Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка1/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.02 Mb.
  1   2   3   4   5
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 23.11.2015 до 29.11.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.
Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

Нових надходжень за цією темою немає
Природничі науки в цілому
1. РА418330 Пляцук Д. Л. Прогнозна оцінка техногенного навантаження на атмосферне повітря в промислових регіонах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пляцук Дмитро Леонідович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського . - Кременчук, 2015. - 22 с. : рис., табл.
2. ВА795427 Аномальные зоны : [самые загадочные места планеты]. - Киев : Пресс-Курьер Украина, 2015. - 159 с. : ил. - (Тайны XX века. Золотая серия ; спецвып. 5/С)
3. Р128908 Волкова А. Д. Природознавство. 2 клас : зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : [навч. посіб.] / А. Д. Волкова. - Київ : Оріон, 2015. - 31 с. : іл. - (Перевірка предметних компетентностей)
4. ВА795605 Грущинська І. В. Зошит друга природи. 4 клас : [навч. посіб.] / Ірина Грущинська. - Київ : Освіта, 2015. - 64 с. : табл., кольор. іл. - (За новою програмою)
5. СО33868 "Екологія. Людина. Суспільство", міжнародна науково-практична конференція(18 ; 2015 ; Київ).Екологія. Людина. Суспільство. XVIII Міжнародна науково-практична конференція : зб. тез доп. / [уклад. Д. Е. Бенатов]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 198, [2] с. : рис.
6. ВА795604 Коршевнюк Т. В. Природознавство. 5 [клас] : робоч. зошит : до підруч. "Природознавство. 5 клас" авт. Т. В. Коршевнюк, В. І. Баштовий / Т. В. Коршевнюк, О. Г. Ярошенко, В. І. Баштовий. - Київ : Генеза, 2015. - 96 с. : рис., табл.
7. ВА795355 Радловська К. О. Локальний моніторинг довкілля для адміністративних районів і територіальних громад : монографія / Катерина Радловська ; за ред. д-ра техн. наук О. С. Волошкіної ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Петраш К. Т. [вид.], 2015. - 184 с. : рис., табл.
8. ВА795195 Шилова Т. О. Міська екологія : навч. посіб. для студентів спец. 7.060101103 "Міське будівництво та господарство" освіт.-кваліфікац. рівня "спеціаліст" / Т. О. Шилова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, ВСП "Ін-т післядиплом. освіти". - Київ : КНУБА, 2015. - 199 с. : рис.
9. ВА795268 Яковлева Є. В. Зошит для практичних робіт, практичних занять, дослідницького практикуму, міні-проектів. 5 клас. Природознавство / Є. В. Яковлева, Т. О. Сало. - Харків : Весна, 2015. - 95 с. : іл., табл.
10. ІВ220958 Local responses to global challenges. Proceedings of Forum Carpaticum / ed. by Ivan Kruhlov and Bohdan Prots. - Lviv : Ukrainskyi bestseler, 2014. - 119 p. : fig. - (Science for the Carpathians ; 4)


Фізико-математичні науки
11. РА418356 Андросюк М. С. Вдосконалення технології вирощування злитків напівізолюючого арсеніду галію великого діаметру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Андросюк Максим Степанович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук, 2015. - 24 с. : рис., табл.
12. РА418377 Кульментьєв О. І. Ідентифікація структури твердих тіл на основі ядерно-фізичних методів та комп'ютерного моделювання : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Кульментьєв Олександр Іванович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. - Харків, 2015. - 35 с. : рис.
13. РА418334 Нарадовий В. В. Моделювання внутрішніх та поверхневих слабконелінійних хвильових пакетів у шаруватій рідині : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Нарадовий Володимир Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
14. РА418368 Салата С. А. Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка як комплексний об'єкт культурної спадщини України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Салата Сергій Анатолійович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства. - Київ, 2015. - 19 с.
15. РА418364 Самойленко С. О. Вплив допування на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Самойленко Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
16. ВА795406 Бібліотечка "Учитель-учителю" : [посібник] / Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради ; [ред. і уклад. Н. С. Шолохова]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 159 с. : рис. - (Методична серія для вчителів фізики ; вип. 9)
17. ВА795267 Бузько В. Л. Уроки фізики. 7 клас (за новими програмами) : посіб. для студентів фіз.-мат. ф-ту вищ. пед. навч. закл. / В. Л. Бузько, С. П. Величко, Е. П. Сірик. - Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2015. - 211 с. : рис., табл.
18. ВС59709 Варакута О. Географія материків і океанів. Тестовий контроль. 7 клас : [посібник] / Ольга Варакута, Ігор Дітчук, Ольга Заставецька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 64 с. : карти. - (За новою програмою. Географія)
19. ВС59685 Вялих Л. І. Фізика. 10 [клас] : зошит для самост. та контрол. робіт + лаб. роботи та фіз. практикум : акад. рівень / Л. І. Вялих, Т. В. Чертіщева. - Харків : Весна, 2015. - 64 с. : рис. + 59 с. дод. - (Тест-контроль®)
20. ВС59693 Вялих Л. І. Фізика. 11 [клас] : зошит для самост. та контрол. робіт + лаб. роботи та фіз. практикум : акад. рівень / Л. І. Вялих, Т. В. Чертіщева. - Харків : Весна, 2015. - 86, [1] с. : рис. + 55 с. дод. - (Тест-контроль®)
21. ВС59692 Вялих Л. І. Фізика. 9 [клас] : зошит для самост. та контрол. робіт + лаб. роботи / Л. І. Вялих, Т. В. Чертіщева. - Харків : Весна, 2015. - 63 с. : рис. + 24 с. дод. - (Тест-контроль®)
22. ВА795601 Гайштут О. Г. Задачник з математики. Думай, міркуй, розв'яжи. 4 клас / О. Г. Гайштут. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 71 с. : рис. - (Початкова школа)
23. ВА795609 Експрес-контроль з алгебри для 7 класу : навч.-метод. посіб. / Н. А. Тарасенкова [та ін.]. - Київ : Освіта, 2015. - 94, [1] с.
24. ВС59691 Каплун О. І. Алгебра + Геометрія. 9 [клас]. Поточне, тематичне та річне оцінювання : [зошит для самост. та контрол. робіт] / О. І. Каплун ; за заг. ред. Є. П. Неліна. - Харків : Весна, 2015. - 127 с. - (Тест-контроль®)
25. СО33879 "Консонанс-2013", акустичний симпозиум(2013 ; Київ).Консонанс-2013. Акустичний симпозіум, 1-2 жовтня 2013 року : зб. пр. / НАН України, Ін-т гідромеханіки. - Київ : Ін-т гідромеханіки НАН України, 2013. - 265 с. : рис., табл.
26. Р128845 Корчевська О. П. Тестові завдання з математики для поточного контролю. 4 клас : до підруч. М. Богдановича, Г. Лишенка / Ольга Корчевська. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 31 с. - (Навчаємось, тренуємось, удосконалюємось)
27. Р128849 Костюк А. Й. Календарно-тематичне планування з фізики та астрономії : [для вчителів фізики] / [А. Костюк]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 47, [1], 7 с.
28. ВА795297 "Лашкарьовські читання - 2015", конференція молодих вчених з фізики напівпровідників(2015 ; Київ).Лашкарьовські читання - 2015. Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників : зб. тез / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ : Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, 2015. - 127 с. : табл., рис.
29. Р128907 Математика. 5 клас : зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : [навч.-метод. посіб.] / Н. А. Тарасенкова [та ін.] ; за ред. Н. А. Тарасенкової. - Київ : Оріон, 2015. - 47 с. : мал., табл. - (Перевірка предметних компетентностей)
30. Р128905 Математика. 6 клас : зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : [навч.-метод. посіб.] / Н. А. Тарасенкова [та ін.] ; за ред. Н. А. Тарасенкової. - Київ : Оріон, 2015. - 39 с. : мал. - (Перевірка предметних компетентностей)
31. ВА795617 Мацюк В. М. Фізика. Збірник задач. 7 клас / Віктор Мацюк, Наталія Струж, Ольга Слободян. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 207 с. : рис., табл. - (За новою програмою)
32. ВА795606 Мишак Ю. М. Фізика : зошит для лаб. та контрол. робіт уч[ня] 7 кл. : до підруч. "Фізика. 7 клас" В. Д. Сиротюка / Юрій Мишак, Володимир Сиротюк. - Київ : Генеза, 2015. - 63 с. : рис., табл.
33. ВС59697 Роганін О. М. Алгебра і початки аналізу + Геометрія. 10 [клас]. Поточне, тематичне та річне оцінювання : акад. рівень : [робоч. зошит] / О. М. Роганін ; за заг. ред. Є. П. Неліна. - Харків : Весна, 2015. - 120 с. - (Тест-контроль®)
34. ВС59689 Роганін О. М. Математика. 6 [клас] : зошит для самост. та контрол. робіт / О. М. Роганін ; за заг. ред. Є. П. Неліна. - Харків : Весна, 2015. - 133 с. - (Тест-контроль®)
35. ВА795196 Селезов И. Т. Волновые гиперболические модели распространения возмущений : [монография] / И. Т. Селезов, Ю. Г. Кривонос ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова, Ин-т гидромеханики. - Киев : Наукова думка, 2015. - 171 с. : рис.
36. ВА795456 Ситник С. П. Фізика: Контрольні роботи. Самостійні роботи. Збірник рівневих задач. 7 клас : [навч.-метод. посіб.] / Степан Ситник, Михайло Базюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 64 с. : рис. - (За новою програмою)
37. В355890/4 Стрелковська, Ірина Вікторівна Вища математика для фахівців в галузі зв'язку. Ч. 4: Інтеграл по орієнтованій області. Векторний аналіз. Ряди. Диференціальні рівняння. - 2015. - 667 с.
38. ВА795269 Татарчук Н. В. Зошит для лабораторних робіт. 7 клас. Фізика / Н. В. Татарчук. - Харків : Весна, 2015. - 63 с. : рис., табл.
39. ВС59641 Татарчук Н. В. Фізика. 7 [клас] : зошит для самост. і контрол. робіт / Н. В. Татарчук. - Харків : Весна, 2015. - 111 с. : рис. - (Тест-контроль®)
40. Р128930 Фізика : метод. вказівки та завдання до виконання контрол. робіт для студентів ФЗО напряму підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Коструба А. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 39 с. : табл.
41. ВА795616 Чертіщева Т. В. Фізика. 7 [клас] : зошит для лаб. робіт / Т. В. Чертіщева. - Харків : ПЕТ, 2015. - 63 с. : рис., табл. - (За новою програмою)
42. ВА795497 Швець В. Т. Вища математика: операційне числення : навч. посіб. / В. Т. Швець. - Одеса ; Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 227 с. : рис.
43. ІВ220950 Guidelines to practical tasks in differential calculus on the academic discipline "Higher and applied mathematics" for full-time foreign students and students taught in English of training direction 6.030601 "Management" of specialization "Business administration" / comp. by Ye. Misiura, V. Titarev. - Kharkiv : Publishing house of S. Kuznets KhNUE, 2014. - 59 p. : fig.
44. ІВ220766 "Problems of theoretical physics", young scientists conference(5 ; 2013 ; Kyiv).V young scientists conference "Problems of theoretical physics", December 24-27, 2013, Kyiv, Ukraine : program & abstracts / Nat. acad. of sciences of Ukraine, Bogolyubov inst. for theoretical physics, Young scientists council ; [ed. group Dr. Oleksandr Gamayun et al.]. - Kyiv : [s. n.], 2013. - 116 p. : fig., tab.
45. ІВ220953 Yachmenev V. O. Calculus of variations and optimal control theory : study guide / V. O. Yachmenev, V. V. Nikolenko ; Sumy state univ. - Sumy : Sumy state university, 2014. - 200 p.


Хімічні науки
46. РА418325 Амірханов О. В. Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних координаційних сполук на основі N-трихлорацетиламідофосфатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Амірханов Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с. : рис., табл.
47. ВА795273 Гога С. Т. Зошит для лабораторних дослідів та практичних робіт. 9 клас. Хімія / С. Т. Гога, Ю. В. Ісаєнко. - Харків : Весна, 2015. - 63 с. : рис., табл.
48. Р128906 Гога С. Т. Хімія. 10 [клас] : зошит для самост. та контрол. робіт : лаб. досліди та практ. роботи : акад. рівень / С. Т. Гога, Ю. В. Ісаєнко. - Харків : Весна, 2015. - 40 с. : рис. + 40 с. дод. - (Тест-контроль®)
49. ВС59639 Гога С. Т. Хімія. 11 [клас] : зошит для самост. та контрол. робіт + лаб. досліди та практ. роботи : акад. рівень / С. Т. Гога, Ю. В. Ісаєнко. - Харків : Весна, 2015. - 60, [1] с. : рис., табл. + 57 с. дод. - (Тест-контроль®)
50. Р128882 Дубовик О. А. Зошит для практичних і контрольних робіт з хімії. 7 клас / О. А. Дубовик. - Київ : Грамота, 2015. - 47 с. : рис., табл.
51. ВА795312 Мурликіна Н. В. Органічна хімія. Лабораторний практикум. Вправи і завдання : навч. посіб. / Н. В. Мурликіна, О. І. Упатова, О. Г. Уклеіна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 210 с. : рис., табл.
52. ВА795614 Титаренко Н. В. Хімія. 7 клас : опорні конспекти / Н. В. Титаренко. - Харків : Весна, 2015. - 127 с. : рис., табл. - (Серія "Навчальний посібник")


Науки про Землю
53. РА418367 Ібрагім Асаад М. А. Фізико-хімічні властивості іракських нафт і перспективна технологічна схема їх переробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Ібрагім Асаад М. Алі ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : табл., рис.
54. ВА795425 Англо-український географічний глосарій / [уклад.] Дахно І. І. - Київ : Вадим Карпенко, 2014. - 402, [5] с.
55. ВА795217 Денисик Г. І. Промислові ландшафти регіону видобутку уранових руд в Україні : [монографія] / Денисик Г. І., Козинська І. П. - Умань ; Вінниця : Сочінський [вид.], 2015. - 280 с. : рис., табл. - (Серія "Антропогенні ландшафти Правобережної України")
56. ВА795496 Жильцова И. В. Закономерности распределения гидротермальных золоторудных формаций Среднеприднепровского мегаблока Украинского щита относительно систем глубинных разломов : монография / И. В. Жильцова, М. В. Рузина, В. К. Свистун ; Гос. высш. учеб. заведение "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2015. - 130 с. : рис., табл.
57. Р128890 з дод. Міхелі С. В. Загальна географія : зошит для практ. робіт для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Міхелі, В. М. Бойко. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2015. - 39 с. : іл., табл.


Біологічні науки
58. ВА795599 Балан П. Г. Біологія. 6 [клас] : зошит для практ. робіт, лаб. дослідж. і дослідн. практикуму : до підруч. "Біологія, 6 клас" авт. Л. І. Остапченко [та ін.] / П. Г. Балан, Т. С. Котик. - Київ : Генеза, 2015. - 55 с. : іл., табл.
59. В355727/3 Брем, Альфред (1829 - 1884) Жизнь животных. Т. 3: Млекопитающие [Л - О: от ламы до оцелота] / [сост. Черкашина Н. Н.]. - 2015. - 127 с. : ил.
60. В355727/4 Брем, Альфред (1829 - 1884) Жизнь животных. Т. 4: Млекопитающие [П - Я: от павиана до яка] / [сост. Черкашина Н. Н.]. - 2015. - 127 с. : ил.
61. В355728/3 Брем, Альфред (1829 - 1884) Життя тварин. Т. 3: Ссавці [Л - О: від лами до оцелота] / [уклад. Черкашина Н. М.]. - 2015. - 125, [2] с. : іл.
62. В355728/4 Брем, Альфред (1829 - 1884) Життя тварин. Т. 4: Ссавці [П - Я: від павіана до яка] / [уклад. Черкашина Н. М.]. - 2015. - 125, [2] с. : іл.
63. ВС59695 Нєчаєва Ю. Л. Біологія. 9 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання + лаб. та практ. роботи / Ю. Л. Нєчаєва, А. Л. Журавльова. - Харків : Весна, 2015. - 79 с. : рис. + 32 с. дод. - (Тест-контроль®)
64. ВА795216 Охорона біорізноманіття та історико-культурної спадщини у ботанічних садах та дендропарках : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 60-річчю Нац. дендрол. парку "Софіївка" як наук. установи НАН України, 6-8 жовт. 2015 р. / НАН України, Від-ня заг. біології, Рада ботан. садів та дендропарків України, Нац. дендрол. парк "Софіївка" ; [відп. ред. І. С. Косенко]. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 168 с.
65. ВА795272 Павленко О. А. Зошит для лабораторних та практичних робіт. 10 клас. Біологія / О. А. Павленко. - Харків : Весна, 2015. - 62, [1] с. : мал., табл.
66. ВА795271 Сало Т. О. Зошит для практичних робіт, лабораторних досліджень, міні-проектів. 7 клас. Біологія / Т. О. Сало, О. В. Сало. - Харків : Весна, 2015. - 63 с. : рис., табл.
67. ВА795208 Селезов И. Т. Волновые задачи биогидродинамики и биофизики : [монография] / И. Т. Селезов, Ю. Г. Кривонос ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова, Ин-т гидромеханики. - Киев : Наукова думка, 2013. - 310, [1] с. : рис.
68. СО33881 Соболь В. І. Біологія. Книга для вчителя. Конспекти уроків. 7 клас : [посібник] / В. І. Соболь. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 151 с. - (Біологія)
69. ВС59690 Соболь В. І. Біологія. Робочий зошит. 6 клас : [лаб. дослідж., практ. роботи] / В. І. Соболь. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 96 с. : рис., табл. - (Біологія)
70. ВС59694 Соболь В. І. Біологія. Робочий зошит. 7 клас : лаб. дослідж., практ. роботи : [до підруч. В. Соболя] / В. І. Соболь. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 107 с. : рис. - (Біологія)
71. ВА795367 Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : матеріали VIII Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., 17-19 верес. 2015 р., м. Херсон, Україна / Іхтіол. т-во України [та ін.] ; [редкол.: Пилипенко Ю. В. та ін.]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 231 с. : рис., табл.
72. ВА795379 Чорна В. І. Радіобіологія : практикум : [навч. посіб.] / В. І. Чорна, Н. А. Торхова ; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 130 с. : рис., табл.
73. ВС59640 Яковлева Є. В. Біологія. 6 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Є. В. Яковлева. - Харків : Весна, 2015. - 96 с. : рис. - (Тест-контроль®)
74. ВС59696 Яковлева Є. В. Біологія. 7 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Є. В. Яковлева, Т. О. Сало, О. В. Сало. - Харків : Весна, 2015. - 127 с. : рис. - (Тест-контроль®)
75. ВА795270 Яковлева Є. В. Зошит для практичних робіт, лабораторних досліджень, дослідницького практикуму, міні-проектів. 6 клас. Біологія / Є. В. Яковлева, Т. О. Сало. - Харків : Весна, 2015. - 79 с. : рис., табл.
76. ІС14961 Supporting and locomotor apparatus : study guide / V. I. Bumeister [et al.] ; Sumy state univ., Med. inst. - Sumy : Sumy state university, 2015. - 133 p. : fig.


Енергетика. Радіоелектроніка
77. РА418360 Бешлей М. І. Підвищення якості обслуговування пріоритетного трафіку реального часу у вузлах мультисервісної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бешлей Микола Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 21 с. : рис.
78. РА418321 Ваврук І. Є. Управління рухом колісної мобільної робототехнічної системи засобами нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ваврук Ірина Євгенівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с.
79. РА418357 Зубко Є. І. Технологія виготовлення контактних систем монокристалічних кремнієвих сонячних елементів на пористому кремнії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Зубко Євгенія Іванівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук, 2015. - 23 с. : рис., табл.
80. РА418329 Костьян Н. Л. Методи і засоби формування та чисельної реалізації інтегральних моделей зворотних задач динаміки систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Костьян Наталія Леонідівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси, 2015. - 20 с. : табл.
81. РА418322 Мандзій Т. С. Інформаційна технологія пошуку об'єктів на зображенні методом активних форм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мандзій Теодор Стефанович ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
82. РА418358 Рилова Н. В. Моделі та методи інформаційної технології оперативного управління виробництвом напівпровідникових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Рилова Наталя Вікторівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук, 2015. - 22 с.
83. ІС14959 "Informatics and computer technics problems", international conference(4 ; 2015 ; Chernivtsi).Proceedings of the Forth international conference on "Informatics and computer technics problems" (PICT - 2015) : 26-29 May, 2015, Chernivtsi, Ukraine / Yuriy Fedkovych Chernivtsi nat. univ. ; [red.: F. O. Soproniuk, M. A. Rusnak, O. D. Val]. - Chernivtsi : [s. n.], 2015. - 205 p. : fig.
84. ВА795206 Международный конгресс двигателестроителей(20 ; 2015 ; Харьков).XX Международный конгресс двигателестроителей : тези доп. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" [и др.]. - Харків : ХАІ, 2015. - 95 с.
85. ВА795212 Благодарний М. П. Метрологічне забезпечення експлуатації мехатронних комплексів : навч. посіб. до курс. і диплом. проектування / М. П. Благодарний, Ю. В. Козлов, С. А. Агаркова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2015. - 67 с. : рис., табл.
86. ВА795422 Голышев Л. К. Прикладной системный анализ и проектирование компьютерных информационных систем : [учеб. пособие] / Л. К. Голышев ; Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". - Киев : Информ.-аналит. агентство, 2015. - 391 с. : рис., табл.
87. ВА795210 Инженерия критического программного обеспечения : учеб. пособие / [Б. М. Конорев и др.] ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2015. - 67 с. : рис.
88. ВА795388 Козяр М. М. Комп'ютерна графіка: AutoCAD : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. М. Козяр, Ю. В. Фещук. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 303 с. : рис., табл.
89. ВА795607 Ломаковська Г. В. Сходинки до інформатики. Робочий зошит. 3 клас : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.] / Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінд. - Київ : Освіта, 2015. - 63 с. : рис. - (За новою програмою)
90. СО33878 "Обчислювальні проблеми електротехніки", міжнародна конференція(16 ; 2015 ; Львів).Матеріали 2015 16-ї Міжнародної конференції "Обчислювальні проблеми електротехніки" (СРЕЕ'2015), Львів, Україна, вересень 2-5, 2015 / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. теорет. та заг. електротехніки [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 263 с. : рис., табл.
91. ВА795298 "Інформаційні управляючі системи та технології", міжнародна науково-практична конференція(4 ; 2015 ; Одеса).Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні управляючі системи та технології" (ІУСТ-Одеса-2015), 22-24 вересня 2015 року / Одес. нац. мор. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. В. В. Вичужанін]. - Одеса : ОНМА, 2015. - 336 с. : рис., табл.
92. ВА795458 Ніконова З.А. Контактні системи в електроніці : монографія / З. А. Ніконова, О. Ю. Небеснюк, А. О. Ніконова ; Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2015. - 290 с. : рис., табл.
93. СО33880 Перспективні технології і методи проектування MEMC (MEMSTECH 2015) : матеріали XI Міжнар. наук.-техн. конф., 2-6 верес. 2015, Львів-Поляна, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка", IEEE, Ukraine section. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 117 с. : рис., табл.
94. ВА795459 Профессор Владимир Васильевич Лукин : биобиблиогр. указ. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", [Науч.-техн. б-ка] ; [сост.: И. В. Олейник, К. М. Ямпольская, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. А. А. Зеленского]. - Харьков : ХАИ, 2015. - 147 с. : фот. - (Библиотека)
95. ВА795608 Сходинки до інформатики. Робочий зошит. 2 клас : [навч. посіб.] / Г. В. Ломаковська [та ін.]. - Київ : Освіта, 2015. - 63 с. : іл. - (За новою програмою)
96. ВА795384 Угольніков О. П. Математичні методи та моделі енергетичного обладнання : навч. посіб. / Угольніков О. П., Журавльова І. Б. - Одеса ; Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 217 с. : рис., табл.
97. В355862/2 Шульгин, Вячеслав Иванович Основы телевидения. Ч. 2: Цифровое телевидение. - 2015. - 111 с. : ил.
98. ІС14943 "Computer science and information technologies", international scientific and technical conference(9 ; 2014 ; Lviv).Computer science and information technologies : proc. of the IXth intern. sci. a. techn. conf. CSIT 2014, 18-22 November 2014, Lviv, Ukraine / Lviv polytechnic nat. univ., Inst. of computer science a. information technologies. - Lviv : Printing center of Publishing house of Lviv polytechnic nat. univ., 2014. - XI,170 p. : fig., tab.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка