Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка6/13
Дата конвертації04.04.2016
Розмір2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У посібнику «Використання казкотерапії у розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку» ґрунтовно розкрито рівень розвитку словесної творчості старших дошкільників через українську народну казку, казки В.Сухомлинського, вміщено конспекти занять, анкети, консультації та практикум для батьків «Щоб від казки була користь»; анкети для педагогів, експериментальне дослідження.

На сучасному етапі розвитку ми потребуємо творчих, самодостатніх, активних, освічених особистостей, формування і розвиток яких нині є головним завданням освіти, і, перш за все, дошкільної. Це засвідчено і Законом України «Про дошкільну освіту» і Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні. Саме Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» надала простір для творчого використання різних педагогічних технологій успішного розвитку дітей. Одним із провідних завдань сучасної освіти Базова програма визначає розвиток словесної творчості дошкільнят.

Пошук педагогічних технологій побудови розвивального освітнього процесу спонукав мене шукати нові нетрадиційні форми роботи. З огляду на те, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, я вирішила поєднати в освітньому процесі гру і казку, тому що саме казка якнайкраще активізує дитячу уяву і творчість, служить зразком зв’язної розповіді та літературної мови. Казкотерапія – це інтегрована діяльність, у якій дії уявної ситуації пов’язані з реальним спілкуванням, що спрямоване на самостійність, активність, творчість, регулювання дитиною власного емоційного стану. Казкотерапія – це метод, у якому казкова форма застосовується для інтеграції особистості, розвитку її творчих здібностей, удосконалення взаємодії з навколишнім світом. Казкотерапія – це найстародавніший засіб підтримки людини за допомогою слова. Як тільки з’явилася мова, одразу ж з’явилися й перші історії. Казкотерапія – це насамперед мова, якою можна вести бесіду з душею людини. Казкотерапія має свої вікові обмеження у процесі роботи з дітьми: дитина повинна мати чіткі уявлення про те, що існує казкова дійсність, яка відрізняється від реальності. Зазвичай навички такого розрізнення формуються у дитини до 3,5-4 років, хоча, безумовно, у кожному конкретному випадку необхідно враховувати індивідуальні особливості розвитку дитини. Слухаючи чи розповідаючи казку, дитина вживається у розповідь, у неї розвивається здатність відчувати себе на місці іншого. Саме це й робить казку ефективним розвивальним засобом. Під час казкотерапії діти вчаться творити словесні образи; вигадуючи їх, малюки збільшують свій образний потенціал – і їх внутрішній світ стає багатшим і цікавішим, адже так діти вчаться формувати свою думку. Розмовляючи з дитиною мовою казки через аналогії та метафори, ми не лише створюємо образи, а й виявляємо негативні почуття дитини у вигляді казкових образів. Поступово змінюємо цей негатив на позитив – переживання дитини під час цього перетворення теж змінюється, адже обов’язковим є щасливий кінець казки. Під час гри, перевтілюючись у казкового героя, дитина може спокійно розповісти про свої почуття, думки. Саме під час читання казки діти засвоюють необхідні моделі поведінки, учаться реагувати на життєві ситуації, підвищують рівень знань про себе й оточуючих, тому що казки їм набагато зрозуміліші за наші пояснення.

Казки сприяють пізнавальному розвитку дітей, виховують моральні почуття, впливають на уявлення особистості дитини, спрямовуючи розвиток бажань і вчинків малюка. Казки спираються на те найкраще, що вже є у кожної дитини. Саме з казок дитина дізнається, що добро майже завжди перемагає зло, а негативні герої будуть покарані за свої вчинки.

Одне із наших завдань, як вихователів дошкільного закладу – підтримувати, заохочувати, прищеплювати цікавість до українського слова. Робота над розвитком мовлення дітей – це вдосконалення звуковимови, збагачення звукового запасу, розвиток граматичних умінь, умінь спілкуватися між собою (вести діалог), а також зв’язно, послідовно розповідати про побачене, почуте. Дорослим необхідно виявляти інтерес до розповідей, заохочувати до них. Уміння розповідати дає дитині велике задоволення, поліпшує її настрій, зміцнює віру в свої сили. Діти дуже люблять слухати розповіді не тільки дорослих, але й своїх товаришів. Практика підтверджує, що діти-розповідачі користуються серед своїх товаришів великою повагою.

Навчити дітей розповідати – це важливе завдання вихователів. Уміння зв’язно і послідовно розповідати відіграватиме неабияку роль у дошкільному навчанні, адже успішно навчатися – це означає вміти послідовно викладати засвоєні знання, що тісно пов’язані з розвитком логічного мислення. Лише в результаті систематичного, планомірного навчання та вправляння діти зможуть навчитися розповідати.

Словесна творчість – своєрідний пік або результат досить високого рівня розвитку мовлення та уяви. Проте досягнення цієї норми можливе лише за певних умов: розвитку психічних процесів, насамперед творчої уяви, розвитку всіх сторін мовлення, багатого життєвого досвіду дитини, спеціально організованого навчання та правильно обраного засобу розвитку словесної творчості. Старші дошкільнята вже повинні вміти вільно фантазувати, складати різноманітні оповідки, створювати казки за опорними схемами або сюжетними картинами, самостійно вигадувати образи та сюжети. Н.В.Гавриш, Е.П.Короткова, Н.П.Орланова, Є.І.Тихеєва, Є.О.Фльоріна наголошують на важливості навчання творчого розповідання та називають провідні засоби розвитку словесної творчості: природа, фольклор, іграшки, театралізована діяльність, ілюстрації, розвиток поетичного слуху.

Поряд із цим, одним із найбільш ефективних та доступних засобів розвитку словесної творчості є казка, яка служить зразком побудови зв’язної розповіді, яскравих образів, літературної мови. Вона активізує дитячу фантазію, спонукаючи до творчості.
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Ляхович Лариса Хомівна,

методист Володимирецького районного методичного кабінету
Ковальчук Надія Василівна,

вчитель початкових класів Жовкинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, керівник творчої групи вчителів початкових класів
ПОЧАТКОВА ШКОЛА І ДИТЯЧА ОБДАРОВАНІСТЬ
Посібник знайомить з одним із найважливіших напрямків діяльності вчителя в загальноосвітній школі, а саме: робота з учнями, які мають особливі здібності і можливості. Основна мета цього посібника – допомогти вчителю організувати роботу з обдарованими дітьми: вчасно виявити таку дитину, вивчити рівень її знань та умінь, скласти прогноз очікуваного результату та спланувати надалі роботу таким чином, щоб талант дитини в стінах школи не лише розкрився, а й розвивався як на користь самій дитині, так і іншим.

Посібник побудований за певною структурно-логічною схемою. Перший розділ висвітлює суть обдарованості дитини, описує алгоритм і методику роботи, містить у собі рекомендації педагогів, психологів із виявлення, підготовки та розвитку обдарованих дітей, а саме: анкета для вчителів «Готовність вчителя до роботи з обдарованими дітьми»; анкетування батьків щодо готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми, результати оцінювання готовності вчителя та зведені результати оцінювання готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми, а також порівняльну діаграму. У другому розділі розкрито принципи побудови програм для обдарованих дітей та особливості роботи з такими дітьми. Особлива увага звернута на психологічний супровід роботи з обдарованими дітьми. Третій розділ містить календарні плани та конспекти занять з обдарованими дітьми у 2 класі з математики та у 3-4 класах з української мови та математики. Заняття нестандартного характеру на розвиток аналітичного мислення, а також на розвиток грамотного усного й писемного мовлення учнів початкової школи. Подібні заняття – корисна розумова гімнастика, що тренує пам'ять, розвиває спостережливість, уміння аналізувати, розрізняти мовні явища й одиниці, краще пізнати себе. Передбачено використання інтерактивних вправ, тестів, ігор, кросвордів, ілюстрованого матеріалу тощо.

На допомогу заступникам і керівникам шкільних форм методичної роботи подано розгорнуті заняття творчої групи. При їх плануванні використано активні форми методичної роботи: «круглий стіл», методичний міст, тренінги, ділова гра.

Додатки, вміщені у посібнику, розраховані на вчителів, батьків, дітей. Подані анкети, тести, пам’ятки, поради, рекомендації допоможуть педагогу виявити обдаровану дитину, вивчити рівень її знань і спланувати надалі роботу з розвитку дитини.

Завдання посібника сприяють поглибленню та закріпленню найважливіших програмних питань, а також розвитку психіки дітей, їх пізнавальних здібностей, допомагають дитині оволодіти вмінням аналізувати, порівнювати, узагальнювати, виявляти кмітливість і винахідливість, вчать вільно висловлюватися, доводити власну думку, розвивають оригінальність, пробуджують дослідницький інтерес, так звану «енергію» думки, максимально задовольняють запити обдарованої і талановитої дитини.

Сидорчук Раїса Михайлівна,

вчитель початкових класів Полянської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Березнівського району
ПРОЕКТНІ ДНІ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Посібник призначений для вчителів загальноосвітніх шкіл. Робота містить теоретичний аспект методу проектів, авторську програму для 2 – 4 класів помісячно, конспекти проектних днів для 2 – 4 класів із проектними роботами і презентації творчих проектів дітей. Знайомить із сутністю роботи вчителя і учнів, зразками презентацій проектів із використанням комп’ютерних технологій.

Робота за методом проектів передбачає постановку певної проблеми і наступне її розкриття, розв’язання, з обов’язковою наявністю чіткого планування дій, розподілу ролей, відповідальності учасників проекту за свою частину роботи. Це забезпечує позитивну мотивацію і диференціацію в навчанні, активізує творчу діяльність учнів під час виконання проекту, сприяє здійсненню індивідуального підходу в класах з різним рівнем підготовки під час вивчення та засвоєння нового матеріалу.

Програма проектних днів-презентацій складається з трьох частин, розрахованих для учнів 2 – 4 класів. Теми розподіляються за роками навчання таким чином:

1 частина – «Без рідного дому, без сім’ї немає щастя на землі» для учнів 2 класу;

2 частина – «Знай, люби й оберігай свій рідний край» для учнів 3 класу;

3 частина «Моя земля – земля моїх батьків» для учнів 4 класу.

Кожна частина складається з дев’яти проектів на кожен місяць (з вересня по травень). Окремі теми проектів відповідають пам’ятним датам, які є в тому чи іншому місяці.

У першому класі з дітьми можна проводити окремі елементи проектної методики, невеликі за матеріалами та іноді проектні роботи на вибір вчителя, у яких головну роль відіграє сам учитель. Для учнів кожного класу, на кожен навчальний місяць розроблені тема; проблема для дослідження; подані питання для вирішення; завдання дітям для роботи у групах; план роботи, що включає 4 або 3 уроки і позакласний захід; тема завершальної творчої роботи проекту.Основною формою організації проектних днів-презентацій є уроки, які укладено за Програмою для середньої загальноосвітньої школи для 1-4 класів (К.: Початкова школа, 2006. – 432 с. Затверджено Міністерством освіти і наукиУкраїни (наказ №469 від 20 червня 2006 р.). Завершальним етапом кожного дня-презентації є розроблена проектна творча робота. Це може бути анотація, рецензія, анкета, таблиця, опис, фото-, аудіо- або відеозвіт, колаж, комікс, сценарій, щоденник, журнал, довідник, резюме, каталог, брошура, альбом, словник, стаття, стінгазета, виставка.

 1. Очікувані результати

 • діти вчаться самостійно здобувати інформацію, критично мислити, розвивається вміння співпрацювати та працювати в групі, вміння організовувати свою роботу;

 • вчаться реалізовувати як дослідницькі, так і зорієнтовані на практичну діяльність завдання;

 • діти вчаться вирішувати проблеми, використовуючи власний досвід;

 • розвиваються загальнонавчальні (організаційні, загальномовленнєві, загальнопізнавальні, контрольно-оцінні) уміння;

 • формуються навички контактів із зовнішнім світом: під час проектної діяльності виникає потреба звернутися за консультацією тощо;

 • розвивається творчість і навички роботи із джерелами інформації;

 • слабші учні набувають сили та впевненості, створюється ситуація успіху;

 • діти набувають досвіду самостійної, творчої діяльності, що знадобиться у житті;

 • учнi оволодiвають основними навичками роботи з комп’ютером, одержують комп’ютерну підтримку знань та навичок, набутих на iнших уроках;

 • формуються такі цінності, як патріотизм, соціальна справедливість, природолюбство, працелюбство, взаємоповага; виховання в дитини свого власного "Я", віри у свої сили, талант, здібності.


Джус О.В., Кухаренко О.Ф.,

Козлюк В.М., Осолінська О.В., Міхновець Т.В., Федорчук А.О.,

Чужда М.В., Томчук Н.О.,

учителі прогімназійних класів НВК «Школа-гімназія» м. Дубна

ВІД ШКОЛЯРИКА ДО ЧЕМПІОНА: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Посібник «Від школярика до чемпіона» — результат творчої співпраці вчителів кафедри прогімназійних класів Дубенського НВК «Школа-гімназія» у складі: Джус О.В., Кухаренко О.Ф., Осолінської О.В., Козлюк В.М., Міхновець Т.В., Федорчук А.О., Чужди М.В., Томчук Н.О. Це систематизована збірка навчальних та розвивальних матеріалів, які дають змогу дізнатися де, як і коли зародилися Олімпійські ігри, як ушановували переможців, чому припинили проведення ігор, а також про те, як славетний П'єр де Кубертен відродив ці спортивні змагання; відкрити для себе значення найголовніших олімпійських принципів та ідей, сутність прапора та емблеми ігор; упевнитися, що олімпійська історія — це не тільки спортивні звершення, а й перемоги ідеалів моралі: гуманності, справедливості, рівності, доброчесності.

Вчителі підготували завдання для використання на всіх типах уроків предметів інваріантної та варіативної складових та у позакласній роботі. Дані завдання можна брати у готовому вигляді або ж використовувати за основу у підготовці своїх матеріалів.

Крім цього, користувач має можливість самостійно удосконалювати свої знання, відповідаючи на запитання, вміщені в книзі. Вона стане добрим помічником під час підготовки до уроків, позакласних заходів, буде вашим спортивним путівником.

У зв’язку з негативним екологічним впливом сучасні діти фізично ослаблені. Вони більшу частину свого вільного часу проводять перед екранами телевізорів і комп’ютерів, з мобільними телефонами. Спостерігається зниження активного способу життя, мінімальні фізичні навантаження, в результаті чого діти часто хворіють і не розуміють, яку цінність для них становить здоров’я. Тому пропагування фізичного і духовного розвитку серед школярів є на сьогодні особливо актуальним. Таким чином, навчаючи і виховуючи дітей, доцільно розповідати і подавати фактичний матеріал про спорт, стародавні Олімпійські ігри, про світові і європейські змагання, здобутки наших спортсменів на уроках математики, читання, рідної мови та інших предметів. Це і стало поштовхом до створення посібника.Метою даного навчального посібника є:

 • виховання у школярів традицій і культури здорового способу життя на засадах гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму;

 • залучення їх до активних занять фізичною культурою і спортом;

 • формування мотивацій до використання набутих знань, умінь і навичок у повсякденному житті.

Завдання, спрямовані на досягнення поставленої мети:

 • формувати позитивне ставлення та стійкий інтерес до фізичної культури, спорту, олімпійського руху та здорового способу життя;

 • пробудити інтерес школярів до навчальної праці, викликати потребу вчитися, знати, довідуватися, досліджувати;

 • полегшити складний процес навчання, зробити його захоплюючим та цікавим, посилити пізнавальний інтерес, прискорити розвиток учнів;

 • максимально стимулювати пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу школярів;

 • вміщувати елементи цікавості, ігрові моменти в навчальну працю учнів для того, щоб процес пізнання був більш продуктивним, створювати умови для розвитку природних здібностей, нахилів і талантів дитини;

 • розвивати художні вміння, творчі та розумові здібності, спостережливість та увагу школярів, критичність та гнучкість мислення, уяви, естетичні смаки; закладати основи духовності; формувати інтерес до мистецтва, сприяти розвитку працьовитості, самостійності та активності дітей на уроках і в позаурочний час;

 • збагачувати знання про історію олімпійського руху як одну зі сторін культурної спадщини людства і України зокрема, виховувати на цій основі почуття національної гордості;

 • сприяти вихованню почуття патріотизму, гордості за успіхи українських спортсменів, які гідно представляють нашу державу на міжнародних змаганнях найвищих рівнів;

 • привчати учнів дотримуватися режиму дня і слідкувати за власним здоров’ям;

 • виховувати фізичні та психологічні якості, необхідні для майбутнього діяча та працівника, виховувати прагнення самоствердитися.

Посібник містить зразки завдань із математики, української мови та читання, основ здоров’я, навчального курсу «Я і Україна», мистецтва для учнів 1 – 4 класів, а також додатки: загадки, цікавинки, ігри, завдання для усного рахунку, математичні та спортивні розмальовки, абетку «Лісові спортсмени». До друкованого посібника доданий електронний варіант, у якому міститься мультимедійне забезпечення: мультфільми на спортивну тематику, інтерактивні кросворди, вправи з читання тощо.

Очікувані результати

Учні:

 • розуміють і приймають мету навчальної діяльності;

 • захоплені цікаво поданим матеріалом, непомітно для себе набувають певних знань, умінь, навиків із різних предметів;

 • вміють організовувати свою працю і працювати з іншими;

 • користуються мислительними вміннями;

 • швидко приймають рішення в нестандартній ситуації;

 • контролюють і правильно оцінюють результати своєї праці, прагнуть їх покращити, не пасують перед труднощами;

 • виявляють кмітливість, спритність думки, здатність орієнтуватися в будь-якій ситуації; отримують насолоду від навчання;

 • свідомо ставляться до необхідності регулярних занять фізичною культурою і спортом, ведуть здоровий спосіб життя, дотримуються особистої гігієни;

 • знають і захоплюються історією спорту минулого і сьогодення; володіють основами духовної та естетичної культури; прагнуть до творчої діяльності;

 • усвідомлюють себе частинкою української держави і народу;

 • під враженням отриманої інформації про досягнення українських спортсменів формують прагнення бути схожими на них, ставлять їх собі за взірець і удосконалюють себе як особистість;

 • відчувають гордість за досягнення своєї держави.Учителі кафедри початкового навчання Демидівського НВК

«ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» Демидівського району
КРОК НАЗУСТРІЧ ЗДОРОВ’Ю
Здоров’я людини – це стан її повного фізичного, душевного та соціального благополуччя. Питання збереження та зміцнення здоров’я дитини належить до стратегічних завдань суспільства.

Протягом навчання в школі прогресують відхилення в стані здоров’я дітей, зростає кількість хронічних захворювань, погіршуються показники фізіологічного і психічного розвитку дітей та підлітків. За статистичними даними у перший клас приходить приблизно 55% відносно здорових дітей, а за період навчання у школі їх число різко збільшується.

Вчені стверджують, що здоров’я на 80% і більше залежить від нашого способу життя, а воно, у свою чергу, стоїть на трьох китах: здорове харчування, фізичні навантаження та позитивне сприйняття світу.

Якщо шкільне життя негативно впливає на стан здоров’я учнів, то це означає, що його організація не є адекватною розвиткові потенціалу дітей, і водночас показує, що саме тут містяться витоки пошуку шляхів розв’язання проблеми.

Матеріали методичного посібника «Крок назустріч здоров’ю» присвячені саме питанням формування здорового способу життя, принципам організації навчально-виховного процесу з використанням здоров’язберігаючих технологій, виховання у дітей потреби дбайливого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Певний досвід із даного питання накопичено вчителями початкових класів Демидівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей». Вони охоплюють головні аспекти проблеми і, на наш погляд, надають можливість скласти цілісне уявлення про предмет. Адже колектив поставив собі за мету створити школу затишну, школу духовного та фізичного здоров’я, школу життєрадісності й оптимізму, тісно пов’язавши набуття знань, умінь та навичок із такими категоріями, як здоров’я, комфортність, благополуччя, захищеність, саморегуляція та повага.

У посібнику, зокрема, надається загальна характеристика типів здоров’язберігаючих освітніх технологій, які використовують у закладі, описуються умови, що сприяють успішному навчанню учнів та збереженню їхнього здоров’я, визначаються здоров’язберігаючі аспекти уроку, розкрито питання формування у дітей оптимістичного сприйняття навколишнього світу та валеологічний ефект уроків образотворчого мистецтва (Людмила Менько).

Віра Гамків пропонує дидактичні матеріали валеологічного спрямування для використання на уроках математики, української мови, варіанти валеологічних пауз і пальчикової гімнастики, а також сценарій виховної години оздоровчого спрямування «Продукти – наші друзі і вороги».

Широкий спектр динамічних пауз як методу забезпечення здоров’я дитини, нестандартні фізкультхвилинки, вправи – енергізатори (вправи, які запобігають виникненню втоми), практичне застосування методики “Навчання в русі”, в основі якої — ігри, що допомагають організувати і спрямувати в безпечне русло надмірну енергію активних дітей, знімають напруження в нерішучих і сором’язливих, примушують працювати малоактивних, пропонує Лариса Берлінець.

Вікторія Возна пропонує практичні матеріали для проведення дихальної, пальчикової, звукової гімнастик; використання сюжетно-рольових ігор (ігрова терапія), казкотерапії; аспекти розвитку творчих здібностей на уроках праці та образотворчого мистецтва через використання методик арт-техніки (корекція емоційного стану учнів засобами художньої творчості), а також технологія «аромотерапія», практичні поради проведення уроків у природі та музичного супроводу уроку.

Питанням формування здорового способу життя присвячено цикл уроків основ здоров’я та фізичної культури Валентини Рудько, наводиться сценарій родинного свята для учнів та батьків «Здоров’я дитини – багатство родини».

Галина Сапсай поетапно описує організацію роботи над творчим довготривалим проектом «Здоровим бути здорово!» (1-2 клас), дає практичні розробки уроку-спілкування «Твоє здоров’я в твоїх руках», уроку валеології, КВК – здоров’я, уроку з курсу «Я і Україна» з використанням здоров’язберігаючих технологій та батьківські збори у формі бесіди за «круглим столом».

Розробки уроків з основ здоров’я «Формування здорового способу життя» та «Безпека на дорозі» пропонує Валентина Бакалейко.

Про формування культури здоров’я молодших школярів шляхом упровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій розповідає з власного досвіду Світлана Князь та пропонує розробку проекту даної тематики «Здоров’я людини – багатство родини» і матеріали для батьківських зборів «Комп’ютерна залежність – це небезпечно».

Докладний опис проекту оздоровчого спрямування «Здорові зуби – запорука здоров’я» пропонує Інна Роюк.

Мирослава Яконюк розкриває проблему здоров’я і харчування на уроках основ здоров’я та пропонує сценарій театралізованої виховної години «Із вогнем не грають».

Про роботу з дітьми у групі продовженого дня, ефективну організацію динамічного відпочинку під час проведення спортивно-оздоровчих годин розповідають вихователі Наталія Гаврилюк та Яна Кундеус. Наводяться й матеріали для тренінгу «Сон і здоров’я. Втома і перевтома. Попередження перевтоми. Види відпочинку» та виховний захід «Подорож до міста Здоров’янська» (Яна Кундеус).

Практичні матеріали будуть корисні для вчителів початкових класів, педагогічних працівників та батьків.

Головне завдання вчителів – виховання фізично і морально здорового покоління, формування нової особистості, здатної вдосконалювати себе, готової до активного творчого життя в незалежній державі.

Жоден лікар не зробить для людини того, що вона може і повинна зробити для себе сама — забезпечити оптимальні умови для формування та збереження власного здоров’я, а справа педагога — зародити та виплекати в дитини прагнення до цього.

Звичайно, пропонована тема невичерпна. Проте цей посібник дасть змогу отримати певне уявлення про здоров’язберігаючі освітні технології або поглибити і конкретизувати власні знання.

Творчий колектив учителів кафедри прогімназійних класів Радивилівського НВК «Школа №1-гімназія»

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка