Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка8/38
Дата конвертації04.04.2016
Розмір8.72 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   38

Забезпечуємо громаду належними знаннями з метою прийняття рішень:

- звітуємося перед громадою про результати роботи;

- забезпечуємо обізнаність громадськості з освітньою політикою;

- інформуємо громадські організації щодо проведених досліджень.Надаємо можливість громаді користуватися приміщенням школи:

- надаємо приміщення для проведення зустрічей;

- пропонуємо адміністративну підтримку;

- забезпечуємо громадські організації технічною базою тощо.Допомагаємо громаді проводити опитування та консультації:

- поширюємо анкети серед батьків та учнів;

- допомагаємо розробляти анкети, а також здійснювати аналіз результатів;

- звітуємо про результати батькам та учням.Допомагаємо громаді розробляти та впроваджувати проекти:

- надаємо партнерську підтримку громаді у визначенні потреб;

- працюємо з громадою для пошуку рішень, які вона може взяти на себе;

- надаємо підтримку у пошуку фінансування;

- надаємо допомогу у проведенні моніторингу та оцінки якості діяльності.


ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ

1

2

3

4

Пропонуємо спілкування між сім’єю та школою

Відзначаємо та цінуємо батьківські знання та вміння

Забезпечуємо активну роль батьків у навчанні дітей

Надаємо батькам статус рівноправних партнерів у вирішенні питань

Пропонуємо батькам роль адвокатів у ході розгляду питань щодо якісної освіти для своїх дітей

(Можна додати інші показники)

Коментарі

Першочергові дії


Критеріальний опис показників

Пропонуємо спілкування між сім'єю та школою:

- забезпечуємо батьків чіткою інформацією про діяльність школи;

- проводимо зустрічі у зручний для батьків час;

- відслідковуємо разом із батьками навчання їх дітей;

- цікавимося думкою батьків щодо роботи школи;

- проводимо форуми для батьків;

- публікуємо видання для батьків;

- інформуємо батьків про різноманітні заходи у школі.Відзначаємо та цінуємо батьківські знання та вміння:

- забезпечуємо батьків необхідними матеріалами;

- проводимо для батьків тренінги, семінари тощо;

- залучаємо батьків до реалізації проектів у громаді.Забезпечуємо активну роль батьків у навчанні дітей:

- інформуємо батьків про очікувані результати навчання учнів;

- забезпечуємо батьків навчальними програмами та матеріалами;

- пропонуємо шляхи навчання в домашніх умовах;

- створюємо механізм спілкування учнів із учителями;

- розробляємо домашні завдання для обговорення їх з батьками;

- щороку залучаємо батьків до визначення навчальних цілей;

- залучаємо батьків до участі в перегляді учнівськихпортфоліо;

- пропонуємо книги, які можуть читати батьки та діти.

Надаємо батькам статус рівноправних партнерів у вирішенні питань:

- залучаємо батьків до стратегічного планування школи;

- залучаємо батьків до управлінських структур;

- надаємо потрібну допомогу у прийнятті рішень;

- сприяємо активній участі батьків у прийнятті рішень;

- сприяємо батькам у вмінні апелювати прийняті рішення;

- просимо батьків разом з педагогами оцінювати плани, програми;

- інформуємо батьків про проблеми, що стосуються питань освіти.Пропонуємо батькам роль адвокатів у ході розгляду питань щодо якісної освіти для їх дітей:

- надаємо шкільні приміщення для організації та проведення зустрічей;

- залучаємо батьків до зустрічей з представниками влади;

- надаємо підтримку для розвитку навичок адвокатування у батьків.ШКІЛЬНА КУЛ ЬТУРА

1

2

3

4

Залучаємо колектив, громаду до участі у процесі прийняття рішень

Використовуємо командний підхід у діяльності школи

Використовуємо стратегію багатоаспектного навчання

Розвиваємо компетенції учнів, що необхідні для успішного життя

Розвиваємо життєві навички учнів

Розповсюджуємо інформацію серед партнерів

(Можна додати інші показники)

Коментарі

Першочергові дії


Критеріальний опис показників

Залучаємо колектив, громаду до участі у процесі прийняття рішень:

- організовуємо зустрічі органів самоврядування, асоціації батьків тощо;

- проводимо наради з метою вирішення важливих питань;

- залучаємо школу, батьків до процесу формування освітньої політики.Використовуємо командний підхід у діяльності школи:

- розвиваємо свої професійні навички;

- створюємо та впроваджуємо різноманітні проекти;

- забезпечуємо умови для навчання та розвитку всіх учнів.

Використовуємо стратегію багатоаспектного навчання:

- використовуємо методи та принципи навчання;

- використовуємо індивідуальний підхід у навчанні;

Загальна картина

1

2

3

4

Лідерство
+Партнерство


+

Соціальна інклюзія+
Послуги

+


Волонтерство+
Навчання впродовж усього життя


+

Розвиток громади
+Залучення батьків
+Шкільна культура+- використовуємо інтерактивні методи навчання.Розвиваємо компетенції учнів, які необхідні для успішного життя:

- розвиваємо комунікативні навички учнів;

- розвиваємо вміння вести переговори;

- виховуємо повагу у ставленні до поглядів інших людей;

- виступаємо за всебічний розвиток учня.

Розповсюджуємо інформацію серед усіх партнерів щодо:

- проведення громадських зустрічей із подальшим звітом про досягнення;

- звіту перед учнями та їх сім’ями;

- розповсюдження звітної інформації;- консультування школи з громадою шляхом проведення опитувань тощо.
При цьому встановлюємо пріоритетність самостійного вирішення дій, що знаходить своє відображення в таблиці «План дій» (рівні пріоритетності:1 – найвищий пріоритет, 2– пріоритет на цей рік, 3– пріоритет на наступний рік).


ПЛАН ДІЙ

Наші дії

Рівень

пріоритет-

ності


Відпові-

дальний


Термін реалізації

Необхідні ресурси та підтримка

1

2

3

Лідерство


Партнерство


Соціальна інклюзія


Послуги


Волонтерство


Навчання упродовж усього життя


Розвиток громади


Залучення батьків


Шкільна культура

Вважаємо, що стандарти – це механізм налагодження діалогу між партнерами та визначення за допомогою показників рівня розвитку ЗНЗ. Також використовуємо портфоліо даних замість стандартів. Портфоліо постійно оновлюємо і демонструємо. Пропонуємо приклади даних, які можна обрати та нагромаджувати:Лідерство (Стратегічний план.Визначення місії.Плани зустрічей.План

професійного розвитку. Відеозаписи та фотографії нагородження).Партнерство (Запрошення та протоколи зустрічей.Інформаційні листи про роботу партнерів.Звіти про проведені конференції, відвідані зустрічі).

Соціальна інклюзія (Освітня політика.Соціальні проекти.Матеріали про проведену роботу).

Послуги (Перелік послуг.Оцінювання роботи. Результати опитування).

Волонтерство (Запрошення для волонтерів. Тренінгові програми для волонтерів. Оцінка роботи волонтерів).

Навчання впродовж усього життя (Програма курсів. Навчальні заходи для сімей).

Розвиток громади (Дані аналізу проведених досліджень. Планизустрічей. Використання приміщення громадою).

Залучення батьків (Плани зустрічей із батьками. Проведення бесід із батьками в громадських центрах).

Шкільна культура (Участь учнівських організацій, асоціацій батьків та вчителів у вирішенні проблем. Інформаційні листи.Результати проведеного анкетування).

Згідно зі стандартами ГАШ,проведення самооцінки стало ключовим елементом створення іміджу школи. Цей процес включає перегляд своїх можливостей, оцінювання та визначення досягнень.

Упроваджені стандарти самооцінки допомагають:

- визначити сильні та слабкі сторони роботи;

- визначити потреби під час освітньої діяльності;

- зосередити роботу з інституціями та зацікавленими сторонами щодо подальшої співпраці;

- оцінити роботу з громадою;

- визначити загальні принципи діяльності та послуг на базі школи.

Використовуючи стандарти самооцінки, можна:

- визначити рівень розвитку та пріоритети майбутніх дій;

- слідкувати, аби вся громада (батьки, діти, мешканці) була задіяна у програмах, проектах, спрямованих на вирішення проблем і задоволення потреб;

- залучати батьків до процесу прийняття рішень щодо якості освіти їхніх дітей та участі у житті школи.

Завдяки запровадженню зазначених стандартів ГАШ дає можливість:

- отримувати інформацію від учнів та батьків для створення міцної співпраці з місцевою громадою;

- демонструвати високоякісну роботу місцевій громаді та всім інституціям;

- розглядати бачення учнів щодо наведених індикаторів;

- створювати разом особистісно орієнтовні програми, проекти для покращення навчання у співпраці з партнерами;

- брати на себе відповідальність, проводити процес самооцінювання, пере-глядати та збирати інформацію.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бегей В.М.Управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах / В.М. Бегей. — Львів: ЛДУ, 1995. — 196 с.

 2. Биков І.Маркетинг в освіті та зв’язки з громадськістю / І.Биков // Директор школи. — 2005. — № 2. — С. 8–11.

 3. Ворон М.Школа як осередок розвитку громади / М.Ворон // Підручник для директора. — 2006. — № 9. — С. 67–70.

 4. Громадсько активні школи в Україні: кроки до дій / упоряд.: Н.Софій, Ю. Кавун. — К.: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2005. — 160 с.

 5. Громадсько активні школи в Україні: кроки до дій / упоряд.: Н.Софій, Ю. Кавун., М. Ворон — К.: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», Тренінговий модуль, 2005. — 79 с.

 6. Громадсько активні школи як механізм розвитку громадянського суспільства у посткомуністичних країнах // Збірник матеріалів конференції. — Красноярск: Сотрудничество, 2000.

 7. Даниленко Л.І.Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: монографія / Л.І. Даниленко. — К.: Міленіум, 2004. — 358 с.

 8. Єльникова Г.В.Теоретичні підходи до моделювання державно громадського управління / Г.В. Єльникова // Директор школи. — 2003. — № 4. — С. 10–11.

 9. Мармаза О.Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О.Мармаза. — Х.: Основа, 2004. — 240 с.

 10. Партнерство громади і школи — шлях до розвитку громадянського суспільства в Україні. — К.: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2003. — 22 с.

 11. Підготовка керівника навчального закладу в ринкових умовах: навч. посіб. / А. І.Чміль, В.І.Маслов, Г.А.Дмитренко, Г.В.Єльникова, Г.В.Федоров; за ред. А.І. Чміля. — К.: Логос, 2006. — 128 с.

 12. Пометун О., Гонорська А.Як залучити додаткові ресурси для розвитку навчального закладу? Порадник сучасного директора: навч.-метод. посіб. / О.Пометун, А.Гонорська.— Тернопіль: Астон, 2006. — 120 с.

 13. Пометун О., Середяк Л., Сущенко І., Янушевич О.Управління школою, що змінюється. Порадник сучасного директора / О.Пометун, Л.Середяк, І.Сущенко, О.Янушевич. — Тернопіль: Астон, 2005. — 192 с.

 14. Сіренко М.В.Реалізація проекту «Школа як осередок громади» / М.В.Сіренко // Родина. — 2004. — №1. — С. 1.

 15. Сіренко М.В.Роль директора школи в перетворенні загальноосвітнього навчального закладу в осередок розвитку сільської громади / М.В. Сіренко // Управління загальноосвітньою школою в сучасних умовах. — К., 2000. — С. 198–205.

 16. Трикутник: з досвіду співпраці адміністрації, батьківської та учнівської громадськості / заг. ред. Б. Жебровського. — К.: ГУОН, 2001.— Вип. 6. — 188 с.Ковалевська Ірина Миколаївна,

начальник відділу освіти

Радивилівської райдержадміністрації,

магістр державного управління
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ РАЙОНУ
У зв’язку з розробкою подальшої стратегії розвитку системи освіти постала необхідність переглянути загальні принципи та підходи до управління освітою в районі. При цьому враховувалисямісцеві умови і той рівень розвитку, якого досягли освітяни району.

У поточному році акцент змістився на вдосконалення управлінського аспекту здійснення моніторингових процедур,оскільки розвиток освіти є неможливим без аналізу показників її якості на основі проведення відповідних досліджень.

Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації працює над створенням певної системи організації, підготовки та проведення моніторингових досліджень якості освіти, розвитку освітніх округів і забезпечення умов рівно доступної якісної освіти для учнів і вихованців дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладів.

При організації зазначеної роботи відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації, заклади освіти району керуються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указом Президента України від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 31.12.2005№ 1312 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти», Указом Президента України від 20.03.2008 №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» та ін.

Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації крок за кроком, поетапно вибудовує свою діяльність на основі власної моделі, спрямованої на якомога повнішу реалізацію основних державних вимог.

Основна мета діяльності — формування єдиного інформаційно-методичного простору на території району, координація діяльності навчальних закладів з питань удосконалення системи управління освітнім процесом, організація методичного супроводу модернізації освіти, впровадження інноваційних форм і методів навчання, відстеження стану функціонування регіональної системи загальної середньої освіти для коригування стратегії її розвитку та допомоги закладам у здійсненні їх діяльності та прийнятті ефективних управлінських рішень.

Основна місія — сприяння комплексному розвитку системи освіти Радивилівського району, надання реальної адресної допомоги педагогам і керівникам освітніх установ району в розвитку їх професійної майстерності, підвищення творчого потенціалу педагогічних колективів шкіл, а в кінцевому рахунку — вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання розвитку школярів.

Основними завданнями діяльності відділу з питань моніторингу є: 1. Упровадження програм моніторингових досліджень регіональної системи загальної середньої освіти.

 2. Проведення досліджень освітніх проблем.

 3. Збір інформації за результатами досліджень, підготовка аналітичних звітів, рекомендацій, оприлюднення результатів.

 4. Здійснення методичної, консультативної допомоги освітнім установам і окремим педагогам з питань діагностики освіти та технологій проведення моніторингових досліджень.

 5. Участь у реалізації загальнодержавних та міжнародних порівняльних досліджень якості освіти.

У відповідності до плану роботи відділу освіти на 2011 рік та згідно з пріоритетними напрямами роботи районної методичної служби у поточному навчальному році системно здійснювався методичний супровід моніторингових досліджень у освітніх закладах та установах району.

Метою моніторингових досліджень 2010-2011 н.р. було вивчення динаміки змін показників рівня навчальних досягнень учнів із предметів базового компонента для визначення пріоритетних напрямів діяльності на 2011-2012 н.р. щодо подальшого формування освітньої системи району згідно з вимогами Держстандарту та підвищення якості освіти.

Завдання діяльності з питань освітнього моніторингу в поточному навчальному році конкретизувалися наступним чином:

 • здійснення проектно-модулюючої діяльності з методичного забезпечення моніторингових досліджень;

 • відстеження динаміки змін в освітній системі та визначення напрямів її подальшого розвитку;

 • залучення до інтерпретації результатів освітнього моніторингу фахівців психологічних служб, районних та шкільних предметних методичних об’єднань;

 • удосконалення прикладного аспекту використання результатів моніторингу, спрямування моніторингових досліджень на виконання вимог Держстандарту з урахуванням специфіки навчальних предметів;

 • визначення шляхів удосконалення методичного забезпечення підготовки випускників закладів освіти до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні в наступному навчальному році;

 • синхронізація систем моніторингу з метою забезпечення організаційного, технічного, аналітичного супроводу на різних етапах моніторингових досліджень;

 • надання консультативної допомоги навчальним закладам з актуальних питань освітнього моніторингу, визначення замкненого управлінського циклу за його наслідками.

Етапи моніторингових досліджень 2010-11 н.р. було сплановано відповідно до основних напрямів роботи навчально-методичного центру, відділу освіти:

 • стартовий контроль«Створення діагностичної бази для формування змісту роботи методичних об’єднань»;

 • проміжний контроль«Формування змісту корекційної діяльності на всіх рівнях управління»;

 • підсумковий контроль«Аналіз результатів навчального року з метою прогнозування змісту методичної роботи на наступний навчальний рік».

На районному рівні видано наказ «Про проведення моніторингових досліджень якості освіти у 2010/2011 н.р.». Укладено факторно-критеріальну модель та програму діагностичних процедур у районі, згідно з якою окреслено основні напрямки моніторингу.

Положення про моніторинг затверджено на засіданні колегії відділу освіти. Крім цього, створено банки нормативної та наукової інформації щодо організації та проведення моніторингових досліджень: • визначено посадову особу, яка відповідає за моніторингові дослідження;

 • видано накази про підсумки проведення моніторингових досліджень;

 • оформлено підсумкові аналітичні матеріали;

 • розроблено плани заходів відповідно до підсумків моніторингових досліджень;

 • організовано контроль за проведенням локальних моніторингових досліджень у підвідомчих навчальних закладах.

Ізметою вдосконалення системи психологічного супроводу моніторингових досліджень відпрацьовуються навички практичних психологів закладів освіти щодо прогнозування успішності кожного учня (визначення «зони найближчого розвитку») та виявлення можливих утруднень у навчанні.

Вироблено рекомендації для керівників районних методичних предметних комісій щодо роботи над аналітичними матеріалами за результатами досліджень рівня навчальних досягнень учнів, рекомендації з організації корекційної роботи.

У кожному закладі здійснюється психологічний, педагогічний, учнівський моніторинг за такими етапами:

І етап. Цілепокладання та планування дослідження: • визначення мети та завдань дослідження;

 • визначення об’єкта дослідження;

 • визначення термінів та методів дослідження;

ІІ етап. Розробка інструментарію:

 • розробка тестів та анкет;

 • підготовка інструктивно-методичних матеріалів для координаторів та учасників дослідження;

 • вибір статистичних методів обробки одержаних результатів дослідження.

ІІІ етап. Проведення дослідження.

ІV етап. Збір та обробка результатів.

V етап. Аналіз результатів дослідження:


 • узагальнення статистичної інформації;

 • підготовка рекомендацій щодо корекційної роботи, усунення негативних факторів, формування освітньої політики, прогнозування тощо.

Основні напрямки моніторингу на районному рівні.

 1. Моніторинг рівня навченості учнів.

Мета моніторингових досліджень: визначення основних тенденцій функціонування системи освіти району та виявлення факторів, які чинять вплив на її якість.

Завдання дослідження:

- Визначення динаміки змін рівня навчальних досягнень учнів класів упродовж одного року з математики, природознавства; рівня сформованості навичок читання та розуміння тексту.

- Виявлення ступеня впливу певних факторів на загальний результат навчальної діяльності.

- Визначення шляхів підвищення ефективності управління якістю освіти на основі запровадження моніторингових процедур.

Форми:


 • контрольні роботи;

 • співбесіди з учнями;

 • відвідування уроків;

 • самооцінка дитини;

 • аналіз результатів досягнень за І. ІІ, семестр, річні.

Результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів вказують на зниження якості методичного супроводу навчального матеріалу; недостатнє використання тестової форми контролю рівня навчальних досягнень учнів; низьку якість повторення навчального матеріалу, не приділяється увага навчанню слабовстигаючих учнів з різними формами допомоги, на уроках більше уваги приділяється завданням репродуктивного характеру.

2. Моніторинг рівня вихованості.

3 Моніторингові дослідження за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Даний показник є важливим і унікальним джерелом інформації, докладний кореляційний аналіз якої дозволить спланувати та провести через створення системи відповідних механізмів подальші успішні зміни на регіональному рівні. Результати ЗНО протягом останніх двох років дозволяють констатувати підвищення рівня підготовки учнів школи до вступу у вищі навчальні заклади. У порівнянні з 2009 роком, позитивним є факт збільшення відсотка випускників, що мають високий показник рівня навчальних досягнень.

4. Моніторинг рівня профкомпетентності вчителя.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   38


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка