Народна українська академія українська моваСторінка12/17
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.78 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Підсумкова контрольна робота 2І. Завдання на встановлення однієї правильної відповіді.

1. У якому рядку допущено помилку, пов’язану із вживанням іменника: А Досвідчений професор Олена Квасниця виступила з цікавою доповіддю; Б Із продажею майна доведеться почекати до осені; В Інженерові подарували квитки на поїзд із Харкова до Парижа.

2. До першої дієвідміни належать дієслова: А бачити, доїти, клеїти, любити; Б співати, сопіти, іржати, ревіти; В сидіти, графити, дати, їсти.

3. Укажіть рядок, у якому порушено правило утворення дієприслівників: А принісши, пробігши, стрибнувши, взявши, виконавши; Б поспівавши, ладнавши, танцювавши, поважаючи, вставши; В намалювавши, назбиравши, вмовляючи, вдивляючись, посміхнувшись.

4. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів: А втаїш, ходить, шкодить, перемелють, полять; Б жнемо, повернеш, сопуть; В борються, колють, дме, їжджу, їси.

5. У якому рядку правильно вказано форми орудного відмінка однини: А Ігорем, душею, Андрійом, кашею; Б товаришем, школярем, болем, путтю;


В накипом, нежиттю, вежею, ріллям.

6. У якому рядку вжито всі правильні форми ступенів порівняння:


А дорожчий, менш досвідчений, більш відоміший; Б вищий, предобріший, найкумедніший; В щонайглибший, солодший, менш освічений.

7. У якому рядку неправильно вжито дієприслівниковий зворот:


А Намалювавши одну картину, художник став знаменитим; Б Відчинивши двері, ми почали колядувати; В Дивлячись телевізор, несподівано сяйнула блискавка.

8. Знайдіть рядок, у якому порушено правило зв’язку іменника з числівником: А півтора кілометра, обидва хлопці, семеро курчат, п’ятьох тижнів; Б чотири з половиною гектари, семеро поросят, кільканадцять зошитів, одна третя кілометра; В три з половиною метра, семисот сорока двох учнів, п’ятистам вісімдесяти тижням.

9. У якому рядку неправильно вжито прийменник ПРИ: А посадити при дорозі; Б говорити при сторонніх; В зробити при одній умові.

10. У якому рядку всі словосполучення правильні: А далека путь, працювати безпереривно, бігло читати, не одержав листа; Б два номери, не збудував будинок, загубив булавку, красиве намисто; В вимкнув світло, вибач мені, надіслав адрес, не написав контрольної.

11. У якому рядку всі словосполучення правильні: А два з половиною метри, у будь-якому магазині, не здав екзамену, сама ближча зупинка;
Б три четвертих гектара, замовити напій, свій власний автопортрет, не зремонтував мотор; В півтори хвилини, освітлена кімната, освічена людина, обсяг виробництва, об’єм бочки.

12. У якому рядку неправильно утворено особові форми дієслова:


А полють, полиш, полить; Б гоять, гоїш, гоїть; В крають, краєш, краємо.

13. У якому рядку неправильно утворено складне слово: А трьохразове харчування; Б двохтисячний рік; В сімдесятирічний дідусь.

14. У якому рядку неправильно утворено форми наказового способу:
А розріжмо, повірмо, киньмо; Б хай клеє, хай дме, хай стане; В хай сидить, хай вірить, поставмо.

15. У якому рядку наведено правильне речення: А У наступний четвер підемо до театру; Б Ми діємо відповідно з правилами; В Надіслати лист на адресу.

16. У якому рядку всі слова належать до дієслівних форм:
А переглянутий, незбагненний, перечитано, зрілий; Б синіти, ойкати, сумувати, благословенний; В переглядати, читає, споряджений, затримано, співаючи.

17. У якому рядку правильно вказано форми родового відмінка однини: А листопада, листопаду, комплекту, коментарю; Б директора, тролейбуса, університета, фактора; В женця, болю, тюлі, насипу.

18. Нейтральних слів немає серед: А числівників, Б вигуків,
В займенників.

19. У якому рядку всі слова – дієприкметники: А обсаджений, притихлий, несказанний, полонений, підготовлено; Б підбілений, вимитий, учений, прив’язаний; В протертий, замкнутий, обважнілий, колений.

20. У якому рядку всі іменики мають правильні відмінкові закінчення:
А індексу, формуляру, тексту, грифу, терміну; Б документа, бланка, елемента, факса, заголовка; В шифру, підпису, коду, абзацу, реквізиту.

21. Усі службові слова є прийменниками в рядку: А попід горами, переді мною, назустріч вітру; Б перед редакцією, хай знають, навколо стадіону;


В залежно від обставин, поміж травами, лише сьогодні.

22. Укажіть рядок, у якому правильно утворено звертання: А викладачу Петро Івановичу, стороже Максиме, пане Косте, братику Андріє; Б ректоре Вакарчуку Миколо Сергійовичу, шановний Людвіге, моя Таню, Маріє Фомівно; В панно Інно, дідусю Ігорю, моя любове.

23. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правописі числівникових форм: А сімдесятьох п’ятьох, п’ятдесяти восьми, сорока, шестистам п’ятдесяти трьом, сорок шостому; Б двадцятьох, сімом, шістсот сорока п’яти, одній цілій і двом п’ятим, сімомастами шістдесятьома трьома;
В ста двадцятьом двом, обом, чотирьомстам, п’ятдесятьом двом, шістдесятьома.

24. У якому рядку допущено помилку в правописі присвійних прикметників: А Маріїн, доччин, доньчин, Софіїн, Валин; Б Ольчин, Толин, Гальчин, Юлін, Лесин; В Танин, Тетянин, Олин, Ольжин, тітчин.

25. У якому рядку правильно вказано форми родового відмінка множини: А арф, ванн, кілограм, боліт; Б роздоріжжів, статей, болгар, очей;
В громадян, грузинів, вілл, саней.

26. У якому рядку правильно поєднано іменники з числівниками:


А два одесита, чотири листи; Б півтора тижня, тридцять три подарунки; В чотири корпуси, двадцять сім кілограм.

27. Знайдіть рядок, у якому всі іменники правильно вжито у формі орудного відмінка: А президією, Іваном Паламарчуком, Сергієм Волошиним, Андрієм Петровим; Б сипом, філігранем, роялем, вуалем, шампунем;


В фенхелем, тюлем, полином, розкішшю, фланеллю.

28. У якому рядку правильно записані відмінкові форми числівників?


А на семистах, шистидесятьох чотирьох, триста п’ятидесяти двох;
Б двомастами сімдесятьома вісьмома, на дев’ятистах дев’яноста вісьмох;
В дев’ятистами вісьмадесятьма шести, на тисячі ста сорока двух.

29. Укажіть, у якому рядку форма кличного відмінка в усіх словах утворена правильно. А адвокате, дорогий друже, шановний колего, Семен Йосиповичу, Миколу Миколайовичу; Б голово зборів, пане директоре, шановний президенте компанії, високоповажний пане судде, громадо;


В шановний пане доктор, професору, друже Василь, пані Оксана, добродій Яремчику.

30. У якому рядку допущено помилки у відмінкових формах прізвищ та імен? А Ільїним Євдокимом, Кузьменку Леонтієві, Удовенком Вікентієм,


при Яковині Геннадію; Б Іванишиній Олені, Ковалем Ростиславом, Григорович Оксаною, Толстих В’ячеславом; В Литвиним Степаном, Грому Пилипа,
на Колеснику Ігорові, Чебуркові В’ячеславу.
Тести на встановлення відповідності
1. Установіть відповідність між терміном та його дефініцією

Термін

1 лексикологія 2 синтаксис 3 морфологія 4 словотвірДефініція

А розділ граматики, що вивчає словосполучення та речення, їх будову, типи й об’єднання в надфразні одиниці, роль і значення частин мови


та граматичних форм у реченні в синхронному й діахронному (історичному) аспектах;

Б розділ мовознавства, що вивчає поділ слова на морфеми, вичленування морфів у слові, аломорфію морфеми, межі аломорфії, перетворення


на морфеми, швах, спрощення, перерозклад у морфемі, ідентифікацію морфем;

В розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови;

Г розділ мовознавчої науки, що вивчає структуру слів і способи
їх творення;

Д розділ граматики, що вивчає внутрішню граматичну будову слова


і граматичні класи слів.

2. Установіть відповідність між відміною та словом.

Відміна

1 І відміна 2 ІІ відміна 3 ІІІ відміна 4 ІV відмінаСлово

А ступінь Б папороть В рілля Г таксі Д ім’я3. Установіть відповідність між терміном та дефініцією.

Термін

1 прикметник 2 частка 3 вигук 4 прийменник


Дефініція

А незмінювана особлива частина мови, яка виражає почуття, волевиявлення мовця, не називаючи їх

Б службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників, займенників і числівників виражає відношення між словами
в реченні

В самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка

Г це службова частина мови, яка служить для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення

Д службова частина мови, яка надає слову чи реченню додаткових відтінків або служить для творення деяких граматичних форм і нових слів4. Установіть відповідність між терміном та дефініцією.

Термін

1 умовний спосіб

2 теперішній час

3 вид


4 стан

Дефініція

А морфологічна словозмінна категорія дієслова, яка виражає відношення міє дією, суб’єктом і об’єктом дії

Б морфологічна словозмінна категорія, яка виражає відношення дії до дійсності як реальної або ірреальної

В словозмінна морфологічна форма дієслівного способу, що означає ірреальну дію – бажану або можливу за певних умов

Г одна з трьох форм дієслівного часу, що означає дію, яка відбувається в момент мовлення

Д граматична категорія дієслова, що виражає характер динамічної ознаки відносно до розвитку в часі5. Установіть відповідність між терміном та дефініцією.

Термін

1 присвійні прикметники

2 морфологічна категорія

3 ступені порівняння

4 словозміна

Дефініція

А словозмінна категорія прикметників і прислівників, у якій виявляється здатність вияву ознаки шляхом співвідносної характеристики

Б лексико-граматична категорія якісних прикметників і якісно-означальних прислівників, яка означає інтенсивність вияву ознаки в предметі без порівняння її з такою ж ознакою в іншому предметі

В лексико-граматичний розряд прикметників, які передають ознаку предмета як належну живій істоті – людині або рідше – тварині

Г творення всіх можливих граматичних форм слова, що виражають його відношення до інших слів у словосполученні й реченні, але при цьому не змінюють його лексичного занчення

Д узагальнена характеристика певного розряду слів, яка проявляється в системі протиставлених один одному рядів граматичних форм з однорідним граматичним значенням6. Установіть відповідність між словом та його граматичним значенням.

Слово

1 декламують

2 розграфлюватиму

3 кроїш


4 кричать

Граматичне значення

А недоконаний вид, дійсний спосіб, теперішній час, ІІ дієвідміна, 3 особа однини

Б недоконаний вид, дійсний спосіб, майбутній час, І дієвідміна, 1 особа, множина

В недоконаний вид, дійсний спосіб, теперішній час, ІІ дієвідміна, 2 особа, однина

Г недоконаний вид, дійсний спосіб, майбутній час, І дієвідміна, 2 особа, однина

Д недоконаний вид, дійсний спосіб, теперішній час, І дієвідміна, 3 особа, множина7. Установіть відповідність між терміном та дефініцією.

Термін

1 зворотні дієслова

2 модальні слова

3 предикативні форми

4 інфінітив
Дефініція

А лексико-граматична категорія, що охоплює незмінні слова і словосполучення, які виражають ставлення мовця до висловлюваного

Б несловозмінні форми, утворені від основи перехідних дієслів додаванням суфіксів –н-, -ен-, -т- та суфікса

В лексико-граматичний розряд неперехідних дієслів, у яких пасивне значення формується постфіксом -ся

Г вихідна форма дієслівної парадигми, яка, маючи найбільш узагальнене значення дії, процесу, не має при цьому граматичних категорій особи, роду, числа, часу й способу

Д лексико-семантична група дієслів, у яку входять пари дієслів, протиставлені за значенням одноразової направленої дії та повторюваної ненаправленої дії8. Установіть відповідність між виділеним словом у реченні та його частиномовною належністю

Слово, виділене в реченні

1 Мені наче сниться: хтось хитає мене у колисці, а місяць сміється наді мною тихесенько.

2 На сонячному пагорбі, неподалік уже давним-давно запустілого старовинного маєтку, стоїть школа, мурована з червоної вогнетривкої цегли.

3 Є ланцюги, що їх не можна рвать, немов у тілі вен або артерій.

4 Фрукти й овочі сьогодні містять менше вітамінів і мінералів, ніж містили п’ятдесят років тому.
Частина мови

А займенник

Б частка

В сполучник

Г прислівник

Д прийменник9. До якої групи за лексичим значенням належать наведені іменники?

Значення

1 назви опредмеченої дії

2 назви опредмеченої ознаки

3 назви осіб

4 назви речей

Іменники

А екран, ліжко

Б доброта, синява

В ремонт, стрілянина

Г жук, ведмідь

Д лікар, бабуся10. Зясуйте форми дієслова.

Дієслова

1 здійснювати

2 отриманий

3 вирішує

4 знаходячи

Форми

А особова форма

Б дієприслівник

В безособове дієслово

Г дієприкметник

Д неозначена форма дієслова


Тести, відповіді на які передбачають тільки два варіанти – «так» чи «ні»

1. Іменники в українській мові поділяються на відміни за ознакою належності до істот чи неістот.

2. До системи дієслова належать такі основні форми: інфінітив, способові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на –но,
-то, модальні слова.

3. Морфологічне засвоєння іншомовних слів полягає зокрема в написанні їх літерами української абетки.

4. Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як кількісні числівники.

5. В українській мові до жодної з відмін не входять іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини, множинні іменники.

6. Атрибутивні займенники змінюються за відмінками, родами і числами.

7. Ступені порівняння утворюються від якісних прикметників.

8. Іменники в сполученні з числівниками два, три, чотири вживаються в називному відмінку множини.

9. Категорії роду не мають іменники, що вживаються тільки в множині.

10. Інфінітиву властиві граматичні категорії перехідності/неперехідності та виду.
Тести з кількома правильними відповідями

1. У яких рядках правильно узгоджено прикметники з іменниками у формі роду?

А. Новий щабель, високий ступінь, університетська філія.

Б. Акційний розпродаж, електронне табло, п’ята авеню.

В. Справедливий рефері, Рівненська АЕС, вища степінь.

Г. Сильна нежить, новий тунель, економічна криза.

Д. Головний біль, далекий Сибір, мильний шампунь.

2. У яких рядках подано правильні форми родового відмінка однини іменників?

А. Підручника, поверху, мільйона, Відня.

Б. Грама, інституту, радіуса, телефону.

В. Урагану, автомобіля, випадка, театру.

Г. Товару, департаменту, Парижа, долара.

Д. Гуртожитка, трамваю, правописа.

3. У яких рядках в усіх словах подано правильні форми кличного відмінка іменників?

А. Ігоре Петровиче, пане директор, пане директоре.

Б. Зоряно Йосипівно, пані викладач, Андрію.

В. Геннадію Леонідовичу, Володю, Настю.

Г. Колего Ващишин, Ігор Петрович, пан професор.

Д. Шановний Михайле Васильовичу, вельми поважний пане міністре, Лесю.4. У яких рядках подано всі правильні форми найвищого ступеня порівняння прикметників?

А. Якнайвужчий, самий найближчий, найменш привабливий.

Б. Найбільш нижчий, ультрасерйозний, найменш рухливий.

В. Найбільш могутній, якнайдобріший, щонайважливіший.

Г. Найефективний, найбільший, найдужчий.

Д. Товщий, дорожчий, менш ефективний.

5. У яких рядках правильно вжито всі відмінкові форми числівників?

А. Р.в. шестисот вісімдесятьох сімох, сорока семи, двохсот сімдесяти двох.

Б. Д.в. трьомстам дев’яноста двом, сто двом, сто двадцять першому.

В. О.в. восьмистами п’ятдесятьма сімома, сорока чотирма, дев’яноста вісьма.

Г. М.в. на чотирьохстах шістдесяти, на п’ятдесятьох двох, у ста сорока семи.

Д. О.в. семистами дев’яноста чотирма, півтораста кілометрами, двома цілими сьома десятими.6. У яких рядках усі іменники правильно узгоджено з числівниками?

А. Два примірники, чотири громадянина, дві третіх розчину.

Б. Двадцять три корпуси, чотири номери, два з половиною місяця.

В. Три гектара, два грузини, півтора параграфа.

Г. Сто два прилади, чотири телефони, із сьомим лютого.

Д. Два грами, три болгарини, двадцять два викладача.

7. У яких рядках є порушення дієслівного керування?

А. Звернутися за адресою, не вивчити формулу.

Б. Зраджувати принципи, гуляти вулицями міста.

В. Турбується про мене, не звернув увагу.

Г. Хворіти на грип, постачати товар.

Д. Говорити українською мовою, ужити заходів, глузувати з опонента.8. У яких рядках немає ненормативних дієслівних форм?

А. Давайте будемо коректно відповідати один одному.

Б. Нові млини змелють зерно на борошно високої якості.

В. Даси мені можливість виправити помилку.

Г. Ти обов’язково розповісиш про свою роботу.

Д Постанова затверджується Кабінетом Міністрів9. У яких рядках прийменник ужито правильно в усіх словосполученнях?

А. За бажанням населення, у разі необхідності зателефонувати.

Б. Звернутися на адресу, у разі потреби прийду.

В. В останній рік, при переробці речовини.

Г. Залежно від умов, дякуючи товаришам.

Д. Належить по праву, по наказу директора, по нашій ініціативі.10. У яких рядках усі прийменникові конструкції утворено неправильно?

А. Працювати за покликанням, агент із продажу.

Б. Пішов по справі, автобус за замовленням.

В. Відповідно із законом, біля двох кілограмів.

Г. До п’ятого числа, поличка на квіти.

Д. Надіслати по пошті, при несприятливих умовах.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка