Наукове редагування – О.І. Пометун, доктор педагогічних наук, професор РецензентиСторінка11/18
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.72 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

2. ЯК ФОРМУЮТЬСЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ ВЛАДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИБОРІВ?

Важливим для життя суспільства є не тільки питання про те, хто буде обирати представників до органів влади, але ще важливіше – як і кого обирати?

В світовій практиці відомі такі системи або способи формування представницьких органів влади та обрання повноважних осіб:

мажоритарна (від англ.majority – більшість) обраним вважається той кандидат, за якого віддано більшість голосів виборців. Наприклад: на виборах Президента України у 1999 за Л.Кучму голосувало близько 14 млн. чол., а за П.Симоненка – близько 10 млн. чол. Президентом став Л.Кучма, який набрав більше голосів виборців.

пропорційна процентна кількість місць в парламенті співпадає з процентною кількістю голосів виборців, поданих за політичні партії під час виборів. Наприклад: уявимо собі, що в Парламенті 100 місць. У виборах беруть участь три партії . Одна набрала 50% голосів виборців, друга – 30%, третя – 20%. Відповідний відсоток місць в парламенті посядуть їхні представники – 50, 30 і 20.

змішана поєднання мажоритарної та пропорційної систем під час виборів. Наприклад, половина місць у Верховній Раді України (225) заповнюється за пропорційною системою, а друга половина - за мажоритарною.

Від діяльності Верховної Ради, Президента та інших органів влади і пов-новажних осіб залежить вирішення багатьох важливих питань суспільного і державного життя. Тому громадяни повинні добре знати, кого вони обирають

Виконайте та обміркуйте

Об`єднайтеся в групи. Прочитайте і виберіть з даного переліку якостей ті, які, на вашу думку, мають бути властиві голові міської Ради. Обговоріть прочитане. Випишіть в порядку значущості 5 головних рис. Обгрунтуйте свій вибір.

Ось такі риси:

- рішучість і сміливість у прийнятті рішень,

- справедливість, чесність і порядність,

- досягнення мети за будь-яку ціну,

- високий рівень культури і освіченості,

- спеціальні знання і уміння,

- амбіційність, прагнення до влади ,

- чуйність і уміння працювати з людьми, щирість,- об’єктивність і політична незалежність,

- твердість характеру, безкомпромісність,

- уміння чітко і зрозуміло викладати свої думки.

- м`який характер, поступливість,

- відповідальність.

Зробіть висновок про те, які риси мають бути притаманні народним обранцям.

Яке значення має знання виборцями біографій і характеристик кандидатів до органів влади?

Виконайте та обміркуйте

Оберіть трьох бажаючих – кандидатів на посаду міського голови і трьох довірених осіб кандидатів.

Надайте можливість кожному з них виступити перед “виборцями` зі своїми програмами та в підтримку кандидатів.

Після виступів обговоріть, який із кандидатів, на вашу думку, має більше шансів бути обраним на цю посаду. Обгрунтуйте свій вибір.

Програма 1-го кандидата:

- Збільшення кількісного складу працівників муніципальних правоохоронних органів і запровадження в місті комендантської години для підвищення ефективності боротьби із злочинністю.

- Боротьба з корупцією шляхом збільшення зарплати чиновникам і посадовим особам.

- Розширення прав місцевої влади, зокрема у розподілі коштів місцевого бюджету на потреби соціальної сфери.

Програма другого кандидата:

- Розвиток науки і культури, зміцнення системи освіти і безкоштовного медичного обслуговування .

- Своєчасна виплата зарплат, пенсій, стипендій за допомогою розширення безготівкових розрахунків.

- Благоустрій міста ( освітлення, водопостачання, транспорт, дороги) за рахунок спонсорських коштів та місцевих податків.

- Підтримка великого, середнього і дрібного бізнесу.

Програма третього кандидата:

- Боротьба із злочинністю шляхом організації загонів народних дружин для патрулювання міста.

- Покращення роботи комунальних служб за рахунок підвищення цін на комунальні послуги.

- Розвиток системи закладів платної освіти і медицини.

- Охорона навколишнього середовища за рахунок збільшення місцевих податків.

Проголосуйте за обраних вами кандидатів.

Поясніть, чому ви проголосували саме так.

Що ви відчули під час цієї активності? Чи ваша активність була високою? Що стимулювало чи гальмувало її?

Обираючи представників до органів влади, громадяни хочуть бути впевненими, що ті, кому вони довірили здійснення владних повноважень, будуть захищати їхні права і законні інтереси.

Таким чином, вирішальна роль у формуванні органів державної влади належить громадянам.Перевірте себе

- Що таке вибори?

- За якими принципами відбуваються вибори в Україні?

- Якими способами формуються (обираються ) органи влади і уповноважені особи?

- Що означає бути свідомим і активним громадянином?

- Чому в демократичному громадянському суспільстві саме від активності громадян на виборах залежить, яким буде суспільне життя і життя окремих людей?Поняття і терміни: *виборчий ценз *мажоритарна, пропорційна та змішана система виборів

Це Ви зможете зробити самі

Напишіть короткий твір-роздум на тему: Чому важливо бути свідомим і активним учасником виборів? Прочитайте і обговоріть свої твори в класі. Зробіть узагальнення.ЯК ГРОМАДЯНИ МОЖУТЬ БУТИ АКТИВНИМИ

* чому варто бути активними? * чому люди об’єднуються в політичні партії? * що таке громадські організації? *«Громадянином в широкому розумінні є той, хто причетний і до володарювання, і до підкорення»

Арістотель

Демократія пропонує правити кожному з нас, інакше кажучи, всі ми маємо владу втручатися в суспільні справи”.Х.Ортега-і-Гассет

Якщо хтось нехтує суспільними справами, то він здобуває погану репутацію, навіть якщо він нічого не вкрав і взагалі не скоїв ніякої несправедливості”Демокріт

Після цього уроку ви зможете:

 розповідати про діяльність політичних партій та громадських (неурядових) організацій і різницю між ними, використовуючи різні джерела інформації;

 пояснити, як громадяни можуть впливати на суспільство і владу через членство в політичних партіях і громадських організаціях.

1. ЧОМУ ВАРТО БУТИ АКТИВНИМИ?

Подумайте і дайте відповідь

Багато молодих людей вважають, що залучення до громадських справ є нудним, а навіть підозрілим. Вони говорять: “Шкода часу”, “І навіщо мучитися”, “Так нічого не зміниш”, “Ті, котрі там працюють напевно мають у цьому якийсь приватний інтерес»...

А що ти думаєш на цю тему? Чи ти сам залучаєшся до такої діяльності?

Чи можемо ми, як звичайні громадяни, мати якийсь вплив на владу? Коли під час виборів вкидаємо бюлетені до урни, на хвилину ми стаємо дійсними господарями демократичної держави. Потім, однак, ця влада переходить в інші руки: Президента, депутатів Верховної Ради, членів міської або сільської ради, а ми змушені чекати декілька років, щоб знову хтось зацікавився тим, про що ми думаємо і чого хочемо ... Але від нас залежить, щоб обрані громадянами представники не забували про своїх виборців і реалізовували свої передвиборні програми. Не можна віддавати свій голос на виборах кандидату з найбільш симпатичним обличчям або за кілограм безкоштовної гречаної крупи або за 100 метрів асфальту до села! Не можна міняти свій голос на привабливі для слуху, але нездійсненні обіцянки завтра ж після виборів забезпечити щоранку кожного і кожну примусовим бутербродом з чорною ікрою! Виборець має бути здатний показати політикам, хто в домі господар!

В період виборів можна почути розмову про низьку активність виборців, яка часто свідчить про зневіру громадян у ефективності процесу виборів. За небажанням громадян іти на вибори також ховається небезпека, але не в тому, що посади державних діячів залишаться незайнятими, а в тому, що офіційні особи, що займають ці посади, будуть обиратися все меншою і меншою кількістю виборців. Інші громадяни мають погодитись з будь-якими результатами виборів.

Отже в демократії особливого значення набуває активність громадян, котра не може зводитися виключно до участі у виборах. Не менш важливим є звернення уваги влади на існуючі проблеми, вираження своїх поглядів, протест проти помилкових і несправедливих рішень.

Громадянська активність часто буває невигідною для чиновників і влади. Тільки активні громадяни змушують їх приймати рішення, ініціюють розв’язування важких проблем. Такі люди не зупиняються лише на контролі влади, вони часто беруть справу у власні руки. бо відчувають, що це їхня власна держава.

2. ЧОМУ ЛЮДИ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ В ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ?

На державу людина може впливати не тільки індивідуально, беручи участь у виборах та референдумі, висловлюючи свою думку через пресу, а і як член політичної партії.Політичною партією згідно Закону України “Про об’єднання громадян” є об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво у їх складі”.

В Україні існує багатопартійна система. Якщо всі партії розмістити на одній умовні лінії, то вона буде виглядати так:


ліві – ліберали – помірковані(центристи) - консерватори – праві
До «лівих» традиційно відносяться радикально налаштовані партії, до «правих» - консерватори, реакціонери, «центристи»(помірковані) посідають проміжну позицію між «правими» та «лівими». Революціонер, ліберал – це той, хто хоче змін, а консерватор хоче залишити все так, як є. Помірковані бачать цінне в обох позиціях, можуть вибирати проміжний шлях.

Реакціонери займають крайню консервативну, праву позицію, вірячи, що треба не тільки дотримуватися існуючого порядку, а навіть повертатися в минуле. Революціонери займають крайню ліберальну, ліву позицію і хочуть змінити все, вважаючи революцію за найкращий шлях.

Партійна система в Україні після здобуття незалежності перебуває в процесі свого становлення. Нині в Україні зареєстровано понад сотню політичних партій. Більшість з них є нечисельними за своїм складом і не мають стійкої підтримки виборців у всіх регіонах України. Вони є нестабільними, тобто часто розпадаються і об’єднуються.

Громадянам інколи не тільки важко зорієнтуватися у відмінностях партій між собою, але й повірити в доцільність такої великої кількості політичних партій. Але, незважаючи на велику кількість, зареєстровані в Україні політичні партії можна класифікувати за прийнятими в світі ознаками.Виконайте та обміркуйте

Проаналізуйте в парах програмні положення двох партій, що надані нижче і спробуйте відповісти на питання:

- Чому партія має таку назву?

- Яку програму ( мету діяльності) висуває дана партія?

- Які конкретні дії партії вам відомі?

- Чи співпадають ці дії з її програмою (назвою)?

- Чи відповідають наведені фрагменти з програм визначенню політичної партії українським законодавством?

- Як ми можемо визначити основну позицію цієї партії на лінії політичного спектру? Доведіть.

Комуністична партія України

Ідеологія – вчення Маркса-Енгельса-Леніна.

Головні цілі та завдання:

· передача влади від буржуазно-націоналістичних, антисоціалістичних сил до Рад;

· відновлення державного регулювання економікою та соціальних процесів:

· суспільна власність на засоби виробництва;

· зміцнення законності та правопорядку на основі соціалістичного будівництва;

· відродження союзу братніх народів;

· забезпечення виходу України із всеохоплюючої кризи тощо.

Конгрес Українських Націоналістів

Ідеологія ґрунтується на світогляді українського націоналізму. Націоналістична концепція суспільного ладу спирається на триєдність: нації, родини, людини як ідеалу гармонійного суспільного розвитку.

Головні цілі та завдання:

· побудова національної унітарної держави;

· встановлення системи народовладдя;

· забезпечення громадянських прав і свобод;

· національна самосвідомість та самовизначення;

· реальне реформування економіки;

· приватна власність тощо.

Як ви думаєте:

- Чи можуть програми партій допомогти громадянам визначити їх політичну спрямованість?

- Як знання про політичну спрямованість тієї чи іншої партії можуть бути використані пересічними громадянами?

- Чим можуть знання про належність тієї чи іншої партії до певної частини політичного спектру допомогти виборцям голосувати на виборах?

Політичні партії гуртують прихильників, визначають кандидатів на посади в органах влади і проводять компанії з метою їх обрання, складають політичні програми для уряду, якщо володіють більшістю голосів, а також критикують урядові програми і пропонують альтернативні, якщо перебувають в опозиції (так називаються партії, групи, які виступають проти правлячої партії або проти політики уряду).

Політичні парті також намагаються забезпечувати суспільну підтримку свого загального політичного курсу серед різноманітних верств населення, інформують суспільство про державні проблеми.3. ЩО ТАКЕ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ?

Громадяни демократичного суспільства мають можливість вступати до чисельних недержавних організацій, асоціацій та добровільних груп. Вони називаються громадськими організаціями. За Законом України “Про об’єднання громадян” громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів.

Право людей вільно вступати до співтовариств і організовувати найрізноманітніші групи є основоположним для демократії. Справжню багатоманітність громадянського суспільства, яка стає можливою завдяки демократії створюють економічні співтовариства громадян (кооперативи, акціонерні компанії тощо), творчі, наукові, професійні спілки, товариства, благочинні організації та церкви, групи, що займаються охороною навколишнього середовища, недержавні установи та організації, недержавні засоби масової інформації та багато інших проявів соціального життя громадян. Є громадські неурядові організацій, які діють на місцевому рівні, а є й такі, що мають загальнонаціональний статус.

В авторитарному суспільстві практично всі подібні організації контролюються державою, отримують від неї дозвіл на існування, перебувають під її наглядом і тотальним контролем, є підзвітними в різних формах. В демократичному суспільстві взаємини між державою і громадськими організаціями чітко визначені законом. Зв’язок між ними здійснюється через Міністерство юстиції та місцеві органи державної виконавчої влади, в яких повинні зареєструватися створені громадські організації різного спрямування. Недержавні організації вільні від урядового контролю; навпаки, багато з них мають можливість впливати на уряд та вимагати від нього звіту.

За підрахунками деяких фахівців, в Україні існує приблизно 5 тис. асоціацій, фондів, спілок, благодійних організацій тощо. Наприклад: Асоціація практичних психологів України, Асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін “Доба”, ресурсний центр ”Жінка для жінки” Існують міжнародні громадські організації та рухи, які мають свої відділення в Україні. Серед них такі організації, як Всесвітній рух прибічників миру, екологічна організація Грінпіс, правозахисна організація “Міжнародна Амністія”, “Лікарі без кордонів” та багато інших.

Виконайте та обміркуйте

Об`єднайтеся в групи по 5-6 осіб. Для 4 груп мета - створити політичну партію чи громадську організацію. Для цього скористайтеся інформацією, наведеною нижче.

Підготуйтеся до представлення результатів своєї діяльності серед однокласників та однокласниць.

Інформація

Для створення політичної партії необхідно мати не менше 18 років, зібрати не менше 1000 однодумців, які хочуть об’єднатися і готові поставити свої підписи під заявою про реєстрацію, скласти статут, в якому має бути назва об’єднання громадян, його мета та завдання, умови і порядок прийому та вибуття з об’єднання, права і обов’язки учасників, джерела надходження і порядок використання коштів.

Створення громадської неурядової організації можна починати з 15 років без фіксованого членства її учасників. Статут із зазначеними вище вимогами також обов’язковий.

Для об’єднань громадян (як для партій, так і для громадських організацій) необхідна реєстрація, яка здійснюється через подання заяви їх засновниками, до якої додаються статут, протокол установчих зборів, дані про керівний склад.

Політичні партії повинні додати свою програму.

Об’єднання громадян можуть мати свою затверджену символіку, яка не повинна відтворювати державні чи релігійні символи.

Отже вашим завданням є:

Визначити, яке об’єднання( партію чи громадську організацію ви створюєте;

Придумати йому назву;

Скласти статут: хто є членами; за яких умов вони приймаються; якою є мета вашої партії чи організації; якими є її завдання (конкретні заходи, що будете здійснювати, коли об’єднаєтесь); фінансові джерела існування; права та обов`язки учасників об’єднання.

Ще одна група ( це може бути решта класу), буде представляти громадян, які не входять до жодної партії або громадської організації.

Завданням інших груп буде залучення “вільних від членства” громадян до своїх організацій. Під час “вступу” до тієї чи іншої групи слід аргументувати свій вибір.

Об’єднання громадян представляють інтереси своїх членів різноманітними способами: підтримуючи кандидатів на державні посади, беручи участь в обговоренні проблем і намагаючись впливати на політичні рішення. Окремі особи, будучи членами таких груп, мають можливість взяти вагому участь як в державних справах, так і в справах своїх власних співтовариствПеревірте себе

Обговоріть питання:

 з якою метою в громадянському суспільстві створюються політичні партії та громадські організації?

 Чи є можливість вільно створювати та ставати членами об’єднання громадян тестом для демократії? Чому?Поняття і терміни: * активність громадян * контроль влади * політична партія * праві * ліві * центристи(помірковані) * опозиція * громадська організація*

Це Ви зможете зробити самі

Прогляньте будь-яку свіжу газету:

про які політичні партії чи громадські організації йдеться на її шпальтах?

Якого типу повідомлення, що стосуються політичних партій та громадських організацій ви знайшли?

Що ви можете сказати про їх діяльність та роль у суспільстві?

Чи з’явилось у вас бажання приєднатись до них, чому?

Коротко запишіть результати.

ЯК ГРОМАДЯНИ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

* як захистити свої права в нашій країні? * які засоби впливу на громадське життя можливі в Україні? *

Кожен громадянин повинен, в міру своїх можливостей, спрямовувати свої прагнення на те, щоб бути спроможним володарювати у своїй власній державі”

Арістотель

Людина цінна для суспільства лише настільки, наскільки вона служить цьому суспільству”А.Франс

Після цього уроку ви зможете:

 розповідати, як можна захистити в нашій країні свої права;

 пояснювати, які засоби впливу на громадське життя можуть використовувати громадяни;

 брати участь в різних формах громадської активності1. ЯК ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА В НАШІЙ КРАЇНІ?

Зрозуміло, що в кожній державі, демократичній чи ні, права і обов’язки громадян дещо відрізняються. А як бути, якщо наші права порушуються?


Подумайте і дайте відповідь

Чи доводилось вам зустрічатись в своєму житті з ситуаціями, коли ваші права чи права ваших рідних і знайомих порушувались? Чи намагалися ви захистити свої права? Як саме? Що робити, коли права людини і громадянина порушують представники органів влади?

Якщо вирішення певної проблеми пов’язано зі захистом прав та свобод громадян, несправедливим законом або політикою самої держави, то існують законні способи її вирішення із застосуванням державних процедур: звернення до суду, звернення до міжнародних організацій насамперед правозахисних, звернення до депутатів різних рівнів.

В кожній демократичній державі на сторожі прав людини стоять незалежні суди. Їх завдання – перевіряти, чи виконавча влада діє в межах права і захищати права громадян.

Якщо громадянин України вважає, що його права були порушені іншими особами або державною владою, то він шукає справедливості у суді, подаючи відповідну заяву.

До державних органів, які, згідно з Конституцією, зобов’язані захищати і гарантувати права і свободи людини належать:

 Верховна Рада України,

 Президент України,

 Кабінет Міністрів України,

 центральні та місцеві органи державної виконавчої влади,

 органи місцевого самоврядування,

 органи міліції,

 служба безпеки, прокуратура, суд.

Конституція України 1996 року ввела посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, метою якого є захист прав і свобод людини, проголошених Конституцією, законами і міжнародними угодами України, запобігання порушенням прав і свобод людини.

Після того, коли особа вичерпала всі можливості захисту на рівні своєї країни, це ще не остаточна поразка. Вона може подати скаргу до Європейського Суду в місті Страсбурзі. Він розглядає індивідуальні скарги громадян держав, що входять до Ради Європи, які визнають рішення цього суду. Головною функцією Європейського Суду є захист прав і свобод людини, гарантованих європейською конвенцією про права людини і основні свободи.Подумайте і дайте відповідь

Прочитайте уважно наведені дані.

За даними опитування, проведеного Інститутом політики, в 2000 році:

1. дві третини громадян не вважають Україну державою, в якій дотримуються права і свободи людини;

2. тільки 2,5 відсотки опитаних громадян змогли назвати біля 20 прав і свобод, які вони мають, причому найбільш відомими є права, що стосуються повсякденного життя: право на працю (це найбільш відоме право) – знають 70% опитуваних, на охорону здоров’я – 50,5%, на освіту – 49%, на соціальний захист – 19, 2, на свободу світогляду та віросповідання – 13,2%, право на

громадянство та зміну громадянства – 4,4%, право на навчання рідною мовою та вивчення рідної мови – 1,5%, свобода об’єднання в партії та громадські організації –0,9%, право оскаржити в суді рішення, дії або бездіяльність органів влади і самоврядування, посадових і службових осіб – 0,8%;

3. жоден з опитуваних не назвав: право оскаржити в суді своє затримання чи арешт, право захищати свої права і свободи всіма незабороненими законом способами, право направляти індивідуальні або колективні звернення або особисто звертатись в органи державної влади і до посадових осіб, право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, право отримувати інформацію про себе в органах державної влади тощо;

4. населення переважно знає, куди треба звертатися в разі порушення прав, проте в середньому чверть опитаних не змогли визначитися з тим, до кого звертатися при порушенні конкретних прав і свобод;

5. у разі порушення прав і свобод дві третини громадян України нікуди не звертаються.

Як ви думаєте, чи існує зв’язок між різними показниками, що наведені: між рівнем обізнаності населення і рівнем дотримання прав і свобод в Україні, між рівнем обізнаності і активності населення у захисті своїх прав і свобод? Який саме?

Які думки відносно майбутнього нашої країни викликають ці дані?

Які завдання стоять перед всіма громадянами України, виходячи з цих даних?


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка