Наказ №455 Про затвердження Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів мнс україниСторінка1/6
Дата конвертації31.03.2016
Розмір1.21 Mb.
#73
ТипНаказ
  1   2   3   4   5   6
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи
НАКАЗ
27.11.03 № 455

Про затвердження Тимчасової настанови з

організації професійної підготовки працівників

органів управління та підрозділів МНС України
З метою реалізації рішення колегії Міністерства від 15.11.03 № 18, подальшого вдосконалення професійної майстерності працівників органів управління та підрозділів МНС України,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тимчасову настанову з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України (далі – Тимчасова настанова), що додається.


2. Начальникам структурних підрозділів Міністерства, територіальних органів управління, керівникам навчальних, науково-дослідних закладів, спеціалізованих формувань, командирам військових частин ЦО України організувати вивчення Тимчасової настанови з підлеглими працівниками та забезпечити її виконання.
3. Визнати такими, що втратили чинність, директиву МНС України від 30.12.99 № 11-1-1/33 “Про організацію оперативної підготовки в МНС України”, наказ МНС України від 14.11.02 № 298 “Про затвердження Положення про порядок організації та проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців апарату, керівників підпорядкованих державних підприємств, установ і організацій та інших працівників сфери управління МНС України” та зупинити дію наказу МВС України від 14.08.01 № 690 “Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки рядового і начальницького складу Державної пожежної охорони МВС України”.

4. Наказ ввести в дію з 1 січня 2004 року.


5. Директору Департаменту економіки і фінансового забезпечення Соколенко Т.М. забезпечити фінансування витрат для видання Тимчасової настанови.
6. Державному підприємству “Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку “Чорнобильінтерінформ” здійснити видання Тимчасової настанови.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра полковника внутрішньої служби Бута В.П.

Міністр


генерал-полковник внутрішньої служби Г.В. Рева

Михайлов В.М.

247-32-58

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ МНС України

27.11.03 р. № 455ТИМЧАСОВА НАСТАНОВА

з організації професійної підготовки працівників

органів управління та підрозділів МНС України
У цій Тимчасовій настанові з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України (далі – Тимчасова настанова) вживаються такі терміни та їх визначення:

Органи управління – це структурні підрозділи центрального апарату Міністерства та територіальні органи управління МНС України.

Підрозділи – усі інші установи та підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні заклади, спеціалізовані формування МНС України, за винятком органів управління.

Професійна підготовка – це організований та цілеспрямований процес оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для успішного виконання професійно-службових завдань. Професійна підготовка забезпечує проведення первинної (курсової) підготовки, перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації, службової та самостійної підготовки, стажування, а також навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.

Первинна (курсова) підготовка – це здобуття професійно-технічної освіти шляхом курсового професійно-технічного навчання особами, які вперше приймаються на службу (роботу) до МНС України та набуття ними спеціальності, що забезпечує відповідний рівень кваліфікації, необхідний для професійної діяльності.

Перепідготовка – це отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду працівником, який переміщується на іншу посаду, виконання обов’язків на якій потребує нових знань, умінь і навичок.

Спеціалізація – це набуття працівником здатностей виконувати окремі професійні завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Підвищення кваліфікації (розширення профілю) – набуття працівником здатностей виконувати додаткові професійні завдання та обов’язки, розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, вміння і навички в межах спеціальності за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Самостійна підготовка – це безперервний процес самостійної роботи працівників щодо поглиблення та поповнення знань, вмінь та навичок, необхідних для успішного виконання функціональних обов’язків за певними посадами.

Стажування – це набуття працівниками практичного досвіду виконання професійних завдань та обов’язків певної спеціальності за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем у відповідних посадах.

Службова підготовка – це організований та цілеспрямований процес повсякденного вдосконалення професійної майстерності працівників з метою забезпечення успішного виконання професійно-службових завдань і функціональних обов’язків за певними посадами.

Курсанти – особи, які в установленому порядку зараховані до вищих навчальних закладів МНС України з присвоєнням їм спеціальних звань і навчаються з метою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Слухачі – особи, які в установленому порядку зараховані до навчальних закладів МНС України для проходження первинної (курсової) підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, а також особи, які навчаються за заочною формою навчання у вищих навчальних закладах МНС України.

Вищі навчальні заклади МНС України – Академія пожежної безпеки України, Львівський інститут пожежної безпеки МНС України, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту.

Професійно-технічні навчальні заклади – усі навчальні заклади МНС України, що здійснюють професійно-технічне навчання за напрямками професійно-службової діяльності органів управління та підрозділів МНС України.

Навчальні заклади МНС Україниусі вищі і професійно-технічні навчальні заклади МНС України, військові кафедри підготовки офіцерів запасу – спеціалістів з питань цивільної оборони.


1. Загальні положення

1.1. Професійна підготовка працівників органів управління та підрозділів МНС України організовується і проводиться відповідно до вимог Конституції України, законів України від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ “Про освіту”, від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ “Про вищу освіту”, від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР “Про професійно-технічну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2001 р. № 1334 “Про затвердження Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типової форми контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу”, інших законодавчих актів, нормативно-правових документів МНС України та цієї Тимчасової настанови.

1.2. Тимчасова настанова регламентує організацію професійної підготовки в органах управління та підрозділах МНС України.

1.3. Професійна підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями “кваліфікований робітник”, “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за спеціальностями (спеціалізаціями) професійного спрямування у відповідних навчальних закладах МНС України згідно з чинним законодавством України про вищу та професійно-технічну освіту.

Основними завданнями професійної підготовки працівників є:

оволодіння необхідними знаннями, вміннями і спеціальними навичками для успішного виконання професійно-службових завдань;

формування особистих високих моральних якостей, почуття колективізму і товариської взаємодопомоги, відповідальності за виконання службового обов’язку;

виховання самовладання, витримки і психологічної стійкості до роботи в екстремальних умовах;

навчання вмілому виконанню професійно-службових обов’язків за профілем служби органів управління та підрозділів МНС України у суворій відповідності з вимогами статутів, настанов і правил безпеки праці;

вдосконалення навичок начальницького (керівного) складу в організації навчання і виховання підлеглих.

1.4. Структура системи професійної підготовки працівників створює умови її безперервності та наступності і включає основні організаційні види навчання:

первинну (курсову) підготовку;

здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня у вищих навчальних закладах МНС України;

Примітка. Здобуття вищої освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня у вищих

навчальних закладах МНС здійснюється згідно з чинним законодавством та

відповідними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки та

МНС України.

перепідготовку;

спеціалізацію;

підвищення кваліфікації (розширення профілю);

стажування;

службову підготовку;

самостійну підготовку;

навчання в аспірантурі, ад’юнтурі, докторантурі.

1.5. Терміни та зміст навчання з кожного виду навчання визначаються навчальними і тематичними планами та програмами підготовки, що розробляються, рецензуються, узгоджуються і затверджуються в порядку, установленому чинним законодавством та цією Тимчасовою настановою.

1.6. Начальники (керівники) органів управління та підрозділів МНС України несуть персональну відповідальність за якісний відбір кандидатів на службу, своєчасне направлення їх для проходження первинної (курсової) підготовки, організацію та проведення перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації, службової підготовки і стажування працівників.

1.7. Результати навчання в системі професійної підготовки відображаються:

у дипломі державного зразка про вищу або професійно-технічну освіту;

у дипломі (свідоцтві) державного зразка про закінчення курсової підготовки та отримання робітничої кваліфікації;

у сертифікаті відомчого зразка про спеціальну підготовку рятувальника (додаток 1);

у свідоцтві про підвищення кваліфікації (перепідготовку, спеціалізацію) (додаток 2);

у картці обліку професійної підготовки працівників МНС України (додаток 3).

Вищезазначені документи засвідчують рівень професійної підготовки працівника, а відомості, що в них містяться, обов’язково враховуються при атестуванні, просуванні по службі, присвоєнні чергових спеціальних звань, направленні на навчання до навчальних закладів тощо.

1.8. Прямі та безпосередні начальники (керівники) зобов’язані заздалегідь спланувати відпустку особи, яка направляється на навчання, забезпечити у встановленому порядку за місцем служби грошовим та речовим постачанням, перевірити готовність її до навчання (зовнішній вигляд, екіпірування за сезоном тощо) та провести інструктаж щодо правил поведінки в дорозі та в процесі навчання.

Особи, які направляються на навчання, зобов’язані прибути до місця навчання напередодні дня початку занять у встановленій формі одягу та мати при собі:

припис про направлення на навчання (додаток 4);

службове посвідчення встановленого зразка;

паспорт;

посвідчення про відрядження;

медичну довідку про стан здоров’я (форма 086 У);

спортивну форму одягу;

речі особистої гігієни;

необхідне письмове приладдя;

реферат за завданням (тільки для підвищення кваліфікації).

1.9. Кандидати можуть бути не зараховані на навчання:

за станом здоров’я, який не дозволяє засвоїти навчальну програму у повному обсязі;

особи жіночої статі у стані вагітності.

До осіб, відрахованих з навчання через недисциплінованість, небажання навчатись та з інших негативних причин, вживаються заходи дисциплінарного стягнення, аж до звільнення зі служби, відповідно до діючих нормативно-правових документів МНС України з цих питань.

1.10. Навчання працівників МНС України у навчальних закладах інших міністерств, а також навчання осіб інших міністерств у навчальних закладах МНС України здійснюється на основі двосторонніх угод.

1.11. Професійна підготовка працівників, які відносяться до категорій педагогічного, науково-педагогічного та наукового складу навчальних та наукових закладів, підрозділів та установ МНС України, здійснюється згідно з чинним законодавством та відповідними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки та МНС України.

2. Керівництво професійною підготовкою

2.1. Загальне, організаційне і методичне керівництво професійною підготовкою, надання допомоги і контроль за її станом в органах управління та підрозділах МНС України здійснюється Департаментом кадрової політики.

Організаційне і методичне забезпечення професійної підготовки, надання допомоги і контроль за її станом здійснюється підрозділами професійної підготовки, які є структурними підрозділами Департаменту кадрової політики, органів управління та підрозділів, відповідальними особами органів управління та підрозділів МНС України, де подібні структурні підрозділи відсутні.

2.2. Керівництво професійною підготовкою полягає у:

інформаційному та науково-методичному забезпеченні навчального процесу;

забезпеченні планування, організації навчального процесу, виконанні вимог нормативно-правових документів щодо термінів проведення професійної підготовки, дотриманні програм підготовки, тематичних планів, розкладів занять;

контролі за виконанням нормативних та інших документів з питань організації професійної підготовки, процесу навчання, а також своєчасного та об‘єктивного підведення його підсумків;

особистій участі начальників (керівників) усіх рівнів у проведенні занять, навчань, розробці навчально-методичних матеріалів;

вивченні, узагальненні та впровадженні передового досвіду в організацію навчання і виховання працівників, практичну діяльність органів управління та підрозділів;

розробці та коригуванні програм підготовки працівників з урахуванням соціально-економічних, технічних та інших умов і особливостей функціонування органів управління та підрозділів;

створенні морально-психологічного клімату, стимулюючого у працівників потребу до безперервного професійного навчання;

організації системи вдосконалення професійних знань, умінь та навичок працівників, які виступають в ролі керівників занять, контролю за їх методичною підготовкою;

забезпеченні виконання вимог правил безпеки праці при проведенні занять, навчань тощо.

2.3. Органи управління та підрозділи МНС України самостійні у здійсненні процесу навчання, навчально-методичної роботи, вдосконаленні навчально-матеріальної бази, виборі методів навчання, форми поточного контролю за успішністю і ступенем підготовленості працівників до самостійного виконання професійно-службових обов’язків, розробці та затвердженні плануючих документів, обліку та інших видів діяльності з питань підготовки, що не суперечать нормативно-правовим документам МНС України з питань організації і проведення професійної підготовки та цій Тимчасовій настанові.

2.4. Начальники (керівники) органів управління та підрозділів не мають права самостійно зменшувати загальну кількість навчальних годин, установлених навчальними планами та програмами, тематичними планами.

Дозволяється самостійний перерозподіл до 20 % часу за всіма видами занять, предметами та темами навчання в межах рекомендованої тематики занять.


3. Первинна (курсова) підготовка

3.1. Усі особи, які мають намір працювати в органах управління та підрозділах МНС України (далі – кандидати), незалежно від отриманого ними раніше освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальності та спеціалізації, зобов’язані пройти первинну (курсову) підготовку.Примітка. Крім персоналу забезпечення, який приймається на роботу за вільним наймом.

3.1.1. Первинна (курсова) підготовка кандидатів на службу (роботу) здійснюється шляхом проходження ознайомчого періоду в органі управління або підрозділі, де планується їх подальше використання і навчання в навчальних закладах МНС України.

Кандидати призначаються на посади, на яких планується їх подальше використання, з дотриманням вимог трудового законодавства.

Ознайомчий період організується з метою всебічного вивчення ділових та моральних якостей кандидата і триває до направлення його до навчального закладу МНС України, при цьому загальний термін первинної (курсової) підготовки не повинен перевищувати 6 місяців. У цей період забороняється залучати кандидата до виконання практичних дій з ліквідації надзвичайних ситуацій.

3.1.2. Кандидати, які мають вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”) за спеціальностями професійного спрямування і в подальшому будуть призначатися на відповідні посади, заміщення яких передбачено фахівцями з вищою освітою, проходять первинну (курсову) підготовку у вищих навчальних закладах МНС України та за державним замовленням в навчальних закладах інших міністерств і відомств.

3.1.3. Кандидати, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” за спеціальностями професійного спрямування та (або) повну загальну середню освіту, і в подальшому будуть призначатись на посади, заміщення яких передбачено фахівцями з професійно-технічною освітою, проходять первинну (курсову) підготовку в професійно-технічних навчальних закладах МНС України та за державним замовленням у навчальних закладах інших міністерств і відомств.

3.1.4. Курсанти вищих навчальних закладів МНС України, підготовка яких здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, на першому курсі проходять первинну (курсову) підготовку з отриманням робітничої професії.

3.1.5. Під час проходження курсів первинної підготовки на курсантів та слухачів поширюються вимоги нормативно-правових документів МНС України. Їх забороняється залучати до проведення професійно-службових заходів, виконання яких, через непідготовленість, може становити ризик для їх життя і здоров’я або призвести до неправомірних дій з їхнього боку.

3.1.6. Первинна (курсова) підготовка здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, які затверджуються МНС України.

3.2. Порядок відбору кандидатів та направлення їх на навчання.

3.2.1. Організація роботи з відбору кандидатів для проходження первинної (курсової) підготовки у навчальних закладах МНС України покладається на начальників (керівників) органів управління та підрозділів.

3.2.2. Органи управління та підрозділи організовують вивчення кандидатів, забезпечують їх професійно-психологічний відбір і проведення професійної психодіагностики, проходження ними військово-лікарської (медичної) комісії, перевірку рівня їх фізичної підготовки відповідно до встановлених чинним законодавством вимог.

Професійно-психологічний відбір кандидатів здійснюється з урахуванням специфічних умов служби (роботи) на підставі затверджених в установленому порядку переліків медичних протипоказань для допуску до виконання професійно-службових обов’язків на відповідній посаді.

Результати вивчення та перевірок долучаються до особових справ кандидатів.

3.2.3. Кандидати, які направляються для проходження первинної (курсової) підготовки, повинні мати при собі необхідні документи та речове майно відповідно до вимог пункту 1.8. цієї Тимчасової настанови.

Кандидати, які не прибули до навчального закладу у визначений термін або не мають при собі необхідних документів (згідно з приписом), до вступних випробувань не допускаються.

Навчальні групи комплектуються чисельністю по 20 – 30 осіб упродовж календарного року, залежно від потреб і заявок на навчання кандидатів, що надійшли від органів управління та підрозділів, та лімітної чисельності навчального закладу.

3.2.4. Перелік навчальних закладів, які проводять первинну (курсову) підготовку, категорії працівників та їх кількість визначаються щорічним планом-рознарядкою, який затверджується керівництвом Міністерства.

3.2.5. Особові справи кандидатів надсилаються до навчальних закладів і повинні бути отримані останніми не пізніше, як за 15 діб до прибуття кандидатів на навчання. Особові справи, що надійшли несвоєчасно та з порушенням встановлених вимог, повертаються до відповідних органів управління та підрозділів МНС України.

Особові справи кандидатів, які проходять первинну (курсову) підготовку в професійно-технічних навчальних закладах територіальних органів управління, спеціалізованих формувань, зберігаються у відповідних територіальних органах управління, спеціалізованих формуваннях.

3.3. Порядок проведення вступних випробувань до професійно-технічних навчальних закладів МНС України.

Примітка. Порядок проведення вступних випробувань кандидатів, що повинні проходити

первинну (курсову) підготовку у вищих навчальних закладах, регламентується

відповідними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки та

МНС України.

3.3.1. Для вирішення питання про допуск кандидатів до вступних випробувань та зарахування їх на навчання створюється приймальна комісія, до складу якої включаються працівники відповідного професійно-технічного навчального закладу, органів управління та підрозділів, а також, за необхідністю, фахівці та спеціалісти інших навчальних закладів, установ і організацій.

3.3.2. Приймальна комісія розглядає матеріали на кандидатів, перевіряє необхідні документи і проводить вступні випробування кандидатів шляхом:

співбесіди;

проведення професійної психодіагностики;

складання заліків з фізичної підготовки, відповідно до нормативів з загальної фізичної підготовки для проведення випробування кандидатів на службу до МНС України (додаток 5).

Вступні випробування оформлюються відомістю, яка є додатком до рішення приймальної комісії.Примітка. При проведенні вступних випробувань у професійно-технічних навчальних

закладах територіальних органів управління, спеціалізованих формувань

професійна психодіагностика кандидатів не проводиться, а враховуються дані,

що були отримані при відборі кандидатів.

Під час проведення співбесіди визначається вміння працювати з першоджерелами, підручниками, нормативно-правовими документами, самостійно опановувати запропонований матеріал, спроможність до вирішення завдань, визначених кваліфікаційними вимогами. Кандидату роз’яснюються умови навчання та матеріального забезпечення слухачів і працівників органів управління та підрозділів, їх права, обов’язки, питання соціального захисту тощо.

3.3.3. Кандидати, які не пройшли вступного випробування, на навчання не зараховуються, підлягають відправленню до органу управління (підрозділу), що їх відібрав, для вирішення питання щодо подальшої їх роботи в МНС України (з урахуванням пункту 3.5.3. цієї Тимчасової настанови).


3.4. Порядок зарахування кандидатів на навчання.

3.4.1. Кандидати, які успішно пройшли вступні випробування, на підставі рішення приймальної комісії наказом начальника професійно-технічного навчального закладу (керівника територіального органу управління), зараховуються слухачами відповідного навчального закладу.

3.4.2. Професійно-технічні навчальні заклади у п’ятиденний термін письмово інформують Департамент кадрової політики МНС України про результати проведення вступних випробувань кандидатів, зарахування їх на навчання, а також про закінчення навчання.

Примітка. Направлення для проходження первинної (курсової) підготовки в навчальних

закладах не є службовим відрядженням.

3.4.3. На час проходження навчання на курсах первинної підготовки слухачу надається відповідна довідка (додаток 6).

3.5. Матеріальне та фінансове забезпечення слухачів.

3.5.1. Слухачі на весь період навчання забезпечуються безкоштовним проживанням та харчуванням за встановленими нормами. Забезпечення слухачів форменим одягом за сезоном, а також заробітною платою за посадами, на які їх призначено, здійснюється відповідними органами управління (підрозділами), які направили їх на навчання.

3.5.2. Слухачі, які закінчили навчання, отримують припис про направлення до місця служби (роботи) (додаток 7) та диплом (свідоцтво) державного зразка про закінчення курсової підготовки та отримання робітничої кваліфікації.

3.5.3. У разі відрахування слухача з навчання та подальшого звільнення з нього стягується вартість виданого обмундирування пропорційно залишку строку його носіння за місцем отримання або воно залишається за місцем отримання, де використовується як підмінний фонд. Звільнення здійснюється відповідно до норм трудового законодавства.

Особові справи слухачів, відрахованих з навчання за негативними мотивами, через хворобу, сімейні обставини тощо, у триденний строк повертаються до відповідних органів управління (підрозділів).

3.5.4. Випускники та особи, відраховані з навчальних закладів, повертаються до постійного місця проживання за власні кошти.

Компенсація проїзду випускникам до місця служби (роботи) здійснюється органами управління (підрозділами), які направляли кандидатів на навчання, на підставі проїзних документів.

3.5.5. Після закінчення первинної (курсової) підготовки випускникам, які приймаються на службу до МНС України, присвоюються спеціальні звання відповідно до чинного законодавства та організовується урочисте прийняття працівником Присяги за місцем навчання.

Текст Присяги та характеристика випускника у триденний термін надсилаються разом з особовою справою до відповідного органу управління (підрозділу), який відбирав кандидата, для вирішення питання щодо подальшого проходження ним служби.

3.5.6. Призначення випускників, яким присвоєння спеціальних звань не передбачено, здійснюється відповідними органами управління (підрозділами) після прибуття до місця роботи згідно з приписом.

3.6. Допуск випускників до самостійного виконання службових обов’язків.

3.6.1. Для випускників, які пройшли первинну (курсову) підготовку, організовується стажування за місцем служби (роботи) під керівництвом наставника згідно з розділом 7 цієї Тимчасової настанови.

За результатами стажування та складання заліків наказом начальника (керівника) органу управління або підрозділу випускник допускається до самостійного виконання службових обов’язків.

3.6.2. Кандидати на службу (роботу), які раніше проходили первинну (курсову) підготовку та мають відповідні документи встановленого зразка згідно з чинними на час його отримання нормативно-правовими актами, приймаються на посади без повторного проходження первинної (курсової) підготовки. Допуск до самостійного виконання службових обов’язків здійснюється після проходження ними перепідготовки за відповідною посадою згідно з розділом 6 цієї Тимчасової настанови, за умови стажування за місцем служби (роботи) під керівництвом наставника.


Каталог: nmc
nmc -> Методичні рекомендації За редакцією Є. М. Моісеєва Лекція: поняття, функції, принципи
nmc -> Програма заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
nmc -> Науково-методичний центр
nmc -> В. В. Асоцький Відповідальний за випуск
nmc -> Аналіз методичної роботи
nmc -> З а к о н у к р а ї н и про професійно-технічну освіту
nmc -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 7233. Оа. 01. 00-2014
nmc -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5123. Gh. 55. 40 2014
nmc -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5123. Он. 55. 50-2013


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка