Наукове редагування – О.І. Пометун, доктор педагогічних наук, професор РецензентиСторінка16/18
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.72 Mb.
#615
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ…

Стаття 2 Загальної декларації прав людини

Кожній людині надаються всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, соціального чи станового походження, майнового чи іншого стану.Стаття 7 Загальної декларації прав людини

Усі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якого розрізнення, на рівний захист законом. Усі люди мають право на однаковий захист від будь-якої дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від будь-якого підбурювання до такої дискримінації.Стаття 30 Конвенції ООН про права дитини

У тих державах, де існують етнічні, релігійні або мовні меншини чи особи з числа корінного населення, дитині, яка належить до таких меншин або корінного населення, не може бути відмовлено в праві спільно з іншими членами її групи користуватися своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою.


Із статті 24 Конституції Україні

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками…

Є тільки один шлях безконфліктного співіснування всередині держави – це універсальний принцип демократії – править більшість, дотримуюсь прав меншості. Демократична держава реалізує волю більшості громадян, одночасно жорстко гарантуючи право меншості на існування. Тільки такий шлях дозволяє досягти миру, стабільності і розвитку суспільства.

Законодавство України гарантує національним меншинам права: на користування і навчання рідною мовою, розвиток національних культурних традицій, сповідування своєї релігії, створення національно-культурних навчальних закладів, видання газет, журналів, книг мовами національних меншин тощо.

Але мир і злагода в суспільстві – це не тільки справа держави. Кожна людина повинна усвідомлювати, що слід шукати шляхи для до взаємопорозуміння з представниками інших груп населення, інакше можливі конфліктні ситуації. Отже, для забезпечення діалогу між культурами, народами, меншинами потрібно:

- усвідомлювати рівність прав і цінностей, боротися проти дискримінації.

- намагатися дізнаватися про культуру інших народів.

- співпрацювати, допомагати один одному.

- порівнювати і обмінюватися: поглядами, досвідом, ідеями, досягати домовленостей, приймаючи спільні рішення.Перевір себе

Прочитайте наведені приклади ситуацій та визначте, в яких з них, на ваш погляд, порушені права національних меншин:

- певній національній групі місцева влада заборонила відкрити школу з рідною мовою навчання;

- міністерство освіти і науки видало наказ, за яким в школах національних меншин українська мова викладатиметься 5 разів на тиждень;

- випускники шкіл національних меншин повинні здавати обов’язковий випускний екзамен з державної мови;

- всі написи в громадських місцях мають бути державною мовою;

- міністерство юстиції відмовило в реєстрації громадської організації національної меншини, мотивуючи тим, що на території країни мешкає лише декілька сотень представників цієї меншини;

- органи державної влади заборонили представникам національної меншини брати участь у міжнародній конференції, оскільки вони не представляють національну більшість.Поняття і терміни: *культура *полікультурна держава *поліетнічна держава *меншина *національна меншина *права національних меншин

Це Ви зможете зробити самі

З чим тепер у вас асоціюється поняття “полікультурне суспільство”. Назвіть три явища суспільного життя України, котрі свідчать, що вона є полікультурною державою.ЩО ТАКЕ ПАТРIОТИЗМ

*що означає бути патріотом? *еміграція – право кожної людини чи дезертирство?

Не питай, що тобі може дати держава, а запитай себе, що ти можеш дати державі”

Д.Ф.Кеннеді

Після цього уроку ви зможете:

 розрізняти поняття “патріотизм”, “шовінізм”, “космополітизм”;

 формулювати своє розуміння понять “патріот”, “патріотизм”;

 обгрунтовувати свій вибір місця проживання в Україні або іншій країні світу1. ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ПАТРІОТОМ?

Подумайте і дайте відповідь

Чи відчуваєте ви себе українцем (росіянином, білорусом, поляком тощо)? Що означає для вас бути представником свого народу?

Патріотом (від латинського pater - батько) називають людину, яка любить свою Батьківщину, захищає її інтереси та авторитет. Патріотизмом називають любов до конкретної країни, вірність їй.

Чи всі українці є патріотами? Що означає бути патріотом? Чим патріот відрізняється від шовініста? Як їх можна розрізнити, якщо обидва стверджують, що люблять свою Батьківщину і бажають їй добра? Як людина може довести свій патріотизм? Чи може бути патріотом України людина, яка не живе в країні, або людина іншої національності, яка живе в Україні?

На такі теми люди не говорять щодня. Але вони є достатньо важливими для кожного і кожної з нас, щоб хоча інколи задумуватись над ними. Серйозні та обгрунтовані відповіді на них дають людині уявлення про її ставлення до свого народу, держави, до самої себе. Ці наші думки впливають на вибір життєвого шляху.

Виконайте та обміркуйте

Виберіть і впишіть у відповідні колонки ті ознаки, які ви вважаєте суттєвими для характеристики патріотизму і не-патріотизму.

- щоб стати патріотом треба знати українську мову, знати і поважати гімн і герб нашої країни, багато працювати і не купувати іноземні продукти.

- патріоти не носять імпортної одежі і не слухають іноземної музики;

- якщо ви розмовляєте з іноземцями тільки українською мовою – це патріотично;

- дійсні патріоти знають тільки українську мову. Вивчення інших мов загрожує існуванню української держави;

- частина громадян вважає, що про відсутність патріотизму свідчить той факт, що люди не беруть участі у виборах. Інші стверджують, що людина, яка не бере участь у виборах може бути патріотом;

- патріотом не може бути людина, яка не хоче працювати, не сплачує податки, ховає свої прибутки від держави;

- патріот підтримує уряд і не критикує його, навіть якщо не згоден з його політикою;

- патріотом не може бути людина, яка не поважає гімн і герб держави;

- патріот готовий пожертвувати життям за Вітчизну, він ніколи не ухиляється від служби в армії;

- більшість людей вважає, що уряд не повинен підтримувати продаж іноземних товарів, але і повинен з нею боротися. Значна кількість людей висловлюється проти вільної торгівлі імпортними товарами, але купує головними чином іноземні товари;

- багато хто вважає, що не має значення, де жити і якою мовою говорити, головне – любити людей, бачити світ і розвивати свої здібності;

- багато хто вважає, що не треба купувати імпортні продукти, оскільки це шкодить вітчизняному виробнику сільськогосподарської продукції;

- патріот обов”язково буде працювати у вітчизняній приватній фірмі краще, ніж в іноземній;

- той, хто працює в іноземній фірмі тому, що там більше платять, не є патріотом.
Я вважаю, що…
Патріотом є той, хто… Патріотом не є той, хто…

Справжній патріотизм приносить користь державі, але коли відмовляються від знання мови і культури інших народів, від купівлі іноземних товарів, або від нормального толерантного спілкування з представниками інших країн – це неправильне розуміння патріотизму, яке може породжувати серйозні конфлікти в суспільстві. Якщо людина проголошує лозунги про перевагу одного народу чи національності над іншими, про нетерпимість та вороже ставлення до інших народів, це вже не є патріотизмом, це шовінізм. З іншого боку, є люди, які вважають себе такими, що належать всьому світові і людству, а приналежність до однієї країни називають обмеженістю. Вони називаються космополітами (від грецького – громадянин світу).2.ЕМІГРАЦІЯ - ПРАВО КОЖНОЇ ЛЮДИНИ ЧИ ДЕЗЕРТИРСТВО?

Виконайте та обміркуйте

Якщо б у вас була можливість виїхати з України на постійне проживання в іншу країну, чи скористалися б ви такою можливістю?

Обгрунтуйте свій вибір конкретними аргументами “за” або “проти”. Коротко запишіть їх.

Проведіть дискусію на тему “Еміграція – право кожної людини чи дезертирство?”. Використайте наведені нижче тексти.

1)Еміграція – це право кожного і кожної

Кожна людина має право жити там, де їй краще. У багатьох країнах можна набагато швидше досягти високого рівня життя, тому залишатися в Україні немає ніякого сенсу. Позитивних і помітних змін треба чекати довгі роки, а життя минає. Кожен і кожна повинні дбати про своє життя самі. Важливим є власне благополуччя та рівень життя своєї сім”ї, близьких, а не народу чи держави. Тільки тоді, коли всі будуть спочатку турбуватися про себе, всім буде добре. Немає сенсу залишатися на Батьківщині, коли ти не можеш вплинути на її розвиток. Набагато більше користі можна принести, якщо отримати гарну освіту і стати заможною і впливовою людиною.

2) Еміграція – це дезертирство з власної країни.

Кожна людина належить до певного народу, країни, з якими її пов’язує спільна мова, минуле, проблеми і майбутнє, що треба розбудовувати всім разом. Залишаючи Батьківщину в складний момент, ми послаблюємо здатність нашої держави долати труднощі, затримуємо її розвиток. Можливо Ви будете потрібні своїй державі як політик, письменниця, інженер або лікарка. Якщо б всі, хто колись поїхав з України в інші країни, залишилися б тут і працювали, нам тепер було б легше. Людина має свої обов’язки перед народом, державою, до яких вона належить. Треба використовувати всі свої здібності на користь країни. Еміграція - це уникнення від відповідальності і пошук легшого шляху для досягнення свого благополуччя.

Перевірте себе

Назвіть декілька ознак, з яких для вас складається обличчя сьогоднішньої України, наприклад:

- позитивні та негативні риси характеру мешканців України;

- явища та речі, якими ми пишаємося та яких соромимося в житті нашої країни;

- характерні ознаки економічного та політичного життя;

- риси та ознаки, за якими Україну знають в світі;

- три місця в Україні, які ви б хотіли насамперед показати своїм друзям з інших країн.

Поняття і терміни: * патріот * патріотизм * націоналізм * шовінізм * космополітизм * еміграція *

Це Ви зможете зробити самі

Намалюйте в серйозній або сатиричній формі малюнок “Мій образ України”. Покажіть в ньому ті явища, котрі ви вважаєте найбільш суттєвими.ПРОЕКТ “ГРОМАДЯНИН”

Беручи участь у цьому проекті Ви зможете:

критично оцінювати дійсність;

чітко та аргументовано висловлювати свої думки;

вміти впливати на рішення владних структур;

грамотно, відповідно до норм чинного законодавства, знаходити шляхи розв“язання суспільних проблем

1. Що таке проект “Громадянин”?

Розв’язання важливих суспільних проблем відбувається не лише через прийняття відповідних законів чи постанов органами влади, а й передусім завдяки активній суспільній позиції громадян. Запропонований Вашій увазі проект закликає усіх нас спільно з державними органами, громадськими організаціями ініціювати та здійснювати безпосередні практичні кроки задля зміни нашого життя на краще.Дорогі друзі! У Вас, як і в усіх громадян України, є конституційне право висловлювати свої погляди на проблеми рідного села чи міста, а також нашої держави. Ви також можете реально розв’язувати конкретні проблеми чи впливати на їхнє вирішення владними чи громадськими структурами. Наша суспільна активність та громадянська культура стануть запорукою демократичного розвитку нашої держави. Проект «Громадянин» проводиться також у багатьох інших країнах світу. Практика свідчить, що ініціатива юних є вагомим чинником у процесі вирішення різних проблем суспільного життя.

У нашому довкіллі є чимало різноманітних проблем, які тривалий час чекають свого розв’язання. Невпорядковані вулиці, брудні під’їзди будинків, у яких ми живемо, відсутність умов для організації дозвілля молоді, місця екологічної небезпеки – ці та багато інших різних проблем неможливо вирішити лише зусиллями владних структур. Необхідна ініціатива та вимогливість самих громадян. Розглянемо два приклади суспільних проблем, які можуть зустрітися у кожному населеному пункті:

1. Місцевий парк забруднений пластиковими пляшками. Це не подобається ні нам, ні місцевим жителям, ні навіть тим, хто цей парк забруднив. Спробуймо добре проаналізувати причини виникнення такої ситуації, а також прибрати територію парку власноруч. Подумаймо над можливими пропозиціями щодо запобігання такому забрудненню у майбутньому. Таким чином, ми не тільки змінимо вигляд свого парку на краще, але й покажемо добрий приклад господарності та культури поведінки у громадських місцях. Здебільшого цю проблему можна вирішити власними силами, не звертаючись по допомогу до владних чи громадських інстанцій.

2. У Вашому населеному пункті руйнується чудова архітектурна споруда - пам’ятка історії, якій, можливо, понад сотню років. Звичайно, що Вам не під силу самостійно її реставрувати чи знайти на це відповідні кошти. Це справа владних структур. Але привернути їхню увагу до цієї проблеми, активізувати місцеву громаду, написати статтю до місцевої газети, виготовити відповідний плакат та розмістити його у людному місці, – це під силу юним громадянам.

Головна роль у розв’язанні суспільних проблем належить державним інституціям. Однак їхня активність є лише частиною загального процесу прийняття суспільних рішень. Для того, щоб такий процес був якісним, а рішення демократичними, необхідні консолідація і співучасть усіх громадян. Тільки це може стати запорукою нашого загального добробуту.

Вирішувати будь-яку проблему одному важко, а то й не під силу. Якщо Вашими однодумцями стане група друзів чи весь колектив класу, виконати завдання буде набагато легше.

Як свідчить практика, беручись до відповідальної суспільної справи, належить дотримуватись певних правил. Далі Ви зможете детальніше ознайомитися із основними етапами роботи над суспільним проектом “Громадянин”.

Отже, крок за кроком.

Підготовчий етап

Для того, щоб Ваша суспільна діяльність була якісною та продуктивною, потрібні певні знання та вміння.Дізнайтеся та обговоріть

1. Проаналізуйте структуру органів державної та місцевої влади у Вашому населеному пункті, районі, мікрорайоні тощо, сферу їхньої відповідальності, специфіку роботи та повноваження .

2. Визначте, які громадські організації, групи за інтересами, засоби масової інформації є найактивнішими у громадському житті Вашої місцевості, регіону.

3. Ознайомтеся із технологією проведення опитування та аналізу його результатів, вивчення нормативних документів тощо.

4. Прочитайте літературу про основні правила ділового етикету (написання листа, ведення розмови по телефону, проведення ділової зустрічі тощо).

5. Дізнайтеся про найвагоміші досягнення, найболючіші проблеми та перспективи розвитку Вашого села, району, міста чи області.І-Етап.
Bизначення актуальних проблем місцевої громади

У нашому оточенні, особливо в даний час, зустрічаються певні проблеми, що довгий час очікують свого розв’язання. Десь менш важливі, десь надзвичайно актуальні. Але кожна з них потребує свого вирішення. Громадська думка повинна впливати на вирішення різних проблем довкілля органами влади.

Цей етап має на меті з“ясування найбільш актуальних проблем, що характерні для Вашого населеного пункту. Спільне обговорення у класі та аналізування усіх суспільно-важливих проблем допоможуть Вам вибрати одну, котра стане об’єктом подальшого дослідження. Важливо, щоб обрана проблема була актуальною не лише для Вас, Ваших друзів, а й для усіх громадян Вашої місцевості. Поділіться обраною проблемою із своїми родичами, знайомими, мешканцями Вашого населеного пункту.

Далі ми подаємо окремі приклади таких проблем, з якими Ви можете зустрітися у Вашому населеному пункті. Для дослідження Ви можете зосередити свою увагу на одному із нижче наведених прикладів або взяти для дослідження будь-яку іншу суспільну проблему, котра потребує розв“язання.Приклади проблем школи та учнівської молоді:

- Шкільна територія потребує впорядкування.

- У школі відсутній комп’ютер чи інші сучасні засоби навчання.

- Школярі, особливо із сільської місцевості, мають обмежені можливості у вивченні іноземних мов.

- Відсутність спортивного інвентаря, необлаштованість спортивного залу не сприяють фізичному розвитку школярів.

- Немає коштів для забезпечення шкільної бібліотеки передплатними виданнями та іншою цікавою навчальною чи художньою літературою.

- Рівень культури школярів під час спілкування повинен бути вищим.

- Відсутні місця організації дозвілля молоді в післяурочний час.Приклади проблем місцевої громади:

- Поблизу школи стоять рекламні щити, котрі рекламують тютюнові вироби та алкогольні напої.

- Люди із травмами рухового апарату, які проживають у Вашому населеному пункті, великою мірою ізольовані від суспільства.

- У місцевому дитячому будинку відчувається нестача підручників чи канцелярського приладдя для навчання.

- Люди похилого віку, які становлять більшість населення невеликого села, не мають повноцінного медичного обслуговування.

- Одна з вулиць, на якій проживає багато учнів Вашого класу, потребує благоустрою або заборони проїзду вантажного транспорту тощо.Приклади екологічних проблем.

- У Вашому населеному пункті немає парку.

- Місцеві підприємства забруднюють довкілля.

- Сміттєзвалища немає, або воно невпорядковане чи знаходиться у невідповідному місці.

- Проводиться невиправдане масове вирубування лісу.

- Відсутнє озеленення окремих вулиць Вашого села чи міста.Приклади проблем, пов’язаних з обмеженням прав та свобод особистості.

- Багато громадян не бере участі у виборах. Особливо це стосується виборів до органів місцевого самоврядування.

- Люди обурені тим, що виборча компанія відбувається із порушенням норм чинного законодавства.

- Найініціативніші члени місцевої громади відчувають на собі тиск владних структур.

- Місцеві засоби масової інформації тенденційно та однобоко подають інформацію. Відсутня свобода слова.

ІІ-Етап.
З`ясування та обґрунтування проблеми дослідження

Якщо Ви зібрали достатню кількість інформації про найважливіші проблеми Вашого населеного пункту, то шляхом спільного обговорення вирішіть, яку саме проблему Ви будете досліджувати. Звичайно, належить вибрати таку проблему, котра буде важливою для Вас і Вашого оточення.

Якщо Ви все ще не можете вирішити, яку проблему досліджувати, проведіть опитування місцевої громади. У цьому Вам допоможуть такі види збору додаткових відомостей:

Обговоріть одну із вибраних проблем у своїй сім’ї, із друзями, сусідами. З’ясуйте, що Ваші знайомі знають про цю проблему, визначте їхнє ставлення до неї. Беручи інтерв’ю, розкажіть особі, яку Ви опитуєте, про досліджувану проблему. Поставте запитання і запишіть отримані відповіді. Якщо особа, у якої Ви берете інтерв’ю, хоче зберегти анонімність, поважайте це рішення.Дослідження друкованих джерел:

Пошукайте газети та інші друковані джерела інформації, що доводять існування цієї проблеми і пропонують можливі шляхи її розв’язання! Зібрані матеріали віднесіть до школи і проведіть обговорення їхнього змісту з учителями та однокласниками! Заповніть «Анкету дослідження друкованих джерел», для того, щоб було видно, які саме матеріали Ви використали.Дослідження інформації, переданої по радіо чи телебаченню:

Слухайте радіо і дивіться телевізійні передачі, в яких розглядається ця проблема та вказуються можливі шляхи її розв’язання. Обговоріть цю інформацію з учителем та своїми однокласниками. Для узагальнення отриманої інформації заповніть анкету, зазначивши на ній назву програми та час ефіру.ІІІ-Етап.
Дослідження обраної проблеми. Збір інформації

Отже, Ви зробили остаточне рішення щодо вибору проблеми. Тепер Вам необхідно зібрати та проаналізувати досить різноманітний спектр інформації, що стосується її. Вам належить також вирішити, де можна отримати матеріали, які тим чи іншим чином стосуються вибраної проблеми. Існують різні джерела отримання інформації. Вам потрібно звернутися до людей, організацій чи установ, які найбільш поінформовані про цю проблему.Визначення джерел інформації

Складіть список можливих джерел отримання інформації. Вирішіть, з якими організаціями чи окремими людьми Ви будете спілкуватися. Розділіться на дослідницькі групи.

Кожна дослідницька група звертається до одного чи декількох джерел інформації. Дорослі також можуть допомогти Вам збирати інформацію, однак вони не повинні робити всю роботу замість Вас.

Ви також можете запросити до свого класу людей, які щось знають із досліджуваної проблеми і можуть Вам про це розповісти.

Одержану інформацію зберігайте для того, щоб використати її згодом при формуванні презентаційних матеріалів класу.

Приклади можливих джерел інформації:1. Бібліотеки

Насамперед спробуйте скористатися матеріалами бібліотеки Вашої школи. Можете користуватися також фондами громадських бібліотек – селищної, міської тощо. Попросіть дорослих відшукати необхідний матеріал у наукових бібліотеках, доступ до яких Вам, можливо, буде утруднений. У них є газети та інші друковані видання, що можуть містити інформацію з досліджуваної проблеми. Працівники бібліотек завжди допоможуть Вам підібрати необхідний матеріал, якщо Ви чітко поясните мету свого візиту. У деяких бібліотеках є копіювальні апарати, і Ви можете зробити копії відповідних статей для поповнення загальної збірки матеріалів класу.2. Редакції газет

Ви можете встановити контакт з редакціями місцевих газет. Можливо, Ваша проблема могла б зацікавити їх також. Коресподенти газет регулярно збирають інформацію з проблем свого реґіону і зможуть поділитися з Вами своїми знаннями та вміннями. Співробітники газет могли б надати Вам вирізки статей, і, можливо, також фотографії.3. Вчителі школи, в якій Ви навчаєтесь, та інших навчальних закладів

Педагоги Вашого навчального закладу завжди готові надати Вам корисні поради. Особливо компетентну допомогу Ви зможете отримати від тих учителів, котрі викладають дисципліни суспільно-гуманітарного циклу.

Можливо, у Вашому населеному пункті є інші навчальні заклади, викладачі яких можуть бути експертами з обраної Вами проблеми. Зателефонуйте у приймальню і попросіть, щоб Вам допомогли сконтактувати із потрібними людьми.

4. Працівники правоохоронних органів. Юристи

Люди, діяльність яких пов’язана з охороною громадського порядку, дотриманням законів, добре знайомі з багатьма суспільними проблемами. Дізнайтеся, чи немає таких людей серед батьків учнів Вашої школи. Окремі юридичні служби охоче підуть Вам назустріч і нададуть безкоштовні консультації чи іншу допомогу, якщо Ви їм чітко поясните суть своєї ініціативи.5. Місцеві громадські організації та групи за інтересами

Можливо, що суспільна проблема, котру Ви досліджуєте, вже є об’єктом уваги різноманітних громадських організацій, політичних партій, груп за інтересами чи окремих громадян. Спробуйте об’єднати свої зусилля. Попросіть учителя або когось із доросли допомогти Вам написати їм офіційного листа чи зателефонувати.6. Державні органи влади

Представники місцевих органів законодавчої чи виконавчої влади за своїм службовим обов’язком повинні завжди бути готові надати Вам консультацію чи допомогу з відповідної суспільної проблеми. Депутати селищних, районних, міських, обласних рад чи Верховної Ради України повинні регулярно приймати громадян свого виборчого округу. Можете нагадати народним обранцям про те, що на майбутніх виборах Ви вже будете мати право голосу.8. Електронні засоби спілкування

Із багатьма матеріалами стосовно досліджуваної проблеми можна ознайомитися, використовуючи Інтернет. Спілкування із потрібними людьми чи організаціями через електронну пошту заощадить Ваші гроші та час. Якщо у Вашій школі ще немає такої можливості, зверніться за допомогою до інших організацій Вашої місцевості чи приватних осіб.10. Інформуйте громадськість

Чим більше людей знатиме про Ваш проект, тим більше допомоги Ви отримаєте. Поінформуйте про Вашу участь в акції “Громадянин” своїх друзів, однокласників, знайомих. Попросіть у редакціях місцевих газет, журналів, радіо чи телебачення надати коротку інформацію про досліджувану Вами суспільну проблему. Цілком можливо, що згодом результати Вашої роботи стануть цінним матеріалом для засобів масової інформації.Подумайте про інші джерела інформації.

Після того, як Ви вирішили, які джерела інформації будете використовувати, клас ділиться на дослідницькі групи. Кожна група збирає інформацію зі свого джерела.Каталог: uploads -> editor -> 3424 -> 136158
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
136158 -> «мотиваційний менеджмент в знз»
136158 -> Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області під керівництвом начальника Центру підполковника Закреницького Анатолія Анатолійовича
136158 -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №117» Дніпропетровської міської ради Поради психолога батькам Навчально-методичний посібник
136158 -> Положення про раду профілактики правопорушень серед неповнолітніх Єдині вимоги до учнів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка