Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка1/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.96 Mb.
#10548
  1   2   3   4   5
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 16.11.2015 до 22.11.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання
1. ІВ220818 Umaszynowienie / pod red. Krzysztofa Hoffmanna, Justyny Koszarskiej i Piotra Bogaleckiego. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2009. - 211 s.


Природничі науки в цілому
2. РА418175 Білашенко О. Г. Визначення геоекологічного стану техногенно-навантажених територій за комплексом геофізичних даних : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Білашенко Ольга Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ, 2015. - 19 с. : рис.
3. ВС59622 Гільберг Т. Г. Природознавство : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. - Київ : Генеза, 2015. - 111 с. : іл.
4. Р128819 Жаркова І.І. Природознавство. 2 клас. Тематичний контроль. : за підруч. І. Грущинської "Природознавство. 2 клас" / Ірина Жаркова, Лариса Мечник. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 23 с.
5. Р128817 Жаркова І.І. Природознавство. Контрольні роботи. Тематичний контроль. 3 [клас] : до підруч. І. Грущинської / Жаркова І. І., Мечник Л. А. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 16 с. : мал., табл.
6. ВС59653 Жаркова І.І. Природознавство. Робочий зошит для 4 класу : до підруч. І. Жаркової, Л. Мечник "Природознавство. 4 клас" / Ірина Жаркова, Лариса Мечник. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 79 с. : рис.
7. В353290/4 Методы решения экологических проблем. Т. 4: Экологические вызовы и экономические возможности / [Л. Г. Мельник и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Л. Г. Мельника, канд. экон. наук О. А. Лукаш. - 2015. - 784 с. : рис., табл.
8. ВС59657 Мечник Л. А. Природоведение. Рабочая тетрадь для 2 класса : к учеб. И. Грущинской "Природоведение. 2 класс" / Лариса Мечник, Ирина Жаркова. - Тернополь : Підручники і посібники, 2015. - 63, [1] с. : рис.
9. СО33858 Твоє майбутнє - земля за порогами : [за матеріалами регіон. доп. про стан навколиш. природ. середовища в Запоріз. обл. у 2014 р.] / Запоріз. облдержадмін., Департамент екології та природ. ресурсів ; [редкол.: Карпій С. Є. та ін.]. - Запоріжжя : Дніпров. металург, 2015. - 275 с. : табл., іл.
10. ВА795236 Теорія систем в екології : підручник / [Ю. Г. Масікевич та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. - 329 с. : рис., табл.


Фізико-математичні науки
11. РА418284 Забродін П. А. Низькотемпературна пластична деформація ультрадрібнозернистих полікристалів Al, Al-Li, Mg-Al-Zn : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Забродін Павло Андрійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - Харків, 2015. - 21 с. : рис.
12. РА418188 Клопот О. М. Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь n-го порядку з правильно змінними нелінійностями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Клопот Олександр Михайлович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 21 с.
13. РА418307 Малихіна Т. В. Моделювання детектуючих систем пошуку джерел іонізуючого випромінювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Малихіна Тетяна Василівна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2015. - 21 с. : рис., табл.
14. РА418155 Пасічник О. В. Задача Коші для рівняння дифузії з дробовою похідною в просторах узагальнених функцій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Пасічник Олена Вікторівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
15. РА417981 Рохманова Т. М. Відбиття, проходження і трансформація електромагнітних хвиль у шаруватих надпровідниках скінченних розмірів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Рохманова Тетяна Миколаївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
16. РА418287 Циганкова Г. А. Електромагнітне поле обертових електропровідних тіл дископодібної форми в електродинамічних пристроях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Циганкова Ганна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
17. ВА795076 Величко С. П. Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у середній загальноосвітній школі : посіб. для вчителів / Величко С. П., Неліпович В. В. - Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2015. - 232 с. : рис., табл.
18. ВА795094 Вища математика. Інтегральне числення : навч. посіб. для студентів усіх напрямів підгот. за ОКР "Бакалавр" ф-тів: технологій, сервісу та моди, економіки та бізнесу, хім. та біофармацевт. технологій, мехатроніки та комп'ютер. технологій / [Задерей П. В. та ін.] ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2015. - 203 с. : рис.
19. Р128818 Вялих Л. І. Зошит для лабораторних робіт. 9 клас. Фізика / Л. І. Вялих. - Харків : Весна, 2015. - 47 с. : рис. - (Фізика)
20. ВА794987 Істер О. С. Алгебра : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. - Київ : Генеза, 2015. - 255 с. : іл. - (За новою програмою)
21. ВА795093 Ковальов Ю. А. Нарисна геометрія : навч. посіб. для студентів ден., заоч. та заоч.-дистанц. форм навчання усіх напрямів підгот. ф-тів МКТ, ТСМ та ХБТ / Ю. А. Ковальов, С. А. Плешко ; під заг. ред. проф. М. В. Куща ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2015. - 191 с. : рис.
22. ВА795280 Кондратьєва Л. І. Календарно-тематичне планування з математики. 5-11 класи / [Кондратьєва Л., Тепцова О.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 111 с. + 15 с. дод.
23. ВС59654 Корчевська О.П. Крок до знань. Контрольні та самостійні роботи з математики. 4 клас : [навч. посіб.] : до підруч. М. Богдановича, Г. Лишенка "Математика. 4 клас" / Ольга Корчевська. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 71 с. - (За новою програмою)
24. ВС59655 Корчевська О.П. Математика. Робочий зошит для 4 класу : до підруч. М. Богдановича, Г. Лишенка "Математика. 4 клас" / Ольга Корчевська, Оксана Гнатківська, Наталя Хребтова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 64 с.
25. ВА794988 Математика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. А. Тарасенкова [та ін.]. - Київ : Освіта, 2015. - 351 с. : іл.
26. ВА795279 Олійник Л. І. Геометричний тренажер. 7 клас : запитання, відповіді, зразки розв'язання вправ : [навч. посіб.] / Лариса Олійник, Олеся Мартинюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 111 с. : рис. - (За новою програмою) (Довідничок-помічничок)
27. ВА795078 Семенюта М. Ф. Розклади та розмітки графів : монографія / М. Ф. Семенюта, А. Я. Петренюк. - Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2014. - 215 с. : рис., табл.
28. ВС59656 Струж Н. І. Фізика. 7 [клас]. Робочий зошит / [Струж Н., Мацюк В.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 144 с. : рис. - (За новою програмою)
29. Р128821 Струж Н. І. Фізика. Зошит для лабораторних робіт. 7 клас / Наталія Струж, Ольга Слободян. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 31, [1] с.
30. В355859/1 Титаренко, Александр Михайлович Контрольные задания по высшей математике. Ч. 1. - 2015. - 271 с.
31. ВА795161 Трохимчук П. П. Нелінійні динамічні системи : підручник / Петро Трохимчук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 275 с. : рис., табл.
32. ВА794996 Щоголєв С. А. Теорія рядів : навч.-метод. посіб. / С. А. Щоголєв ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - Одеса : ОНУ, 2015. - 74 с.
33. ІВ220939 Kolyada V. I. Introduction to Fourier analysis : textbook / V. I. Kolyada, A. A. Korenovskyi ; Odessa I. I. Mechnikov nat. univ., Inst. of mathematics, economics a. mechanics. - Odessa : ONU, 2015. - 138 p.
34. ІВ220934 Loktev V. M. Dopants and impurities in high-Tc superconductors / V. M. Loktev, Yu. G. Pogorelov ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Bogolyubov inst. for theoretical physics]. - Kyiv : Akademperiodyca, 2015. - 181, [2] p. : fig. - (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language")
35. ІР8781 Lysytsia O. Yu. Fluid and gas dynamics : guidance manual for laboratory works / O. Yu. Lysytsia, T. P. Mykhailenko, T. Yu. Turna ; Nat. aerospace univ. "Kharkiv aviation inst.". - Kharkiv : National aerospace university "KhAI", 2015. - 47 p. : fig.
36. В277155/3 Physics for engineering specialities. Credit-module system. Module 3: Oscillations and waves optics. - 2010. - 157 p. : fig.


Хімічні науки
37. РА418309 Деркач Т. М. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Деркач Тетяна Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2014. - 40 с. : табл., рис.
38. РА418306 Тітов В. Є. Фізико-хімічні засади електрохімічно активованих процесів взаємодії "малих" молекул (діоксиди вуглецю, сірки, фреони С1-С2) з органічними субстратами : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Тітов Володимир Євгенович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. - Київ, 2015. - 40 с. : табл., рис.
39. РА417967 Хитрич М. В. Синтез, будова та властивості координаційних сполук кобальту(II, III) з похідними дитіокарбамової кислоти : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Хитрич Микола Володимирович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис., табл.
40. ВА795222 Диченко Т. В. Хімічні терміни, поняття, закони : навч. посіб. / Т. В. Диченко ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. - 246 с.
41. СО33853 Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво : [зб. наук. пр.] / [наук. ред.: Омельчук А. О., Сахненко М. Д.]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 293 с. : рис., табл.


Науки про Землю
42. РА418238 Боруцька Ю. З. Природні води басейну р. Стрий (еколого-гідрогеохімічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.02 / Боруцька Юлія Зіновіївна ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
43. РА418276 Приходченко Д. В. Закономірності зміни складу та якості вугілля Лозівського району Західного Донбасу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.16 / Приходченко Дмитро Васильович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ, 2015. - 19 с.
44. РА418177 Сіра Н. В. Розробка та застосування комплексних геолого-геохімічних методів прогнозування обводнення газоконденсатних покладів : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.17 / Сіра Наталія Василівна ; НАН України, Ін-т геол. наук. - Київ, 2015. - 25 с. : рис., табл.
45. РА417970 Томченко О. В. Обґрунтування методів системного аналізу стану водно-болотних угідь з використанням даних дистанційного зондування Землі і наземних спостережень (на прикладі верхів'я Київського водосховища) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Томченко Ольга Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
46. Р128820 Кобернік С. Г. Календарно-тематичне планування уроків географії у 6-10 класах та природознавства у 5 класі (за оновленим у 2015 році змістом програм) : [метод. посіб.] / Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2015. - 43, [1] с.
47. ВА795065 Математичне оброблення геодезичних вимірів : підручник / С. П. Войтенко [та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. С. П. Войтенка. - Київ : Знання, 2015. - 654 с. : рис., табл.
48. ВА795108 Нетробчук І.М. Вимірювання метеорологічних величин : наоч. посіб. / І. М. Нетробчук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Геогр. ф-т, Каф. географії. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 127 с. : іл., табл.
49. ІВ220924 Rudakov D. V. Basics of hydrogeology : textbook / D. V. Rudakov ; State institution of higher education "National mining university". - Dnipropetrovsk : NMU, 2014. - 102 p. : fig., tab.


Біологічні науки
50. РА418088 Андрійчук Т. В. Мінливість та статева структура двох видів калюжниць Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) i Viviparus contectus (Millet, 1813) (Gastropoda, Viviparidae) у межах України: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Андрійчук Тамара Вячеславівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. - Київ, 2015. - 24 с. : рис.
51. РА417968 Атамнах С. М. М. Вплив аутокоїдів гістаміну і серотоніну на жовчосекреторну функцію і тканинне дихання печінки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Атамнах Салах Мохаммад Муфліх ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
52. РА418264 Бондаренко О. Ю. Флора пониззя межиріччя Дністер - Тилігул : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Бондаренко Олена Юріївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2015. - 24 с.
53. РА418124 Житова О. П. Паразито-хазяїнні відносини у системі трематоди - прісноводні гастроподи (на прикладі Українського Полісся) : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.25 / Житова Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Київ, 2015. - 47 с. : рис.
54. РА418208 Кравченко О. О. Особливості дії наноаквацитратів перехідних металів на гідробіонтів різних трофічних рівнів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Кравченко Ольга Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 24, [1] с. : рис., табл.
55. РА418205 Міщенко Т. В. Екологічна оцінка забруднення водойм гербіцидами за показниками метаболізму коропа (Cyprinus carpio) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Міщенко Тетяна В'ячеславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 24 с. : табл., рис.
56. РА418285 Остринська О. В. Розробка низькомолекулярних інгібіторів протеїнкінази СК2 : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Остринська Ольга Василівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. - Київ, 2015. - 22 с. : табл., рис.
57. РА418294 Шевченко М. В. Вплив гіпотермічного зберігання на поведінку ізольованих нервових клітин новонароджених щурів при культивуванні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Шевченко Марія Володимирівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
58. Р128825 Барна І. В. Біологія рослин. Тестовий контроль. 6 клас / Іван Барна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 47 с. : іл.
59. Р128824 Журавльова А. Л. Зошит для лабораторних та практичних робіт. 9 клас. Біологія / А. Л. Журавльова, Ю. Л. Нєчаєва. - Харків : Весна, 2015. - 48 с. : рис., табл. - (Біологія)
60. ВА795091 Задерей Н. С. Біотехнологія рослин : навч.-метод. посіб. / [Н. С. Задерей] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2015. - 82 с.
61. Р128823 Іонцева А. Ю. Зошит для лабораторних робіт. 8 клас. Біологія / А. Ю. Іонцева. - Харків : Весна, 2015. - 47, [1] с. : рис., табл. - (Біологія)
62. Р128822 Іонцева А. Ю. Зошит для лабораторних та практичних робіт. 11 клас. Біологія / А. Ю. Іонцева. - Харків : Весна, 2015. - 31 с. : рис. - (Біологія)
63. ВА795095 Риби придунайських озер України : довідник / [Заморов В. В. та ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т. - Одеса : ОНУ, 2015. - 263 с. : рис.
64. ВА795235 Чорна І.В. Біохімія мембран : навч. посіб. / І. В. Чорна, І. Ю. Висоцький ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. - 71 с. : рис., табл.
65. ВА795237 Яцков М. В. Біонеорганічна та біоорганічна хімія : навч. посіб. для студентів ВНЗ II-IV рівнів акредитації, які навчаються за напрямом підгот. 6.090101 "Агрономія" / М. В. Яцков, Г. І. Назарук, О. І. Мисіна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 123 с. : рис., табл.
66. ІВ220935 Naumenko V. D. Synthesis of secondary metabolites in vitro / V. Naumenko, B. Sorochynskyi, Ya. Blume ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of food biotechnology and genonics]. - Kyiv : Akademperiodyka, 2015. - 56 p. : fig. - (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language")


Енергетика. Радіоелектроніка
67. РА418305 Альошин С. П. Інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень управління складними соціотехнічними системами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Альошин Сергій Павлович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. - Київ, 2015. - 39 с.
68. РА418135 Артемов В. Ю. Теоретичні та методичні основи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Артемов Володимир Юрійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 40 с.
69. РА418308 Бажанова А. Ю. Моделі та методи аналізу пружно-дисипативних систем в САПР : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Бажанова Анастасія Юріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 22 с. : рис.
70. РА418091 Карпенко С. Р. Удосконалення метрологічного забезпечення прецизійних вимірювань електричної потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Карпенко Станіслав Романович ; Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. - Одеса, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
71. РА417971 Лисенко В. А. Регулювання котушки Петерсена на основі статистичних частотних характеристик напруги нульової послідовності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Лисенко Віктор Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". - Красноармійськ, 2015. - 20 с. : рис.
72. РА418292 Махович О. І. Побудова і комп'ютерна реалізація структурно-спрощених математичних моделей об'єктів із розподіленими параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Махович Олександр Іванович ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси, 2015. - 20 с. : табл., рис.
73. РА418279 Песчаненко В. С. Методи реалізації систем інсерційного моделювання : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Песчаненко Володимир Сергійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
74. РА417992 Пилявський В. В. Розвиток колориметричних методів оцінювання якості зображень в цифрових телевізійних трактах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Пилявський Володимир Васильович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
75. РА418115 Пойда С. А. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пойда Сергій Андрійович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2015. - 20 с. : рис., табл.
76. РА417993 Солодка В. І. Розвиток полігонально-сіткових методів оброблення об'єктів в телевізійних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Солодка Валентина Іванівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис., табл.
77. РА418120 Стрельніков П. В. Експериментальне оцінювання надійності обладнання інформаційних систем в умовах малої статистики відмов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Стрельніков Павло Валерійович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. - Київ, 2015. - 21 с. : табл., рис.
78. РА417997 Черкашина Г. І. Підвищення енергоефективності системи електропостачання за рахунок управління електричним навантаженням у побутовому секторі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Черкашина Галина Ігорівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
79. РА418290 Шабала Є. Є. Інформаційна технологія ідентифікації змісту будівельних нормативів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шабала Євгенія Євгенівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 18 с. : рис.
80. РА418125 Шевченко К. Л. Розвиток теоретичних основ побудови радіовимірювальних приладів з комутаційно-модуляційним перетворенням : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.08 / Шевченко Костянтин Леонідович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 44, [1] с. : рис.
81. РА417979 Шрамко Ю. Ю. Системи оптимального релейного керування машиною подвійного живлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Шрамко Юрій Юрійович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук, 2015. - 23 с. : рис.
82. ВА795229 Алданькова Г. В. Комп'ютерна графіка в рекламі. Лабораторний практикум : навч. посіб. / Г. В. Алданькова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2015. - 255 с. : рис., табл.
83. ВА794973 Аналогова схемотехніка : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Мікро- та наноелектроніка" / О. В. Коваленко [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2015. - 370 с. : рис., табл.
84. ВА794977 Бубліченко С. В. Математичні моделі керування електромеханічними перетворювачами спеціального призначення : монографія / Бубліченко С. В. - Київ : Конус-Ю, 2014. - 244 с. : рис., табл.
85. СО33861 Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП -15-2015) : матеріали XV міжнар. наук.-техн. конф., 10-14 верес. 2015 р., м. Одеса (Затока) / Укр. технол. акад. [та ін.] ; [редкол.: Водотовка В. І. та ін.]. - Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2015. - 103 с. : рис., табл.
86. ВС59621 Інформатика : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Морзе [та ін.]. - Київ : Освіта, 2015. - 192 с. : іл.
87. ВС59625 К шестидесятилетию Института радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины, 2005-2015 годы / [Ю. О. Аверков и др. ; под ред. П. Н. Мележика] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова. - Харьков : Контраст, 2015. - 423 с. : ил.
88. ВА794974 Левицький С. М. Система автоматичного керування трансформатором з інтелектуальним регулятором напруги : монографія / С. М. Левицький, К. І. Колмачов ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 71 с. : рис., табл.
89. ВА795256 Мельник В. М. Основи операційної системи UNIX : навч. посіб. / В. М. Мельник, Л. І Стешенко ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 279 с. : рис.
90. ВА795083 Мельник В. М. Основи операційної системи UNIX : навч. посіб. / В. М. Мельник, Л. І. Стешенко ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 279 с. : рис., табл.
91. Р128812 Методические указания к практическим занятиям по теме "Частотный метод анализа электрических цепей. Интегральное преобразование Фурье" по курсам "Теория электрических и электронных цепей" и "Электричество и магнетизм" для студентов АП факультета / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: М. М. Резинкина, О. Л. Резинкин, Е. В. Сосина]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 24 с. : рис.
92. Р128813 Методические указания к практическим занятиям по теме "Частотный метод анализа электрических цепей. Ряды Фурье" : по курсам "Теория электрических и электронных цепей" и "Электричество и магнетизм" для студентов АП фак. / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: Резинкина М. М., Резинкин О. Л., Сосина Е. В.]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 23 с. : рис.
93. ВА795104 Ніколаєнко А. М. Сучасні технології проектування АСУТП : монографія / А. М. Ніколаєнко, Н. О. Міняйло ; Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2015. - 292 с. : рис., табл.
94. СО33856 "Реєстрація, зберігання і обробка даних", щорічна підсумкова наукова конференція(2015 ; Київ).Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 26-27 травня 2015 року / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [відп. ред. В. В. Петров]. - Київ : ІПРІ НАН України, 2015. - 161 с. : рис., табл.
95. ВА795152 Рудик А.В. Проектування пристроїв автоматизації : практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Автоматизоване управління технологічними процесами" / А. В. Рудик, Я. В. Данченков, Є. З Маланчук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 194 с. : рис., табл.
96. СО33854 Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика : зб. доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 8 черв. 2015, м. Київ, Україна / НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. - Київ : ІПММС НАНУ, 2015. - 178 с. : рис.
97. ВА794978 Тонкошкур О. С. Основи мікропроцесорної техніки : підручник / О. С. Тонкошкур, О. В. Іванченко, О. В. Коваленко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2015. - 254, [1] с. : рис., табл.
98. ВА794979 Цифрова схемотехніка : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Мікро-та наноелектроніка" / О. В. Коваленко [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2015. - 165 с. : рис., табл.
99. ВА794975 Шервуд М. А. Дачная электрика : [проводка и разводка. Кабели и провода. Автоматы и стабилизаторы. Заземление и молниезащита] / Михаил Шервуд. - Киев : Пресс-Курьер Украина, 2015. - 160 с. : ил. - (Энциклопедия дачной жизни ; т. 46) (Моя прекрасная дача. Коллекция)
100. ІВ220814 Daciuk J. Optimization of automata / Jan Daciuk ; University of technology (Gdańsk). - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014. - 227 s.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка