Наукове редагування – О.І. Пометун, доктор педагогічних наук, професор РецензентиСторінка15/18
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.72 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Подумайте і дайте відповідь

- Розгляньте схему, визначте, які категорії населення є найменш соціально захищеними в умовах ринкової економіки і потребуюють допомоги з боку суспільства та держави?

- Прокоментуйте кожну складову системи соціального захисту. Чому саме вони є зараз актуальними для нашої держави? Як ці складові пов’язані з рівнем економічного розвитку України?

У масовій свідомості соціальна захищеність нерідко розуміється як милосердя, звужується лише до надання матеріальної допомоги, причому найбільш слабким прошаркам населення. Натомість соціальний захист тільки в тому випадку може бути ефективним, якщо він забезпечує матеріальне благополуччя і економічну самостійність, соціальний статус кожної особи, фізичне й духовне здоров’я.

Соціальний захист у громадянському суспільстві передбачає активність і самої особи, яка може бути визначена як самозахист. Йдеться про подолання утриманських стереотипів (“мені зобов’язані надавати певні блага, я не зобов’язаний нічого нікому віддавати”), активну участь громадянина у створені свого матеріального і соціального благополуччя, набуття певних особистісних якостей, необхідних для конкуренції на ринку праці, який існує поруч з ринком товарів.

В сучасних умовах в Україні важливим суспільним завданням, яке грає роль складової соціального захисту громадян, є збереження реального рівня доходів працюючих. Через кризові явища в економіці грошова одиниця знецінюється, зменшуються реальні доходи громадян тобто спостерігаються інфляційні процеси.Інфляція – знецінення грошей через їх надмірний випуск та нестабільність економіки

Завдання суспільства і держави – проводити розумну політику по забезпеченню стабільності грошової одиниці. Негативний вплив інфляції на доходи громадян держава може нейтралізувати шляхом індексації доходів (в першу чергу для людей, основним видом доходу яких є фіксована заробітна плата або пенсія), тобто їх гарантованим збільшенням у відповідності з темпами зростання цін на товари і послуги.3. Безробіття: проблема чи стимул?

Економічна нестабільність, окрім інфляції, має наслідком і скорочення потреби у кількості робочої сили. Зменшення обсягів виробництва, закриття окремих підприємств призводить до зменшення попиту на ринку праці. У той же час пропозиція на цьому ринку є стабільною – вона визначається чисельністю працездатного населення, яке хоче задовільнити власні економічні потреби.

Становище в економіці, коли частина працездатного населення не забезпечується робочими місцями, називається безробіттям

Подумайте і дайте відповідь

Розгляньте таблицю, порадьтеся з сусідом або сусідкою по парті і визначте, як зміни в економіці відіб’ються на кількості безробітних певної пофесії. Для цього використайте умовні позначення “к“ – число безробітних зменшиться; “й“ – число безробітних збільшиться; “=” – ніяк не зміниться; “?” – не знаю.

- Яка подія може викликати позначені наслідки в останньому рядку?

- Сформулюйте висновки про закономірності впливу економічних подій на рівень безробіття.

На рівень безробіття в країні впливають найрізноманітніші зміни у суспільному житті. Водночас право на працю ні в якому разі не означає повне забезпечення кожної людини робочим місцем за будь-яких умов виробництва. Зайнятість має бути ефективною, сприяти розвиткові економіки. Громадяни мають усвідомлювати, що конкуренція між працівниками за одержання робочого місця сприяє поліпшенню якості виконуваної роботи.Видатки бюджету та рівень безробіття в Україні

Подумайте і дайте відповідь

Розгляньте діаграму “Видатки бюджету та рівень безробіття в Україні”, обговоріть і дайте відповідь на запитання:

- Чи є взаємозв’язок між обсягом видатків бюджету ту рівнем безробіття? Який саме?

- Як громадянське суспільство може впливати на владні органи з метою зниження рівня безробіття?

Безробіття одночасно є і складною соціальною проблемою громадянського суспільства. Тому дуже важливо виробити на державному рівні дійовий механізм захисту суспільства від надмірного безробіття. З свого боку громадянин має бути готовим до конкурентного змагання за робоче місце та вміти шукати роботу для задоволення власних потреб.

Виконайте та обміркуйте

Об’єднайтеся у чотири групи. Завдання кожної групи – розробити план заходів (4-5 пунктів) щодо майбутнього працевлаштування громадянина, який щойно втратив роботу. Перша група розроблятиме такий план для інженера; друга – для бухгалтера; третя – для токаря; четверта – для вихователядитсадка. Під час роботи необхідно виходити з сучасних економічних умов, які склалися в Україні та використати нижченаведену схему “Засоби протидії безробіттю”.

Виконавши завдання, обговоріть та дайте відповідь на запитання:

- Які особисті якості необхідні громадянину для конкуренції на ринку праці? Як вони пов’язані із заходами державної підтримки безробітних?

- Яка з наведених у схемі особистих якостей є вирішальною при виборі майбутньої професії?

У громадянському суспільстві, економіка якого базується на засадах вільного ринку, безробіття є одночасно і проблемою, і стимулом. Як соціальна проблема безробіття повинно постійно перебувати в полі зору державних органів, які мають не допускати невиправданого збільшення числа безробітних, забезпечувати соціальний захист тих, хто втратив роботу. Як стимул безробіття посилює конкуренцію між робітниками, сприяє удосконаленню виробництва, підвищенню кваліфікації працююючих, і, в кінцевому результаті – зростанню якості продукції та розширенню асортименту товарів.Перевірте себе

Які основні соціальні цілі економіки в громадянському суспільстві? Чи можуть всі вони бути реалізовані в повному обсязі одночасно?

Як вплине на розвиток ринкової економіки ліквідація безробіття?

Чому боротьба з інфляцією є складовою соціального захисту?

Які зміни в сучасній освітній системі ви б запропонували для кращої захищеності молодих людей в умовах ринку?

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

*яку спільноту називають українським народом? * Україна – багатонаціональна держава *Після цього уроку ви зможете:

 визначати чинники формування такої спільності людей як народ;

 пояснювати взаємозв”язок між поняттями народ і національна держава;

 розрізняти поняття “громадянство” і “національність”1.ЯКУ СПІЛЬНОТУ НАЗИВАЮТЬ УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ?

Виконайте та обміркуйте

Назвіть великі народи світу і подумайте, що визначає приналежність людини до народу.

Об`єднайтеся в групи по 3 особи (групи А-І) і за 2 хв. визначте, що це за народ і покажіть на карті, де він проживає.

А.

- До цього народу належали члени відомої групи “The Beatles”;

- Мовою цього народу говорять біля 500 млн. людей в усьому світі;

- До недавнього часу вони могли потрапити в Європу тільки кораблем або літаком

Б.

- На прапорі цього народу три вертикальні смуги – синя, біла і червона;

- Він славиться своїм вмінням готувати вишукану їжу, особливо блюда з устриць та жаб”ячих лапок;

- Його полководцем був Наполеон Бонапарт;

В.

- Цей народ відомий виробництвом автомобілів “Шкода” і скла;

- Його мова схожа на польську та українську;

- Його територія знаходиться далеко від моря.

Г.

- Представники цього народу Леонардо да Вінчі та Мікельанджело;

- Обжиту цим народом територію часто називають чобітком;

- В усьому світі відомі їх улюблені страви: піцца і спагетті.

Д.

- Територія країни, на якій проживає цей народ, є найбільшою у світі;- Користується алфавітом, який називається кирилиця;

- До цього народу належав відомий письменник Федір Достоєвський;

Е.

- Цей народ живе в крані, де популярні бої биків;- Його мова найпоширеніша в Південній Америці;

- Його король послав Колумба у подорож

Є.

- Цей народ завоював українські землі в ХІV столітті;- Представник його був королем Польщі і переможцем битви під Грюнвальдом;

- Столицею сучасної держави цього народу є Вільнюс (в минулому українське місто Вільно);

Ж.

- Цей народ має спільну державу з англійцями та жителями Уельсу;- Його національний костюм – чоловіча спідниця;

- Його національний інструмент – волинка;

З.

- Кордони держави цього народу межують з Україною;- Представником цього народу був відомий композитор Ф.Шопен;

- В минулому його держава називалася Річчю Посполитою.

І.

- До цього народу належить дитяча письменниця – авторка книжок про Карлсона та Пеппі-Довгу Панчоху;- Цей народ проживає на берегах Балтійського моря;

- З королем цього народу підписав угоду гетьман Мазепа.

Знов сформулюйте відповідь на питання: чим відрізняються між собою різні народи.

Дуже часто ми чуємо та вживаємо слово народ. Термін «народ» (етнос) не можна визначити однозначно. В одних випадках народом називають все населення, всіх жителів тієї чи іншої країни. Нерідко можна почути, як народом називають масу чи скупчення будь - яких людей (наприклад, на вулиці). З поняттям «народ» також поєднують різні форми історичних спільностей людей (плем’я, народність, національність, нація).

Інколи термін «народ» вживають як синонім терміну «нація». Але це різні поняття. В нашому суспільстві існує нація етнічна ( її складають всі українці за національністю) та нація політична (громадяни України всіх національностей, об’єднані політико-правовими зв’язками з українською державою). Отже, коли ми говоримо про український народ, то в більшості випадків маємо на увазі ту спільноту, що визначається поняттям «політична нація» і до якої належать представники всіх національностей, які є громадянами України.

Подумайте і дайте відповідь

1) Стаття 11 Конституції України проголошує, що українська держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій, культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів та національних меншин в Україні.

Визначте, в якому значенні тут вжито термін «нація» - етнічна чи політична?

Доведіть свою думку.

Як ви думаєте, чому в тексті нашої Конституції йдеться про розвиток української нації саме в цьому розумінні?

2. УКРАЇНА – БАГАТОНАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА

Подумайте і дайте відповідь

Чи живуть в Україні тільки українці? Чи живуть українці тільки в Україні?

Назвіть інші відомі вам національності, котрі живуть в Україні.

Назвіть інші країни світу, де проживають українці та покажіть їх на карті.

Чи маєте ви родичів в інших державах? Де? Як вони туди потрапили?

Україна належить до молодих держав Європи. Її народ у 1991 році скористався правом на самовизначення, проголосивши створення незалежної держави.

В сучасному світі існують і національно однорідні держави і багатонаціональні. Україна відноситься до багатонаціональних держав. Тісні і тривалі політичні та економічні зв’язки, спільний досвід та інтереси сформували почуття єдності, приналежності до українського народу у різних етнічних груп, народностей та націй, що проживають на її території. Сьогодні їх об’єднує єдина держава, в якій всі вони є громадянами.

Громадянство означає зв’язок людини з державою, її права і обов”язки. Воно не залежить від кольору волосся, шкіри, вірувань, мови, на якій говорять люди, ані від національності, а лише від закону.

Згідно із законом, ми є громадянами України від народження, якщо народилися на її території або хоча б хтось із батьків є громадянином України. Не всі, хто мешкає в Україні є її громадянами, оскільки вони можуть бути іноземцями або особами без громадянства. Для тих, хто приїхав в Україну з інших держав і хоче стати її громадянином, існує певний порядок набуття громадянства за законом.

Але бути громадянином від народження або стати ним через набуття у дорослому віці, ще не означає мати відчуття громадянства.

Подумайте і дайте відповідь

Обговоріть в парах: чим громадянство відрізняється від національності?

За даними опитування, проведеного інститутом соціології НАН України на початку 90-х років 70 % осіб, відповідаючи на питання: хто ви за національністю? – назвали себе українцями. В 2001 році таких відповіді складають вже 75-77%.

Однак, коли задавалося питання: ким ви себе відчуваєте? – і пропонувалися варіанти відповідей: 1)громадянином України, 2)громадянином колишнього СРСР, 3)громадянином Росії, 4)мешканцем свого міста або регіону, 5)європейцем – на початку 90-х років 47% відчували себе громадянами Україні.

У 2001 році громадянами України відчувають себе тільки 35% опитуваних.

Як ви думаєте, про що свідчать такі дані?

Чому збільшилась кількість тих, хто вважає себе українцем за національністю?

Як ви думаєте, чому зменшилась кількість тих, хто вважає себе громадянином?

Яким може бути майбутнє України, якщо такі тенденції будуть зберігатися? Чому?

Перевірте себе

Прочитайте прислів’я, складені представниками етносів, що проживають в Україні, та спробуйте визначити, якому етносу належить кожне з них:

- Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.

- Рідна країна – мати, чужа – мачуха.

- Найсолодший хліб на чужині смаку не має.

- Людина без Батьківщини , як птах без гнізда.

- Дерево росте на одному місці.

- Де рідний край, там рай.

- Ціну рідній стороні складеш на чужині.

Обговоріть: чому складно визначити таку належність? Яка ідея об’єднує всі ці прислів’я? Про яку державу як Батьківщину , рідну землю йдеться у прислів’ях? До чого повинні прагнути представники всіх народів, щоб сприяти процвітанню нашого суспільства та держави?Поняття і терміни: * народ * український народ * громадянство *

Це Ви зможете зробити самі

Напишіть короткий твір на одну з тем:

1) “Для мене український народ – це…”

2) “Для мене Україна – це…”

3) “Для мене українська держава – це…”

УКРАЇНА – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

* що таке культура і полікультурне суспільство? * що таке національні меншини? *Після цього уроку Ви зможете:

 розповідати, що таке полікультурне суспільство і чому Україна є багатокультурною державою;

 якими є права національних меншин в Україні;

 пояснювати необхідність толерантних міжетнічних та міжкультурних відносин в Україні1. ЩО ТАКЕ КУЛЬТУРА І ПОЛІКУЛЬТУРНЕ СУСПІЛЬСТВО?

Виконайте та обміркуйте

Опрацюйте в парах такі питання. Складіть перелік тих страв, що ви і ваші сусід або сусідка вживали протягом вчорашнього дня. Проаналізуйте його та визначить: які з цих страв є традиційними, на ваш погляд, для української кухні, а які – ні. Як часто ви вживаєте страви, що є традиційними для інших народів? Про що свідчить цей факт?

Вільям Сомерсет Моем у романі «Лезо бритви» писав, що жодна людина не існує сама по собі. Люди - це країна, в якій вони народилися, будинок, де вони вчилися ходити, ігри, в які бавилися в дитинстві, їжа, яку їли, школа, де навчалися, письменники, яких читали і релігія, яку вони сповідували.

Мова йде про культуру, яку створило суспільство на певному етапі свого розвитку. Існують сотні визначень поняття культура. Перше, що асоціюється зі словом « культура «, це – музика, театр, книги, кіно та інші види інтелектуальної та художньої діяльності людей. Іноді говорять про культуру поведінки.

Але культуру можна сприймати і в більш широкому значенні.

Культура - це цінності і системи поведінки, які дозволяють певним групам населення усвідомлювати навколишній світ. Для того, щоб зрозуміти таке складне поняття, як культура, потрібно знайти відповіді на наступні питання суспільного життя: що є «добрим» і «поганим»? Хто має владу і яким шляхом вона набута? Яку роль відіграє релігія? Які взаємовідносини існують між чоловіками і жінками? Які традиції є важливими? За якими правилами відбувається вживання їжі та напоїв? Що вважається смішним? Як складаються відносини між представниками культур?

Цей список запитань можна продовжувати, але важливим є те, що представники однієї культурної спільноти дають однакові або схожі відповіді на подібні запитання. Представники однієї культури в багатьох випадках поводяться однаково, мають спільні уявлення і ставлення до певних речей. Особливо відчувається така спільність в оцінках та судженнях, коли вони контактують з представниками інших культур (наприклад, під час перебування за кордоном).

Кожна така група, особливо якщо її члени компактно проживають (край, місто, частина міста) прагнуть усвідомити себе як ціле, зберегти і зміцнити свої ознаки культури, користуватися в побуті своєю мовою. На жаль в багатьох країнах світу, особливо там, де такі групи великі, це призводить до конфліктів і протиріч, викликає взаємну недовіру, упередження, нетерпимість.

Культури постійно змінюються. Одна з причин таких змін - час. З часом змінюються уявлення людей про певні речі, і це призводить до зміни культури в цілому.

Ще однією причиною культурних змін є контакти з іншими культурами, взаємообмін, що веде до взаємозбагачення. Найчастіше такі процеси відбуваються в країнах, де живуть представники різних національностей, які є носіями різних культур.

Подумайте і дайте відповідь

Чи відоме вам поняття « полікультурне суспільство «?

Яке походження терміну « полікультурність «?

Яке визначення ви дали б поняттю « полікультурне суспільство» ?

Такі суспільства, які мають в своєму складі різні групи населення: національні, етнічні, релігійні, соціальні (молодь, пенсіонери, безробітні), професійні та інші - називають полікультурними (багатокультурними).

Як виникли полікультурні суспільства? Сучасні суспільства з багатьма культурами виникли в більшості випадків в результаті політичних та економічних процесів.

Наприклад, в Європі розвиток полікультурних суспільств став посилюватися після Другої світової війни. В той час відбувалося значне переміщення населення з однієї країни в іншу і в межах країн (міграція). Це призвело до співіснування в межах кожної з європейських країн різних культур.

Україна є багатокультурною державою. На її території проживають представники різних культур, національностей, віросповідань.

2.ЩО ТАКЕ НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ?

Україна є не тільки полікультурною, а й поліетнічною державою. На її території проживають представники різних етносів, які являються носіями різних культур. В певних випадках різні соціальні групи населення та етноси в Україні називають меншинами. Меншини - такі групи людей, які проживають на території країни протягом довгого періоду, але володіють відмінними від більшості населення рисами характеру, мовою, культурою, поведінкою, звичаями, способом життя.Виконайте та обміркуйте

1. Наведіть приклади різних відомих вам меншин в середині українського суспільства, які можна відрізнити за якоюсь ознакою (за віком, за статтю тощо)

2 . Що ви розумієте під поняттям « національна меншина «? В яких випадках ви чули таке словосполучення?

3. Про які з вказаних національних меншин, що живуть в Україні, ви


знаєте з:

а) інформаційних джерел;

б) власного досвіду;

в ) ніколи не чули;

- росіяни

- азербайджанці

- євреї

- вірмени- білоруси

- татари кримські

- цигани

- болгари

- румуни

- німці


- угорці

- греки


4. Який висновок про етнічний склад населення України можна зробити, аналізуючи ваші відповіді? Чи може ця інформація бути важливою для вас? В якому випадку?

Група людей, які відрізняються від більшості населення за своєю етнічною належністю є національною меншиною. Закон України “Про національні меншини” зазначає, що до національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

За останнім переписом населення (1989 р.) в Україні проживають представники понад 130 національних меншин. Найбільшою з них є росіяни (біля 11 млн.), 7 національностей нараховують понад 100 тис. осіб кожна: євреї, білоруси, молдавани, болгари, поляки, угорці, румуни. Кримських татар, німців, циган, азербайджанців, грузин, литовців – від 50 до 100 тис., чехів, словаків, корейців, латишів – 5-10 тис. Найменшими за чисельністю є національні групи, що нараховують від 1 до 5 тис. осіб.

Подумайте і дайте відповідь

Позначте знаком “+” речення, з якими ви згідні, знаком “–“ ті, з якими ви не погоджуєтесь. Зверніть увагу на те, щоб у ваших відповідях не було протиріч.

1.Національними меншинами називають такі групи громадян неукраїнського походження, які складають більшість в певній частині території держави.

2.В окремих регіонах України росіяни не є національною меншиною, тому що їх більше, ніж українців.

3.Голландці в Україні не є національною меншиною, оскільки їх тільки декілька осіб.

4.Олександр Іванов вважає себе росіянином, однак він українець, тому що народився і виріс в Україні, володіє української мовою, його мати українка.

5.Тарас Кальченко вважає себе українцем, однак він росіянин, тому що його мати росіянка, в його сім’ї не спілкуються українською мовою.

6.Особа не може змінити свою національність, яку успадкувала від батьків.

7.Кожному і кожній треба надати можливість вибирати національність незалежно від національності батьків.

Історії відомі різні підходи до вирішення проблем міжетнічних та міжкультурних відносин всередині держави. Одним з підходів є спосіб “змішування “ всіх груп і спільнот в одному “плавильному казані” і утворення єдиної одноманітної культури. Таке змішування має негативні наслідки і веде до втрати націями і групами своєї самобутності. Така політика на рівні держави може призвести до боротьби меншин за свої права, появи націоналізму, навіть, до міжнаціональних конфліктів. Так, більшість збройних конфліктів останніх років у світі пов”язана саме з міжнаціональними та релігійними проблемами.

Найгірше, коли наявність в країні людей різних національностей призводить до нетерпимості, а іноді і до дискримінації. Нетерпимість представляє собою відсутність поваги до думок, вірувань, традицій груп людей, які відрізняються від більшості, а дискримінація – обмеження прав певних груп осіб, спричинене, наприклад, їх національною належністю.

Отже, взаємовідносини національних меншин з національною більшістю можуть бути толерантними або суперечливими, конфліктними. Конфлікт породжується намаганням більшості інтегрувати національні меншини або прагненням меншості ізолюватися, відокремитися.Виконайте та обміркуйте

Об`єднайтеся в парах, уявіть собі, що ви є українцями, котрі мешкають в якійсь далекій країні Африки. Визначте і коротко запишіть три права, що повинна гарантувати вам ця держава.

Представте свої пропозиції класу, складіть один загальний перелік прав.

Щоб запобігти конфліктам міжнаціональні відносини в середині держави повинні бути врегульовані законом. Жоден громадянин держави не може мати менше прав ніж інші внаслідок свого національного походження.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка