Науково-методичний центрСторінка3/5
Дата конвертації01.05.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5

Зарубіжна література
*

- Олексієнко Ж. Враження, які стають навчальним матеріалом

- Ялтанець Т. „ Чи виплекаємо Моцарта гуртом?”

- Білеька Л. Глибше черпати з енциклопедії загальнолюдських цінностей. Думки на тлі зіставлення літературних образів

- Шкарупа О. Формування читацьких навичок сучасного школяра використання духовно- морального потенціалу художнього тексту

- Подвиг, увінчений в поезії . Урок за творчістю О. Твардовського

- Таланти наших учнів і батьків. Сценарій родинного свята

- Гнатюк Л. Експресія непочутого крику. Урок компаративного прочитання новели Франца Кафки „Верхи на кадобі” і Василя Стефаника „Діти”

- Белей Н. У силовому полі світової літератури: мистецький код Юрія Андруховича

-Літературне есе

- Копак М. Поеми Гомера: їх сучасне осмислення та вплив на розвиток світової культури

- Коваленко В. Світова література – це цікаво! Підсумкова віршована гра для учнів освновної школи

- Программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке. Русский язык. 5-9 классыВсесвітня література в сучасній школі

9

Пед.

Преса

*

- Дубина Н.В. Цикл уроків із теми „Літературні балади” 7-й клас

- Тіщенко Т.В. Два уроки із вивчення новели О.Генрі „Останній листок”. 7 клас

- Осьмякова Ю.В. Узагальнювальний урок із теми „Із античної міфології: Основні уикли давньогрецьких міфів”

- Волохова Л.П. Опорно- логічні схеми до поеми Гомера „Іліада”Зарубіжна література в школі

17

Основа
*

- Матюшкіна Т.П. Тести для самперевірки з теми „ Новітні технології навчання”

- Голозубова Н.І. Інтерактивні методи і прийоми для здійснення мотиваційної навчальної діяльності. 7-й клас

- Весельська О.О. Жанрово- композиційні особливості драматичної поеми Й.В.Ґете „Фауст”. 8 клас

- Белименко С.В. Образ Айвенго в романі В.Скотта „Айвенго” та світовому мистецтві. 7-й клас

- Пастух Т.В. Система образів у комедії Мольєра „Міщанин – шляхтич”

- Потапова Т.В. Урок з елементами компаративного аналізу за творами О. де Бальзака „Гобсек”, І. Карпенко-Карого „Хазяїн”, М.гоголя „Мертві душі”.10 – й клас

- Руденко В.І. Урок за творчістю А.А. Ахматової „Російська Сапфо у вирі історії ХХ століття”

- Жукова О.В. „ Як розрізнити добро і зло?” ( за романом М.Булгакова „Майстер і Маргарита”). 11 клас

- Темнюк Г.С. Вікторини зі світової літератури. 6-й клас

- Волохова Л.П. Файл №6 Літературні вікториниЗарубіжна література в школі

20

Основа
*

- Гладка (Кашуба) Є. Осінній дарунок. Ліричний етюд

- Кокарева В. Спасибо за урок! Из записок словесника

- Остапчук В. Акмеологічний підхід до уроку літератури

- Кузьмицька С. Формування духовних цінностей на уроках світової літератури

- Турик В. Цінності людського життя, або чому вчить світова література

- Програма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року зі свіітової літератури

- Сипко Л. Вивчення художнього твору в єдності його змісту і форми

- Остапчук В. Урок парадоксів

- Кузьмицька С. Чи виправдовує мета засоби? Фрагмент уроку за новелою Гі де Мопассана „Пампушка”

- Науково-методичний лекторій для вчителів світової літератури „Специфіка вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи”. Рубрику веде Жанна Клименко

- Парамонова Л. „Малі Діонісії” у сучасній школі. Урок – екскурсія античним театром

- Коваленко В. Світова література – це цікаво! Підсумкова віршована гра для учнів основної школи

- Программы для общеобразовательных учебных заведением с обучением на украинсокм языке. Русский язык. 5-9 классы ( окончание)

- Холявка С. Цезура в античній та силаботінічній системах віршуванняВсесвітня література у сучасній школі

10

Пед. Преса
*

- Куцінко О.Г. Наукові основи викладання літератури в школі

- Квік С.Я. Біблія як пам’ятка світової літератури. 8-й клас

- Кушнір Т.М. Цикл уроків із вивчення творчсоті О.де Бальзака „Гобсек”. 10 – й клас

- Головач О.М. Опорні схеми на уроках світової літератури

- Вініченко Т.Г. Підсумковий урок із теми „ Байка у світовій літературі”. 6-й клас

- Щорс В.В. Тести до вичення творчості М.А. Булгакова та М.В. Гоголя

- Калашник О.Ю. Інтерактивні вправи на уроках світової літератури. 5-й клас

- Ілюстрації Ернста Грізета до байок ЕзопаЗарубіжна література в школі

18

ОсноваРосійська мова та література

*

- Пранцова Г.В. Осмыслить изучаемое произведение на основе сопоставления с его интерпретацией. Использование различных видов искусства в процессе изучения былин

- Коцуба С.А. «Чтоб выровнять море вблизи и вдали, все время утюжат его корабли». Урок – путешествие по изучению предложений с однородными членами в 5 классе

- Шаннани Н.В. « В нем клекоты орла и волчий рык, напев, и звон, и ладан богомолья». Урок усвоения новых знаний по теме «Богатство русского языка»

- Соколюк О.В. Они любят « подлаживаться» к своим «соседям» и угождать им. Урок по изучению правопосания букв з и с в конце префиксов

- Соловей Т.Г. «Мороз и солнце: день чудесный!». Урок по стихотворению А.С.Пушкнина «Зимнее утро»

- Бондарчук А.В. Чувство, помогающее сохранить честь и достоинство в сложных обстоятельствах. Урок по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»

- Стрелкова Л.Н. Эта книга поможет «превосходным образом воспитать в себе человека». Урок по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»

- Мустафина В.И. «В мой жестокий век восславил я Свободу…» Урок – исследование по изучению вольнолюбивых мотивов в лирике А.С. Пушкина

- Шкаруба Л.М. Сеятели разумного, доброго, вечного. Материалы к изучению темы «Особенности литературы русского классицизма»

- Новикова Е. А. «Корабль мятущейся души…» Изучение биографии М.Ю. Лермонтова в 10 классе

- Давидюк Л.В. Модернизация учебной книги не возможна без учета исторического опыта. О вкладе В.Аю Добромыслова в развитии теории учебника русского языка

- Храброва В.Е. тот, кто всегда просит бури. Формирование образной картины мира учащихся при изучении лирики М.Ю.Лермонтова

- Мещеряков В.П., Сербул М.Н. «Дела давно минувших дней…» Историко – бытовойкомментарий к роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»

- Садовая А.Ю., Фролова О.Н. «Лингвистический экспресс». Проверка знаний учащихся по русскому языку в игровой формеРусская словесность в школах Украины

5

Пед.

Преса

Англійська мова
*

- Брикова О.О., Борисенко Н.В. Програма факультативного курсу „Навчання писемного мовлення”. 8-9 класи. Допрофільне навчання

- Зінченко О.О. Використання ІКТ на уроках іноземної мови

- Лейба В.І. Яке місце посідає мода у твоєму житті. 8 клас

- Шевельова О.В. Series „Extreme Sports”.Level: pre-intermediate

- Гринько В.М. Ltsson- discussion « Art for Heart’s Sake». 11 form

- Орленко І.С., Чупаніна О.Ф. Halloween. Traditions and customs

- Мороз О.В. Happy Hallween. 5 form

- Опанасенко Н.С. Прийоми таметоди для розвитку компертенцій письмаАнглійська мова та література

28

Основа
*

- Матвієнко Т.С. Сучасний кабінет англійської мови

- Бикеева А.С. Нестандартные формы проведения и виды работы на уроках

- Фоміна Л.М. Підсумковий урок за темою „ Ukraine Is Our Motherland” . 5 клас

- Птахова Л.В. It’s a pleasure to travel

- Птахова Л.В. Покупки. 6 клас

- Лисенко А.В. Being Famous ( Sport. Cinema. Music). 6 form

( Oxford Heroes 3.Unit 7-8)

- Птахова Л.В. Люди і природа. Захист навколишнього середовища. 9 клас

- Талибова Н.М. Seasons and weather. 3 form

- Овсієнко А.П. Ukraine – Kyiv. Great Britain- London. The State symbols. 6 form

- Овсієнко А.П. Culture corner: some interesting facts about London. 6 form

- Волошина Л.Е. „It is easy and fun”. 4-5 forms

- Борсай І.І. We enjoy speaking English ( до проведення тижня англійської мови)

- Саєнко Ж.І. The History of Thanksgiving Day. 6-7 forms
Англійська мова та література

30

Основа
*

- Курова А. Роль метода убеждения в педагогическом процессе

- Чопик Т.В. Як упоратися з різними учнями ?

- Тимошевич З.Г. My Future is My Planet’s Future. Project- drawing.11 form

- Ігнатьєва А.В. , Береговенко К.М. Війна за незалежність (1775-1783). Створення США. Бінарний урок зі всесвітньої історії та англлійської мови. 8 клас

- Красова Т.М. At a playday party. 5 form

- Птахова Л.В. The literature of 1485-1625/ sir Philip Sidney and his sonnets

- Астапова І.В., Бабенко Н.А. Office& Business. Practical Englisch. Level: intermediate and above

- Бабенко Н.А. Values in life ( on the text Jordan’s Road to stardom). Level: intermediate and above

- Цехт И.П. Внеклассная работа и мотивация

- Мороз Г.В. English language comperetion

- Птахова Л.В. Брейн – ринг „ Хто найрозумніший?”

- Скорик Л.А., Нещадова Л.І. A Kiteraru Partu «Books are Our Best Friendes» ( a sitting of the English Club)Англійська мова та література

29

Основа
*

- Ноздрачова О.Г. Drama Technigues for Teaching English

- Вересока В.А. Цікава І.А. Ukrainian National Traditions. 9 form (Інтегрований урок – презентація)

- Саєнко Ж.І. My Family. Appearance and Character ( 5 form Basc cours book Enterprise ( Beqinner)

- Клименко М.В. School.School Do’s and Don’ts ( 8 клас, урок з упровадженням елементів інтерактивних методів)

- Лисенко А.В. The Word of Work. 10 form

- Закерничная А.Ю. Love makes the world better

- Банах Ю.О. Art and Artists, Insiration Modern Ukrainian Painters. Матеріали для уроків в 10-11 класах

- Ноздрачова О.Г. Learn the real lanquaqe

- Опанасенко Н.С. Прийоми та методи для розвитку компетенцій письма


Англійська мова та література

25

Основа
*

- Самовник В.В. Значення та роль гри як інтерактивної технології навчання

- Собчук – Ліва А.А. Використання інформаційних технологій у викладанні

- Нестеренко Т.П. Використання електронних презентацій у початкових класах спеціальних шкіл для дітей з вадами зору

- Саркисян Г.Б., Федорченко Л.И. Интегрированный урок как средство формирования ключевый компетенций

- Нестер І.І. Lifestyle (Level pre – intermediate )

- Касьян С.В. Моя майбутня професія. 9 клас

- Епік Н.М. Минає рік Дракона або як викладати Continuous

- Рудь О.І. Additional material for speaking practice in the 11 form

( textbook O Karpiuk ( English 11)

- Лейба В.І. Гра – змагання знавців англійської мови. 5 клас

- Солодка О.Л. „Конкурс знавців Do you know Great Britain?” 5-11 класи

- Бородай Т.В. Learning English is fun. 10 formАнглійська мова та література

27

Основа
Математика

*

- Бродський Я. Поняття незалежності – фундаментальне поняття теорії ймовірностей

- Кугай Н., Щасна Л. Взаємозв’язки між вищою та елементарною математикою у задачах

- Філь В. Деякі питання еквівалентності тригонометричних рівнянь

- Шарапа В. Розв’язування ірраціональних рівнянь, нерівностей та їх систем для учнів 10-11 класів ( програма курсу за вибором)

- Зеленяк О. Динамічна геометрична конфігурація

-Ясінський В., Коношевський О. Опорні задачі – факти олімпіадної геометрії

- Шумигай С. Історія науки в позакласній роботі

- Бевз В. Історія зародження векторного численняМатематика в сучасній школі

9

Пед.

Преса

*

- Свєтлова Т.В. Моделі навчання. Дидактична абетка

- Заслонкіна Л.С. Мотивація пізнавальної діяльності на уроках математики

- кушнир И.А. Удивление перпендикулярностью ( набор для семиклассника... и не только)

- Ворушилова І.І. Розв’язування ірраціональних орівнянь

- Глубенок С.В., Желтуха Т.В. Застосування похідної до розв’язування фізичних задач. Бінарний урок з алгебри та фізики

- Матюха В.А.Паралельні та перпендикулярні прямі. Урок – проект з геометрії. 7 клас

- Пєрмінова І.О. Многогранники. Дидактична картотека

- Данильчук О.М. Математика в прислів’ях та приказках. Дії над натуральними числами

- Василенко О. Між аксіом і теорем. Календар від „Серенади математиці”


Математика в школах України

31

Основа
*

- Про нову програму з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Михайло Бурда)

- Навчальна програма з математики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

- Музиченко С. Роль конструктивних алгебраїчних задач у формуванні математичних компетентностей учнів

- Остапчук Т. Алгебраїчні задачі на дослідження

- Сокол І., Завальнюк О. Дидактичні матеріали для узагальнення теми „Арифметична прогресія”

- Олексюк О. Усна лічба як один із засобів розвитку логічного мислення дитини

- Буковська О. Система додаткової математичної освіти як засіб організації особистісно орієнтованого освітнього середовища в школі

- Кушнір В. Методика конструювання систем лінійних алгебраїчних рівнянь із заздалегідь визначеними властивостями з використанням інформаційно- комунікайних технологійМатематика в сучасній школі

10

Пед.

Преса

*

- Свєтлова Т.В. Аналіз уроку. Дидактична абетка

- Кучевський М.І.Навколо довжини бісектриси трикутника. Заглиблення в тему

- Данилова В.І. Паралельність прямої і площини. Індивідуальні програми. Геометрія. 10 клас

- Шеремета О.Я. Зацікавте задачею

- Євтушенко Н.С. Координатний всесвіт. Конференція за темю „Дерактові координати” в 9 класі

- Шевченко В.В. Матеріалидо вивчення теми „Степінь з натуральним показником”

- шмигевський М.В. Задачі на кмітливість

- Василенко О. Між аксіом і теорем. Календар від „Серенади математиці”Математика в школах України

30

Основа
*

- Про тиждень математики і не тільки

- Біла Є.А. Тиждень математики в системі позакласної роботи

- Мазурок О.О., Шмигевський М.В. Базельська проблема

- Старова О.О. Афінна геометрія

- Литвинчук Т.І. Математичний потяг. Гра для учнів 5-8 класів

- Дрозд С.А. Математичний ярмарок. Гра для учнів 7 класу

- Ігнатенко О.Г. Що? Де? Коли? Гра для учнів 9 класу

- Засько О.. та ін. Завдання для сценаріїв позакласних заходів

- Михайленко Л.І. Задачі геометричного змісту


Математика в школах України. Позакласна робота

10

Основа
*

- Анікіна Т.Б. Структурування навчального матеріалу в табличній формі під час викладання математики

- Свєтлова Т.В. Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання. Дидактична абетка

- Филипповский Г.Б. Геометрические задачи для разминки

- Мазурок О.О., Шмигевський М.В. Несподівана присутність тригонометрії

- Барановская С.А., Жигло И.В. Формула Герона

- Казанчук Ю.І. Кути. Види кутів. Урок математики в 5 клас

- Мандик Г.Х. Четырехугольники

- Мартовицька М.М. Трапеція. Тестові завдання

- Литвинюк Г.В. Арифметичні ребуси

- Василенко О. Між аксіом і теорем. Календар від „Серенади математиці”Математика в школах України

28

Основа
*

- Кушнир И.А. Окружность Эйлера в седьмом классе? Окружность Эйлера в седьмом классе?

- Крилова Є.С. Скорочення дробів. Зведення дробу до нового знаменника. Розробка уроку алгебри у 8 класі

- Нечипоренко В.С. Натуральні числа. Величини. Додавання і віднімання натуральних чисел. Урок – подорож математики в 5 класі

- Карпік В.В. Похідна. Тестові завдання з алгебри та початків аналізу. 11 клас. Академічний рівень

- Шкебелей М.В. приділимо увагу кабінету – робочому місцю вчителя й учнів

- Василенко О. Між аксіом і теорем. Календар від „Серенади математиці”Математика в школах України

25

Основа
*

- Заслонкіна Л.С. Мотивація пізнавальної діяльності на уроках математики

- Свєтлова Т.В. Підготовка вчителя до уроку. Дидактична абетка

- Зінчук Н.П. Дослідження функції за допомогою похідної та побудова її графіка

- Суховерхова Л.П. Степінь із натуральним показником. Підсумковий урок з алгебри в 7 класі з використанням комп’ютерних технлогій

- Карпік В.В. Застосування похідної. Тестові завдання з алгебри та початку аналізу. 11 клас. Академічний рівень

- Кириченко Л.М. Завдання з логічним навантаженням. Математика. 5 клас

- Литвиненко Т.М. Математичні казки

- Василенко О. Між аксіом і теорем. Календар від „Серенади математиці”Математика в школах України

29

Основа
*

- Мовчан Г.В. Формування вмінь і навичок опрацьовувати і відтворювати інформаційний текст

- Насадюк Т.О. Використання усних вправ під час вивчення звичайних дробів у 6 класі

- Свєтлова т,в, Типологія уроків. Стурктура сучасного уроку. Дидактична абетка

- Бабіченко С.В. Нестандратні задачі з планіметрії

- Волочій Г.С. Вступ до стереометрії

- Макарова Г.З. Система лінійних нерівностей, їх розв’язування. Урок алгебри в 9 класі

- Кушнир И.А. Игра „Капкан”

- Краснова Л.І. Математичні диктанти. Геометрія. 7 клас

- Шмигевський М.В. Задачі на кмітливість

- Василенко О. Між аксіом і теорем. Календар від „Серенади математиці”Математика в школах України

27

Основа
*

- Кушнир И.А. Мисс Задача

- Рафальська О.Д. Метод проектів

- Мазурок О.О., Шмигевський М.В. Обчислимо суму ряду

- Старова О.О. Проективна геометрія

- Боровик О.С. Розв’язування геометричних задач векторним методом

- Бас В.М., Бас С.В. Задачі на відповідності між множинами

- Дехтярева О.В., Миронцова Т.В. Путешествие в Королевство математики. Спектакль – игра для учащихся 5 класса

- Василенко А.Аю Избранные места Календаря от «Серенады математике»Математика в школах України. Позакласна робота

9

Основа
Інформатика, інформатизація
*

- Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. Оцінювання знань та навичок з інформатики у 5-му класі

- Сіденко О.М. Чому логотип має привертати увагу, а слоган – звучати?

- Новосельський О.К. Моделювання різних технічних ситуацій засобами візуального програмування

- Рябоконь Є.В. Способи кодування інформації. Поняття „біт”, „байт” Робота з клавіатурним тренажером. 3 клас

- Шишова Н.А. Введення у Fotoshop

- Данкович І.А. Нестандартні уроки – шлях до успіху в навчанні

- Парієнко С.В. Здоров’язберігаючі технології на уроках інформатики


Інформатика в школі

10

Основа1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка