Науково методичний центрСторінка1/3
Дата конвертації01.05.2016
Розмір0.56 Mb.
#32533
  1   2   3
Управління освіти міської ради

НАУКОВО – МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

м. Енергодарdocument

 • Мистецтво виховання має ту особливість, що майже всім воно здається справою знайомою та зрозумілою, а декому – навіть легкою, і тим зрозумілішою та легшою здається воно, чим менше людина з ним знайома теоретично чи практично.

( К.Д.Ушинський)


 • Здається майже чудом, що сучасні методи навчання ще не зовсім задушили святу допитливість , тому що ця ніжна рослинка вимагає поряд з волею, насамперед заохочення


(А. Енштейн)


 • Велике слово – школа! Це скарб найкращий кожного народу. Це ключ золотий, що розмикає кути несвідомості, це шлях до волі, до науки.

( С.Ф.Русова)


 • Мета всіх людських зусиль полягає в досягненні щастя. Однак щастя не може бути досянуто, їм не можна користуватися, і володіння ним не можна забезпечити до тих пір, поки всі люди не будуть насолоджуватись гарним здоров’ям і не придбають справжніх знань і багатства.

(Роберт Оуен)


Р у б р и к и н о м е р а: • у Міністерстві освіти і науки

 • управлінська діяльність

 • організація навчально-виховного процесу

 • науково-методичний супровід

 • інклюзивна освіта

 • професійна компетентність

 • психологічний супровід навчально – виховного процесу

 • виховання особистості

 • основи здоров’я

 • класному керівнику
 • профільне навчання

 • логопедична служба
 • на допомогу фахівцеві

 • сценарії свят, виховних заходів

 • шкільна бібліотека
Зміст

Назва виданняВидавництво

Пр.

У Міністерстві освіти і науки

*

Наказ МОН України від 16.02.2011 №141 „Про проведення підсумкових контрольних робіт”

Інформаційний збірник МОН України

8-9

Пед. пресаНаказ МОН України від 17.03.2011 № 239 „Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Інформаційний збірник МОН України

10

Пед. пресаСпільний лист МОН України та Профспілки працівників освіти і науки України від 18.02.2011 № 1/9-114, № 02-8/100 „Про застосування Типових штатних нормативі дошкільних навчальних закладів”

Дошкільне виховання

3

Світич
Управлінська діяльність
Садова Е., Швидун Л. Моніторинг в управлінській діяльності

Директор школи

12

Шк.світ
*

- Рабченюк Т. Внутрішньошкільне управління

- Санжарівська Н. Школа – стартовий майданчик у майбутнє
Директор школи

15

Шк.світ
*

- Рабченюк Т. Внутрішньошкільне управління

- Козачок Ю. Функції виховної системи школи

- Санжарівська Н. Школа – стартовий майданчик у майбутнє

- Прибиловська Н. Моделювання процесу інформатизації НВПДиректор школи

13

Шк.світ
*

-Крутій К. Виставки – інструмент створення іміджу навчального закладу

- Панасюк Т. Наступність і перспективність дошкільної та початкової освіти

- Шестакова С. Забезпечення наступності і перспективності між початковою та основною ланкою


Практика управління закладом

освіти


3

МЦФЕР

освіта
- Петрик Ю. Шлях реорганізації навчального закладу- від загальноосвітнього до спеціалізованого

Практика управління закладом

освіти


4

МЦФЕР

освіта

Організація навчально-виховного процесу

*

- Терновська Л., Любімова А. Золотий фонд гімназії

- Талдонова Л., Тарасенко Є. Підготовка до вибору професіїДиректор школи

11

Шк.світ
*

-Літвінов О. Двомовна освіта в школах США

- Воротникова І. Соціальна адаптація педагогів до ІКТДиректор школи

12

Шк.світ
*

- Воронцова Е. Задатки, здібності, обдарованість

Директор школи

13

Шк.світ
*

- Буняк Т.А. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в системі особистісного орієнтованого навчання.

- Когут С.М. У скриньку молодого педагога. Майстерність учителя в запитаннях і відповідях

- Наконечнюк В.В. Групова навчальна діяльність- інструмент продуктивного навчання

- Карнаухова Л.О. Рефлексія як самоаналіз діяльності та її результатів

- Биков І.В. Виконуємо домашнє завдання

- Савчук Т.о. Роль учителя в сучасному навчально- виховному процесі

- Пузиревич Є.В. Створення на уроці умов для підвищення пізнавальної активності всіх учнів


Педагогічна майстерня

4

Основа

*

- Святенко О. Готуємося до проведення державної підсумкової атестації

Практика управління закладом освіти

4

МЦФЕР

Освіта

*

- Громовий В.В. Маніфест громадсько- педагогічного руху „За свободу в освіті”

- Литвинова С.Г. Віртуальний клас учителяУправління школою

10-12

Основа
*

- Худолій А.В. Атестація педагогічних працівників

- Ільченко Н.В. Інтерактивні методи навчання

- Кройтор З.А., Фоменко О.А. Проектуємо модель уроку разом

( тренінг)

- Рибіна М.В. Яким я уявляю сучасний урок

- Корольова Н.С. та ін. Засідання педради

- Ніколенко Л.М. Розвиток креативності учнів і педагогів

- Антонова Л.Ф. Підготовка засідання педагогічної радиЗавучу.Усе для роботи

7-8

Основа
*

- Діхтяр Г. Громадянськість особистості та особливості її виховання в молодших школярів

- Беженар Г. Громадянське становлення учнів. Кафедра суспільних наук

- Сергієва Формування громадянських компетенцій засобами математики

- Стеценко І. Потенціал літературної освіти в громадянському вихованні гімназистів

- Сербин Т. Шляхи реалізації концепції навчання іноземних мов

- Петрик Ю. Шляхи реалізації концепції вивчення іноземних

( слов’янських) мов

- Рудей Д. Громадянська освіта як об’єкт експериментально- дослідницької діяльностіШкола

4

Шк.світ
Науково-методичний супровід

*

- Васильцова Н.В. Зворотний зв’язок

- Клюкач Л.В. Система науково-методичної роботи

- Сахно О.І. Системний підхід до організації науково-методичної роботи в районі


Завучу.Усе для роботи

7-8

Основа
- Городницька Я. Творча лабораторія школи

Директор школи

15

Шк.світ
*

- Городницька Я. Творча лабораторія школи школи

- До проблеми професійного вдосконаленняДиректор школи

14

Шк.світ
*

- Кир’янова І.В. Організаційні підходи до колективного аналізу та самоаналізу відкритих занять учителів

- Артім Н.М. Метод проектів в освітній системі школиУправління школою

10-12

Основа
*

- Беженар Г. Громадянська освіта в школ: завдання, зміст і форми реалізації

- Назаренко Г. Методика підготовки педагогів до патріотичного виховання учнів

- Артюшкіна Н. Партнерство – крок до громадянської освіти


Школа

4

Шк.світ
Інклюзивна освіта
- Колупаєва А. та ін. Особливості управління інклюзивною школою

Директор школи

11

Шк.світ
Професійна компетентність

*

- Сікора О.П. Компетентнісний підхід у роботі з педагогічними кадрами

- Несіоловська , Т.І.Вістерина Формування компетентності керівника як ресурс розвитку навчального закладуУправління школою

7-9

Основа
Психологічний супровід навчально – виховного процесу
Рилова Н. Соціально – психологічний театр „LIBERTE”

Директор школи

12

Шк.світКалошин В.Ф. Самонавіювання за допомогою афірмацій

Управління школою

10-12

Основа
*

-Кудиненко Н.В. Соціально- психологічний клімат як ресур якості освітнього середовища

-Калошин В.Ф. Радість – показник якості життяЗавучу.Усе для роботи

7-8

ОсноваЯких дітей люблять в школі

Завуч

9

Шк.світ
*

- Галоян К.О.,Семенихіна Н.А. Взаємозв’язок соціального статусу й особливостей розвитку мислення в десятикласників

- Чорна О.Д. Сприйняття кольорів у дитячих малюнках

- Оденцова В.М. Використання символдрами й арт-терапії в коригувальній роботі з подолання дитячих страхів у консультативній практиці

- Дєдов О.А. Психолого- педагогічні семінари з педагогами як складова психологічного супроводу обдарованих дітей

- Туріщева Л.В. Асихологічні аспекти фінансової грамоти для школярів

- Кириленко Л.В. Конфлікти між учителями й учнями.Способи їх розв’язання

- Тулупова Т.В. Навчання й виховання успіхом

- Басараб Л.В. Моя майбутня професія

- Гресь А. Психологічний релакс


Шкільному психологу.Усе для роботи

4

Основа
Виховання особистості
Черненко Н. Етико-естетичний розвиток школяра

Директор школи

11

Шк.світ
*

-Полівода Н. Чинники формування особистості

- Лойтаренко О. Велика дилема: що робити?Директор школи

12

Шк.світ- Воронцова Е. Задатки, здібності, обдарованість

Директор школи

15

Шк.світ
*

- Кіяшко Л. Сучасні напрями патріотичного виховання учнів

- Кальянов Ф. Випускник громадсько активної школи

- Миронюк Г. Виховуємо добротворців

- Гавриш Н., Ситник Г. Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

- Джафарова С. Дискусійний клуб старшокласників „Точка зору”

- Семенкова Л., Мишляєва І. Інформаційний шкільний прес- центр. ПроектШкола

4

Шк.світ
Основи здоров’я

*

- Когут С.М. У скриньку молодого педагога. Майстерність учителя в запитаннях і відповідях

- Поуль В.С.. Челах Г.Є. Сміття руйнує твоє життя

- Сіваченко І.Г. Формування стоматологічного здоров’я учнів на уроках Основ здоров’я

- Гаєвська Л.О. Стоматологічні захворювання та їх профілактика серед школярів

- Ключник Г. Результати досліджень стоматологічних захворювань та їх профілактика серед учнів

- Білоус І.В. Особливості догляду за зубами і ротовою порожниною в підлітків. Урок у 6 класі

- Бобкова О.І. Пригоди рятувальників. Догляд за зубами. Урок у 1 класі

- Коломоєць С.Д., Федоренко І.В. Подорожі з цікавиком: дітям про безпеку дорожнього руху

- Спиридонова Ж.С. Зелений дивосвіт на службі в здоров’я

- Стучинська Н.В. Здоровим бути – престижно.Виховний захід

- Чубенко С.В. Уникай небезпеки. Правила поведінки на воді та рятування потопальника


Основи здоров’я

4

Основа
Класному керівнику

*

- Оніщенко Н.В. Плекаймо здоров’я душі

- Савченко Н.В. Шкода від курінняКласному керівнику. Усе для роботи

4

Основа
Профільне навчання

*

-Рилова Н. Профільне навчання. Психологічний супровід

Директор школи

11

Шк.світ- Липова Л. Та ін. Вибір профілю навчання – важливий крок до професійного самовизначення

Практика управління закладом освіти

4

МЦФЕР

освіта

Логопедична служба

*

- Лалаева Р.И. Методика психолингвистического изучения нарушений устной речи у детей

- Серафимова Т.М. Учимося швидко й правильно вимовляти звук{Р}

- Ручко С.М. Организация взаимодействия учителя – логопеда и воспитателей в процессе коррекционной работы ( на материале лексической темы „Домашние животные”

- Боровик І.Г. Розвиток ритмічної здібності дошкільників

- Клочко Р.Вю Заняття з розвитку мови за темою „У пошуках скарбів” у старшій групі

- Рібцун Ю.В. Планування занять з аплікації

- Планирование совместной работы учителя- логопеда и воспитателей


Логопед

4

Основа
На допомогу фахівцеві

Початкова школа
*

- Рубашевська О.Я. писанка. Міжпредметний проект у 3 класі

- Вельможко Л.П. „Великодня математика”. Інтегрований урок народознавства та математики в 1 класі

- Гомелько І.В. Писанкарство як мистецтво художнього розпису. Урок трудового навчання у 2 класі

- Богун О.М. Усна народна творчість весняного обрядового циклу. Урок музичного мистецтва у 2 класі

- Бєлік Л.М. „Великдень усіх нас на гостини просить...”

- Скоп В.Л. Світле свято Великодня”

- Немудрякіна І.В. „Славимо Великдень!”. Виховний захід для учнів 3-4 класів

- Василиади Е.В. «Пасха – праздник светлого Христова Воскресения»

- Дибривна Н.Г. «Светлое Христово Воскресенье»


Початкове навчання та виховання

10

Основа
*

- Загарія М.П. „Велика Вітчизняна війна у долі українського народу та мого роду...” Колективний проект

- Школьник О.В., Табачинська Л.І. „Ніхто не забутий...” Свято до дня перемоги

- Орлова Н.В. „Пам’ять вічножива” Ранок до 66-ї річниці Перемоги

- Шуляк Л.І. „Пам’ять про героїв – односельців”. Лійка присвчена Дню Перемоги

- Піщанська С.І. „Буремне свято Перемоги”. Урок Мужності

- Кулакова З.В. Міста-герої України. Заочна подорож

- Ляненко Т.Н. „Великий Май, победный Май…” Литературно- музыкальная композиция

- Чекина Е.Ю. , Сапронова А.В. Они помогали приблизить Победу..

- Григоренко О.М. „Попіл людського смутку в серцях наших навіки...” Урок пам’яті , присвячений 25-й річниці Чорнобильської катастрофи

- Абдулина О.Е. Искусство оригами. Возвращение журавлей. Интегрированный урок в 4 классе ( изобразительное искусство, природоведение, развитие речи)

- Романенко Н.И. Празднимк „День Матери”


Початкове навчання та виховання

11

Основа
*

- Лазарович Л.М. „Запальний танок букв”. Проект у 1 класі

- Соловіцька Т.П. „На гостину до друзів- помічників”. Урок – огляд знань у 1 класі

- Линникова Л.В. Веселый Букварик. Путешествие по Харькову. Интегрированный урок в 1 классу ( обучение грамоте, трудовое обучение)

- Назарчук А.І. Подорож казковою країною Букварії

- Пінчук Л.М. Прощавай, Букварику!

- Ковальова В.І. „Ушанування Букваря”

- Байдиков А.Ю., Байдикова Т.К. Спасибо, наш родной Букварь!

- Пінчук Л.М. Школо початкова, прощавай!”

- Амброзяк С.П. Прощание с начальной школой


Початкове навчання та виховання

12

Основа
Українська мова
*

- Вервейко Л.В. Стислий огляд виникнення і розвитку науки про мову. Місце мовознавства серед інших наук

- Шаблій О.Д. Чотири кроки до орфографічної майстерності. Лайливість – це хвороба чи ознака сучасноті?

- Саранча Л.М. У театрі. Тема уроку: „Вставні слова”.8 клас

- Безматірних Н.О., Колесник І.М. „Собори душ бережімо”(Компаративний аналіз творів „Собо Паризької Богоматері” В.Гюго та „Собор” О.гончара) 11 клас

- Костенко І.А. Найсвятіша, наймиліша, зіронька ясна! Сценарій родинного свята до Дня Матері

- Удод Л.В. Мовні кліше в діловому тексті

- Копівська К.М. Тексти з української мови для аудіювання та читання мовчки

- Третякова Н.В. Пошуки та реалії американської освітиВивчаємо укр. Мову та літературу

11

Основа
*

- Дубчак Л.О., матвієнко С.Е. Навчаємося словесності, орієнтуючись на учнівську особистість

- Мала С.В. Образ Богородиці в українській літературі ХХ століття

- Уманська Т.О. Розмовна, просторічна лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми, пуризми. Знижена лексика. Уроки в 10-му класі

- Стойко Я.М. Порівняльний зворот. Урок в 8 класі

- Мартинчук Я.В. Трагедія роду половців у романі „Вершники” Ю.Яновського

- Слободян О.Є. А.Дімаров „Для чого людині серце”. Урок у 5 класі

- Руденко Л.Л. Чигиринщина – край письменників. Урок у 9 класі


Вивчаємо україську мову та літературу

10

Основа
*

- Ковальова Т.В. Мова як засіб виоаження національної самосвідомості

- Ляшенко М.Б. Формування мовленнєвої компетенції учня на уроках української мови

- Кудіна Л.М. Михайло Стельмах „Гуси – лебеді летять”. Уроки літератури. 8 клас

- Слюсарєва О.В. Тарас Шевченко „Наймичка” . 9 клас

- Чехівська Н.І. Ліки від забуття. Урок за поемою М.Вороного „Євшан – зілля”

- Гордієнко О.О. Використання кооперативних технологій на уроках української літератури. Методичні рекомендації

- Лихіцька А.А. Свято Великодня. Народознавчий захід

- Муза Г.П. У війни не жіноче обличчя. Літературний захід за книгою Б.Васильєва „А зорі тут тихі”Вивчаємо українську мову та літературу

12

Основа


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал