Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка5/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.02 Mb.
1   2   3   4   5

Мистецтво. Мистецтвознавство
610. ВА795380 Баканурский А. Театр как эскейп : [исслед. очерк] / Анатолий Баканурский. - Одесса ; Херсон : Гринь Д. С. [изд.], 2015. - 118 с.
611. ВС59708 Бугаєва О. В. Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921-1931): біографічний словник : наук. довід. / Олена Бугаєва ; [наук. ред. В. І. Попик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. - 344, [3] с. - (Із історії музичної спадщини України)
612. ВС59671 Вечерський В. Замки та Фортеці України / Віктор Вечерський ; основ. фотозйомка Сергія Тарасова. - Київ : Балтія- Друк, 2015. - 151 с. : фот. кольор.
613. ВА795408 Войтович В.М. Томаш Оскар Сосновський. Скульптура класицизму : [дослідження] / Валерій Войтович. - Рівне : В. Войтович [вид.], 2015. - 299 с. : іл.
614. СО33875 Вотинов М. А. Реновация и гуманизация общественных пространств в городской среде : монография / М. А. Вотинов ; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. - Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. - 153 с. : ил.
615. С11319/5 Дзвони в історії і культурі народів світу. Вип. 5: Матеріали V міжнародної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції, 22 серпня 2015 р., Луцьк / Упр. культури Волин. облдержадмін., Адмін. Держ. іст.-культур. заповідника у м. Луцьку ; [уклад. Галина Марчук]. - 2015. - 142 с. : іл.
616. СО33874 Кафедра живопису ХДАДМ: традиції та сучасність : [ювіл. альб.-кат.] / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, Ф-т образотвор. мистецтва ; [упоряд.: М. І. Деркач, В. Ю. Гальченко ; редкол.: В. Л. Ганоцький та ін.]. - Харків : ХДАДМ, 2015. - 239 с. : іл.
617. АО273110 Коляда І. Микола Лисенко / І. Коляда, Ю. Коляда, С. Вергун. - Харків : ПЕТ, 2015. - 126, [1] с.
618. СО33884 Копитіна Н. Ф. Чарівний пензлик. 4 клас : альб. [з образотвор. мистецтва] / [Копитіна Н.]. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2015. - 64 с. : кольор. іл. - (Нова програма)
619. ВА795300 Кравченко А. І. Культурологічні виміри камерно-інструментального мистецтва Одеси (кінець XX - початок XXI століть) : монографія / Анастасія Кравченко ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2015. - 215 с. : ноти
620. ВС59680 Людвигсен-Кайзер У. Большой самоучитель рисования : пейзажи, растения, натюрморты, животные / Уте Людвигсен-Кайзер ; [пер. с нем. Н. Спесивцевой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 127 с. : ил.
621. ВС59679 Людвігсен-Кайзер У. Великий самовчитель малювання : пейзажі, рослини, натюрморти, тварини / Уте Людвігсен-Кайзер ; [пер. з нім. Н. Спесивцевої, Р. Ставицького]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 127 с. : іл.
622. Р128989 Міляєва Людмила Семенівна : бібліогр. покажч. / Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури, Б-ка ; [упоряд.: Н. О. Матвєєва, О. Ю. Щербак ; авт. вступ. ст. : О. К. Федорук, Т. В. Кара-Васильєва]. - Київ : [б. в.], 2015. - 47 с. : іл. - (Викладачі НАОМА - ювіляри ; вип. 2)
623. ВА795454 Тенденція розвитку дзвонового і карильйонного мистецтва в Україні : матеріали наук. семінару-тренінгу, 14 черв. 2015 р., с. Гошів Долин. р-ну, Івано-Франків. обл. / Василіян. монастир Преображення Господнього на Ясній Горі, Наук.-метод. центр дзвон. мистецтва Волин. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам'яток історії і культури ; [уклад. Г. С. Марчук]. - Луцьк : Твердиня, 2015. - 63 с.
624. СО33864 Яців Р. М. Оленка Ґердан-Заклинська (1916-1999): життя у мистецтві : матеріали до історії укр. мистецтва XX ст. / Роман Яців ; Львів. нац. акад. мистецтв. - Львів : Растр-7, 2015. - 151 с. : іл.
625. ІВ220785 Oblikovatelji sjećanja. Fotografi i dizajneri Dubrovačkih ljetnih igara : izložba : 11. srpnja - 19. kolovoza 2014. - Dubrovnik : Dubrovačke ljetne igre : Muzej za umjetnost i obrt iz Zagreba, 2014. - 87 s. : fot.


Філософські науки. Психологія
626. РА418384 Якимчук О. І. Філософсько-когнітивні засади розвитку національного простору освіти : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Якимчук Оксана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
627. ВА795592 Ананьева Е. П. Мультикультурализм и толерантность как социально-философские концепции образовательного пространства : монография / Е. П. Ананьева. - [Одесса] : [ВМВ], [2015]. - 321 с.
628. ВА795350 Бородій Д. І. Робота практичного психолога з батьками : [навч.-метод. посіб.] / Бородій Д. І., Корнят В. С. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Растр-7, 2015. - 229 с. : іл.
629. В355895/1 Сафонова М. В. Возрождение пространства. Мир животных. Кн. 1: Обращение / Сафонова М. В., Елифёрова М. Н. - 2015. - 119 с.
630. ВА795402 Кові Ш. 7 [сім] звичок високоефективних підлітків : путівник підлітка до успіху / Шон Кові ; пер. з англ. Ростислав Паранько. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 251 с. : іл.
631. ВА795219 Литвинова В. Я. Практикум по психологии: исследование познавательных процессов : учеб. пособие / В. Я. Литвинова ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2015. - 56 с. : табл.
632. ВА795591 Луценко Н. Ю. Лімінальна експансія мережевого простору : монографія / Наталія Луценко. - Київ : Леся, 2015. - 207 с.
633. ВА795313 Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів : монографія / [Баришполець О. Т. та ін.] ; за наук. ред. Л. А. Найдьонової, Н. І. Череповської ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 346, [1] с. : рис., табл.
634. ВА795481 Моисеев И.К. Развитие и смысл. Идеальная реальность : пер. з укр. / Игорь Моисеев. - Киев : УкрСІЧ, 2015. - 388 с. - (Дневники ХХ-XXI ст. ; т. 3)
635. ВА795349 Професійна самотність та її корекція у рятувальників ДСНС України : монографія / [Т. Ю. Довбій та ін.] ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 163 с. : рис., табл.
636. ВА795432 Співак Л. М. Психологія розвитку національної самосвідомості особистості в юності : монографія / Л. М. Співак ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2015. - 299 с. : рис., табл.
637. ВА795407 Стрелкова А. Ю. Буддизм: філософія порожнечі : [монографія] / А. Ю. Стрелкова ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 403, [5] с. : іл.
638. В355889/2 Тарасов, Алексей Структура научных парадигм. Т. 2: Парадигмы космологии. - 2015. - 125 с. : рис.
639. ВА795178 Титаренко Т. М. Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності : монографія / Т. М. Титаренко, О. М. Кочубейник, К. О. Черемних ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 204, [1] с.
640. ВА795502 Ткалич М. Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : монографія / Ткалич Маріанна Григорівна ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Запоріжжя : ЗНУ, 2015. - 313 с. : рис., табл.
641. ІВ220782 "Filozofija i tjelesnost", simpozij(2014 ; Zagreb).Simpozij Filozofija i tjelesnost : Zagreb, 27. - 29. studenoga 2014 / Hrvatsko filoz. društvo ; [ured. Hrvoje Jurić]. - Zagreb : Hrvatasko filoz. društvo, 2014. - 89 s.
642. ІВ220783 "Sveučilište, filozofija, obrazovne politike", studentski filozofski simpozij(4 ; 2014 ; Osijek).Sveučilište, filozofija, obrazovne politike : 4. studentski filoz. simp. / Udruge studenata filozofije "logOS", Ods. za filozofiju Filoz. fak. Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Hrvatskog filoz. društva ; [ured. Luka Matić, Demian Papo]. - Osijek : Filozofski fak. Sveučilišta Josipa Jurja Strossmaera u Osijeku, 2014. - 79 s.

Нові надходження періодичних продовжуваних видань до Національної Бібліотеки України ім. Вернадського з 23.11.2015 до 29.11.2015Природничі науки в цілому. Екологія

1

Актуальні питання природничо-математичної освіти - 2014, № 4

Ж74301/2014/4

Біологічні науки

1

Бранта - 2015, № 18

Ж69829/2015/18

2

Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного інституту ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин - 2015, № 16: №1

Ж72108/2015/16: №1

Техніка. Технічні науки

1

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". № 39(1148): Нові рішення в сучасних технологіях / редкол.сер.: Є. І. Сокол (відп. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж29210/2015/39

2

Вісник Львівської комерційної академії; Сер Серія: : Товарознавча - 2015, № 15

Ж69765:Тов./2015/15

Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

1

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". № 37(1140): Радіофізика та іоносфера / редкол.: В. О. Пуляєв (відп. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж29210/2015/37

2

Автоматизированные системы управления и приборы автоматики - 2014, № 169

Ж29985/2014/169

3

Электротехнические и компьютерные системы - 2015, № 19

Ж29197/2015/19

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

1

Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій - 2015, № 47; Т.1

Ж68821/2015/47; Т.1

2

Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій - 2015, № 47; Т.2

Ж68821/2015/47; Т.2

3

Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі - 2014, № 2

Ж72978/2014/2

Будівництво

1

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури - 2014, № 10

Ж69446/2014/10

2

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури - 2014, № 9

Ж69446/2014/9

3

Містобудування та територіальне планування - 2015, № 56

Ж69861/2015/56

4

Містобудування та територіальне планування - 2015, № 57

Ж69861/2015/57

5

Науковий вісник будівництва - 2015, № 3

Ж69382/2015/3

6

Проблеми розвитку міського середовища - 2015, № 1

Ж73773/2015/1

7

Проблеми розвитку міського середовища - 2015, № 2

Ж73773/2015/2


Транспорт

1

Автоматизация судовых технических средств - 2015, № 21

Ж69582/2015/21

2

Автомобильный транспорт - 2014, № 35

Ж70158/2014/35

3

Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета - 2014, № 67

Ж69103/2014/67

Сільське та лісове господарство

1

Економіка та управління АПК - 2015, № 1

Ж73676/2015/1

Медицина. Медичні науки

1

Гастроентерологія - 2015, № 3

Ж63141/2015/3

Соціологія. Демографія

1

Витрати і ресурси домогосподарств України у ... році - 2015, № 2015; 1 кв.

Ж72521/2015/2015; 1 кв.

2

Полілог - 2015, № 2

Ж74405/2015/2

3

Сільське господарство України - 2015, № 2014

Ж72783/2015/2014

Історія

1

Вісник Інституту археології - 2014, № 9

Ж73638/2014/9

2

Вісник Львівського університету Серія: : Міжнародні відносини - 2014, № 35

Ж28852:Міжнар.відн./2014/35

3

Вісник Львівського університету Серія: : Міжнародні відносини - 2014, № 36; Ч.1

Ж28852:Міжнар.відн./2014/36; Ч.1

4

Гуржіївські історичні читання - 2014, № 7

Ж74055/2014/7

5

Гуржіївські історичні читання - 2014-2015, № 8-9

Ж74055/2014-2015/8-9

6

Гуржіївські історичні читання - 2015, № 10

Ж74055/2015/10

7

Маґістеріум. Вип. 60: Археологічні студії / редкол. тем. вип.: В. І. Клочко (голова) [та ін.]. - 2015

Ж70430/2015/60

Економіка. Економічні науки

1

Вісник Одеського національного університету. Т. 20, Вип. 1/1: Економіка / редкол. вип.: О. В. Горняк (наук. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж69659/2015/20/1/1

2

Вісник Одеського національного університету. Т. 20, Вип. 1/2: Економіка / редкол. вип.: О. В. Горняк (наук. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж69659/2015/20/1/2

3

Вісник Одеського національного університету. Т. 20, Вип. 2/1: Економіка / редкол. вип.: О. В. Горняк (наук. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж69659/2015/20/2/1

4

Вісник Одеського національного університету. Т. 20, Вип. 2/2: Економіка / редкол. вип.: О. В. Горняк (наук. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж69659/2015/20/2/2

5

Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т. 16, Вип. 295: Актуальні проблеми розвитку зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності. - 2015

Ж70751:Екон./2015/16/295

6

Наукові записки НаУКМА. Т. 172: Економічні науки / редкол. тем. вип.: І. Г. Лук'яненко (голова) [та ін.]. - 2015

Ж69184/2015/172

7

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації - 2015, № 1

Ж73406/2015/1

8

Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : Економічні науки - 2015, № 1

Ж70622/2015/1

9

Вісник Львівської комерційної академії Серія:  : Економічна - 2015, № 47

Ж69765:Ек./2015/47

10

Вісник Львівської комерційної академії Серія:  : Економічна - 2015, № 48

Ж69765:Ек./2015/48

11

Дайджест цін товарів на світових ринках - 2015, № 42

Ж74387/2015/42

12

Економіка транспортного комплексу - 2015, № 25

Ж70345/2015/25

13

Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг - 2014, № 2

Ж72967/2014/2

14

Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету] : Економічні науки - 2015, № 28; Ч.2

Ж70766:Ек.н./2015/28; Ч.2

15

Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету] : Економічні науки - 2015, № 28; Ч.3

Ж70766:Ек.н./2015/28; Ч.3

16

Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету] : Економічні науки - 2015, № 28; Ч.4

Ж70766:Ек.н./2015/28; Ч.4

17

Науковий вісник Академії муніципального управління Серія:  : Управління - 2015, № 2

Ж72914:Упр./2015/2

18

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі Серія:  : Економічні науки - 2014, № 6

Ж70791:Екон.н./2014/6

19

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : Економічні науки - 2013, № 2(7); Т.2

Ж62509/екон.н./2013/2(7); Т.2

20

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : Економічні науки - 2014, № 1(8); Т.2

Ж62509/екон.н./2014/1(8); Т.2

21

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : Економічні науки - 2014, № 2(9)

Ж62509/екон.н./2014/2(9)

22

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : Економічні науки - 2015, № Спецвип.

Ж62509/екон.н./2015/Спецвип.

23

Продуктивність агропромислового виробництва : Економічні науки - 2015, № 27

Ж72817/2015/27

24

Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління - 2015, № 2; Вип.1/3

Ж71950/2015/2; Вип.1/3

25

Торгівля, комерція, підприємництво - 2015, № 18

Ж69652/2015/18

26

Управління розвитком складних систем - 2015, № 21; Ч.1

Ж73886/2015/21; Ч.1

27

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин - 2014, № 32

Ж69308/2014/32

Держава і право. Юридичні наукии

1

Альманах міжнародного права - 2015, № 8

Ж73864/2015/8

2

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ - 2015, № 2

Ж69872/2015/2

3

Збірник наукових праць Національної Академії державного управління при Президентові України - 2014, № 1/2014

Ж69866/2014/1/2014

4

Збірник наукових праць Національної Академії державного управління при Президентові України - 2014, № 2/2014

Ж69866/2014/2/2014

5

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія:  : Юриспруденція - 2015, № 13; Т.1

Ж74042:Юр./2015/13; Т.1

6

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія:  : Юриспруденція - 2015, № 13; Т.2

Ж74042:Юр./2015/13; Т.2

7

Науковий вісник Херсонського державного університету Серія:  : Юридичні науки - 2015, № 2; Т.1

Ж73149:Юр.н./2015/2; Т.1

8

Науковий вісник Херсонського державного університету Серія:  : Юридичні науки - 2015, № 2; Т.3

Ж73149:Юр.н./2015/2; Т.3

Культура. Наука. Освіта

1

Наукові записки НаУКМА. Т. 166: Теорія та історія культури / редкол. темат. вип.: М. А. Собуцький (голова) [та ін.]. - 2015

Ж69184/2015/166

2

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля - 2014, № 4(211); Ч.2

Ж69301/2014/4(211); Ч.2

3

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника - 2014, № 6

Ж68513/2014/6

4

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського Серія:  : Педагогічні науки - 2015, № 3

Ж72496:Пед.н./2015/3

5

Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія:  : Педагогіка та психологія - 2015, № 2

Ж25548:Пед., Психол./2015/2

6

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського - 2015, № 41

Ж70113/2015/41

7

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах - 2015, № 40

Ж73744/2015/40

8

Педагогічний альманах - 2015, № 26

Ж73247/2015/26

Філологічні науки. Художня література

1

Смаль-Стоцький С. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 1965, Т.179: Т.Шевченко : Інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. - 1965

Ж67866/1965/179

Мистецтво. Мистецтвознавство

1

Вісник Львівської національної академії мистецтв - 2014, № 25

Ж68127/2014/25

2

Вісник Львівської національної академії мистецтв - 2015, № 26

Ж68127/2015/26

3

Мистецтвознавчі записки - 2015, № 27

Ж72102/2015/27

Філософські науки. Психологія

1

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури - 2015, № 34

Ж70175/2015/34

2

Філософія. Культура. Життя - 2014, № 41

Ж69569/2014/41

3

Філософія. Культура. Життя - 2015, № 42

Ж69569/2015/42
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка