Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка3/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.96 Mb.
1   2   3   4   5

Політика. Політичні науки
252. РА418164 Давидюк М. І. Роль студентського самоврядування у формуванні національної еліти України: політико-культурний контекст : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Давидюк Микола Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
253. РА418182 Кузіна І. І. Довіра до політичних інститутів в Україні: концептуалізація феномену та фактори формування : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Кузіна Ірина Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 19 с.
254. РА418242 Маковський С. О. "Європейська регіоналізація" як елемент розбудови системи багаторівневого управління в ЄС : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Маковський Сергій Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 22 с.
255. РА418076 Пономаренко Л. В. Інноваційна політика в контексті демократичного політико-культурного розвитку : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Пономаренко Людмила Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
256. РА418275 Хомрач В. П. Політико-мовна ідентичність громадян України: стан та тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Хомрач Вікторія Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 18 с.
257. ВА795160 Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух : історія та ідеї / Олег Баган. - Львів : Піраміда, 2015. - 248, [1] с. : іл.
258. ВА795170 Дністровий А. Глобус Карла Маркса : есеї з соц. та політ. критики / Анатолій Дністровий. - Львів : Піраміда, 2015. - 152, [1] с. - (Приватна колекція)
259. Лук'яненко Л.Г. ВА8 До новітнього українського світогляду і стратегії. З нагоди роковин А. Камінського - політика і вченого : [нариси] / [за ред. проф. В. Д. Сікори]. - Київ : Економіка і право, 2002. - 148 с.
260. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
261. Лук'яненко Л.Г. ВА46 Лісовий В. С. У багатоголоссі політичних дискусій : статті та інтерв'ю / Василь Лісовий ; Всеукр. т-во політ. в'язнів і репресованих. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. - 239 с.
262. В355886/1 "Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри", міжнародна науково-практична конференція (2015 ; Одеса) Міжнародна науково-практична конференція "Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри", 13-14 березня 2015 р. Ч. 1. - 2015. - 179 с.
263. Лук'яненко Л.Г. ВА29 Панченко В. Г. Формування економічної платформи українського націоналістичного руху у 1920 - 1950-х роках : [монографія] / В. Панченко ; Ін-т суспіл. дослідж. - Днепропетровськ : Свидлер А. Л., 2010. - 303 с. : іл.
264. Лук'яненко Л.Г. ВА14 Салтовський О. І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя) : [монографія] / О. І. Салтовський ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ПАРАПАН [вид.], 2002. - 391, [2] с.
265. Лук'яненко Л.Г. ВА9 Сенченко М. І. Україна: шляхом незалежності чи неоколонізації? / М. І. Сенченко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). - Київ : МАУП, 2003. - 117 с. - (Бібліотека журналу "Персонал")
266. Лук'яненко Л.Г. ВА25 Філіпчук Г.Г. Громадянське суспільство: освіта, етнокультура, етнополітика : [монографія] / Георгій Філіпчук. - Чернівці : Зелена Буковина, 2002. - 487 с.
267. ВА795159 Ярош Д. Нація і революція / Дмитро Ярош ; ВПР "Правий сектор", ВО "Тризуб" ім. Степана Бандери, Наук.-ідеол. центр ім. Дмитра Донцова. - Львів : Піраміда, 2015. - 185 с.
268. ІВ220822 Kroński T. Faszyzm a tradycja europejska / Tadeusz Kroński ; przedm., wybor i oprac. Andrzej Kołakowski. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014. - 129 s. - (Archiwum Warszawskiej szkoły historii idei. Žródła)
269. ІВ220811 Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej : dwie dekady doświadczeń / pod red. Arkadiusza Czwołka, Magdaleny Nowak-Paralusz, Karoliny Gawron-Tabor. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 425 s. : tab.
270. ІВ220826 Rosja w polskiej myśli politycznej XX - XXI wieku / pod red. Arkadiusza Lewandowskiego, Witolda Wojdyły, Grzegorza Radomskiego. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 321 s.
271. ІВ220817 Stryjek T. Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego / Tomasz Stryjek. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 461 s.


Держава і право. Юридичні науки
272. РА418116 Балика Г. О. Адміністративно-правовий статус Пенсійного фонду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Балика Ганна Олегівна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
273. РА418255 Белікова С. О. Прокурор як учасних виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Белікова Світлана Олександрівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.
274. РА418256 Бєлікова М. І. Адміністративне оскарження як гарантія прав громадян у сфері виконавчої влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бєлікова Марина Іванівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2015. - 18 с.
275. РА417995 Бєлікова С. О. Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бєлікова Світлана Олександрівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.
276. РА418084 Білько К. Ф. Адміністративно-правове забезпечення організації та діяльності нотаріату в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білько Катерина Федорівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 19 с.
277. РА418268 Бульба О. М. Самоправство: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бульба Олександр Миколайович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
278. РА418134 Бурлака І. В. Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої без вини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бурлака Ірина Василівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 21 с.
279. РА418159 Верещук І. А. Організаційно-правовий механізм удосконалення адміністративно-територіального устрою України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Верещук Ірина Андріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Львів, 2015. - 20 с.
280. РА417974 Волошина Ю. В. Національний суверенітет: праворозуміння та практика забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Волошина Юлія Володимирівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
281. РА418289 Голинський Ю. О. Організація казначейського обслуговування бюджетів в умовах реформування державних фінансів в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Голинський Юрій Олегович ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2015. - 20 с. : рис., табл.
282. РА418171 Гусак Т. П. Протидія злочинним діям, що вчиняються особами у складі натовпу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гусак Тарас Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 20 с.
283. РА418086 Давидова Д. В. Джерела доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Давидова Дар'я Вікторівна ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Кривий Ріг, 2015. - 19 с.
284. РА418096 Дудник Д. В. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дудник Денис Валентинович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 18 с.
285. РА418204 Кармазіна Л. П. Правовий статус відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кармазіна Леся Петрівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 16 с.
286. РА418152 Кирилюк О. Ю. Договори, що укладаються з використанням електронних засобів зв'язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
287. РА418154 Корнат Л. Я. Теоретичні підходи до публічного управління етнокультурною різноманітністю в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Корнат Леся Ярославівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Львів, 2015. - 20 с.
288. РА418163 Луц Д. М. Тварини як об'єкт цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Луц Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 19 с.
289. РА418213 Медвідь А. О. Соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Медвідь Анна Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 с.
290. РА418137 Мельник М. О. Механізми державного управління у сфері соціального становлення та розвитку молоді в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Мельник Марія Олексіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові Україні, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Львів, 2015. - 20 с. : табл.
291. РА417976 Мороз О. М. Правові форми взаємовідносин держави і громадських об'єднань в Україні в епоху глобалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мороз Оксана Миколаївна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
292. РА418090 Мосяженко В. Ю. Оперативно-розшукове та криміналістичне забезпечення виявлення та розслідування злочинів у сфері суспільної моралі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мосяженко Вікторія Юріївна ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Кривий Ріг, 2015. - 20 с.
293. РА418095 Новак Р. В. Кримінальне провадження на підставі угод в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Новак Роман Васильович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 18 с.
294. РА418121 Остапенко В. І. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов'язань, що виникають з кредитних правовідносин (на матеріалах судової практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Остапенко Вікторія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
295. РА418296 Остапенко Т. А. Участь в адміністративному судочинстві України представників самоврядних професій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Остапенко Тетяна Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2015. - 17 с.
296. РА418269 Павлов В. Г. Кримінально-виконавчі засади забезпечення персоналом Державної пенітенціарної служби України виконання покарань у виді позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Павлов Володимир Григорович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
297. РА418170 Романів В. Я. Договір оренди нерухомого майна за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Романів Володимир Ярославович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 19 с.
298. РА418093 Романова Г. С. Правове регулювання обліку об'єкту оподаткування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Романова Ганна Сергіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
299. РА418126 Рябовол Л. Т. Система навчання правознавства учнів основної і старшої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Рябовол Лілія Тарасівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. - Київ, 2015. - 43 с. : рис.
300. РА417975 Скопненко Ю. Г. Конституційно-правовий статус столиці України та столиць європейськиї держав: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Скопненко Юлія Григорівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
301. РА418156 Соботник Р. В. Договір страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Соботник Ростислав Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 20 с.
302. РА418141 Стазілова Т. М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стазілова Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 17 с.
303. РА417973 Стопченко М. І. Конституційно-правовий статус голови парламенту в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Стопченко Максим Іванович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
304. РА418237 Суворов О. М. Взаємодія підрозділів "К" Служби безпеки України із слідчими під час виявлення й досудового розслідування корупційних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Суворов Олександр Миколайович ; Акад. адвокатури України. - Київ, 2015. - 20 с.
305. РА418144 Трубаков Є. О. Неукладені цивільно-правові договори: поняття, правова природа, правові наслідки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Трубаков Євген Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
306. РА418143 Федорченко Н. В. Зобов'язання з надання послуг у цивільному праві України: теоретико-правові засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Федорченко Наталія Володимирівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 36 с.
307. РА418112 Хорошенюк О. В. Організація публічної служби в Україні: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Хорошенюк Оксана Вікторівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові Україні, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Львів, 2015. - 20 с.
308. РА418087 Шаповалова В. С. Поняття, співвідношення та класифікація кримінальної зброї (криміналістичний аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шаповалова Вікторія Сергіївна ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Кривий Ріг, 2015. - 18 с.
309. Лук'яненко Л.Г. ВА48 "КГБ: вчера, сегодня, завтра", международная конференция(5 ; 1995 ; Москва).V Международная конференция "КГБ: вчера, сегодня, завтра", 11-13 февраля 1995 года / Обществ. фонд "Гласность", Центр по информ. и анализу деятельности Рос. спецслужб. - М. : Обществ. фонд. "Гласность", 1996. - 295, [1] с.
310. Лук'яненко Л.Г. ВА20 Гамільтон А. Федераліст. Коментар до Конституції Сполучених Штатів : [цикл ст.] / Александер Гамільтон, Джеймс Медісон, Джон Джей ; [пер. з англ. Н. Комарова]. - Київ : Сфера, 2002. - XLVI, 490 с.
311. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
312. ВА795155 Катеринчук І. П. Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів України: проблеми теорії і практики : монографія / Катеринчук І. П. ; Держ. НДІ МВС України. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2015. - 391 с.
313. ВА795260 Коломоєць Т. О. Перепідготовка, підвищення кваліфікації державних службовців за законодавством України: сучасний стан правового регулювання та пріоритети адаптації до законодавства ЄС : монографія / Коломоєць Т. О., Аганіна А. О. ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 195 с.
314. ВА795123 Конспект лекцій з дисципліни "Інтелектуальна власність" : для студентів ден. та заоч. форми навчання / Нац. трансп. ун-т ; [уклад.: Дмитрієв М. М., Попелиш І. І., Корітчук С. О.]. - Київ : НТУ, 2014. - 99, [1] с. : рис., табл.
315. ВА795098 Коренга Ю. В. Договір сурогатного материнства в сімейному праві України : монографія / Ю. В. Коренга ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 187 с.
316. ВА795038 Куліш А. М. Діяльність податкової міліції: правові та організаційні засади : монографія / А. М. Куліш, Д. Г. Мулявка, О. М. Рєзнік ; Сум. держ. ун-т. - Суми : СДУ, 2015. - 139 с.
317. В355883/1 "Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки", міжнародна науково-практична конференція (2 ; 2015 ; Івано-Франківськ) Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки" (20-21 березня 2015 року). Ч. 1. - 2015. - 207 с.
318. ВА795126 Миронова Г. А. Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги : монографія / Г. А. Миронова ; [відп. ред. акад. НАПрН України О. Д. Крупчан] ; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. - Київ : НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. - 308 с.
319. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
320. ВА795233 Пилипко А. Г. Основи управління. Основи державного управління (або як підвищити рейтинг України за показником Міжнарордного індексу щастя) / А. Г. Пилипко. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 117 с. : рис., табл.
321. ВА795124 Правові основи професійної діяльності : навч. посіб. для студентів ден. форми навчання / Нац. трансп. ун-т ; [уклад.: Н. В. Щербатюк та ін.]. - Київ : НТУ, 2015. - 107 с.
322. ВА795168 Публічне адміністрування в сфері органів внутрішніх справ : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 14 трав. 2014 р.) / Нац. акад. внутр. справ, Каф. адмін. діяльності. - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. - 403 с.
323. ВА795259 Севрюков А. П. Грабіж за кримінальним законодавством Росії та України: правові та соціальні аспекти : монографія / Севрюков А. П. - Херсон : Гельветика, 2014. - 215 с. : рис., табл.
324. В355880/1 Фондовий ринок. Кн. 1/ [В. Д. Базилевич та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В. Д. Базилевича. - 2015. - 621 с. : рис., табл.
325. ВА795002 Хараберюш О. І. Протидія контрабанді в Україні: оперативно-розшуковий аспект : монографія / О. І. Хараберюш ; Донец. юрид. ін-т. - Київ : Дакор, 2015. - 415, [1] с.
326. ВА795261 Харченко Г. Г. Речові права : монографія / Г. Г. Харченко. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 430 с.
327. ВА795096 Хрідочкін А. В. Право Європейського Союзу : підруч. для студентів ВНЗ / А. В. Хрідочкін, П. В. Макушев, О. В. Леонова ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 447 с.
328. ВА795042 Шведа Ю. Р. Вибори від А до Я : настіл. кн. менеджера виборчої кампанії / Юрій Шведа. - Львів : Астролябія, 2015. - 383 с.
329. ВА795145 Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання : тези доп. та повідомл. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 верес. - 1 жовт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова та І. Д. Шутака. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. - 177 с.
330. ВА795087 Яценко М. В. Управлінська комунікація в кіберпросторі України : [навч.-метод. посіб.] / Яценко М. В. - Київ ; Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2014. - 118 с.
331. ІР8774 Lutkovska V. Annual Report of the Ukrainian Parliament Commissioner for human rights on the observance of human and citizens" rights and freedoms : Summary 2013 / Valeriia Lutkovska. - Kyiv : [s. n.], 2014. - 42 p.


Культура. Наука. Освіта
332. РА418102 Атамась О. А. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Атамась Ольга Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
333. РА418259 Бабкова О. О. Формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бабкова Олена Олексіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
334. РА418291 Бобак О. Б. Педагогічні засади соціалізації дітей дошкільного віку в сім'ї у II-й половині XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бобак Оксана Богданівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2015. - 20 с.
335. РА418228 Вереньга Ю. В. Удосконалення фізичної підготовки працівників МВС України на етапі професійного становлення : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Вереньга Юрій Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 19 с. : табл., рис.
336. РА418110 Волярська О. С. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки зареєстрованих безробіних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Волярська Олена Станіславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2015. - 40 с.
337. РА418302 Давиденко Г. В. Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Давиденко Ганна Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
338. РА418077 Діхтяренко О. В. Інформаційна технологія визначення нечітких збігів в контенті електронних документів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Діхтяренко Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
339. РА418138 Ерсьозоглу І. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до інформаційно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ерсьозоглу Ісмаїл ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20, [1] с. : табл.
340. РА418089 Зуб В. М. Нормативно-правове та методичне забезпечення охорони праці у бібліотеках України (XX - початок 10-х років XXI ст.): історія, стан та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Зуб Володимир Михайлович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2015. - 16 с.
341. РА418107 Когут І. В. Формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Когут Ірина Вікторівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2015. - 20 с. : рис.
342. РА418304 Колотило О. М. Розвиток художньо-образного мислення молодших школярів у навчально-виховній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Колотило Оксана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Київ, 2015. - 20 с. : табл.
343. РА418199 Коростіль О. Ю.-Ю. Інформаційна технологія автоматизованого, інформаційного впливу на соціальні об'єкти на основі використання текстових моделей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Коростіль Ольга Юрій-Юстинівна ; Укр. акад. друкарства. - Львів, 2015. - 42 с. : рис.
344. РА418111 Красницька О. В. Профілактика сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Красницька Ольга Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
345. РА418109 Леонтьєва І. В. Спадщина О. Ф. Лазурського (1874-1917) у вимірі вітчизняної експериментальної педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Леонтьєва Інна Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
346. РА418267 Лецюк І. З. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до проектування інформаційно-комунікаційного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лецюк Ігор Зеновійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
347. РА418293 Лученцова І. С. Адаптація до професійної діяльності студентів педагогічного коледжу в процесі педагогічних практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лученцова Ірина Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с. : табл.
348. РА418101 Малік М. В. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах інклюзії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Малік Марина Валентинівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20, [1] с.
349. РА418168 Мельник В. О. Удосконалення атакувальних тактичних дій гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Мельник Валерій Олександрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 18 с.
350. РА418299 Мусаєва У. К. Розвиток музейної справи в Кримській АСРР (1921-1941) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Мусаєва Улькера Кязимівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 30 с.
351. РА418130 Назаренко О. В. Науково-педагогічна спадщина вчених Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (20 - 50-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Назаренко Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 24 с.
352. РА418092 Наконечна О. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії в роботі з підлітками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наконечна Оксана Володимирівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Глухів, 2015. - 23 с.
353. РА418220 Пономаренко О. Г. Профорієнтаційна робота у системі підготовки молоді до професійної сільськогосподарської діяльності у середніх навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пономаренко Оксана Григорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 20 с.
354. РА418314 Проц М. О. Теорія і практика розвитку авторської школи в України (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Проц Марта Орестівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2015. - 19 с. : табл.
355. РА418249 Ткаченко О. М. Мистецька освіта в колегіумах Лівобережної України (XVIII - початок XIX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ткаченко Олена Миколаївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький , 2015. - 22 с.
356. РА418311 Шумейко З. Є. Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Матвія Номиса (1823-1901 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шумейко Зінаїда Євгенівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2015. - 20 с.
357. РА418197 Яців М. Р. Інформаційна технологія проектування мультимедійних видань для потреб інклюзивної освіти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Яців Маркіян Романович ; Укр. акад. друкарства. - Львів, 2015. - 24 с. : рис.
358. ВА794957 "Вопросы развития и совершенствования науки", международная научно-практическая конференция(8 (60) ; 2015 ; Киев).VIII (LX) Международная научно-практическая конференция "Вопросы развития и совершенствования науки", Украина, Киев, 2015 : сб. материалов. - Горловка : Пантюх Ю. Ф., 2015. - 68 с.
359. ВА795112 Барабаш Ю.Г. Педагогічна майстерность : навч. посіб. / Ю. Г. Барабаш, Р. О. Позінкевич ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 391 с.
360. ВА795090 Волошин І. М. Туристичні ресурси України з атласом туристичних мандрівок : [довід. посіб.] / Волошин І. М., Матвійчук Л. Ю., Ненько К. В. ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, Каф. туризму. - Львів : ЛДУФК, 2015. - 437 с. : іл.
361. ВА794963 Галаманжук Л. Л. Превентивний розвиток рухової активності дітей дошкільного віку : [монографія] / Л. Л. Галаманжук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. - 499 с. : рис., табл.
362. ВА795157 Доцевич Т.І. Компетентність суб'єкта педагогічної діяльності у вищій школі: метакогнітивний аспект : монографія / Т. І. Доцевич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Діса плюс : ХНПУ, 2015. - 344, [1] с. : рис., табл.
363. ВА795113 Еко У. Не сподівайтеся позбутися книжок : [інтерв'ю] / Умберто Еко, Жан-Клод Кар'єр ; інтерв'ю записав Жан-Філіп де Тоннак ; пер. з фр. Ірина Славінська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 253 с.
364. ВА795285 Жаркова І.І. Календарне планування. 3 клас : 2015-2016 навч. рік / [Жаркова І.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 111 с.
365. ВА795079 Жосан О. Е. Становлення та розвиток радянської шкільної навчальної літератури в Україні (1921-1991 роки) : монографія / Олександр Жосан . - Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2015. - 360 с.
366. ВА795284 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 5-го класу на 2015-2016 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 111, [1] с.
367. ВА795283 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 7-го класу на 2015-2016 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 111, [1] с.
368. ВА795282 Ігнатова І. С. План виховної роботи. 1 клас : 2015-2016 навч. рік / [Ігнатова І. С.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 79 с.
369. ВА795281 Ігнатова І. С. План виховної роботи. 4 клас : 2015-2016 навч. рік / [Ігнатова І.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 95 с.
370. ВА795111 Кордунова Н.О. Розвиток духовності учнів старшого шкільного віку у процесі спілкування : монографія / Наталія Кордунова ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 261 с. : табл.
371. В355277/2, ч. 1, 2 Дубецкий М. Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. Вып. 2ч. 1 / под ред. товарища пред. комис. А. Синявского ч. 2 : Кодак. Пограничная крепость и её окрестности : с коммент. / Мариан Дубецкий ; [пер. с пол. Е. В. Бугаёвой] ; под ред. В. Грибовского. - 2015. - 499, [2] с. : портр. + прил. [4] л. факс.
372. Р128810 Марциновський А. Асоціація з ЄС у ваших медіа : посіб. для журналістів / Анатолій Марциновський. - [Київ] : Інтерньюз-Україна, 2015. - 30 с. : іл.
373. ВА794984 Мишина Л. С. Успешные ступеньки. Тематическое оценивание. 2 класс: Математика. Русский язык. Природоведение. Українська мова. Литературное чтение : [тетрадь] / Л. С. Мишина, И. А. Быкова. - Харьков : БЭТ, 2015. - 128 с. : ил. - (По новой программе)
374. ВА795232 Монке О.С. Художня література як засіб морально-духовного виховання дітей дошкільного віку: теоретико-методичний аспект : монографія / О. С. Монке ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). - Черкаси : Черкас. ЦНП, 2015. - 248 с.
375. Лук'яненко Л.Г. ВА38 Орос О. М. Грушівський монастир і початки кириличного слов'янського книгодрукування : штрихи з історії укр. друкарства / Олександр Орос. - Ужгород : Закарпаття, 2001. - 268, [50] с. : іл. - (Бібліотека журналу "Наш рідний край")
376. ВА794962 Патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України. Про відзначення 70-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні : метод. рек. для загальноосвіт. шк., проф.-техн. навч. закл., ВНЗ I-IV рівнів акредитації / [Александренко Н. П. та ін. ; упоряд.: Кузнєцова О. В., Рижкова Р. В. ; заг. ред. Шиловцев Ю. В., Удалова О. А.] ; Орг. ветеранів України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Київ : Конус-Ю, 2014. - 100 с.
377. ВА795174 Пічурін В.В. Теоретико-методологічні й організаційні основи психологічної і психофізичної підготовки студентів залізничних вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання : монографія / В. В. Пічурін ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ : ДНУ залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2015. - 420, [1] с. : рис., табл.
378. ВА794986 Попова Н. Н. Успешные ступеньки. Тематическое оценивание. 3 класс: Я в мире. Математика. Русский язык. Природоведение. Українська мова. Літературне читання. Литературное чтение : [тетрадь] / Н. Н. Попова, И. А. Быкова. - Харьков : БЭТ, 2015. - 175 с. : рис. - (По новой программе)
379. Р128811 Програма та методичні рекомендації з асистентської практики магістрів спеціальності 8.02010201 "Книгознавство, бібіліотекознавство і бібліографія" / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Ф-т докум. комунікацій та менеджменту, Каф. бібліотекознавства і бібліогр. ; [уклад.: Жук В. М., Шатрова М. Б.]. - Рівне : РДГУ, 2015. - 21 с. : табл.
380. ВА795286 Репіленко Л. Л. Календарно-тематичне планування з обслуговуючої праці та технологій. 5-11 класи / [Репіленко Л.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 79 с.
381. ВА795080 Романюк О. В. Калланетика в системі фізичного виховання вищих навчальних закладів : матеріали до курсу практ. занять / О. В. Романюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т фіз. культури та здоров'я, Каф. теорії та методики фіз. виховання. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 323 с. : табл.
382. ВА795120 Стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 2 липня 2014 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти ; [редкол.: Гриневич Л. М. (голова) та ін. ; упоряд.: М. М. Шевченко, С. В. Семенюк, Г. О. Андрощук]. - Київ : Парламент. вид-во, 2015. - 742, [1] с. : рис., табл. - (Парламентські слухання)
383. ВА794990 Супер ГДЗ®. Готові домашні задання за новими підручниками. 4 клас : 12330 розв'язань : усі розв'язання до усіх підруч. / [Мисочка В. М. та ін.]. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 831 с.
384. Р128809 Таблиця відповідності до підручників 6 класу "Супер ГДЗ®. Готові домашні завдання" : за новою шк. програмою. - [Б. м. : б. в.], [201-]. - 31 с. : табл.
385. СО33837 Товкач І. Є. Працюють усі навколо нас : навч. посіб. для дітей ст. дошк. віку / І. Є. Товкач. - Київ : Грамота, 2015. - 95 с. : іл. - (Розглядай та пізнавай)
386. СО33838 Товкач І. Є. Тварини: дикі та свійські : навч. посіб. для дітей ст. дошк. віку / І. Є. Товкач. - Київ : Грамота, 2015. - 87 с. : іл. - (Розглядай та пізнавай)
387. СО33839 Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2011) / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [пер. з англ. Б. С. Волох ; підгот.: М. Й. Ахвердова та ін. ; наук. ред. М. І. Сенченко]. - Київ : Кн. палата України, 2015. - 142, [1] с.
388. ВА795158 Чустрак А. П. Статокінетична стійкість школярів : монографія / А. П. Чустрак ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2015. - 125 с. : рис., табл.
389. ІВ220933 Around the care and upbringing of pedagogical reflection : sci. symp. / Drohobych Ivan Franko state ped. univ. ; ed. by Oresta Karpenko, Teresa Parczewska. - Drohobych : Publ. dep. of Drohobych Ivan Franko state ped. univ., 2015. - 255 p. : graph., tab.
390. Azərbaycan Milli Kitabxanası (АМК). - Bakı : [s. n.], 2013. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
391. ІВ220810 Czerniejewska I. Edukacja wielokulturowa : działania podejmowane w Polsce / Izabela Czerniejewska. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 344 s.
392. ІВ220805 Janowska K. Próbka reprezentatywna / Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski. - Warszawa : Świat książki, 2008. - 256 s. : fot.
393. ІВ220813 Walat W. Edukacyjne zastosowania hipermediów / Wojciech Walat. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - 320 s. : rys.
394. ІВ220812 Wasielewski K. Młodzież wiejska na uniwersytecie : droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec kształcenia / Krzysztof Wasielewski. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 282 s. : tab.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка