Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка37/38
Дата конвертації04.04.2016
Розмір8.72 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Очікувані результати виконання Програми.


Виконання Програми дасть можливість створити в області виховний простір, який:

- формуватиме ціннісні ставлення особистості до держави, суспільства, себе, людей, природи, праці та мистецтва, історичних, культурних і духовних надбань населення рідного краю та забезпечуватиме гармонійний розвиток особистості, її громадянську та соціальну активність;

- сприятиме створенню, розвитку і забезпеченню ефективного функціонування виховних систем шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, ґрунтованих на академічній, народній та козацькій педагогіці, людинознавчих і народознавчих підходах, врахуванні етнічних особливостей регіонів Рівненщини;

- сприятиме активному включенню у виховний процес територіальних громад області, соціальних інститутів, причетних до виховання учнівської молоді, координації співпраці з ними як засобу підвищення ефективності і результативності виховання;

- сприятиме становленню, створенню і розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань як осередків формування громадянської і соціальної активності особистості;

- підвищить рівень професійної компетентності і майстерності педагогічних працівників, популяризації перспективного педагогічного досвіду роботи з проблем виховання і організації життєдіяльності учнівських колективів.Орієнтовний алгоритм діяльності шкільного бібліотекаря з інформаційного забезпечення реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини.

Орієнтовний алгоритм діяльності бібліотекарів з інформаційного забезпечення реалізації Програми може включати наступні заходи:

- сформувати банк даних «Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки»;

- створити картотеки за основними розділами змісту Програми, а саме: • «Формування ціннісного ставлення особистості до держави і суспільства»,

 • «Формування ціннісного ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю»,

 • «Формування ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей»,

 • «Формування ціннісного ставлення особистості до себе»,

 • «Формування ціннісного ставлення особистості до природи»,

 • «Формування ціннісного ставлення особистості до праці»,

 • «Формування ціннісного ставлення особистості до мистецтва»;

- організувати книжкові виставки: «Ціннісні орієнтації особистості», «Реалізуємо Обласну програму національного виховання учнівської молоді»;

- підготувати рекомендаційні списки літератури на допомогу класним керівникам в реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини (за розділами змісту виховання Програми);

- сформувати картотеки виховних технологій за розділами змісту виховання Програми національного виховання учнівської молоді;

- здійснювати систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження до бібліотеки, які можуть бути використані в практичній діяльності педагогів-виховників із реалізації Програми та ін.
Волянська Ніна Миколаївна,

бібліотекар методичного кабінетувідділу освіти

Рівненського міськвиконкому
ВІД ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ БІБЛІОТЕКАРЯ —

ДО КОМПЕТЕНТНОГО ЧИТАЧА,

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ

(ТЕЗИ ВИСТУПУ)
Шкільна бібліотека — це місце, де, як, у кришталевій посудині, різноманітними барвами відображаються всі фантазії та мрії дитинства, це центр становлення особистості, духовної культури, національної свідомості.

Завдання, що стоять перед сучасною національною школою, модернізація системи освіти, процес інформатизації суспільства зумовлюють зміну змісту діяльності шкільних бібліотек, реформування їх у сучасні бібліотечно-інформаційні центри. Успіх цього процесу значною мірою залежить від рівня професійної компетентності бібліотекарів, їхньої готовності до інноваційної діяльності.

Тому основна проблема методичної роботи в 2009-2010, над якою я працювала: розвиток професійної компетентності, творчої активності бібліотекарів навчальних закладів.

Мета: вдосконалення методичної роботи із забезпечення зростання творчої активності шкільних бібліотекарів, сприяння розвитку їхньої професійної компетентності та підвищення загальної культури.

Шляхи становлення та вдосконалення компетентного бібліотекаря:


 • самоосвіта;

 • курси підвищення кваліфікації;

 • семінари;

 • методичні об’єднання;

 • творчі групи;

 • клуб бібліотекарів;

 • «круглі столи»;

 • консультації;

 • День спеціаліста;

 • Всеукраїнська акція «Живи, книго!»;

 • Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Найкращий читач України 2009-2010н.р.».

Основні завдання методичної роботи з бібліотечними кадрами в 2009-2010н.р.:

 • створення інноваційного, творчого середовища для професійно і соціально активних бібліотекарів, орієнтованих на досягнення позитивного результату;

 • системне інформаційно-методичне забезпечення діяльності шкільних бібліотек;

 • інформаційно-методичний супровід модернізації змісту і форм роботи шкільних бібліотек;

 • методичне забезпечення запровадження в практичну діяльність бібліотекарів передових ідей та досягнень бібліотечної психолого-педагогічної науки.

Система методичної роботи з розвитку професійної компетентності, творчої активності шкільних бібліотекарів включала:

 • організаційно-методичну роботу;

 • інформаційно-просвітницьку роботу;

 • експертно-діагностичну роботу;

 • дослідницько-аналітичну роботу.

І. Організаційно-методична робота включала:

 • Організацію роботи МО, семінарів з тем:

- «Модернізація змісту діяльності шкільних бібліотек»;

- «Активізація діяльності шкільної бібліотеки в організації дозвіллєвої діяльності школярів»;

- «Роль шкільної бібліотеки у формуванні громадянознавчої компетенції учнів»;

- «Формування героїко-патріотичних якостей школярів на основі культурно-історичних цінностей народу». • День спеціаліста: «Система роботи публічних і університетських бібліотек США з обслуговування громади».

 • Засідання творчої групи бібліотекарів з впровадження комп’ютерних технологій:

- «Регіональний інформаційний портал: Рівненщина»;

- «Знайомтесь: сторінка шкільної бібліотеки на сайті НВК «Престиж».

Засідання творчої групи бібліотекарів із впровадження інноваційних бібліотечних технологій:

- «Організація книжкових виставок – це наука і мистецтво» (виставка одного жанру, виставка – хоббі, виставка – ікебана, виставка – вернісаж тощо);

- «Бібліотечна режисура: моделювання інноваційних форм роботи з користувачами».


 • Клуб бібліотекарів

- І засідання «Формування духовності – актуальна проблема сьогодення»;

- ІІ засідання «Християнська культура спілкування – основа особистісно- орієнтованої моделі освіти». • Виїзне засідання клубу бібліотекарів з метою ознайомлення з історією рідного краю, розширення знань бібліотекарів про пам’ятки культури України – замки Львівщини.

 • Всеукраїнська акція «Живи, книго!». Переможцем ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнської акції «Живи, книго!» стала Л.С.Ретунська, завідувач бібліотекою ЗОШ № 18).

 • Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Найкращий читач України року».

Активізувалася робота бібліотекарів щодо виховання в учнів любові до книги, вироблення у дітей навичок самостійної роботи з літературою, підвищення якості й ефективності читання. Підтвердженням цього є те, що учениця 6 – А класу ЗОШ № 23 Метка Оксана та учениця 7 класу ЗОШ № 8 Місковець Анастасія стали переможцями ІІ (міського) та учасниками ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнського конкурсу дитячогочитання «Найкращий читач України 2009-2010 н.р.»

 • У 2009-2010н.р. здійснено розподіл нових надходжень підручників, посібників, програм і літератури в заклади освіти згідно з контингентами учнів та потребами закладів у кількості понад 42300 примірників.

 • Здійснено розподіл та видачу літератури на бібліотеки ЗНЗ за рахунок місцевих коштів.

 • Здійснено замовлення на підручники з урахуванням контингентів учнів, потреб учителів та наявності чинних підручників на 2010-2011н.р. для 2-го, 3-го, 10-го класів.

 • Здійснено облік надходжень підручників для 9-го класу в кількості 42268 примірників в «Картотеці обліку надходжень підручників для ЗНЗ».

 • Здійснено звірку із закладами освіти надходжень підручників для 9-го класу, одержаних протягом 2009/2010н.р. (42268 прим.).

 • Станом на 03.06.2010 року здійснено перевірку актів на списання підручників, літератури (зношених, застарілих, загублених читачами) в кількості 21.000 прим.

 • Здійснено паспортизацію бібліотек ЗНЗ (зведення на 11 аркушах).

ІІ. Інформаційно просвітницька робота включала:

 • підготовка проектів організаційних наказів, написання звітів;

 • підготовка методичних рекомендацій, листів, бібліографічних списків літератури;

 • створення та поповнення «методичних портфелів» із різних напрямків діяльності:

- «Нормативно-правове забезпечення діяльності бібліотек»;

- «Методична робота з бібліотечними кадрами»;

- «Програми, концепції»;

- «Підвищення професійної компетентності шкільного бібліотекаря. Планування. Моніторингова діяльність. Тести»;

- «Формування інформаційних, бібліотечно-бібліографічних компетентностей учнів»;

- «Всеукраїнській тиждень дитячого читання» (сценарії);

- «Інноваційні методики та технології залучення дітей до читання»;

- «Бібліографічні, рекомендаційні, тематичні покажчики статей із періодичних видань» (на допомогу навчально-виховному процесу);

- «Стежини духовності»;

- «Методична палітра інноваційної діяльності педагогів» (навчання та виховання);

- «Профілактика девіантної поведінки серед підлітків «Пропорадки» або прості поради, як стати успішною та щасливою людиною»;

- «Сценарії свят. Вітальне слово»;

- «Мозаїка думки» (вислови великих про мову, книгу, математику, характер, мрію, виховання,владу, життя);

- Газетно-журнальні публікації освітян, про освітян «Ми пишемо…», «Про нас пишуть…»;

- Газетно-журнальні публікації бібліотекарів, про бібліотекарів «Ми пишемо…», «Про нас пишуть…»;

- Консультування бібліотекарів щодо підготовки матеріалів до публікацій в періодичній пресі (матеріали бібліотекарів були надруковані у всеукраїнських виданнях «Шкільна бібліотека», «Сучасна школа України», місцевих виданнях).ІІІ. Експертно –діагностична робота включала:

 • Анкетування бібліотечних працівників (зворотний зв’язок): оцінювання методичної роботи й виявлення запитів бібліотекарів на майбутнє;

 • Робота в експертній групі під час атестації закладів освіти. Експертно- аналітична оцінка роботи шкільних бібліотек.

 • Участь у атестації бібліотекарів ЗНЗ.

ІV. Дослідницько-аналітична робота включала:

 • Моніторинг рівня забезпечення учнів підручниками, потреба в підручниках.

 • Моніторинг кількості охоплення дітей читанням (у %):відвідування, книговидача, книговидача підручників, усього книговидача.

 • Поповнення книжкових фондів бібліотек за рахунок позабюджетних коштів, благодійних акцій (аналіз).

 • Аналіз придатних для використання підручників і посібників з урахуванням контингентів учнів та потреб учителів (з метою здійснення якісного замовлення підручників для 2-3- го класів).

 • Аналіз контингентів учнів з профільного навчання (з метою здійснення якісного замовлення на підручники для 10-го класу).

 • Кількісно-якісний аналіз бібліотечних кадрів.

Результативність роботи

 • Проведено День спеціаліста з теми «Система роботи публічних і університетських бібліотек США з обслуговування громади».

 • Переможцем ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської акції «Живи, книго!» стала Л.С.Ретунська, завідувач бібліотекою ЗОШ № 18.

 • Переможцями ІІ (міського) та учасниками ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий читач України 2009-2010 н. р.» стали Метка Оксана, учениця 6-А класу ЗОШ № 23, та Місковець Анастасія, учениця 7 класу ЗОШ № 8.

 • Здійснено виїзне засідання клубу бібліотекарів з метою ознайомлення з історією рідного краю, розширення знань бібліотекарів про пам’ятки культури України – замки Львівщини.

 • Створено «методичні портфелі» різних напрямків діяльності:

- «Нормативно-правове забезпечення діяльності бібліотек»;

- «Методична робота з бібліотечними кадрами»;

- «Програми, концепції»;

- «Підвищення професійної компетентності шкільного бібліотекаря. Планування. Моніторингова діяльність. Тести»;

- «Бібліографічні, рекомендаційні, тематичні покажчики статей із періодичних видань» (на допомогу навчально-виховному процесу);

- «Стежини духовності»;

- «Методична палітра інноваційної діяльності педагогів» (навчання та виховання);

- «Профілактика девіантної поведінки серед підлітків «Пропорадки» або прості поради, як стати успішною та щасливою людиною»;

- «Сценарії свят. Вітальне слово»;

- «Мозаїка думки» (вислови великих про мову, книгу, математику, характер, мрію, виховання, владу, життя).Шнайдер Тетяна Андріївна,

методист з бібліотечних фондів

шкільних підручниківвідділу освіти

Березнівської райдержадміністрації
ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ

У СВІТЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО РОБОТИ З ЧИТАЧАМИ (ТЕЗИ ВИСТУПУ)
Шкільна бібліотека є «…одним із важливих осередків, центром духовного життя в школі… Тут задовольняється багато дитячих інтересів, тут нерідко загоряється вогник, що пробуджує мрію…» (В.О.Сухомлинський).

Освітній процес у сучасній школі спрямований на формування конкурентоспроможної, самодостатньої особистості, яка вміє знаходити інформацію у різних джерелах й ефективно оперувати нею в усіх сферах життєдіяльності.

Саме такими — творчими, конкурентоспроможними бібліотекарями — славляться навчальні заклади нашого району. Вони активно беруть участь у конкурсах різного рівня (шкільного, районного, обласного, всеукраїнського)і виборюють перемогу.

Зміна пріоритетів в освіті викликана необхідністю реформування бібліотек освітянської галузі, оновленням змісту їх діяльності, що вимагає від працівників бібліотек переосмислення своєї ролі в даному процесі.

Бібліотеки виконують як свої специфічні завдання, так і сприяють динамічному розвитку суспільства, особистості. Це не лише інформаційніцентри (медіа-центри), а й, значною мірою, центри сприяння самоосвіті користувачів, формування духовності й психологічного розвантаження

У районі функціонують 40 публічно-шкільних бібліотек, які знаходяться на базі навчальних закладів.

Відповідно до розпорядження голови районної держадміністрації “Про районну програму створення корпорації медіа-центрів у структурі централізованої системи ПШБ єдиного інформаційного простору у районі” №702 від 30.12.2005 р. передбачалося об’єднання міських бібліотек-філій та сільських ПШБ-філій у корпорацію медіа-центрів (Березнівська гімназія, Березнівський ЕГЛ, Березнівський НВК, Березнівський АТЛІ, Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю, Березнівська ЗОШ №2, Балашівський НВК, Городищенська ЗОШ, Кам’янська ЗОШ). Станом на 01.01.2011р. у корпорацію медіа-центрів входить 17 ПШБ.

Кожен медіа-центр має свій персональний сайт, який акумулює інформацію на допомогу учням тавчителям. На сайті розміщені методичні рекомендації, розробки уроків, досвіди кращих учителів, інформація про життя закладу, основні напрями та профілі, здобутки учнів та педагогів, матеріали краєзнавчого змісту, публікації, колекції регіональних web-ресурсів.

До послуг користувачів — електронна база даних нових надходжень. Бібліотечні працівники даних закладів працюють у програмі АБІС («IRBIS»).

Бібліотеки поповнюються відповідним технічним обладнанням (наявні комп’ютери, сканер, принтер, плазмовий телевізор, мультимедійні системи)

Сучасний підхід до моделювання ефективного бібліотечного процесу вимагає від бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів високого професійного рівня, що включає: • знання з фаху;

 • володіння основами комп’ютерної грамотності;

 • сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;

 • навичками аналітико-синтетичної переробки інформації й передачі її користувачам;

 • уміння створити в бібліотеці комфортне середовище для читача й сформувати в нього позитивну мотивацію до читання. Важливе також і оволодіння фахівцем технологією моніторингу всіх бібліотечних процесів з метою їх удосконалення, максимального наближення до користувача.

Реалізуючи основні функції, бібліотекарі серед пріоритетних напрямків діяльності відзначають такі:

 • формування основ інформаційної культури як складової загальної культури особистості, що дозволяє їй правильно формувати свої запити;

 • ефективно здійснювати пошук необхідних джерел;

 • уміти відбирати, критично оцінювати інформацію та створювати якісно нову;

 • орієнтувати учнів на загальнолюдські та національні цінності;

 • упроваджувати особистісно зорієнтовані технології, спрямовані на розкриття природних задатків, творчого потенціалу кожного з читачів та їх соціалізації.

Бібліотекарі створюють для сучасного читача належні умови для широкого доступу до різноманітних джерел інформації (мережа Інтернет; книги «для душі» (які переважно замінюються переглядом відеофільмів, комп’ютерними іграми); використовують різні прийоми, методи і технології розкриття цінності творів, які пробуджують й зміцнюють в учнів кращі людські якості, допомагають, як наголошував В.О.Сухомлинський, «…відкрити буквально перед кожним, а отже й перед найпосереднішим, найважчим вихованцем ті сфери розвитку його духу, де він може досягти вершин, проявити себе, показати своє «Я», черпати сили із джерела людської гідності, почувати себе не обділеним, а духовно багатим...».

Бібліотекарі медіа-центрів названих вище навчальних закладів творчопрацюючи: • сприяють забезпеченню необхідної інформації для навчально-виховного процесу;

 • впливають на розвиток гармонійної особистості;

 • забезпечують розвиток та ефективне використання інформаційних джерел на допомогу педагогічним та учнівським колективам;

 • створюють інформаційно-освітні ресурси;

 • поповнюють через систему АБІС («IRBIS») електронні бази даних;

 • надають сучасні інформаційні послуги;

 • ведуть разом з учнівським колективом пошуково-дослідницьку роботу.

Необхідною умовою професійного зростання бібліотекаря, розкриття його творчого потенціалу, в першу чергу, є особистісна зацікавленість у результатах своєї праці.

Цьому сприяє й створення належних умов та максимальних можливостей для ініціативи, самостійності, творчого пошуку як на рівні закладу, так і на рівні регіону, а також їх участь у різних заходах із фахової майстерності:

Участь у конкурсах:

«Живи, книго!»


 • Гарбар Л.А., Самчук Н.К. (Березнівська гімназія), 2003;

 • Курильчик Н.П. (Балашівський НВК), 2004;

 • Потурай В.Є.(Кам’янська ЗОШ), 2005;

 • Пономаренко С.А. (Зірненський ЗНЗ), 2006;

 • Баранчук Л.І. (Друхівська ЗНЗ), 2007;

 • Новоселецька Г.В. (Городищенський ЗНЗ), 2008;

 • Ілліна Ж.М., (Губківський ЗНЗ), 2008;

 • Чміль Л.В.(Броннівський ЗНЗ), 2009;

 • Мороз Т.А. (Голубнівська ЗОШ), 2010.

«Шкільний бібліотекар»:

 • Дзюбук Л.В. (Поліська ЗОШ), 2006;

 • Гаврилюк С.О. (Білківська ЗОШ), 2007;

 • Дяченко І.В. (Соснівський НВК), 2009.

«Шкільна бібліотека»

 • Федас Т.О. (Березнівський ЕГЛ), 2011;

 • Дзюбак В.С. (Березнівська гімназія), 2011.

Результати роботи

Учні-користувачі є переможцями конкурсів:

 • “Найкращий читач”;

 • Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук учнівської молоді (м.Рівне).

З досвіду роботи бібліотекарі випустили посібники, брошури:

 • Курильчик Н.П. “Інновації у шкільній бібліотеці(Балашівський НВК), 2004;

 • Новоселецька Г.Ф.“Медіа-центр уструктурі роботи ЗНЗ(Городищенський ЗНЗ), 2008;

 • Мороз Т.А. “Духовний розвиток особистості засобами інтерактивного читання”(Голубнівська ЗОШ), 2010;

Гаврилюк С.О. “Система роботи бібліотеки у формуванні читацьких інтересів”, проект, “Історія села Липники” (Білківська ЗОШ), 2007;

 • Федас Т.О. “Науково-дослідницька робота бібліотекаря—шлях до творчості”, проект, “Пам’ять Михалинської ойкумени”, творчий портрет (Березнівський ЕГЛ), 2011

 • Дзюбак В.С. Медіа-центр гімназії в інформаційному просторі” (Березнівська гімназія), 2011.

Матеріали з досвіду роботи розміщені на сторінках фахових видань (“Шкільна бібліотека”):

 • Новоселецька Г.Ф. “Медіа-центр у структурі роботи шкільного абонементу” (№1, 2009);

 • Гаврилюк С. О. “Система роботи бібліотеки у формуванні читацьких інтересів” (№1, 2009)

Участь у конкурсах для кожного бібліотекаря – це глибоке переосмислення основних завдань та функцій бібліотеки, критичний перегляд власного досвіду.

Конкурсні матеріали переможців районного етапу, що направлені до обласного журі, розкривають: • сучасні підходи до організації бібліотечної справи;

 • систему інформаційної підтримки освітнього процесу в навчальних закладах, що передбачає впровадження нових, ефективних технологій у тісному взаємозв’язку з педагогічним колективом, бібліотеками інших систем;

 • творчі інноваційні підходи до роботи з читачами.

Описи досвіду роботи доповнюються мультимедійними презентаціями бібліотек, публікаціями, буклетами, розробками інтегрованих заходів уроків, проектів. Кожна робота розкриває як рівень професійної компетентності конкурсантів, володіння ними ефективними формами і методами роботи, так і їх власний творчий пошук у вдосконаленні бібліотечної діяльності.

Процес самоосвіти, підвищення інформаційної культури користувача та виховання культури читання бібліотекарі пов’язують із проблемою взаємозв’язку між умінням віднаходження необхідних джерел інформації, їх аналізом та практичним досвідом використання.

Бібліотекарі вдало поєднують у своїх доробках традиційні та інноваційні технології, інтерактивні методики, що створює передумови для реалізації даного аспекту діяльності через систему інтегрованих бібліотечних уроків, консультацій. Крім того, ними була представлена тематика формування ціннісного ставлення читачів до природи й оточуючого середовища, історичного минулого та сьогодення українського народу, його культурної й духовної спадщини

Професійні конкурси, стимулюючи творчий пошук бібліотекарів, їх прагнення до постійного збагачення індивідуальної лабораторії новими знахідками й відкриттями, сучасними технологіями й інтерактивними методами, також сприяють і створенню позитивного іміджу бібліотеки, підвищенню авторитету самого працівника серед учнів, педагогів, батьківської громадськості

Упровадження сучасних видів інформування та оптимізація процесу обслуговування користувачів, а також реалізація основних завдань, пріоритетних напрямків, над якими працюють бібліотекарі, вимагають системного підходу та вибору доцільних технологій, методів і форм щодо


 • моделювання універсального бібліотечного фонду, що відповідає профілю закладу, змісту освітнього процесу, його інформаційним, виховним та культурологічним функціям, а також запитам, інтересам і потребам користувачів;

 • створення довідково-пошукового апарату для багатоаспектного розкриття фонду через систему каталогів, картотек та фонду довідково- інформаційних видань, включаючи електронні бази даних;

 • максимального розкриття фонду бібліотечних документів через сучасні форми наочної популяризації літератури та оптимізацію довідково-бібліографічного обслуговування;

 • формування інформаційної культури користувачів;

 • упровадження сучасних інформаційно-комунікатційних технологій та використання медіа-ресурсів у практиці роботи;

 • створення сприятливих умов для позитивної мотивації до читання;

 • психолого-педагогічного аспекту розкриття творчого потенціалу читачів, їх здібностей та обдарувань

Сучасний бібліотекар має володіти вміннями не лише працювати з джерелами на друкованій основі та електронних носіях, а й створювати відповідну інформаційну базу та навчати користуватися нею своїх читачів
Коротчук Ілона Анатоліївна,

методист з бібліотечних фондів

шкільних підручниківвідділу освіти

Костопільської райдержадміністрації

1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка