Наказ №118 Про посилення роботи щодо виявлення та здійснення супроводу дітей, які потрапили в складні життєві обставини та учнів із девіантною поведінкоюСкачати 135.44 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір135.44 Kb.
#15056
ТипНаказ

ВІДДІЛ ОСВІТИ БОГУСЛАВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


НАКАЗ
09.09.2015 № 118
Про посилення роботи щодо

виявлення та здійснення супроводу дітей,

які потрапили в складні життєві обставини

та учнів із девіантною поведінкою
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23.07.2015 р. № 1/9-347 «Про пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015-2016 навчальному році», наказу КОДА «Про порядок виявлення та здійснення заходів щодо підтримки дітей, які опинились в складних життєвих обставинах» від 14.02.2011 № 53, наказу ДОН України «Про посилення роботи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх» від 18.12.2013 № 412 та з метою забезпечення соціально-педагогічної підтримки дітей вказаної категорії
НАКАЗУЮ:
Керівникам навчальних закладів:

 1. Забезпечувати роботу шкільного психолога, соціального педагога та класних керівників з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини та учнів із девіантною поведінкою.

 2. У разі виявлення будь-яких фактів, що містять інформацію про загрозу життю і здоров’ю дитини, залишення її без батьківського піклування, з питань виявлення фактів порушення особистих, майнових, житлових прав та інтересів неповнолітніх, по фактах бродяжництва, жебракування, про відсутність у навчальному закладі без поважних причин неповнолітніх, схильних до правопорушень, терміново повідомляти у відповідний підрозділ кримінальної міліції та до служби у справах дітей для вживання відповідних заходів.

Соціальним педагогам та класним керівникам:

 1. Виявити дітей, які потрапили у складні життєві обставини та учнів із девіантною поведінкою. Сформувати банк даних дітей вказаної категорії.

 2. Розробляти індивідуальні плани соціально-педагогічного супроводу кожної дитини, яка виховується в сім’ї, що опинилася у складних життєвих обставинах та дитини, яка має порушення у поведінці.
 1. Спільно з представниками служб у справах дітей здійснювати соціальне інспектування таких дітей.

 2. Забезпечити проведення просвітницької та консультативної роботи з батьками з питань навчання, виховання, розвитку, забезпечення прав та законних інтересів дітей.

 3. Проводити профілактичну та просвітницьку роботу з дітьми, підлітками, молоддю, схильними до правопорушень, з числа сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, контролювати відвідування ними уроків та якість навчання.

 4. Вживати невідкладних заходів щодо активного залучення до гурткової роботи, позакласних та позашкільних заходах дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та мають порушення у поведінці.

 5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Духан О.І.

Начальник відділу освіти О.В.Поліщук


Підготувала: Недзельська О.В.
З наказом ознайомлені:


К.А. Івченко

О.В. Миргородський

К.М.Миргородська

Т.М.Митяй

В.М. Вербіцький

Н.В. Ляшенко

Л.Ф. Байбуз

В.І.Салата

О.О. Моха

М.І. Чмир

О.В. Химорода

С.М.Ткалич

М.І. Байбарза

В.А. Кушнір

В.М. Пискун

Л.М. Глазко

Н.Г. Царенко


В.А.Василенко

Додаток 1СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ

______ класу _________________________

(назва навчального закладу)

1-й сем., 2-й сем. (підкреслити)

201_-201_ навчального року

Класний керівник ______________________________________
N з/п

ПІП дитини

Дата народження

Домашня адреса, тел.

ПІП батьків

Категорія (код)*

Дата відвідув.

1.2.3.
(Відвідує і заповнює класний керівник)* Коди складної життєвої ситуації (відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 р. N 1983/388/452/221/556/596/106 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах", зареєстровано в Мінюсті України 12 липня 2006 р. за N 824/12698):

01 - інвалідність батьків або дітей;

02 - вимушена міграція;

03 - наркотична або алкогольна залежність одного з членів сім'ї;

04 - перебування одного з членів сім'ї у місцях позбавлення волі;

05 - важковиховуваність дитини, девіантність;

06 - насильство в сім'ї;

07 - безпритульність;

08 - сирітство;

09 - складні стосунки в сім'ї, психологічний розлад;

10 - відсутність житла або роботи;

11 - бездоглядність;

12 - виникнення ризику для здоров'я та життя (зокрема, проживання на екологічно забруднених територіях, в районі епідемії, антисанітарних умовах тощо);

13 - Інше (дописати)


I. Гендерна характеристика класу:

1.1 кількість хлопців - _____1.2 кількість дівчат - _____
II. Стан здоров'я учнів:


N з/п

ПІП дитини

Здоров(а)

Тимчас. розлади здоров'я

Хронічні соматич. хвороби

Психо- соматич захвор.

Інвалід

Прим.

1.


2.


3.


(Заповнює медпрацівник)

III. Види позанавчальної діяльності учнів:


N з/п

ПІП дитини

Музична школа

Спорт. секція

Гурток, клуб ін.

Інше

Не відв. ПНЗ

Прим.

1.


2.


3.


(Заповнює класний керівник)
IV. Соціальна поведінка учнів:

N п/п

ПІП дитини

Скоїв(ла) правопор.

Стоїть на обліку кр. міліції

Адиктивна поведінка

Системат. порушує дисципл.

Конфлікти з вчител., учнями

1.2.3.
(Заповнює класний керівник)
V. Інформація про соціальне середовище розвитку учнів:

N з/п

ПІП дитини

Повна сім'я

Неповна сім'я

Вихов. пр.батьк. (опікуни)

Мало- забезпеч. сім'я

Багатодітна сім'я

Інше

1.


2.


3.


(Заповнює класний керівник)
На підставі соціальних паспортів класів соціальний педагог заповнює соціальний паспорт навчального закладу, журнал обліку сімей дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Додаток 2


Індивідуальна картка дитини
Прізвище, ім’я по батькові дитини _______________________________________________________________________

Рік, місяць, число народження _____________________________________________

Домашня адреса_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Стан здоров`я __________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Термін перебування в закладі освіти: з _____________________________________

Захоплення, інтереси дитини

_______________________________________________________________________Участь у позаурочних та позашкільних заходах

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шкідливі звички__________________________________________________________

Пропуски занять, уроків (терміни, причини)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про батьків (ПІП, професія, місце роботи):

Батько________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мати_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Склад сім’ї: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відвідування батьками або особами, які їх замінюють, закладу освіти (як часто, причина звернень, хто був ініціатором зустрічей)_____________________________

_______________________________________________________________________

Житлово-побутові умови _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Взаємини дитини в сім’ї (із ким із членів сім’ї більше спілкується, до кого більше прихильна) ______________________________________________________________

Вживання родичами алкоголю, наркотиків, їхні захворювання

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проблеми родини

_______________________________________________________________________

Утечі з дому____________________________________________________________

Проблеми (з точки зору дитини)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Потреби дитини у правовому захисті

_______________________________________________________________________

Додаток 3

Індивідуальна картка соціально-психологічного супроводу дитини
1.Прізвище, ім’я, по батькові дитини ____________________________________________

2.Клас_________________

3.Дата народження_____________

4.Домашня адреса_____________________________________________________________

5.Контактні телефони: _______________________________________________________

6.Батьки:

мати:_______________________________________________________________________

батько:______________________________________________________________________

7.Класний керівник_____________________________________________________________

8. Запит (від кого, короткий зміст)______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9.Згода батьків на здійснення супроводу (дата, підпис) _____________________________

_____________________________________________________________________________10.Короткий анамнез: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11.Інтереси, схильності:________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


12. Діагностична робота з учнем


Дата проведення

Методика (автор, назва, спрямування)

Результат

Рекомендації


13. Робота з батьками (бесіди, зустрічі, консультації)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


14. Робота з педагогічними працівниками (консультації, рекомендації)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________15.Результати проведення корекційно-розвивальної роботи з учнем

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
16. Загальні рекомендації _______________________________________________________

Додаток 4Індивідуальний план супроводу дитини,

яка потрапила у складні життєві обставини

Прізвище, ім’я, по батькові дитини _______________________________________

Дата звернення _________________

Координатор випадку___________________________________________________

Склад тимчасової команди індивідуальної підтримки дитини _______________________________________________________________________


Заходи

Відповідальний

Термін

Відмітка про виконання

Результа-тивність

Психологічні

- консультування;

- психолого-педагогічна діагностика;

- корекція та реабілітація;

- мінімізація наслідків травм від жорстокого поводження;

- інше.


Соціально-педагогічні

- просвітницька робота з сім’єю та дитиною;

- залучення дитини до позаурочних та позашкільних заходів, гурткової роботи;

- формування у дитини соціально важливих навичок;

- визначення та зниження ризиків впливу соціуму на дитину;

- індивідуальні консультації з навчальних предметів;- інше.

Медичні

- організація медичного огляду

- відновлювальна терапія;

- психіатрична допомога;

- профілактичні заходи;

- санаторно-курортне лікування;

- медичне спостереження;

- інше.


Юридичні

 • допомога у захисті прав та інтересів;

 • представлення інтересів дитини у суді;

 • допомога в оформленні документів, пенсії, опіки тощо;

 • відновлення втрачених документів

Економічні (із залученням інших організацій, установ)

- грошова допомога;

- придбання ліків, вітамінів, продуктів харчування, одягу;

- інше.


Додаткові заходи (за результатами перегляду результативності плану)

Додаток 5

  ОБЛІКОВА КАРТКА

  сім'ї дитини______________________________

  щодо якої здійснюється соціальний супровід
Тип сім'ї (поставити відповідну позначку)

багатодітна

неповна

малозабезпечена


Батько _____________________________________________________________________________

(П.І.П., рік народження)

Мати _____________________________________________________________________________

(П.І.П., рік народження)

Кількість членів сім'ї, у т.ч. до 18 років __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Місце проживання сім'ї _________________________________________________________

(індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, будинок, квартира, телефон)

Підстава для організації соціального супроводу ______________________________________________________________________________

(див. додаток 1 "Коди складної життєвої ситуації")

Надана допомога _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Суб'єкт(и) соціального супроводу _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Терміни здійснення соціального супроводу _________________________________________

Причини зняття з соціального супроводу (поставити відповідну позначку):Подолання сім'єю складної життєвої ситуації

Відмова сім'ї від допомоги, якщо це не загрожує іншим особам

Переїзд сім'ї(зміна місця проживання)

Рішення щодо неповнолітніх дітей

Інше

(написати)


Додаткова інформація _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Соціальний педагог н/закладу _____________________________________________________________________________
Додаток 6

АКТ

  обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини
1. Прізвище, ім'я та по батькові заявника _____________________________________________________________________________

2. Рік народження _____________________________________________________________________________

3. Адреса _____________________________________________________________________________

4. Вид та розмір пенсії (допомоги) _____________________________________________________________________________

5. Працює, розмір зарплати (не працює) _____________________________________________________________________________

6. Особи, які прописані і проживають разом із заявником (склад сім'ї, їх вік, статус, розміри їх пенсій та зарплат, майновий стан, джерела прибутку, наявність автотранспорту, пільг, субсидій, компенсацій тощо):

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________
7. Підсобне господарство, характеристика, розміри _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 1. Житлово-побутові умови проживання: (стан житла, стан здоров'я, умови проживання, забезпечення паливом, невідкладні проблеми тощо)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Висновок в доцільності надання допомоги _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10. Члени комісії:


1. ___________________________________________________________________________

(посада, прізвище, підпис)2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________

М. п. "__" ___________200_ р.

Скачати 135.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка