Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка5/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.96 Mb.
#10548
1   2   3   4   5

Мистецтво. Мистецтвознавство
588. РА418114 Ващенко Н. М. Творча спадщина Олександра Мишуги (1853-1922 рр.) в контексті розвитку української мистецької педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ващенко Наталія Миколаївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2015. - 20 с.
589. РА418214 Гончар К. Р. Український образотворчий фольклор у сучасному культуротворчому процесі: традиції і новаторство : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гончар Катерина Романівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - Київ, 2015. - 16 с.
590. РА418211 Кабка Г. М. Дискурс особових текстів діячів вокальної культури у мистецькому середовищі України 1950 - 1970-х років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кабка Геннадій Миколайович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - Київ, 2015. - 18 с.
591. РА418081 Лу Чен Методика формування вмінь музично-виконавської артикуляції майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лу Чен ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
592. РА418072 Ма Сюй Методичні засади підготовки іноземних студентів у ВНЗ України до керівництва хоровими колективами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ма Сюй ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
593. РА418315 Медвідь Т. О. Розвиток музичного навчання у загальноосвітніх закладах України в кінці XX - на початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Медвідь Тетяна Олександрівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2015. - 20 с.
594. РА418080 Новська О. Р. Методика самопроектування фахового розвитку студентів магістратури у процесі музичного навчання в педагогічних університетах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Новська Олена Рудольфівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
595. РА418106 Скопич А. В. Формування мотивації до вивчення сучасної фортепіанної музики в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Скопич Алла Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с. : табл.
596. ВА795088 Журавель А. М. "Душа покликана писати, малювати, співати й глибоко, логічно, мудро мислити..." : [кат. живопис. творів] / Антон Журавель ; [авт. передм. Б. Воля]. - Тернопіль : Терно-граф, 2015. - 43 с. : кольор. іл.
597. ВА795249 Кинг В. Как написать кино за 21 день. Метод Внутреннего Фильма / Вики Кинг ; [пер. с англ. В. Лазня]. - Киев : Медиа Ресурсы Менеджмент, 2015. - 231 с.
598. Р128808 Кузьменко О. Моя дорога птаха. Мамина книжка / Ольга Кузьменко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 46 с. : іл.
599. Р128807 Ланцюженко З. Д. Музичне мистецтво. 4 клас : робоч. зошит : [до підруч. Л. Аристової, В. Сергієнко] / Зоя Ланцюженко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 47, [1] с. : іл. - (За новою програмою)
600. ВС59646 Лобова О.В. Твоє музичне мистецтво. Робочий зошит. 4 клас / Ольга Лобова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 63, [1] с. : іл. - (Нова програма)
601. Р128803 Мацко І. О. Тік-Так : [казка : для дітей дошк. та мол. шк. віку та їхніх батьків] / Ірина Мацко ; худож. Ксенія Рибалко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 23 с. : кольор. іл. - (Читаємо з дитиною)
602. ВА795147 Родина Колессів - спадкоємність науково-мистецьких традицій : з нагоди 140-річчя від дня народж. акад. Філарета Колесси : зб. наук. пр. та матеріалів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд.: І. Довгалюк, А. Вовчак ; редкол.: В. Івашків (відп. ред.) та ін.]. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - 725, [24] с. : фот. - (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 13)
603. ВА795255 Столярчук Н. М. Український авангард XX століття : навч. посіб. / Наталія Столярчук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Каф. культурології та менеджменту соціокультур. діяльності. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 179 с. : кольор. іл.
604. ВА794970 Шлях до творчості. Педагогічний досвід : зб. наук.-метод. пр. / Одес. серед. спеціаліз. муз. шк.-інтернат ім. П. С. Столярського ; [редкол.: Є. Л. Лисюк та ін.]. - Одеса : Астропринт, 2015. - 120, [2] с. : ноти


Філософські науки. Психологія
605. РА418223 Абашнік В. О. Філософія в Харківському університеті: історія інституцій, праць та персоналій (1804-1920) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Абашнік Володимир Олексійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 34 с.
606. РА418183 Домніч С. П. Соціокультурна комунікація: філософсько-антропологічний аналіз мовленнєвих практик у міжкультурній взаємодії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Домніч Світлана Павлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с.
607. РА418117 Кайс З. В. Соціальна семантика урбаністичного світу: символіка графіті : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Кайс Зося Вадимівна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ, 2015. - 20 с.
608. РА418226 Карпенко С. Р. Сутність масової свідомості у дискурсивних практиках влади : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Карпенко Сергій Русланович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 19 с.
609. РА418151 Малкович М. М. Особливості рольової амбівалентності батьків як чинник формування гендерних уявлень хлопчиків дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Малкович Мирослава Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
610. РА418162 Москаленко О. В. Розвиток ціннісно-смислової сфери у майбутніх фахівців технічного профілю : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Москаленко Ольга Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2015. - 20 с. : табл.
611. РА418222 Рассоха І. М. Філософська думка Фінікії : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Рассоха Ігор Миколайович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 39 с.
612. РА418153 Сабол Д. М. Психологічні особливості формування етнічної свідомості в юнацькому віці засобами української народної вишивки : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Сабол Діана Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
613. РА418224 Шаталович О. М. Ідея сім'ї в метафізичному вимірі (історико-філософська реконструкція) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Шаталович Олександр Михайлович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 34 с.
614. ВА795125 Малімон Л. Я. Психологія особистісної безпорадності студентів : монографія / Л. Я. Малімон, Т. І. Дучимінська ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 190 с. : рис., табл.
615. ВА795264 "Сучасна психологія: теорія і практика", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Київ).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна психологія: теорія і практика" (27-28 березня 2015 року). - Київ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : табл. - (Молодий вчений. Конференції)
616. Лук'яненко Л.Г. ВА35 Нежура Н. Как не "сжигать мосты". Секретный код отношений : заметки из теории и практики : содержит упражнения и практ. задания / Нинель Нежура. - Киев : Юстиниан, 2015. - 255 с. : рис.
617. ВА795173 Психологія групової ідентичності: закономірності становлення : монографія / [П. П. Горностай та ін.] ; за наук. ред. д-ра психол. наук П. П. Горностая ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 250, [1] с. : рис.
618. ВА795263 Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості : колект. монографія / [О. Лазорко та ін. ; за заг. ред. Ж. Вірної] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 587 с. : табл., рис.
619. ВА795114 Психологія професійної компетентності медичних сестер: адаптаційний вимір : колект. монографія / [Лазорко О. В. та ін. ; за заг. ред. Ж. П. Вірної] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 227 с. : рис., табл.
620. ВА795045 Філософія: нове покоління : тези десятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф., Київ, НаУКМА, 21-22 трав. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. О. Саковська, Ю. Макух]. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2015. - 82, [8] с.
621. Лук'яненко Л.Г. ВА16 Фільберт К. Створені для свободи / Карл Фільберт ; [пер. з нім. Сергія Звєрєва]. - Львів : Академічний Експрес, 1998. - 156, 8 с. : іл.
622. ІВ220816 Chudoba W. Leszek Kołakowski. Kronika życia i dzieła / Wiesław Chudoba. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014. - 520, [6] s. : fot. - (Archiwum Warszawskiej szkoły historii idei. Studia)
623. ІВ220930 Romanovskyi O. G. Pedagogy of success : textbook for students of higher education establishments / O. G. Romanovskyi, V. Ye. Mykhailychenko, L. M. Gren' ; Nat. techn. univ. "Kharkiv polytechnic institute". - Kharkiv : NTU "KhPI", 2014. - 268 p. : fig., tab.
624. ІВ220824 Warszawska szkoła historii idei. Tożsamość tradycja obecność / pod red. Pawła Grada. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014. - 263 s. - (Archiwum Warszawskiej szkoły historii idei. Studia)
Нові надходження періодичних продовжуваних видань до Національної Бібліотеки України ім. Вернадського з 16.11.2015 до 22.11.2015

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

Науки про Землю

1

Gortania. Geologia, Paleontologia, Paletnologia : Geologia, Paleontologia, Paletnologia - 2013, № 35

Ж40694/GPP/2013/35

Біологічні науки

1

Abhandlungen der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung . № 571: Trilobiten aus dem Unter-Karbon des Katalonischen Küstengebirges (NE-Spanien) / Josef Gandl [et al.]. - 2015

Ж4824/2015/571

2

Pubblicazioni Varie del Museo Friulano di Storia Naturale. № 66: Resoconto ornitologico del Friuli Venezia Giulia. Anni 2006-2011 / a cura di C. Guzzon [et al.]. - 2013

Ж42107:A/2013/66

3

Gortania. Botanica, Zoologia : Batanica, Zoologia - 2013, № 35

Ж40694/BZ/2013/35

4

Bonifacino M. Doriana. Vol. 8, № 387: Primi dati sulla presenza di Libythea Celtis (Laicharting, 1782) in Liguria (Lepidoptera, Nymphalidae) / Marco Bonifacino, Maurizio Lupi. - 2014

Ж43916/2014/8/387

5

Borgo E. Doriana. Vol. 8, № 388: Una dimenticata pubblicazione dell'ornitologo Girolamo Calvi (1780-1835, con alcuni dati biografici sull'autore / Enrico Borgo. - 2014

Ж43916/2014/8/388

6

Dalla Vecchia F. M. Pubblicazioni del Museo Friulano di Storia Naturale. № 54: Pterosauri triassici / Fabio Marco Dalla Vecchia. - 2014

Ж42107/2014/54

7

Degiovanni A. Doriana. Vol. 8, № 389: Clavicollis doderoi melonti N. SSP. della sardegna (Coleoptera, Anthicidae) / Augusto Degiovanni. - 2014

Ж43916/2014/8/389

8

Pierotti H. Doriana. Vol. 8, № 390: Peritelini nuovi o interessanti della fauna w-paleartica. XXVII. Ancora una nuova specie di Pseudomeitra del gruppo Sardoa (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) / Helio Pierotti. - 2014

Ж43916/2014/8/390

9

Poggi R. Doriana. Vol. 8, № 386: Xenobythus serullazi (Peyerimhoff, 1901): un'inattesa aggiunta alla fauna Italiana (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae) / Roberto Poggi. - 2014

Ж43916/2014/8/386

10

Rattu R. Doriana. Vol. 8, № 391: Descrizione di una nuova specie di Cebrio della sardegna occidentale (Coleoptera, Elateridae, Cebriontale) / Roberto Rattu. - 2014

Ж43916/2014/8/391

Транспорт

1

Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов - 2015, № 2

Ж69605/2015/2

Сільське та лісове господарство

1

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України - 2015, № 19

Ж70575/2015/19

Соціологія. Демографія

1

Geopolitics of Ukraine: history and modern times. Vol. 11: Methodology and tools for sociological analysis of transborder cooperation : proc. of intern. sci.- practical conf. Uzhgorod, Ukraine, Jan. 24-25, 2013 / ed. board: S. I. Ustych (ed. in chief) [et al.]. - 2013

Ж73745/Spec.Iss./2013/11

Історія

1

Brandenburgische historische Hefte. № 9: Gefangene und Heimkehrer in Frankfurt (Order) : Studien / Hrsg. von W. Buwert. - 1998

Ж42155/1998/9

2

Revue des Ètudes Slaves. T. 85, № 4: Pensée et culture en Pologne XXe et XXIe siècles / sous la dir/ de M. Delaperrière. - 2014

Ж3929/2014/85/4

3

Senri Ethnological Reports. № 126: Historical change in policies towards indigenous Australians and infrastructure improvement : An interpretation of the Bawinanga aboriginal corporation minutes (1978 to 1994) for Maningrida and Surrounding outstations, Nothern territory / ed. by M. Kubo, Y. Horie. - 2015

Ж43536/2015/126

4

John A. Rostocker Beiträge zur Deutschen und Europäischen Geschichte. Bd. 2: Entwicklung der beiden mecklenburgischen Staaten im Spannungsfeld von Landesgrundgesetzlichem Erbvergleich und Bundes-bzw. Reicsverfassung vom Norddeutschen bund bis zur Weimarer Republik / Anke John. - 1997

Ж44018/1997/2

Економіка. Економічні науки

1

Hüfner K. Internationale Beziehungen. Bd. 10: Peanuts für die UNO : Das deutsche Finanzengagement seit 1960 / Klaus Hüfner. - 2008

Ж44017/2008/10

Держава і право. Юридичні наукии

1

IMIS-Beiträge. H. 42: Migration und Entwicklung: Geographische Perspektiven / Hrsg. von M. Geiger, M. Steinbrink. - 2012

Ж44016/2012/42

Культура. Наука. Освіта

1

Senri Ethnological Reports. № 125: Asian museums and museology 2013 : International research meeting on museology in Myanmar / ed. by N. Sonoda [et al.]. - 2015

Ж43536/2015/125

2

Yearbook [National Library of China] - 2013, № 2013

Ж43677/2013/2013

3

Greffe X. études de la documentation française. № 5405-5407: La politique culturelle en France / Xavier Greffe, Sylvie Pflieger. - 2015

Ж42807/2015/5405-5407

Філологічні науки. Художня література

1

Rostoker Beiträge zur Sprachwissenschaft. H.2: Europäische Sprachen im Kontakt / Hrsg. von A. Harder, J. Schmidt-Radefeldt. - 1996

Ж44019/1996/H.2

2

Achtelik A. Podręczniki I skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nr. 161 (Wol.1): Bawimy się w Polski 1 / Aleksandra Achtelik, Bernadeta Niesporek-Szamburska. - 2014

Ж43850/2014/161 (Wol.1)

3

Achtelik A. Podręczniki I skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nr. 161 (Wol.2): Bawimy się w Polski 1 / Aleksandra Achtelik, Bernadeta Niesporek-Szamburska. - 2014

Ж43850/2014/161 (Wol.2)

4

Pfotenhauer H. Sitzungsberichte [Bayerische Akad. der Wiss. Philos.-hist. Kl.]. H. 1: Literarische Biographie als philologischer Erkenntnisgewinn? : Neue Bücher über Goethe / Helmut Pfotenhauer. - 2015

Ж36564:BS/2015/1

5

Смаль-Стоцький С. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 1965, Т.179: Т.Шевченко : Інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. - 1965

Ж67866/1965/179

Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка