Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка2/4
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4

Соціологія. Демографія
101. РА419238 Отріщенко Н. В. Застосування проективних методів у соціологічних дослідженнях: критерії надійності та валідності : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.02 / Отріщенко Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т соціології. - Київ, 2015. - 16 с.
102. Р129220 Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Статистика ринку товарів та послуг" для студентів напряму підготовки 6030506 "Прикладна статистика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Раєвнєва О. В., Чанкіна І. В., Мілевська Т. С.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 35 с. : табл.


Історія. Історичні науки
103. РА419189 Боримський В. В. Польсько-український союз 1920 р. в українській і польській історіографіях : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Боримський Віталій Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
104. РА419154 Вовк Н. С. Інформаційне забезпечення Української Галицької Армії (листопад 1918 р. - липень 1919 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Вовк Наталія Степанівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 20 с.
105. РА419220 Журавльов С. А. Рід Грушевських у культурно-освітньому і громадському житті України (друга половина XIX - перша третина XX століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Журавльов Святослав Андрійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
106. РА419044 Коханова О. О. Суспільно-політичне становище жінки в Радянській Україні (20 - 30-ті рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коханова Олена Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с.
107. РА419028 Кулініч М. Ю. Архівна україніка: історія повернення, типологія, джерельно-інформаційне значення (1991-2014 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кулініч Марія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 16 с.
108. РА419143 Мазурок О. М. Діяльність "Профорусу" на західноукраїнських землях у 1921-1926 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мазурок Ольга Михайлівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 20 с.
109. РА419225 Мудрієвська І. І. Становлення і розвиток співробітництва України з країнами Вишеградської групи (1991-2013 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мудрієвська Ірина Ігорівна ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. - Київ, 2015. - 18 с.
110. РА419190 Музика Ю. В. Громадська та науково-просвітницька діяльність Д. Л. Мордовця (1830-1905) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Музика Юрій Володимирович ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2015. - 19 с.
111. РА419054 Проць Н. В. Дворянство Харківської губернії другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Проць Наталія Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с.
112. РА419196 Сторожук І. А. Суспільно-політична та культурно-освітня діяльність духовенства Волинської губернії у 1804 - 1905 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сторожук Ірина Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
113. РА419152 Стрельбицька С. М. Громадсько-політична та науково-публіцистична діяльність Миколи Ганкевича (1867-1931 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Стрельбицька Сана Миколаївна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 20 с.
114. РА419128 Томаченко О. В. Політика України у галузі шкільної історичної освіти (1991-2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Томаченко Олександр Володимирович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с.
115. РА419005 Цуркан М. М. Етнографічні дослідження у Львові кінця 30-х - 50-ті роки XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Цуркан Мар'яна Михайлівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2015. - 19 с.
116. ВА796426 Асов А. И. Славянские боги и рождение Руси / А. И. Асов. - М. : Вече, 2000. - 542, [1] с. : ил. - (Великие тайны)
117. ВА796399 Ахрамеев В. Н. Токмак - взлёты и падения / В. Н. Ахрамеев. - Запорожье : Дикое Поле, 2015. - 259, [16] с. : цв. ил.
118. В349892/3 Бегунов, Юрий Константинович (1932 - 2014) История Руси. Т. 3: От начала XIII в. до Куликовской битвы (1380 г.) / [под общ. ред. архим. Сильвестра (С. П. Лукашенко)]. - СПб. : Контраст, 2014. - 427, [12] с. : ил.
119. ВА796420 Биобиблиография Юрия Константиновича Бегунова / [сост. К. Ю. Бегунов]. - СПб. : Контраст, 2015. - 126 с. : ил.
120. ВА796149 Воробей В. С. Горшколіпи. Маленька історія "маленької" батьківщини : краєзнав. замітки з історії сіл Трипутнян. сільради / Василь Воробей. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 103 с. : кольор. іл.
121. ВА796632 Десятник Е. Е. Из памяти сердца. 1935 - 1945 : [воспоминания] / Евсей Десятник. - Киев ; Днепропетровск : Середняк Т. К., 2016. - 143, [8] с. : фот.
122. СО33947 Жигало Б. Мнишин : нариси з історії села від давнини до наших днів : [іл. альб.] / протоієрей Богдан Жигало. - Сміла ; Черкаси : Тясмин, 2015. - 143, [1] с. : фотоіл.
123. ВС59806 Історія європейської цивілізації. Рим / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: Л. Д. Ципоренко та ін.]. - Харків : Фоліо, 2015. - 1030, [65] с. : кольор. іл.
124. ВА796403 Колесніченко-Братунь Н. Р. Співробітництво закордонних дипломатичних установ України з діаспорою : підручник / Н. Р. Колесніченко-Братунь ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. - Київ : ДАУ, 2015. - 262 с.
125. ВА796520 Кралюк П.М. Князі Острозькі / П. Кралюк, Я. Хаврук. - Харків : Фоліо, 2015. - 62, [1] с. - (Патріотична бібліотека)
126. ВА796137 Куромія Х. Зрозуміти Донбас / Хіроакі Куромія ; [пер. Олексій Панич]. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. - 141 с.
127. ВА796517 Леп'явко С. А. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка / С. Леп'явко. - Харків : Фоліо, 2015. - 62, [1] с. - (Патріотична бібліотека)
128. В355932/1 "500 лет Реформации и нового времени: 1517-2017", международная научная конференция (2015 ; Санкт-Петербург) Международная научная конференция: "500 лет Реформации и нового времени: 1517-2017" (К 500-летию Реформации Мартина Лютера 1517-2017), 16-17 апреля 2015 г. Вып. 1 (2015) . - 2015. - 223, 20 с. : ил.
129. ВА796424 Международный кризис 1939 года в трактовках российских и польских историков / [М. Волос и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. М. М. Наринского, д-ра ист. наук С. Дембского ; [пер.: Н. С. Дымшиц и др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 479, [1] с.
130. ВА796465 Мицик Ю. А. Іван Виговський / Ю. Мицик. - Харків : Фоліо, 2015. - 62, [1] с. - (Патріотична бібліотека)
131. ВА796422 Осипов В. Н. Предо мною икона и запретная зона. Уроки истории и наши проблемы / Владимир Осипов. - М. : Метагалактика : XXI век, 2007. - 447 с. - (Серия "Imperia Russia" : журнал "История" ; 6.2007 г.)
132. ВС59801 Пізнаємо Україну. 20 років Генеральній дирекції з обслуговування іноземних представництв : наук.-попул. нарис / Борис Гуменюк [та ін.] ; [наук. ред. Денисенко А. В., Шульга О. О.]. - Київ : [б. в.], 2012. - 413, [2] с. : іл. - (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 4)
133. ВС59805 Попович М. В. Кровавый век / Мирослав Попович. - Киев : Кордон, 2015. - 990, [1] с. : ил.
134. ВА796521 Савченко В. А. Павло Скоропадський / В. Савченко. - Харків : Фоліо, 2015. - 62, [1] с. - (Патріотична бібліотека)
135. ВА796464 Савченко В. А. Симон Петлюра / В. Савченко. - Харків : Фоліо, 2015. - 62, [1] с. - (Патріотична бібліотека)
136. ВС59830 Слипченко А. С. Дипломатическая кухня / Александр Слипченко. - Киев : Генер. дирекция по обслуживанию иностр. представительств, 2015. - 488, [4] с. : ил.
137. ВА796463 Сорока Ю. В. Безгетьмання та останній гетьман України / Ю. Сорока. - Харків : Фоліо, 2015. - 62, [1] с. - (Патріотична бібліотека)
138. ВА796519 Тагліна Ю. С. Михайло Грушевський / Ю. Тагліна. - Харків : Фоліо, 2015. - 62, [1] с. - (Патріотична бібліотека)
139. ВА796423 Томас Х. Гражданская война в Испании. 1931-1939 гг. / Хью Томас ; [пер. с англ. И. Полоцка]. - М. : Центрополиграф, 2003. - 571, [18] с. : фот.
140. ВА796522 Частій Р. В. Степан Бандера / Р. Частій. - Харків : Фоліо, 2015. - 62, [1] с. - (Патріотична бібліотека)
141. ВА796466 Яневський Д.Б. Роман Шухевич / Д. Яневський. - Харків : Фоліо, 2015. - 61, [2] с. - (Патріотична бібліотека)


Економіка. Економічні науки
142. РА419146 Бакуліна О. С. Мотивація персоналу сільськогосподарських підприємств в умовах реалізації євроінтеграційних пріоритетів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бакуліна Оксана Сергіївна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2015. - 20 с. : рис.
143. РА419176 Бальченко І. В. Інформаційна технологія планування робіт в автоматизованій системі управління сільськогосподарським підприємством : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бальченко Ірина Володимирівна ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2015. - 20 с. : рис.
144. РА419115 Бєлікова О. Ю. Концептуальні основи розвитку акціонерної форми господарювання промислових підприємств України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Бєлікова Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Київ, 2015. - 36 с. : рис., табл.
145. РА419219 Білан Т. Р. Методи та засоби економіко-математичного моделювання розвитку вугільної промисловості в умовах світового ринку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Білан Тетяна Романівна ; НАН України, Ін-т заг. енергетики. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
146. РА419019 Білоног А. П. Пенсійне страхування як джерело інвестицій в економіку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Білоног Артем Петрович ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
147. РА419103 Височан О. С. Розвиток теорії та методології обліку у суб'єктів туристичної діяльності : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Височан Олег Степанович ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2015. - 40 с. : рис., табл.
148. РА419109 Власенко Т. О. Економічна ефективність підприємств інтенсивного птахівництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Власенко Тетяна Олексіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 21 с. : табл., рис.
149. РА419245 Гінзула М. Я. Регіональний еколого-географічний аналіз промислового природокористування (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гінзула Мар'яна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
150. РА419204 Глущенко М. М. Розвиток механізмів фінансової підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Глущенко Максим Михайлович ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
151. РА419242 Голович Н. М. Економічна безпека функціонування сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Голович Надія Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
152. РА419237 Гребенник Г. В. Організація використання рекреаційного потенціалу землекористування територій природно-заповідного фонду : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Гребенник Ганна Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
153. РА419208 Дідківська О. Г. Оцінювання конкурентоспроможності випускників системи професійної освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Дідківська Олена Григорівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - Київ, 2015. - 20 с. : табл., рис.
154. РА419260 Дружиніна В. В. Стратегічні імперативи забезпечення збалансованості місцевого ринку праці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Дружиніна Вікторія Валеріївна ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). - Вінниця, 2015. - 39 с. : рис., табл.
155. РА419205 Захарова Д. С. Ефективність виробництва органічної продукції сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Захарова Дарина Сергіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2015. - 20 с.
156. РА419175 Зянько В. В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20, [1] с.
157. РА419177 Кармазіна Н. В. Макроекономічне регулювання розвитку промисловості в регіонах України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Кармазіна Наталія Вячеславівна ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2015. - 40 с. : рис., табл.
158. РА419129 Корнєєв М. В. Методологічні засади оцінювання та регулювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Корнєєв Максим Валерійович ; Укр. акад. банк. справи. - Суми, 2015. - 39 с. : рис., табл.
159. РА419258 Коростелін М. О. Формування готовності майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності до попередження конфліктів у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коростелін Михайло Олександрович ; ПВНЗ "Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля". - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
160. РА419113 Кравченко О. О. Фінансове планування на основі сценарних прогнозів на залізничному транспорті : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Кравченко Ольга Олексіївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ, 2015. - 40 с. : рис., табл.
161. РА419127 Кравчук А. О. Управління розвитком діяльності суб'єктів сільського зеленого туризму : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кравчук Алла Олексіївна ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2015. - 20 с. : рис.
162. РА419118 Крап-Спісак Н. П. Методологічні основи керування конфігураціями туристичних потоків в системі управління проектами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Крап-Спісак Наталія Павлівна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів, 2015. - 22 с. : табл., рис.
163. РА419120 Крутій І. А. Мотивація управлінського персоналу на підприємствах малого бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крутій Ірина Анатоліївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2015. - 20 с. : табл.
164. РА419081 Кузнецова Ю. А. Розвиток маркетингу інновацій аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кузнецова Юлія Анатоліївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2015. - 20 с. : табл., рис.
165. РА419017 Кузнєцов Е. А. Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Кузнєцов Едуард Анатолійович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 42 с. : рис., табл.
166. РА419039 Лаушкін О. М. Трансформація зайнятості в новій економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Лаушкін Олексій Миколайович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
167. РА419097 Лукьяненко Е. Ю. Механизмы государственного влияния на процессы информатизации общества : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Лукьяненко Евгения Юрьевна ; Донец. гос. ун-т упр. - Донецк, 2015. - 20 с. : рис.
168. РА419087 Ляшок Я. О. Збалансований розвиток галузей забезпечення життєдіяльності населення в контексті формування соціально-орієнтованої економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Ляшок Ярослав Олексндрович ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 36, [1] с. : рис.
169. РА419259 Мартиненко М. Ю. Формування культури самостійної роботи майбутніх економістів засобами дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мартиненко Марина Юріївна ; ПВНЗ "Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля". - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
170. РА419059 Мельниченко С. І. Державне фінансове регулювання економічного розвитку країни : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мельниченко Сергій Іванович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 19, [1] с.
171. РА419110 Муравський О. А. Формування і використання оборотних коштів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Муравський Олексій Андрійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 23 с. : рис.
172. РА419071 Мусій Я. М. Злиття і поглинання як чинник забезпечення конкурентоспроможності банківських установ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мусій Ярослав Мирославович ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
173. РА419198 Павленко В. П. Методологічні засади державного регулювання національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Павленко Володимир Петрович ; Н.-д. екон. ін-т. - Київ, 2015. - 36 с. : рис.
174. РА418997 Подмазко О. М. Організаційно-економічні засади детінізації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Подмазко Олексій Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
175. РА419119 Прохоренко О. В. Управління аутсорсингом на машинобудівному підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Прохоренко Олена Вікторівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
176. РА419057 Пучко А. О. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Пучко Анна Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 19 с.
177. РА419141 Рій І. Ф. Еколого-економічні засади формування інвестиційної привабливості земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Рій Іван Федорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 20 с. : табл.
178. РА419187 Рогоза Н. А. Інформаційне забезпечення ефективного розвитку аграрного сектору : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Рогоза Наталія Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
179. РА419140 Рудь В. В. Формування доданої вартості в умовах вертикальної інтеграції підприємств м'ясопереробної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рудь Віта Вікторівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2015. - 20 с. : рис.
180. РА419063 Садчиков В. С. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку рослинництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Садчиков Віктор Сергійович ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2015. - 20 с. : рис., табл.
181. РА419157 Сальникова Т. В. Фінансове забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сальникова Тетяна Валеріївна ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2015. - 20, [1] с.
182. РА419167 Сидорук І. С. Формування та реалізація регіональних програм підтримки малого підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Сидорук Ірина Сергіївна ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2015. - 20 с. : рис.
183. РА419027 Сирота В. С. Функціональні та інституційні аспекти антикризового менеджменту в банківських установах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сирота Вадим Сергійович ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2015. - 19 с.
184. РА419082 Скурська В. А. Мотиваційний механізм управління трудовим потенціалом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Скурська Валентина Анатоліївна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 21 с. : рис.
185. РА419139 Смочко В. Ю. Соціально-економічні механізми підвищення якості життя населення регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Смочко Валерія Юріївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
186. РА419252 Сопоцько О. Ю. Механізм управління постачаннями швидкопсувних вантажів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сопоцько Ольга Юріївна ; Нац. трансп. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
187. РА419107 Сорокін О. Г. Регулювання соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Сорокін Олександр Геннадійович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с. : рис., табл.
188. РА418982 Суторміна А. М. Валютне регулювання у забезпеченні економічного розвитку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Суторміна Альона Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
189. РА419224 Телебєнєва Є. Ю. Суспільно-географічне дослідження соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Харківської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Телебєнєва Євгенія Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
190. РА418984 Толстошеєва А. В. Забезпечення безпеки кредитної діяльності банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Толстошеєва Анастасія Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
191. РА419222 Харченко Т. О. Економічне обґрунтування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харченко Тетяна Олександрівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2015. - 20 с.
192. РА419235 Хлевний А. О. Моделі, метод та інформаційна технологія управління технологічною підготовкою виробництва машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хлевний Андрій Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
193. РА419162 Цибульська Ю. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку транскордонних ринків праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Цибульська Юлія Орестівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього. - Львів, 2015. - 21 с. : рис.
194. РА418990 Чемерис В. А. Інноваційні основи формування та розвитку інфраструктури аграрного ринку регіону : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Чемерис Василь Антонович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів, 2015. - 40 с. : рис.
195. РА419088 Шевцова О. О. Державне регулювання довгострокового економічного розвитку старопромислових регіонів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Шевцова Ольга Олегівна ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 20, [1] с. : табл., рис.
196. РА419098 Шевченко Д. С. Государственное регулирование развития нетрадиционной и возобновляемой энергетики в Украине : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Шевченко Дмитрий Станиславович ; Донец. гос. ун-т упр. - Донецк, 2015. - 20 с. : рис.
197. РА419108 Шевчук А. А. Фінансовий контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів місцевих бюджетів та їх прогнозуванням : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шевчук Андрій Андрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 24 с. : рис.
198. РА419114 Шепелюк В. А. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль корпоративних прав: організація та методика : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Шепелюк Віра Анатоліївна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Київ, 2015. - 19 с.
199. СО33944 "Актуальні тренди економічного розвитку України", всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю з нагоди 50-річчя економічної освіти на Миколаївщині(2015 ; Миколаїв).Актуальні тренди економічного розвитку України. Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю з нагоди 50-річчя економічної освіти на Миколаївщині, 27-29 травня 2015 року : матеріали / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України [та ін.]. - Миколаїв : НУК, 2015. - 132 с. : рис., табл. - (Науково-технічні конференції / Нац. ун-т кораблебудування)
200. ВА796626 Закономірності розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного середовища : монографія / [О. В. Горняк та ін. ; за заг. ред. О. В. Горняк] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки і механіки. - Одеса : ОНУ, 2015. - 214 с. : рис., табл.
201. ВС59810 Иванникова Н. Н. Подбор торгового персонала / Н. Н. Иванникова, А. Н. Кошелев. - М. : Журн. "Управление персоналом", 2006. - 96 с. : рис., табл.
202. ВА796633 Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади : монографія / [Лупенко Ю. О. та ін.] ; за ред. М. Ф. Кропивка, В. В. Россохи ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ ІАЕ, 2015. - 482 с. : рис., табл.
203. ВА796462 Кваша Т. К. Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід формування та перспективи застосування : [монографія] / Кваша Т. К., Мусіна Л. А. ; Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. - Київ : УкрІНТЕІ, 2015. - 279 с. : рис., табл.
204. ВА796467 Криза банківської системи: причини і шлях виходу : матеріали наук.-практ. конф., 10 черв. 2015 р., м. Київ / Асоц. укр. банків, Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [відп. ред. С. М. Аржевітін]. - Київ : УБС НБУ, 2015. - 143 с. : фот.
205. ВА796634 Мельниченко С. В. Управління бізнес-процесами в туризмі : монографія / С. В. Мельниченко, К. А. Шеєнкова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2015. - 263 с. : рис., табл.
206. ВА796412 Методические рекомендации к самостоятельной работе по учету доходов, расходов и результатов деятельности по учебной дисциплине "Финансовый учет-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" всех форм обучения / Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца ; [сост.: Маляревский Ю. Д. и др.]. - Харьков : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. - 50 с. : табл.
207. ВА796411 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Математична статистика та опрацювання даних" для студентів галузі знань 0515 "Видавничо-поліграфічна справа" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Клебанова Т. С., Гур'янова Л. С., Чаговець Л. О.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 62 с. : рис., табл.
208. Р129222 Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Орлов П. А., Рубан В. В.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 30 с. : табл.
209. Р129221 Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Менеджмент міжнародного туризму" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. О. О. Ястремська]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 38 с. : табл.
210. ВА796413 Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Стратегічне управління" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Ястремська О. М.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 63 с. : табл.
211. Р129216 Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять з навчальної дисципліни "Теорія управління безпекою соціальних систем" для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Отенко І. П., Москаленко Н. О.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 18 с. : табл.
212. Р129218 Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій на автотранспортних підприємствах з навчальної дисципліни "Облік за видами економічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Пасенко Н. С., Горяєва М. С.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 30 с. : табл.
213. ВА796628 Наднаціональна виробнича інфраструктура в умовах нестабільності глобального розвитку (тенденції, проблеми, перспективи) : колект. монографія / [А. В. Рибчук та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Рибчука А. В. ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. - 362 с. : рис., табл. - (Університетська бібліотека)
214. Р129223 Практичні завдання з навчальної дисципліни "Управління розвитком соціально-економічних систем" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Раєвнєва О. В., Бровко О. І., Дериховська В. І.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 47 с. : рис., табл.
215. ВА796523 "Відродження і розвиток сільських територій та господарювання на землі за кругообігом відновлювальних ресурсів, як головна складова відродження України", всеукраїнська науково-практична конференція(2015 ; Київ).Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Відродження і розвиток сільських територій та господарювання на землі за кругообігом відновлювальних ресурсів, як головна складова відродження України", 27 травня 2015 року / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти, НДІ верховенства права і правосуддя, Всеукр. громад. орг. "Перша всеукр. с.-г. дорад. служба". - Київ : Міленіум, 2015. - 111 с. : рис., табл.
216. ВА796147 Транспортний комплекс України : нац. доп. / [Берестеннікова О. М. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Котлубай О. М. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. - 176 с. : рис., табл.
217. ВА796148 Шершун М. Економіка лісового господарства : навч. посіб. / Микола Шершун, Марія Плескач ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 183 с. : рис., табл.
218. Р129219 Що таке учасницьке бюджетування / Mistosite. - [Б. м. : б. в.], [201-?]. - 11 с. : рис., табл.
219. ІВ221095 2006 U.S. Master tax guide®. - Chicago : CCH, 2005. - 863 p. : tab. - (The U. S. Master™ Guide series)
220. /T. P. 1.2 ACCA textbook. Paper 1. 2: Financial information for management. - 2001. - XXIII, 551 p. : fig., tab. - (Professional examinations)
221. /T. P.3.6. Pt. 3 ACCA textbook. Pt. 3, Paper 3.6: Advanced corporate reporting (international stream). - 2001. - XVII, 517 p.
222. С11534/S.S. P.1.1,1 ACCA. Paper 1.1, vol. 1: Preparing financial statements (international stream). - 2002. - Pag. var.
223. /S.S. P.1.1,2 ACCA. Paper 1.1, vol. 2: Preparing financial statements (international stream). - 2002. - Pag. var.
224. /S.S. P.3 ACCA. Paper P.3: Business analysis. - 2007. - Pag. var.
225. /S.S. P.2 ACCA. Paper P2: Corporate reporting (international). - 2008. - Pag. var.
226. /S.Q. P.4 ACCA. Paper P4: Advanced financial management. - 2008. - Pag. var.
227. /S.S. P.4 ACCA. Paper P4: Advanced financial management. - 2008. - Pag. var.
228. ІВ221156 Advanced international taxation : summer inst. in taxation, July 17-18, 2008, New York / New York univ., School of continuing and professional studies, Dep. of accounting, taxation and legal progr. ; chair: William B. Sherman. - New York : New York Univ., 2008. - Pag. var.
229. С11531/Р1 Approved text for the professional qualification. Paper P1: Professional accountant (PA) : the compl. text 2007/08. - [2008?]. - Q.10, A.34 p.
230. ІР8786 From cost reduction to cost optimisation : views from the market one year on. - London : Ernst & Young, 2010. - 9 l.
231. ІВ221153 IFRS™ / US GAAP comparison : a comparison between Intern. financial reporting standards and US GAAP by the Financial reporting group of Ernst & Young / David Cook [et al.] ; Intern. accounting standards comm. found. - London : Ernst & Young, 2005. - XXXIII, 882 p.
232. ІВ221157 Introduction to partnerships : summer inst. in taxation, July 21-23, 2008, New York / New York Univ., School of continuing and prosessional studies, Dep. of accounting and legal progr. ; chair: James A. Gouwar. - New York : New York Univ., 2008. - Pag. var.
233. ІР8788 Managing performance through famine and feast. The CFO's role as "economic advisor" : [report]. - [London] : Ernst & Young, 2011. - 19, [2] l. : ill.
234. ІВ221158 Posner S. F. 2008 federal tax course : a guide for the tax practitioner / Susan Flax Posner. - Chicago : CCH, 2007. - Pag. var.
235. ІВ221154 Posner S. F. 2009 federal tax course : a guide for the tax practitioner / Susan Flax Posner. - Chicago : CCH, 2008. - Pag. var.
236. ІВ221155 Posner S. F. 2010 federal tax course : a guide for the tax practitioner / Susan Flax Posner. - Chicago : CCH, 2009. - Pag. var.
237. ІВ221097 Shim J. K. U.S. Master™ finance guide / Jae K. Shim. - Chicago : CCH, 2005. - XII, 739 p. - (U.S. Master™ guide series)
238. ІВ221092 Top accounting issues for 2008 CPE course / [ed.: Colleen Neuharth McClain]. - Chicago : CCH, 2007. - VII, 295 p. : tab.
239. ІВ221093 Top accounting issues for 2009 CPE course / [ed.: Colleen Neuharth McClain]. - Chicago : CCH, 2008. - VII, 279 p.
240. ІВ221094 Top accounting issues for 2010 CPE course / [ed.: Colleen Neuharth McClain]. - Chicago : CCH, 2009. - XI, 295 p. : tab.
241. ІР8787 Wealth under the spotlight : tax administration without borders. - [London] : Ernst & Young, 2010. - 39 p. : ill.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка