Навчальних закладах


Основні положення дисертації викладено в таких публікаціяхСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.9 Mb.
#973
ТипАвтореферат
1   2   3   4

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях:

Монографії

 1. Падалка О. С. Формування готовності учнівської молоді до самостійної трудової діяльності : колект. моногр. / О. С.Падалка, В. М. Мадзігон, М. П. Тименко. – К. : КДПІ, 1992. – 147 с. (З’ясовано основні аспекти процесу формування учнівської молоді до самостійної трудової діяльності).

 2. Падалка О. С. Професійно-економічна підготовка вчителя : моногр. / О. С. Падалка. – К. : Четверта хвиля, 2001. – 310 с.

Підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, програми

 1. Падалка О. С. Основи соціально-економічної педагогіки : навч. посіб. / А. С. Нісімчук, І. О. Смолюк, О. С. Падалка. – К. : Університет, 1992. – 116 с. (Автор. розділ «Економічне виховання учнів у навчальному процесі»).

 2. Падалка О. С. Педагогічна технологія в сучасному вузі : навч. посіб. / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, І. О. Смолюк.  – К. : Ін-т системного дослідження. освіти України, 1994. – 123 с. (Автор. розділ «Особливості педагогічної технології у сучасному вузі»).

 3. Падалка О. С. Педагогічні технології : навч. посіб. для вузів / О. С. Падалка, А. С. Нісімчук, О. І. Смолюк, О. Т. Шпак . – К. : Вид-во «Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. – 252 с. (Розкрито проблему становлення вчителя, оволодіння ним секретами педагогічної майстерності).

 4. Падалка О. С. Методика економічного виховання школярів : (експеримент. варіант) / О. С. Падалка. – К., 1997. – 148 с.

 5. Падалка О. С. Основи економіки й бізнесу : навч.-метод. посіб. для вчителів загальноосв. шкіл / О. С. Падалка. – К., 1997. – 88 с.

 6. Падалка О. С. Учись господарювати рентабельно: посібник для учнів сільських шкіл / О. С. Падалка. – К., 1997. – 60 с.

 7. Падалка О. С. Учителю про економічне виховання учнів: питання генезису й компетентності : навч. посіб. / О. Т. Шпак, О. С. Падалка, В. П. Шепотько.  – К. : Четверта хвиля, 1998. – 376 с. (Автор. розділ «Програма «Основи економічних знань»).

 8. Падалка О. С. Економічна підготовка учнів шкіл : навч. посіб. / О. С. Падалка. – К., 1999. – 87 с.

 9. Падалка О. С. Управління загальноосвітніми навчальними закладами / О. С. Падалка. – К., 1999. – 55 с.

 10. Падалка О. С. Сучасні педагогічні технології : навч. посіб. / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : Просвіта, 2000. – 368 с. (Автор. розділ «Педагогічна технологія вищої школи»).

 11. Падалка О. С. Персоніфікований систематизатор-хрестоматія досліджень генези історико-педагогічних знань в Україні ( 2-га пол. XIX – поч. XX ст.) : посіб. для самостійної роботи студентів з теорії та історії педагогіки / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; укл. : Л. П. Вовк, О. С. Падалка, О. В. Черкасов. – К., 2002. – 100 с. (Створення на науково-навчальному рівні біо-бібліографічної хрестоматії вітчизняних авторів праць з історії педагогіки ІІ пол.. ХІХ – поч. ХХ ст.).

 12. Падалка О. С. Педагогічна технологія : підруч. для підготовки спеціалістів / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, І. О. Смолюк. – К. : Четверта хвиля, 2003. – 270 с. (Автор. розділ «Наукові основи педагогічної технології»)

 13. Падалка О. С. Педагогіка і психологія вищої школи : навч. посіб. / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко. – К., 2003. – 267 с. (Автор. розділи «Теоретичні основи педагогіки і психології вищої школи», «Професійна адаптація випускника вищого навчального закладу»).

 14. Падалка О. С. Педагогічна технологія : підруч. для магістрів / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, І. О. Смолюк. – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2003. – 170 с. (Розкрито проблему становлення вчителя, оволодіння ним секретами педагогічної майстерності).

 15. Падалка О. С. Педагогічна технологія : підруч. для бакалаврів / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, І. О. Смолюк. – К. : Четверта хвиля, 2003. – 224 с. (Автор. розділи Вступ, «Наукові основи педагогічної технології»).

 16.  Падалка О. С. Психолого-педагогічні основи навчання : навч. посіб. для викладачів психології і педагогіки, аспірантів, студентів пед. навч. закладів та курсантів військових училищ / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. – К., 2005. – 710 с. (Автор. розділи «Освіта як поняття, пов`язане з навчальною діяльністю», «Змістовно-інформаційні складові навчальної діяльності», «На учіння, навчання, учіння»).

 17. Падалка О. С. Українсько-англійський словник навчально-педагогічних понять і термінів : метод. посіб. / Л. П. Вовк, О. С. Падалка, Г. Д. Панченко, О. В. Піскун. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 152 с. (Автор. розділ «Теорія навчання (дидактика)»).

 18. Падалка О. С. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006.

 19. Падалка О. С. Основи педагогіки вищої школи : навч.-метод. комплекс для аспірантів і магістрів / Л. П. Вовк, О. С. Падалка, Р. А. Семерникова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 59 с. (Навчально-методичні рекомендації до курсу «Педагогіка вищої школи»).

 20. Падалка О. С. Українсько-німецький словник навчально-педагогічних понять та термінів : метод. посіб. / Л. П. Вовк, В. І. Гончаров, О. С. Падалка. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 159 с. (Автор. розділ «Теорія навчання (дидактика)»).

 21.  Падалка О. С. Українсько-французький словник навчально-педагогічних понять та термінів : метод. посіб. / Л. П. Вовк, В. І. Гончаров, О. С. Падалка. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 140 с. (Автор. розділ «Теорія навчання (дидактика)»).

 22. Виховання в цілісному педагогічному процесі : навч.-метод. комплекс. / Л. П. Вовк, О. С. Падалка. – К. : МП Леся, 2008. – 376 с. (Автор. розділ «Теоретичний блок»).

 23. Падалка О. С. Деловая игра: «Прием посетителей директором школы» : метод. рек. / П. П. Середа, О. С. Падалка. – К. : КГПИ, 1988. – 22 с. (Автор. розділи «Тема, цель, задачи деловой игры», «Подгтовка слушателя к исполнению роли директора школы»).

 24. Падалка О. С. Педагогические задания для творческой работы ФППК ОНО : метод. реком. для слушателей ФППК ОНО, руководителей школ, преподавателей кафедр НОУШ / О. С. Падалка. – К. : КГПИ, 1989. – 61 с.

 25. Падалка О. С. Про підготовку курсових і дипломних робіт з педагогіки студентам педагогічних інститутів : метод. реком. / О. С. Падалка.  – К. : КГПИ, 1989. – 36 с. (Орієнтовна тематика курсових робіт з педагогіки для студентів педагогічних інститутів).

 26. Падалка О. С. Основи підприємницької діяльності : метод. реком. / О. С. Падалка. – К. : КДПІ, 1992. – 135 с.

 27. Падалка О. С. Українській педагогічній науці – забуті імена та правду : метод. реком. для студентів вузів України / О.С. Падалка. – К. : КДПІ, 1992. – 39 с.

 28. Падалка О. С. Визначення завдань роботи в процесі внутрішнього планування : метод. реком. на допомогу керівникам шкіл / О. С. Падалка. – К., 1995. – 34 с.

 29. Падалка О. С. Єдність економічної і трудової діяльності учнів у загальноосвітній школі : метод. реком. на допомогу керівникам і вчителям шкіл / О. С. Падалка. – К., 1995. – 20 с.

 30. Падалка О. С. Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної практики студентів старших курсів музично-педагогічних факультетів / О. С. Падалка. – К., 1995. – 37 с.

 31. Падалка О. С. Формування творчої ініціативи майбутніх учителів, вихователів в умовах педагогічного навчального закладу (училища, коледжу) : метод. реком. / О. С. Падалка. – К., 1995. – 57 с.

 32. Падалка О. С. Психолого-педагогічні основи управлінської діяльності : метод. реком. / О. С. Падалка. – К., 1995. – 87 с.

 33. Падалка О. С. Ознайомлення учнівської молоді з основними поняттями ринкової економіки на уроках трудового навчання : метод. реком. на допомогу керівникам шкіл / О. С. Падалка. – К., 1995. – 15 с.

 34. Падалка О. С. Завдання та науково-методичні рекомендації для проведення педагогічної практики / Л. П. Вовк, Г. Д. Панченко, О. С. Падалка, М. В. Михайліченко, В. Б. Вишківська, О. В. Піскун. – К., 2002. – 57 с. (Автор. розділи «Система і зміст педагогічної практики», «Вивчення особливостей педагогічного процесу школи. Тематика для першочергових завдань для спостережень і узагальнень»).

 35.  Падалка О. С. Програми педагогічних університетів і інститутів : (методика екон. виховання школярів) / О. С. Падалка. – К., 1995. – 16 с.

 36.  Падалка О. С. Неперервна економічна освіта : навч. програми / І. А. Сасова, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : Четверта хвиля, 1997. – 176 с. (Автор. розділи «Основи економічних знань. 9-11 класи. Програма. 9-й клас», «Основи економіки і бізнесу. 9 клас. Програма»).

 37. Падалка О. С. Експериментальні програми економічного всеобучу учнів середньої школи : (базовий компонент) / О. С. Падалка. – К., 1997. – 30 с.

 38. Падалка О. С. Програми економічних університетів і інститутів : методика екон. виховання школярів / О. С. Падалка. – К., 1997. – 24 с.

 39.  Падалка О. С. Програма навчального курсу «Економіка освіти» для педагогічних університетів / О. С. Падалка, В. Є. Сафонова, О. В. Черкасов. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005 . – 41 с. (Розроблено теми семінарських занять, укладено список літератури, рекомендованої для поглибленого вивчення тем курсу).

 40. Падалка О. С. Педагогіка : типова програма та організаційно-педагогічні завдання / Л. П. Вовк, О. С. Падалка, Г. Д. Панченко. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 74 с. (Розроблено програму для курсу «Педагогіка»).

 41. Падалка О. С. Збірник навчальних програм із загальнопедагогічної підготовки / Л. П. Вовк, О. С. Падалка. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 239 с.(Автор. розділи «Програми педагогічних дисциплін: підготовка магістрів і аспірантів», «Практична підготовка вчителя»).Наукові праці у фахових виданнях

 1.  Падалка О. С. Економічне виховання в школі / О. С. Падалка // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. – № 2. – С. 29–32.

 2. Падалка О. С. Сучасні проблеми підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності / О. С. Падалка, М. П. Тименко // Наука і сучасність : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : ІЗМН, 1998. – Ч. 2. – С. 113–118. (Окреслено проблеми підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності).

 3. Падалка О. С. Підготовка студентів гуманітарних інститутів до економічного виховання / О. С. Падалка, І. О. Падалка. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – 2000. – С. 19–24. (Визначено поняття «економічна культура», розроблено підходи вирішення завдань, що сприяють здійсненню економічного виховання).

 4. Падалка О. С. Готуємо студента до реального життя! : актуалізація завдань професійно-екон. підготовки майбутнього вчителя / О. С. Падалка // Гуманітарні науки. – 2001. – № 2. – С. 66–71.

 5. Падалка О. С. Технології управління професійно-економічною підготовкою в умовах вищого педагогічного навчального закладу / О. С. Падалка // Наука і сучасність / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Логос, 2001. – Т. 27. – С. 113–124 (Серія «Педагогіка. Філологія»).

 6. Падалка О. С. Технологія формування економічного мислення у студентів педагогічного університету / О. С. Падалка // Наук. записки : зб. наук. праць. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. – Вип. 41. – С. 193–199.

 7. Падалка О. С. Економіка, що потрібна всім : інформаційні технології в системі економічної підготовки майбутнього вчителя / О. С. Падалка // Гуманітарні науки. – 2002. – №2. – С. 90–93.

 8. Падалка О. С. Інтенсивні освітні технології / О. С. Падалка // Вища освіта України. – 2002. – № 2. – С. 91–95.

 9. Падалка О. С. Інформаційні технології в системі економічної підготовки майбутнього вчителя / О. С. Падалка // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – 2002. – С. 42–46 (Серія «Педагогіка і психологія»).

 10. Падалка О. С. Актуалізація економічної освіти / О. Падалка, В. Шепотько // Рідна школа. – 2002. – № 3. – С. 67–70. (Обґрунтовано теоретичні основи економічної підготовки педагогічних кадрів).

 11. Падалка О. С. Якості, необхідні вчителеві : проф. підготовка. майбутніх учителів під час вивчення спецкурсу «Економіка народної освіти» / О. С. Падалка // Рад. школа. – 1989. – № 3. – С. 89–90.

 12. Падалка О. С. Економічне виховання учнів у навчальному процесі / О. С. Падалка // Наук. записки : матеріали звітно-наук. конф. викладачів за 1991 рік. – К. : КДПІ, 1992. – С. 10–12.

 13. Падалка О. С. Потрібен педагог з рисами управлінця, підприємця, економіста: ідеї М. П. Драгоманова у формуванні економічного мислення майбутніх вчителів / О. С. Падалка // Освіта. – 2003. – № 44 (5061), 24 верес. – 1 жовт. – С. 7.

 14. Падалка О. С. Ідеї М. П. Драгоманова у формуванні економічного мислення майбутніх вчителів / О. С. Падалка // Перші Міжнародні драгоманівські читання, 30 вересня – 2 жовтня 2003 р. / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2003. – Вип. 1. – С. 174-179.

 15. Падалка О. С. Формування складників педагогічної культури у магістрів / О. С. Падалка // Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття : матеріали міжнар. наук. конф. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – С. 154 – 159.

 16. Падалка О. С. Неперервна економічна освіта учнів у системі «школа – ВНЗ» / О. С. Падалка // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2005. –Серія 18. Вип. 2. С. 49 – 59.

 17. Падалка О. С. Інформатизація підготовки магістра в системі педагогічної освіти / О. С. Падалка // Проблеми змісту педагогічної підготовки вчителя у контексті аксіологічності освіти (історичний, теоретико-практичний аспекти): матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річному ювілею НПУ ім. М. П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – С. 31–32.

 18. Падалка О. С. Дистанційне навчання у системі економічної підготовки вчителя / О. С. Падалка // Пед. освіта України: нац. традиції та європейські інновації : матеріали наук.-практ. конф. (Секція: «Проблеми змісту педагогічної підготовки в умовах європейського освітнього та інтеграційного процесу») / За заг. ред. Л. П. Вовк, О. С. Падалки. – К. : МП Леся, 2006. – С. 145–154.

 19. Падалка О. С. Проблеми економічної теорії і практики у науковій спадщині М. Драгоманова / О. С. Падалка // Другі міжнар. драгоманівські читання : матеріали до 165-річчя з дня народження Михайла Драгоманова / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – Вип. 1. – С. 142–146.

 20. Падалка О.С. Філософські засади професійно-економічної підготовки вчителя / О. С. Падалка // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Творче об’єднання «Нова парадигма»/ – Вип. 83. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – С. 57-64

Матеріали конференцій, тези доповідей

 1. Падалка О. С. Сухомлинский об экономическом воспитании учащихся / О. С. Падалка  // В. А. Сухомлинский – выдающийся педагог-новатор : тез. обл. межвуз. науч.-практ. конф. – Ровно, 1988. – С. 53–54.

 2. Падалка О. С. Н. К. Крупская о научной организации труда школьников / А. Т. Шпак, О. С. Падалка // Н. К. Крупская о коммунистическом воспитании молодежи : тез. докл. – Ровно, 1989. – С. 75–76.

 3. Падалка О. С. Психолого-педагогические аспекты подготовки будущих учителей к экономическому воспитанию школьников / О. С. Падалка  // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. всесоюз. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения действительного члена АПН СССР Г. С. Костюка / АН СССР, Об-во психологов СССР, Укр. отделение. об-ва психологов СССР, НИИ психологии МНО УССР. – К., 1990. – С. 204–205.

 4. Падалка О. С. Психолого-педагогічні особливості підготовки студентів педвузів до економічного виховання / О. С. Падалка // Соціально-психол. проблеми проф. підготовки майбут. вчителя : тези доп. і повідомлень міжвуз. наук.-практ. конф. 23–25 березня 1992 року. – К. : КДПІ, 1992. – С. 144–145.

 5. Падалка О. С. Економічна освіта особистості в навчальному процесі вузу / О. С. Падалка // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Педагогічні технології у сучасному вузі». – Луцьк, 1995. – С. 27–28.

 6. Падалка О. С. Самостійна робота студентів – важлива ланка в системі підготовки спеціаліста у вузі / О. С. Падалка // Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. «Педагогічна технологія у сучасному вузі». – Луцьк, 1995. – С. 28–29.

 7. Падалка О. С. Ступенева система вищої освіти: досвід, проблеми, перспективи / О. С. Падалка // Матеріали наук.-метод. конф., 18–19 вересня 1996 року / М-во освіти України; УДПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 1996. C.10–12.

АНОТАЦІЇ
Падалка О. С. Професійно-економічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2009.

Дисертацію присвячено проблемам теорії та практики професійно-економічної підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України. В дослідженні розроблено нові підходи до відбору і структурування змісту та організації професійно-економічної підготовки майбутніх фахівців з урахуванням новітніх досягнень педагогічної науки, що ґрунтуються на застосовуванні сучасних уявлень про фахове спрямування навчально-пізнавальної діяльності. Обґрунтовано динамічний поступ теорії технологій освіти, методологічні й педагогічні аспекти проблеми, роль фахових знань у формуванні майбутнього вчителя, теорію застосовування маркетингу в технологіях управління професійно-економічною підготовкою студентів. Проаналізовано вплив педагогічних технологій на професійну підготовку особистості; досліджено роль інтенсивних освітніх технологій у навчально-виховному процесі; вивчено ефективність рефлексивно-інноваційних технологій управління; виявлено особливості особистісно орієнтованих технологій, технології управління розвитком професійного мислення студентів. Визначено роль педагогічної технології у навчальному процесі ВНЗ; застосовування технології освіти в ході вивчення інформатики та обчислювальної техніки; обґрунтовано технології управління розвитком пізнавальної активності студентів; технології використовування професійної спрямованості у дидактичному процесі; формування культурологічних поглядів студентів у позааудиторній діяльності; система формування педагогічної культури майбутніх учителів. Теоретично обґрунтовано методику дослідження професійно-економічної підготовки майбутнього вчителя; обґрунтовано процес професійно-економічної підготовки майбутніх фахівців; особливості дослідження процесу формування професійно-економічних знань у студентів; технологію формування професійних якостей студентів у позааудиторній діяльності.

Ключові слова: педагогічні технології, професійно-економічна підготовка, інтенсивні освітні технології, рефлексивно-інноваційні технології, особистісно орієнтовані технології, технології управління фаховою підготовкою.
Падалка О. С. Профессионально-экономическая подготовка будущих учителей в высших учебных заведениях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. Институт педагогики АПН Украины, Киев, 2009.Диссертация посвящена проблемам теории и практики педагогических технологий профессионально-экономической подготовки учителей в высших учебных заведениях Украины. Системный и деятельностный подходы являются методологической основой теоретической и практической частей исследования. На основе данных подходов выделены такие важнейшие педагогические положения. Разработаны новые подходы к организации и содержанию использования педагогических технологий управления профессионально-экономической подготовки будущих специалистов с учётом новейших достижений педагогической науки, базирующихся на внедрении современных представлений о профессиональной направлености учебно-познавательной деятельности. Системный и деятельностный подходы являются методологической основой теоретической и практической частей исследования. В соответствии с данными подходами выделено такие важнейшие аспекты, как: профессиограмма современного учителя, психолого-педагогические основы эффективной профессиональной деятельности учителя, механизмы адаптации молодого педагога, пути интенсивного профессионального становления учителя в высшем педагогическом учебном заведении, динамика формирования готовности выпускников высшей школы к педагогическому труду. Обоснована концепция профессиональной экономической подготовки студентов на основе системно-структурного анализа механизма реализации специальной подготовки будущего учителя. Создана и теоретически подтверждена концептуальная модель педагогической технологии профессионально-экономической подготовки молодых педагогов. Обоснованы динамическая роль теории педагогических технологий, методологические и педагогические аспекты проблемы, значение профессионального образования в формировании будущего учителя, теория применения маркетинга в технологиях управления профессионально-экономической подготовкой студентов. Проанализировано влияние инновационных технологий на профессиональную подготовку личности; исследовано роль интенсивных образовательных технологий управления учебно-воспитательным процессом. Изучена эффективность рефлексионно-инновационных технологий; обобщено содержание личностно ориентированных технологий образования; технология управления развития профессионального мышления студентов. Определена роль педагогической технологии в учебном процессе вуза; использование технологии управления в процессе изучения информатики и вычислительной техники. Доказаны технология управления развитием познавательной активности студентов; технология использования профессиональной направленности в дидактическом процессе; формирование культурологических взглядов студентов во внеучебной деятельности; система формирования педагогической культуры учителя. Раскрыты содержание, структура и функции методики эксперимента; исходя из его методологии и программы подкреплены доказательствами: пути реализации эффективности педагогической технологии, методика исследования профессионально-экономической подготовки будущего учителя. Разработаны критерии и показатели эффективности профессионально-экономической подготовки будущего учителя. Обоснован процесс профессионально-экономической подготовки студентов. Разработана модульная программа авторского спецкурса «Профессионально-экономическая подготовка учителя». Исследовано содержание процесса формирования профессионально-экономических знаний у учителей; технологию формирования профессиональных качеств личности во внеучебное время.

Ключевые слова: педагогические технологии, профессионально-экономическая подготовка, интенсивные образовательные технологии, рефлексионно-инновационные технологии, личностно ориентированные технологии, технологии управления профессиональной подготовкой.

Padalka О. S. Professional-and-economic training of future teachers in higher educational institutions. – Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of Doctor of Education in professional field 13.00.04 – theory and methods of professional education - Institute of Pedagogy of Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, the city of Kyiv, year two thousand and nine.Dissertation is dedicated to problems of theory and practice of professional-and-economic training of future teachers in higher educational institutions of Ukraine. New approaches to content selection and structuring as well as organization of professional-and-economic training of future teachers taking into account latest achievements of pedagogic science based on up-to-date perception of professional trends of scientific and educational activity were developed in research work. Dynamic progress of educational techniques theory, methodological and pedagogical aspects of problem, role of professional skills in training of future teachers, theory of marketing realization in techniques of students’ professional-and-economic training management were proved. Influence of pedagogic techniques on individual professional training was analysed; role of intensive educational techniques in educational process was investigated; efficiency of reflexive-and-innovative techniques of management was mastered; peculiarities of individually oriented techniques, management techniques of students’ professional thinking were identified. Role of pedagogic techniques in the course of educational process in higher educational institutions and application of educational techniques in the course of informatics and computer technologies studying was identified; management techniques of students’ cognitive activity development; techniques of professional direction in didactic process; forming of students’ viewpoints in extracurricular activity; system of forming of pedagogic culture of future teachers were proved. Methods of professional-and-economic training research of future teachers were theoretically proved; process of professional-and-economic training of future teachers; research peculiarities of students’ professional-and-economic skills forming process; techniques of forming of students’ professional skills in extracurricular activity were proved.

Key words: pedagogic techniques, professional-and-economic training, intensive educational techniques, reflexive-and-innovative techniques, individually oriented techniques, techniques of professional training management.
Каталог: images -> content -> depozitar -> avtoreferaty
avtoreferaty -> Технології психологічного впливу
avtoreferaty -> Кот галина миколаївна
avtoreferaty -> Зінчук Наталія Анатоліївна
avtoreferaty -> загальна педагогіка та історія педагогіки
avtoreferaty -> Остополець Ірина Юріївна
avtoreferaty -> Державний вищий навчальний заклад
avtoreferaty -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академія педагогічних наук України Олексюк Оксана Євгенівна
avtoreferaty -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України крамаренко алла Миколаївна підготовка майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу
avtoreferaty -> Розвиток творчої уяви молодших школярів
avtoreferaty -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти апн україни захарійчук марія Дмитрівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка