Наказ №82 Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Національній службі посередництва і примиренняСкачати 141.37 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір141.37 Kb.
Н А К А З

 

01 серпня 2011 року                         місто Київ                                      № 82 

Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на 

заміщення вакантних посад державних службовців 

в Національній службі посередництва і примирення

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказую:1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Національній службі посередництва і примирення (додаток 1).

2. Затвердити перелік питань до іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Національної служби посередництва і примирення (додаток 2).

3. Затвердити бланк екзаменаційного білета для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців (додаток 3).

4. Затвердити бланк екзаменаційної відомості проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців (додаток 4).

5. Голові конкурсної комісії Національної служби посередництва і примирення Гербеді С.В., сектору кадрів Національної служби посередництва і примирення, головам конкурсних комісій відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях сформувати з переліку питань екзаменаційні білети за встановленою формою і неухильно дотримуватись при прийнятті на державну службу вимог, передбачених вищезазначеним Порядком.

6. Головам конкурсних комісій відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях після проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в триденний термін надсилати один примірник екзаменаційної відомості та прийняте рішення конкурсної комісії у сектор кадрів Національної служби посередництва і примирення.

7. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Національній службі посередництва і примирення опублікувати в Бюлетені Національної служби посередництва і примирення.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 Голова                                                                    О.Я.Окіс

 

Додаток 1до наказу Національної

служби посередництва і

примирення

01 серпня 2011 року № 82

 

ПОРЯДОКпроведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад державних службовців в Національній службі

посередництва і примирення

 

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблений на підставі Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 року № 164 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 930/19668, який визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169, із змінами, (далі – Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП).

1.3. Іспит проводиться конкурсними комісіями НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях (далі - відділень НСПП).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється сектором кадрів НСПП або відповідним відділенням НСПП з належним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад в НСПП передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", законодавства України про соціальний діалог та нормативно-правових актів Національної служби посередництва і примирення, враховуючи функціональні повноваження відповідного структурного підрозділу.

1.7. Порядок проведення іспиту в НСПП, відділеннях НСПП в Автономній Республіці Крим та областях, а також перелік питань для перевірки знання законодавства затверджується Головою НСПП відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Загального порядку.  Питання мають бути актуальними, грунтуватися на чинних нормативно - правових актах. Питання, що грунтуються на нормативно - правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Затверджений перелік питань може публікуватись у Бюлетені НСПП, розміщуватись на сайті НСПП та обов'язково надається для ознайомлення учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за встановленою формою і затверджуються головою конкурсної комісії НСПП та головами конкурсних комісій відділень НСПП. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України "Про державну службу", Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", законодавства України про соціальний діалог з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу - всього 5 питань.

1.10. Кількість білетів становить 20.

1.11. Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.12. Завідувач сектора кадрів НСПП та заступники начальників відділень НСПП - начальників (завідувачів секторів) правового забезпечення за погодженням з головами конкурсних комісій визначають дату проведення іспиту та повідомляють кандидатів про місце і час його проведення.2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться секретарями конкурсних комісій в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретарі конкурсних комісій інформують про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретарі конкурсних комісій відповідають на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.

Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із великою гербовою печаткою НСПП або гербовою печаткою відповідного відділення НСПП. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", законодавства України про соціальний діалог та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конлфіктів)", законодавства України про соціальний діалог і достатньо володіють знаннями законодавства про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінка всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість (додаток 3). З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в секторі кадрів НСПП або відділі (секторі) правового забезпечення відповідного відділення НСПП відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Додаток 2

до наказу Національної

служби посередництва і

примирення

__ _____ 2011 року №

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", законодавства про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

І. Питання на перевірку знання Конституції України.

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрації (стаття 119).

24. Статус прокуратури за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 138).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).ІІ Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну служба та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

ІІІ Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6,7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

IV Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної служби посередництва і примирення

1. Правові основи діяльності Національної служби посередництва і примирення.

2. Основні завдання і функції Національної служби посередництва і примирення відповідно до Положення про Національну службу посередництва і примирення.

3. Компетенція Національної служби посередництва і примирення відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

4. Поняття колективного трудового спору (конфлікту).

5. Сторони колективного трудового спору (конфлікту).

6. Формування, порядок і строки розгляду вимог найманих працівників.

7. Аналіз висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та здійснення їх реєстрації.

8. Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

9. Послідовність вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

10. Порядок вирішення колективного трудового спору примирною комісією.

11. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем.

12. Обов'язки та права сторін колективного трудового спору (конфлікту).

13. Порядок перевірки повноважень сторін колективного трудового спору (конфлікту).

14. Взаємодія Національної служби посередництва і примирення із сторонами колективного трудового спору (конфлікту).

15. Страйк: поняття, порядок здійснення права на страйк.

16. Випадки, в яких забороняється проведення страйку.

17. Визнання страйку незаконним. Рішення про визнання страйку незаконним.

18. Вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у випадках заборони проведення страйку.

19. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

20. Порядок регулювання трудових відносин відповідно до чинного законодавства України.

21. Законодавство України про працю.

22. Законодавство України про колективні договори і угоди.

23. Співвідношення законодавства і колективного договору, угоди, трудового договору.

24. Законодавство України про професійні спілки.

25. Права професійних спілок та їх об'єднань у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

26. Законодавство України про об'єднання роботодавців та їх організації.

27. Законодавство України про звернення громадян.

28. Робота із заявами, скаргами громадян в Національній службі посередництва і примирення.

29. Нормативно-правові акти Національної служби посередництва і примирення.

30. Взаємодія Національної служби посередництва і примирення із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями профспілок, об'єднаннями роботодавців у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

31. Сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

32. Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

33. Ведення діловодства у державних органах.

34. Роль Національної служби посередництва і примирення у веденні соціального діалогу в Україні.

35. Законодавство України про соціальний діалог в Україні.

36. Сторони соціального діалогу.

37. Загальні критерії визначення репрезентативності суб’єктів профспілок та організацій роботодавців.

38. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності на рівнях соціального діалогу та її підтвердження.

 

Додаток 3до наказу Національної

служби посередництва і

примирення

__ ______ 2011 року №

 

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

_________________________

"___"___________ 20 __ р.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних  посад державних службовців в Національній службі  посередництва і примирення

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України.2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".

4-5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної служби посередництва і примирення.

Додаток 4

до наказу Національної

служби посередництва і

примирення

__ ______ 2011 року №

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬпроведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією Національної служби посередництва і примирення

від "___" __________ 20__ року

 

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

кандидатаПосада,

на яку претендує кандидатКатегорія посади,

на яку претендує кандидатНомер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Секретар комісії

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка