Наказ №200 Про підсумки підготовки хсші «Ліцей міліції» з цивільного захисту у 2014 році та завдання на 2015 рікДата конвертації26.04.2016
Розмір84.6 Kb.
Харківська спеціалізована школа-інтернат «Ліцей міліції»

Харківської обласної ради

вул.Тимурівців, 37, м.Харків, 61121, тел./факс 0 (572) 69-90-67

e-mail: liceymilicii@gmail.com Код ЄДРПОУ 33410421
НАКАЗ
Харків
30.12.2014 № 200
Про підсумки підготовки ХСШІ «Ліцей міліції» з цивільного захисту у 2014 році та завдання на 2015 рік
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, на виконання плану основних заходів цивільного захисту Харківської області на 2015 рік, з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства в закладі протягом року проводились заходи з цивільного захисту.

При вирішенні питань цивільного захисту основні зусилля були спрямовані на проведення роботи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного, природного та екологічного характеру і реагування у разі їх виникнення з метою захисту учасників навчально-виховного процесу, а саме: • навчання особового складу невоєнізованих формувань діям у надзвичайних ситуаціях;

 • організацію захисту учнів та співробітників від наслідків надзвичайних ситуацій;

 • підвищення готовності керівного складу до ре­агування на надзвичайні ситуації.

Протягом 2014 року адміністрацією ХСШІ «Ліцей міліції»:

 1. Видано накази:

від 15.01.2014 № 12 «Про проведення занять з цивільної оборони і ор­ганізацію навчальних тренувань»;

від 20.03.2013 № 42 «Про підготовку й проведення Дня цивільної оборони»;

від 29.04.2013 № 65 «Про підсумки проведення Дня Цивільної оборони».

2. Розроблено: • план дій закладі у надзвичайних ситуаціях;

 • функціональні обов’язки керівного та особового складу, груп, ланок, постів закладі;

 • схему оповіщення постійного складу закладі;

 • тематику занять для підготовки керівного складу цивільного захисту у закладі та її працівників щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

 1. Створено невоєнізовані формування ЦЗ закладі (постійний склад).

 2. Складено розклад занять з підготовки керівного складу, працівників, вихованців закладу до дій у надзвичайних ситуаціях.

 3. Поновлено документи обов’язкового ведення з питань цивільного захисту згідно з переліком.

 4. Проведено:

 • практичні заняття, бесіди, відкриті уроки, на які були запрошені фахівці екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служб та управління цивільного захисту населення;

 • перегляд спеціальних навчальних фільмів;

 • змагання та вікторини на кращі знання і умін­ня користуватися засобами індивідуального та колективного захисту від засобів ураження.

До Дня ЦО штабом закладу була підготовлена відповідна документація: накази, затверджений графік проведення Дня ЦО, розроблені питання вікторини з ЦО тощо; проведена нарада з педагогічними працівниками, на якій уточнювались обов’язки кожного педагога, робота підрозділів, підготовлено сценарій ліцейної лінійки-реквієма «Двадцять сьома палає весна».

Завершальним етапом щорічного навчання учнів з курсу «Основи безпеки життєдіяльності», на якому закріплюються отримані теоретичні знання про небезпеку, що трапляється або може виникнути на відповідній території, про її причини, наслідки для людей і навколишнього середовища, та відпрацьовуються практичні дії з особистої безпеки й захисту учнів під час надзвичайних ситуацій, є День ЦО.

Відповідно до вимог Законів України «Про Цивільну оборону», «Про захист населення і те­риторії від надзвичайних ситуацій техногенного та природничого характеру» в закладі 25 квітня 2014 року проведено День цивільної оборони.

Реалізація плану підвищила готовність особового складу закладу, невоєнізованих формувань Цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації.

Залежно від тематики та обсягів навчання з основ безпеки життєдіяльності та цивільної оборони в День цивільної оборони було проведено:


 • зустріч з представником Академії цивільного захисту населення Швалбом А.Ю., який ознайомив учнів 10-х класу із засобами індивідуального захисту, з правилами поведінки під час надзвичайних ситуацій;

 • цікаві та пізнавальні бесіди та виховні години класними керівниками 9 – 11 класів класів на тему: «Чорнобиль – довгий слід трагедії».

З нагоди 28-ї річниці трагедії на ЧАЕС відбулася загальношкільна лінійка «Чорнобиль в наших серцях», пройшов екологічний інтелектуальний марафон для учнів 9–11-х класів.

Усі заходи, які проводились із цивільної оборони, сприяли підвищенню морально-психологічної підготовки учнів в умовах аварій, катастроф та стихійних лих.

Однак при підготовці учнів і постійного складу не в повному обсязі оцінюються місцеві умови розташування об’єкта, вірогідність виникнення, можливі наслідки надзвичайної ситуації та оптимальні засоби захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників закладі.

З метою закріплення досягнутих результатів, удосконалення готовності функціональної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням, підвищення ефективності заходів запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та створення умов для підвищення безпеки життєдіяльності постійного складу закладу та учнів


НАКАЗУЮ:

 1. Головним завданням на 2015 рік вважати забезпечення впровадження реалізації та дотримання вимог Законів України «Про Цивільну оборону», «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Указу Президента України від 09.02.2001 р. № 80 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних си­туацій техногенного та природного характеру».

 2. Основними завданнями на 2014 рік визначити:

 1. Підготовку співробітників закладу до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру залежно від ступеня участі у виконанні завдань цивільної оборони, а отже, й вимог до рівня їх знань, умінь та навичок, проводити відповідно до Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характе­ру, затвердженого наказом МНС України від 23 квітня 2001 року № 97.

 2. Всебічне забезпечення навчання керівного складу закладу, невоєнізованих формувань запобіганню і реагуванню на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

 3. Удосконалення комплексу заходів з пропаганди знань, спрямованих на дії всіх учасників педагогічного процесу при виникненні надзвичайних ситуацій.

 4. Під час навчання керівного складу закладу особливу увагу приділити їх підготовці до практичного виконання своїх функціональних обов’язків в умовах надзвичайних ситуацій, вмінню прогнозувати, аналізувати, оцінювати обстановку та приймати раціональні рішення.

Надати пріоритети активним методам і формам вивчення навчальних модулів з основ управління, організації та дій у надзвичайних ситуаціях.

 1. Встановити єдиний День цивільної оборони в закладі.

 2. Провести Тиждень безпеки дитини у травні 2015року.

3. Начальнику штабу цивільного захисту закладу,заступнику директора з навчально-виховної роботи:

 1. Закінчити планування всіх заходів з цивільного захисту на 2015 рік до 2 лютого 2014 року.

 2. Навчальний рік у системі цивільного захисту розпочати 12 січня 2014 року та завершити 11 грудня 2014 року.

 3. В термін до 18 грудня 2015 року закінчити уточнення та відпрацювання розділів плану ЦЗ та календарного плану основних заходів на 2016 рік.

 4. Проводити підготовку педагогічних працівників закладу, що входять до невоєнізованих формувань, за програмою в обсязі 15 годин.

 5. Наприкінці навчального року до 13 листопада 2015 року організувати прийом заліків постійного складу працівників закладі з метою оцінювання знань документів ЦЗ, уміння діяти при отриманні сигналів оповіщення та вжиття заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

 6. Зміст тем загальної тематики кількістю 9 годин відпрацювати під час підготовчого періоду до комплексних об’єктових навчань (тренувань).

4. Учителям ОБЖ — Міхальовій В.І., Захисту Вітчизни — Меланкову В.М. здійснювати навчання учнів основам Цивільного захисту України за розкладом занять згідно із ухваленою Указом Президента України Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді від 25.10.2002 р. № 948/2002 та з програмами предмета «Основи безпеки життєдіяльності», «Захист Вітчизни», «Основи медичних знань та цивільної оборони».

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Воронову В.В.

Директор А.Г.Дербеньова

Давидкіна, 364-56-45

З наказом від 30.12.2014 № 200 ознайомлені:

Бабенко Т.О.

Багратян Ю.Я.

Боровенська І.В.

Бутенко Ю.В.

Вергелес В.М.

Воронов В.Ф.

Воронова В.В.

Гончарук Н.Г.

Давидкіна О.О.

Дорошенко О.В.

Дрозд О.В.

Єрьоміна А.В.

Жучкова Л.І.

Звездова Т.М.

Зинченко Р.Н.

Зинченко С.В.

Караєв І.Н.

Каракунова Т.О.

Козодавлєв О.А.

Куліш М.І.Лебединська М.М.

Лиман М.М.

Лінніченко В.М.

Марчишина Т.А.

Марчук Г.І.

Меланков В.М.

Міхальова В.І.

Нємєчєва Н.М.

Олішевка Н.І.

Орлов А.В.

Перекрест Т.О.

Пометун І.А.

Пономаренко І.І.

Пономаренко С.І.

Райченко М.І.

Ретунська П.Ю.

Ромаєва С.В.

Ромасько О.І.

Рудь Г.В.

Селюков В.С.Сергієнко В.В.

Сосновська З.Ю.

Спаська Т.І.

Ступаков Г.І.

Танько Н.А.

Тимофієнко В.І.

Хворостініна О.В.

Хист Н.В.

Хоменко В.А.

Шейко В.С.

Шинкар А.Г.

Шинкар Л.Б.Ярова О.Т.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка