Національна академія педагогічних наук України Інститут психології імені Г. С. Костюка напн україни Лабораторія організаційної та соціальної психології двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені ГригоріяСкачати 69.34 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір69.34 Kb.
#6284
Національна академія педагогічних наук України

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Лабораторія організаційної та соціальної психології

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Відділ права і наук про суспільство Католицького Університету в Любліні

імені Яна Павла ІІ в Сталевій Волі (Польща)

CISES s. r. l. & PSIOP (Італія)

Університет "Lucian Blaga" (Сібіу) & EPIA (Румунія)
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ХІ міжнародної науково-практичної конференції

Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми”


Конференція відбудеться 18 березня 2016 року у м. Києві
Робота конференції буде організована за наступними напрямами:

 • Методологічні та теоретичні проблеми дослідження соціалізації особистості.

 • Онтогенетичний аспект проблеми соціалізації особистості: стадійність та особливості вікових стадій соціалізації, індивідуалізація та типізація як закономірність соціалізації особистості. Проблема формування ідентичності особистості.

 • Соціалізація особистості як соціальна матриця суспільства: соціальні ідеали, стереотипи, соціальні ролі в процесі соціалізації, соціальна нормативність як функція взаємодії індивідів. Процес соціалізації та соціальні цінності суспільства. Культура сучасного суспільства та її соціалізуюча функція, крос-культурні дослідження.

 • Інститути (агенти) соціалізації особистості: сім’я, групові об’єднання, інститути освіти, права, релігії та ін. Замісна сім’я, усиновлення, опіка родичів.

 • Дослідження окремих моделей соціалізації: економічна соціалізація, політична соціалізація, професійна соціалізація, екологічна соціалізація, валеологічна соціалізація, релігійна соціалізація, статеворольова соціалізація та ін.

 • Економічна соціалізація особистості: формування економічної соціалізації особистості. Вплив етнічного фактору на процес економічної соціалізації особистості. Ціннісні орієнтації особистості як чинники економічної соціалізації особистості. Соціально-психологічні особливості та критерії економічної соціалізації особистості.

 • Економічна соціалізація як процес інтеріоризації економічної реальності, становлення економічної свідомості; формування економічних уявлень, навичок і ролей економічної поведінки. Економічна культура особистості. Гроші як фактор економічної культури. Моральний аспект економічної культури.

 • Ресоціалізація особистості: актуальні теоретичні і прикладні проблеми в епоху суспільних трансформацій. Проблема девіантної поведінки.

 • Методи дослідження та психологічні технології оптимізації процесу соціалізації особистості.

 • Майстер-класи з технологій впливу та корекції різних складових процесу соціалізації.


Планується публікація статей у ФАХОВОМУ ЗБІРНИКУ


“Актуальні проблеми психології” Т.1.

“Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія” (Вип.44)

Статті до збірника подаються в лабораторію організаційної та соціальної психології

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, к. №21.

Прийом статей та консультації щодо оформлення матеріалів:

м. Київ, вул. Паньківська, б.2, к. № 21.


Вимоги до оформлення статей


 1. УДК.

 2. Ініціали, прізвище автора (авторів).

 3. Назва статті.

 4. Приймаються статті українською та англійською мовами.

 5. Ініціали, прізвище автора, назва статті українською мовою.

Анотація української мовою (10-12 рядків) - речення у формі висновків по дослідженню. Ключові слова українською мовою (6-10 слів).

 1. Ініціали, прізвище автора, назва статті російською мовою.

Анотація російської мовою (10-12 рядків) - речення у формі висновків по дослідженню. Ключові слова російською мовою (6-10 слів).

 1. Текст статті із дотриманням структури статті (жирним виділити кожен пункт у структурі статті).

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;

 • формулювання мети статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу і результатів дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень з цього напрямку.

Обсяг статті від 12 сторінок формату А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль «Обычный»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. ». Файл зберігати у форматах RTF або DOC(X). Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Petrenko (-Kovalchuk).

Елементи заголовку: шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу; наступний абзац – ініціали та прізвище автора (авторів), наступний абзац – назва статті. Далі приводяться текст анотації та ключові слова українською та російською мовами.

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «–», яке відділяється з обох сторін пропусками.

Посилання на використані в тексті джерела робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с. 127; 7-9; 12], де перше число – номер джерела в списку використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6] або дефісом. Зноски допускаються лише коментарів у тексті. Зноска створюється через меню програми – Вставка-Сноска… (обычная, автоматическая). 1. Список використаних джерел (оформлений відповідно до останніх вимог). У кінці статті подається текст: «Список використаних джерел» – по центру. Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, №3, 2008, С. 9-13). У списку слід розрізняти тире (alt+0150) та дефіс, наприклад, … – 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79-83.

 2. Транслітераційний переклад списку використаних джерел робиться редакційною колегією. Обсяг додається до загальної кількості сторінок.

 3. Відомості про автора українською і англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи, ВНЗ, місто, країна.

 4. Телефон, електронна адреса для зв’язку.

 5. Реферат на статтю у вигляді розширеної анотації (25-30 рядків).

 6. Автори без наукового ступеня подають ОБОВ’ЯЗКОВО рецензію на статтю наукового керівника (доктора/кандидата наук).


Зразок оформлення статті

УДК

Прізвище І.Б.

НАЗВА СТАТТІ

Прізвище І.Б. Назва статті. Анотація українською мовою (10-12 рядків).

Ключові слова: 6-10 слів.

Фамилия И.О. Название статьи. Аннотация статьи на русcком языке (10-12 строчек).

Ключевые слова: 6-10 слов.
Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження.

Висновки.

Перспективи подальших досліджень.

Список використаних джерел

Spisok vikoristanih dzherel (робить редакційна колегія)

Анотація англійською мовою (робить редакційна колегія)
Відомості про автора

Прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада, установа, місто проживання, країна проживання (українською мовою).

Прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада, установа, місто проживання, країна проживання (англійською мовою).

Тел.: E-mail:РЕФЕРАТ

Прізвище І.Б.

НАЗВА СТАТТІ

Текст реферату (25-30 рядків).Ключові слова: 6-10 слів.

Для участі у конференції слід до 1 березня 2016 року просимо подати до Оргкомітету:

 • Заявку окремо на кожного учасника та матеріали для публікації у фаховому збірнику надіслати елетронною поштою за адресою lab.soc.psychology@mail.ru до 1 березня 2016 року.
 • Вартість публікації: 45 гривень за 1 сторінку. Організаційний внесок за участь у конференції 150 грн.


З питань здійснення оплати звертатись до членів Оргкомітету:
Контактні телефони:

Зубіашвілі Ірина Костянтинівна – (+38-067-60-267-30)

Лавренко Ольга Василівна – (+38-067-789-12-88)

Дембицька Наталія Миколаївна - (+38-093-920-27-72)

Мельничук Тетяна Іванівна - (+38-050-589-03-36)

Терещенко Кіра Володимирівна - (+38-095-133-16-10)Креденцер Оксана Валеріївна - (+38-050-667-33-44)

Скачати 69.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка