Національне агентство україни з питань державної служби школа вищого корпусу державної службиСкачати 135.33 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір135.33 Kb.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА З ПИТАНЬ ВИВЧЕННЯ НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Затверджено Радою Школи вищого корпусу державної служби

(протокол № 2 від 21.08.2015)

Київ-2015

Укладачі:


Ковальчук В.В., директор Школи вищого корпусу державної служби

Жабенко Л.В., заступник директора Школи вищого корпусу державної служби, к. н. з державного управління

Турська В.В., начальник відділу методичного забезпечення та інформаційно-аналітичної роботи


Рецензент:


Сурай І.Г., д.держ. упр., с.н.с., доцент, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України

ЗМІСТ


Пояснювальна записка


4

Орієнтовний тематичний план


6

Зміст навчального матеріалу


7

Список рекомендованої літератури та джерел


10


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тренінгова програма з питань вивчення нового законодавства (далі – Програма) розроблена відповідно до Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 – 2017 роки, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 №847 – р., Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року, схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 227-р.

Програма передбачає опрацювання новацій та особливостей нового законодавства у сфері державної служби, зокрема реформування державної служби та запобігання корупційним правопорушенням, впровадження в систему державного управління міжнародного досвіду.

Програма спрямована на вивчення кращих зарубіжних практик з реформування державного управління, удосконалення навичок державних службовців з питань правового регулювання та реформування державної служби, впровадження інструментів перетворення підрозділів по роботі з кадрами в державних органах на служби управління персоналом, що передбачено проектом нового законодавства про державну службу.

Програму розроблено з урахуванням освітніх потреб керівників державної служби, керівників і працівників кадрових служб державних органів влади.

До створення Програми були залучені: практики – керівники кадрових служб центральних органів влади; наукові, науково-педагогічні працівники; міжнародні експерти.


Цільова аудиторія: державні службовці І-ІV категорії посад.
Мета Програми: формування компетентностей державної служби, необхідних для створення професійної, ефективної, політично неупередженої та сталої державної служби в Україні відповідно до європейських принципів і практик.
Очікуваний результат: після опрацювання навчального матеріалу Програми слухачі повинні:

знати:

 • новації антикорупційного законодавства, законодавства про працю та державну службу;

 • особливості організації попередження та протидії корупції в зарубіжних країнах;

 • європейські принципи державного управління;

 • сучасні механізми, стандарти і процедури управління людськими ресурсами та розвитком персоналу;


вміти:

 • реалізувати завдання та вимоги нового законодавства про державну службу;

 • здійснювати заходи щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;

 • аналізувати та усвідомлювати важливість дотримання європейських принципів «належного врядування» для прозорого та ефективного демократичного управління;

 • застосовувати нові підходи управління людськими ресурсами та розвитком персоналу.


Структура:

Програма складається з чотирьох модулів, які включають відповідні теми.


Програма розрахована на 30 академічних годин.

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з\п

Теми

Загальна кількість годин
Модуль 1. Модернізація державної служби в контексті законодавства України про державну службу


8

1.

Правовий статус державного службовця

3

2.

Система управління державною службою

1

3.

Застосування законодавства про працю в системі державної служби

2

4.

Відповідальність державного службовця

2
Модуль 2. Новації антикорупційного законодавства


6

5.

Функції Національного Антикорупційного бюро України щодо діяльності державних службовців

1

6.

Люстрація в Україні - механізм подолання деструктивного впливу влади на суспільство

1

7.

Міжнародний досвід подолання корупції

2

8.

Психологічні аспекти запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади

2
Модуль 3. Адаптація державної служби України до Стандартів Європейського союзу


8

9.

Сучасне державне управління: європейські підходи, тенденції.

Європейські принципи державного управління4

10.

Використання інструментів інституціональної розбудови Twinning, TAIEX на шляху до європейської інтеграції України

2

11.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

2
Модуль 4. Управління персоналом в органах державного управління в процесі реформування державної служби України

8

12.

Добір персоналу: сучасні та ефективні методи

2

13.

Адаптація, мотивація та заохочення персоналу державної служби

2

14.

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

Управління кар’єрою державного службовця.4
Всього за Програмою

30

*Зміст модулів може бути уточнено відповідно до пропозицій учасників

ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Модуль 1. Модернізація державної служби в контексті законодавства України про державну службу


Тема 1.


Правовий статус державного службовця

Визначення прав і обов’язків державного службовця. Вступ на державну службу. Політична неупередженість. Класифікація посад. Оплата праці та соціальні гарантії.
Тема 2.

Система управління державною службою

Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Комісія з питань вищого корпусу державної служби: формування, повноваження та організація роботи Комісії. Служба персоналу державного органу.
Тема 3.

Застосування законодавства про працю в системі державної служби

Сфери застосування трудового законодавства для державних службовців. Звільнення з ініціативи роботодавця. Звільнення з ініціативи працівника. Визначення переліку посад, що втратять статус державного службовця. Пенсійне забезпечення державного службовця.
Тема 4.

Відповідальність державного службовця

Дисциплінарна відповідальність державного службовця: засади, підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Реагування на конкретне дисциплінарне порушення. Ініціювання дисциплінарних проваджень та застосування дисциплінарних стягнень.
Модуль 2. Новації антикорупційного законодавства


Тема 1.


Функції Національного Антикорупційного бюро України щодо діяльності державних службовців

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України». Статус Національного антикорупційного бюро України. Основні принципи діяльності. Загальна структура і чисельність. Моделі спеціалізованих інститутів боротьби з корупцією: закордонний досвід.
Тема 2.

Люстрація - механізм подолання деструктивного впливу влади на суспільство

Основні засади та критерії здійснення очищення влади. Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади». Досвід проведення люстрації країнами Східної Європи та Прибалтики.


Тема 3.

Міжнародний досвід подолання корупції

Міжнародні документи, які регламентують питання щодо боротьби з корупцією. Ефективні механізми протидії корупції Фінляндії, Данії, Нової Зеландії, Сингапуру: уроки для України.


Тема 4.

Психологічні аспекти запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади

Загальні правила поведінки державних службовців. Методи формування антикорупційної поведінки. Кодекси поведінки державних службовців: зарубіжний та вітчизняний досвід. Індекси CPI (Corruption Perception Index) в Transparency International або WGI (Worldwide Governance Indicators).
Модуль 3. Адаптація державної служби України до Стандартів Європейського союзу


Тема 1.


Сучасне державне управління: європейські підходи, тенденції.

Європейські принципи державного управління

Зміст основних принципів європейського права. Надійність та передбачуваність. Відкритість та прозорість. Звітність. Ефективність. Результативність. «Європейські принципи державного управління» публікація SIGMA № 27, 1999. Principles of public administration SIGMA, 2014.
Тема 2.

Використання інструментів інституціональної розбудови Twinning і TAIEX на шляху до Європейської інтеграції України

Інструменти інституціональної розбудови Twinning та TAIEX  в Україні: механізми та процедури використання, практичні результати впровадження. Ключові моменти європейського інструменту підтримки проведення реформ та сприяння економічній і політичній стабільності – Східне партнерство.
Тема 3.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Огляд змісту домовленостей. Огляд та аналіз ключових складових Угоди. План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 – 2017 роки.

Модуль 4. Управління персоналом в органах державного управління в процесі реформування державної служби України


Тема 1.

Добір персоналу: сучасні та ефективні методи

Інструменти з оцінки персоналу. Процес підбору кандидатів і вивчення їх відповідності функціональним обов'язкам. Вимоги до кандидата на посаду. Оголошення конкурсу. Міжнародний досвід щодо добору персоналу.
Тема 2.

Адаптація, мотивація та заохочення персоналу державної служби

Виробнича адаптація персоналу. Розробка системи наставництва. Оцінювання та атестація персоналу. Розробка системи мотивації персоналу на державній службі. Нестандартні способи мотивації персоналу.
Тема 3.

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Управління кар’єрою державного службовця.

Вивчення освітніх потреб та планування професійного навчання персоналу. Планування кар’єри. Напрями просування по службі. Закордонний досвід: багатоманітність підходів до кар’єрного просування державних службовців.


Рекомендована література


 1. Конституція України: [Текст]:офіц. прийнятий на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (зі змінами).

 2. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII.

 3. Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII.

 4. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII.

 5. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VII.

 6. Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII.

 7. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (із змінами).

 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р.№ 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та та Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

 9. Проект Закону України "Про державну службу" від 30.03.2015 №2490.


Електронні ресурси

 1. //www.rada.gov.ua  - «Верховна Рада України» - Офіційний сайт Верховної Ради України

 2. //www.president.gov.ua – «Президент України. Офіційне інтернет-представництво» – Офіційний сайт Президента України

 3. //www.kmu.gov.ua – «Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України» - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України

 4. //www.ccu.gov.ua – «Конституційний Суд України» – Офіційний сайт Конституційного Суду України

 5. //ww.scourt.gov.ua/ – «Верховний Суд України. Інформаційний сервер» Офіційний сайт Верховного Суду України


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка