Наукове редагування – О.І. Пометун, доктор педагогічних наук, професор РецензентиСторінка9/18
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.72 Mb.
#615
ТипНавчальний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Це Ви зможете зробити самі

Запитайтесь у своїх батьків, чи були в їхньому житті випадки, коли виникали конфлікти між правами їх та інших людей або між правами і обов”язками, як вони виходили з таких ситуацій. Коротко опишіть ці випадки.

ЯК ПРАЦЮЄ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

* що таке самоврядування? * якими є завдання місцевого самоврядування? *

Демократія пропонує правити кожному з нас, – інакше кажучи, всі ми маємо владу втручатися в суспільні справи”

Х.Ортега-і-Гассет

Якщо хтось нехтує суспільними справами, то він набуває поганої репутації, навіть якщо він нічого не вкрав і взагалі не скоїв ніякої несправедливості”Демокріт

Хто не став насамперед Людиною, той поганий громадянин”В.Белінський

Після цього уроку Ви зможете:

 розповідати про завдання, структуру та діяльність органів місцевого самоврядування;

 розрізняти повноваження центральної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування;

 давати власну оцінку відповідності цієї діяльності, основним завданням місцевого самоврядування і ознакам демократії1. ЩО ТАКЕ САМОВРЯДУВАННЯ?

Подумайте і дайте відповідь

Яке визначення ви можете дати терміну “самоврядування”?

Наведіть відомі вам приклади самоврядування, запроваджені в українському суспільстві в різні історичні часи

Слово самоврядування легко зрозуміти. Адже походить воно від слів “врядувати, керувати самому”. Місцеве самоврядування – це самостійне вирішення населенням місцевих справ.

Самоврядування було відоме ще стародавнім грекам як “автономія” (свій закон). Автономією або самоврядуванням користувалися всі грецькі колонії і поступово, із занепадом грецької держави, ставали незалежними державами. Цього права добивалися середньовічні міста в боротьбі з феодалами-сеньорами, країни Африки та Азії в епоху колоніалізму, окремі провінції чи частини країн в наш час (наприклад, провінція Квебек в Канаді).

В Середньовіччя деякі українських міста, так само як більшість євро-пейських,жили в умовах міського самоврядування, заснованому на Магдебурзь-кому праві (від назви німецького міста Магдебург, де воно вперше було засто-совано). Воно зокрема, передбачало власні закони і правила поведінки для громадян міста; види і розміри податків чи мита до місцевого бюджету тощо.

Першими українськими містами, що отримали привілеї магдебурзького права в ХУІ столітті були міста Сянок, Львів, Кам”янець на Поділлі, Берестя. Хоча слід пам’ятати, що в умовах іноземної залежності українських земель лише близько 20 % українських міст могли користуватися правом самоврядування.

В часи розподілу українських земель між сусідніми Річчю Посполитою, Австро-Угорською та Російською імперіями місцеве самоврядування в Україні, як і решта органів влади, підпорядковувалося інтересам іноземного імперського управління.

За радянських часів конституції Радянської України формально проголошували багато прав, в тому числі і на місцеве самоврядування, але тоталітарний політичний режим з пануванням комуністичної партії робив неможливим реальний доступ громадян до влади всіх рівнів.

З відновленням державної незалежності України в 1991 році постало завдання впровадити систему справжнього самоврядування громадян. Згідно з Конституцією України, в нашій державі “визнається і гарантується місцеве самоврядування”. Для реалізації конституційного положення Верховною Радою був прийнятий Закон “Про місцеве самоврядування в Україні”.Подумайте і дайте відповідь

Основу самоврядування завжди становили місцеві територіальні громади. Як ви думаєте, що означає це словосполучення?

Який зв’язок між словами “громада” і “громадяни”?

Членом якої територіальної громади ви є?

Як ви вважаєте, в межах якої території повинно бути організовано місцеве самоврядування: вулиця, квартал, мікрорайон, селище, село, місто, декілька сусідніх населених пунктів, район?

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ…

Стаття 7 Конституції України

В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.Стаття 140 Конституції України

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – мешканців села чи добровільного об’єднання у сільську громаду мешканців кількох сіл, селища чи міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

… Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл. Селищ та міст, є районні та обласні ради.Стаття 141 Конституції України

До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються мешканцями… на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.Стаття 26 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”

До компетенції місцевих рад народних депутатів належить установлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території, населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти, порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші яких передбачено адміністративну відповідальність.

Отже, місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право територіальних колективів громадян і обраних ними органів самостійно розв’язувати всі питання місцевого значення в рамках Конституції і законів України. Так само, як громадяни цілої держави делегують (передають) повноваження на владу обраному ними парламенту та президенту, так і члени певної територіальної громади обирають свої органи місцевого самоврядування – ради, які складаються з депутатів. В кожній раді обирається голова. Як і кандидати в депутати, так і кандидати на посаду голови висувають перед виборцями свої програми, де пропонують вирішення тих чи інших місцевих проблем. Ради створюють виконавчі комітети - органи, відповідальні за виконання рішень цих рад, підконтрольні та підзвітні їм.

Таким чином, місцеве самоврядування здійснюється:

 територіальними громадами сіл, селищ, міст безпосередньо шляхом виборів, місцевих референдумів, загальних зборів громадян;

 через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи;

 через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачає обрання голів сільських, селищних і міських рад шляхом прямих виборів самими мешканцями. Районні та обласні ради представляють інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, а голови районних та обласних рад обираються не безпосередньо, а депутатами на засіданнях цих рад. Такий порядок формування керівних органів місцевого самоврядування ілюструє ця схема.Органи самоврядування місцевих та об’єднаних територіальних громад
Самоврядування здійснюється також через органи самоорганізації населення: будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення, які наділені певними визначеними повноваженнями, фінансами, майном.

Подумайте і дайте відповідь

З якими формами місцевого самоврядування ви зустрічались в своєму житті?

В яких випадках?

Що ви можете розповісти про їх діяльність, конкретні досягнення, заходи? Назвіть три найважливіших справи.

Як ви могли взяти участь в цих справах?

2. ЯКИМИ Є ЗАВДАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ?

Основною метою при створенні самоврядування всіх рівнів є можливість громадян самим вирішувати ті чи інші питання свого співжиття. Чого ж ми очікуємо від місцевого самоврядування?Виконайте та обміркуйте

Об`єднайтеся в малі групи та визначте, розв’язання яких проблем місцевою владою є для кожного з вас є важливим ( за шкалою: 4-дуже важливо; 3-іноді важливо; 2- не має значення; 1- це повинна робити центральна влада). Підсумуйте відповіді і спробуйте скласти діаграму. Підготуйтеся до представлення своїх результатів в класі.

Культурне життя

Допомога нужденним верствам населення

Будівництво житла

Ремонт доріг

Профілактика злочинності

Усунення безробіття

Розвиток освіти

Впорядкування території

Захист прав громадян

Заснування засобів масової інформації

Захист навколишнього середовища

*запропонуйте свій варіант

Не завжди всі проблеми можна вирішити тільки на місцевому рівні. Розподіл повноважень між центральним урядом, виконавчою владою обласних, районних рад та сільськими, селищними, міськими виконавчими комітетами відповідних територіальних громад є складною проблемою як в Україні, так і в інших країнах.

В країнах, де основна частина коштів, які громадяни сплачують як податки, використовується на місцевому рівні, вирішення більшості питань залежить від місцевої влади. У випадку зосередження коштів у центральної влади, на неї перекладається відповідальність за основні проблеми. Як правило, розподіл таких повноважень закріплюється конституцією країни та іншими законодавчими актами.

У демократичних суспільствах спостерігається поступове обмеження повноважень центральної влади і заохочення розвитку місцевого самоврядування, адже хто, крім самих громадян, найкраще уявляє свої потреби?Виконайте та обміркуйте

Зазначте в запропонованій таблиці, задоволення яких суспільних потреб, на вашу думку, належить до повноважень уряду як центральної влади, органів регіональної (обласної, районної) влади і що можуть вирішувати самі громадяни через різні органи самоврядування. При виконанні завдання можете скористатися статтями розділу ІХ Конституції України. Обговоріть дані своєї таблиці з сусідом чи сусідкою по парті. Виробіть спільну точку зору, представте її класу.(По деяких позиціях повноваження органів влади різних рівнів можуть співпадати).

В такому випадку старанно обгрунтовуйте свою думку.

Отже, органи місцевого самоврядування можуть і повинні вирішувати багато проблем, які стосуються мешканців певної території.

Наша держава схожа на великий житловий будинок. Усі, хто в ньому живе, об’єднанні тим, що є його мешканцями і мають спільно розв’язувати питання щодо підтримання його в найкращому стані і поліпшення своїх житлових умов. Однак це не заважає мешканцям кожної квартири обирати такий спосіб життя і господарювання, який не шкодить сусідам і всьому будинку, і є водночас для них найбільш сприятливим.

Перевірте себе

Обговоріть з сусідами по парті:

- Чи потрібна своя власна міліція в кожній територіальній громаді? Чому?

- Чи потрібні місцеві податки, а якщо так, то які саме ви пропонуєте ввести в своїй територіальній громаді?

- Які питання є, на вашу думку, першочерговими для вашого місцевого самоврядування?

Поняття і терміни: * самоврядування * місцеве самоврядування * органи місцевого самоврядування * рада * голова ради * виконавчий комітет ради *

Це Ви зможете зробити самі

Дізнайтеся і запишіть у вигляди схеми чи короткого плану: як влаштовано місцеве самоврядування там, де ви живете? Як називається його голова? Хто зараз керує вашим самоврядування (назвіть конкретне ім’я). Які створено органи самоврядування?

Чи є на твоїй вулиці, в будинку, в школі органи самоврядування?

ЩО ТАКЕ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЯК ЇХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ГРОМАДЯНИ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

* що таке засоби масової інформації? * як засоби масової інформації можуть впливати на громадян і суспільне життя? * чи є інформація ЗМІ правдивою?

Людина – суспільна тварина”

Сенека

Що громада скаже, то й пан не поможе”.

Лагідні слова роблять приятелів, а гострі слова – завзятих ворогів”

Стій за правду горою, то й люди з тобою”

Посієш вітер, пожнеш бурю”

Українські прислів”я

Після цього уроку ви зможете:

 визначати і пояснювати поняття “засоби масової інформації”;

 розповідати, як підбирається та подається інформація ЗМІ;

 Пояснювати, як можна уникнути небезпеки сприйняття необ’єктивної інформації;1. ЩО ТАКЕ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ?

Подумайте і дайте відповідь

Чи доводилось вам коли-небудь надовго залишитися без газет, радіо чи телевізора? Що ви відчували? Чому?

Якого з перелічених джерел інформації вам не вистачало найбільше? Поясніть свою думку.

Що може статися, якщо ціле суспільство, держава будуть позбавлені інформації?

Що ми називаємо засобами масової інформації?

Людина – суспільна істота. Люди не можуть не спілкуватися між собою. Від цього залежить їхнє життя, діяльність, взаємини. Сучасне життя вимагає спілкування і співпраці величезної кількості людей в різних точках земної кулі. До участі у громадському житті свого міста, місцевості, країни залучається все більше людей. Для успішної діяльності у будь-якій сфері нашого життя нам необхідна інформація. Одержати її допомагають засоби масової інформації.Засоби масової інформації (ЗМІ) – це періодичні друковані видання та технічні засоби, які забезпечують збирання, опрацювання, передачу та поширення інформації серед необмеженого кола осіб з метою оперативного інформування про події і явища.

Про появу засобів масової інформації можна говорити тоді, коли у сус-пільства з’являється технічна, економічна і політична можливість публічно вис-ловлювати свою думку. Винахід друкарського верстата, революційне завоювання свободи слова були першими кроками до створення ЗМІ в сучасному розумінні цього слова та перетворенню їх у впливову силу суспільства, яку інколи називають “четвертою владою” поряд із законодавчою, виконавчою і судовою.


2. ЯК ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ МОЖУТЬ ВПЛИВАТИ НА ГРОМАДЯН І СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ?

Подумайте і дайте відповідь

Відгадайте загадку: Роман К. вирішив вкласти значну суму грошей в радіостанцію і стверджує, що вона буде день і ніч подавати новини так, щоб інформувати абсолютно про всі події, що мали місце протягом доби в цілому світі. Його знайомий і одночасно конкурент Василь С. посперечався з ним на 10 тисяч гривень, доводячи, що це абсолютно неможливо. Хто виграє цю суперечку і чому?Виконайте та обміркуйте

Вислухайте напередодні уроку ввечері декілька інформаційних випусків різних радіостанцій або телестудій, а також перегляньте 2-3 щоденні газети з наступного дня. Коротко зафіксуйте, які відомості і в якій послідовності в них з’являються.

Запишіть на дошці: в одній колонці ті відомості, які були висвітлені в усіх інформаційних випусках радіо та на перших сторінках газет, на другій.

Обговоріть: чи була якась важлива інформація, висвітлена в газеті, не представлена в інформаційних випусках радіо і телепрограм? Яка?

Чи висвітлюються в газеті інформація про всі події, котрі мали місце в світі та в нашій країні попереднього дня?

А тепер спробуйте витерти написи на дошці і напам’ять написати перелік повідомлень про новини попереднього дня. Зверніть увагу, скільки інформації вам не вдалося запам’ятати.

Більшість людей одержує свої знання про події в сучасному світі з преси, радіо, телебачення. Кожного дня в світі трапляється безліч подій, отже абсолютно неможливо поінформувати людей про кожну з них. Тому зрозуміло, що ЗМІ проводять відбір інформації. Редактори кожного видання самі вирішують, які повідомлення є найважливішими, яким з них треба присвятити більше часу та місця. На практиці з тисячі фактів можуть бути обрані 10-20, котрі будуть подані в інформаційному випуску.

Відбір інформації є необхідністю, однак він приховує небезпеку. Використовуючи одну інформацію та відкидаючи іншу, журналісти можуть несвідомо (а деколи свідомо) створювати неправдивий образ дійсності.

Це часто призводить до нестачі інформації у читачів чи глядачів, особливо, якщо вони постійно користуються лише одним джерелом (наприклад, дивляться тільки один канал телебачення).

Важливим є також розміщення інформації, наприклад, на який сторінці газети, яким шрифтом, кольором вона надрукована, чи її прочитають на початку чи наприкінці випуску новин, що її випереджає і що йде після неї. Споживачі інформації не завжди задумуються про необхідність її підбору, а звинувачують журналістів в недобросовісності.

Але інколи дійсно якість і зміст інформації залежить від того, хто здійснює влив на ЗМІ, наскільки цей вплив сильний, хто фінансує вихід в світ теле- радіопрограм, газет і журналів. В Україні, в умовах перехідного періоду від тоталітарного до демократичного суспільства, становище ЗМІ залишається складним, адже існують політичні сили, які не хочуть залишати політичної арени, намагаються маніпулювати свідомістю громадян – здійснювати при-хований вплив на свідомість з метою формування певної політичної поведінки.

Тому велике значення має рівень культури, свідомості, відчуття відповідальності за свої дії у працівників ЗМІ. Це те, що називається журналістською етикою. Для нас з вами як споживачів інформації важливим є орієнтація на використання багатьох джерел інформації.Зробіть та обміркуйте

Об`єднайтеся в три групи. Кожна з груп – це команда журналістів, які працюють на місцевій телестудії.

Прочитайте наведені повідомлення і вирішіть, в якій послідовності ви подаєте їх глядачам у випуску новин, а також скільки часу відводите на кожне з них. Загальні правила: випуск повинен тривати рівно 5 хвилин, кожне повідомлення не може бути коротшим ніж 20 секунд, у випуску мають бути спортивна інформація та прогноз погоди.

МІСЦЕВІ НОВИНИ

- Пожежа на вулиці Зеленій

- Прокурор звинувачує районного суддю в корупції.

- ДАІ повідомляє: вчора у місті зареєстровано 9 дорожньо-транспортних випадків, в результаті яких одна особа загинула і вісім дістали травми.

- В найбільшому концертному залі міста відбувся концерт відомого російського співака.

- Зареєстровано погіршення якості питної води у зв”язку з проникненням грунтових вод у міські водозабори.

- Бездомні діти – пасажири міського трамваю.

- Відбулося засідання міської Ради: розмір квартплати для малозабезпечених буде зменшено за рахунок місцевого бюджету.

- В найбільшому районі міста відкрито нову школу

- Вчора відсвяткували ювілей педагогічного інституту, на який завітав мер міста.

НОВИНИ З КРАЇНИ

За три тижні 27-річна домогосподарка з гірського Закарпатського села виграла в лотерею чотири імпортних телевізори і автомобіль.

У зв”язку з річницею незалежності держави уряд оголосив амністію.

Інваліди вчора провели пікетування Верховної Ради: вони вимагали не пільг, а роботи.

Прем’єр міністр повернувся з Росії, де вів переговори щодо українсько-російських торгівельних зв”язків.

Президент України зустрівся з президентом Таджикистану, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

На засіданні Верховної ради тривала дискусія щодо виборчого закону.

Відбулася прес-конференція за участю Міністра внутрішніх справ та Генерального прокурора країни.

Уряд розпочав роботу над проектом бюджету на наступний рік.

Вже 180 мешканців України отруїлися грибами в цьому році, з них – 47 дітей.МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

Президент Росії та президент США готуються до зустрічі.

Нову ракету буде запущено з російського підводного човна в Баренцовому морі.

Вручено нагороди відомого кінофестивалю.

В Парижі підписано угоду про охорону навколишнього середовища.

В районі Бермудського трикутника загинув японський танкер.СПОРТИВНІ НОВИНИ

У фіналі Уімблдонського турніру з тенісу визначились переможці.

Матч “Шахтаря” і “Динамо” завершився перемогою фаворита чемпіонату країни.

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики наші спортсмени здобули 6 медалей: 1-золоту, 2- срібних, 3 бронзових.

Українські альпіністи досягли одної з найвищих вершин світу.

Черговий тур чемпіонату світу з шахів Каспаров-Ананд завершився нічиєю.

Під час турне Росією молодіжна збірна Києва з волейболу перемогла сильну московську команду.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ (самостійно опрацюйте його зміст).

Коли ви підберете інформацію, підрахуйте загальний час трансляції. Виберіть 1-2 дикторів, які будуть вести ваш випуск новин і представте свої новини у класі.

Під час представлення спеціальні секретарі з питань преси при міській раді мають записати на дошці перелік повідомлень кожної редакції.

Порівняйте зміст, послідовність, спосіб представлення, вміння розпорядитися часом у різних редакцій.

Визначте, які чинники впливають на те, чи з’являються в ЗМІ ті чи інші новини або повідомлення.

3.ЧИ Є ІНФОРМАЦІЯ ЗМІ ПРАВДИВОЮ?

Виконайте та обміркуйте

Центральна школа міста збирається святкувати 10-річний ювілей, з приводу якого відбудеться вечір. Його будуть рекламувати по радіо.

Складіть текст 1-хвилинної реклами (це приблизно 10-15 речень), обравши одну із запропонованих позицій:

- ви просто повідомляєте глядачів про вечір з метою максимально широкого інформування їх про всі події у вашому місті;

- ви намагаєтесь представити вечір надзвичайно веселим і фантастично привабливим, для того, щоб зібрати якомога більше народу (не забувайте про відомі вам прийоми пропаганди);

- ви не можете не подати інформацію про вечір в своїй програмі, але у той самий час ви намагаєтесь запросити можливих відвідувачів на інші міські заходи, в яких зацікавлені ваші спонсори.

Після представлення ваших реклам обговоріть: в чому полягає необ’єктивність кореспондентів? Як її можна розпізнати? Які пропагандистські прийоми використала кожна група? Наскільки вони ефективні?

Перевірте себе

Як не дати обдурити себе нашим ЗМІ? Спробуйте спочатку парами, а потім всім класом сформулювати декілька порад споживачу інформації ЗМІ.Зверніть увагу!

 Коли інформація є для вас важливою або цікавою, намагайтеся отримати її з декількох різних джерел.

 Якщо інформація стосується конфлікту – шукайте висвітлення позицій різних, обов’язково всіх сторін;

 Пам’ятайте, що інколи ЗМІ виставляють маленькі факти як великі – і навпаки, тільки задля того, щоб завоювати читачів;

 Обираючи джерело сучасної інформації, не витрачайте часу: зараз в Україні існує багато видань, що відволікають читача від проблем сучасності або розраховують на його низький смак і культуру. Вони привертають увагу сенсаційними інформаціями про вбивства та інші злочини, про черговий візит НЛО, плітками про життя “зірок” тощо.

Поняття і терміни: * засоби масової інформації *

Це Ви зможете зробити самі

Проаналізуйте інформацію в двох газетах з будь-якої актуальної проблеми сучасного життя в України, що є для вас цікавою.

Зверніть увагу на такі речі: чи вказані журналістами джерела використаної інформації? Чи є інформація повною, тобто чи можна зрозуміти з неї сутність проблеми, місце, час, перебіг подій, що відбувалися? Якщо повідомлення описує конфлікт, чи висвітлені позиції всіх сторін конфлікту? Чи в тексті є власні оцінки журналіста, автора повідомлення? Чи можна їх відрізнити від фактів?

Позначте в тексті статей різними двома кольорами виключно інформацію про події та оцінки і коментарі, погляди автора тексту або редакції.

Зробіть висновок: яка із статей є найбільш грунтовною? Об’єктивною? Цікавою? Чи завжди ці характеристики співпадають? Чому?

Підготуйтеся до короткого представлення своїх думок у класі.


Каталог: uploads -> editor -> 3424 -> 136158
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
136158 -> «мотиваційний менеджмент в знз»
136158 -> Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області під керівництвом начальника Центру підполковника Закреницького Анатолія Анатолійовича
136158 -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №117» Дніпропетровської міської ради Поради психолога батькам Навчально-методичний посібник
136158 -> Положення про раду профілактики правопорушень серед неповнолітніх Єдині вимоги до учнів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка