Наказ №06 Про результати перевірки навчальних кабінетівСкачати 95.04 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір95.04 Kb.
Комунальний заклад

«Загальноосвітній ліцей м. Орджонікідзе Дніпропетровської області»


Н А К А З
Від 10.01.2012р. № 06
Про результати перевірки навчальних кабінетів
У відповідності до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 року за № 601, на виконання Постанови Міністерства освіти і науки України «Про встановлення доплат за окремі види педагогічної діяльності» від 24.02.2005 року за №1096, з метою аналізу стану кабінету, його готовності забезпечити вимоги стандартів освіти, визначення основних напрямків роботи, приведення навчальних кабінетів у відповідності до вимог навчально – методичного забезпечення навчально – виховного процесу, оцінювання діяльності вчителів – предметників, класних керівників та класоводів у питанні естетики оформлення кабінетів, поповнення матеріальної та методичної бази кабінетів у відповідності до Положення 10 січня 2012 року було здійснено комплексну перевірку кабінетів комісією, що складалася із членів адміністрації, членів ПК та членів педагогічного колективу закладу:

- голова комісії – Н.О.Бондаренко, директор ліцею;

- заступник голови комісії – Л.М.Біднюк, голова ПК;

- члени комісії – О.Ю.Устимчук, І.В.Лук’яненко, заступники директора з НВР;

Л.І.Літвінцева, керівник МО вчителів природничо – математичного циклу;

О.А.Медведєва, вчителька початкових класів;

А.Т.Пастух, член ПК.

У відповідності до Положення з врахуванням особливостей навчального закладу вище зазначеною комісією були визначені основні критерії перевірки навчальних кабінетів:

1. Загальні питання роботи кабінету ( 10 балів):


 • паспорт кабінету;

 • інвентарна книга;

 • розклад роботи кабінету;

 • план розвитку кабінету;

 • інструкції з ТБ;

 • українська символіка.

2. Рівень зберігання шкільних меблів (10 балів)

3. Естетичність оформлення кабінету. Озеленення (10 балів)

4. Комплексне методичне забезпечення предмета:

а) нормативні документи (10 балів):

- державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;

- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

- методичні рекомендації щодо вивчення навчального предмета;

- орієнтовані вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів

б) матеріали для вимірювання стандартів освіти (10 балів)

- багаторівневі тематичні контрольні роботи;

- різнорівневі тематичні завдання;

- матеріали ДПА та ЗНО;

- матеріали для проведення моніторингових досліджень якості освіти

в) наявність дидактичних та роздаткових матеріалів (систематизація,

матеріали для колективної, групової, індивідуальної роботи) (10 балів)

г) перелік навчально-наочної та довідникової літератури, навчально-наочних

та екранно-звукових посібників, технічних засобів навчання (каталоги,

правила зберігання) (10 балів)

5. Дослідницька робота, робота з обдарованими та здібними учнями (10 балів):


6. Що зроблено в кабінеті нового, чим поповнено матеріально – технічну базу

кабінету? (10 балів)

Оцінка за критеріями виставлялася у балах від 1 до 10 та обраховувалася загальна кількість балів. Обчислення проводилися за відповідною формулою:

К = загальна оцінка кабінету/ загальну кількість балів (90). Загальна оцінка за кабінет є середнім арифметичним оцінок кожного члена комісії.

У результаті усіх обчислень отримуємо коефіцієнт стану кабінету:

К 1-0,95 «відмінно; 0,6-0,94 «добре»; 0.4-0,6 «задовільно»; менше 0,4 «незадовільно». Результати перевірки кабінетів подано у таблиці:


№ кабінету

Відповідальний

Загальний бал

Коефіцієнт

1

21 початкові класи

Ремарчук Т.В.

87,3

0,97

2

22 початкові класи

Біднюк Л.М.

88,2

0,98

3

23 початкові класи

Антіпенко Н.В.

89,1

0,99

4

24 початкові класи

Галій В.І.

83,7

0,93

5

25 початкові класи

Кучеренко О.В.

85,5

0,95

6

28 початкові класи

Хісматуліна С.М.

90

1

7

14 основ здоров’я

Коцюбенко О.В.

65

0,72

8

15 математики

Смикова В.П.

40

0,44

10

104 англійської мови

Іваннікова Є.І.

43,2

0,48

11

102 майстерні

Коцюбенко О.В.

83,7

0,93

12

202 англійської мови

Петренко Л.Й.

69

0,77

13

204 біології

Літвінцева Л.І.

88,2

0,98

14

213 укр. мови та літер.

Ейхвальд Г.М.

90

1

15

205 історії України

Махинько А.Г.

87,3

0,97

16

207 математики

Сидоренко В.М.

49

0,54

17

302/306 інформатики

Рекун Г.Т.

87

0,97

18

303 хімії

Бещасна І.В.

84,6

0,94

19

304 укр. мови та літер.

Єрмолаєва М.В.

82,8

0,92

20

11 математика

Боженко Н.В.

64

0,71

21

13 історії та правознавства

Пастух А.Т.

86,4

0,96

22

201 англійської мови

Скрябіна Н.Ю.

79,2

0,88

23

209 Захист Вітчизни

Казарін О.Л.

45

0,50

24

12 Математика

Момот В.Ю.

63

0,70

25

206 Української мови

Грацонь О.О.

84,6

0,94

26

203 Фізика

Шульга С.М.

61,2

0,68

27

208 Географія

Яценко О.В.

40,5

0,45

Огляд навчальних кабінетів показав, що належним чином збережена і постійно поповнюється навчально-методична та навчально-матеріальна база кабінетів. В навчальних кабінетах є стенди з державною символікою, наочні посібники, фахові видання, систематизований роздатковий матеріал. Навчальні кабінети естетично оформлені, гарно озеленені. В кабінетах проводяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття. Кабінети оформлені згідно з вимогами. В наявності є вся документація з питань роботи кабінету, навчально-методична документація та матеріально-технічне забезпечення у відповідності.

Навчально-методичне забезпечення кабінетів складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників (не менше одного примірника кожної назви) з предмету, типовими переліками навчально-наочних посібників та обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального обладнання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.

Згідно до отриманих результатів необхідно відмітити найкращі навчальні кабінети (отримали оцінку «відмінно»):

1. № 28 Хісматуліна С.М. - 1

2. №213 Ейхвальд Г.М. – 1

3. №22 Біднюк Л.М. – 1

4. № 23 Антіпенко Н.В. – 0,99

5. №22 Біднюк Л.М. – 0,98

6. № 204 Літвінцева Л.І. – 0,98

7. № 205 Махинько А.Г. – 0,97

8. № 302 Рекун Г.Т. – 0,97

8. № 21 Ремарчук Т.В. – 0,97

9. №13 Пастух А.Т. – 0,96

10. № 25 Кучеренко О.В. – 0,95

Що становить 37 % від загальної кількості кабінетів у ліцеї. Зазначені кабінети відповідають вимогам відповідних Положень про навчальний кабінет. В цих кабінетах створена єдина система навчального обладнання, кабінети оформлені у відповідності до вимог наукової організації праці вчителя й учня, що забезпечує високий рівень викладання предмета. За останній період дані кабінети значно поповнилися дидактичними матеріалами, таблицями, роздатковим матеріалом.

Оцінку «добре» під час конкурсу – огляду отримали наступні кабінети:

1 №303 Бещасна І.В. – 0,94

2. № 206 Грацонь О.О. – 0,94

3. № 24 Галій В.І. – 0,93

4. №101/102 Коцюбенко О.В. – 0,93

5. № 304 Єрмолаєва М.В. – 0,92

6. № 201 Скрябіна Н.Ю. – 0,88

9. № 202 Петренко Л.Й - 0, 77

10. №11 Боженко Н.В. – 0,71

11. №12 Момот В.Ю. – 0,70

12. № 203 Шульга С.М. – 0,68

що становить 44,4 %. Дані кабінети відповідають вимогам санітарних правил і норм обслуговування, завідуючі кабінетами здійснюють відповідну роботу щодо систематизації матеріалів навчально – методичного комплексу; розробку матеріалів до стендів; здійснення бібліографічної роботи (поповнення навчального кабінету наочними посібниками, методичними розробками, навчальною, довідниковою та методичною літературою).

Оцінку «задовільно» в ході конкурсу – огляду було поставлено


 1. № 15 Смикова В.П. – 0,44,

 2. № 104 Іваннікова Є.І. – 0,48

 3. №209 Казарін О.Л. – 0,50

 4. № 207 Сидоренко В.М. – 0,54

 5. № 208 Яценко О.В. – 0,45,

що становить 18,6 %.

Необхідно відмітити системну роботу завідуючих кабінетами Біднюк Л.М., Махинько А., Г., Рекун Г.Т., Ейхвальд Г.М., Хісматуліної С.М., Антіпенко Н.В., Літвінцевої Л.І. по естетичному оформленню кабінетів, систематизації та підбору дидактичних і методичних засобів, збереженню меблів. Ефективно спрацювали у І семестрі 2011/12 н.р. педагоги: Біднюк Л.М., ХісматулінаС.М., Пастух А.Т., Махинько А.Г., Бещасна І.В., Рекун Г.Т., Грацонь О.О., Літвінцева Л.І., Момот В.Ю., Ейхвальд Г.М., Єрмолаєва М.В. щодо поповнення матеріально-технічної та методичної бази кабінетів. Завідуючий каб.№209 Казарін О.Л. продовжує роботу по оформленню стенду військової техніки.

В ході огляду - конкурсу виявлено наступні недоліки:

- проведення моніторингових досліджень якості освіти у порівнянні з попереднім роком, між класами тощо проведено лише вчителями Біднюк Л.М., Літвінцевою Л.І.;

- недостатня забезпеченість програмовими засобами навчання в кабінетах школи ІІ та ІІІ ступенів;

- відсутній розподіл засобів навчання і навчального обладнання за розділами, темами і класами відповідно до класифікаційних груп в каб. №11, 15 ( зав.Боженко Н.В., Смикова В.П.);

- відсутні тематичні картотеки дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних программ в каб. №15, 207, 104 (вч.Смикова В.П., Сидоренко В.М., Іваннікова Є.І.);

- недооснащено стендовий матеріал навчального кабінету: рекомендації для учнів по проектуванню їх навчальної діяльності, по виконанню програми розвитку їх суспільних умінь та навичок, по організації та виконанню домашнього завдання, по підготовці до різних форм навчально – пізнавальної діяльності (практичні роботи, уроки позакласного читання, тестування, заліки, співбесіди та ін.). в каб. №11, 209, 15 (Боженко Н.В., Казарін О.Л., Смикова В.П.);

- недостатньо озеленено навчальні кабінети (каб. №11, 202, 207, 209, 13, 104 (Боженко Н.В., Петренко Л.Й., Сидоренко В.М., Казарін О.Л., Пастух А.Т., 12 Момот В.Ю., Іваннікова Є.І.);

- вчительці географії Яценко О.В. необхідно розробити перспективний план розвитку навчального кабінету № 208, оформити паспорт кабінету та інвентарну книгу.

Виходячи з вище сказаного Н А К А З У Ю:


 1. Відмітити позитивну системну роботу вчителів Біднюк Л.М.., Махинько А.Г., Рекун Г.Т., Ейхвальд Г.М., Єрмолаєвої М.В. , Антіпенко Н.В., Галій В.І., Хісматуліної С.М. , Ремарчук Т.В., Кучеренко О.В., Літвінцевої Л.І., Пастух А.Т., Грацонь О.О., Бещасної І.В. з питання устаткування навчальних кабінетів та створення відповідної матеріально технічної бази.

 2. Вчителям – предметникам, класоводам:

  1. 2.1 Продовжувати спрямовувати зусилля на формування методичної та дидактичної бази кабінетів у відповідності до програмових вимог навчальних предметів та Положення про навчальний кабінет.

  2. 2.2 Неухильно дотримуватися санітарно – гігієнічних вимог, використовувати життєзберігаючі технології під час навчально – виховного процесу.

  3. 2.3 Ліквідувати недоліки зазначені у наказі до 25.01.2012 р.

 3. Профспілковому комітету щоквартально здійснювати перевірку навчальних кабінетів, зв’ясовуючи тенденції їх розвитку. Результати узагальнити протокольно.

1 раз у 3 місяці

 1. Заступникам директора з НВР О.Ю.Устимчук, І.В. Лук’яненко:

  1. 4.1 Разом з профспілковим комітетом провести повторний огляд навчальних кабінетів у серпні 2012 року.

  2. 4.2 Проконтролювати усунення недоліків по унормуванню необхідними матеріалами навчальних кабінетів

До 25.01.2012 р.

 1. Призначити доплати за завідування навчальними кабінетами за ІІ семестр 2011-2012 н.р. наступним вчителям:

5.1 №205 Махинько А.Г. – 13%

5.2. №213 Ейхвальд Г.М. – 13%

5.3. № 303 Бещасній І.В. – 13%

5.4. №25 Кучеренко О.В.. – 13%

5.5. №21 Ремарчук Т.В. – 13%

5.6. № 23 Антіпенко Н.В. – 13%

5.7. № 22 Біднюк Л.М. – 13%

5.8. №206 Грацонь О.О. - 13%

5.9. № 204 Літвінцева Л.І. – 13%

5.10. №302 Рекун Г.Т. – 13%

5.11. № 13 Пастух А.Т. – 13%

5.12 № 28 Хісматуліна С.М. – 13%

5.13 № 24 Галій В.І. - 13%

5.14 № 102 Коцюбенко О.В. – 2 по 20% 1. Секретарю ліцею Карягіній О.І.:

  1. 6.1 Ознайомити працівників зі змістом даного наказу під підпис;

  2. 6.2 Витяг з наказу (п.5) подати до бухгалтерії УО.

 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою


Директор ліцею Н.О.Бондаренко


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка