Наказ №90 Про удосконалення організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах УкраїниСторінка1/3
Дата конвертації31.03.2016
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3
5МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З

Міністра оборони України

04.04.2000 м.Київ № 90

Про удосконалення організації наукової


і науково-технічної діяльності у Збройних

Силах України

З метою підвищення ефективності наукових досліджень, удосконалення організації наукової і науково-технічної діяльності, нормативно-правової бази, яка регламентує наукову і науково-технічну діяльність у Збройних Силах України


Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про наукову і науково-технічну діяльність у Збройних Силах України, що додається.

2. Заступнику Міністра оборони України з озброєння - начальнику Озброєння Збройних Сил України розробити та до 1 вересня 2000 року подати на затвердження Міністру оборони України Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу у Збройних Силах України.

3. Начальнику Воєнно-наукового управління - заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України з науки розробити і подати на затвердження Міністру оборони України:

до 1 травня 2000 року Положення про науково-інформаційну діяльність у Збройних Силах України;

до 1 липня 2000 року Методичний посібник з питань замовлення воєнно-наукової продукції, організації та виконання науково-дослідних робіт.

4. Накази Міністра оборони України від 20 жовтня 1997 року № 384 та від 8 вересня 1998 року № 337 вважа­ти такими, що втратили чинність.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Збройних Сил України - першого заступника Міні­стра оборони України.

6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.


Міністр оборони України

генерал армії України О.І. КУЗЬМУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністра оборони України

від 04.04.2000 № 90
ПОЛОЖЕННЯ

про наукову і науково-технічну діяльність

у Збройних Силах України

Положення про наукову і науково-технічну діяльність у Збройних Силах України визначає засади організації, планування, ведення та всебічного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України.


1. Загальні положення

1.1. Наукова і науково-технічна діяльність у Збройних Силах України - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на розвиток воєнної науки, підвищення її ефективності, використання наукових досягнень у військовому будівництві України.


1.2. Наукова і науково-технічна діяльність у Збройних Силах України здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, інших законів та нормативно-правових актів України, що регулюють відносини у сфері оборони, наказів і директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України та до цього Положення.
1.3. Наукова і науково-технічна діяльність у Збройних Силах України здійснюється за двома головними напрямами:

воєнно-теоретичним (загальні основи воєнної науки, воєнні аспекти національної безпеки України, військове мистецтво, будівництво Збройних Сил, воєнна економіка, управління Збройними Силами, теорія розвитку видів Збройних Сил, військове право, військові проблеми міжнародного права, соціальні проблеми і психологія взаємин у військових колективах, військове навчання і виховання, воєнна історія);

військово-технічним (загальні проблеми військово-технічної політики держави, накопичення науково-технічного потенціалу у сфері оборони, розробка, продовження ресурсу та модернізація озброєння і військової техніки).
1.4. Основними видами наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України є:

наукова робота (фундаментальні та прикладні дослідження з метою одержання наукових і науково-прикладних результатів, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки держави, підвищення ефективності військового будівництва, розвиток форм і способів підготовки, застосування і всебічного забезпечення Збройних Сил України, розвиток озброєння і військової техніки);

наукове супроводження впровадження результатів наукової роботи (наукове супроводження освоєння нововведень у воєнній справі, інноваційна діяльність у межах наукової роботи);

науково-організаційна робота (комплекс заходів щодо довгострокового, перспективного і поточного планування наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської, інформаційно-видавничої та воєнно-наукової роботи слухачів (курсантів), її організації, координації, забезпечення, контролю за її здійсненням, реалізації результатів наукових досліджень, підтримання зв’язків з науковими установами міністерств України та інших центральних органів виконавчої влади, що проводять дослідження з оборонної тематики).
1.5. Основними формами наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України є:
у воєнно-теоретичній галузі:

розробка завдань на виконання досліджень та вирішення інших наукових задач з воєнно-теоретичних питань;

фундаментальні наукові дослідження у галузі загальних основ воєнної науки, воєнних аспектів національної безпеки України, військового мистецтва, будівництва Збройних Сил, воєнної економіки, управління Збройними Силами, теорії розвитку видів Збройних Сил, військового права, військових проблем міжнародного права, соціальних проблем і психології взаємин у військових колективах, військового навчання і виховання, воєнної історії;

прикладні наукові дослідження з питань воєнної теорії і практики, воєнної проблематики суспільних та природничих наук, воєнної економіки;

дослідження з воєнно-теоретичних питань на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);

розроблення монографій, воєнних енциклопедій і словників, статутних документів, державних і відомчих стандартів, класифікаторів та кодифікаторів, підручників (посібників), методичних рекомендацій, дисертацій, статей, доповідей, підготовка розбору навчань, рецензій і відзивів, пропозицій, висновків;

наукова експертиза державних програм, наукових та науково-прикладних результатів з воєнно-теоретичних питань, замовлень на створення воєнно-наукової продукції, планів тощо;

підготовка і проведення наукових конференцій, семінарів, нарад з воєнно-теоретичних питань;

підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;

узагальнення та розповсюдження досвіду з воєнно-теоретичних питань усіх видів підготовки військ (сил), їх повсякденної діяльності;

інші види діяльності, пов`язані з одержанням воєнно-теоретичних наукових знань та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України;


у військово-технічній галузі:

розробка завдань на проведення досліджень та вирішення інших наукових задач з військово-технічних питань;

науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, пошукові та проектно-пошукові роботи з військово-технічної проблематики, спрямовані на експлуатацію, ремонт, продовження ресурсу та модернізацію існуючого озброєння і військової техніки, розробку і виготовлення експериментальних і дослідних зразків перспективного озброєння і військової техніки, удосконалення і розвиток експериментально-випробувальної, полігонної та навчально-тренувальної бази;

наукове супроводження розробок та освоєння нових зразків озброєння і військової техніки протягом їх повного життєвого циклу;

проведення випробувань нових систем (комплексів, типів) озброєння і військової техніки;

науково-технічна експертиза державних програм, наукових та науково-прикладних результатів з військово-технічних питань, замовлень на науково-технічну продукцію, нових технологій, проектних матеріалів, планів тощо;розроблення монографій, воєнних енциклопедій і словників, статутних документів, державних і відомчих стандартів, класифікаторів та кодифікаторів, підручників (посібників), методичних рекомендацій, дисертацій, статей, доповідей, підготовка розбору навчань, рецензій і відзивів, пропозицій, висновків;

підготовка і проведення наукових конференцій, семінарів, нарад;

проведення патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи;

узагальнення та розповсюдження передового досвіду з військово-технічних питань усіх видів підготовки військ (сил) та їх повсякденної діяльності;інші роботи, пов`язані з одержанням військово-технічних наукових знань та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України.
1.6. Фундаментальні наукові дослідження у воєнній сфері - це наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності війни і збройної боротьби, закономірності розвитку воєнної організації держави, концептуальні засади запобігання війнам (збройним конфліктам), теоретичні основи будівництва і розвитку Збройних Сил України, їх застосування та всебічного забезпечення, формування і реалізацію військово-технічної політики держави.
1.7. Прикладні наукові дослідження у воєнній сфері - це наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань для практики військового будівництва, удосконалення форм і способів підготовки, застосування та всебічного забезпечення Збройних Сил України, розроблення нового та продовження ресурсу і модернізацію існуючого озброєння і військової техніки. Прикладні дослідження є розвитком і продовженням фундаментальних досліджень.
1.8. Проведення досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів) спрямоване на перевірку практикою та впровадження отриманих наукових і науково-прикладних результатів з питань будівництва Збройних Сил України, форм і способів їх застосування, удосконалення системи управління ними в умовах, наближених до реальних, перевірку відповідності характеристик зразків (систем) озброєння та військової техніки оперативно-тактичним вимогам, виявлення проблемних питань воєнної теорії і практики, пошук і обґрунтування шляхів їх вирішення.
1.9. Розроблення наукових праць (монографій, енциклопедій і словників, статутних документів, порадників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, доповідей, звітів про результати досліджень на навчаннях, рецензій, відзивів, висновків тощо) спрямоване на узагальнення, систематизацію та розповсюдження отриманих наукових і науково-технічних результатів з певних галузей воєнної науки на сучасному рівні її досягнень, розширення кругозору та підвищення кваліфікації особового складу, вчених та наукових працівників Збройних Сил України.
1.10. Підготовка і проведення наукових конференцій, семінарів, нарад спрямовані на колективне обговорення відповідними фахівцями визначених проблем воєнної теорії та (або) практики, певних наукових та (або) науково-технічних результатів, обмін досвідом наукової та науково-технічної діяльності тощо. Результати проведення конференцій відображаються у збірниках відповідних матеріалів, підсумки нарад та семiнаpiв – відповідними рішеннями та рекомендаціями.
1.11. Узагальнення і розповсюдження передового досвіду оперативної, мобілізаційної, бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів) спрямовані на пошук і розкриття сутності і змісту умов та чинників, які визначають ефективність діяльності військ (штабів) у повсякденних умовах та в особливий період, на впровадження найбільш досконалих науково обґрунтованих форм і методів роботи штабів усіх рівнів, на обґрунтування заходів щодо удосконалення форм і способів застосування військ (сил), озброєння і військової техніки, всебічного забезпечення операцій (бойових дій) тощо.
1.12. Випробування (попередні заводські та державні випробування) нових систем (комплексів, типів) озброєння і військової техніки спрямовані на визначення рівня відповідності бойових та інших характеристик створених систем (комплексів, типів) показникам, які задані в тактико-технічному завданні в умовах, максимально наближених до реальних, виявлення можливих конструкційних та інших недоліків і визначення заходів щодо їх усунення.
1.13. Наукова та науково-технічна експертиза у Збройних Силах України (підготовка наукових висновків, рецензій, опонентських вiдзивів, iнших матеpiалів) є невід`ємною складовою частиною загальнодержавного механізму регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності і проводиться відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу”.
1.14. Наукове супроводження реалізації державних програм, впровадження в практику наукових і науково-технічних результатів полягає у науковому обґрунтуванні і здійсненні заходів щодо цілеспрямованого і своєчасного коригування дій виконавців наукових досліджень і споживачів воєнно-наукової пpодукцiї у напрямі підвищення їх ефективності. Порядок визначення цих заходiв і фоpми звiтностi погоджуються між замовниками і виконавцями наукового супроводження залежно від конкретних умов та факторів.
1.15. Розроблення статутних, ноpмативно-пpавових i ноpмативно-технiчних документів, науково-методичних матеpiалів спрямоване на створення оpганiзацiйних засад, які регламентують діяльність Збройних Сил України, і базується на науково обгрунтованих принципах, формах і способах застосування i повсякденної дiяльностi вiйськ (сил) з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвiду.

1.16. Патентно-ліцензійна, раціоналізаторська та винахідницька робота у Збройних Силах України спрямована на більш повне використання наукового потенціалу Збройних Сил та на захист пpав інтелектуальної власності і полягає у створенні сприятливих умов для індивідуальної і колективної творчості вчених, наукових працівників, усього особового складу Збройних Сил з метою отримання і впровадження нових наукових і науково-прикладних результатів, у пiдготовці і оформленні документації для отpимання патентiв, лiцензiй та автоpських свiдоцтв (патентів) на винаходи.

Порядок проведення патентно-ліцензійної, раціоналізаторської та винахідницької роботи у Збройних Силах України регламентується відповідним положенням.
1.17. Наукові та науково-прикладні результати наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України складають воєнно-наукову продукцію, основними формами якої є:
у воєнно-теоретичній галузі:

звіти про виконання науково-дослідних робіт та оперативних завдань з воєнно-теоретичних питань;

звіти про дослідження з воєнно-теоретичних питань на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та у повсякденній діяльності військ (штабів);

воєнно-теоретичні праці, монографії, дисертації, настанови, підручники, посібники, статутні документи, державні і відомчі стандарти, класифікатори та кодифікатори, матеріали наукових конференцій, семінарів, нарад, наукові статті та доповіді з воєнно-теоретичних питань, матеріали наукової експертизи;

методичні матеріали, математичні моделі, інформаційні та розрахункові задачі, інше спеціальне математичне програмне забезпечення з воєнно-теоретичних питань;

результати інших робіт, пов`язаних з одержанням воєнно-теоретичних наукових знань та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України;


у військово-технічній галузі:

звіти про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт та оперативних завдань з військово-технічних питань, конструкторських та технологічних розробок;

конструкторська або технологічна документація на науково-технічну продукцію, дослідні (натурні) зразки озброєння, військової техніки та інші вироби оборонного або подвійного призначення;

звіти про дослідження з військово-технічних питань на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та у повсякденній діяльності військ (штабів);

монографії, дисертації, настанови, підручники, посібники, статутні документи, державні і відомчі стандарти, класифікатори та кодифікатори, матеріали наукових конференцій, семінарів, нарад, наукові статті та доповіді з військово-технічних питань, матеріали науково-технічної експертизи;

методичні матеріали, математичні моделі, інформаційні та розрахункові задачі, інше спеціальне математичне програмне забезпечення з військово-технічних питань;

результати інших робіт, пов`язаних з одержанням військово-технічних наукових знань та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України.
1.18. Для здійснення наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України створена і функціонує система воєнно-наукових досліджень, яка включає:

систему науково-дослідних установ;

систему управління науковою діяльністю;

систему консультативно-дорадчих органів.


1.19. Науково-дослідна (науково-технічна) установа (далі - наукова установа) Збройних Сил України - юридична особа у структурі Збройних Сил України, створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт.
1.20 Наукові установи Збройних Сил України за призначенням та підпорядкуванням поділяються на дві категорії:

наукові установи центрального підпорядкування;

наукові установи видів Збройних Сил України, управлінь центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

На вищі військові навчальні заклади Міністерства оборони України, які мають наукові установи (підрозділи), поширюються права, передбачені для наукових установ.


1.21. На наукові установи Збройних Сил України з урахуванням їх профілю і підпорядкованості покладаються завдання щодо планування, організації і безпосереднього здійснення всіх видів і форм наукової і науково-технічної діяльності з актуальних проблем воєнної науки, воєнної проблематики суспільних, природничих і технічних наук на замовлення (за договорами, оперативними завданнями) органів законодавчої і виконавчої влади, управлінь центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України.
1.22. Система управління науковою і науково-технічною діяльністю у Збройних Силах України призначена для забезпечення:

цілеспрямованості і збалансованості наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України за метою, завданнями, видами, формами, місцем, часом та ресурсами;

ефективної реалізації основних функцій планування, організації, забезпечення, контролю наукової і науково-технічної діяльності на всіх рівнях системи воєнно-наукових досліджень;

взаємодії суб’єктів системи воєнно-наукових досліджень на відомчому, міжвідомчому та міжнародному рівнях.

Основним змістом діяльності системи управління науковою діяльністю є науково-організаційна робота.
1.23. Система консультативно-дорадчих органів з питань наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України призначена для підвищення рівня обгрунтованості та узгодженості рішень з найбільш важливих питань життєдіяльності та перспектив розвитку Збройних Сил України, функціонування і розвитку воєнної науки, забезпечення колегіальності під час підготовки таких рішень.

Пропозиції і рекомендації консультативно-дорадчих органів складають підгрунтя для наукової і науково-технічної діяльності на всіх рівнях системи воєнно-наукових досліджень.


1.24. Наукова робота слухачів (курсантів) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі - ВВНЗ) регламентується Типовим положенням про наукову роботу слухачів (курсантів) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (додаток 1 до Положення).

Начальники ВВНЗ на підставі вищезазначеного положення затверджують Положення про наукову роботу слухачів (курсантів) у підпорядкованому ВВНЗ.


2. Управління науковою і науково-технічною діяльністю у Збройних

Силах України
2.1. Загальне керівництво науковою і науково-технічною діяльністю у Збройних Силах України здійснює Міністр оборони України, безпосереднє керівництво - начальник Генерального штабу Збройних Сил України - перший заступник Міністра оборони України.

Керівництво науковою і науково-технічною діяльністю у Збройних Силах України у військово-технічній галузі здійснює заступник Міністра оборони України з озброєння - начальник Озброєння Збройних Сил України.

Керівництво організацією і проведенням наукових досліджень з соціально-гуманітарних питань, проблем виховної роботи та морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України здійснює начальник Головного управління виховної роботи Міністерства оборони України.

Найбільш важливі питання щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України розглядаються колегією Міністерства оборони України та військовими радами видів Збройних Сил України.


2.2. Управління науковою і науково-технічною діяльністю у Збройних Силах України у воєнно-теоретичній галузі здійснює Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України.
2.3. Управління науковою і науково-технічною діяльністю у Збройних Силах України у військово-технічній галузі здійснює Головне управління планування, розвитку та виробничих замовлень озброєння і військової техніки Озброєння Міністерства оборони України.
2.4. Управління науковою і науково-технічною діяльністю в Тилу Міністерства оборони України та видах Збройних Сил України, оперативних командуваннях, управліннях центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, ВВНЗ здійснюється відповідними науково-організаційними структурами - воєнно-науковими відділами (відділеннями, групами) штабів Тилу Міністерства оборони України, видів Збройних Сил України, оперативних командувань, науково-організаційними відділами (відділеннями, групами) управлінь центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, ВВНЗ.
2.5. Головним консультативно-дорадчим органом Міністерства оборони України з питань планування, фінансування та координації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, з проблем розвитку воєнної науки, наукового обґрунтування найважливіших рішень щодо діяльності Збройних Сил України, реалізації заходів програм розвитку Збройних Сил України та програм розвитку озброєння і військової техніки є Воєнно-наукова рада Міністерства оборони України, яку очолює начальник Генерального штабу Збройних Сил України - перший заступник Міністра оборони України.

Постійно діючим органом Воєнно-наукової ради Міністерства оборони України є її бюро. Роботу Воєнно-наукової ради Міністерства оборони України забезпечує Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України.


2.6. Консультативно-дорадчим органом Озброєння Міністерства оборони України з питань планування, фінансування та координації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України з військово-технічних проблем, наукового обґрунтування найважливіших рішень щодо реалізації заходів Державної програми розвитку озброєння і військової техніки є Науково-технічна рада Міністерства оборони України, яку очолює заступник Міністра оборони України з озброєння - начальник Озброєння Збройних Сил України.

Постійно діючим органом Науково-технічної ради Міністерства оборони України є її бюро.


2.7. Консультативно-дорадчими органами Тилу Міністерства оборони України, видів Збройних Сил України з питань воєнної науки є воєнно-наукові (науково-технічні) ради, призначені для наукового обґрунтування пропозицій і рішень щодо будівництва і розвитку Тилу Міністерства оборони України та видів Збройних Сил України, проблем їх застосування, питань розроблення, модернізації та експлуатації озброєння і військової техніки, всебічного забезпечення Збройних Сил України.

Воєнно-наукові (науково-технічні) ради Тилу Міністерства оборони України та видів Збройних Сил України очолюють відповідні начальники штабів - перші заступники начальника Тилу Міністерства оборони України та командувачів видів Збройних Сил України.


2.8. У разі необхідності можуть створюватися воєнно-наукові (науково-технічні) ради управлінь центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.
2.9. Колегіальним дорадчим органом управління діяльністю наукової установи є вчена (наукова, науково-технічна) рада наукової установи.
2.10. При наукових установах центрального підпорядкування (виду Збройних Сил України) можуть створюватися позаштатні координаційні ради за окремими науковими проблемами, які повинні вирішуватися в інтересах кількох видів Збройних Сил України.

Склад позаштатної координаційної ради формується і затверджується керівником наукової установи за поданням зацікавлених наукових установ Збройних Сил України та ВВНЗ.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка