Наукове редагування – О.І. Пометун, доктор педагогічних наук, професор РецензентиСторінка13/18
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.72 Mb.
#615
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Подумайте і дайте відповідь

Чи згідні ви з текстом цієї Конституції? З якими положеннями?

Чи вважаєте ви за необхідне щось змінити або додати в цьому тексті?

Чи хотіли б ви запровадити її в своїй школі? Чому?

З чого ви б почали процес її запровадження?

Орган шкільного самоврядування твоїх польських ровесників, який існує у більшості шкіл, називається Учнівська Рада. Вона складається з 7 учнів – президента, віце-президента, секретаря, скарбника та ще трьох членів. До її компетенції належить утворення та організація діяльності створених в школі комісій та секцій, випуск шкільної газети, представлення інтересів учнів в раді школи, проведення певної господарської та фінансової діяльності.

Крім Учнівської Ради школи функціонує Рада представників самоврядування класів. Вона займається організацією чесних та справедливих виборів, затвердженням статуту самоврядування і правил для учнів, утвердженням складу комісій та секцій та розробкою напрямків їх роботи, виборами з числа вчителів опікуна самоврядування учнів.

Серед комісій, які створені в польських школах, є не тільки ті, що стосуються навчання, дозвілля, спорту та інші, але й дуже важлива комісія з охорони прав учня. Як правило є серед них і так звана ревізійна комісія, яка контролює діяльність органів учнівського самоврядування.

Отже, як бачимо, самоврядування – це особливий спосіб організації життя учнівського колективу, який реалізується у залученні всіх його членів до плану-вання, організації та контролю навчальної та іншої діяльності в стінах школи.

Пожвавленню активності шкільної молоді сприяє створення відповідного законодавства, насамперед основ самоврядування, що закладені Конституцією України.ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ…

Зі статті 51 Закону України “Про освіту”

Учні мають права на :

- доступ до інформації в усіх галузях знань;

- особисту (або через своїх представників) участь у громадському самоврядуванні;

- участь в об’єднаннях громадян.

Стаття 63 Закону України “Про освіту”

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори (конференція) учасни-ків навчально-виховного процесу, які скликаються не рідше одного разу на рік.Стаття 64 Закону України “Про освіту”

У період між зборами (конференцією) діє рада загальноосвітнього навчального закладу, діяльність якого регулюється статутом загальноосвітнього навчального закладу, і в якій пропорційно представлені педколектив, учні (вихованці) 2-3 ступеню, громадськість.Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Постанова Кабінету Міністрів України (від 14 червня 2000 року, № 964)

У загальноосвітньому навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради загальноосвітнього навчального закладу можуть створюватися і діяти опікунська рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо.

Чверть населення нашої країни складає молодь, і саме від неї залежить майбутнє нашої держави, бо, природно, через 10-15 років ви – молоді люди, котрі навчаються нині в школах, інститутах або ще зовсім малі – посядуть найвищі адміністративні та державні посади. На жаль, вже сьогодні в державі не вистачає управлінців із сформованим новим мисленням, знанням сучасних управлінських технологій, здатністю перенести та адаптувати передові світові знання на український грунт. Отримати певні управлінські знання і навики, навчитись демократії ви можете, беручи активну участь у громадському житті, в місцевому та шкільному самоврядуванні.

2.ЯК РОЗБУДУВАТИ ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ В ТВОЇЙ ШКОЛІ?

Виконайте та обміркуйте

Проведіть “мозковий штурм” з питання: які функції повинно виконувати самоврядування в вашій школі, класі, які питання воно має вирішувати.

Обміркуйте та узагальніть свій перелік. Пам’ятайте, що в школі, крім учнів, є вчителі, адміністрація, інші працівники і вам потрібно встановити з ними певні відносини щодо прийняття та виконання рішень.

Зверніть увагу!

Функції самоврядування в школі можуть бути приблизно такими:

1.Участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік.

2.Проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів.

3.Забезпечення порядку в школі, організація чергування в школі, в класах.

4.Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання життєдіяльності учнівських колективів.

5.Організація дозвілля учнів: підготовка і проведення конкурсів,

творчих свят, змагань6.Проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій.

7.Організація дозвілля на перервах.

8.Організація роботи із благоустрою школи та шкільної території.

9.Організація роботи зі збереження шкільного майна, води, електроенергії, підручників, з дотримання санітарно-гігієнічних вимог та самообслуговування.

10.Організація літнього відпочинку учнів.

Виконайте та обміркуйте

А) Якщо у вашій школі немає учнівського самоврядування або воно недієве:

Об`єднайтеся в малі групи і, виходячи з напрацьованих вами функцій самоврядування, складіть:

- правила виборів до органів самоврядування;

- статут самоврядування вашої школи;

- перелік необхідних для вашого колективу учнів комісій;

- плакат із зверненням до учнів вашої школи про створення учнівського самоврядування.

Представте у класі свої ідеї, обговоріть їх, внесіть доповнення, якщо необхідно. Розробіть план подальших дій для створення самоврядування.

Б) Якщо у вашій школі успішно діє учнівське самоврядування:

в малих групах проаналізуйте діяльність вашого шкільного самоврядування, виходячи з напрацьованих вами функцій, а також щодо дотримання прав дитини, Закону України “Про освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту вашої школи.

Підготуйте матеріали до статті в шкільну чи місцеву газету про результати вашого дослідження. Розкажіть про найбільш яскраві сторінки діяльності вашого учнівського самоврядування.

Поняття і терміни: * учнівське самоврядування *

Це Ви зможете зробити самі

Варіант 1.

Організуйте за виробленими вами правилами вибори. Зверніться до

дирекції школи із пропозиціями про спільні дії, узгодьте дату

проведення виборів та запросіть представників педколективу на перше

засідання створеного вами органу учнівського самоврядування.

Варіант 2. Напишіть короткий перелік пропозицій щодо вдосконалення роботи органу самоврядування в вашому класі, школі.

НАВІЩО ЛЮДИ ГОСПОДАРЮЮТЬ

* для чого громадянам потрібні економічні знання? * яка економіка і чому потрібна для демократичного суспільства? * вчимося “виробляти” товариПісля цього уроку ви зможете:

 розповідати, чому виробництво необхідне для існування суспільства, які його складові;

 усвідомити, яка роль економіки в житті людини та демократичного суспільства;

 застосовувати вміння планувати виробничий процес;1. ДЛЯ ЧОГО ГРОМАДЯНАМ ПОТРІБНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗНАННЯ?

Діяльність людей, спрямована на виготовлення продуктів харчування, одягу, житла та інших речей, необхідних для задоволення власних потреб, є однією з головних умов існування і розвитку суспільства. Ресурси, що є в розпорядженні людей у певний момент часу, не безмежні. Тому завжди доводиться вирішувати проблеми вибору: які саме потреби слід задовільняти і в якому обсязі? Як найефективніше використати обмежені ресурси для задоволення потреб якомога більшого числа людей?Подумайте і дайте відповідь

Обговоріть в парах і дайте відповіді на запитання:

- Як живі істоти задовільняють необхідні фізичні потреби свого існування?

- Чим людина-споживач відрізняється від тварини-споживача?

- Що, на вашу думку, означають терміни “господарство”, “господарювати”?

- Наведіть приклади господарської діяльності окремої людини, вашої сім’ї, держави.

Під економікою (з грецької – господарство) – розуміють принципи та способи організації виробництва і розподілу продуктів та послуг для задоволення людських потреб.

Щодня ви спостерігаєте, як господарюють ваші батьки, знайомі й, напевно, допомагаєте їм. Праця заради отримання певних благ, продуктів, поліпшення умов власного побуту є щоденною економічною діяльністю кожної людини. Існування господарства (або економіки) є ознакою, притаманною тільки людському суспільству.

Економіка дає змогу суспільству жити, розвиватися, удосконалюватися, є сферою застосування людського розуму, професійних умінь і навиків. В економічній сфері взаємодіють окремі особи, групи людей, установи, організації та держава. Для задоволення потреб людини і суспільства необхідно створювати продукцію, або виробляти.Виробництво це діяльність суспільства, спрямована на виготовлення продуктів для задоволення потреб окремих людей чи суспільних груп.

Виробництво – основний шлях до задоволення індивідуальних та суспіль-них потреб. Удосконалення принципів та способів організації виробництва призводить до зміни на краще в усьому житті суспільства, створює умови для найповнішої реалізації прав, свобод, особистих запитів і потреб кожного грома-дянина. Саме тому кожен член громадянського суспільства повинен не тільки володіти необхідними знаннями з основ виробництва, але й брати участь у еко-номічному житті держави, сприяти підвищенню ефективності господарювання.Виконайте та обміркуйте

Об’єднайтеся в групи, розгляньте схему “Складові виробництва”, скори-стайтеся поясненням термінів, обговоріть і дайте відповідь на запитання:

- Які є складові (або етапи) виробництва? Як вони взаємопов’язані?

- Чому ці складові розташовані саме в такій послідовності?

- Що, на вашу думку, означає поняття “процес виробництва”?

- Чи можна визначити якусь складову виробництва важливішою за інші? Чому?

- Які етапи виробництва є безпосередньо пов’язаними з особистими та професійними якостями громадян?


Сировина – предмети природи, корисні копалини

Поняття “праця” включає робочу силу, професійні вміння працюючих та їх діяльність по переробці сировини

Капітал – заводи, фабрики, підприємства, устаткування (тобто засоби виробництва) та гроші, необхідні для виробництва продукції

Менеджмент – організація будь-якої діяльності. Мета менеджменту – досягнення найвищих результатів

Продукція – кінцевий результат виробництва, предмети (або послуги), корисні для людей

Подумайте і дайте відповідь

За статистичними даними, основні виробничі фонди (тобто приміщення, устаткування, обладнання) за період з 1990 до 2000 року скоротилися в Україні на 12,2%. За той же час виробництво промислової продукції зменшилося на 56,9%.

- Який висновок можна зробити на підставі наведених цифр?

- Які ще фактори, крім скорочення виробничих фондів негативно впливають, на вашу думку, на обсяги виробництва?

Розуміння принципів виробництва і економічних зв’язків необхідні громадянину для вироблення власного ставлення до господарської діяльності у селі чи місті, де він живе, до економіки в Україні загалом. Тільки зрозумівши, як функціонує виробництво, можна активно впливати на його удосконалення.2. ЯКА ЕКОНОМІКА І ЧОМУ ПОТРІБНА ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА?

Виконайте та обміркуйте

Розгляньте у групах таблицю “Типи економічних систем”. Підберіть і запишіть у третю колонку 2-3 назви відомих вам держав (сучасних або з історичного минулого), які відповідають кожному типу економіки.

Заповнивши таблицю, обговоріть і дайте відповіді на запитання:

- Який тип економіки, на вашу думку, дає можливість утверджувати демократичні принципи в суспільстві? Чому?

- Чи можна беззастережно віднести сучасну економіку України до якогось одного визначеного типу економічної системи?

Який тип економіки відповідає вашим особистим життєвим цілям?

Економісти стверджують, що у більшості країн сучасного світу існує індустріальне суспільство, яке має досить широкі можливості для задоволення потреб, але разом з цим тут існують гострі проблеми в економічній сфері. В Україні розвиток індустріального суспільства відбувається одночасно з подоланням залишків командної економіки та переходом до ринкових механізмів виробництва. В той же час найбільш розвинені країни Європи, США, Японія вже формують постіндустріальне (або інформаційне) суспільство, яке характеризується надзвичайно високою ефективністю розподілу результатів виробництва в інтересах кожного громадянина.

Економічна система кожної країни розглядається як комплекс, у якому взаємодіють дві основні підсистеми: мікро- та макроекономіка. З вивченого у школі, ви напевно, пам’ятаєте, що грецькою мовою “мікро“ означає “дрібний, маленький”, а “макро” – “великий”. Знаючи, що таке економіка, можна пояснити, що означають поняття “мікроекономіка” та “макроекономіка”.

Мікроекономіка – це економічна діяльність окремих осіб та підприємств, макроекономіка – зв’язки між виробниками в межах держави, національна економіка в цілому.

Виконайте та обміркуйте

Порадьтеся у групах і з’ясуйте, чи можна повністю організувати вироб-ництво самостійно, без зв’язків з іншими підприємствами чи окремими особами.

На яких етапах виробництва будуть потрібні такі зв’язки?

Чи будуть інші виробники зацікавлені у співпраці? Які умови потрібні для того, щоб вони були зацікавлені?

Організовуючи виробництво, необхідно вирішувати проблеми, що постають перед підприємством на рівні мікроекономіки. Одночасно виробник повинен вступати в макроекономічні відносини з іншими підприємцями, щоб забезпечити себе сировиною, устаткуванням, продати власну продукцію.

Наприклад, виготовляючи цукерки, виробник має налагодити виробничий процес, розробити рецептуру, створити умови для ефективної роботи підприємства (мікроекономіка). Крім того, треба придбати цукор, шоколад у інших виробників, визначити, як саме і кому буде організовано збут готової продукції (макроекономіка).

Ми можемо порівнювати як живе і господарює та чи інша людина, та чи інша сім’я, які продукти вони отримують внаслідок власної економічної діяльності, як ці продукти споживаються. Аналогічно в глобальному (тобто загальносвітовому) масштабі можна і необхідно порівнювати рівень господарювання окремих країн. Таке порівняння економісти роблять, оцінюючи економіку суспільства загалом.

Мікро- та макроекономіка не можуть існувати одна без одної, оскільки вони органічно доповнюють одна одну. Тому завдання нашої держави – створювати необхідні умови для економічної діяльності як окремих підприємств, так і для встановлення зв’язків між виробниками.

3. ВЧИМОСЯ “ВИРОБЛЯТИ” ТОВАРИ

Подумайте і дайте відповідь

Пригадайте речі, які належать особисто вам і спробуйте поділити їх на дві групи: 1) вироблені вами (чи членами вашої сім’ї) особисто та 2) вироблені іншими людьми.

Як предмети з другої групи потрапили до вас?

Який висновок можна зробити на підставі ваших міркувань?

Жодна людина не спроможна самотужки виготовити всі продукти, які необхідні їй для життя. Тому виробляючи ту чи іншу продукцію, особа, підпри-ємство, суспільство змушені продукувати їх більше, ніж необхідно для власного споживання, щоб надлишок обміняти на інші товари, які люди або суспільні групи не виробляють чи не можуть виготовити через незалежні від них обставини.

Більшість речей переходить від людини до людини внаслідок продажу. Товар є продуктом економічної діяльності людини, який виготовляється для продажу

Товари є корисними для людей. При цьому слід мати на увазі, що корисними товари є не тільки для того, хто виробляє, але в першу чергу – для тих, хто їх споживає. Крім того, товари є предметами обміну, завдяки чому виробник може задовольняти власні потреби, обмінюючи свою продукцію на іншу шляхом продажу її на ринку.

Отже, економічна діяльність окремої особи, груп людей та суспільства в цілому є взаємопов’язаними та доповнюють одну. Активні громадяни шукають власне місце в економічній системі, щоб якнайповніше використати власні уміння і навики, задовольнити особисті інтереси, сприяти суспільному прогресу.

Виконайте та обміркуйте

Ви є виробниками. У кожній групі визначте продукцію, яку будете “виробляти”. Складіть список сировини, необхідної для виготовлення продукції, перелік професій працюючих на підприємстві (не більше 3-4 найважливіших) та основного устаткування для організації виробництва.

Використайте схему “Складові виробництва” і скористайтеся досвідом, набутим людством, який свідчить, що:

1) Виробляти слід таку продукцію, яка користується попитом у інших.

2) Виробляти необхідно те, що має найвищу якість і продається за низькими цінами.

3) Виробляти необхідно для споживача, який має змогу купити вашу продукцію.

Обговоріть і поясніть класу:

- На чому грунтується ваш вибір?

- Як у виробництві називається діяльність, яку ви тільки що зробили?

- Ознаки якого типу економічної системи притаманні для вашого “виробництва”?

Ви, напевно, переконалися, що у демократичному суспільстві економіка відіграє роль матеріального підгрунтя для розвитку особи і нації. Розпочавши самостійне життя, ви будете змушені постійно вступати в економічні відносини з іншими громадянами, підприємствами, державою. Тому важливо добре орієнтуватися у виробничих процесах, щоб вміти відстоювати власні та суспільні інтереси.

Перевірте себе

Для чого громадянам потрібні економічні знання?

Якими є основні складові виробництва? Яка його мета?

Чому демократія нерозривно пов’язана з ринковою економікою?

Чи можна назвати будь-яку продукцію товаром? Що потрібно зробити для перетворення продукту виробництва у товар?

Назвіть кілька прикладів мікро- та макроекономічної діяльності в Україні. За якими ознаками ви їх відібрали?Поняття і терміни: * економіка * виробництво * товар * мікроекономіка * макроекономіка *

ЩО ТАКЕ РИНОК ТА РИНКОВА ЕКОНОМІКА

*ринок суспільне явище * попит і пропозиція * ознаки і функції
вільного ринку *


Після цього уроку ви зможете:

 пояснити, як функціонує вільний ринок та як утворюється ціна на товар;

 розповідати про основні ознаки та функції ринку;

 застосовувати вміння визначити ринкову ціну товару;

 виробити власне ставлення до вільного ринку, його переваг і недоліків;

1. РИНОК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Уміння захищати власні інтереси в умовах ринкової економіки, яка формується в Україні, є так само необхідним, як і, наприклад, вміння реалізувати політичні права чи особисті свободи громадянина. Спробуємо розглянути, як функціонують механізми ринкової економіки, визначити її “плюси” і “мінуси”, сформувати власні вміння поведінки на ринку.Виконайте та обміркуйте

Уявіть себе виробником велосипедів, який вклав у придбання сировини 20 тис.грн., на придбання устаткування, на оплату електроенергії та утримання фабричних приміщень витратив 50 тис.грн., на зарплату працівникам – 30 тис. грн. У результаті організації виробництва готова продукція склала 500 велосипедів.

Використовуючи допоміжну інформацію, спільно з сусідом або сусідкою по парті порахуйте і визначте:

- Яка вартість одного велосипеда?

- За якою максимальною ціною ви готові продавати велосипеди?

- Яка, на вашу думку, мінімальна ціна велосипеда?

- Під чиїм впливом формується ціна велосипеда?

- У якому випадку ви зможете найшвидше продати свій товар?

- Що із вкладеного капіталу можна буде повернути, якщо жодного велосипеда не буде продано?

ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

Вартість відображає затрати товаровиробника на виробництво товарів.

Ціна – грошова форма виразу вартості товару.

Слід мати на увазі, що устаткування, виробничі приміщення використовуються в економічній діяльності багаторазово. До ціни товару закладають вартість витрат на енергоносії, обслуговування та ремонт обладнання, а також відрахування на майбутнє придбання нового устаткування.

Кожен виробник має на меті отримання прибутку, тобто виручені внаслідок продажу товару гроші повинні бути більшими від вкладеного капіталу.

Історично склалося так, що люди визначали певне місце у своїх поселеннях, де відбувався обмін виготовленою продукцією, спочатку – одного товару на інший, пізніше товару – на гроші, і навпаки, грошей на товар. Місце торгівлі називалося ринок. У первісному значенні цього терміну в Україні та інших країнах збереглися продуктові ринки, де більшість товарів продається самими виробниками.

Ринок є важливою складовою економічних відносин у демократичному суспільстві, без якої організація будь-якого виробництва не зможе досягти кінцевої мети – забезпечення потреб особи і суспільства у продукції та послугах. В результаті розвитку засобів зв’язку та значним ростом обсягу виробництва товарів необхідність певного фізичного місця зустрічей для взаємодії продавців та покупців стала несуттєвою. Саме тому економісти під терміном “ринок” зараз розуміють будь-яку впорядковану структуру, що забезпечує нормальну взаємодію продавців та покупців. Ринок – сукупність економічних відносин у сфері обміну між покупцями і продавцями даного товару

Подумайте і дайте відповідь

Чи завжди виробнику певного товару необхідно самому шукати покупця, який хоче придбати продукцію для власного споживання?

Як часто ви або члени вашої сім’ї купуєте товари безпосередньо у тих, хто їх виробив?

Яким терміном можна назвати осіб або підприємства, основним видом економічної діяльності котрих є купівля продукції у виробників та пропонування товарів безпосередньому споживачеві?

Ринок є явищем суспільним, оскільки лише людське суспільство має потребу у обміні виробленими товарами.

У громадянському суспільстві ринок забезпечує реалізацію прав особи щодо покращення свого добробуту. Тому становлення ринкової економіки в Україні є невід’ємною частиною демократизації усього суспільного та економічного життя нашої держави. “Плюси” ринкової організації виявляються також у тому, що її основоположними принципами є економічна свобода особистості, економічна демократія, економічна діяльність без примусу.2. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ

Виконайте та обміркуйте

Згадайте три речі, яких у вас немає, але які ви зараз дуже хотіли б придбати. Запишіть їх, вказавши поруч (якщо вам це відомо) ціну кожного товару.

Поясніть, чому ви не можете зараз купити ці речі?

Що потрібно для того, щоб ви стали споживачами названих вами товарів?

Продаючи велосипеди”, ви зіткнулися із ситуацією, коли вироблений вами товар не продавався. За яких умов, на вашу думку, могла скластися така ситуація?

На ринку реальним споживачем виступає лише той, хто має не лише бажан-ня придбати певний товар, але й достатньо коштів, щоб його купити. Іншими словами, повинен бути реальний попит на вироблену продукцію. Складовою попиту виступають вимоги щодо якості товару, який покупець хоче придбати.

З другого боку, не уся продукція, яку має виробник, може бути запропоно-вана для продажу, оскільки вона може призначатися для задоволення власних потреб виробника (наприклад, урожай сільськогосподарських продуктів, вирощених на дачі чи на присадибній ділянці). Пропозиція формується під впливом попиту, для підвищення обсягу продажу товарів виробники і продавці в умовах ринку, як правило, змушені рекламувати свій товар, тобто надавати покупцям інформацію про якість продукції та її корисність для споживача.

При купівлі або продажу товарів дуже важливим є час, за який виробник сподівається продати свої товари, оскільки окремі з них (наприклад, продукти харчування, ліки) мають обмежений термін придатності, крім того, виробник хоче якнайшвидше повернути кошти, витрачені на виробництво, щоб мати змогу продовжувати вкладення капіталу у діяльність власного підприємства. Фактор часу грає велику роль і для покупця, коли певна річ необхідна йому у певний період (наприклад, продукти треба купити саме сьогодні, щоб не бути голодним).

Попит є показником того, скільки споживачі бажають і можуть придбати товарів за певною ціною і за певний час. Пропозиція є показником того, скільки виробники бажають і можуть продати товарів за певною ціною і за певний час

Як ж на ринку досягається рівновага між попитом і пропозицією? Як відбувається задоволення потреб якомога більшої кількості споживачів і виробників певного товару? Хто впливає на обсяги продажу та ціну товару? Щоб знайти відповіді на ці запитання, спробуйте виконати наступне завдання.Каталог: uploads -> editor -> 3424 -> 136158
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
136158 -> «мотиваційний менеджмент в знз»
136158 -> Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області під керівництвом начальника Центру підполковника Закреницького Анатолія Анатолійовича
136158 -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №117» Дніпропетровської міської ради Поради психолога батькам Навчально-методичний посібник
136158 -> Положення про раду профілактики правопорушень серед неповнолітніх Єдині вимоги до учнів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка