголошень, почутих по радіо чи телебаченню, різних за обсягом і змістом, відповідно оформивши їх.

Вправа № 180. І. Прочитайте уривок з тексту до­кумента.

СЛУХАЛИ: Куценко A.A. Інформація керівника виробничо-польової практики.

ВИСТУПИЛИ: Ісаєв 0.0. вніс пропозицію поділити студентів на підгрупи, чітко визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

II. Визначте, який це документ за: а) найменуван­ням; б) призначенням; в) походженням; г) місцем ви­никнення; ґ) формою.Ш. Назвіть реквізити цього документа.

IV. Поясніть орфограми у виділених словах.Вправа № 181. Продовжіть речення:

 1. Протокол — це документ, в якому ... .

 2. Його веде ... .

 3. Цей документ підписують ... .

 4. Текст протоколу складається з ... .

 5. При великій кількості присутніх на засіданні ... .

 6. За обсягом інформації протоколи бувають ... .

 7. Реквізити цього документа такі: ... .

Вправа № 182.1. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

ПРОТОКОЛ


загальних зборів студентів II курсу, 23 гр.
11.10.1997

Голова: Панченко О.Г.

Присутні: декан факультету проф. Зеленое В.П., доц. Кра­вець І.В., студенти II курсу.
Повістка денна:

 1. Про підготовку до зимової сесії.

 2. Про дисципліну та успішність студентів II курсу. Слухали: Виступ старости групи Адаменка О.І. Ухвалили: 1. До 20.12.1997 р. ліквідувати всі негативні оцінки. Про стан успішності відстаючих студентів повідомити батьків.

Слухали: ...

Голова зборів: (підпис) Панченко О.Г.

Секретар: (підпис) Штанюк Р.Д.

II.Визначте, який це документ за: а) походженням;б) місцем виникнення; в) призначенням; г) формою.

III.Визначте реквізити цього документа.

Вправа № 183. Напишіть протокол загальних зборів сту­дентів вашої групи з таким порядком денним:

І. Звіт старости групи про результати зимової екзаме­наційної сесії. 2. Про розподіл стипендій.

Вправа № 184. Продовжіть речення: 1. Витяг з протоколу — це документ, який ... .

 2. У витягу вказують ... .

 3. Цей документ складають чи надсилають на вимогу ....

 4. Підписують витяг з протоколу ... .

 5. Витяг містить такі реквізити: ... .

Вправа № 185. Виправше помилки в оформленні доку­мента.

ВИТЯГ


з протоколу засідання правління

КСП "Нива".

Слухали: голову правління Марчука Ю.І. про надання мате­ріальної допомоги Семенцовій Н.П. Ухвалили: надати матеріальну допомогу Семенцовій Н.П.

Вправа № 186. Утворіть словосполучення, поєднавши подані іменники із потрібним дієсловом. Обґрунтуйте вибір. Утворені словосполучення введіть у речення, які можна вико­ристати у тексті протоколу або витягу.

Займати/обіймати; згоджуватися/приставати/підтримувати; звільнити/зняти/усунути; присвячувати/приурочувати; посада, пропозиція, робота, відкриття.

Вправа № 187. Продовжіть речення: 1. Тези — це... .

 2. Вони позбавлені... .

 3. їх записують у вигляді... .

 4. Конспект — це документ, у якому... .

 5. Зміст першоджерела можна передати за допомогою... .

 6. За походженням конспекти поділяються на:... .

 7. Термін "реферат" означає... .

Вправа № 188. Напишіть тези запропонованого тексту. Вкажіть на особливості оформлення.

Реферат — це наукова робота, виконана на основі кри­тичною огляду і вивчення низки публікацій.

Для того щоб підготувати реферат (написати текст), потрібно опрацювати літературу, вибрати суттєве, основне, а також дати оцінку прочитаному, вміло зробити висновки. Зрозуміло, що у рефераті переказуються і власні думки, і чужі, опубліковані в різних виданнях. Реферат готується за кількома джерелами. При доборі літератури слід керуватися тим, що у тексті реферату має бути матеріал, який відпо­відає темі. Вчені зазначають, що реферат може бути написа­ний і за одним джерелом.

Отже, перший етап підготовки реферату — знайомство з літературою (у бібліотеці за різними каталогами — алфа­вітним, тематичним, систематичним — та бібліографічними виданнями, довідковою літературою ви зможете сформувати список літератури, яку використаєте при написанні рефера­ту). Другий етап — опрацювання цієї літератури (визначен­ня основної думки, виписка цитат, добір аргументів). Третій етап — складання плану реферату. Четвертий етап — напи­сання тексту реферату (для зручності ви можете тримати перед собою кілька текстів, щоб на основі них створити один текст відповідно до теми). Якщо ви маєте власні думки, висловлюйте їх. Реферат, як і доповідь, складається з трьох частин (вступу, основної частини, висновків), списку використаної літератури (з посіб.).

Вправа № 189. І. Напишіть конспект усного виступу од-ногрупника (що читає реферат чи виголошує доповідь) або викладача (який читає лекцію). З'ясуйте особливості розміщення реквізитів.

II. Напишіть конспект друкованої праці з профілюючої дисципліни, дотримуючись вимог. Вкажіть на послідовність викладу інформації.

Вправа № 190. Виберіть правильний варіант відповіді. Телеграма — це документ, який ...

а)за допомогою телекомунікативного зв'язку та принтера надходить до підприємства, організації, установи чи фірми;

б) передається телеграфом, має гранично стислий текст, викликаний потребою негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось;

в) передається телефоном, фіксується у спеціальній книзі (журналі) і містить розпорядження, інформацію вищих органів.

Вправа № 191. Продовжіть речення: 1. Текст телеграми містить ... .

 2. Цей документ пишеться без ... .

 3. Телеграма оформляється ... і заповнюється ... .

 4. Телеграми бувають: ... .

 5. Цей документ містить такі реквізити: ... .

Вправа № 192. Напишіть відповідно до поштових правил:

а)вашу домашню адресу;

б)адресу установи чи закладу, де ви навчаєтеся, працюєте.

Вправа № 193. І. Прочитайте текст. II. Запишіть як телеграму.

Ювілейний "Київський контрактовий ярмарок '98" провадить­ся у столичному Палаці спорту з 16 по 20 жовтня 1997 року. Генеральним організатором є акціонерне товариство "Київсь­кий міжнародний контрактовий ярмарок". Усього в ярмарку беруть участь понад 200 експонентів з 14 районів м. Києва, в експозиції — продукція близько 120 підприємств та організацій.

Для ефективної роботи й укладання торговельно-економічних контрактів запрошено торговельні організації, оптово-закупівельні бази, фірми й організації усіх форм власності з м. Києва та регіонів України.

ПІ. З'ясуйте, що таке телеграма як документ за: а) при­значенням; б) походженням; в) формою; г) стадіями ство­рення; ґ) носієм інформації.

Вправа № 194. Продовжіть речення:1.Телефонограма — це документ, який ... .

 1. Особа, якій адресується телефонограма, після ознайом­лення з текстом ... .

 2. На відміну від телеграми телефонні повідомлення об­межені у ... .

 1. Цей документ містить такі реквізити: ... .

 2. Текст має бути ... , без слів, що..., містити не більше ... .

Вправа № 195. Занотуйте телефонограму.

Телефонограма № ___ від " " 20 _ р.

Від кого_______Телефон ________ Передав___________

Кому Прийняв _________________________________________________________

(текст)

______________________________________________________________________

(підпис)

Вправа № 196. Виправше текст, щоб зникле неясність у змісті.

Делегація виїжджає 20 зустрічайте 24 поїзд 7 вагон Прес-секретар.

Вправа № 197. І. Прочитайте уривок з тексту документа.

00.00.00 комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті й вирішила передати Майорову В'ячеславу Івановичу такі матеріальні цінності...

II.Визначте, який це документ за: а) найменуванням;б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення;ґ) формою. 1. Назвіть реквізити цього документа.

 2. Поясніть орфограми у виділених словах.

Вправа № 198. Відредагуйте поданий документ; напишіть його за всіма правилами складання актів.

А.

Акт

Дев'ятнадцятого березня тисяча дев'ятсот дев'яносто восьмо­го року складено цей акт комісією в складі вчителя трудо­вого иавчання СІ. Кондратьєвої, старости 10-Б класу В.В. Руденка й учня 10-Б класу П.Ф. Чистяка в тому, що цього числа одержано від завгоспа середньої школи № 98 Ю.Р. Міщенко 0,5 м2 дощок та 500 г цвяхів на виготовлення ящиків для теплиці, 5 молотків і десять лопат.

Комісія.


Затверджую Директор школи

Акт

Від 30/VIII — 98 р. складений нами, зав. шкільною бібліоте­кою Бобко Н.М. та зав. кабінетом хімії Білан М.В. в присут­ності завуча школи Мокренка В.П. про те, що з шкільної бібліотеки в хім. кабінет були передані слідуючі підручники:№ пор.

Назва підручника

Для якого класу

К-ть

1

Ходаков. Неорганічна хімія

7—8

95

2

Збірник задач і вправ з. хімії

9

45

3

Цвєтков. Органічна хімія

10

25

У чому і підписуємо даний акт:

Зав. шк. б-кою (підпис)

Зав. кабінетом (підпис)

Завуч школи (підпис)

Вправа № 199. Напишіть акт списання (зняття з балан­су) такого малоцінного інвентаря: 1) шашок 5 (п'ять) ком­плектів; 2) шахів 2 (два) комплекти; 3) доміно 4 (чотири) комплекти; 4) м'яч баскетбольний 1 (один); 5) м'яч футболь­ний 1 (один); 6) настільний теніс 1 (один) комплект.

Вправа № 200. Напишіть акт на аркуші паперу формату A4 з кутовим штампом.

Акт. Дата. Індекс. Київ. Про розпакування посилки. За­тверджую. Директор заводу Д.М. Косинка. Дата. Підстава: наказ директора заводу від 00.00.00 № 125. Складений комісією у складі: голова — начальник відділу збуту О.В. Приходько. Члени комісії: 1. Інженер В.М. Павлов. 2. Завідувач складу М.М. Малкіна. 00.00.00 на адресу заводу надійшла посилка з заводу-постачальника. Після розпаку­вання ящика виявилося, що не вистачає відповідно до на­кладної № 0000 від 00.00.00 10 (десяти) корпусів для годинників марки "Чайка". Комісія дійшла висновку: зобов'язати завод-постачальник надіслати ту кількість кор­пусів для годинників марки "Чайка", якої не вистачає. Складений у трьох примірниках: 1-й — заводу-постачальнику; 2-й — заводу № 1; 3-й — до справи. Голова комісії О.В. Приходько, члени комісії В.М. Павлов, М.М. Малкіна. До справи 203-1. О.В. Шилова.

Вправа № 201. Продовжіть речення: 1. Доручення — це документ, яким ... .

 2. Залежно від суб'єкта дії доручення поділяються на:....

 3. Особисте доручення юридично правомірне ... .

 4. Реквізити особистого доручення такі: ... . ,

 5. Офіційні доручення друкуються ... .

 1. Офіційне доручення має такі реквізити: ... .

 2. Текст доручення містить такі відомості: ... .

Вправа № 202. Заповніть формуляр-зразок офіційного до­ручення.

Доручення

м. Київ


(дата цифрами та словами)

Видане


(зазначити прізвище, ім'я та по батькові,

у тому, що йомуадресу і посаду)

доручається представництво інтересів(назва організації)

в усіх державних, кооперативних і громадських установах з усіх питань, пов'язаних з______________________________________________________________________________(зазначити питання, з якого здійснюється представництво)

Для виконання представницьких функцій надаються такі права: отримувати документи, подавати заяви, вести справи в усіх судових, арбітражних і адміністративних установах з усіма правами, що надано законом позивачеві, відповідачеві й третім особам; укладати всі встановлені законом угоди, одержувати майно, розписуватися й здійснювати всі інші за­конні дії, пов'язані з виконанням цього доручення. Повноваження, надані цим дорученням, не можуть бути пе­редані іншим особам.

Доручення видане терміном на__________

Доручення зареєстроване за №__________

Начальник (підпис)

Головний бухгалтер (підпис)

Печатка

Вправа № 203. Заповніть формуляр-зразок особистого до­ручення; назвіть його реквізити._______________________________________________________________________

(назва організації, установи, підприємства)

Доручення

Я,


(прізвище, ім'я та по батькові,

, дійсно доручаю отримати у бухгалтеріїпосада, підрозділ)

належні мені гроші за 200 р.(кому, прізвище,

_________________________________________за його паспортом, серія____ №_____,ім'я, по батькові)

виданий , прописаний

за адресою ,

у чому розписуюсь

Підпис засвідчую

Начальник відділу кадрів(ініціали й прізвище)

" " 20_ р.

Каса

видати за паспортом (підпис)(ініціали й прізвище)
Головний бухгалтер (підпис)

(ініціали й прізвище)

" " 20_ р.

Вправа № 204. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Самійленко Ганна Петрівна доручає Гончаренко Галині Іванівні отримати зарплату за жовтень 1998 року.

Вправа № 205. І. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка