Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами району в 2012 2013 навчальному роціСкачати 317.75 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір317.75 Kb.

У К Р А Ї Н А

ПОЛОГІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИН А К А З


____________________

м. Пологи
№ ________Про підсумки методичної роботи

з педагогічними кадрами району

в 2012 – 2013 навчальному році


Методична робота з педагогічними кадрами в районі проводилась у відповідності до наказу районного відділу освіти від 04.10.2012 р. № 251 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району в 2012 – 2013 навчальному році» і спрямовувалась на вирішення таких завдань:

1. Формувати знання та вміння педагогів компетентно використовувати інноваційні технології навчання і виховання учнів у педагогічній діяльності.

2. Реалізація актуальних завдань професійної діяльності, розвитку й підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів, активізація їх творчого потенціалу.

3. Модернізувати освітянський менеджмент і створити якісну модель професійної компетентності вчителів у роботі з обдарованою молоддю.

4. Впровадити дієві творчі справи, спрямовані на збагачення виховного середовища і сприяють підвищенню активності, самовдосконаленню та самореалізації кожного учня.

5. Сприяти вихованню у взаємодії з родиною здорової та життєво компетентної особистості дошкільника, готової до навчання в школі.

За підсумками роботи з педагогічними кадрами району, на основі аналізу роботи методичних служб різних рівнів щодо основних напрямів діяльності складено інформаційно-аналітичну довідку про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році (додається).

З метою подальшої якісної організації методичної та науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога, надання науково-методичної підтримки керівникам освітніх установ в умовах упровадження нових стандартів освіти, практичного спрямування роботи педагогічних колективів над науково-методичною проблемою «Розвиток професійної компетентності як ключового компоненту професійного становлення педагогів»


НАКАЗУЮ:

1. Завідувачу районного методичного кабінету Стольніковій А.М. довести інформаційно-аналітичну довідку «Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році» керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів.

Серпень 2013р.

2. Спрямувати управлінську діяльність на особистісне зростання педагогічних кадрів через розвиток компетентності, рівня професійної майстерності, самоосвіту та самореалізацію особистості педагогів шляхом координації форм і методів методичної роботи.

Протягом року. Методисти РМК, адміністрації ЗНЗ.

3. Продовжити апробацію моделі науково-методичного забезпечення розвитку професійної компетентності педагогів в усіх компонентах районної освітньої системи відповідно до роботи над науково-методичною проблемою «Розвиток професійної компетентності як ключового компоненту професійного становлення педагогів».

Протягом року. Методисти РМК, керівники ЗНЗ.

4. Продовжити грунтовний методичний супровід упровадження в освітній процес школи І ступеня нового Державного стандарту початкової загальної освіти на засадах особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів до освіти молодших школярів, забезпечити реалізацію освітнього процесу у школі ІІ ступеня за новими Державними стандартами базової та повної загальної середньої освіти.

Протягом року. Методисти РМК, адміністрації ЗНЗ.

5. Надавати адміністраціям шкіл результати досліджень щодо роботи із здібними та обдарованими учнями для подальшого аналізу, надання кваліфікованої допомоги і порівняння результатів в предметних олімпіадах і конкурсах різних рівнів.

Постійно. Практичні психологи районного ЦППіСР

6. Продовжити роботу над реалізацією освітньої програми «ІТ-освіта в 11-річній школі» щодо підготовки вчителів до використання в навчальній діяльності онлайнових освітніх середовищ та створення мережевих співтовариств вчителів-предметників.

Протягом року. Методисти РМК, керівники ЗНЗ.

7. Формувати потреби активної участі в громадському житті школи та привести діяльність учнівського самоврядування у відповідність до Положення про шкільне самоврядування.

Протягом року. Методисти РМК, керівники ЗНЗ.

8. Розробити стратегію розвитку навчальних закладів, що буде ґрунтуватися на орієнтирі на розвиток людських здібностей як основного ресурсу нового часу, розширення освітнього простору, спрямованого на формування моральності, розвиток духовної культури, виховання особистості.

Протягом року. Методисти РМК, керівники ЗНЗ.

9. Методисту районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Глущенку О.І. розмістити даний наказ на сайті.

10. Вважати таким, що втратив чинність наказ відділу освіти від 04.10.2012р. № 251 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району в 2012 – 2013 навчальному році».

11. Покласти виконання наказу на завідувача районного методичного кабінету Стольнікову А.М.

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту С.В. Хижняк

Стольнікова 23328

Інформаційно-аналітична довідка

«Підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами

у 2012-2013 навчальному році»

Система методичної роботи з педагогічними кадрами є впливовим управлінським фактором, специфічним різновидом освітньо - управлінської діяльності, що виходить за межі суто організаційної методичної роботи і сягає творчого, науково-методичного та дослідницького рівня, сприяє інтенсивному розвитку усіх граней професійного досвіду. В районі стратегія системи методичної роботи на всіх структурних рівнях передбачає підвищення кваліфікації педагогічних працівників і спрямовується на створення умов для задоволення фахових, загальнокультурних потреб вчителя у його творчій та дослідницькій самореалізації. Протягом 2012-2013 навчального року районний методичний кабінет як цілісна специфічна педагогічна система забезпечував належне виконання двох основних аспектів своєї діяльності: стимулював потребу педагогів в професійному самовдосконаленні; надавав актуальні освітні послуги та координував діяльність учителів на шляху їх професійного розвитку.

Протягом минулого навчального року освітні заклади району продовжували, сплановану у Програмі, роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток професійної компетентності як ключового компонента професійного становлення педагога». Аналіз результативності роботи педагогічних колективів навчальних закладів вказує на якісно проведену роботу щодо формування та розвитку кожної з визначених ключових компетентностей (соціально-організаційної, методологічної, продуктивної, комунікативної, функціональної, інформаційної, самоосвітньої, психолого-педагогічної) у поєднанні із загальними вимогами до розвитку професійної компетентності педагогів. Виокремлення кожної з означених компетентностей у структурі загальної професійної компетентності надає можливість спрямування науково-методичної роботи в навчальних закладах району в особливо актуальних напрямках професійного становлення учителів.

Районна та внутрішньошкільна науково-методична робота стосовно підвищення компетентності педагогічних працівників була протягом року спланована за напрямами: • Удосконалення змісту науково-методичної роботи;

 • Глибоке вивчення та практична реалізація програм та підручників, освоєння інноваційних підходів щодо методики викладання предмету;

 • Систематична інформація щодо методичних рекомендацій, публікацій про зміст та методику навчально-виховної роботи, вивчення відповідних державних і нормативних документів;

 • Запровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах району;
 • Поглиблення педагогічних знань, спрямованих на реалізацію районної науково-методичної проблеми;

 • Впровадження в практику роботи педагогів перспективного педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій.

Протягом 2012-2013 навчального року районний методичний кабінет координував методичну роботу з учасниками освітнього процесу. Об′єктами науково-методичного супроводу з боку районного методичного кабінету були 31 районне методичне об′єднання, школа молодого спеціаліста, 4 проблемно-залікові семінари керівних кадрів навчальних закладів, 8 творчих груп, 10 опорних шкіл, 2 опорних дошкільних навчальних заклади. Ця система методичної роботи підтверджує наявність існування цілеспрямованої роботи РМК щодо формування стійкої мотивації до реалізації творчого потенціалу, що стимулює підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів, розвиток їх ініціативи і творчості і, як наслідок, підвищення якості навчання і виховання через забезпечення результативності в управлінні навчальними закладами.

Особливого значення методичний кабінет надає роботі з керівними кадрами. Для директорів ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи, заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів, завідувачів ДНЗ проводяться постійно діючі семінари з питань управлінської діяльності, психолого-педагогічні семінари, круглі столи, організовано роботу творчих груп директорів ЗНЗ з проблеми «Підвищення особистісного зростання та забезпечення професійної компетентності керівника», заступників директорів з навчально-виховної роботи з проблеми «Компетентність як показник якісної освіти та якісної праці». Підвищилась роль районного методичного кабінету як інформаційно-методичного центру: створено відеотеку кращих уроків, методичних та пізнавальних заходів, яка використовується у практичній діяльності педагогів; відеотеку електронних підручників, зібрано портфоліо педагогів в електронному вигляді. Особливого значення набуває інформатизація методичної роботи в навчальних закладах району, що сприяє ефективності управління і координації роботи шкільних методичних кабінетів. Протягом останніх трьох років методичним кабінетом відділу освіти в достатньому обсязі здійснюється передплата періодичних фахових видань. У переліку 26 найменувань на загальну суму 5 364 грн. Створено систему моніторингу програмного та навчально-методичного забезпечення викладання варіативної складової навчального плану в освітніх закладах. Радою районного методичного кабінету щороку поводиться експертна оцінка та затвердження навчальних програм для викладання варіативних курсів та роботи гуртків.

Домінуючою формою методичної роботи в навчальних закладах району є методичні об′єднання педагогічних працівників. Робота районних методичних об’єднань планується відповідно до потреб й інтересів учителів. Ефективність роботи районних та шкільних методичних об′єднань знижує розрив у рівнях методичної майстерності його членів. Рівень досягнень кожного вчителя впливає на показники рівня досягнень усього методичного об’єднання, що націлює роботу на взаємоузгодження цілей людини і організації, де вона працює, сполучення функцій управління діяльності вчителя і самоуправління, коли методичне об’єднання акумулює цілі кожного і цілі закладу та адаптує їх для досягнення високих результатів. За підсумками 2012-2013 навчального року слід відзначити роботу таких районних методичних об′єднань:


 • вчителів початкових класів;

 • вчителів фізики і астрономії;

 • вчителів історії;

 • вчителів фізичної культури;

 • вчителів іноземних мов;

 • вчителів біології;

 • вчителів інформатики.

Заслуговує на увагу результативність роботи районних творчих груп з питань:

- «Впровадження інформаційно – комунікативних технологій на уроках української словесності»,

- «Профільне самовизначення учнів як засіб інтеграції знань на уроках фізики»;

- «Мотиваційне забезпечення оволодіння молодшими школярами рідною мовою».

Більше десяти років в районі діє мережа опорних шкіл, діяльність яких має високу результативність у розвитку певних напрямів, має творчий потенціал педагогічного колективу, користується авторитетом та визнанням педагогічної громадськості району. Питання розвитку мережі опорних шкіл як передумови забезпечення якості освіти стало одним з пріоритетних у роботі як відділу освіти, так і районного методичного кабінету. Навчальні заклади проводять значну роботу з підвищення фахового рівня керівних та педагогічних кадрів, спланованих методичними радами опорних шкіл за участю працівників РМК. В практичній діяльності методичний кабінет запровадив низку методичних заходів з метою ознайомлення з системою роботи шкіл, відвідування уроків, позакласних заходів, проведення семінарів, днів відкритих дверей тощо. Створена в районі мережа опорних шкіл розкрила систему роботи педагогічних колективів щодо удосконалення форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, інформаційно – комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. Дійсно «опорними» за результатами роботи стали: Пологівський колегіум № 1, Пологівська СРШ І –ІІІ ст. № 2 Пологівська гімназія «Основа», Чубарівська ЗОШ І-ІІІ ст., Пологівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, Пологівський НВК, Кінськороздорівський НВК., КДНЗ я/с № 3 «Віночок», КДНЗ я/с № 6 «Казка».

Значну увагу було приділено підготовці педагогів школи І ступеня до запровадження в освітній процес нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти. З метою забезпечення ґрунтовного методичного супроводу з урахуванням якісного рівня кадрового потенціалу цієї ланки (на диференційованій основі) укладено відповідну Програму, яка містить систему різноманітних форм методичної роботи. В рамках її реалізації в 2012-2013н. році відбулися круглі столи та семінари для підготовки управлінців та вчителів в теоретичному і практичному аспектах.

Система безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів створює умови для проходження курсової перепідготовки на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». Сучасні вимоги висувають на перший план до кожного педагогічного працівника систематичну самостійну роботу з поглибленням необхідних теоретичних знань і вдосконалення педагогічної майстерності. Усього за 2012/2013 навчальний рік підвищили свою кваліфікацію 186 педагогічних працівників у трьох формах: 170 чоловік – в очній формі, 14 – у заочній, 2- у дистанційній. Так, в минулому 2012-2013 н. році пройшли курсову перепідготовку 167 вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, з яких 6 заступників директорів з навчально-виховної роботи. На базі району відбулися курси вчителів математики (31 вчитель) та вчителів «Основ здоров’я» (27 чоловік), вчителів української мови та літератури (29 педагогів). Від РМК слухачами курсів підвищення кваліфікації були 7 педагогів: 3 методиста, 3 практичних психолога та 1 соціальний педагог РЦППіСР, з позашкільних навчальних закладів (МНВК, ДЮСШ та БДЮТ) пройшли курсову перепідготовку по 1 педпрацівнику. Від дошкільних навчальних закладів було направлено на курсову перепідготовку 8 працівників. План курсової перепідготовки районним методичним кабінетом виконано відповідно до замовлення.

Протягом 2012-2013 навчального року в освітніх закладах району атестація здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів діяльності педагогічних працівників, відвідування уроків, позакласних заходів, здійснення ґрунтовного аналізу освітнього процесу. Відділ освіти, молоді та спорту, адміністрації навчальних закладів перебувають у постійному пошуку створення ефективної технології вивчення професійної діяльності педагога на діагностичній основі та стимулювання творчої активності. Більшість атестаційних комісій навчальних закладів в основу своєї роботи поклали принцип комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результативності діяльності педагогів, які підлягали атестації. Адміністрації Пологівського колегіуму № 1, Пологівської СРШ І-ІІІ ст. № 2, Пологівської гімназії «Основа», Чапаєвського НВК, Пологівського НВК, Чубарівської ЗОШ І-ІІІ ст., Григорівської ЗОШ І-ІІІ ст., Чапаєвської ЗОШ І-ІІ ст., КДНЗ я/с № 2 «Буратіно», КДНЗ я/с № 3 «Віночок», КДНЗ я/с № 6 «Казка» створюють оптимальні умови для самовдосконалення, самоосвіти, розвитку професійної компетентності педагогів.

Підведено підсумки атестації педагогічних кадрів освітніх закладів району, що здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів діяльності педагогічних працівників, відвідування уроків, позакласних заходів, здійснення ґрунтовного аналізу освітнього процесу.

- чотири роки поспіль навчальні заклади району беруть активну участь у обласній виставці-ярмарку «Освіта Запорізького краю-2013» в рамках Міжнародного форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі». В квітні 2013 року представили свої педагогічні матеріали та були відзначені дипломами Кінськороздорівський НВК, Григорівська ЗОШ І-ІІІ ст., Будинок дитячої та юнацької творчості (всього 15 закладів).

Протягом атестаційного періоду в навчальних закладах району атестовано 121 педагогічного працівника, що становить 18 % від загальної кількості педагогічних працівників району.

За наслідками атестації присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист» 1 працівнику, педагогічне звання «старший вчитель» - 11 педагогам, «старший вихователь»-3. З числа педагогічних працівників, які атестувалися, 11 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 14 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 18 – «спеціаліст другої категорії» (додається). За останні три роки спостерігається зменшення кількості педагогів, які атестуються і відповідно зниження показників щодо кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», інші показники щодо кваліфікаційних категорій залишились незмінними. Зросла кількість працівників, яким присвоєно (підтверджено) педагогічні звання «учитель-методист» і «старший учитель» на 5 та 10 осіб відповідно, що пояснюється, в першу чергу, зростанням творчого потенціалу, підвищенням рівня професіоналізму та участю педагогів і їх учнів у різних конкурсах, змаганнях, веб – квестах, наукових конференціях тощо.

Забезпечення належної експертної оцінки діяльності, сприяння творчим педагогічним пошукам проходило через участь педагогів у ХVІІІ районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». В районному етапі конкурсу взяли участь 7 педагогів, що на 2 учасники менше у порівнянні з 2011-2012 н. роком, у номінаціях: фізика, інформатика, музичне мистецтво. Учасники конкурсу виявили належний рівень професіоналізму та педагогічної майстерності під час проведення уроків та творчих звітів. Вищезазначене дає підстави розглядати проведення ХVІІІ районного конкурсу «Учитель року» як засіб формування професійної позиції педагогів, активізацію удосконалення фахової майстерності учасників конкурсу та поширення педагогічного досвіду. Цього року вчителі Пологівського НВК Дадіані І.В. та Чапаєвської ЗОШ І-ІІ ст. Лазаренко О.С. стали лауреатами обласного етапу конкурсу «Учитель року» у номінації «фізика» та «музика» відповідно. Поряд з тим, даний методичний захід виявив проблеми у готовності педагогів до науково-дослідної, проектної діяльності, низьку якість поданих на розгляд журі матеріалів, що потребує суттєвого вдосконалення з боку методичних служб усіх рівнів.


Важливим в роботі методичних служб різних рівнів є питання підготовки всіх педагогічних працівників до роботи з персональним комп`ютером. Протягом року значна частина педагогів району була охоплена різними видами курсової перепідготовки. Це забезпечило відповідне підвищення фахового рівня вчителів інформатики та певний рівень підготовки значної частини вчителів до використання ПК при впровадженні ІКТ в навчально - виховний процес. Активність вчителів в освоєнні і використанні комп`ютерної техніки значно зросла. Практично всі педпрацівники району пройшли навчання за програмою «Партнерство у навчанні». У 2012-2013 н. році 45 вчителів отримали сертифікати «Інтел. Навчання для майбутнього», 50 вчителів – за програмою «Соціальні сервіси Веб 2.0». З метою впровадження ІКТ в освітню діяльність навчальних закладів в районі працюють творчі групи вчителів-предметників української мови, хімії, математики, фізики, історії. Основним завданням цих груп є розробка методичних рекомендацій для вчителів та анотованого каталогу програмних засобів навчального призначення. Проводяться семінари - практикуми для вчителів - предметників з використанням ІКТ. Систематично використовують інформаційні технології при викладанні предметів близько 89% педагогів. 44 комп'ютери використовуються адміністраціями шкіл в управлінській діяльності для ведення і оформлення внутрішкільної документації, складання розкладу уроків, створення  бази даних  учителів та учнів школи,  пошуку і збору інформації в мережі Internet, електронного листування. З метою підвищення якості інформатизації закладів освіти в районі необхідно продовжити роботу щодо підготовки вчителів для використання в навчальній діяльності онлайнових освітніх середовищ та створення мережевих співтовариств вчителів-предметників; сприяти ефективному використанню в педагогічній діяльності ІКТ; забезпечити дотримання принципу безперервності навчання інформатики за рахунок годин варіативної складової навчальних планів.

Освітня діяльність відділу освіти, молоді та спорту, педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013н. році була спрямована на пошук та розвиток обдарованої особистості через залучення учнів до участі у всеукраїнських учнівських олімпіадах та інтелектуальних конкурсах, змаганнях; навчанні юних обдарувань в секціях районного відділення Малої академії наук та роботі шкільних наукових товариств. Укладено спільну угоду між відділом освіти, молоді та спорту, Пологівською гімназією «Основа» та фізичним факультетом Запорізького національного університету щодо роботи школи юного фізика, де учні мають можливість вивчати предмет на поглибленому рівні та удосконалювати практичні навички в умовах лабораторій університету. Відділом освіти, молоді та спорту проведено районний етап всеукраїнських учнівських олімпіад, де серед 360 учасників визначено 160 переможців. Найкращих результатів досягли команди серед міських загальноосвітніх навчальних закладів: ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, колегіуму № 1, СРШ І-ІІІ ст. № 2 та гімназії «Основа»; серед сільських: Басаньська ЗОШ І-ІІІ ст. та Кінськороздорівський НВК.

Районну команду на обласному етапі всеукраїнських олімпіад представляли 24 учні з 19-ти загальноосвітніх навчальних закладів. Підготовлено три переможці з історії рідного краю, екології та німецької мови в Пологівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 4; по одному переможцю в: Пологівській гімназії «Основа» з біології, , Кінськороздорівському НВК та Григорівській ЗОШ І-ІІІ ст. з історії рідного краю, Семенівській ЗОШ І-ІІІ ст. з інформаційних технологій, Басаньській ЗОШ І-ІІІ ст. з російської мови та літератури. В 2013 році результативність участі районної команди склала 32% проти 19% в 2012 р. В цілому у 2012-2013 навчальному році результат участі у ІІІ (обласному) етапі предметних олімпіад підвищився: учнівська команда посіла 22 місце, набравши 10 балів (у минулому році 31-е, маючи 4 бала).

З метою підвищення ефективності підготовки юних науковців до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт районним відділенням МАН, на базі Пологівської гімназії «Основа», було проведено психологічні тренінги, семінарські та тренувальні заняття, обмін досвідом наукових керівників за «круглим столом». У 2013 році в І (районному) етапі конкурсу взяли участь 24 учнів з 13 навчальних закладів, що на 11 учасників менше ніж у минулому році.

За результатами обласного етапу команда району посіла 18 місце, набравши 11 балів, перемістившись в обласній рейтинговій таблиці на три позиції вище. Підготовлено по одному переможцю в Пологівському колегіумі № 1, Пологівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, Вербівській ЗОШ І-ІІІ ст., Новоселівській ЗОШ І-ІІІ ст., Басаньській ЗОШ І-ІІІ ст. та Чапаєвському НВК, два переможці на рахунку Пологівської гімназії «Основа».

Наймасовішим та найрезультативнішим видом діяльності учнів з ознаками обдарованості з року в рік є участь у творчих конкурсах та інтелектуальних змаганнях. Не став виключенням і цей навчальний рік – у Всеукраїнському етапі конкурсу «МАН - юніор» - І місце посіли три учні Пологівської СРШ І-ІІІ ст. № 2; у фінальному турі Всеукраїнської науково-дослідницької експедиції «Мій рідний край» третє місце у Пологівської гімназії «Основа»; у ХІ фестивалі дитячих і молодіжних засобів масової інформації України посів призове місце учень Басаньської ЗОШ І-ІІІ ст.

Інтелектуали навчальних закладів району стали переможцями різноманітних масових міжнародних , всеукраїнських, обласних конкурсів та змагань: у конкурсі юних фізиків «Левеня» взяли участь 248 учні з 22 шкіл району – 135 переможців, з 11-ти навчальних закладів 156 учасників у конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» - 136 переможців, 908 юних математиків змагались у Міжнародному конкурсі «Кенгуру» - 420 переможців, у конкурсі юних істориків «Лелека» взяли участь 386 учнів 5 -11 –х класів з усіх навчальних закладів, переможців 247, 126 учнів з 13-ти шкіл району взяли участь у конкурсі - грі «Русский медвежонок», у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор» стали учасниками 1039 учнів - 570 переможців, у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» 595 учнів випробували свої знання з біології, фізики та географії.

На районному святі обдарованої та здібної учнівської молоді «У сяйві Афіни Паллади» нагороджено грамотами та преміями в номінаціях «Інтелектуал», «Спорт» та «Мистецтво» переможців обласних, міжрегіональних, всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів та змагань 28 учнів на загальну суму 3000 грн.Основне завдання моніторингу якості освіти як складової системи державного управління освітою і як інструменту, що використовується для вимірювання і й оцінювання досягнутих результатів, полягає у визначенні проблем в освітній галузі, здійсненні систематичних досліджень різних елементів системи загальної середньої освіти та об’єктів освітнього середовища, у фіксації наслідків управлінського впливу на систему освіти та змін, що відбуваються при цьому. Протягом 2012 – 2013 навчального року проведено ряд організаційно – методичних та контрольно – аналітичних заходів:

 1. Проведення діагностики рівня превентивної роботи щодо вживання тютюну, алкогольних напоїв наркотичних речовин та захворювання на ВІЛ/СНІД і причин поширення негативних звичок серед учнівської молоді району.

 2. Проведення моніторингового дослідження стану навчально – методичного забезпечення громадянської освіти у закладах району. Дослідження проводилось у формі письмового опитування. Створена електронна база даних результатів.

 3. Проведення моніторингового дослідження стану навчально – методичного та матеріально – технічного забезпечення предметів природничо – математичного циклу, превентивної освіти, інклюзивної освіти, оцінки ефективності роботи шкільних методичних об’єднань вчителів математичного та природничого циклів, впровадження інформаційно – комунікаційних технологій, якості підручників для 11 класу ( англійська мова, хімія).

 4. Проведення моніторингового дослідження щодо визначення якості природничо – математичної освіти учнів 8- го класу шкіл нового типу.

Зібрана інформація про рівні навчальних досягнень учнів узагальнюється, терміни передачі інформації скорочуються завдяки автоматизованій обробці даних та використанню електронної пошти, що підвищує її актуальність і дає час для своєчасного планування та проведення корекції. На рівні РМК інформація узагальнювалась систематично. Потоки моніторингової інформації спрямовано як у прямому(знизу вверх, так і у зворотньому напряму (зверху вниз). Інформацію отриману в результаті моніторингових процедур передано для аналізу і роботи всім учасникам навчально-виховного процесу: методистам РМК, керівникам районних та шкільних методичних об’єднань, керівникам та педагогам загальноосвітніх навчальних закладів. Звертається увага не тільки на кількісні показники, а і на якість аналітичних документів, що дає змогу планувати адресну допомогу окремим учасникам моніторингового процесу і веде до підвищення якості і ефективності моніторингових досліджень. Питання організації моніторингових досліджень, аналізу отриманої інформації розглядаються на засіданнях опорної школи « Моніторинг у системі управління навчальним закладом як ефективний засіб створення умов для якісної освіти». Проте система моніторингу в районі ще потребує подальшого удосконалення. Недостатня увага приділяється моніторингу успішності учнів основної та старшої школи з процедури вивчення рівнів навчальних досягнень учнів з базових дисциплін, організації та плануванні методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів за результатами діагностики якості освіти на шкільному рівні.

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.10.2012 № 653 «Про організацію і проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році в Запорізькій області», від 23.08.2012 року № 943 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році», від 01.04.2013 року № 321/ 22 « Про мережу пунктів тестування» з метою утвердження відкритості і прозорості у діяльності навчальних закладів, забезпечення рівного доступу до якісної освіти в Пологівському районі зовнішнє незалежне тестування випускників 2013 року та минулих років проводилось згідно нормативних документів Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти, за яким закріплена Запорізька область.

Реєстрація учасників тестування з 19 закладів району здійснювалась особисто через мережу Internet. Тестування проводилось з наступних дисциплін: українська мова та література, математика, історія України, іноземна мова, хімія, географія, фізика, біологія, російська мова, світова література

ЗНО з української мови та літератури, історії України, біології та математики учасники Пологівського та прикріплених з Гуляйпільського та Куйбишевського районів проходили на базі Оріхівської ЗОШ І-ІІ ступенів № 3 та Оріхівської гімназії № 1 « Сузір’я», які сертифіковані як пункти тестування. Всі інші тести здавались згідно розкладу в закладах м. Запоріжжя.

Пробне платне тестування на базі району ( Пологівська СРШ І- ІІІ ступенів № 2) в березні пройшли 324 учні. Для забезпечення пункту проведення тестування персоналом проводилися інструктажі з підготовленими педагогічними кадрами закладів освіти району. Загальна кількість персоналу – 68, сертифіковано - 68. Під час проведення пробного тестування на базі Пологівської СРШ І-ІІІ ступенів № 2 фактів порушення прав учасників тестування не зафіксовано. Колектив пункту тестування спрацював на належному рівні. Апеляційних заяв та скарг на роботу пункту тестування не надходило.

Виховна робота у 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах району була спрямована на виконання Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Закону України «Про загальну середню освіту», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Методичне забезпечення виховного процесу та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів з питань виховання здійснювалось шляхом ефективної роботи методичних об’єднань класних керівників, використання дієвих форм, методів та прийомів методичної роботи, а саме проведенням семінарів, нарад для директорів, ЗДВР, педагогів-організаторів.

Серед головних тенденцій минулого року слід виділити пріоритетні напрями виховної діяльності навчальних закладів:


 • об’єднання педагогічних зусиль на впровадження у виховну діяльність основних ідей, зазначених в «Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл»;

 • впровадження у виховне середовище нових, інтерактивних форм і методів виховання;

 • формування правової культури;

 • створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів.

На виконання Комплексного плану заходів профілактики злочинності в Пологівському районі на 2010-2015 роки, Програми протидії поширення наркоманії та боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2010-2013 роки та реалізацію Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх у Пологівському районі на 2012-2015 роки відділом освіти, молоді та спорту окреслені та запроваджені напрями роботи навчальних закладів щодо забезпечення активної протидії дитячій злочинності та уповільнення темпів її зростання, координації зусиль педагогічних колективів, батьківської громадськості, суспільних інституцій у профілактиці злочинності неповнолітніх, сприяння формуванню здорового способу життя. З цією метою постійно оновлюється банк даних про дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. В системі просвітницької роботи відстежуються профілактичні дії педагогів з метою запобігання формування негативних звичок та проявам асоціальної поведінки підлітків. В 2011-2012 н.р. в школах району на внутрішньошкільному обліку стояло 54 учні, а в 2012-2013 – 49 учнів. На обліку в ГКМСД стоїть 7 учнів, що на одного учня менше порівняно з минулим роком. Це вказує на позитивну динаміку зменшення злочинності серед учнівської молоді. Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей, ЦРЛ складено комплексні заходи щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі.

З метою зайнятості неповнолітніх та пропаганди здорового способу життя учні залучені до гурткової роботи, якою охоплено 2 583 учні, що складає 65 % від загальної кількості школярів. ДЮСШ відвідують 460 дітей (продовжують працювати групи з футболу, пауерліфтингу, фітнесу, армреслінгу, гандболу, легкої атлетики та ін.), Будинок дитячої творчості - 360 дітей, Школу мистецтв – 338 учнів. Всі обліковані діти беруть участь у загальношкільних заходах. Аналіз управлінської діяльності навчальних закладів вказує на те, що робота спрямована на посилення виховної роботи серед учнів, профілактики правопорушень, пропаганди здорового способу життя ведеться на належному рівні. Адміністраціями навчальних закладів постійно здійснювався контроль за станом виховної роботи, результати якого узагальнено в наказах та довідках.

З метою формування громадянської позиції, популяризації духовних, моральних надбань, активізації творчості учнівської молоді протягом року проводились різноманітні конкурси, змагання, в яких взяли участь учні загальноосвітніх шкіл. Згідно з річним планом відділу освіти, молоді та спорту і навчальних закладів пройшли шкільний, районний та обласний етапи фестивалю «Таланти твої, Україно!», в рамках якого проведено конкурс-виставку «Знай і люби свій край». На обласний етап були направлені роботи учнів Пологівського колегіуму № 1, Пологівської СРШ І-ІІІ ст. № 2, Пологівської гімназії «Основа», Пологівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, Кінськороздорівського НВК, Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст., Новокарлівської ЗОШ І-ІІІ ст. У конкурсі «Космічні фантазії» взяли участь 95 учнів із 14 навчальних закладів. За підсумками роботи журі визначено 44 роботи учнів Пологівського колегіуму № 1, Пологівської СРШ І-ІІІ ст. № 2, Пологівської гімназії «Основа», Пологівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст., Чапаєвського НВК, Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст., Кінськороздорівського НВК, Басаньської ЗОШ І-ІІІ ст., Інженерненської ЗОШ І-ІІІ ст., Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст., які посіли призові місця. У зональному конкурсі «Молодь обирає здоровий спосіб життя» взяли участь учні Пологівської СРШ І-ІІІ ст. № 2, де посіли ІІІ місце.

Важливого значення набуває виховання особистості, яка здатна самостійно приймати нестандартні рішення. З цією метою в загальноосвітніх навчальних закладах продовжують працювати органи учнівського самоврядування, які сприяють розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді. Слід відзначити роботу учнівського самоврядування Пологівської СРШ І-ІІІ ст. № 2, Пологівської гімназії «Основа», Пологівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, Басаньської ЗОШ І-ІІІ ст., Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст., Кінськороздорівського НВК, Чубарівської ЗОШ І-ІІІ ст., Григорівської ЗОШ І-ІІІ ст., роботу редколегій Басаньської ЗОШ І-ІІІ ст. та Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст., учнівські шкільні газети яких уже декілька років поспіль посідають призові місця у Всеукраїнських, обласних конкурсах.

Аналіз виховної роботи педагогічних колективів шкіл вказує на те, що головним напрямком роботи залишається науково-методична діяльність педагогів з питань виховної роботи: організація й проведення семінарів та конференцій з проблем створення єдиного виховного середовища, оволодіння вчителями основами інноваційних виховних технологій, обговорення важливих питань розбудови й моделювання виховних систем, створення творчих майстерень, творчих груп із проблем виховання, організація роботи учнівського самоврядування. Протягом навчального року заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори продовжували впроваджувати елементи досвіду ЗДВР Семенівської ЗОШ І - ІІІ ст. Шаповал В.В. з питання «Реалізація проектної діяльності в позаурочний час».

У межах методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів важливим аспектом є контрольно-аналітична діяльність керівників виховного процесу: постійний контроль за рівнем вихованості учнів (двічі на рік), аналіз стану виховної роботи школи, аналіз рівня виховного впливу класних годин, виховних заходів, індивідуальної роботи, ефективності гурткової роботи і взаємодії школи з позашкільними закладами. Протягом року двічі було проведено моніторинг рівня вихованості учнів 1-11 класів за певними критеріями. Згідно аналізу рівня вихованості учнів району визначено, що покращилось ставлення учнів до спорту та мистецтва, підвищився рівень активності та рівень відповідальності. Але слід приділити увагу залученню учнів до волонтерської роботи та суспільно-корисної праці, покращити дисциплінованість. Практичними психологами навчальних закладів вироблені рекомендації для класних керівників щодо планування виховної роботи.

Діяльність районного центру практичної психології і соціальної роботи (РЦППіСР) в 2012-2013 н. році була спрямована на підвищення професійного рівня практичних психологів та соціальних педагогів, підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, вирішення проблем оптимізації психологічного та соціально-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах району, організацію психологічного забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах в яких відсутня психологічна служба, забезпечення участі фахівців районного центру практичної психології та соціальної роботи у виконанні державних програм. В штаті РЦППіСР працювали: 1 методист з психологічної служби, 13 психологів, 11 соціальних педагогів, 1 фахівець виконував обов’язки практичного психолога та соціального педагога. Якісний склад фахівців центру наступний: 3 психологи мають І кваліфікаційну категорію, що становить 21%, 5 – «спеціаліст другої категорії» – 29%, 5 – «спеціаліст», що становить 50%; 1 соціальний педагог має першу кваліфікаційну категорію (8%), 1 – «спеціаліст другої категорії» (8%), 10 соціальних педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст» (84%).

В 2012-2013 навчальному році практичні психологи безпосередньо працювали в 16 загальноосвітніх закладах освіти району, що становить 70%, що на 5% більше, порівняно з минулим роком. Соціальні педагоги безпосередньо працювали в 13 ЗНЗ із 23 навчальних закладів, що становить 56%, що на 7% більше порівняно з 2011-2012 н. року. З метою забезпечення якості і доступності психологічних і соціальних послуг в сільських школах та в закладах освіти з малою наповнюваністю за кожним навчальним закладом, в якому відсутня психологічна служба закріплені практичні психологи та соціальні педагоги.

Психологами РЦППіСР у 2012-2013 навчальному році на достатньому рівні проведена робота з визначення готовності до навчання в школі майбутніх першокласників та готовності до нових умов навчання учнів 4-х класів (діагностика розвитку пізнавальних процесів, нахилів до певних дисциплін, виявлення учнів з високим рівнем здібностей, надання рекомендацій класним керівникам та вчителям-предметникам; психологічний супровід адаптаційного процесу учнів 1-х та 5-х класів (діагностика рівня тривожності, емоційного стану учнів, виявлення, учнів групи ризику та з ознаками дезадаптації; проведення профілактичних та корекційних заходів; надання рекомендацій педагогам, батькам; підготовка матеріалів для психолого-педагогічних консиліумів з даних питань); діагностика нахилів, інтересів, здібностей учнів до вивчення певних предметів, вивчення освітніх запитів учнів та батьків; надання допомоги учням в професійному самовизначенні (діагностика професійних нахилів, надання консультацій щодо вибору професії та її відповідності можливостям учнів); психолого-педагогічного супровід важковиховуваних учнів та схильних до правопорушень. Також було забезпечено психологічний супровід роботи з обдарованими учнями. Практичні психологи проводили індивідуальну діагностику особливостей особистісної сфери учнів з ознаками обдарованості, за результатами якої надавали рекомендації учням щодо розвитку кращих рис та корекції негативних, а педагогам щодо забезпечення індивідуального підходу. З метою запобігання фізичному, моральному і психічному перевантаженню учнів практичні психологи провели тренінги для учасників предметних олімпіад та МАН. До тренінгу включено вправи спрямовані на підвищення впевненості в собі, оволодіння навичками саморегуляції, вміння долати хвилювання та стресові стани, вміння публічного виступу. Проте, практичними психологами недостатньо уваги приділяось розвитку обдарованих учнів. В 2012-2013 н. року була продовжена робота щодо психологічного супроводу роботи районного відділення МАН. В цьому напрямку було висвітлене питання «Психологічні аспекти підготовки учнів до написання та захисту науково-дослідницької роботи» на засіданні круглого столу для керівників МАН. Практичні психологи були присутні на тренінгу-захисті наукових робіт, в ході якого були надані рекомендації щодо кращої підготовки до виступів.

Практичні психологи РЦППіСР приділяли належну увагу підвищенню рівня психологічних знань педагогів. З цією метою проведені психолого-педагогічні семінари, семінари-практикуми та виступи на ШМО. роботу з педагогічними працівниками.

В 2012-2013 н. році соціальними педагогами РЦППіСР здійснювався соціально-педагогічний супровід дітей, які стоять на внутрішньошкільному обліку, а саме: вивчення умов проживання учнів в сім'ях та вплив батьків на виховання дітей, проведення роботи, спрямованої на попередження пропусків уроків без поважних причин.

З метою підвищення психологічної культури представників адміністрацій шкіл та педагогів в 2012-2013 н. році були висвітлені питання «Психологічні аспекти організації роботи в навчальному закладі з питань профілактики насилля в різних сферах життя дитини» на засіданні семінару ЗДРВ, «Формування соціальної компетентності учня в навчально-виховному процесі» та «Інтерактивні форми та методи роботи з лідерами учнівського самоврядування» на РМО ЗДВР та педагогів-організаторів; «Фізичне та психічне здоров’я школярів та шляхи його збереження в навчально-виховному процесі» на РМО вчителів - предметників; семінар-практикум для директорів шкіл «Психологічні основи управління в освіті».

З метою підвищення професійного рівня практичних психологів та соціальних педагогів кожного місяця проводились наради, на яких розглянуто нормативні документи, актуальні питання та питання, які викликали у фахівців РЦППіСР найбільші утруднення. Протягом навчального року були проведені семінари-практикуми для практичних психологів: «Психологічна допомога підліткам: теоретичний та практичний аспекти. Особливості допомоги підліткам в важких ситуаціях», «Психічне та фізичне здоров’я школярів та педагогів. Діяльність психологічної служби щодо його збереження» та соціальних педагогів: «Діяльність соціального педагога щодо успішної соціалізації учня» «Діяльність соціального педагога щодо успішної соціалізації учня», «Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю». Але, на жаль, не всі фахівці РЦППіСР в повній мірі використовують запропоновані матеріали в своїй діяльності.

В 2012-2013 н. року діяльність РМО практичних психологів була спрямована на підвищення фахового рівня фахівців служби з питань організації просвітницької роботи з педагогами, учнями та батьками.

На засіданнях РМО соціальних педагогів були висвітлені питання організації профілактичної роботи, спрямованої на збереження репродуктивного здоров’я молоді та профілактику розповсюдження ВІЛ, СНІДу та інфекцій, які передаються статевим шляхом; розповсюдження адиктивної поведінки в учнівському середовищі та проявів насильства в різних сферах життя дитини. Недоліками в роботі РМО були недостатній рівень підготовки фахівцями служби планових питань та розробок практичних матеріалів та рекомендацій.

Враховуючи, що три навчальні заклади почали працювати як навчально-виховні комплекси, в яких працюють п’ять груп дітей дошкільного віку, постала проблема здійснення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу практичним психологом та соціальним педагогом в дошкільних підрозділах. Так як фахівці районного центру практичної психології і соціальної роботи до цього часу не працювали з даною категорією дітей, виникла нагальна потреба в оволодінні практичними психологами і соціальними педагогами навчально-виховних комплексів формами та методами роботи з дітьми дошкільного віку, підвищення рівня психологічної культури батьків та вихователів з питань розвитку дітей дошкільного віку, тому в 2012-2013 н. році створено творчу групу з фахівців РЦППіСР з питань організації психологічного супроводу освітнього процесу в групах дітей дошкільного віку навчально-виховних комплексів. Протягом року на засіданнях творчої групи розглянуто питання психологічного аспекту організації роботи груп дошкільного віку, особливості психологічного розвитку дітей дошкільного віку, основні види та напрямки роботи практичного психолога та соціального педагога в дошкільних групах НВК. Проведена робота підвищила рівень компетентності фахівців служби з питань організації роботи з дітьми дошкільного віку, вихователями та батьками.

З метою запровадження в практику діяльності фахівців психологічної служби інноваційних форм та методів роботи започатковано проведення майстер-класів з питань використання арт-терапевтичних методів в роботі практичного психолога навчального закладу, які проводить практичний психолог РЦППіСР Царенко А.В., сертифікований арт-терапевт.

Практичними психологами та соціальними педагогами продовжена робота щодо підготовки власних методичних розробок. Однак, рівень творчої активності фахівців РЦППіСР ще досить низький. Підготовлені фахівцями психологічної служби методичні розробки не відображають систему роботи з певного напрямку. Недостатньою є також робота практичних психологів та соціальних педагогів над індивідуальними науково-методичними темами.

При значному достатньому рівні функціонування системи методичної роботи з педагогічними кадрами в загальноосвітніх закладах мають місце такі невикористані резерви:

1. Потребує удосконалення системний підхід до управління методичною роботою на основі моніторингу основних її ланок.

2. Вироблення інноваційного стилю діяльності педагогічних працівників.

3. Удосконалення системи об’єктивної комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної майстерності педагогів відповідно до вимог Типового положення про атестацію, критеріїв та показників результативності педагогічної діяльності.

4. Створення цілісної системної роботи із здібними та обдарованими учнями:

- реалізація можливостей для здійснення безперервної роботи із здібними та обдарованими учнями (консультації, додаткові заняття з розвитку обдарованості школярів в окремих галузях науки);

- встановлення зв’язку між практичними психологами районного ЦППіСР, адміністраціями та педагогами шкіл в інформуванні, поданні результатів своїх досліджень щодо роботи із обдарованими учнями для подальшого аналізу, надання кваліфікованої допомоги і порівняння результатів в предметних олімпіадах і конкурсах різних рівнів;

- використовувати новітні форми і методи методичної роботи щодо навчання вчителів методикам пошуку, розкриття, розвитку і підтримки обдарованої молоді;

- створення умов адміністраціями навчальних закладів для співпраці вчителів з науковими співробітниками вищих навчальних закладів з метою підвищення ефективності у науковій діяльності шкільних наукових товариств;

- необхідність досягнення більш високої ефективності у системи роботи класів з поглибленим вивченням предметів та профільних класах.

5. Психолого-педагогічне забезпечення оновлення змісту й технологій дошкільної, початкової та загальної середньої освіти на сучасних засадах, удосконалення моделі психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

6. Реалізація освітньої програми «ІТ-освіта в 11-річній школі» щодо підготовки вчителів до використання в навчальній діяльності онлайнових освітніх середовищ та створення мережевих співтовариств вчителів-предметників.

7. Потребує проведення ґрунтовного аналізу рівня вихованості школярів з метою вдосконалення колективної та індивідуальної виховної діяльності.

8. Формування потреби активної участі в громадському житті школи та привести діяльність учнівського самоврядування у відповідність до Положення про шкільне самоврядування.


В цілому, аналізуючи стан методичної роботи з педагогічними кадрами в районі, слід зазначити, що районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації своєю діяльністю впливає на підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників, у тому числі й керівних кадрів, впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес, на формування стійкої мотивації до реалізації основних завдань та пріоритетних напрямів освітньої системи району.

Головний спеціаліст відділуосвіти, молоді та спорту С.В. Хижняк


Стольнікова 23328


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка