Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка3/4
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4

Політика. Політичні науки
242. РА418991 Грушко О. О. Проблеми міжнародного співробітництва України у контексті відносин "Схід - Захід" (за матеріалами ЗМІ) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Грушко Олексій Олександрович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 19 с.
243. РА419138 Іщенко І. В. Синергетична проекція політико-інституційної взаємодії у нестабільному середовищі : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Іщенко Ігор Васильович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 30 с.
244. РА419161 Щербатюк О. В. Групи інтересів в Україні: етнополітичні виміри формування та діяльності (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Щербатюк Олег Валерійович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
245. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
246. ВС59802 Ігнатьєв П. М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці : підручник / П. М. Ігнатьєв. - Чернівці ; Київ : Книги - XXI, 2014. - 363 с. : іл.


Держава і право. Юридичні науки
247. РА419095 Андрущенко Т. С. Процедура нотаріального посвідчення аліментних договорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Андрущенко Тетяна Сергіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 18 с.
248. РА418986 Баликіна Л. І. Становлення та розвиток парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь: порівняльні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Баликіна Людмила Ігорівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ, 2015. - 21 с.
249. РА418983 Босак К. С. Традиції та звичаї в системі заходів запобігання злочинності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Босак Катерина Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
250. РА419221 Войтенко Т. В. Визнання шлюбу недійсним та його правові наслідки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Войтенко Тетяна Віталіївна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
251. РА419091 Горбатюк Я. В. Адміністративно-правові засади інформаційно-аналітичної діяльності державної авіаційної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Горбатюк Яна Вадимівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с.
252. РА419169 Горкава В. В. Право на захист у провадженні у справах про адміністративні правопорушення та гарантії його реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Горкава Влада Владиленівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 20 с.
253. РА419075 Гусар О. А. Адміністративно-правова організація персоналу цивільної авіації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гусар Ольга Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 22 с.
254. РА419170 Даніш С. П. Адміністративно-правові засади контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Даніш Сергій Павлович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 19 с.
255. РА418981 Колтун В. С. Темпоральна парадигма діяльності органів місцевого самоврядування : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.04 / Колтун Вікторія Семенівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2015. - 36 с. : рис.
256. РА419058 Костенко В. О. Економіко-правове забезпечення використання та охорони земель : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Костенко Віктор Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 19 с.
257. РА419068 Кравець Н. В. Екологізація аграрного виробництва як принцип аграрного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кравець Наталія Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
258. РА419050 Кривко М. Є. Правове регулювання відносин з вирощування та реалізації лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кривко Марія Євгенівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
259. РА419244 Маньгора Т. В. Політико-правові погляди А. І. Яковліва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Маньгора Таміла Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 19 с.
260. РА419026 Мельниченко О. В. Поділ майна подружжя за законодавством України та країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мельниченко Оксана Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 20 с.
261. РА419122 Науменко К. С. Форми та способи захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Науменко Катерина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 20 с.
262. РА419227 Невойт Я. В. Метод оцінювання стану захищеності інформаційних ресурсів на основі дослідження джерел загроз інформаційній безпеці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Невойт Яніна Володимирівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ, 2015. - 22 с. : табл., рис.
263. РА419096 Перчеклій І. М. Право власності українського народу на природні ресурси: еколого-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Перчеклій Інесса Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 16 с.
264. РА419079 Римар І. А. Правове регулювання індивідуальних трудових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Римар Ігор Анатолійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 с.
265. РА419243 Сесемко А. О. Адміністративно-правове регулювання використання джерел іонізуючого випромінювання в сфері охорони здоров'я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сесемко Аркадій Олександрович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2015. - 19 с.
266. РА419159 Сіверін Д. В. Адміністративно-правовий статус органів державної виконавчої служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сіверін Дмитро Володимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2014. - 20 с.
267. РА419023 Ульянова Г. О. Методологічні проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Ульянова Галина Олексіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 38 с.
268. РА418995 Філінович В. В. Веб-сайт як особливий об'єкт права інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Філінович Валерія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
269. РА419001 Чирик О. Ю. Адміністративно-правові засади набуття громадянства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чирик Олена Юріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
270. РА419053 Чуприна О. В. Правове регулювання митних режимів переробки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чуприна Олексій В'ячеславович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
271. РА419031 Шакірова А. Ю. Адміністративно-правовий статус профспілок в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шакірова Анастасія Юріївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 18 с.
272. РА419094 Яворський Р. І. Договір про надання туристичних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Яворський Роман Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 19 с.
273. ВА796143 Бакумов О. С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації : монографія / О. С. Бакумов ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 245, [1] с.
274. ВА796144 Ващенко Ю. В. Адміністративно-правовий статус енергетичного регулятора в Україні: сучасний стан та шляхи реформування у контексті європейської інтеграції : монографія / Ю. В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 286, [1] с.
275. ВА796473 Вступ до європейського парламентського права / [Копиленко О. Л. та ін. ; заг. ред. В. О. Зайчук] ; Верховна Рада України, Ін-т законодавства. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. - 475 с.
276. ВС59829 Денисенко А. Людина планети : штрихи до портрета Геннадія Удовенка : біогр. есе / Анатолій Денисенко, Василь Туркевич. - Київ : Планета, 2011. - 372, [80] с. : фот. - (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 3)
277. ВС59831 Денисенко А. Постпред України Іван Грищенко : біогр. есе / Анатолій Денисенко, Василь Туркевич. - Київ : Планета, 2011. - 94, [1] с. : фот. - (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 2)
278. ВА796636 Державне антимонопольне регулювання : підручник / [В. Д. Лагутін та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. Д. Лагутіна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2015. - 479 с. : рис., табл.
279. ВА796635 Задорожний А. В. Российская доктрина международного права после аннексии Крыма : монография / Задорожний Александр Викторович ; Укр. ассоц. междунар. права, Ин-т междунар. отношений Киев. нац. ун-та им. Тараса Шевченко, Каф. междунар. права. - Киев : К.И.С, 2015. - 143 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права)
280. ВА796637 Задорожній О. В. Анексія Криму - міжнародний злочин : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. - Київ : К.І.С, 2015. - 572 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права)
281. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
282. Р129212 Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України : (офіц. текст). - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 39, [1] с. - (Кодекси України)
283. Р129195 Конвенция о Правах Ребёнка - понятная для всех / Центр Информирования и документирования по Правам Ребенка из Молдовы ; [текст Даниела Платон, Иосиф Молдовану, Клаудия Даний ; рис.: Виктория Лунгу и Роберт Чинчук]. - Кишинэу : [б. и.], 2012. - 31 с. : ил.
284. ВА796510 Масюк В.В. Нетворкинг для юристов и не только / Василий Масюк. - Харьков : Право, 2015. - 275 с.
285. ВА796134 Матат Ю. І. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в правозастосовній діяльності : монографія / Ю. І. Матат ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 174, [1] с.
286. ВА796468 "Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні", всеукраїнська науково-практична конференція(2015 ; Херсон).Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні", 9-10 жовтня 2015 р. / Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Півден. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: Стратонов В. М. та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2015. - 211 с.
287. ВА796432 "Верховенство права та правова держава", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Ужгород).Матеріали міжнародної науково-пратичної конференції "Верховенство права та правова держава", 16-17 жовтня 2015 р. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при Юрид. ф-ті ; [редкол.: Бисага Ю. М. (голов. ред.) та ін.]. - Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2015. - 243 с.
288. /ВС59812 Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку / Проект [партнерства] Канада - Україна "Регіон. врядування та розвиток". - Київ : [б. в.], 2012. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
289. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
290. ВС59812/CDR1865 Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку : практ. посіб. / Маріанна Колодій [та ін.] ; за ред. Ігора Санжаровського ; Проект [партнерства] Канада-Україна "Регіон. врядування та розвиток". - Київ[та ін.] : КІС, 2012. - 78 с. : рис., табл.
291. Р129207 Положення про медико-соціальну експертизу. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 35, [1] с. - (Серія "Закони України")
292. ВА796395 Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : у ред. від 29.12.2014 р. : (офіц. текст). - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2015. - 131, [1] с. - (Закони України)
293. Р129215 Україна. Закони Про адміністративні послуги : Закон України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 27 квіт. 2015 р. : (офіц. текст). - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2015. - 19 с. - (Серія "Закони України")
294. ВА796392 Україна. Закони Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 січ. 2015 р. : [офіц. текст]. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2015. - 64 с. - (Серія "Закони України")
295. ВА796393 Україна. Закони Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2015. - 68 с. - (Серія "Закони України")
296. Р129209 Україна. Закони Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 23, [1] с. - (Серія "Закони України")
297. Р129204 Україна. Закони Про державний кордон. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 43 с. - (Серія "Закони України")
298. Р129214 Україна. Закони Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України : чинне законодавство : (офіц. текст). - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 23 с. - (Серія "Закони України")
299. ВА796394 Україна. Закони Про забезпечення права на справедливий суд : закон України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 черв. 2015 р. : (офіц. текст). - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2015. - 139, [1] с. - (Серія "Закони України")
300. Р129210 Україна. Закони Про застосування амністії в Україні. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 11, [1] с. - (Серія "Закони України")
301. Р129213 Україна. Закони Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2015. - 39, [1] с. - (Закони України)
302. Р129206 Україна. Закони Про зовнішньоекономічну діяльність : закон України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 серп. 2014 р. : (офіц. текст). - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 45 с. - (Серія "Закони України")
303. Р129205 Україна. Закони Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 30 січ. 2015 р. : (офіц. текст). - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2015. - 33 с. - (Серія "Закони України")
304. Р129211 Україна. Закони Про очищення влади. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 31 с. - (Серія "Закони України")
305. ВА796391 Україна. Закони Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : закон України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 22 січ. 2015 р. : [офіц. текст]. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2015. - 79, [1] с. - (Серія "Закони України")
306. Р129208 Україна. Закони Про Службу зовнішньої розвідки України. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 46 с. - (Серія "Закони України")
307. СО33952 Руководство по обучению сотрудников правоохранительных органов по вопросам снижения вреда и профилактики ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики / [Д. Райли и др. ; ред.: М. Бэг, Ж. Космухамедова, Ф. Харига] ; USAID from the american people, PEPFAR, Unit. Nat. office on drugs and crime (UNODC). - Киев : К.І.С, 2015. - 119 с.
308. ВА796402 Сагайдак О. П. Посольство і консульство: організація і форми роботи : навч. посіб. / О. П. Сагайдак, П. Д. Сардачук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Київ : Знання, 2014. - 317 с.
309. ВА796401 Тимошенко Н. Л. Ділова культура дипломата : навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко. - Київ : Знання, 2014. - 199 с. : іл.
310. ВА796130 Фінансове право : підручник / [Ю. М. Жорнокуй та ін.] ; за заг. ред. О. М. Бандурки, О. П. Гетманець ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Екограф, 2015. - 495 с.
311. ВС59808 Французька модель державності: політичний економічний, соціальний і правовий аспекти : монографія / [О. Г. Бабенко та ін. ; відп. ред.: Н. О. Татаренко, С. С. Троян, О. І. Шаповалова] ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. - Київ : Дипломат. акад. України при МЗС України, 2015. - 488 с. : іл.
312. ВА796145 Цимбал Ю. Ю. Психологічні особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення : монографія / Ю. Ю. Цимбал. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 219 с. : рис., табл.
313. СО33938 Қарлаг : [альбом] / [Дулатбеков Н. О. және т.б. ; жалны редакциясын басқарған Дулатбеков Н. О.] ; идея авторы: Дулатбеков Нұрлан Орынбасалұры, заң ғылымдарының докторы, профессор ; Қарағанды "Болашак" университеті (Қазақстан). - Қарағанды : Болашак, 2012. - 579 бет. : [фот.]
314. СО33937 Қарлаг : [КСРО БМСБ-НХК-II М Қарағанды еңбекпен тұзеу лагері тарихының очерктері (1931-1959)] / [Дулатбеков Н. О. және т.б.] ; идея авторы: Дулатбеков Нұрлан Орынбасалұры, заң Ғылымдарының докторы, профессор ; Караганды "Болашак" университеті (Қазақстан). - Қарағанды : Болашак, 2012. - 828 бет. : [ил.]
315. СО33936 Қарлагтың қара қарындашымен... / Қарағанды "болашақ" университеті ; идея авт. Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы ; [ред.: Дулатбеков Н. О. және т.б.]. - Қарағанды : Болашак, 2015. - 159 бет. : [цв.ил.]


Культура. Наука. Освіта
316. РА419067 Брагін Ю. А. Формування предмета дослідження в концепціях В. Дільтея і К. Гірца: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Брагін Юрій Анатолійович ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2015. - 18 с.
317. РА419151 Гавриш І. І. Виховання культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гавриш Інна Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2015. - 20 с.
318. РА419078 Галецька Ю. В. Формування соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Галецька Юлія Вячеславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 18 с.
319. РА419134 Гнедко Н. М. Формування готовності майбутніх учителів до застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гнедко Наталя Михайлівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2015. - 20 с.
320. РА419217 Гуніна Л. М. Механізми реалізації ергогенних властивостей антиоксидантних засобів за інтенсивних фізичних навантажень у кваліфікованих спортсменів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.04 / Гуніна Лариса Михайлівна ; Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". - Київ, 2015. - 48 с. : фот.
321. РА419048 Загородня Т. М. Моделі та інформаційна технологія забезпечення компетентності випускників вищого навчального закладу з урахуванням вимог роботодавця : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Загородня Тетяна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
322. РА419021 Калініна О. Г. Система управління якістю освіти у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Калініна Олена Геннадіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Старобільськ, 2015. - 21 с.
323. РА419011 Кіндра С. О. Структурно-функціональна та типологічна специфіка вітчизняної радіопромоції : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Кіндра Світлана Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 16 с.
324. РА419142 Коваль Т. В. Формування готовності майбутніх учителів школи першого ступеня до роботи з батьками в поліетнічному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коваль Тетяна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 19 с.
325. РА419073 Кузьмінська Є. О. Підготовка розумово відсталих дітей до опанування грамоти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Кузьмінська Євгенія Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 16, [1] с.
326. РА418998 Мирна І. О. Розвиток соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мирна Інна Олексіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2015. - 20 с.
327. РА419251 Мірошниченко Ю. П. Культурно-мистецька проблематика провідних газет України та світу : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Мірошниченко Юлія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 16, [1] с.
328. РА419084 Мороз В. П. Організаційно-педагогічні умови формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі діяльності органів студентського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Мороз Володимир Петрович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Старобільськ, 2015. - 20 с.
329. РА419130 Ольховик А. В. Фізична реабілітація студентів спеціальної медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Ольховик Аліна Віталіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2015. - 20, [1] с.
330. РА419156 П'ятничук Г. О. Формування психофізіологічних якостей студентів засобами легкої атлетики в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / П'ятничук Галина Олексіївна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с. : табл.
331. РА419093 Печенюк А. В. Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників університетів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Печенюк Анна Вікторівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2015. - 20 с. : рис.
332. РА419131 Рогова Т. А. Іміджеві характеристики ведучих інформаційно-розважальних телепрограм України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Рогова Тетяна Арнольдівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 16 с.
333. РА419133 Рокосовик Н. В. Підготовка магістрів педагогіки в університетах Великої Британії засобами дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рокосовик Наталія Василівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2015. - 20 с.
334. РА419123 Терованесов М. Р. Методологічні засади інерційності розвитку системи вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Терованесов Михайло Румелійович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 40 с. : рис., табл.
335. АО273144 Боровець Б. Т. Фанат, або Хроніка одного життя : повість-спогад / Борис Боровець. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 223 с. : іл.
336. ВА796435 Вальдорфська педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21 жовт. 2014 р., Київ / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти [та ін.] ; [за заг. ред. В. Б. Халамендик]. - Київ ; Запоріжжя : Дике Поле, 2015. - 217, [2] с. : іл., табл.
337. ВА796478 Гримська М.І. Зв'язки з громадськістю : підруч. для студентів ВНЗ / М. І. Гримська. - Харків : Фоліо, 2015. - 412, [1] с.
338. ВА796469 Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : підручник / Ілона Дичківська. - Київ : Академвидав, 2015. - 302, [1] с. - (Alma Mater+)
339. ВА796131 Долинний Ю. О. Організаційно-методичні основи фізичної реабілітації студентів : посіб. для ВНЗ / Ю. О. Долинний, Т. М. Лосік ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - Краматорськ : ДДМА, 2013. - 64 с.
340. ВА796404 Ермолаев А. Капли росы : [сборник] / Андрей Ермолаев. - [Киев] : [б. и.], 2015. - 286 с.
341. ВС59776 Із минулого в майбутнє. Хустська школа-інтернат – гімназія ім. Івана Магули, 1956-2015 / [редкол.: Дубровка Ф. Ф. (голов. ред.) та ін.]. - Київ : ВІПОЛ, 2015. - 355 с. : іл.
342. Р129235 Карпенко Ю. М. Перші кроки до читання. Великі літери. Читаємо по складах. Тестові завдання / [Карпенко Ю. М.]. - Київ : Глорія, [201-?]. - [48] с. : кольор. іл.
343. Р129237 з дод. Машовець М. А. Математичні орнаменти : зошит для розвитку логіко-мат. здібностей дітей ст. дошк. віку [з картинками і завданнями] / М. А. Машовець. - Київ : Генеза, 2015. - 39 с. : кольор. іл. - (Я буду вправним першачком)
344. Р129226 Національна бібліотека України для дітей : [проспект] / М-во культури України. - Київ : [б. в.], 2015. - 19 с. : фот.
345. Р129225 Освіта в Україні - 2013 / Центр дослідж. сусп-ва ; [уклад.: Світящук Ірина і Совсун Інна]. - Київ : Центр дослідж. сусп-ва, [2013]. - [12] с. : рис., табл.
346. ВА796627 Пальчук М. И. Системы подготовки производственного персонала сферы услуг в странах Европейского Союза: тенденции и перспективы развития : монография / М. И. Пальчук ; под ред. действ. чл. НАПН Украины Н. Г. Ничкало ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых. - Киев : Квадрат, 2015. - 479 с. : рис.
347. ВА796470 Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник / Тамара Поніманська. - Київ : Академвидав, 2015. - 446, [1] с. - (Alma Mater+)
348. ВА796436 "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", міжнародна науково-практична конференція(10 ; 2015 ; Київ).Програма X Міжнародної науково-практичної конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", 19-21 листопада 2015 р., м. Київ, Україна / [Сх.-Євпроп. ін-т психології та ін.]. - Київ : [б. в.], 2015. - 68 с.
349. ВС59811 Путеводитель по фондам Отдела редких книг Российской национальной библиотеки / [Т. А. Афанасьева и др. ; под общ. ред. А. В. Лихоманова] ; Рос. нац. б-ка. - СПб. : Рос. нац. б-ка, 2015. - 138, [1] с. : цв.ил.
350. СТ7716 Страховий фонд документації. Порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації. - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - III, 15 с. - (Національний стандарт України)
351. ВА796133 Термінологія вправ основної гімнастики : навч. посіб. / Кіндрат В. К. [та ін.] ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 151 с. : рис. - (Бібліотека молодого вчителя фізичної культури)
352. ВА796526 Яцко Н.Б. PR та маніпуляції : практ. слов. / Наталя Яцко ; [ред. В. М. Карпенко]. - Київ : Вадим Карпенко, 2015. - 471 с.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка