Наукове редагування – О.І. Пометун, доктор педагогічних наук, професор РецензентиСторінка7/18
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

1. ЯКИМИ Є ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ?

Подумайте і дайте відповідь

Прочитайте наведені нижче думки і визначте, які з них є близькими творцям демократичного устрою:

- поки я дотримуюсь законів, влада не може обмежити мої права;

- я маю право вдягатися так, як мені подобається та їсти те, що я хочу;

- коли мене образить інша людина, я шукаю справедливості в помсті;

- влада завжди має рацію, їй треба підкорятися;

- закон єдиний для всіх.

В сучасних демократичних суспільствах влада належить всім повноправним мешканцям країни – громадянам. Влада реалізується через представників народу (депутатів), які обираються на певний час. В таких країнах народ обирає тільки депутатів парламенту, а в деяких країнах і президента, і вони приймають основні рішення з управління державою. Всі рішення приймаються більшістю голосів.

Взагалі часто кажуть, демократія – це правління більшості. І це справедливо. Приймаючи рішення, керівники країни не можуть врахувати всі точки зору, всі думки всіх громадян. Тому вони виходять з думок більшості населення. Але чи завжди більшість має рацію?

Наприклад, в одному з обласних міст середньої Росії прийнято рішення не дозволяти постійне проживання представникам народів Кавказу. Це було викликано тим, що декілька разі вони влаштовували бійки на ринках і вулицях міста, скоювали грабунки та злочини. Більшість жителів міста підтримали рішення мера. Чи правою в цьому випадку була більшість? Звичайно, ні. Не можна на основі випадків робити висновок, що всі представники цих національностей такі.

Демократія передбачає не тільки виконання рішень більшості, але й дотримання прав меншості – такими меншостями можуть бути представники різних національностей, що мешкають в країні, різних релігій тощо. Цікаво, що в сучасному світі жінок не менше ніж чоловіків, але їх традиційно вважають меншістю, оскільки вони довго дискримінувались і зараз ще не завжди мають такі ж права, як чоловіки.

Взагалі дотримання прав і свобод людини є найважливішим принципом демократії.

Для того, щоб забезпечити справедливе представництво народу повинні бути забезпечені вільні та відкриті вибори. Одним із найважливіших принципів демократії є право всіх громадян взяти участь у виборах, володіти всією необхідною інформацією про кандидатів, і вибирати депутатів, котрі дійсно представляють більшість населення.

Велике значення має створення правової держави, підкорення всіх закону, його верховенство, політичний та ідеологічний плюралізм (визнання рівноправності існуючих в суспільстві різноманітних інтересів, ідеологій, партій, культурних цінностей). Важливо також, щоб держава була обмежена в своїй діяльності, залишаючи громадянам свободу вибору.

Виконайте та обміркуйте

Висловіть свою думку, чи є Україна державою, яка прагне до розбудови демократичного суспільства? Доведіть свої міркування, спираючись на витяги з тексту Конституції України

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ…

Стаття 3 Конституції України

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження прав і свобод людини є головним обов”язком держави.

Зі статті 5 Конституції України

…Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. …

…Ніхто не може узурпувати державну владу.

Зі статті 8 Конституції України

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. …

Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції Україні гарантується.

Зі статті 15 Конституції України

Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.Зі статті 21 Конституції України

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Зі статті 71 Конституції України

Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

2. ЩО ТАКЕ ДЕРЖАВНА ВЛАДА ЗА УМОВ ДЕМОКРАТЇЇ?

Подумайте і дайте відповідь

Працюючи в парах, обговоріть та коротко запишіть свої спільні висновки:

- як ви розумієте, що таке влада? Які словосполучення ви можете скласти з цим словом?

- Чи доводилося вам відчувати її на собі ? В яких випадках?Владою називають право та можливість розпоряджатися, керувати кимось або чимось, здійснювати ефективний вплив на поведінку людей за допомогою авторитету, примусу, переконання та інших засобів.

Влада застосовується у повсякденному житті людей і в житті держави. Основним в діяльності ї будь-якої держави є питання про здобуття, утримання і застосування державної влади.

А що ж таке “державна влада”?

Очевидно, що державна влада надає можливість здійснювати вирішальний вплив на все суспільство. Вона реалізує цей вплив через систему державних органів, котрі діють на підставі та в межах законів.

Держава має цілий апарат різних засобів впливу – таких, які підтримують її авторитет (ідеологічно – пропагандистські, виховні, навчальні та наукові зак-лади), які здійснюють примус (правоохоронні органи), органи контролю тощо.

Держава - це впливова сила, яка регулює суспільні відносини. В залежності від того, якими способами і методами - м”якими чи жорсткими – здійснюється влада розрізняють демократичні і недемократичні держави.

Прикладом держав з демократичними способами здійснення влади (демократичним режимом) у світі є Швеція, Швейцарія, Австрія та інші країни.

Протилежністю демократичній владі є авторитарна (заснована на беззастережному підпорядкуванні владі) та її різновид - тоталітарна. Їх ознаками є:

 влада зосереджена в руках однієї людини або групи осіб, які ви ступаючи від імені держави і суспільства, представляють лише власні інтереси, інтереси тих, хто їх підтримує і не враховують волю широких верств населення;

 в діяльності державних органів переважають методи тиску, диктату;

 обсяг прав і свобод населення залежить від влади і може бути змінений в будь-який момент;

 немає розмежування повноважень між гілками влади. Той самий орган, наприклад, може видавати, виконувати закони і здійснювати контроль за їх додержанням.

Прикладами такого режиму влади були нацистська Німеччина, режим Піночета, що існував в Чилі з 1972 по 1986 р., а також Радянський Союз і країни т.зв. соціалістичного табору.

Якщо дії влади спрямовані на захист прав і законних інтересів людини і громадянина, грунтуються на засадах справедливості, рівності, законності, розподілу влади, широкій участі громадян в житті держави, ми розуміємо, що така держава є демократичною. В такій державі громадяни вирішують важливі питання суспільного життя самі або через представників, обраних до органів влади від імені народу. Така держава найбільше відповідає умовам існування громадянського суспільства, працює, як регулятор різноманітних відносин в ньому.3. ЩО ТАКЕ РОЗПОДІЛ ВЛАДИ?

Розподіл влади на три частини є необхідною умовою для існування сучасної демократичної і правової держави. Жорсткий розподіл функцій законодавчої, виконавчої і судової влади між різними інститутами влади гарантує те, що вони будуть контролювати один одного і знаходитись в рівновазі, не допускаючи надмірного концентрування влади в руках однієї чи декількох осіб. Це одна з головних основ демократії.

Вперше цей принцип був сформульований у ХVІІІ, а втілений в життя в ХІХ столітті, коли в Європі конституційні держави замінили феодальні монархії.

Головна справа законодавчої влади – видавати закони. Закон – документ, в якому держава записує найважливіші правові норми. Всі закони разом називаються законодавством. Вищий представницький орган, якому надана законодавча влада називається парламентом.Виконавча влада приймає політичні рішення та впроваджує закони, створені законодавчою гілкою влади. Вона, як правило, складається з президента чи прем’єр-міністра та групи міністрів, котра називається кабінетом міністрів. Міністри очолюють типові відділи уряду: освіта, внутрішні справи, іноземні справи, фінанси, сільське господарство тощо. Урядові робітники (чиновники) є частиною всіх гілок уряду. Міліція та військові є частиною виконавчої влади і повинні бути під безпосереднім контролем голови виконавчої гілки.

Судова влада складається з судів у країні. Роль судів в демократії – впроваджувати справедливість для громадян та забезпечувати дотримання законів. Роль суддів дуже важлива й тому, що вони мають владу врегульовувати протиріччя між різними гілками влади. Щоб це було можливим, судді повинні бути незалежними від виконавчої та законодавчої гілок влади та мати право судового перегляду будь-яких рішень інших гілок влади.

Звичайно такий чіткий розподіл функцій влади є можливим тільки за умов повної влади закону – повинен бути основний закон, який жорстко визначає і регулює функції влади, повноваження і обов”язки посадових осіб, порядок вступу на посаду і відставки, - тобто Конституція.

В статті 6 Конституції України є положення про те, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову гілки влади. Кожна з гілок влади повинна виконувати лише свої повноваження, ні в якому разі не підміняючи одна одну.

За результатами виборів, у відповідності до Конституції України, формуються органи державної влади, які розпочинають цю владу здійснювати. Вони повинні створити таку систему, яка буде спрямована на роботу в загальних інтересах. Жоден орган влади, жодна особа не повинна мати можливість домінувати над іншими, тобто мати стільки влади, щоб неподільно і безкарно зловживати нею.

Цього можна досягти, оскільки Конституція не дозволяє зосередити всі види влади в одних руках. (Це зафіксовано в ІV-ІХ розділах Конституції, де визначаються повноваження різних гілок влади). Влада розподіляється. І представники різних видів влади (законодавчої, виконавчої, судової) будуть приймати всі рішення, оглядаючись на інші гілки влади.

Від цього виграє суспільство, оскільки кожна влада в своїх діях повинна буде орієнтуватись не на своє всевладдя, а на те, що інша влада може втручатись і “переважати” її.Виконайте та обміркуйте

Об`єднайтеся в три групи, оберіть один з наведених нижче текстів, уважно прочитайте його і визначте, які види влади були відсутні в даному прикладі та якими були наслідки такої відсутності. Підготуйте також відповідь на поставлене питання.

Текст 1.

100 років тому в Автомобільній Республіці група виборців почала конструювати та виробляти автомобілі. Через декілька років вони стали досить популярними та їхня кількість досягла багатьох тисяч. Це викликало численні проблеми: “пробки” на дорогах і суперечки між водіями, хто повинен їхати першим; багато нещасних випадків, коли гинули люди; завдання шкоди торговцям на вулицях. Поліція і суди були безсильні (хоча діяли досить активно), оскільки закони не порушувались. Уряд, посилаючись на свою зайнятість зовнішньополітичними справами, не знаходив часу для розробки законів про рух автомобілів і розповсюдило на транспортні засоби закон 1806 р. “ Про перевіз мішків та інших вантажів вулицями”.

Питання: Чому розробка законів є невідкладною і постійною справою? Обгрунтуйте свою відповідь власним прикладом.

Текст 2.

80 років тому Демократична Федерація Охайності почала перехід на сучасний автотранспорт. Країна придбала в Автомобільній Республіці 10 тисяч нових автомобілів. Одночасно був прийнятий і відповідний Дорожній кодекс (сукупність законів про дорожній рух). Уряд витратив великі гроші на навчання суддів Автомобільного суду. Коли почалося ще створення Дорожньої поліції, більша частина громадян висловила протест, аргументуючи тим, що:

“Автомобілі належать не всім, ми не хочемо платити більше і так вже багато грошей витрачено!”. Проект створення дорожньої поліції був згорнутий.Питання: Чи можна буде здійснити перехід на автотранспорт у даній Федерації без проблем? Назвіть декілька складних ситуацій, які очікують мешканців країни.

Текст 3.

100 років тому в Королівстві Правильних Шляхів з”явились перші автомобілі. Їхня кількість швидко зросла до кількох тисяч. За наказом Короля було побудовано 10 тис км. сучасних шосейних доріг. Король доручив розробити Кодекс дорожнього руху, що і було зроблено. Потім були організовані спеціальні курси дорожньої поліції. Через два роки сотні співробітників вийшли на дороги, щоб затримувати порушників. На дорожню поліцію була покладена повна відповідальність за управління рухом і порядок на дорогах. Роботи їй вистачало. Кількість покараних зростала з кожним днем. До поліції зверталися зі скаргами як постраждалі пішоходи, так і водії, вимагаючи розв’язання багатьох суперечок.

Через деякий час серед громадян розвинулось невдоволення станом справ дорожнього руху.

Питання: Поясніть, наводячи приклади, чому було неминучим невдоволення і розчарування? Чого не вистачає в діях Короля? Як би ви змінили роль Дорожньої поліції?Зверніть увагу!

Основними ознаками сучасної демократичної держави вважаються:

 здійснення в державі народовладдя; суверенітет народу;

 вільні та відкриті вибори;

 проголошення людини, її життя, здоров’я, честі і гідності найвищою соціальною цінністю; гарантовані державою права і свободи людини;

 захист державою прав меншості;

верховенство права та можливість захистити свої права, зокрема в суді;

 розподіл державної влади

 багатоманітність суспільного життя;Перевірте себе

Проаналізуйте наведені ситуації і визначте, чи могло це трапитись в державі, в якій дотримуються принципів демократії.

1.Суд виправдав звинувачуваного за образу президента держави, але президент, пояснивши, що в нього є докази вини цієї особи, змінив вирок суду і віддав наказ про позбавлення його волі.

2.Суд виправдав звинувачуваного у здійсненні крадіжки, хоча він відмовився дати покази.

3.Контролер наказав пасажиру без квитка вийти з автобуса. Коли той не підкорився і не сплатив штраф, він силою виштовхнув його з автобуса, вчинивши йому матеріальну шкоду: порвав одежу і розбив годинник.

4.Поліцейський відібрав автомобіль у п’яного водія і віддав його місцевому дитячому садку.

5. Після декількох несправедливих рішень суду громадяни зібрались і вирішили звільнити суддю з посади. Вони перегодили вхід до приміщення суду і не дозволили судді зайти, оголосивши, що вони йому не довіряють.

6.Президент країни ввів податок у розмірі 3 гривні на місяць для всіх господарів собак, наказавши всі зібрані гроші перераховувати в фонд бродячих тварин. За несплату податку передбачався штраф у розмірі 50 гривень.Поняття і терміни: * правління більшості * дотримання прав меншості * дотримання прав і свобод людини * вільні та відкриті вибори * правова держава, * політичний та ідеологічний плюралізм *влада * державна влада * апарат засобів впливу * демократичний та авторитарний режим влади * розподіл влади * законодавча, виконавча і судова влада.

Це Ви зможете зробити самі

- Вирішіть і коротко запишіть: до якої влади і чому ви б звернулись, якщо б хотіли змінити закон про права споживача?

- якщо б вам продали неякісний телевізор і відмовили повернути гроші?

- якщо б ви побачили, що в магазинах вашого міста або села продають “Пепсі” та “Фанту”, на яких відсутні фірмові знаки виробників?

КОМУ НАЛЕЖИТЬ ВЛАДА

* які форми правління можливі за умов демократії? *система


державної влади в Україні*

Тому, хто буде володарювати над іншими, належить спочатку навчитися володарювати над собою”Демокріт

Єдиний для суверенного народу спосіб зберегти ту міру влади, яка йому потрібна і яку він сам може здійснювати, полягає в тому, щоб не давати своїм правителям необмеженої влади”Джованні Сарторі

Щоб не було можливості зловживання владою, необхідний такий порядок речей, при якому різні влади могли б обопільно стримувати одна одну…”Ш.Монтеск”є

Жодна країна не в змозі довго насолоджуватись щастям і спокоєм, якщо народ її не збільшує поступово свою владу, не розширює своїх прав і не втручається в роботу державної машини”Г.Бокль

Після цього уроку ви зможете:

 розрізняти парламентську, президентську і змішану систему;

 називати держави, де існують названі системи;

 обгрунтовувати переваги і недоліки різних систем;

 визначати існуючу в Україні систему державної влади

1. ЯКІ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ МОЖЛИВІ ЗА УМОВ ДЕМОКРАТІЇ?

Подумайте і дайте відповідь

Як ви думаєте, хто в Україні має більше влади – президент чи Верховна Рада?

Можна прояснити це питання шляхом голосування за трьома тезами:

-більше влади у президента;

-більше влади у Верховної Ради;

-вони рівноправні

Переваги демократії доведено бодай тим, що сьогодні найбільш розвинутими в економічному та соціальному плані є демократичні держави. Серед найбільш розвинутих країн сучасного світу – США, Великобританія, Франція, Японія, Канада. Ці країни давно йдуть шляхом демократії. В останні десятиліття в світі відбулися якісні зміни: демократичний шлях розвитку обрало багато держав у Східній та Центральній Європі, Азії, Африці, Латинській Америці.

Історії відомі дві основні форми правління (тобто формування і здійснення влади): монархія і республіка. Монархія, що означає в перекладі з грецької влада однієї особи, здавалося б не дуже відповідає демократії. Однак низка сучасних парламентарних (конституційних) монархій: Англія, Бельгія, Іспанія, Норвегія, Швеція, Японія – цілком демократичні. Повноваження монарха тут суттєво обмежені. Основні питання державного життя в цих країнах регулюються парламентами.Республіка (від латинського “справа народу”) ближче до демократії. Влада в республіці здійснюється виборними органами, виборним головою держави. Є два види республік: парламентська та президентська.

Для парламентської республіки характерна влада вищого законодавчого органу – парламенту. Він створює закони держави, формує уряд, який підконтрольний парламенту. Головою уряду є лідер партії, яка перемогла на виборах, або президент, який обирається парламентом. Парламент має право відправити голову уряду у відставку.

В президентській республіці голова держави (президент) обирається громадянами і не відповідає перед парламентом. Він є одночасно головою виконавчої влади і уряду (наприклад, в США і Мексиці). При згоді з парламентом президент сам формує уряд. Він може пропонувати парламенту свої закони, а також має право “вето” – заборону законів, прийнятих парламентом. Але і парламент може впливати на президента: він може оголосити імпічмент, тобто зняти президента з його посади.

В сучасний період з’явилися і розвиваються змішані форми правління. У напівпрезидентській республіці і президент і парламент обираються на прямих виборах і є взаємно незалежними. Формування уряду і його праця залежать від них обох. Президент формує уряд, який є підконтрольним президенту, але парламент може висловити недовіру уряду. Президент володіє правом розпуску парламенту. Напівпрезидентськими є Австрія, Польща, Росія, Фінляндія, Франція. За Конституцією 1996 року Україна також має напівпрезидентську форму правління.

Різним формам правління властиві свої переваги і недоліки. В парламентарній республіці існує єдність законодавчої і виконавчої влади. Але уряд може бути слабким завдяки роз’єднаності парламенту, розділеного на партійні групи. Сила президентської республіки в тому, що президент обирається народом, що забезпечує стабільність, особливо в складні для країни періоди. Однак в цьому випадку, як правило, виникає більше суперечок між парламентом і виконавчою владою.

Кожне суспільство само визначає, які форми та принципи демократії є для нього найважливішими, і в наданні такої можливості також проявляється універсальність демократіїДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ…

Державний устрій США

США є федеральною республікою з президентською системою правління. Головою держави і уряду є президент, якого обирають на двомісячних виборах. Президента вибирає колегія електорів, обрана громадянами на загальних виборах.

Президент є головнокомандуючим Збройних сил. Він пропонує законодавчу програму, затверджує закони, прийняті Конгресом, розробляє проект бюджету, заключає міжнародні угоди, призначає вищих посадових осіб.

Президента можна зняти з посади тільки за звинуваченням у злочині (державна зрада, хабарництво тощо). Звинувачення може висунути Палата представників, а розглянути Сенат.

Законодавча влада належить Конгресу, який складається з двох палат – Сенату, куди вибираються 100 сенаторів на 6 років (по 2 від кожного штату) і Палати представників – 435 представників, які вибираються на 2 роки.

Виконавча влада належить президенту, який створює свій уряд (кабінет). Уряд має бути затверджений Сенатом. Він складається з міністрів і секретарів, котрі керують департаментами окремих галузей. Уряд не є відповідальним перед Конгресом.

Окремі штати мають свої Конституції, свою виконавчу владу (губернатора), законодавчу владу, а також судову владу. Штати мають свої закони та широку автономію (за виключенням зовнішніх справ, оборони та випуску грошей) але вони повинні дотримуватись федеральної Конституції.

Державний устрій Великобританії

Великобританія є парламентарною монархією. Конституції як окремого документа немає. Вона складається з парламентських законів, прийнятих протягом століть.

Головою держави є король. За законом король має широкі права. Король підписує закони, прийняті парламентом, скликає і розпускає парламент, призначає вищих посадових осіб. Але всі ці права є формальними (представницькими), оскільки від імені короля править прем”єр-міністр.

Законодавча влада належить королю і парламенту, що складається з Палати общин або Палати представників і Палати лордів.

Палата общин (650 представників) на 5 років обирають громадяни на прямих виборах. Палата лордів складається з 1184 представників знаті, які отримали свої титули від короля або в спадщину.

Виконавча влада належить прем”єр-міністру, який створює і керує урядом – кабінетом.

Прем`єр-міністром король призначає лідера партії, котра отримала більшість голосів на виборах Палати общин.

До закінчення повноважень палати общин, за пропозицією прем”єр-міністра, король може розпустити палату общин і призначити нові вибори.Подумайте і дайте відповідь

Розділіться на дві приблизно однакові групи. Одна – познайомиться з текстом “Державний устрій США”, інша – “Державний устрій Великобританії”.

Оберіть з кожної групи трьох прес-секретарів, які будуть відповідати на питання про устрій “своєї” держави. “Американці задають питання “англічанам” і навпаки по черзі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка