Навчальна програма з позашкільної освіти інтелектуального гуртка ”Що?Де?Коли?”Скачати 133.82 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір133.82 Kb.
#9992
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

середньої загальноосвітньої школи№12

з профільними класами

Протокол від 2013 №_1

___________ В.М.БондаренкоЗАТВЕРДЖЕНО

науково-методичною радою відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради

Протокол від 04.09.2013 № 1

_____________ С.С. КанівецьНавчальна програма з позашкільної освіти

інтелектуального гуртка ”Що?Де?Коли?”
2 роки навчання

м. Жовті Води - 2013Пояснювальна записка

Головним завданням роботи гуртка є спрямованість на розвиток творчої особистості, надання дітям можливості

вільного розвитку, підвищення свого інтелектуального рівня, створення мотивації до самовдосконалення.

Навчально-виховне завдання – розвиток творчої активності школярів, заохочення до поглиблення та розширення знань, створення умов для самоаналізу та самовдосконалення, розвиток логічного мислення, навчання комунікативним навичкам.

Навчальні плани враховують вікові особливості школярів, об’єм можливих знань, основний принцип подачі матеріалу: від простого до більш складного. Велика увага приділяється розвитку уяви, логіки, естетичного смаку. У роботі зі школярами використовуються такі методичні прийоми, як методики активізації здібностей, пошуки нових ідей. Основною формою роботи в гуртку є практичні заняття: логічні задачі, участь і проведення конкурсів ,тренінги, добір матеріалів для проведення ігор.

Дана програма адаптована до типової програми.

Програма розрахована на 2 роки навчання:

1 рік –38 години (1 година на тиждень).

2 рік – 38 годин (1година на тиждень).

Форма проведення занять: групова та індивідуальна. Запорукою успіху роботи гуртка є доброзичливі відносини, творча атмосфера в дитячому колективі.Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Перший рік навчання

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

всього

Вступ

1
1

Інтелектуальне й емоційно-вольове самовиховання

1

3

4

Розвиток розумових здібностей

1

2

3

Запитання-основа інтелектуальної гри

1

2

3

Алгоритм пошуку відповіді

1

3

4

Як працювати з книгою

1

4

5

Гра “Ерудит-лото”

1

4

5

Форми нетрадиційних логічних ігор

1

6

7

Ігри в трійках

1

4

5

Підсумкове заняття

1
1

Усього

10

28

38


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Перший рік навчання

1. Вступне заняття (1 год)

Знайомство з членами гуртка, їх нахилами, інтересами, уподобаннями. Розповідь про мету та завдання гуртка. План роботи і порядок проведення за-нять. Гра «Пройди лабіринт».

2. Інтелектуальне й емоційно-вольове самовиховання (4 год)

Теоретична частина.Творче мислення й уява. Поняття інтелекту та ерудиції. Природа інтелектуальних здібностей людини. Розвиток уваги. Формування логічного мислення. Що значить бути «комунікабельним»?

Практичні заняття

Тренінги на розвиток уваги, логічного мислення, уяви. Ігри на розвиток уваги, пам’яті, перевірку інтелекту.

3. Розвиток розумових здібностей (2 год)

Теоретична частина. Ігри для розумового навчання. Комунікативно- лінгвістичні ігри. Психотехнічні ігри. Пам’ять та її розвиток. Аспекти спілкування.

Практичні заняття

Виконання різноманітних завдань для розвитку розумових здібностей. КРОКС. Принципи гри. Підготовка завдань з метою проведення занять для чемпіонату з

КРОКС. Тестування.

4. Запитання – основа інтелектуальної гри (3 год)

Теоретична частина.Вимоги до запитань: цікава інформація, лаконічність.

Як працювати над запитаннями?


Практичні заняття

Створення пакетів запитань. Гра «А якщо подумати»,«Літературний футбол».

Тренінги, інтелектуальні розминки.

5. Алгоритм пошуку відповіді (4 год)

Теоретична частина. Поняття терміна «алгоритм». Як побудувати логічний ланцюжок? Ключове слово в запитанні. Вміння мислити нестандартно.

Практичні заняття

Побудова логічних ланцюжків. Тренінги. Пошуки ключового слова в запитанні, тренінги. Шаради, загадки. «Інтелект-шанс». «Віриш-не віриш».6. Як працювати з книгою (5 год)

Теоретична частина.Основні принципи роботи з книгою; базовий набір

книжок, необхідних для інтелектуальних ігор; вдумливе вивчення загальної сюжетної лінії твору; вміння звертати увагу на подробиці.Практичні заняття

Гра-вікторина «Чи пам’ятаєте ви?». Відпрацювання питань по творах класиків. Тренінги. Специфічні прийоми складання питань.7. Гра «Ерудит-лото» (5 год)

Теоретична частина.Гра «Ерудит-лото» як одна з інтелектуальних ігор. сновні принципи «Ерудит-лото».

Практичні заняття

Складання питань для «Ерудит-лото». Тренінги.8. Форми нетрадиційних логічних ігор (7 год)

«Вірю-не вірю», «Перевертні», «Травестії»,«Шароїди». Принципи ігор та підбору матеріалу до них.Практичні заняття Складання запитань до ігор. Проведення ігор (спаринги).

9. Ігри в трійках (5 год)

Правила та основні принципи гри в «трійках», функції «кущового» і «пристяжних». Відповідальність кожного гравця за результат команди. Підбір «трійок».Практичні заняття

Ігри в трійках. Відпрацювання взаємодії в трійках.Тренінги.10. Підсумкове заняття (1 год)

Підбиття підсумків роботи за рік. Рекомендований список літератури, яку необхідно вивчити за літо.НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Другий рік навчання


Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступне заняття

1
1

Запитання — основа інтелектуальної гри

1

1

2

Алгоритм пошуку відповіді

1

2

3

Ерудиція- шлях до успіху

1

4

5

Специфічні засоби складання запитань

1

4

5

Складання запитань до «Ерудит-лото”

1

3

4

Принципи гри в команді

1

4

5

Розподіл командних ролей

1

2

3

Відпрацювання гри в трійках

1

3

4

Відпрацювання гри в команді

1

1

2

Як організувати гру в «Що?Де?Коли?»

1

1

2

Особливості гри в «Брейн-ринг”

1

1

2

Підсумкове заняття

1
1

Усього

13

26

39Програма

Другий рік навчання

1. Вступне заняття (1 год)

Ознайомлення з планом і порядком проведення занять. Історія і принципи гри в інтелектуальні ігри. Проведення інтелектуальних ігор в нашому місті.

Всеукраїнські фестивалі та чемпіонати з інтелектуальних ігор. Тренінг.

2. Запитання – основа інтелектуальної гри (2 год)

Вимоги до запитань: цікава інформація, лаконізм, логічний шлях відповіді, правильна стилістична побудова, однозначність відповіді, чіткий коментар. Джерела інформації.Практичні заняття

Тренінги зі складання запитань: на запропоноване джерело, на поставлену тему, на певну відповідь. Гра «Надуваловка», складання анаграм.3. Алгоритм пошуку відповіді (3 год)

Практичні заняття

1. Відпрацювання анаграмних, абеткових, паліндромних,шифрованих запитань

2. Відпрацювання математичних запитань

3. Відпрацювання багатоходових запитань4. Ерудиція – ключ до успіху (5 год)

Необхідність поповнення знань. Джерела поповнення та поглиблення знань: енциклопедична та художня література, друковані та електронні ЗМІ, особисті спостереження, міжособистісне спілкування.Практичні заняття

1. Робота з довідниками, словниками та енциклопедіями

2. Робота з художньою літературою

3. Робота з інформацією, яка не має матеріального носія

4. Вікторини за основним джерелом запитань

5. Специфічні засоби складання запитань (5 год)

Смислове та стилістичне оформлення питання. Прийоми шифрування інфор-мації. Вміння мислити нестандартно, бачити незвичайне в звичайному.Практичні заняття

Інтелектуальна розминка. Розстановка акцентів та ключових слів у запитаннях. Створення форми питання на пропоновану інформацію. Гра «Надуваловка», «Чудова сімка».6. Складання запитань для «Ерудит-лото» (4 год)

Основні принципи гри в «Ерудит-лото», як складати запитання для цієї гри.Практичні заняття

Підбір запитань для проведення «Ерудит-лото». Гра «Ерудит-лото», «Переверт-ні».


7. Принципи гри в команді (5 год)

Психологічна сумісність. Концептуальне бачення гри. Безперервність обгово-рення, вміння слухати партнера за ігровим столом, вміння вибрати відповідь.Практичні заняття

Психологічне тестування. Моделювання команд. Моделювання вибору основ-ного складу. Проведення ігор «Квартет», «А вам слабо», «Прощальна сим-фонія».8. Розподіл ролей у команді (3 год)

Спеціалізація гравців за сферами знань. Основні ігрові амплуа та їх функції: капітан – генератор думок; енциклопедист видає інформацію; критик піддає сумніву всі висловлені версії і т. ін.Практичні заняття

«Даугавпілс», «Реалії» – відпрацювання обов’язків у команді.9. Відпрацювання гри в трійках (4 год)

«Своя гра» як передумова успішної гри в трійках. Функції «кущового», «першого пристяжного», «другого пристяжного».Практичні заняття

Проведення тренінгів: «Своя гра», «Ерудит-квартет», «Бермудський трикут-ник» тощо.10. Відпрацювання гри в команді (2 год)

Формування команд. Відпрацювання взаємодій у команді. Психологічний настрій на гру. Логічні та психологічні тренінги.Практичні заняття

1. Ігри на розвиток логічного мислення

2. «Суперкросворд»

3. «Інтелект-ринг»

4. «Один за всіх»

Підготовка запитань до ігор.11. Як організувати гру в «Що? Де? Коли?» (2 год)

Особливості і правила гри в «Що? Де? Коли?». Необхідне технічне забезпе-чення. Підбір та редагування текстів питань. Три основні форми гри «Що? Де? Коли?»: класична, спортивна, синхронна. Ігри з глядачами: «Ерудитка», «Щасливе місце» та ін.Практичні заняття

Підготовка пакетів запитань для проведення гри. Ділова гра «Створи своє «Що? Де? Коли?».12. Особливості гри в «Брейн-ринг» (2 год)

Відмінність «Брейн-рингу» від «Що? Де? Коли?» – тактика гри, швидкість мислення, гра з суперником в режимі реального часу. Вимоги до запитань з «Брейн-рингу» – лаконічність, одноходовість, використання загальновідомої інформації. Зміна функції капітана в грі.Практичні заняття

1. Підбір запитань для «Брейн-рингу»

2. Взаємодії команди в грі «Брейн-ринг»

3. Тренінги «Знаєш-відповідай»

4. Гра «Брейн-ринг»

13. Підсумкове заняття (1 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка за 2 роки, аналіз досягнень гуртківців.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Наприкінці першого року навчання діти мають набути навички:

. володіти основними прийомами формальної класичної логіки;

. вміти формулювати і чітко висловлювати власні думки;

. володіти основними комунікаційними навичками;

. знати основні різновиди запитань та основні прийоми їх формулювання;

. вміти самостійно підшукувати джерела для створення запитань;

. мати початкові навички пошуку відповідей на запитання та вміти застосо-вувати їх на практиці.

Наприкінці другого року навчання діти мають :

. знати основні різновиди інтелектуальних ігор та особливості стратегії і так-тики гри в них;

. володіти навичками командної гри та застосовувати їх на практиці;

. вміти самостійно складати запитання;

. вміти самостійно організовувати та проводити турніри з інтелектуальних ігор;

. володіти навичками самоосвіти та застосовувати їх на практиці.ЛІТЕРАТУРА

1. І. Бобрищев К. Пораскинь мозгами. - Полтава: МИД «Астрея», 1992.

2. Бондаренко Л.И. У истоков логического мышления. - М., 1981.

3. Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей. - М., 1969.

4. Конфорович Н.Г. Математика лабиринта. - К.: «Радянська школа», 1987.

5. Меньшиков В.Н. Логические задачи. - К., Одесса, 1989.

6. Нагорный В.А. Гимнастика для мозга. - М., 1972.

7. Тарасов С.М., Попов С.П. Игры для всех. Азартные и неазартные. - М.: «Профиздат», 1971.8. Игры, обучение, тренинг, досуг / Под ред. Петрушинского Б.В. - М.: «Новая школа», 1994.
Каталог: uploads -> editor -> 1807 -> 92681
editor -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
92681 -> Розвиток особистості в системі колективного виховання, формування креативного світогляду вихованців
92681 -> Розділ Психологія

Скачати 133.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка