Навчальний план Навчальні програмиДата конвертації30.04.2016
Розмір67.2 Kb.
 • Навчальний план

 • Навчальні програми

 • Навчальні підручники

 • Освітня

 • Виховна

 • Розвиваюча

 • Науковість

 • Доступність

 • Систематичність

 • Виховний характер

 • Наочність

 • Свідомість і активність

 • Міцність

 • Індивідуалізація

 • Зв’язок з життям

 • Послідовність


Метод навчання – це форма теоретичного і практичного

засвоєння програмного матеріалу.
 • Словесні:

 • Пояснення

 • Розповідь

 • Бесіда

 • Опис

 • Тлумачення

 • Наочні:

 • Таблиці

 • Опори

 • Схеми

 • ТЗН

 • Практичні:

 • Вправи

 • Самостійні завдання

 • Практичні роботи

 • Лабораторні роботи • Репродуктивні

 • Основані на властивостях пам’яті – запам’ятовуванні, збереженні, відтворенні

 • Пояснювально-ілюстративні

 • Пояснення

 • Розповідь

 • Бесіда

 • Доведення

 • Проблемно-пошукові

 • Проблема пошук відповідь

 • Дослідницькі

 • Науковий пошук висновок

 • Аналіз, синтез, порівняння • Вчителя (методи викладання)

 • Учнів (методи навчання)
 • Індуктивні

 • Дедуктивні
Прийоми навчання – це окремі операції, розумові чи практичні дії

вчителя чи учнів, які доповнюють формузасвоєння матеріалу, пропоновану даним методом

 • Розв’язок задач чи прикладів

 • Виконання вправ

 • Спостереження і обробка даних

 • Виконання дослідів і лабораторних робіт • Читання

 • Підготовка рефератів

 • Списування
Урок засвоення навичок і умінь

 • Актуалізація опорних знань і практичного досвіду учнів

 • Мотивація навчальної діяльності учнів

 • Повідомлення теми, мети і завдань уроку

 • Вивчення нового матеріалу

 • Первинне затосування набутих знань

 • Застосування учнями знань і дій в стандартних умовах

 • Творчі вправи

 • Підсумок уроку

 • Домашнє завдання


Комбінований урок

 • Перевірка учнями домашнього завдання

 • Перевірка раніше засвоєних знань

 • Мотивація уміння учнів .

 • Повідомлення теми, мети і завдань уроку

 • Сприймання і усвідомлення учнями нового навчального матеріалу

 • Осмислення ,узагальнення і систематизація знань

 • Підсумки, повідомлення домашнього завдання.


Урок контролю і корекції знань, навичок та умінь

 • Мотивація навчальної діяльності учнів

 • Повідомлення теми і мети уроку

 • Перевірка знань учнями фактичного матеріалу

 • Перевірка знань учнями основних понять

 • Перевірка глибини осмислення учнями знань і ступені їх узагальнення

 • Застосування знань в нестандартних умовах

 • Застосування знань в стандартних умовах

 • Підсумок уроку.

 • Домашнє завдання.


Урок узагальнення та систематизація знань

 • Мотивація навчальної діяльності учнів

 • Повідомлення теми, мети і завдань уроку

 • Узагальнення окремих фактів, подій, явищ

 • Повторення і узагальнення понять та засвоєння відповідної їм системи знань

 • Повторення і систематизація основних теоретичних положень і провідних ідей

 • Підсумки уроку

 • Домашнє завдання


Урок засвоєння нових знань

 • Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів

 • Мотивація навчання учнів

 • Повідомлення теми, мети і завдань уроку

 • Сприймання і первинне усвідомлення учнями нового матеріалу

 • Осмислення внутрішніх закономірностей і зв’язків між

 • виучуваним матеріалом і виконання пізнавальних завдань

 • Узагальнення і систематизація понять і знань

 • Підсумок уроку

 • Домашнє завдання.


За дидактичною метою

За методикою їх проведення

За організацією

Урок повідомлення нового матеріалу

• Лекція

• Бесіда, розповідь

Самостійне вивчення


• Урок-лекція

• Урок-ділова граТренувальний урок

• Розв'язання задач під керівництвом учителя

• Самостійні роботи

• Лабораторні роботи


Урок-практикум

• Урок-змагання

• Урок з дидактичною грою


Урок повторення

• Узагальнювальна лекція

• Повідомлення учнів

Самостійно


• Комбінований урок

• Урок-консультація

• Урок-дискусія


Урок перевірки знань

• Фронтальне опитування

• Тест


Залік

• Усна чи письмова контрольна робота

• Індивідуальна бесіда


• Урок-залік

• Урок-семінар
 • Чітке формулювання освітніх завдань загалом і їх складових, їхній зв'язок з розвивальними й ви­ховними завданнями. Визначення місця в загальній системі уроків;

 • Визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимоги навчальної програми й мети уро­ку, з урахуванням рівня підготов­ки та підготовленості учнів;

 • Прогнозування рівня за­своєння учнями наукових знань, сформованості умінь і навичок, як на уроці, так і на окремих його ета­пах;

 • Вибір найбільш раціональ­них методів, прийомів і засобів навчання, стимулювання й конт­ролю оптимального впливу їх на кожному етапі уроку, вибір, який забезпечує пізнавальну ак­тивність, поєднання різних форм колективної й індивіду­альної роботи на уроці і мак­симальну самостійність у на­вчанні учнів;

 • Реалізація на уроці всіх дидактичних принципів;

 • Створення умов успішного навчання учнів.


ІндивідуальнаКолективна

Фронтальна

Групова

За дидактичною метою

За рівнем самостійності учнів

За ступенем індивідуалі­зації

За джерелом і методом отримання знань

За формою виконання

За місцем виконання

 • Навчальні

1. Роботи з формування знань;

2. Роботи з формування вмінь. • Самостійні роботи за зразком.

 • Реконструктивно-варіативні

(аналіз умови, вміння переформулювати, вибір раціонального методу)

 • Загально-класні

 • Групові

 • Робота з книгою.

 • Розв'язання й

 • складання задач

 • Усні

 • Письмові

 • Класні

 • Домашні

 • Контролюючі

 • Частково-пошукові чи евристичні (перенесення знань в нестандартну ситуацію). Дослідницькі або творчі (висунути й перевірити гіпотезу)

 • Індивіду­альні


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка