Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка4/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.96 Mb.
1   2   3   4   5

Філологічні науки. Художня література
395. РА418085 Асанова А. Е. Формування лінгводидактичної компетентності майбутніх учителів української мови початкової школи з кримськотатарською мовою навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Асанова Аліє Енверівна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 20 с.
396. РА418083 Бегека Д. А. Підготовка майбутніх магістрів іноземної філології до формування фахової комунікативної компетентності студентів педагогічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бегека Дмитро Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 18 с.
397. РА418133 Богданова О. І. ''Міський текст'' у прозі М. Хвильового та А. Дьобліна : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Богданова Ольга Іванівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ, 2015. - 19 с.
398. РА418157 Борис Л. М. Динаміка тематичної групи лексики їжі та напоїв у буковинських говірках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Борис Людмила Миколаївна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
399. РА418283 Бритвін Д. В. Лінгвопоетика маргінальності у сучасному французькому романі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Бритвін Дмитро Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
400. РА418148 Гарачковська О. О. Жанрово-стильові модифікації української віршованої сатири й гумору XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Гарачковська Оксана Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 36 с.
401. РА418173 Горенко І. В. Пам'ять жанру і наративні функції оповідей рабів у афро-американському художньому дискурсі другої половини XX століття (на матеріалі романів Ішмаеля Ріда "Політ до Канади" та Едварда Джоунза "Знаний світ") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Горенко Ірина Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
402. РА418108 Дубровський Р. О. Лірика Галини Гордасевич: проблематика, поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Дубровський Роман Олександрович ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 18 с.
403. РА418312 Запорожець Д. А. Підготовка майбутніх учителів-філологів до використання мультимедійних технологій в університетах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Запорожець Діана Анатоліївна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2015. - 20 с. : рис.
404. РА418303 Зеленська В. М. Проблема національної пам'яті в художньо-образній структурі української прози на історичну тематику (40-50 рр. XX століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Зеленська Валентина Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
405. РА418099 Карасу Л. Педагогічні умови формування мовленнєвого етикету в іноземних слухачів підготовчого відділення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Карасу Локман ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20, [1] с.
406. РА418298 Клак І. Є. Формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Клак Інна Євгеніївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
407. РА418136 Комісаренко К. Ю. Фантастична проза братів Аркадія і Бориса Стругацьких та Олеся Бердника: порівняльна типологія і поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Комісаренко Катерина Юріївна ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ, 2015. - 19 с.
408. РА418266 Корольова Н. О. Мовні засоби вираження німецької національної ментальності у творах Томаса Манна: лінгвокультурний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Корольова Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
409. РА418132 Крищук В. Л. Вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Крищук Валентина Леонідівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
410. РА418104 Перепелиця М. С. Мовні трансформації в сучасному мас-медійному дискурсі: комплексний аналіз : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Перепелиця Марія Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 21 с.
411. РА418139 Стрій Л. І. Ритуальні жанри українського політичного дискурсу: структурно-семантичний і лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Стрій Людмила Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 19 с.
412. РА418142 Суворова С. А. Структурно-семантичні особливості заголовків наукових праць : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Суворова Світлана Анатоліївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 18 с.
413. РА418248 Телешман С. І. Поетична творчість Михайла Ткача: жанровий і змістовий аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Телешман Світлана Іванівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
414. РА418246 Тютенко О. Ф. Семантика іменникових суфіксів на позначення особи в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Тютенко Олена Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
415. РА418218 Фаріон І. Д. Суспільний статус староукраїнської мови в XIV - XVII століттях : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Фаріон Ірина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2015. - 49 с.
416. РА418075 Химинець А. А. Художня парадигма творчості Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки в літературно-критичній рецепції Юрія Бойка (Блохина) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Химинець Адріана Арпадівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
417. РА418190 Хом'якова О. В. Культурологічні аспекти формування мовно-культурних компетенцій студентів вищих навчальних технічних закладів України : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Хом'якова Ольга Володимирівна ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2015. - 21 с.
418. РА418100 Шеремет О. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до орфоепічної роботи в умовах трилінгвального навчального середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шеремет Ольга Віталіївна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 20 с.
419. РА418281 Шостак І. І. Формування у майбутніх фінансистів англомовної лексичної компетенції у процесі читання професійно-орієнтованих текстів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шостак Ірина Іванівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20, [1] с. : табл.
420. Р128799 7 дней творения : [для дошк. и мл. шк. возраста] / [стихи Марина Кучинская ; худож. Слава Каражанова]. - Киев : Книгоноша, 2015. - [14] с. : цв.ил. - (Динь-Дон)
421. Р128800 7 днів творіння : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / [вірші Марина Кучинська ; переспів Галини Манів ; худож. Слава Каражанова]. - Київ : Книгоноша, 2015. - [14] с. : кольор. іл. - (Дінь-Дон)
422. АО273097 Konst І. Єва та Адам : поезії / Iren Konst. - Київ : В. А. Архипенко [вид.] : Чорнильна Хвиля, 2015. - 74 с.
423. В355878/1 Авраменко, Олександр Миколайович Українська мова та література. Ч. 1. - 2015. - 559 с.
424. ВС59631 Англо-український тематичний словник / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад.: Є. І. Гороть та ін. ; під керівництвом та за заг. ред. Є. І. Гороть]. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 283 с.
425. АО273098 Андрійчук Н. В. Клітка спогадів : поезії / Назарій Андрійчук. - Київ : В. А. Архипенко [вид.] : Чорнильна хвиля, 2015. - 143 с.
426. АО273087 Багряний І. П. Тигролови : роман / Іван Багряний. - Київ : Знання, 2015. - 304 с. - (Скарби)
427. Лук'яненко Л.Г. ВА5 Бантышев А. Ф. Убийство на заказ: кто же организовал убийство Ярослава Галана? : опыт независимого расследования / А. Ф. Бантышев, А. М. Ухаль. - Ужгород : Хозрасчет. ред.-изд. отд. упр. по делам печати и информ., 2002. - 166, [1] с.
428. В355877/1 Безкоровайная, Елена Викторовна Русский язык. 4 класс. Ч. 1. - 2015. - 63 с. : ил.
429. ВА795043 Безкрайнє море : альманах : поезія та проза / [Галина Сушицька та ін.]. - Київ : Володимир Архипенко [вид.] : Чорнильна Хвиля, 2015. - 134 с. : фот.
430. Лук'яненко Л.Г. ВА32 Беринда П. Лексикон славянорусский и имен толкование / Памво Беринда ; [упоряд. О. Погонець ; шеф-ред. І. Соколовський] ; Держ. музей книги і друкарства України. - Київ : Софія-А, 2001. - [256] с. - (Скарби української книжкової культури)
431. ВА794981 Бикова І. А. Позакласне читання. 4 клас : [посібник] / І. А. Бикова. - Харків : ПЕТ, 2015. - 135 с. - (За новою програмою)
432. АО273091 Бідасюк Н. В. "Гордість та упередження" Джейн Остін : посіб. для читання і перекладу / Н. В. Бідасюк. - Київ : Знання, 2015. - 127 с. : іл. - (English library)
433. АО273092 Бідасюк Н. В. "Острів скарбів" Р. Л. Стівенсона : посіб. для читання і перекладу / Н. В. Бідасюк. - Київ : Знання, 2015. - 111 с. : іл. - (English library)
434. Р128806 Білоус Г. Г. Читаємо англійською залюбки. 2 клас : [навч. посіб.] / Галина Білоус. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 32 с. : мал.
435. ВА795223 Блоха-Макаров І. М. Версія : політ. детектив / Іван Блоха-Макаров. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. - 223 с.
436. ВС59626 Бобровников О. Краями Грузії. У пошуках скарбу країни вовків / Олексій Бобровников ; мал.: Коба Самхарадзе ; [пер. з рос. Дмитра Мамчура ; фот. О. Бобровникова]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 188, [2] с. : іл. - (Emotional guide (EG))
437. Лук'яненко Л.Г. ВА24 Бондарчук А. І. Знімали у тайзі кіно про хліб : [повість] / Андрій Бондарчук. - Луцьк : Терен, 2004. - 79 с. : іл.
438. ВА795143 Браун Д. Код да Вінчі : роман / Ден Браун ; [пер. з англ. Анжели Кам'янець]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 478 с.
439. ВА794982 Букварик харківського першокласника : [навч. посіб. для 1-го кл. загальноосвіт. навч. закл.] / [авт. буквар. частини М. С. Вашуленко ; упоряд. Н. О. Борова]. - Харків : ПЕТ, 2015. - 109, [6] с. : кольор. іл.
440. ВА794983 Букварик харьковского первоклассника : [учеб. пособие для 1-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения] / [авт. буквар. части Н. С. Вашуленко ; сост. Н. О. Боровая]. - Харьков : БЭТ, 2015. - 109, [6] с. : цв.ил.
441. ВА795105 Булгаков М. А. Мастер и Маргарита : роман / М. Булгаков. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 414 с.
442. ВА794958 Валько Т. Арабская кровь : роман / Таня Валько ; [пер. с пол. Елены Зимы]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 541, [1] с.
443. Р128798 Вигнання з раю : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / [вірші Марина Кучинська ; переспів Галина Манів ; худож. Слава Каражанова]. - Київ : Книгоноша, 2015. - [14] с. : кольор. іл. - (Дінь-Дон)
444. Лук'яненко Л.Г. ВА10 Воскобійник О. Г. Повість моїх літ : публіцист. спогади / Олексій Воскобійник ; літ. запис Олега Чорногуза. - Київ : Вус, 2005. - 342, [24] с. : фот.
445. ВА794225 Гірний В. "Розгублені сили" та інші твори / Василь Гірний ; вступна ст. Ярослав Грицковян ; зібрав і до друку підгот. Володимир Пилипович. - Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2008. - 940 s. : фотогр. - (" Перемиська бібліотека" Перемиського відділу Об'єднання українців у Польщі ; Т. 14)
446. ВА794993 Глуховцева І. Я. Динаміка української фразеології кінця XX - початку XXI століття: тенденції розвитку : монографія / І. Я. Глуховцева ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Старобільськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2015. - 180 с.
447. ВА795070 Гнатюк Л.П. Старослов'янська мова. Практикум : навч. посіб. для студентів філол. спец. / Лідія Гнатюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Знання, 2015. - 245 с.
448. ВА795254 Голка Г. Хроніки шостої палати : літ. пародії / Гнат Голка. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 117 с.
449. ВС59658 Гранатова книга казок / [худож. Світлана Підгірна]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 63 с. : кольор. іл. - (Чарівна шкатулка)
450. ВС59659 Гранатовая книга сказок / [худож. Светлана Подгорная]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 63 с. : цв.ил. - (Волшебная шкатулка)
451. Лук'яненко Л.Г. ВА3 Григорій Сковорода в спогадах сучасників і народних легендах / Літ.-мемор. музей Г. С. Сковороди ; [упоряд. В. Г. Штих ; передм., пер. рос. текстів і комент. Д. М. Дудка]. - Харків : Оригінал, 2007. - 99 с.
452. Лук'яненко Л.Г. ВА11 Гуменюк Б. Лук'янівка : роман-рефлексія / Борис Гуменюк. - Київ : Факт, 2005. - 805, [1] с. - (Exceptis Excipiendis)
453. ВА795167 Гуменюк Р. 21-й сніг / Руслан Гуменюк. - Львів : Піраміда, 2015. - 129, [1] с.
454. ВС59648 Давиденко Л.М. Книга для читання англійською мовою. 7 клас : [цікаві тексти для читання, творчі завдання, словник] / Лариса Давиденко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 108, [3] с. : рис.
455. ВА795289 Данилко О. Ю. Українська мова. 4 клас. Контрольні роботи : за підруч. М. Вашуленка [та ін.] / Ольга Данилко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 55 с. - (За новою програмою)
456. ВС59652 Данилко О. Ю. Українська мова. Робочий зошит для 4 класу : до підруч. М. Захарійчук, А. Мовчун "Українська мова. 4 клас" / Ольга Данилко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 80 с.
457. ВС59651 Данилко О. Ю. Українська мова. Робочий зошит для 4 класу : до підруч. М. Вашуленка [та ін.] "Українська мова. 4 клас" / Ольга Данилко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 79, [1] с.
458. ВА794992 Декань А. Смеющийся Сокол и Длань Эмихола : роман : [приключен. фэнтези] / Алексей Декань. - Киев : Книгоноша, 2015. - 301 с. - (Нурлиньская летопись)
459. ВА795131 Денель Я. Сатурн. Чорні картини з життя чоловіків родини Ґойя : [роман] / Яцек Денель ; пер. з пол. Андрій Бондар. - Київ : КОМОРА, 2015. - 218, [3] с. : іл.
460. АО273086 Доленга-Мостович Т. Кар'єра Нікодема Дизми : роман / Тадеуш Доленга-Мостович ; пер. з пол. Андрія Павлишина. - Київ : Знання, 2015. - 383 с. - (Скарби)
461. Лук'яненко Л.Г. АО1 Донцов Д. І. Туга за героїчним : постаті та ідеї літ. України : [статті : для ст. шк. віку] / Дмитро Донцов ; Друзі Т-ва ім. Григорія Ващенка. - Київ : Веселка, 2003. - 99, [2] с.
462. ВА795288 Доценко І. Календарно-тематичне планування з англійської мови. 1-4 класи : [посібник] / [Доценко Ірина, Євчук Оксана]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 159 с. + 15 с. дод.
463. Лук'яненко Л.Г. ВА2 Дочинець М. І. Гра в ляльки та інші невигадані жіночі історії / Мирослав Дочинець ; [худож.: В. Єрко та ін.]. - Мукачево : Карпатська вежа, 2009. - 163, [1] с. : іл.
464. Лук'яненко Л.Г. ВА42 Дупляк С. А. Увертюра зорепаду : поетич. дилогія / Степан Дупляк. - Житомир : Рута, 2014. - 163 с.
465. ВА795026 Дяченко М. Ритуал : чарів. роман / Марина та Сергій Дяченки ; [авториз. пер. з рос. Олекси Негребецького]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 303, [1] с. : іл. - (Доросла серія. Фентезі)
466. АО273099 Дячишин Б. Думки пам'яті : есеї / Богдан Дячишин. - Львів : Піраміда, 2014. - 234 с.
467. ВА795140 Жадан С. Господь симпатизує аутсайдерам : 10 кн. віршів / Сергій Жадан. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 507 с.
468. ВА795031 Жолдак Б. УКРИ : бойова проза / Богдан Жолдак. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 220 с. - (Сучасна Проза)
469. ВА795226 Жупанов В. А. Серебряная осень : стихотворения / Владимир Жупанов. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. - 109 с.
470. ВС59618 Заболотний О. В. Українська мова. 5 клас : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. - Київ : Генеза, 2015. - 254 с. : іл. - (За новою програмою)
471. Р128797 Изгнание из рая : [для детей дошк. и мл. шк. возраста] / [стихи Марина Кучинская ; худож. Слава Каражанова]. - Киев : Книгоноша, 2015. - [14] с. : цв.ил. - (Динь-Дон)
472. ВА795029 Истоки : альманах : поэзия и проза / [Наталья Линник и др.]. - Киев : Владимир Архипенко [изд.] : Чорнильна Хвиля, 2015. - 156 с. : фот.
473. ВА795154 Ільницький М. Формули осягання Антонича / Микола Ільницький. - Львів : Піраміда, 2015. - 234, [1] с. : фот. - (Приватна колекція)
474. Р128795 Каин и Авель : [для дошк. и мл. шк. возраста] / [стихи Марина Кучинская ; худож. Слава Каражанова]. - Киев : Книгоноша, 2015. - [14] с. : цв.ил. - (Динь-Дон)
475. Р128796 Каїн та Авель : [для дітей дошк. і мол. шк віку] / [вірші Марина Кучинська ; переспів Галини Манів ; худож. Слава Каражанова]. - Київ : Книгоноша, 2015. - [14] с. : кольор. іл. - (Дінь-Дон)
476. ВА795287 Камінська Н. Ю. Календарно-тематичне планування з англійської мови. 5-11 класи : [посібник] / [Н. Ю. Камінська]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 95 с. + 7 с. дод.
477. ВА794994 Кащук М. К. Якби знав, козу мав... : гуморески та сатир. мініатюри / Микола Кащук. - Рівне : Принт Хауз, 2015. - 90 с.
478. ВА795069 Кервуд Дж. О. Вовк Казан - відданий друг / Джеймс Олівер Кервуд ; пер. з англ. Олени Ломакіної. - Київ : Знання, 2015. - 190 с. - (Скарби: молодіжна серія ; № 4, 2015)
479. АО273101 Ковальова С. В. Розмовник українсько-польський / [С. В. Ковальова]. - Київ : Кристал бук, 2016. - 223 с. - (Словники та розмовники)
480. ВА795225 Коломійченко Т. О. Україна - рідна земля : [вірші] / Тетяна Коломійченко. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. - 290 с.
481. ВС59479 Кононенко І. Українська та польська мови: контрастивне дослідження / Ірина Кононенко. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. - 804 с.
482. ВС59647 Косован О. Я. Англійська мова : робоч. зошит для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. (7-й рік навчання) : до підруч. О. Карп'юк / Оксана Косован, Надія Вітушинська. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 79 с. : іл.
483. ВС59613 Косогова О. О. Зарубіжна література. 7 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / О. О. Косогова. - Харків : ПЕТ, 2015. - 88 с. - (Контроль знань протягом року!) (За новою програмою)
484. ВА794976 Костенко В. Заповеди в стихах / Владимир Костенко. - Киев : Конус-Ю, 2015. - 105 с.
485. АО273085 Куліш П.О. Чорна рада : роман / Пантелеймон Куліш. - Київ : Знання, 2015. - 207 с. - (Скарби)
486. ВА795246 Куліш П.О. Чорна рада : [роман] / Пантелеймон Куліш. - Київ : Кристал бук, 2015. - 223 с. - (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях) (Історія України у літературних творах)
487. АО273089 Літвіняк О. В. "Біле Ікло" Джека Лондона : посіб. для читання і перекаладу / О. В. Літвіняк. - Київ : Знання, 2015. - 126 с. - (English library)
488. АО273094 Лондон Д. Біле Ікло : [повість] / Джек Лондон ; пер. з англ. Вероніки Гладкої та Катерини Корякіної. - Київ : Знання, 2015. - 238 с. - (English library)
489. Лук'яненко Л.Г. ВА6 Малкович І. А. Вірші / Іван Малкович. - Київ : Український письменник, 1992. - 106, [4] с.
490. ВА795101 Марінашвілі М. Д. Науково-дослідна робота студента-філолога : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.020303 "Філологія", спец. 8.02030302 "Мова і література (французька)" / М. Д. Марінашвілі ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2015. - 147 с.
491. ВА795117 Мартин С. Маска : роман / Сабина Мартин ; [пер. с нем. Олеси Малой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 506, [3] с.
492. Лук'яненко Л.Г. ВА4 Марченко И. В. Колоратурное сопрано для любимой женщины : [сб. стихотворений] / Марченко И. В. - Киев : Компьютерпресс, 2009. - 134 с. : ил.
493. АО273100 Масюченко И. П. Русско-английский разговорник / [И. П. Масюченко]. - Киев : Кристалл бук, 2016. - 286, [1] с. - (Словари и разговорники)
494. АО273102 Масюченко І. П. Розмовник українсько-англійський / [І. П. Масюченко]. - Київ : Кристал бук, 2016. - 286 с. - (Словники та розмовники)
495. ВА795122 "Сучасна філологія: теорія і практика", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Київ).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна філологія: теорія і практика" (20-21 березня 2015 р.). - Київ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 139 с. - (Молодий вчений. Конференції)
496. ВА795028 Махно В. Дім у Бейтінґ Голлов : оповідання / Василь Махно. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 171 с.
497. Р128805 Мацко І. О. Голочка та подушечка : [казка] : для дошк. та мол. шк. віку / Ірина Мацко ; худож. Оля Левус. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 23 с. : кольор. іл. - (Читаємо з дитиною)
498. ВА795164 Мацко І. Шпинат для мізків : замальовки, новели / Ірина Мацко. - Львів : Піраміда, 2015. - 84, [2] с. : мал.
499. Р128804 Мацко І.О. Медовий Сухарик : [дит. казка] / [Ірина Мацко ; худож. Наталія Шевчук]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 19 с. : кольор. іл. - (Читаємо з дитиною)
500. ВА795068 Мелещенко О. К. Публіцистика Джона Ербатнота (1667 - 1735) : навч.-метод. комплекс : навч.-метод. ст., хрестоматія, теми реф. / О. К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : Брама В, 2014. - 58, [1] с.
501. ВА795074 Мелещенко О. К. Публіцистика Івана Крилова (1769 - 1844) : навч.-метод. комплекс : навч. посіб., хрестоматія, теми реф. / О. К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : Логос, 2015. - 492 с. : іл.
502. Лук'яненко Л.Г. ВА40 Мельничук С. Моя боротьба за мову, або Документальне висвітлення методів "історичного складання" російськомовного населення України : [зб. док. і публ.] / Сергій Мельничук ; Рідновір. прав. рух протидії етноруйнуванню укр. нації (РПР ПЕРУН), Рідновір. асоц. дослідників діючого етногеноциду укр. нації (РАДДЕГУН). - Київ : Аспект-Поліграф, 2010. - 287 с. - (Право на мову)
503. ВА795041 Митровка Д. Д. Tobe : поезія / Діма Митровка. - Київ : Володимир Архипенко [вид.] : Чорнильна Хвиля, 2015. - 229 с.
504. АО273096 Назарук О.Т. Роксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця : іст. повість з XVI ст. / Осип Назарук. - Київ : Знання, 2015. - 366 с. - (Скарби)
505. Лук'яненко Л.Г. ВА12 Нарет В. На сполох більше ніхто не вдарить? : зб. докум.-худож. оповідань та нарисів / Вадим Нарет. - Київ : [б. в.], 2002. - 51, [1] с. : фот.
506. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
507. ВС59619 Несвіт А. М. Англійська мова : робоч. зошит для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Алла Несвіт. - Київ : Генеза, 2015. - 112 с. : іл. - (За новою програмою)
508. ВС59620 Несвіт А. М. Англійська мова : робоч. зошит для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Алла Несвіт. - Київ : Генеза, 2015. - 96 с. : іл. - (За новою програмою)
509. ВС59615 Несвіт А. М. Англійська мова. 5 [клас] : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. (п'ятий рік навчання) / Алла Несвіт. - Київ : Генеза, 2015. - 224 с. : іл. - (За новою програмою)
510. ВС59612 Нестерова О. І. Зарубіжна література. 9 [клас] : поточ., темат. та річ. оцінювання / О. І. Нестерова. - Харків : Весна, 2015. - 63 с. - (Тест-контроль®)
511. ВА795025 Нетелі Парадокс : роман / Нетелі. - Київ : Володимир Архипенко [вид.] : Чорнильна Хвиля, 2015. - 125 с.
512. Лук'яненко Л.Г. ВА1 Ода рідному краю : поетич. альм. / Богуслав. р-на б-ка ; [упоряд.: О. Бурлетова, Н. Мартиненко, О. Сухомлин ; авт. передм. Н. Мартиненко ; фотоіл.: М. Кирилова, М. Семенець]. - Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2006. - 238, [17] с. : фотоіл.
513. Лук'яненко Л.Г. Р3 Олійник В.М. Чаєчка : житія / Віталій Олійник. - Новий Буг : Новобуз. райгаз. "Вперед", 2011. - 46 с.
514. ВС59649 Олійник Л. А. Українська література. Тестовий контроль. 7 клас : [посібник] / Людмила Олійник. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 63 с. - (За новою програмою)
515. АО273095 Остін Д. Гордість та упередження : [роман] / Джейн Остін ; пер. з англ. Ганни Лелів. - Київ : Знання, 2015. - 382 с. - (English library)
516. ВА795035 Оуржеднік П. Європеана. Коротка історія двадцятого століття : [роман] / Патрик Оуржеднік ; з чес. пер. Олексій Севрук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 159, [1] с. : іл.
517. АО273103 Перепечаев Е. А. Песнь песней старого рокера. - Тернополь : Підручники і посібники, 2015. - 206, [1] с.
518. ВА795082 Підсвідоме : альманах : поезія та проза. - Київ : В. А. Архипенко [вид.] : Чорнильна Хвиля, 2015. - 126 с. : фот.
519. ВА794989 Погожих Г. М. English. Усі розмовні теми: Три рівні складності тестів. Найактуальніші теми. Тести для читання та аудіювання. Розмовні вирази для самоперевірки : [посібник] / [Г. М. Погожих, О. Ю. Волкова]. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 605 с.
520. Лук'яненко Л.Г. ВА7 Погрібний А. Світовий мовний досвід та українські реалії / Анатолій Погрібний ; Ін-т відкритої політики. - Київ : Медобори, 2003. - 70, [1] с.
521. В354760/4 Пой Аллилуйя Господу!. Вып. 4/ [сост. Ольга Сергеева]. - 2015. - 130 с.
522. ВА795036 Поланік Ч. Чарівна ти : роман / Чак Поланік ; [пер. з англ. Інни Паненко]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозаілля", 2015. - 285, [1] с.
523. Лук'яненко Л.Г. ВА34 Політковська А. Друга чеченська / Анна Політковська ; [пер. з рос. Івана Андрусяка]. - Київ : Діокор, 2004. - 291, [16] с. : фот.
524. ВА795110 Пошивайло М. О. Гончарний код українського фольклору (семіотика, образність, атрибутика, текстологія) : монографія / Марія Пошивайло ; НАН України, Ін-т керамології - відня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. центр нар. культури "Музей Івана Гончара", Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Опішне : Українське народознавство, 2015. - 462, [1] с. : іл. - (Академічна серія "Українські керамологічні студії" ; вип. 13)
525. ВА795085 Практична граматика англійської мови : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Є. І. Гороть [та ін.] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т інозем. філології, Каф. практики англ. мови. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 399 с. : рис., табл.
526. Р128829 Проценко Т. В. Зарубіжна література. 8 [клас]. Поточне, тематичне та річне оцінювання : [зошит] / Т. В. Проценко. - Харків : Весна, 2015. - 48, [1] с. - (Тест-контроль®)
527. Лук'яненко Л.Г. ВА30 Публіцистика незалежної України : хрестоматія / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; [упоряд.: О. К. Глушко, В. О. Карпенко]. - Київ : Ун-т "Україна", 2009. - 505 с. : іл.
528. ВА794967 Пэрри Т. Признание в любви : роман / Тасмина Пэрри ; [пер. с англ. Т. Ивановой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 349, [1] с.
529. ВА795106 Радушинська О. Метелики в крижаних панцирах : [повість] / Оксана Радушинська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 159 с.
530. ВА795238 Ремарк Е. М. Життя у позику : роман / Еріх Марія Ремарк ; пер. з нім. Роми Попелюк та Юрія Винничука ; [передм. Роми Попелюк]. - Львів : Експрес Медіа Принт, 2014. - 192 с. - (Бузок. Бібліотека українця. Золота колекція ; 9) (Література світового класу)
531. ВА795037 Ремарк Е. М. Час жити і час помирати : романи / Ерих Марія Ремарк ; [пер. з нім. Юрія Петренка, Юрія Лісняка, Юлії Микитюк]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 957, [1] с.
532. ВА795084 Рись Л. Ф. Einführung in die kommunikative Linguistik (Вступ до комунікативної лінгвістики) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Ф. Рись ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т інозем. філології, Каф. нім. філології. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 191 с. : рис.
533. ВА795040 Рідний шлях : альманах : поезія і проза / [Оксана Максимів та ін.]. - Київ : Володимир Архипенко [вид.] : Чорнильна Хвиля, 2015. - 156 с. : фот.
534. ВА795027 Ромащенко Г. Ф. Роксолана XXI століття : поезії / Галина Ромащенко. - Київ : Володимир Архипенко [вид.] : Чорнильна Хвиля, 2015. - 159 с.
535. ВА795166 Сайко О. До сивих гір : [повість] / Оксана Сайко. - Львів : Піраміда, 2015. - 138, [1] с.
536. Р128828 Сапун Г. М. Літературне читання. Контрольні роботи. 3 [клас] : до підруч. О. Савченко, В. Науменко / Сапун Г. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 15 с. - (За новою програмою)
537. ВС59650 Сапун Г. М. Читайлик : робоч. зошит з літ. читання для 2 кл. : до підруч. В. Науменко "Літературне читання. 2 клас" / Галина Сапун. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 71, [1] с.
538. ВА795133 Сборник фантастики. Золотой фонд / Герберт Уэллс [и др.] ; [пер. с англ. Н. Филимоновой и др.]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 701 с.
539. ВА795130 Селінджер Д. Д. Ловець у житі : роман / Дж. Д. Селінджер ; пер. з англ. Олекси Логвиненка. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 254 с.
540. ВА795250 Семенов Ю. С. Третья карта. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 414, [1] с. - (В огне Великой войны)
541. Р128801 Синельникова В. В. 2000 вправ та завдань. Англійська мова. 2 [клас] : [посібник] / В. В. Синельникова. - Київ : Час майстрів, 2015. - 47, [1] с. - (Сформуй навички писати грамотно) (Серія "1000 вправ та завдань")
542. Р128802 Синельникова В. В. 2000 вправ та завдань. Англійська мова. 3 [клас] : [посібник] / В. В. Синельникова. - Київ : Час майстрів, 2015. - 47, [1] с. - (Сформуй навички писати грамотно) (Серія "1000 вправ та завдань")
543. ВА795044 Сойник О. Ф. Ліхтарі. Смолоскипи сердець : поезія та проза / Олена Сойник. - Київ : Володимир Архипенко [вид.] : Чорнильна Хвиля, 2015. - 76 с. : іл.
544. ВА795245 Сотникова С. І. H@llo, Freunde! 6 (2) : підруч. нім. мови для загальноосвіт. навч. закл. (друга інозем. мова, другий рік навчання) / Світлана Сотникова, Тетяна Білоусова. - Харків : Ранок, 2010. - 192 с. : іл.
545. ВА795142 Старк Д. Одиночество : печальные рассказы / Дэнис Старк. - Харьков : Изд-во Иванченко И. С., 2015. - 298 с.
546. ВА795141 Стефаник В. С. І чого ти, серце моє... : вибране / Василь Стефаник. - Київ : Академія, 2015. - 271 с. - (In crudo (безприкрас) › українське)
547. ВА795081 Стихія : альманах : поезія та проза. - Київ : В. А. Архипенко [вид.] : Чорнильна Хвиля, 2015. - 126 с. : фот.
548. ВА795163 Стринадюк Л.-П. До данцу : коротка проза у шкіцах / Люба-Параскевія Стринадюк. - Львів : Піраміда, 2015. - 264, [3] с. : мал.
549. ВА795144 "Друга Світова війна у творчості українських митців", студентська науково-практична конференція(2014 ; Харків).Студентська науково-практична конференція "Друга Світова війна у творчості українських митців" : тези доп. студент. наук.-практ. конф. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. культурології ; [редкол.: А. П. Гетьман (голова), В. О. Лозовой, О. В. Бурлука]. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2015. - 297 с.
550. Лук'яненко Л.Г. ВА31 Тагор Рабіндранат Садівничий : [поезії та драма] / Рабіндранат Тагор ; пер. з бенгалі й англ., передм., комент. Леся Танюка ; [післямова О. Гончара]. - Київ : Дніпро, 2001. - 189, [2] с. - (Бібліотека банку "Аваль". Світова класика рідною мовою)
551. ВА795032 Теремко В. Час збирати каміння. Антон Білик: серед людей і справ : оповідь-роздум / Василь Теремко. - Київ : Академія, 2015. - 80, [47] с. : фот.
552. ВА794968 Ткаченко Г. М. Лагідний смерч : поема / Григорій Ткаченко. - Житомир : Полісся, 2014. - 178 с.
553. ВА795253 Трофименко М. Ю. Память : [стихи] / Михаил Трофименко. - Одесса : ОНУ, 2015. - 83, [5] с. - (Серия "Вони родом із університету")
554. Лук'яненко Л.Г. ВА45 Українська афористика, Х - ХХ ст. : [понад 3500 афоризмів 100 авт.] / під заг. ред. Івана Драча та Володимира Черняка ; голов. ред. Роман Коваль ; упоряд.: Роман Коваль, Валерій Шевчук, Микола Михальченко ; наук. консультант Петро Кононенко ; дир. проекту Андрій Коваль ; авт. ідеї Леонід Кравчук. - Київ : Просвіта, 2001. - 319 с. - (Класика світової афористики ; т. 1. 100 майстрів української афористики)
555. ВА795248 Українська без помилок. Говоримо і пишемо правильно. Правопис. Стилістика. Граматика. Орфографія. Синтаксис. Пунктуація. Лексикологія. Тексти : сучас. довід. з урахуванням остан. змін у правописі і мовленні : 500 практ. завдань і тестів / [уклад. Журенко О. М.]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 510, [1] с.
556. Лук'яненко Л.Г. ВА43 Українська література сьогодні : есеїстика / [П. Загребельний та ін. ; авт. проекту та упоряд. В'ячеслав Медвідь]. - Київ : Неопалима купина, 2005. - 233, [1] с.
557. ВА794985 Українська література : хрестоматія для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / [упоряд. і передм. О. М. Авраменка]. - Київ : Грамота, 2015. - 495 с. - (Готуємося до контрольних робіт і зовнішнього незалежного оцінювання, 2016)
558. ВА795224 Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, Гумнітар. ф-т, Каф. українознавства, культури та документознавства ; [упоряд.: А. В. Лисенко, Т. К. Ісаєнко. С. М. Дорошенко]. - Полтава : ПолтНТУ, 2015. - 280 с.
559. ВА795150 Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. [всеукр. наук. конф.] : до 160-річчя заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 632 с. - (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1)
560. ВА795086 Ущина В. А. Позиціонування суб'єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект : монографія / В. А. Ущина ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 379 с. : рис., табл.
561. ВА795030 Філіжанка поезії : альманах : поезія / [Анастасія Іванченко та ін.]. - Київ : Володимир Архипенко [вид.] : Чорнильна Хвиля, 2015. - 124 с. : фот.
562. ВА795118 Хейер Д. Коварный обольститель : роман / Джоржетт Хейер ; [пер. с англ. Анатолия Михайлова]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 414 с. - (Нежные мгновения любви)
563. ВА795039 Хейер Д. Невинный обман : роман / Джоржетт Хейер ; [пер. с англ. Олега Буйвола]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 414 с. - (Нежные мгновения любви)
564. ВА795132 Хейер Д. Узник страсти : роман / Джоржетт Хейер ; [пер. с англ. Елены Боровой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 414 с. - (Нежные мгновения любви)
565. В350153/2 Бабенко В. М. Художній переклад: історія, теорія, практика. Ч. 2: Світова поезія кінця XIX - першої половини XX століття в українських перекладах / Вікторія Бабенко, Валентина Рибальченко. - Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2015. - 247 с. : іл.
566. ВА795129 Хьюм Ф.Р. Тайна двухколесного экипажа : роман / Фергус Хьюм ; [пер. с англ. Виталия Михалюка]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 412, [1] с. - (Коллекция классического детектива)
567. ВА794966 Черныш С. Вилами по воде писано : [сб. стихотворений] / Станислав Черныш. - Киев : Конус-Ю, 2014. - 139 с.
568. ВС59614 Черсунова Н. І. Українська мова та література. 9 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Н. І. Черсунова. - Харків : ПЕТ, 2015. - 119 с. - (Контроль знань протягом року!)
569. Лук'яненко Л.Г. ВА44 Чубач Г. Т. Серед зневір і сподівань : лірика / Ганна Чубач. - Київ : Пульсари, 2006. - 205, [1] с. : іл.
570. АО273090 Шалата О. М. "Троє на бумелі" Джерома К. Джерома : посіб. для читання і перекаладу / О. М. Шалата, В. В. Лішнянський. - Київ : Знання, 2015. - 78 с. - (English library)
571. СО33852 Швець В. К. Під рідним небом : [поезія] / Василь Швець. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. - 147 с.
572. ВА795165 Шевчук І. С. Богом бачать - Правду пишуть : поезії, поеми, статті / Ігор Шевчук. - Київ : Освіта України, 2015. - 130 с.
573. ВА794991 Шкарин А. Планета блох : роман / Анатолий Шкарин. - Киев : Книгоноша, 2015. - 270, [1] с. - (Аномальная территория)
574. ВА795119 Шорс Д. Танцующая на лепестках лотоса : роман / Джон Шорс ; [пер. с англ. Игоря Толока]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 509, [1] с.
575. ВА795162 Яворський М. А. Барви буття : нариси / Михайло Яворський ; пер. Світлани Брегман. - Львів : Піраміда, 2015. - 151, [4] с.
576. АО273088 Якимчук Л. Абрикоси Донбасу : поезії / Любов Якимчук. - Львів : ВСЛ, 2015. - CLXXXIII, [8] : іл.
577. ІВ220820 Marczewski A. Rzymski ślad : zapiski tłumacza / Asen Marczewski ; przeł. i oprac. Hanna Karpińska. - Warszawa : Dialog, 2009. - 253 s. : fot.
578. ІВ220819 Mencwel A. Rodzinna Europa po raz pierwszy / Andrzej Mencwel. - Kraków : Universitas, 2009. - 280 s.
579. ІР8776 Murashkin M. H. Sky / Mykhailo Murashkin. - Dnipropetrovsk : Innovaciya, 2014. - 47 p.
580. ІВ220941 Svider I. A. Translation of English non-equivalent units : textbook / I. A. Svider. - Kamianets-Podilsky : Aksioma, 2015. - 112 p.
581. ІВ220925 Tcherniyenko G. V. Qui bien commerce vite avance : manuel de fr. / G. V. Tcherniyenko ; Univ. nat. de Kyïv Taras Chevtchenko. - Kyïv : Centre d'édition et de polygraphie "Université de Kyïv", 2014. - 335 p.
582. ІВ220940 Vasylyshyna N. M. English for tourism : multitasking study guide for self-defined and individual learning / N. M. Vasylyshyna ; Nat. aviation univ. - Kyiv : PrintLine, 2014. - 152 p.
583. ІВ220943 Vasylyshyna N. M. English in context : manual / N. M. Vasylyshyna ; Nat. aviation univ. - Kyiv : PrintLine, 2014. - 198 p.
584. ІВ220942 Veretennikova V. P. English for radio engineering and TV broadcasting : student's book / V. P. Veretennikova, E. V. Zavalevskaya ; Odessa nat. A. S. Popov acad. of melecommunications. - Odessa : A. S. Popov ONAT, 2015. - 208 p.
585. ІР8773 Yoseliani A. L. A Flea and an Ant : fairy tale in verse / Ani Leonila Yoseliani ; ill. by John Hungar. - Kyiv : Europe print, 2012. - 24 p. : ill.
586. АО273093 Ґолдинґ В. Володар Мух : роман / Вільям Ґолдинґ ; [пер. з англ., авт. передм. С. Павличко]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 300, [2] с. - (Світовий бестселер)
587. ВА795116 Ґрін С. Напівдикий : [роман] / Саллі Ґрін ; з англ. пер. Віктор Морозов. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 397, [1] с.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка