Народна українська академія українська моваСторінка8/17
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.78 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Тема 1.5 Уживання форм прикметниківПитання, що виносяться на розгляд
1. Творення ступенів порівняння прикметників.

2. Особливості відмінювання прикметників.

3. Основні правила перекладу прикметникових словосполучень з російської українською мовою.
Література

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 253 с.

2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Х., 2009. – С. 193–197.

3. Іванова І. Б. Українське ділове мовлення: Навч. пос. / І. Б. Іванова – Х., 2007 – С. 288–294.

4. Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови: Навч. посібник. – Л.: ПАІС, 2007. – 224 с.

5. Культура фахового мовлення: Навч. пос. / За ред. Н.Д. Бабич. – К., 2005. – С. 225–228.

6. Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування: Навч. пос.
/ З. О.Мацюк, Н. І. Станкевич. – К., 2010. – С. 180–187.

7. Сербенська О.А. Культура усного мовлення: Практикум: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 216 с.


Матеріали для самостійного вивчення
Найтиповіші порушення трапляються в:

1) утворенні присвійних прикметників: треба Галин (а не Галін), Настин (а не Настін), Наталчин (а не Наталкін), свекрушин (а не свекрухін), подружчин (а не подружкін).

Примітка.

а) від іменників І відміни присвійні прикметники (назви осіб) творяться за допомогою суфіксів -ин (-їн), кінцеві приголосні основи в деяких прикметниках чергуються: г – ж; к – ч; х – ш:Юля Юлин; Оксанка Оксанчин;

Микола Миколин; донька –доньчин;

Надя – Надин; дочка доччин;

Марія Маріїн; Віка Вічин;

Соломія Соломіїн; свекруха свекрушин;

Ольга – Ольжин; але: Мелашка – Мелащин.

Від іменників Ілля, суддя присвійні прикметники утворюються за допомогою суфікса -ів, що чергується із суфіксом -ев (-ів – -ев): Ілля – Іллів, Іллева; суддя – суддів, суддева;

б) від іменників II відміни присвійні прикметники (назви осіб) творяться за допомогою суфіксів -ів (-їв):

якщо прикметник утворено від іменника твердої групи, то відбувається чергування -ів – -ов: батько – батьків, батькова, батькового, батькове; Максим Максимів, Максимова;

якщо прикметник утворено від іменника м'якої чи мішаної групи, то відбувається чергування -ів (-їв) – -ев (-єв): Василь Василів, Василева; коваль – ковалів, ковалева; товариш товаришів, товаришева; Андрій Андріїв, Андрієва; Юрій Юріїв, Юрієва, Сергій Сергіїв, Сергієвого, Сергієва;

в) від назв тварин (птахів) присвійні прикметники утворюються за допомогою суфіксів -ів-, -ин- (-їн-), -ач- (-яч-), -ов-, -ев-, нульового суфікса: соловейків голос, ластівчине гніздо, зміїна нора, лисячий хвіст, левові пазурі, вовче лігво, ведмежий барліг та ін.;2) утворенні ступенів порівняння прикметників: треба найбільш зручні або найзручніші місця (а не найбільш зручніші), більш талановиті або талановитіші студенти (а не більш талановитіші).

Примітка.

Вищий ступінь:

а) проста (синтетична) форма утворюється додаванням до звичайної форми прикметника суфіксів -ш-, -іш-: глибокий – глибший, довгий – довший, легкий – легший; гарний – гарніший, мудрий – мудріший, веселий – веселіший.

Три прикметники пишуться з літерою щ: високий – вищий; хороший – кращий; товстий – товщий (і товстіший).

Сім прикметників пишуться з літерами жч: тяжкий – тяжчий, важкий – важчий, вузький – вужчий, низький – нижчий, дорогий – дорожчий, близький – ближчий, дужий – дужчий;

б) складена (аналітична) форма утворюється додаванням слів більш, менш до звичайної форми прикметника: більш важливий, більш дорогий, більш потрібний, більш гарна, більш веселі, менш широкий, менш глибокий.Найвищий ступінь:

а) проста (синтетична) форма утворюється додаванням до простої форми вищого ступеня прикметника префікса най- (якнай-, щонай-): найглибший, найдорожчий, якнайкращий, щонайвужчий, щонайлегший;

б) складена (аналітична) форма утворюється додаванням слів найбільш, найменш (якнайбільш, якнайменш, щонайбільш, щонайменш) до звичайної форми прикметника: найбільш важливий, найбільш потрібний, найменш глибокий, якнайбільш широкий, щонайбільш високий.

Поєднання простої і складеної форм є неправильним: більш вищий (треба: більш високий), менш потрібпіший (треба: менш потрібний), найбільш важливіший (треба: найбільш важливий).

Відносні й присвійні прикметники ступенів порівняння не утворюють: цегляніший, металевіший, більш кам’яний.Якісні прикметники, що не утворюють ступенів порівняння:

а) прикметники, що називають абсолютну ознаку: голий, мертвий, глухий, сліпий, німий, босий, лисий, живий;

б) прикметники з префіксами й частинами пре-, за-, над-, все-, пра-, архі-, гіпер-, супер-, ультра-, екстра-, не-, без-, пре-: негарний, немудрий, невеселий, недобрий; прекрасний, премудрий, завеликий, задовгий, надпотужний, всесильний, прадавній, архібагатий, гіпершвидкий, суперважкий, ультракороткий, екстраважливий;

в) назви мастей тварин: вороний, гнідий, карий, попелястий, чалий, буланий;

г) назви похідних кольорів: золотий (від золото), срібний (від срібло), вишневий, малиновий, салатовий, бордовий, кавовий, фіалковий, бузковий, коричневий тощо, а також назви кольорів, запозичені з інших мов: бежевий (від беж), фіолетовий (від фіолет);

г) складні прикметники, що пишуться разом або через дефіс: хитромудрий, жовтогарячий, червоногарячий, чорно-білий, темно-зелений, синьо-жовтий;

д) прикметники з суфіксами: -уват- (-юват-) (червонуватий, синюватий); -ав- (-яв-) (жовтавий, білявий); -аст- (-яст-), -ист- (жовтастий, червонястий, темнистий); -енн-, -анн- (-янн-) (височенний, невблаганний, незрівнянний); -езн-, -елезн- (глибочезний, довжелезний); -уч- (-юч-), -ущ-
(-ющ-), -ач- (-яч-) (худючий, хитрющий, добрячий); -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк- (-юсіньк-) (маленький, гарненький, дрібнесенький, малюсінький, білісінький);

3) використанні невластивого для української мови вживання слова самий на означення найвищого ступеня порівняння прикметників: треба найкращі студенти (а не самі кращі), найважливіші справи (а не самі важливі), найулюбленіші програми (а не самі улюблені), найдорожча людина (а не сама дорога);

4) поєднанні вищого ступеня порівняння прикметників
у словосполучення без прийменників чи сполучників (вищий ступінь порівняння прикметників звичайно вимагає після себе прийменників від, за, над, проти з відповідними відмінками або сполучників як, ніж. Форма родового відмінка без прийменника – калька з російської мови): треба думка швидша, ніж вітер (а не думка швидша вітру), воля дорожча за життя (а не воля дорожча життя), грушка солодша від яблука (а не грушка солодша яблука);

5) помилковому використанні форми вищого ступеня в значенні найвищого: треба зібралися найкращі студенти групи (а не кращі), найвища міра покарання (а не вища), найвища якість (а не вища), відзначимо найголовніші здобутки та надбання (а не головніші), проаналізуймо найдостойніші шляхи вирішення проблеми (а не достойніші).Примітка. Форми ступенів порівняння в конструкціях на зразок: вищий ґатунок, вища освіта, старший викладач, молодший науковий співробітник, вищий навчальний заклад, молодші класи, старша школа втрачають у своєму значенні порівняльну ознаку;

6) узгодженні прикметника з іменником у назвах певних професій, посад і звань жінок (в офіційно-діловому стилі такі назви мають форму чоловічого роду): треба старший викладач (а не старша викладачка), новий професор (а не нова професорка), провідний інженер (а не провідна інженер), новопризначений капітан (а не новопризначена капітанша), вимогливий директор (а не вимоглива директриса);

7) утворенні форми прикметників (у ролі означень), що вживаються у сполуках із числівниками 2, 3, 4. Перевагу віддаємо називному відмінкові множини із закінченням -і: дві світлі аудиторії, три сумлінні студентки, чотири сучасні комп'ютери, два великі вікна; рідше вживають такі сполуки
з прикметниками в родовому відмінку множини із закінченням -их: дві світлих аудиторії, три сумлінних студентки, чотири сучасних комп'ютери, два великих вікна. Це ж стосується і прикметника останній перед числівниками
від 5 і далі: за останні п'ять (шість, десять, дев'яносто...) років. Але: за п'ять (шість, десять, дев'яносто. ..) останніх років.
Питання для самоконтролю
1. Яка роль прикметників у мові?

2. Якими граматичними значеннями та іншими властивостями якісні прикметники відрізняються від відносних?

3. Якими способами можна передати різну міру якості?

4. Від яких іменників творяться присвійні прикметники? Як вибір суфікса залежить від відміни й групи іменника?

5. Чим відрізняються відмінкові форми прикметників твердої і м’якої груп на письмі й у вимові?
Тренувальні вправи

Вправа 1. Визначте, до яких розрядів належать подані прикметникові словосполучення. Випишіть їх і утворіть усі можливі форми вищого і найвищого ступеня: ринкові відносини; ділова пропозиція; брокерська фірма; мудрий керівник} компетентна людина; інвестиційні фонди; приватний банк; дешевий товар чіткий графік; рішучі дії; брокерська фірма; економічні відносини; велике підприємство; акціонерне товариство; великий прибуток; короткий термін, відповідальний керівник; вагомий внесок; високий рівень, тонкий дріт, грубий лист, простий спосіб, досвідчений менеджер.

Вправа 2. Знайдіть помилки у поданих реченнях. 1. Дніпр довший Бугу. 2. Свинець важчий олова. 3. Воля дорожча життя. 4. Морська миля майже вдвічі довша кілометра. 5. Чавун легший сталі.

Вправа 3. Відредагуйте подані речення. 1. Державний учбовий комбінат запрошує на курси підвищення кваліфікації 2. Прошу надати відпустку за свій рахунок. 3. Управління оголошує конкурс фахівців господарства на заміщення посад ведучих спеціалістів. 4. Всюди створюються умови самого великого сприяння оренді. 5. У боротьбі за підвищення сільськогосподарського виробництва рішучу роль відіграє орендний підряд. 6. Вам було своєчасно надано кваліфікаційну допомогу. 7. Багаточисельні колективи господарств Миколаївської області виконали взяті на себе зобов'язання.

Вправа 4. Утворіть форми орудного відмінка однини від таких словосполучень: найбільша площа, широка межа, гаряча вдача, найскладніша задача, висока вежа, дорогий плащ, нестерпний біль, дорога пектораль, цінна бандероль, блідолиций хлопець, науковий ступінь, зорана рілля, далекий Сибір, маленьке чаєня, смачна бешамель.

Вправа 5. Поєднайте прикметники дружний і дружній з поданими іменниками: колектив, рука, сім'я, візит, галас, погляд, сміх, спів, допомога, зустріч, листування, праця.

Вправа 6. Наведені словосполуки відредагуйте й замініть офіційно-діловими. Бойків звіт, дрібненька деталь, височенна вежа, самий чистий, підприємства Луганщини, точнісінько туда, щонайліпше виконане завдання, день для відпочинку, глибочезна прірва, входящий документ, прошлогодній долг, Ольжина відпустка, більше тисячі грн., нетактична просьба, отоплювальний сезон, офіційні лиця, у прошлому році, сильнющий вітрюган, мова ішлася про..., у самісінький центр, більша половина зала, бувший президент.

Вправа 7. Постаете наголос у поданих прикметниках. Цим Ви підтвердите свої знання орфоепічних норм української мови.

Простий, вигідний, новий, черговий, сумнівний, рентабельний, податковий, дохідний, типовий, складний, щорічний, прибутковий, збитковий, людський, численний, обопільний, взаємовигідний, госпрозрахунковий, найважливіший, близький, валовий, виразний, вичерпний, гуртовий, оптовий, добовий, контрактовий, кухонний, порядковий, роздрібний, текстовий, фірмовий, черствий.Вправа 8. Перекладіть українською мовою: научное общество, первобытное общество, общественное поручение, общественная собственность, гражданский долг, гражданская авиация, гражданские права, подписывать журнал, подписывать соглашение, гражданское право (юридическое), заказное письмо, косвенные доказательства, личный листок.

Вправа 9. Перекладіть текст українською мовою.

В производственном коллективе между сотрудниками складываются различные отношения, в том числе и нравственности. Вследствие этого имидж коллектива попадает в зависимость от личных качеств: честности, порядочности, преданности делу. В коллективе могут формироваться


и безнравственные стереотипы жизнедеятельности. Вследствие этого следует четко определить, что понимается под нравственным
и безнравственным. Если эти понятия употребляются в смысле несоответствия с конкретными представлениями о добре и зле, то эффективность работы коллектива и нравственность сближаются, имея четкие и однозначные критерии. Эффективность нравственна тогда, когда противостоит неэффективности. Лишь тогда, когда человеческая судьба становится самоцелью, а отношения между людьми служат этому идеалу, нравственность, обеспечивающая условия для создания имиджа коллектива, получает свою конкретную реализацию и для эффективности деятельности.

Вправа 10. Відредагуйте речення. Самий поганий студент нашої групи після розмови з викладачом та матіррю почав більш краще вчитися. Вимогливіше Оксани Василівни викладачки в університеті немає. Який метод, на вашу думку, найбільш ефективніший? Об'єм курсової роботи має бути
не менше 30 сторінок. До Нового року залишилось менше двох тижнів.
До молодшого сина батьки ставляться більш поблажливіше, ніж до старшого. Ніхто не зміг повірити, що сама близька людина змогла так підставити. Оксана молодша мене на п'ять років. Він розумніший свого брата. Ведучий інженер прозвітував за виконання завдань у біжучому році. Немає значення, що на тебе вбране – головне, щоб ти була більш впевненіша. Згідно домовленості робота буде здана на слідуючій неділі. Вчора він получив заказний лист і грошовий перевод. Цей засіб здібний вивести любу пляму. Це самий важливий день для мене. Салфетки, скатерть слідуючого разу будуть більш біліші. Цей спосіб вирішення проблеми є більш прийнятнішим для нас. Колір щоразу видавався нам більш зеленуватим.

Вправа 11. Утворіть присвійні прикметники від іменників: Тетяна, Микола, подруга, дружка, козачка, тітка, донька, дочка, Петро, Ольга, Олька, Оля, Олексій, Софія, Софійка, Юлія, Юля, Марійка, Анастасія, Настя, батько, столяр, Андрій, Одарка, Віка, Наталка, птах, орел, миша, крокодил, вовк, собака, зозуля, білка, заєць, кінь, сорока, сусід.

Вправа 12. Доберіть українські відповідники до запозичених прикметників: одіозний, паритетний, перманентний, рентабельний, скрупульозний, тривіальний, хронічний, автентичний, гігантський, деструктивний, ефемерний, індиферентний.
Контрольні завдання
Вправа 1. Знайдіть і випишіть ненормативні форми ступенів порівняння (виправте наявні помилки, поясніть вибір): найекономніший, найбільш економний, якнайважчий, більш навчальний, більш рішучий, найбільш доцільніший, ультрасучасніший, найбільш найдосконаліший, овальніший, дотепніший, найефективніший, сріблястіший, доречніший, менш оптимальний, найздоровенніший, найбілявіший, надчутливіший, глухіший, найменш продуктивний, зрозуміліший, менш зрозумілий, нижчий, самий високий, найкращий, найбільш практичний, коротший, більш відомий, самий менший, ліпший, могутніший, височезніший.

Вправа 2. Перекладіть українською мовою подані словосполучення, утворіть з деякими з них речення і запишіть їх.

Приемлемые условия, на общественных началах, в текущем году,


по предварительным подсчётам, на должном уровне, в ближайшее время, сверхплановое задание, утвердительный ответ, уважительное отношение, краткосрочный отпуск, действующее законодательство, освободившаяся должность, потребительская корзина, косвенные налоги, личная собственность, личное дело, в сжатые сроки, щекотливый вопрос, круглый год, на мой вигляд, нанесенные убытки, неотложное дело, несопоставимые цифры, общими силами, шариковая ручка, чистой воды обман, в ближайшее время, халатное отношение, техническое оборудование. лицевой счет, окружающая среда, учредительное собрание, двухстороннее движение, двухстороннее соглашение, крупные зерна, крупные предприятия, следующий вопрос, на общественных началах, вышестоящие организации, в прошлом году.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка